Belépés
mami7090.blog.xfree.hu
A szeretet mindent eltűr, mindent elvisel, a szeretet nem szűnik meg soha Nagyházi Miklósné
1944.02.17
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/5 oldal   Bejegyzések száma: 48 
Reviczky Gyula: Pünkösd
  2009-05-31 10:41:24, vasárnap
 
  Reviczky Gyula: Pünkösd

Piros pünkösd öltözik sugárba,
Mosolyogva száll le a világra.
Nyomában kél édes rózsa-illat,
Fényözön hull, a szivek megnyilnak.
Hogy először tünt fel a világnak:
Tüzes nyelvek alakjába' támadt.
Megoldotta apostolok nyelvét,
Hirdeté a győzedelmes eszmét.
Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed'
Ma is minden bánkodó szivének,
Hogy ki tévelyg kétségbe', homályba':
Világitó sugaradat áldja.
Habozóknak oldjad meg a nyelvét,
Világositsd hittel föl az elmét.
Hogy az eszme szívből szívbe szálljon,
Diadallal az egész világon!
Piros pünkösd, szállj le a világra,
Tanits meg uj nyelvre, uj imára.
Oszlasd széjjel mindenütt az éjet,
Szeretetnek sugara, Szentlélek!


 
 
0 komment , kategória:  vers  
Ha eljön a vigasztaló, . . . .
  2009-05-31 10:25:44, vasárnap
 
  Dr. Benyik György

Pünkösd vasárnap
Jn 15,26-27. 16,12-15
Ha eljön a vigasztaló, az igazság lelke...

A pünkösdi események krónikájának az Apostolok Cselekedetei bevezetőjében olvasható szentlélek eljövetelének leírását szokták tekinteni. Emiatt aztán a rendkívüli jelenségekre, a glosszoláliára, magyarul a nyelveken szólásra, és a tüzes nyelvekre szokott terelődni a figyelem. A kisegyházak buzgó igehirdetői is ezzel a rendkívüliséggel szeretnék elkápráztatni hallgatóságukat az utcai igehirdetések kapcsán.
A pünkösdi nyelvcsoda és az 1.Korintusi levélben (12,1-11) olvasható hasonló jelensége között az a különbség, hogy az első esetben mindenki számára érthető megnyilvánulásról van szó, a második esetben pedig magyarázatot igénylő, részegséghez hasonló elragadtatott állapotról olvashatunk. De a jelenséget leíró nyelvezet, hasonlóságot mutat Jób testamentuma qumráni szövegével, illetve Ábrahám testamentuma leírásával. Mindkettő lényege, hogy úgy értelmezik, hogy aki ezt az adományt megkapta, az a mennyei istentiszteletbe tekinthet bele. Isten dicsőítésének egészen speciális formájába. Ezért az ilyen állapotban lévő emberek általában Isten magasztalásának himnuszait zengik.
János evangéliumában a Szentlélek vigasztalóként (14,26) illetve az igazság lelkeként jelenik meg (15,26). Ezek a nevek és kifejezések az Ószövetség vége az újszövetség elejének irodalmi hátterébe gyökereznek. Az ember érdeklődését alapvetően meghatározza lelki állapota. A prófétai meghívásoktól kezdve általános elképzelés volt, hogy a próféták, mint Isten emberei, mint a lélek emberei, valamilyen különös módon Jahve lelkébe részesülnek, az Isten lelkének hatása alá kerülnek. Az ihletett prófétai lelki állapotot ugyanis nem tudták semmi mással magyarázni. János evangéliumában ezt a lelket vigasztalónak, pártfogónak nevezi az evangélista. A másik jelző az ,,igazság lelke". Ennek a kifejezésnek az újszövetséget megelőző qumráni irodalomban találjuk meg a megfelelőjét. Arról a lélekről van szó, amely megvéd a sátán, vagyis a gonosz lélek támadásaival szemben.
Mindezekből arra következtetünk, hogy olyan kifejezésről van szó, amely a mienkétől különböző emberkép alapján született. Az ember lelkének mai megítélése egyrészt azért nehéz, másrészt azért nehéz összekötni a mai lélekről szóló un. pszichológiai beszédmóddal, mert a modern beszédmód óvakodik a teológiai következtetésektől, az antik beszédmódból pedig hiányzik a lélek analitikus leírása. Annyi azonban közös mindkét beszédmódban, hogy egy emberi megnyilvánulásról beszélnek. Csakhogy az ember lelki vigaszát, ebben az esetben nem egy másik ember, hanem az Isten adja. A nem hívők tagadják ennek valódiságát és egészséges voltát, de a hívők ragaszkodnak hozzá, hogy van olyan vigasztalás, amelyet nem kaphatunk senki mástól csak az Istentől. Ez a vigasz túl lép a pszichológia tudományán, de nem lép túl az ember alapvető igényén. Úgy hisszük, és sokan ezt meg is tapasztalták, hogy Isten és Isten lelke éppen akkor segít bennünket, amikor már az emberi vigasz véget ér.
Az apostolok és evangélisták nem pszichológusok voltak, hanem Isten közelségét megtapasztalt emberek. Ez a közelség bennük hihetetlen örömet váltott ki, és olyan emberi energiákat mozgósított bennük, amelyet emberi pszichikai ráhatások nem tudnak kiváltani. Meggyőző erejük megsokszorozódott, munkabírásuk meg növekedett. Hallatlanul élesen meg tudták különböztetni a jót a rossztól, a jóra irányuló emberi törekvéseket a rosszra irányuló gyűlölet keltő dolgoktól. Isten lelkének hatásait szent Pál foglalta össze a legvilágosabban, amikor a lélek gyümölcseiről írt a Galata levélben (5,22): ,,A lélek gyümölcsei szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.,, Úgy gondolom, hogy mindenki, aki ilyen tulajdonságokat mutat, részesült Isten adományaiban. Ezek talán többet érnek, hasznosabbak és tartósabbak minden különleges extatikus megnyilvánulásnál.
 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Értékesebb, mint a drágakő
  2009-05-29 23:15:46, péntek
 
