Belépés
margit5.blog.xfree.hu
"Legyek én gyertya csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, ne tudjam soha kiért és kikért égek" (ismeretlen) Imre Margit
1950.07.18
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/19 oldal   Bejegyzések száma: 184 
Üdvözlet - és tájékoztatás
  2009-05-29 15:38:21, péntek
 
  Minden kedves látogatónak kivánok áldott békés, örömteli Pünkösdi Ünnepeket.
Én több napig távol leszek, ezért most továbbítom számotokra a a jókivánságokat.

Addig is nézelődjetek a blogomba és látogassátok meg a weboldalam és benne a fórumot, ha van kedvetek hozzá. 131 témakörben nagyon sok érdekes és tanulságos írásokat lehet olvasni. És ha valami megtetszik nyugodtan vigyétek el.
Szeretettel: Imre Margit

A weboldalam címe: jezusafeny.hu
Link

Link
 
 
1 komment , kategória:  Pünkösddel kapcsolatos írások  
Pünkösdi várakozás
  2009-05-29 15:28:30, péntek
 
  Dsida Jenő - Pünkösdi várakozás

Kész a világ,
Feszült ünnepi várás
Tereng felette.
Halotti csend. Csak néha néha
Sóhajt az Isten Lelke.
Kimérve minden pálya
Megtöltve minden lélek-lámpa,
Ahol csak úr a lét...
De jaj, sötét van,
Mélységes, iszonyú sötét!
A zordon tömeg-árnyék
Némán zokogva kering útjain,
S csak egyet tud és egyet érez...
Most váratlanul vágyón megvonaglik
És felzúg Istenéhez:
Betelt az idő!
Sugarat, fényt, színt adj nekünk,
Mert epedünk!
Fényesség nélkül oly sivár az élet!
Nagy alkotónk, oh mondd ki szent igédet
Legyen világosság!...
És ismétlik mindig erősebben
A felviharzott étheren keresztül
És felharsan az egek harsonája
S a végtelennek zsolozsmája zendül
Zsibongva, zsongva...
És nagy szavát az Úr - kimondja!
Link
 
 
0 komment , kategória:  Pünkösddel kapcsolatos írások  
"Áram a huzalban"
  2009-05-29 15:26:37, péntek
 
  Áram a huzalban

"Amikor az ember házat épít, akkor huzalokat vezet. Aztán egyszer csak eljön a nagy pillanat, amikor a villanyt bekapcsolják, mert a huzalokban már áram van. Micsoda a hit? Tulajdonképpen annak az átélését, hogy a huzalban áram van, vagyis a Szentlélek Krisztust behozza az életembe, és világosságot gyújt. Sok ember életében ott van ez a huzal, de csak üresen, nincs benne áram. Már pedig a Szentlélek műve az, hogy ebben a hitben egyszer csak mintegy áram fut végig, és az ember átéli a Krisztussal való közösséget. A hit nem annyira megismerés, hanem ahhoz hasonló élmény, mint amikor az égőt becsavarják és árammal érintkezve világit."
(Szathmáry Sándor)
Link
 
 
0 komment , kategória:  Pünkösddel kapcsolatos írások  
Pünkösd után
  2009-05-29 15:24:30, péntek
 
  Túrmezei Erzsébet - Pünkösd után

Pünkösd előtt - sóvárgás titkos mélye.
Pünkösd előtt - ígéretek zenéje.
Pünkösd előtt - esedezés, esengés.
Pünkösd előtt - halk hajnali derengés.
Pünkösd előtt - szent vágyak mozdulása.
Pünkösd előtt - koldusszív tárulása.
Csendesen várni - várni, hinni, kérni!
Aztán - boldog pünkösd utánba érni!
S pünkösd után - szent égi erőt-vetten,
pünkösd után - Lélekkel telítetten.
pünkösd után - bátor tanúvá lenni,
pünkösd után - régit kárnak ítélni.
Krisztusnak élni és másoknak élni,
minden mennyei kincset elfogadni,
és pünkösd után - adni, adni, adni!
Link
 
