Belépés
charlotteani.blog.xfree.hu
"Az orczának szomorúsága által jobbá lesz a szív" (Prédikátor 7:3) Nálam helye van az érzelmeknek, az állatok szeretetének, a Bibliának, az élet dol... Molnár Anikó
1976.03.18
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/13 oldal   Bejegyzések száma: 129 
No comment! :)
  2009-02-27 16:04:39, péntek
 
 RECEPT!

Link
 
 
0 komment , kategória:  Humoros  
Legyen szép a hétvégéd!
  2009-02-27 16:02:34, péntek
 
 Link
 
 
0 komment , kategória:  7 Hétvégére  
Ésaiás 39-40. fejezetei
  2009-02-27 15:57:50, péntek
 
 Link

39,1 Abban az időben levelet és ajándékot küldött a babilóniai király, Meródák Baladán, Baladán fia, Ezékiás királyhoz, mert hallotta, hogy beteg volt és meggyógyult.

39,2 És örvende rajtok Ezékiás, és megmutatá nékik tárházát, az ezüstöt, az aranyat, a fűszereket, a drága kenetet, s egész fegyvertárát, és mindent, a mi kincsei közt található volt. Semmi nem volt, a mit meg nem mutatott volna nékik Ezékiás házában és egész birodalmában.

39,3 És eljött Ésaiás, a próféta, Ezékiás királyhoz, és monda néki: Mit szólának ez emberek, és honnan jöttek te hozzád? És monda Ezékiás: Messze földről jöttek hozzám, Bábelből.

39,4 És monda: Mit látának házadban? És monda Ezékiás: Mindent láttak, a mi csak házamban van, semmi nincs, a mit meg nem mutattam volna nékik kincseim közül.

39,5 És monda Ésaiás Ezékiásnak: Halld a seregek Urának beszédét:

39,6 Ímé napok jőnek, és elvitetik, valami házadban van, és a mit csak e mai napig gyűjtöttek eleid, Bábelbe; nem marad semmi meg, ezt mondja az Úr!

39,7 És fiaid közül, a kik tőled származnak, a kiket te nemzesz, el fognak hurczolni, és lesznek komornyikok Bábel királyának palotájában.

39,8 Akkor monda Ezékiás Ésaiásnak: Jóságos az Úrnak beszéde, a melyet te szóltál! és monda: Csak napjaimban legyen béke és állandóság!

40,1 Vígasztaljátok, vígasztaljátok népemet, így szól Istenetek!

40,2 Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek néki, hogy vége van nyomorúságának, hogy bűne megbocsáttatott; hiszen kétszeresen sujtotta őt az Úr keze minden bűneiért.

40,3 Egy szó kiált: A pusztában [Máté. 3,3.] készítsétek az Úrnak útát, ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek!

40,4 Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé és a bérczek rónává.

40,5 És megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt; [rész 52,10. Luk. 3,6.] mert az Úr szája szólt.

40,6 Szózat szól: Kiálts! és monda: Mit kiáltsak? Minden test fű, és minden szépsége, mint a mező virága!

40,7 Megszáradt a fű, elhullt a virág, ha az Úrnak szele fuvallt reá; [Jób. 14,1. Zsolt. 95,5.6.103,15. 1 Pét. 1,24.25. Jak. 1,10.11.] bizony fű a nép.

40,8 Megszáradt a fű, elhullt a virág; de Istenünk beszéde mindörökre megmarad!

40,9 Magas hegyre menj fel, örömmondó Sion! emeld föl szódat magasan, örömmondó Jeruzsálem! emeld föl, ne félj! mondjad Júda városinak: Ímhol Istenetek!

40,10 Ímé, az Úr Isten [Zak. 9,9. Máté. 21,5. Ésa. 62,2.] jő hatalommal, és karja uralkodik! Ímé, jutalma vele jő, és megfizetése Ő előtte.

40,11 Mint pásztor, [rész 66,12. Ezék. 34,12-16. Ján. 10,11. 1 Móz. 33,13. 4 Móz. 11,12.] nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat és ölében hordozza, a szoptatósokat szelíden vezeti.

40,12 Ki mérte meg markával a vizeket, és ki mértéklé az egeket arasszal, [Jób. 26,10-13.38,5-10. Péld. 30,4.] a föld porát ki foglalá mérczébe, és a hegyeket ki tette körtefontra, és a halmokat a mérlegserpenyőbe?

40,13 Kicsoda igazgatta az Úr lelkét, és ki oktatta Őt, [Róm. 11,34. Jób. 11,7.28,12.21-28. 1 Kor. 2,16.] mint tanácsosa?