  Egy bölcs asszony, amikor a hegyekben utazgatott, egy folyóban talált egy különösen értékes követ. Másnap találkozott egy másik utazóval, aki éhes volt, így hát a bölcs asszony kinyitotta a csomagját, és megosztotta ennivalóját a vándorral.

Az éhes utas meglátta a drágakövet az asszonynál, és kérte őt, hogy adja neki. A nő habozás nélkül neki adta a követ. A vándor örvendezve jószerencséjén továbbállt, hiszen tudta: a drágakő olyan értékes, hogy élete hátralévő részében nem kell többé szükséget szenvednie. Ám néhány nappal később a vándor visszatért az asszonyhoz, és visszaadta neki a követ.

Gondolkoztam" - szólalt meg. "Jól tudom milyen értékes ez a kő, de visszaadom abban a reményben, hogy adhatsz nekem valamit, ami még értékesebb. Add nekem azt a valamit belőled, ami képessé tett arra, hogy nekem add a követ."Ami könnyen elérhető, az a felszínen csillog. Ami érték, olykor fénytelen, és a mélyre kell ásni érte! Amiben a sokaság élvezetét leli, sivár és illanó gyönyörűséget kínál. Amiről én beszélek, az a felszínről nem látható, és bensődben derül.

(Seneca)
 
 
4 komment , kategória:  történetek  
Gyermekek a kálvárián
  2009-05-29 23:10:54, péntek
 
  Ábrányi Emil

GYERMEKEK A KÁLVÁRIÁN.

Gyászolni mentem a Kálváriára.
Ah, annyiszor megvigasztalt e hely,
Ha fölmerengtem hosszasan a fára,
Hol emberek Istent gyötörtek el.
Könnyekre lágyít kinzatása képe,
Rögzött keservem itt oly olvatag!...
A szenvedés e roppant tengerébe
Búm beleomlik mint vékony patak.

Amint állottam, szótlanul, sötéten,
Felhőtlenül sugárzott rám az ég.
Gyermek-kacaj csengett a szomszéd réten
S ujjongva jött a kedves csőcselék...
Apró fiúk. Imént jöttek világra.
Még új nekik. A föld merő gyönyör.
Igy száll a méh először a virágra,
Hogy szűzi ajkkal mézét szívja föl.

