Regisztráció  Belépés
evimami2007.blog.xfree.hu
"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen!" János 3:16 ... Ácsné Évi
1959.10.16
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/11 oldal   Bejegyzések száma: 107 
Az élet játékából...
  2009-09-30 21:09:01, szerda
 
  ...Egyszer volt egy nagyon szegény misszionárius család. Időnként kaptak különféle adományokat.
Az édesapa sokszor elszomorodott a körülményeiken, de egy napon támadt egy ötlete. Keressük mindenben azt, aminek örülni lehet...
Egy alkalommal ismét kaptak a tengerentúlról egy adomány csomagot. Izgatottan bontogatták a kislányával.
Nagyon meglepődtek, amikor egy mankó került elő a csomagból.
Szomorúan kérdezte a kislány édesapjától: - Most mi az aminek örülni lehet?
Mire az apa ekként válaszolt:-Most annak örülhetünk, hogy erre nincs szükségünk.
1Thessz 5,16
Mindenkor örüljetek,
1Thessz 5,17
szüntelenül imádkozzatok,
1Thessz 5,18
mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. 
 
0 komment , kategória:  hitünk  
Ildykém kávéval kedveskedett
  2009-09-30 20:58:03, szerda
 
 


Szia Drága Évikém!
Tízórai tea vagy kávé? Fogyaszd egészséggel :-)))
Hogy Vagy? Hogy ébredtél? Minden rendben?
Legyen nagyon szép a napod, amilyet szeretnél!
Puszillak szeretettel: Ildykó

Ez igazán jólesett! Köszönöm szépen!
Ami a napomat illeti, nos telt már szebben is, de ha mindenben azt keresem, hogy mi az, aminek örülni lehet, akkor ez ma is sikerült...
Voltam fogorvosnál és örülök, hogy túl vagyok rajta.

Sok puszi:Évi
 
 
0 komment , kategória:  Barátaimtól  
Gyanakvásból háborúság lesz
  2009-09-30 08:09:16, szerda
 
  Gyanakvásból háborúság lesz

"1Történt azután, hogy meghalt Náhás, az ammóniak királya, és utána a fia lett a király. 2Dávid így gondolkodott: Szeretettel bánok Hánúnnal, Náhás fiával, mert az ő apja is szeretettel bánt velem. Ezért Dávid követeket küldött, hogy megvigasztalják apja halála miatt. Amikor megérkeztek Dávid szolgái az ammóniak országába Hánúnhoz, hogy megvigasztalják, 3ezt mondták az ammóniak vezérei Hánúnnak: Azt hiszed, apádat akarja megtisztelni Dávid, hogy vigasztalókat küldött hozzád? Inkább azért jöttek ide a szolgák, hogy kifürkésszék, kikémleljék és feldúlják az országot! 4Elfogatta azért Hánún Dávid szolgáit, megnyíratta őket, ruhájuk felét fenekükig levágatta, és visszaküldte őket. 5Ezek elmentek, de amikor jelentették Dávidnak, hogy mi történt az embereivel, eléjük küldött, és mivel igen csúffá tették azokat az embereket, ezt parancsolta nekik a király: Maradjatok Jerikóban, amíg meg nem nő a szakállatok, akkor térjetek vissza 6Amikor látták az ammóniak, hogy meggyűlöltették magukat Dáviddal, elküldtek Hánún és Ammón fiai ezer talentum ezüstöt Aram-Naharaimba, Aram-Maakába és Cóbába, hogy harci kocsikat és lovakat fogadjanak zsoldjukba. 7Zsoldjukba fogadtak harminckétezer harci kocsit és Maaká királyát is hadinépével együtt. Ezek megérkeztek, és tábort ütöttek Médebá előtt. Az ammóniak is összegyűltek városaikból, és hadba vonultak. 8Amint ezt meghallotta Dávid, elküldte Jóábot egy egész sereggel, a legvitézebbekkel. 9Kivonultak az ammóniak is, és csatarendbe álltak a város bejáratánál. A királyok pedig, akik segítségére jöttek, külön álltak fel a mezőn. 10Jóáb látta, hogy elöl is, hátul is támadás fenyegeti, ezért kiválogatta egész Izráel színe-javát, és csatarendbe állította őket az arámokkal szemben. 11A hadinép maradékát pedig testvérének, Abisajnak a vezetésére bízta, és ezek az ammóniakkal szemben álltak csatarendbe. 12Ezt mondta: Ha az arámok erősebbek lesznek nálam, jöjj segítségemre! Ha pedig az ammóniak lesznek erősebbek nálad, akkor én segítek neked. 13Légy erős, szedjük össze az erőnket népünkért és Istenünk városaiért! Az ÚR pedig tegye, amit jónak lát. 14Akkor Jóáb rohamra indult hadinépével az arámok ellen, és azok megfutamodtak előtte. 15Amikor az ammóniak látták, hogy az arámok futnak, ők is megfutamodtak Jóáb testvére, Abisaj előtt, és bementek a városba. Jóáb pedig Jeruzsálembe ment. 16Amikor az arámok látták, hogy vereséget szenvedtek Izráeltől, követeket küldtek, és fölvonultatták a folyamon túli arámokat. Sófak, Hadadezer hadseregének a parancsnoka állt az élükön. 17Jelentették ezt Dávidnak, aki összegyűjtötte egész Izráelt, átkelt a Jordánon, megérkezett hozzájuk, és fölsorakozott velük szemben. Csatarendbe állt Dávid az arámokkal szemben, és ők megütköztek vele. 18De megfutamodtak az arámok Izráel előtt, és megölt Dávid az arámok közül hétezer harci kocsin küzdő embert és negyvenezer gyalogost. Sófakot a hadsereg parancsnokát is megölte. 19Amikor látták Hadadezer szolgái, hogy vereséget szenvedtek Izráeltől, békét kötöttek Dáviddal, és szolgáltak neki. Ezután az arámok nem voltak többé hajlandók segíteni az ammóniakat." (1Krónikák 19)

