Regisztráció  Belépés
joli60.blog.xfree.hu
Eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust. Eldőlt a szívemben, hogy követem Őt. Eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust. Nincs vissza út, nincs vissza út. Ha ninc... Pecznyik Jolán
1960.02.28
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 38 
Vallomás!
  2009-12-29 18:59:07, kedd
 
  Vallomás!

Népi költő vagyok, népünk munkás fia,
olvasókönyvem rég, az írott Biblia.

Verseimet én nem, tudósoknak írtam,
munkásoknak, kikkel dolgoztam és sírtam.

Egyszerű embernek, egyszerű szavával,
de, aki nem úszott sohasem, az árral.

Ki üdvösség útját, ifjon megismerte,
bár próbák vihara tépte, eső verte.

Megtérésem óta, Jézusról éneklek,
gyermeknek, ifjúnak, idős embereknek.

Gondoljanak arra, életük itt véges,
jaj, ha keserű lesz az, a mi ma édes?

Előbb - utóbb eljön, az utolsó óra,
itt hagyjuk test-ruhánk, égi hívó szóra!

Vagy fény, vagy sötétség, örök hona készen,
döntésünkön múlik, mienk melyik lészen.

Csak addig dönthetünk, míg e földön élünk,
fényben, vagy sötétben lesz-e örökségünk.

Égi Atyám, versben, imádságban kérem,
jusson fény-honába, próbált magyar népem!

Pecznyík Pál
Celldömölk
2009. XII. 28.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Isten meddig tűri még!
  2009-12-29 18:56:37, kedd
 
  Isten meddig tűri még!

Az abortusz gyilkos fegyver,
melyet népünk rejteget,
megöli még csírájában,
a megfogant gyermeket!
Hangtalanul vádol minket,
a sok embrió halott,
mivel elvetélés miatt,
élni: esélyt sem kapott.
Titokban a magzatölés,
büntetlen kap zöld utat,
és ez által szomorítjuk,
minket szerető Urat!
Ezért van a nemzetfogyás,
népünk: egyre kevesebb.
E szomorú helyzet ellen,
harcunk, mért nem hevesebb?
Ha valaki feljegyezné,
abortuszok számsorát,
kiderülne, hogy hány anya,
ölte meg, kis magzatát!
Isten a Szent, igazságos,
e bűnt, meddig tűri még?
Ám ha egy nap, ítélni fog,
gyilkosokra vár a vég!
Borzalmas lesz az ítélet!
Attól szív is megremeg,
öröktűz tavába hull az,
ki magzatát ölte meg!

Pecznyík Pál
Celldömölk
2007. IX. 30.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Év végi számadás!
  2009-12-29 18:55:32, kedd
 
  Év végi számadás!

Atyám, ki örökké trónolsz az egekben,
orcád elé borul, egy porszemnyi ember.

Megváltóm nevében, kereslek fel Téged,
egy elmúló évről, számot adni Néked!

Mindeneket látó szemed előtt éltem,
láttad: szolgálatom, láttad: sok rút vétkem.

Láttad: életemnek minden múló percét,
ó ne fedj meg engem, a sok üres percért.

Hasznos munka mellett, volt sok mulasztásom,
hasznosért, áldalak, mulasztásom, bánom.

Jogos a kérdésed, ha kérdesz engem is,
vezettem-e hozzád, egyetlen lelket is?

Nem látok gyümölcsöt, ha munkámat nézem,
mulasztásaimat, bocsássad meg nékem.

Nemsoká elmarad mind, ami óévi,
kegyelmedből engedj, az újévbe lépni.

Lelkek mentésében, használj még engemet,
vezethessek Hozzád, veszendő lelkeket!

Kiket megváltottál, Fiad vére árán!
Nálad lehessenek, hol ének zeng hárfán.

Láthassalak Téged, mindennap azt várom,
nyerje meg tetszésed, végső számadásom!

Pecznyík Pál
Celldömölk
2009. XII. 26.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Nagyon drága!
  2009-12-26 20:10:10, szombat
 
  Nagyon drága!