Mind kacagott. Ugráltak szana-széjjel.
Egy perc alatt övék lett a halom.
Kergették egymást féktelen szeszéllyel
S fogalmuk sem volt, hogy a siralom
Helyén táncolnak. Víg zajuktól zsongott
Alant a sír, hol szent homály borong.
A pillangó, mely mellettük csapongott,
Épp ugy nem tudta, mily téren bolyong.

Bujósdit játsztak. Kanyarogtak szerte
A faragott szentek közt. Röpködött
Mind valamennyi. Egymást majd leverte.
S míg meg-meg bújtak a kereszt mögött,
Sapkájukat a vérző szegre tették.
Igy játszottak soká. Ekkor, talán
Mert bús-mogorva arcom észrevették,
Tovább szaladtak, vissza nézve rám...

Tovább szaladtak... s én magam maradtam.
Ó játszatok csak, kedves gyermekek!
Csak játszatok, jó kedvvel, szakadatlan,
Nem látva mást: virágot, fényt, eget!
Eljő a perc, hogy e halommal szemben
Vergődve áll meg minden gondolat,
És sírni fogtok, mint az én szememben
Most könyre köny gyűl, gond s önvád alatt!

Ha láttok hitványt, polcról-polcra kelve,
S égszülte lángészt, túrni lenn a port;
Ha láttok Júdást, büszkén pénzt zsebelve,
S nagyot hogy' köpdös a bitang csoport;
Lemond a szív, nehogy kétségbe essék
S a tört léleknek nincs mit várnia:
Belátjátok majd, hogy bús kötelesség
Az összes lét s a föld - Kálvária!
 
 
0 komment , kategória:  vers  
Beppo és a léggömb
  2009-05-28 21:59:01, csütörtök
 
 A kora tavaszi napsugár simogatta a zsenge zöldbe öltözött természetet. Minden gyerek szorgalmasan hajolt füzete fölé az iskolában, csak a nyolcéves Beppo álldogált magányosan egy dombon, és leste izgatottan az eget. Odafent mindössze egy parányi piros folt látszott. Miatta szökött meg Beppo az iskolából.
A piros léggömb egyre magasabbra emelkedett. Beppo húsz lírát áldozott érte. Mekkora összeg ez egy gyerek számára! És mégis megvette - csak úgy, hogy elszálljon?
Senkinek sem árulta el, mi a szándéka vele. Titokban írt egy levelet, és rákötötte a léggömb madzagjára. És amikor minden gyerek betódult a tantermekbe, ő kiosont, hogy a dombról útjára engedje a léggömböt. Remélte, hogy a szél nem tépi le róla az üzenetet.
,,Édes Istenem - állt nagybetűkkel a papíron -, néhány hét múlva megszületik a kisöcsém. Mi hatan vagyunk gyerekek, és a szüleimnek kevés a pénze. A kicsinek Pedróval és velem kell majd aludnia, mert nincs elég ágyneműnk. Kérlek, édes Istenem, add, hogy szerezhessek öcsikének egy szalmazsákot meg ágyneműt! Lehet használt holmi is! Én az itáliai Arcoléban élek. A Te Sala Beppód."