Dávid jóindulatát a szomszédos ammóniak félreértelmezték, és követeit csúfosan megszégyenítették. Szeretettel közeledett, de visszautasításra talált. Talán mi is kerültünk már hasonló helyzetbe, amikor jóindulatú megnyilvánulásunk felháborodást váltott ki, sőt mi több, még a jó szándékot is megkérdőjelezték. Ugye hogy nem könnyű mindezek után krisztusi módon viselkedni? Dávid próbálja orvosolni a bajt, de az ellenséggel való összeütközést mégsem kerülhette el. Nem tudunk minden ellenséget az oldalunkra állítani. Mindig lesznek olyanok, akik szembeszállnak az evangélium ügyével, és hadat üzennek a hívőknek. A Zsoltárok 108,13-at tartsuk szemünk előtt: "Isten segítségével hatalmas dolgokat viszünk véghez, ellenségeinket ő tapossa el!" Ha megaláznak minket, gondoljunk arra, hogy Jézus Krisztus az övéihez jött, és az övéi elutasították őt. Mi sem várhatunk több megértést és tiszteletet az emberek részéről. Ha nincs összeütközés és harc, akkor velünk van a baj, hiszen Mesterünk azt mondja, hogy nem lehet nagyobb a szolga az ő uránál. A népszerű keresztyén azért népszerű, mert feladta a kereszt hordozásával járó nehézségeket. Urunk, adj erőt, hogy a megalázó helyzetekben is gyermekeidhez illő módon tudjunk viselkedni! /VEr/

Ifj. Veress Ernő (Erdély)


 
 
0 komment , kategória:  hitünk  
Nyomatékos bátorítás
  2009-09-30 08:07:09, szerda
 
  Nyomatékos bátorítás

"1Mózesnek, az ÚR szolgájának halála után ezt mondta az ÚR Józsuénak, Nún fiának, Mózes szolgájának: 2Az én szolgám, Mózes meghalt. Most azért indulj, kelj át itt a Jordánon, te és ez az egész nép arra a földre, amelyet én adok Izráel fiainak. 3Nektek adok minden helyet, ahová léptek, ahogyan megígértem Mózesnek. 4A pusztától és a Libánontól a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig, nyugat felé pedig a nagy tengerig a ti területetek lesz a hettiták egész országa. 5Senki sem állhat ellened egész életedben. Veled leszek, ahogy Mózessel is vele voltam. Nem maradok el tőled, nem hagylak el. 6Légy erős és bátor, mert te teszed ezt a népet annak az országnak az örökösévé, amelyről megesküdtem atyáiknak, hogy nekik adom. 7Csak légy igen bátor és erős, őrizd meg, és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el tőle se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. 8Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. 9Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az ÚR, mindenütt, amerre csak jársz." (Józsué 1,1-9)