Atyánk, embertestet öltve,
Szent Fiában jött a földre.
Ne csak lássa, át is élje,
itt a földön, mi megy végbe!
Kevés ember, ki rá figyel,
legtöbb, önmagára ügyel.
Jézus szomorúan látta,
miként terjed a bűn átka.
Tőle, hogy ne keljen félnünk,
Maga lett átokká, értünk!
Tudta: vészbe vezet utunk,
értünk halt meg, áldott Urunk!
Ó nem párnán, kínkereszten,
árva lelkünk el ne vesszen.
Bűnösöket így szeretni,
rajta kívül, nem tud senki.
Lelke által hová betért,
hozta a menny szeretetét.
Önzés, gonosz becsvágy helyett,
cserébe ad szeretetet.
Az nem önön javát nézi,
lélekmentés dolgát végzi!
Mert még ma is, drága lelkek,
a kárhozat felé mennek!
Pedig Atyánk hű szívének
nagyon drága, minden lélek!
Értünk történt az áldozat,
ne legyen részünk kárhozat.
hanem Nála öröm, béke,
melynek soha nem lesz vége.

Pecznyík Pál
Celldömölk
2009. XII. 20.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Krisztus megjelenése
  2009-12-26 20:09:16, szombat
 
  Krisztus megjelenése: Jelenések. 19, 11-14.
Kedves hallgatóim: a mai alkalommal a Jelenések könyvéből olvasom Urunk igéjét, a 19-ik fejezet 11-14-ig terjedő verseket. János Apostol szavait. ,,És láttam, hogy az ég megnyílt, íme, volt egy fehér ló, és aki azon ült, hívatott hívnek és igaznak és igazságosan ítél és hadakozik. És az ő szemei olyanok voltak, mint a tűzláng és az ő fején sok korona volt, az ő neve fel volt írva, amit senki nem tudott, csak ő maga. És vérrel hintett ruhába volt öltöztetve" János Apostolnak nem lehetett könnyű leírni mind azt, amit elragadtatása idején látott. Hiszen a mennyei dicsőséges események, a földön élő emberek számára, felfoghatatlanok. Ezért János Apostol, úgy igyekezett leírni Isten gyermekei számára mind azt, amit elragadtatása idején látott, hogy azokat legalább valamennyire megláthassák, megérthessék. A felolvasott versek alapján, János egy csodálatosan szép jelenséget lát, a mennyben.
Magát az élő Úr Jézus Krisztust látja, fehér lovon ülve, vérrel hintett ruhában, fején sok koronával. A látomásban, János Őt, Isten igéjének nevezi. És Jézus, valóban az is! Ő a testet öltött Ige! ,,Aki lakozott miközöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét" Az Úr Jézus jelenlétéről, csodálatos dolgokat olvashatunk. A Biblia első lapjától az utolsóig. Az Ó szövetségben úgy szerepel, mint ,,Vagyok" vagy mint az Úr angyala. Az Újszövetségben pedig már úgy jelenik meg előttünk, mint egy hozzánk hasonló ember, a bűnt kivéve. Ismert előttünk fogantatása, születése, munkálkodása, végül a Golgotán áldozatos kereszthalála, majd harmadnapon, dicsőséges feltámadása a halálból! Negyven nap múltán pedig, mennybemenetele. János Apostolnak megadatott, az a kegyelem és drága lehetőség, hogy Megváltó Urunkat, mennybemenetele után, elsőként láthatta meg a mennyben. Ott azonban már sokkal fényesebb formában, mint itt a földön, a megdicsőülés hegyén. Ott csak Mózes és Illés volt mellette. De ebben a mennyei jelenésben már, fehér gyolcsruhás angyalsereg áll mögötte, fehér lovakon. Elgondolhatjuk, hogy ez a mennyei látomás, milyen káprázatos lehetett. Vajon mit jelenthet ez a látomás számunkra, akik már a 21-ik század 10-ik évében rójuk földi vándorutunkat? Bizonyára drága biztató ígéret ez, arra nézve, hogy eljön az a csodálatos idő, a mi számunkra is, amikor majd mi is, nem csak látói, hanem résztvevői is leszünk ennek a csodálatosan szép, mennyei jelenésnek. Mennyei Atyánk kegyelméből és jóvoltából.
De most még, ez a káprázatos esemény, messze előttünk van, akik már szívünkbe fogadtuk Jézus Krisztust, mint Megváltónkat! Aki - ígérete alapján - velünk van a világ végezetéig! Jelenleg azonban csak hit által fogható fel, az a csodálatos egység, melyet főpapi imájában olvashatunk: ,,Mi őbenne, Ő mibennünk" A Vele való egység pedig arra kötelez minket, hogy csak oda mehetünk, ahova Ő is szívesen jön velünk. Sajnos, mi gyakran megfeledkezünk arról, hogy királyi gyermekek vagyunk! Világi kifejezéssel, főhercegek, a királyok Királyának testvérei! Ha meglátszana rajtunk ez a királyi gyermekség, akkor a világ fiai, sokkal jobban vonzódnának az istengyermeki boldog élet után? De ma már annyira nem kívánatos sok keresztyén számára az istengyermeki élet, hogy ezerszámra térnek át a keresztyénvallásról, pogány vallásokra! Nem tudjuk, mért van ez. Lehet, hogy sokan már belefáradtak, az Úr Jézus visszatérésének várásába. Lehet, hogy sokakat meg a szemkápráztató fényes külsőségek vonzanak, a pogány vallásokba. Nem elégíti ki őket, az ének, imádság és igehirdetés. Nekik nem elég, az egyszerű hívő emberek lelki közössége. Ők ennél szebb és látványosabb közösségre vágynak. Nem elégednek meg azzal, a mi Isten gyermekeit jellemzi, ezen a földön. Az Ige tanítása szerint: ,,Most még tükör által homályosan látunk" Számunkra az igazi látás ideje még nem jött el. Csak feltámadásunk után fog kiteljesedni, kitárulni, szemeink előtt, az a csodálatos és káprázatos világ, melyet úgy ír le a Biblia: ,,Szem nem látott, fül nem hallott és ember szíve meg sem sejtett, amiket Isten készített az Őt szeretőknek" Ezért boldogok mind azok, akik türelmesen várják azt a napot és órát, melyben Megváltó Urunk megjelenik dicsőségben! Angyalsereg élén, fényes felhőn, mint királyok Királya és uraknak ura! Akkor pedig, nem csak látni fogjuk Urunkat, hanem boldog résztvevői is leszünk, annak a soha el nem múló dicsőségnek, mely az új földön vár, Isten megváltott népére.
8. Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Áhitatai  
király a kereszten!
  2009-12-26 20:08:38, szombat
 