A kisfiú így fogalmazta meg kérését, és remélte, hogy az, akinek a levelet szánta, el tudja majd olvasni. És amikor a parányi piros folt eltűnt a magasban, Beppo azzal a biztos érzéssel trappolt haza, hogy a jó Isten segíteni fog.
Az elkövetkező napok kínosan, lassan teltek Beppo számára. Izgatottan várakozott. De semmi sem történt. Mintha az ő kis piros léggömbje célt tévesztve eltűnt volna a végtelen messzeségben. Az egyetlen esemény közben csak az volt, hogy megbüntették a szökésért, és pótolnia kellett a mulasztást.
De akkor mégis történt valami. A negyedik napon azután, hogy fölengedte a léggömböt, Beppo már messziről meglátta a postás csomagszállító kocsiját a házuk előtt. Izgatottan robbant be a konyhába, ahol az egész családot együtt találta. Az asztal közepén állt a nagy csomag. A Sala család feje erősen vitatkozott a postással. Beppo a hangzavarból tisztán kivette apja basszusát.
-És te akarsz postás lenni, Antonio, amikor azt sem tudod megérteni, hogy
ez a csomag sehogyan sem lehet a miénk?
A postás képe vörös volt az indulattól.
-Te bolond! - kiáltotta -, hát nem tudsz olvasni? Sala! A Sala család részére! Ez áll rajta!
-Igen, ez a nevünk. De mi senkit sem ismerünk Rovigóban. Ajándékot pedig nem fogadok el, azt te is tudod! Vidd innen ezt a csomagot!
Az apa akkorát csapott az asztalra, hogy a két legkisebb Sala gyerek, akik addig vidáman mászkáltak a padlón, ijedtükben az asztal alá menekültek. Beppo nem bírta tovább.
-Nyissák már ki azt a csomagot! - kiáltotta magánkívül az izgalomtól. -
Akkor majd meglátjuk, hogy nekünk szánták-e vagy sem!
A lárma elült. Az apa sűrű szemöldöke alól sötét pillantást lövellt a merész fiúra, aki beleszólt a felnőttek dolgába, és gondolkodott egy darabig.
-No, legyen! - kiáltott végül a postásra. - Akkor, hallottad, nyisd ki!
Az egyenruhás férfi sietve oldotta ki a csomókat, és fejtette le a csomagról a
zsineget. Amikor felemelte a doboz tetejét, síri csend támadt a konyhában. Megigézetten nézték a dobozból előtűnő sok fehér holmit: pelenkákat, ágyneműt és aprócska gyerekholmit! Nem éppen a legújabbak, de épek és tiszták. Micsoda kincs ez a Sala család számára! A mama szeme könnytől ragyogott. Hát nem csoda történt, hogy a jó Isten éppen Rovigóban, Arcolétól csaknem száz kilométerre adott fel egy csomagot a Sala család számára?
Mialatt a csomag tartalma kézről kézre járt, Beppo csendesen kiosont a házból. Majd kicsordult a szíve az örömtől. A dombra sietett, ahonnan néhány napja szélnek eresztette a piros léggömböt, és hálát adott a jóságos Feladónak.

Barbara Irmgrund
 
 
0 komment , kategória:  történetek  
Senkisem...
  2009-05-28 21:54:11, csütörtök
 
  "Senki sem különálló sziget; minden ember
a kontinens egy része, a szárazföld egy
darabja; ha egy göröngyöt mos el a tenger,
Európa lesz kevesebb, éppúgy mintha egy
hegyfokot mosna el, vagy barátaid házát,
vagy a te birtokod; minden halállal én leszek
kevesebb, mert egy vagyok az emberiséggel;
ezért hát sose kérdezd, kiért szól a harang:
érted szól."

John Donne
 
 
1 komment , kategória:  idézetek  
Müller Péter idézet
  2009-05-27 17:35:36, szerda
 
  "Az a másodperc, amikor igazán szeretünk, életünk egyetlen valóságos pillanata. A többi nem az. A többi boldogtalan varázslat. Őrület. Teli félelemmel és szomjúsággal. Mi persze éppen fordítva gondoljuk. Mi azt hisszük, hogy az a "valóság", amikor egyedül, kővé dermedt, magányos lélekkel élünk. Valóság a hétköznap, a közöny, az egoizmus, az én, az enyém, a pénzkereset. Valóság a tévé, a robot, a rohanás, a vásárlás, az aszfalt, a "senkihez sincs közöm" életérzése. És a szerelemről véljük, hogy káprázat, mámor. Amikor valóban szeretünk, mondják ránk az emberek, hogy "Te el vagy varázsolva, öregem! Te megőrültél!" - miközben egy tévedhetetlen hang lelkünk mélyéről azt mondja: "Itt akarok maradni, mert mindig ide vágytam! Itt akarok élni, örökké!" Amikor szeretjük egymást: kijózadonunk. Felébredünk. Életünk valóságos állapota az, amikor szeretünk. Ezt a csodát rendszerint akkor érjük el, amikor föladjuk a görcsös önvédelmünket, és elkezdünk egymásban, egymásért élni."  
 
