Regisztráció  Belépés
evimami2007.blog.xfree.hu
"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen!" János 3:16 ... Ácsné Évi
1959.10.16
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/12 oldal   Bejegyzések száma: 115 
Édesanyám "hazaért"
  2009-05-30 09:31:53, szombat
 
  Fájó szível, de az Úrban megnyugodva tudatom, hogy ma reggel édesanyám átment a halálból az életbe...
Szépen elaludt... 
 
6 komment , kategória:  Család  
Ronitól gyönyörű ének/KÖSZÖNÖM
  2009-05-29 22:31:47, péntek
 
 


Évikém!
Áldott Pünkösdöt kívánok!
Puszillak: Roni
 
 
1 komment , kategória:  Barátaimtól  
A hűség és a szelídség
  2009-05-29 11:06:24, péntek
 
  A Szentlélek gyümölcse: a hűség és a szelídség

"10Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Íme, az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz tíz napig. Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját. 3Ez a Mózes pedig igen alázatos volt, a földön élő minden embernél alázatosabb. " (Jelenések 2,10; 4Mózes 12,3)

A Lélek gyümölcse: hűség. - Nem eredendő sajátságunk a hűség. Az újjászületés során, Isten hűségére válaszul bontakozik ki bennünk. Odaszánásunk alapja Jézus Krisztus mentő szeretete. Hálánkból következő hűségre elkötelezettségünk pecsétje bemerítkezésünk. Az Úr kizárólagos hűséget kér övéitől. A "mindhalálig" kifejezésből megérthetjük, hogy nem ragaszkodhatunk kihagyásokkal az Örökkévalóhoz; csak addig, amíg minden a kedvünkre van. Ha ez az elvárás soknak tűnne, jusson eszünkbe, a hűség jutalma: az életkorona! A Lélek gyümölcse: szelídség. - Mózes a Károli-fordítás szerint szelíd volt, az új fordítás viszont az alázatos szót használja vele kapcsolatban. Pedig nem ilyennek született. Heveskedő volt, az igazságért ölésre kész. Hogyan formálódott mégis a világ legalázatosabb/legszelídebb emberévé? Az egyiptomiak tudománya után 40 évnyi pásztorkodása közben megismerte Istent és önmagát is. Így már képes volt arra, hogy alázatosan a Mindenhatóra bízza magát, és arra is, hogy az Úr ügyével azonosulva szelíden, bosszúvágy nélkül viselje el a személyét ért sérelmeket. "Adj, Uram, adj nékem... több szíves könyört, többet szelídségből..." (BGyÉ 343)
Győri Kornél 
 
1 komment , kategória:  hitünk  
Szentlélek gyümölcse: türelem
  2009-05-27 15:40:30, szerda
 
  A Szentlélek gyümölcse: a türelem

"10Vegyetek példát, testvéreim, a szenvedésben és a türelemben a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak. 11Íme, boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésekben. Jób állhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr; mert igen irgalmas és könyörületes az Úr. " (Jakab 5,10-11)

Az életben szinte mindenhez szükséges a türelem. A munkához, a tanuláshoz, a sporthoz, de a bibliaolvasáshoz is - általában a hitélethez -, és el ne felejtsük: a szenvedéshez. A Bibliában a türelem egyfelől az emberközi kapcsolatokban, másfelől a nyomorúság, a baj elviselésében jelenik meg. Cselekvőleg vagyunk türelmesek, ha az akadályokat leküzdve százszor is újrakezdjük, amit elhibáztunk. Szenvedőleg vagyunk türelmesek, ha kedvezőtlen körülmények közt sem esünk kétségbe, vagy uralkodunk magunkon, eltűrünk, elviselünk valamit. Ennek különösen értékes változata az, amikor elhordozzuk a mienktől eltérő nézeteket, magatartást, még ha ez az eltűrés kisebb-nagyobb gyötrelmet okoz is nekünk. A földi élethez és az üdvösség elnyeréséhez egyaránt nélkülözhetetlen a türelem, ezért biztat minket arra az ige, hogy "kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket" (Zsid 6,12). Példákként vehetjük a prófétákat, Jóbot, de mindenekfölött az Úr Jézust. S ha megkívántuk a sokoldalúan hasznos erényt, akkor könyörögjünk így: Atyánk, add meg nékünk a már megnyert Szentlélekhez szükségszerűen hozzátartozó gyümölcsöt, a türelmet is!
Győri Kornél 
 