  Király a kereszten!

Király a kereszten,
pőrén, ruhátlanul,
tövis koronától,
fejéből vére hull.
Itt a királyotok,
harsogja a világ,
s egy pribék lándzsával,
halott testébe vág.

A kereszt nem volt egy
bársony királyitrón?
Jézus függött azon,
vérző testtel fakón.
Azokért is szenvedt,
kik keresztre verték,
szánta őket mivel,
Őt fel nem ismerték.

A mi nagy Királyunk
Jézus, nem akárki.
Egykor majd minden szem,
megfogja Őt látni!
És ki nem bánja meg,
hogy ellene vétett,
számára kegyetlen
lesz majd, az ítélet.

Megváltó Urunkra,
földinél szebb trón vár,
örökké trónol majd,
dicsőséges trónján!
Követőit mennyben,
oly örökség várja,
melyért nem lesz elég
sohasem, a hála.

Pecznyík Pál
Celldömölk
2009. XII. 23.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Elment
  2009-12-26 20:07:54, szombat
 
  Elment

Egy lelkipásztorral, kevesebb lett itt lenn,
megfáradt szolgáját, hazahívta Isten.

Múló földön nem volt sem háza, sem telke,
teste sátorából, kilépett a lelke.

Ő még maradt volna, hű hitvese mellett,
de a hívó szóra, indulnia kellett.

Isten kegyelméből, nyolcvannégy éven át,
láthatta a napot, az ég sok csillagát.