0 komment , kategória:  idézetek  
A vándor elilndul
  2009-05-27 16:49:36, szerda
 
  Bottal s öreg kutyámmal indultam hazulról.
Dalolva mentem és torkom nem unta még az
országút fáradtságos énekét. -Tudod,hogy
a Nap barátja voltam?Ő édesítette
agyamat hajnali rétek szagával;aztán
minden csigát s kavicsot külön megmutatva
látni,szeretni és csodálni tanított...
Minden kanyarnál új dolgok fogadtak,és a
friss zöldben hófehér mérföldkövek ragyogtak
egyenlő távolokból.Majd,lombos hegyek közt,
még szebben tündökölt a sokalakú élet.
A Nap barátja voltam;ő kísért el estig,
s mikor már fölhalmozódtak az éj csodái,
csókkal búcsúzott tőlem.-Óvatos morajjal
tapogatózott lefelé a víz,s a pontyok
aludtak a tavakban.Lepihentem én is
s a föld s a fű íze ereimbe ivódott.
Fenyegető szemek szikráztak a bozótban,
de nem féltem,tudtam:a vén kutya vigyáz rám,
belefúrja szemét az állandó sötétbe
s őrt áll előre nyújtott nyakkal s tárt fülekkel.


 
 
0 komment , kategória:  Általános  
A szomszéd szoba
  2009-05-24 17:19:47, vasárnap
 
  Henry Scott: A szomszéd szoba

A halál tulajdonképpen jelentéktelen dolog... valójában csak átmentem ide a szomszéd szobába. Én én vagyok, te pedig te. Akármit is jelentettünk
egymásnak egymás életében, ez mit sem változott. Nevezz csak nyugodtan a megszokott nevemen, beszélj velem ugyanazon a könnyed hangon, melyen mindig is beszéltél. Ne változtass a hangszíneden. Nevess ugyanúgy, ahogy valaha együtt nevettünk a vicceken. Imádkozz, mosolyogj, gondolj rám - emlegesd fel
A nevem nap mint nap, ahogyan annak előtte is, de ne árnyékolja be semmi a hangulatot, amikor szóba kerülök. Az élet nem kapott semmiféle új jelentést.
Minden olyan, mint amilyen volt, nem szakadt meg a folytonosság. Az, hogy nem látnak, még nem jelenti azt, hogy nem kell rám gondolni. Várok rád, itt vagyok a közeledben - egészen közel. Nincs semmi baj.
 
 
0 komment , kategória:  idézetek  
Áprily Lajos: Utolsó tutaj
  2009-05-24 17:15:19, vasárnap
 
  Olyan némán suhannak, mint az évek,
álmatlan évek végtelen vizen.
Bátran vágnak az ismeretlen éjnek
s ki hol kötnek, nem tudja senkisem.

Utolsó fény játszik a vizek árján,
estébe fúl a harmatos határ,
s föléjük, mint egy hamvadó szivárvány,
kitérő ívet húz a jégmadár.

Az egyiken egy asszony áll: alakja
az evezőre hajlik; szobra vonz.
A szél az ingét zászlóként ragadja.
És más ruhája nincs. A bőre bronz.

A másik késve küzd a fordulóban,
a partba vágta szédült homlokát,
de már magához tért s a hosszu sorban
siet megint az éj felé tovább.

Olyan némán suhannak, mint az évek.
Csak egy kiáltó jel száll: hosszu jaj -
s csüggedt kezed lassan kezembe téved
s remegve kérded: "Utolsó tutaj?"
 
 
0 komment , kategória:  vers  
     1/5 oldal   Bejegyzések száma: 48 
2009.04 2009. Május 2009.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 48 db bejegyzés
e év: 569 db bejegyzés
Összes: 3232 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 148
  • e Hét: 766
  • e Hónap: 2096
  • e Év: 5655
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.