40,14 Kivel tanácskozott, hogy felvilágosítsa Őt, és tanítsa Őt igazság ösvényére, és tanítsa ismeretre, és oktassa Őt az értelem útára?

40,15 Ím a népek, mint egy csöpp a vederben, és mint egy porszem a mérlegserpenyőben, olyanoknak tekintetnek; ímé a szigeteket mint kis port emeli föl!

40,16 És a Libánon nem elég a tűzre, és vada sem elég [rész 66,1. Zsolt. 50,8.] az áldozatra.

40,17 Minden népek semmik Ő [vers 15. Dán. 4,32. Jer. 16,16.] előtte, a semmiségnél és ürességnél alábbvalóknak tartja.

40,18 És kihez hasonlítjátok [Csel. 17,29. Zsolt. 89,7. Jer. 51,15-19.] az Istent, és minő képet készítetek Ő róla?

40,19 A bálványt a mester megönti, és az ötvös megaranyozza azt, és olvaszt ezüst lánczot reá;

40,20 A ki szegény ily áldozatra, oly fát választ, a mely meg nem rothad; okos mestert [Jer. 10,3-5.] keres, hogy oly bálványt állítson, a mely nem ingadoz.

40,21 Hát nem tudjátok és nem hallottátok-é, hát nem hirdettetett néktek eleitől fogva, hát nem értettétek-é meg a föld fundamentomait?

40,22 Ki ül a föld kereksége fölött, a melynek lakói mint sáskák előtte, ki az egeket kiterjeszti mint egy kárpitot, és kifeszíti, mint a sátort, [Zsolt. 104,2.113,5.6. Zak. 12,1.] lakásra;

40,23 Ki a fejedelmeket [Jób. 12,17.24. Dán. 2,21.] semmivé teszi, és a föld biráit hiábavalókká változtatja;

40,24 Még alig plántáltattak, még alig vettetének el, alig vert gyökeret a földben törzsük, és Ő csak rájok fuvall, és kiszáradnak és őket, [vers 7.8. Jób. 8,16-18.] mint polyvát, forgószél ragadja el:

40,25 Kihez hasonlíttok hát engem, hogy hasonló volnék? szól a Szent.

40,26 Emeljétek föl a magasba szemeiteket, és lássátok meg, ki teremté azokat? [1 Móz. 1,3-18. Zsolt. 147,4.5. Jób. 38,31-37.] Ő, a ki kihozza seregöket szám szerint, mindnyáját nevén szólítja; nagy hatalma és erőssége miatt egyetlen híjok sincsen.

40,27 Miért mondod Jákób és szólsz ekként Izráel: Elrejtetett [rész 27,8.9.49,14-16. Jób. 27,2.] az én útam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem?!

40,28 Hát nem tudod-é és nem hallottad-é, hogy örökkévaló Isten [Zsolt. 90,2. Róm. 11,33.34.] az Úr, a ki teremté a föld határait? nem fárad és nem lankad el; végére mehetetlen bölcsesége!

40,29 Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét [Zsolt. 68,10. Máté. 11,28.] megsokasítja.

40,30 Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is;

40,31 De a kik az Úrban bíznak, erejök megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem [Zsolt. 103,5. 2 Sám. 1,23.] fáradnak el!


 
 
0 komment , kategória:  Ézsaiás könyve/Ószövetség  
Angyal lánytól 9 2 24-én
  2009-02-27 15:52:26, péntek
 
 


Link

Szia kedves Anikó !
Szomóruan olvasom hogy beteg vagy !
Mielöbbi jobbulást !
Ha csak várod, hogy jobb lesz a sorsod,
Ha a tükörben fáradt az arcod,
Ha fáj, amit el kellett engedned,
Ha életed álmát nem teremted,
Ha múltad sebeit feltéped éppen,
Ha elcsüggedtél ebben a létben,
Ha nem repít tovább a vágyad,
Ha nem érzed hozzá a szárnyad,
Ha bűntudat kínoz az útért,
Ha könyörögsz további hitért,
Ha ítélkeztél magad felett,
Ha nem látsz napot a felhők felett,

Akkor tudd, hogy ott vagyunk veled,
Akkor gyere, és nyújtsd felénk kezed,
Akkor hagyj csak ott minden hibát,
Akkor gyere és mondd el, mi bánt,
Akkor, ha akarod, hallgathatunk,
Akkor nevethetünk és játszhatunk,
Akkor öltözz, hogy sétáljunk egyet,
Akkor tudd, hogy béke van benned,
Akkor lehessünk fény a vállad felett,
Akkor lásd meg saját mély gyökeredet,
Akkor erős faként az égig nyújtózz,
Akkor erőt meríts az újabb úthoz.