 
0 komment , kategória:  Pünkösddel kapcsolatos írások  
Jézus Lelke
  2009-05-29 15:22:31, péntek
 
  Jézus lelke

"A Szentlélek ugyan az az Isten, aki mint Teremtő a mindenség fölött uralkodik. Aki mint Megváltó a Názáreti Jézus emberi személyében közénk jött. Úgy is mondhatnám, hogy a Szentlélek Jézus lelke.
Isten és ember kapcsolatának vannak fokozatai. A legelső fok az, amikor borzong az ember lelkében a felismerés, a titokzatos felismerés:
Van Isten! Egy megragadó igehirdetés hatására, akár valami sorsfordulat következtében megérinti a lelket valami sejtelem, hogy mégis kell lenni valakinek. Aki fölöttünk van, akitől függ minden. Ez a hit! De kezdete a hitnek. Ez is a Szentlélektől való. Nem egy sejtelem volt, ami megérintett, s mi elgondolkoztatott, megborzongatott, hanem a lélek. Isten lelke érintett meg.
Döntő különbséget jelent evvel az általános istenhittel szemben, amikor valaki; Jézus személyéhen ismeri föl, hogy a titokzatos Isten lehajolt hozz. Bűnbocsátó szeretettel átöleli és az örökélet reményével biztatja lelkét. Ez a hit a Szentlélek Isten munkájának a gyümölcs. A lélek jön, hogy átvegye fölötted a teljes uralmát."
(ismeretlen)
Link
 
 
0 komment , kategória:  Pünkösddel kapcsolatos írások  
Pünkösd
  2009-05-29 15:20:42, péntek
 
  Pünkösd

Piros pünkösd öltözik sugárba,
Mosolyogva száll le a világra.
Nyomában kél édes rózsa-illat,
Fényözön hull, a szivek megnyilnak.
Hogy először tünt fel a világnak:
Tüzes nyelvek alakjába' támadt.
Megoldotta apostolok nyelvét,
Hirdeté a győzedelmes eszmét.
Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed'
Ma is minden bánkodó szivének,
Hogy ki tévelyg kétségbe', homályba':
Világitó sugaradat áldja.
Habozóknak oldjad meg a nyelvét,
Világositsd hittel föl az elmét.
Hogy az eszme szívből szívbe szálljon,
Diadallal az egész világon!
Piros pünkösd, szállj le a világra,
Tanits meg uj nyelvre, uj imára.
Oszlasd széjjel mindenütt az éjet,
Szeretetnek sugara, Szentlélek!
(Reviczky Gyula)

Link
 
 
0 komment , kategória:  Pünkösddel kapcsolatos írások  
Mit ünneplünk Pünkösdkor?
  2009-05-29 15:18:33, péntek
 
  Mit ünneplünk Pünkösdkor?

Pünkösd a húsvétot követő ötvenedik nap, mozgó ünnep, neve a görög pentekosztész 'ötvenedik' szóból ered. Eredetileg a zsidó nép ünnepe, előbb a befejezett aratást, később pedig a Sínai-hegyi törvényhozást (ekkor kapta Mózes Istentől a törvényeket kőtáblákon) ünnepelték a Pészah szombatját követő ötvenedik napon Sabouthkor.
A keresztény egyházi ünnep története a következő: Krisztus mennybemenetele után, az ötvenedik napon az apostolok összegyűltek, majd hatalmas zúgás, szélvihar támadt, s a szentlélek lángnyelvek alakjában leszállt a tanítványokra.
"És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, ahol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és üle mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Szellem adta nékik szólniuk." (Csel 2:14)
Ekkor Péter prédikálni kezdett, beszédére sokan figyeltek, követték, megalakultak az első keresztény gyülekezetek. Pünkösd tehát az egyház születésnapja is.
(ismeretlen szerző)
Link
 
 
0 komment , kategória:  Pünkösddel kapcsolatos írások  
Pünkösdi harangok
  2009-05-29 15:16:18, péntek
 
  Pünkösdi harangok

Olyan szépen cseng a harang,
Mindha nem is harang volna,
hanem ezer harangvirág
Imádságos szava szólna.