0 komment , kategória:  hitünk  
Szövetségszegés/Mai áhítat
  2009-05-27 15:36:22, szerda
 
  Szövetségszegés

"1Az ÚR elpusztítja, felforgatja a földet, feldúlja felszínét, szétszórja lakóit. 2Olyan lesz a köznép, mint a pap; a szolga, mint ura; a szolgáló, mint úrnője; az eladó, mint a vásárló; a kölcsönadó, mint a kölcsönkérő, és a hitelező, mint az adós. 3Teljesen elpusztul a föld, teljesen kifosztják. Az ÚR jelentette ki ezt az igét. 4Gyászol, hervad a föld, elalél, hervad a világ, elalél a magas ég a földdel együtt. 5Gyalázatossá tették a földet lakói, mert megszegték a törvényeket, megmásították a rendelkezéseket, megszegték az örök szövetséget. 6Ezért átok emészti a földet, megbűnhődnek lakói. Ezért elfogynak a föld lakói, csak kevés ember marad meg. 7Gyászol a must, búsul a szőlő, és sóhajtoznak mind, akik jókedvűek voltak. 8Abbamaradt a vidám dobolás, megszűnt a zajos vigadozás, abbamaradt a vidám citeraszó. 9Nem borozgatnak nótaszó mellett, keserű az ital annak, aki issza. 10Romba dőlt, puszta a város, zárva van minden ház, nem lehet bemenni. 11Borért kiáltoznak az utcákon, bealkonyult minden örömnek, száműzve van a földről a vidámság. 12Pusztán maradt a város, romhalmaz van a kapu helyén. 13Mert olyasmi történik a földön, a népek között, mint amikor szüret után olajbogyót vernek, vagy szőlőt böngésznek. 14Azok hangos szóval ujjonganak az ÚR fenségének, kiáltoznak a tenger felől. 15Világosság támadt, ezért dicsérjétek az URat, az ÚRnak, Izráel Istenének nevét a tenger szigetein! 16A föld széléről énekszót hallunk: Dicsőség az igaznak! De én ezt mondom: Végem van, végem van, jaj nekem! Csalnak a csalók, csalárdul csalnak a csalók! 17Rettegés, verem és kelepce fenyeget téged, föld lakója! 18Mert aki a rettentő hír elől menekül, verembe esik, és aki kijön a veremből, kelepcébe kerül. Megnyílnak a magas ég csatornái, és megrendülnek a föld alapjai. 19Recseg, ropog a föld, darabokra törik a föld, inogva reng a föld! 20Ide-oda tántorog a föld, mint a részeg, düledezik, mint a kunyhó! Ránehezedik vétke, és elesik, nem is kel föl többé. 21Azon a napon megbünteti az ÚR a magasság seregét a magasságban, és a föld királyait a földön. 22Egy csomóba gyűjtik őket, mint foglyokat a verembe. Börtönbe zárják, és hosszú idő múlva megbüntetik őket. 23Elpirul a sápadt hold, szégyenkezik az izzó nap, mert a Seregek URa lesz a király a Sion hegyén és Jeruzsálemben, és vénei előtt ragyog dicsősége." ( Ézsaiás 24)

A híreket hallgatva, látva megborzongunk. Szinte nincs nap, mely természeti és ember okozta pusztulás nélkül telne el. Úgy vélhetnénk, hogy az ártó események véletlenszerű halmozódásával van dolgunk, ám az ige megérteti velünk, hogy az emberiség egyetemes szövetségtörése miatt zúdul mindez reánk. Az Örökkévaló azonban a teremtett világgal kapcsolatban nem a sínai-hegyi, nem is a Megváltó által szerzett új szövetséget kéri számon rajtunk, hanem a Noéval kötött, az embervér kiontását tiltó ősi megállapodást (1Móz 9,1-17). Megkönnyebbüléssel fogadjuk, sőt még hálát is adunk az Úrnak, ha az ítéletes eseményektől mi éppen mentesülünk. Aki azonban a Jeruzsálem eljövendő pusztulása miatt síró Úr Jézus szemével nézi a világot, saját megmenekülésében nem a jó szerencsét, hanem a felelősséget ismeri fel. Hogy tegyen valamit a veszendőkért, nemcsak a nyomorenyhítő vagy éppen testi életet mentő szeretetszolgálatban, hanem az örök életre segítő lélekmentés terén is. "Tégy engem békeköveteddé, Mert sóvárogva vár rád a világ! Ó, add, hogy lámpás legyek szent kezedben, Aki utat mutat másoknak hozzád!" (BGyÉ 483)
Győri Kornél 
 