Ha a jövőt már nem féled,
Ha a pillanatot átéled,
Ha belélegzed a fényedet,
Ha megéled isteni lényeged,
Ha boldogan, magasan szállsz,
Ha tükörben ragyogást látsz,
Ha örömed az égig ért,
Ha elértél egy újabb célt,
Ha táncolni, nevetni vágysz,
Ha ehhez épp társakra vársz,
Ha szárnyalni tudsz a széppel,
Ha együtt repülsz épp a léttel,

Akkor gyere és mondd el nekünk,
Akkor segíts, hogy együtt legyünk,
Akkor fogd át mindkét kezünk,
Akkor te mutass példát nekünk,
Akkor világíts át a vállunk felett,
Akkor megérthetjük, amit kellett,
Akkor hisszük az isteni sorsunkat,
Akkor meglátjuk újra az utunkat,
Akkor megérezzük, hogy merre, hová,
Akkor együtt repülhetünk tovább.
Akkor közösen vagyunk angyalok,
Akkor fényünk mindenen átragyog.
Nagyon köszönöm drága Kitty!
 
 
0 komment , kategória:  b Lovászné Nagy Kittytől JELEN  
Köszönöm Nővérem!
  2009-02-24 22:26:53, kedd
 
  Puszillak!
Link

Vigyázz Nagyon magadra Te is!

Köszönöm ismét!

Mára elköszönök.

Lentebb írtam, nem vagyok túl jól, még nem tudok itt lenni annyit, amennyit szeretnék.

Vigyázzon Reád is Az, akit szeretettel küldtél Nekem!

Szia!
 
 
0 komment , kategória:  b Nővéremtől  
Köszönöm Ditkének 9 2 24
  2009-02-24 22:15:33, kedd
 
 Link

Link


Köszönöm szépen! 24 - én ezt kaptam!


Link

Még mindig nem vagyok igazán,

beteg lettem. Remélem hamarosan

meggyógyulok!

Puszillak benneteket Barátaim!


Szeretettel: Ani
 
 
1 komment , kategória:  b Ditkémtől JELENIDŐ  
Kismalac szeretete/video
  2009-02-24 22:11:52, kedd
 
 
Kismalac szeretete Saját videótáramba teszem ezt!
feltöltve: 2009-02-24 22:06:30
feltöltő: charlotteani
nézettség: 4368
szavazatok: 8
kommentek: 0
kulcs: kismalac,
kategória: állatok
leírás: Kismalac ösztönös ragaszkodása, szeretete :)

URL:  

Küldöm ismerőseimnek!
Tetszik a videó! Szavazok rá!
Hoztam egy kis ajándékot, mig nem leszek.
Nekem ez a videó nevetést is, könnyet is csalt

a szemeimbe!

Hogy ilyen szeretet, ragaszkodás LÉTEZIK/VAN!
 
 
0 komment , kategória:  Videó  
Elköszönök pár napig nemLeszek
  2009-02-20 13:00:39, péntek
 
  Mindenkitől szeretettel köszönök el,

pár napig nem leszek!

Külön szeretném kitűntető

szeretetüket, figyelmüket megköszönni:

n.Kitty-nek,

s Ditkének,

akik az elmúlt hónapban is folytonosan Velem/mellettem

álltak!

Noha én nem mindig tudok benézni hozzátok!

Ami késik, NEM MÚLIK!

ANI SZERET TITEKET!!!
Link
 
 
2 komment , kategória:  Barátaimnak  
Kittytol szep verset kaptam:)
  2009-02-20 12:57:43, péntek
 
  Szép jó éjt drága ! (09-02-20)
Most értem haza benéztem hozád .
Amikor fáradt vagy nagyon,
s nincsen már, aki felkeres,
mikor gond ül az arcodon,
mindig megtalálsz engemet!

Amikor szomorúság gyötör,
úgy kell a vigasz, mint a víz,
mikor a bánat súlya összetör,
akkor is mindig bennem bízz!

Amikor nincs ki meghallgat,
pedig beszélni kell neked,
melletted mindenki elballag,
gyere, keress meg engemet!

Mind Kittytől!

Köszönöm Kedves Angel!
 
 
0 komment , kategória:  b Lovászné Nagy Kittytől JELEN  
Good Night!
  2009-02-19 21:45:43, csütörtök
 
 Link
 
 
1 komment , kategória:  7 Szép estét,jó éjszakát!  
     1/13 oldal   Bejegyzések száma: 129 
2009.01 2009. Február 2009.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 129 db bejegyzés
e év: 808 db bejegyzés
Összes: 7492 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 185
  • e Hét: 1003
  • e Hónap: 3971
  • e Év: 44390
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.