Piros pünkösd vasárnapján
Piros rózsa nyil a kertben,
Kis szivünkben tiszta öröm
Imádsága énekeljen.

Piros pünkösd vasárnapján
Szálljon reánk a szentlélek,
S térde hullva mondjunk hálát
A mindenség Istenének
(Benedek Elek)
Link
 
 
0 komment , kategória:  Pünkösddel kapcsolatos írások  
Urunk Mennybemenetele
  2009-05-29 15:14:49, péntek
 
  URUNK MENNYBEMENETELE

Testvérem! A mai evangélium utolsó mondata így szól: "Állandóan ott voltak a templomban, dicsérték és magasztalták Istent" (53.). Mi tölti ki a te, a mi életünket? Remélem nem vagy rabja valamilyen szenvedélynek, mert
ha igen, akkor leragadsz a földhöz. Talán azok közé tartozol, akik állandóan evilági kötelességüket teljesítik. Ez már sokkal jobb, de csak félig helyes megoldás. A lényeg hiányzik.

Szent Ágoston Jézus mennybemeneteléről elmélkedve ezt írja: "Azért
szálltál föl, hogy fölemelj!" Ma, mennybemenetel ünnepén te is kérd: Emelj
föl minket is Urunk, hogy állandóan ott legyünk a templomban, szüntelenül dicsérjük és magasztaljuk Istent. Természetesen ettől nem idegen, ebbe beletartozik a kötelesség-teljesítés és a pihenés is.
Testvérem! Jézus, amikor fölemelkedett az égbe, megáldotta tanítványait. (Vö. 51.) Kérd te is velünk együtt Krisztust, hogy áldja meg
most is törekvéseinket! Így a lényeg nem marad ki életünkből, vagyis egészen Mesterünk, azaz az öröm tölt be minket (Vö: 52.), és megvalósítjuk parancsát: TANÚSKODUNK AZ Ő ÉLETÉRŐL ÉS TANÍTÁSÁRÓL (48.). [M.a.]
(forrás: communio.hu)
Link
 
 
0 komment , kategória:  Pünkösddel kapcsolatos írások  
Pünkösdvárás-csodavárás
  2009-05-29 15:12:40, péntek
 
  Pünkösdvárás-csodavárás

Miután Jézus a mennybe ment, a tanítványok minden nap együtt voltak és imádkoztak. Mi lehetett imádságuk tárgya? Remélhették, hogy megszületik a messiás? Nem, hiszen a messiás már eljött, sot, küldetését betöltvén vissza is tért a mennybe. Remélhették, hogy Isten azonnal lesújt a gonoszokra? Nem, hiszen maga a messiás is elszenvedte az igazságtalanságot.

Remélhették, hogy a messiás napokon belül visszatér? Nem, hiszen Ő maga bízta rájuk a jó hír továbbadásának szolgálatát, amit még ezután kell elvégezniük. Valaminek márpedig történnie kell, hogy Isten országa megvalósuljon. Minek kell történnie? Valami csodának! Valami átütő erejű dolognak! De hol? A világban, a külso körülményekben? Mint láttuk, ott hiába is várunk csodát. Akkor hol történhet átüto ereju változás, ami lehetové teszi Isten országának térhódítását? A csodának ott belül, a tanítványok szívében kell bekövetkeznie.

És lám, amikor pünkösd ünnepén a Szentlélek átütő erejű kitöltése megtörtént, valóban a tanítványok változtak meg. Ők váltak félszeg, bezárkózó, tanácstalan kis közösségből Jézus Krisztus bátor tanúságtevőivé. Ma sincs ez másképp. Változásra van szükség. És ez a változás meg is történhet. A Szentlélek ma is munkálkodik. A változás benned kell, hogy végbemenjen!
Várd a csodát!
(ismeretlen)
Link
 
 
0 komment , kategória:  Pünkösddel kapcsolatos írások  
     1/19 oldal   Bejegyzések száma: 184 
2009.04 2009. Május 2009.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 184 db bejegyzés
e év: 590 db bejegyzés
Összes: 987 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 17
  • e Hét: 391
  • e Hónap: 1549
  • e Év: 3353
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.