Kedves hangszere volt, templomi orgona,
néki a templom volt, második otthona.

Sokszor láthattuk őt, az orgona mellett,
ujja nyomán sok szép, korál ének zengett.

Néha prédikált is, szószék magasából,
lelkeket menthetet, Isten jóvoltából.

Hosszú évekig volt, temetési kántor,
híveit kísérte, a hű lelkipásztor.

Élete folyamán, sok ősznek lombja hullt,
egyik őszön csendben, nyugalomba vonult.

Az évek meg múltak sorban egymásután,
már csak ritkán játszott, templomi orgonán.

Később: egyre jobban romlott a látása,
segítségére volt, drága hitvestársa.

S eljött az utolsó nem várt sötét óra,
özvegyének könnye, hullt a koporsóra.

Elment: kedves arcát nem látjuk itt, többé,
hisszük: együtt leszünk, a mennyben örökké.

Pecznyík Pál
Celldömölk
2009. XII. 22.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Boldog Karácsony!
  2009-12-26 20:03:20, szombat
 
  Boldog karácsony

Újra karácsony van
az egész világon,
egyik felén, télen,
másik felén, nyáron.
Jézus üdvöt hozott
földön, minden népnek,
fehérnek, színesnek,
gazdagnak, szegénynek.
Bűnök sötét leple
borult, minden népre,
Jézus megszánt minket,
fényt hozott az éjbe!
Bűnükre hulló fény,
sokaknak nem tetszett,
mert azt takargatni
kellett, a fény mellett.
Boldog, ki örömöt,
igazságot szeret,
útjára fény ragyog,
mint égi szeretet.
Mind ez: csodás módon,
Jézusban egyesül,
ki Őt befogadja,
az üdvben részesül.
Ma újra karácsonyt,
ünnepel a világ,
ám Megváltó nélkül,
elhervad, mint virág.
Míg e múló testben
élünk, vándorolunk,
csak Jézusban lehet,
boldog karácsonyunk.

Pecznyík Pál
Celldömölk
2009. XII. 26.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Ballagok utamon
  2009-12-26 20:01:12, szombat
 
  Ballagok utamon

Ballagok utamon, mint idős emberek,
elmaradnak sorra, év-kilométerek.
A negyedik évnél, van egy fakult képem,
fényképész bácsira, mosolyogva néztem.
Tízedik évemben, pásztorfiú voltam,
juhnyájat a mezőn, bottal pásztoroltam.
Huszonegyedikben, katonaruhában,
kis hazámat védtem, idegen országban.
Huszonharmadikban, diakónus lettem,
életemet, Jézus Szent kezébe tettem!
Harmincötödikben, - az idő, hogy szárnyal?
Házasságra léptem, egy hívő leánnyal.
Negyvenedikben már, két lány gyermekünk volt,
ők tették derűssé, a családi otthont.
Hatvan évem múltán, nyugdíjba vonultam,
érte hát adni, Isten elé hulltam.
Ma már mögöttem van, hosszú kilencven év,
áldom jó Atyámat, hosszú életemér.
Kilencven egyedik, borult lesz? Homályos?
Feltűnik nemsoká, a mennyei város!
Hosszú életemre, ha ma visszanézek,
Ajkamról Atyámhoz száll a hálaének.
Ő mérte ki bölcsen, minden életévem,
sok ajándékáért, Szent nevét dicsérem.
Év-kilométerek, lassan véget érnek,
s Nála, felhangzik majd, a szebb hálaének.

Pecznyík Pál
Celldömölk
2009. XII. 26.

 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Áldott Karácsonyt!
  2009-12-26 20:00:08, szombat
 
  Áldott Karácsonyt


Jézus földünk vándora lett,
a szívedben keres helyet.
Ha szívedbe befogadod,
áldott lesz a karácsonyod.


 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 38 
2009.11 2009. December 2010.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 38 db bejegyzés
e év: 693 db bejegyzés
Összes: 4395 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 256
  • e Hét: 1091
  • e Hónap: 3302
  • e Év: 86466
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.