0 komment , kategória:  hitünk  
Édesanyámról...
  2009-05-27 09:11:25, szerda
 
  Édesanyám napról napra rosszabbul van. ...Mégis van okom az örömre, mert tegnap Tünde lányom és a férje Péter meglátogatták, s ez alkalommal befogadta a szívébe az Úr Jézus Krisztust, elmondta Péterrel a megtérők imáját!
A 103. Zsoltárt olvasták fel neki, amit nagyon szívesen és örömmel fogadott.

2Kor 5,1
Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk.

Köszönöm barátnőimnek a bátorításokat és a kedves, együtt érző szavakat!!!
Nagyon sokat jelent ez nekem!!!


Zsolt 103
Dávidé. Áldjad, lelkem, az URat, és egész bensőm az ő szent nevét!

Áldjad, lelkem, az URat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!

Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet,

megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg.

Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé.

Minden elnyomottal törvényesen és igazságosan bánik az ÚR.

Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izráel fiaival.

Irgalmas és kegyelmes az ÚR, türelme hosszú, szeretete nagy.

Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké.

Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk.

Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt.

Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket.

Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az ÚR az istenfélőkhöz.

Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk.

Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mező virága.

Ha végigsöpör rajta a szél, vége van, még a helyét sem lehet felismerni.

De az ÚR szeretete mindörökké az istenfélőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is;

azokkal, akik megtartják szövetségét, és törődnek rendelkezéseinek teljesítésével.

Az ÚR a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik.

Áldjátok az URat, angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát, és hallgattok parancsszavára!

Áldjátok az URat, ti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói!

Áldjátok az URat, ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik! Áldjad, lelkem, az URat!
 
 
1 komment , kategória:  Család  
Mayától kaptam/KÖSZÖNÖM!
  2009-05-27 08:57:54, szerda
 
 


Drága Évikém!
Ne haragudj,hogy most válaszolok leveledre,de oly sok munka van kint a kertben és nálunk szerencsére nagyon kedvező az idő is nappal jó meleg van esténként vagy éjjel mindig esik egy kicsit és a vetemény ezt bőven meghálálja. Már éppen ma néztem van kis paprikám pedig nekem nincs fóliám,csak a gyümölcsfák köré raktam az idén a palántákat.
Remélem jól vagytok! Édesanyáddal mi újság!
Kívánok nagyon sok szeretetet és türelmet,hogy ezt a feladatot az Úr segedelmével megoldhasd.
millió puszi maya
 
 
0 komment , kategória:  Barátaimtól  
Veronikától kaptam/KÖSZÖNÖM!
  2009-05-27 08:55:37, szerda
 
 
Szia Évike!
Ezt a szép Áldást hoztam ma Neked!
kedves Igémet is küldöm sok szeretettel, amit sokszor hallottál már Te is:

"És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged és te dicsőítesz engem"Zsolt.50,15.

"Vessed az Úrra a te terhedet, ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz" Zsolt.55,23

Nehéz időszakok ezek, az Úr megengedi ezeket is. Nem is tudhatjuk, hogy milyen sokan figyelnek ilyenkor, hogyan viseljük, mi hívő emberek ezeket a terheket. A világ ilyen példákon keresztül ítél meg bennünket, a szavak helyett, a cselekedetek élő bizonyságtételek. Adjon az Úr Neked sok erőt, hitet!
Ismered azt az éneket, amiből csak az első versszakot idézem
"Végig megálld a nagy tusát,
Erőt Urad a Krisztus ád.
Nyerd el, neked, mit félre tett;
A koronát, az életet.
Így gondolok Rád sok szeretettel: Veronika
 
 
0 komment , kategória:  Barátaimtól  
Zsevitől kaptam/ KÖSZÖNÖM!
  2009-05-27 08:53:34, szerda
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Barátaimtól  
Ildykétől kaptam/ KÖSZÖNÖM!
  2009-05-27 08:52:50, szerda
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Barátaimtól  
     1/12 oldal   Bejegyzések száma: 115 
2009.04 2009. Május 2009.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 115 db bejegyzés
e év: 1522 db bejegyzés
Összes: 3583 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 16
  • e Hét: 184
  • e Hónap: 9901
  • e Év: 46175
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.