Isten Józsuét választotta ki Mózes utódjául, és megparancsolta neki, hogy az amálekiták ellen folytassa a háborút. Ezt korábban Mózes is a szívére kötötte, ám Józsuét szorongathatta a félelem, ha az előtte álló feladatokra gondolt. Az Úr bátorítása azonban igen sok ígéretet is tartalmazott: minden hely a tietek lesz, ahová léptek. Lelki életünk során bennünket is gyakran kell bátorítani. Nem a félelem lelkét kaptuk, mégis elfog a félelem, ha az előttünk tornyosuló feladatokra és kihívásokra tekintünk. Némelyek félelmeiket gyengeségeikre fogják, és azt vallják, hogy azok azért vannak, mert szorongó a természetük. Micsoda badarság! Valóban előfordulhat velünk, hogy feszültséget érzünk és hordozunk egy ideig, de folyamatos stressz nem jellemezhet minket! Légy bátor és erős! Lélekbátorító parancs ez, amely Istentől érkezik. Dávid hasonló módon erősíti fiát, Salamont (1Krón 28,20). A Zsid 13,6 gyönyörűen fogalmaz: "Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem?" Ha iskolás vagy, és vizsgák előtt állsz, akkor neked szól ez. Akkor is érvényes ez, ha már munkahelyed van, de úgy néz ki, hogy el akarják venni tőled, és ugyancsak neked szól, ha most orvoshoz készülsz műtéti beavatkozásra. Légy bátor és erős! /VEr/

Ifj. Veress Ernő (Erdély) 
 
0 komment , kategória:  hitünk  
Ismételgesd azokat fiaid előtt
  2009-09-30 07:57:16, szerda
 
  Ismétléssel rögzített igék

"1Ezek azok a parancsolatok, rendelkezések és döntések, amelyekről azt parancsolta Istenetek, az ÚR, hogy tanítsam meg nektek; ezeket teljesítsétek azon a földön, ahová átkeltek, hogy birtokba vegyétek. 2Féld Istenedet, az URat, és tartsd meg minden rendelkezését és parancsolatát, amelyeket én parancsolok neked, te magad, a fiad és unokád, életed minden napján, hogy hosszú ideig élhess. 3Hallgasd meg, Izráel, tartsd meg és teljesítsd ezeket, hogy jó dolgod legyen, és igen megsokasodj a tejjel és mézzel folyó földön, ahogyan megígérte neked atyáid Istene, az ÚR. 4Halld meg, Izráel: Az ÚR a mi Istenünk, egyedül az ÚR! 5Szeresd azért az URat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből! 6Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. 7Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz! 8Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon. 9Írd azokat házad ajtófélfáira és kapuidra!" (5Mózes 6,1-9)

A gyermekkorban rögzített aranymondások ma is elevenen élnek a szívünkben, mert amikor azokat tanultuk, a memóriánkban még sok üres hely volt. Egy idő után úgy tűnik, hogy telítődik a "tárolóegység", vagy legalábbis
sokkal nehezebben megy a rögzítés, mint gyermekkorban. Tanítsuk gyermekeinket naponta Isten igéjére, hogy ezzel legyen telítve a szívük és gondolatviláguk! A jól látható helyeken felbukkanó igeversek olyanok, mint a választások előtti óriásplakátok. Felhívják a figyelmünket, és tartalmuk bevésődik a lelkünkbe. Tegyünk egy rövid szemlét a lakásunkban! Mivel vannak tele a falak? Kinek a képei vagy milyen mondások függnek a falakon, és milyen hatást fejtenek ki ránk? Fel lehet-e ismerni a hívő ember otthonát anélkül, hogy tudnánk, ki lakik ott? Végül, álljunk tükör elé! Ha magunkat látjuk, kiábrázolódik-e bennünk a Krisztus? Milyen ékszereink vannak, és azok milyen célt szolgálnak? Könyörögjünk, hogy az Úr adjon kegyelmet a megtérésre, és vállaljuk az ige áldást hozó jelenlétét az életünkben! /VEr/

Ifj. Veress Ernő (Erdély)

 
 
0 komment , kategória:  hitünk  
Győzelmek
  2009-09-30 07:55:26, szerda
 
  Győzelmek

"1Ezután történt, hogy Dávid megverte a filiszteusokat, leigázta őket, és elvette a filiszteusoktól Gátot falvaival együtt. 2Megverte Móábot is, és a móábiak Dávidnak adófizető szolgái lettek. 3Megverte Dávid Hadadezert, Cóbá királyát is Hamátnál, aki az Eufrátesz-folyamig akarta kiterjeszteni hatalmát. 4Elfogott közülük Dávid ezer harci kocsit, hétezer lovast és húszezer gyalogost, és megbénította Dávid a harci kocsik lovait, csak száz harci kocsit hagyott meg belőlük. 5Amikor a damaszkuszi arámok eljöttek, hogy megsegítsék Hadadezert, Cóbá királyát, levágott Dávid huszonkétezer arám embert. 6Majd helyőrséget helyezett Dávid az arám Damaszkuszba, és adófizető szolgáivá lettek Dávidnak az arámok. Így segítette meg az ÚR Dávidot mindenütt, ahová csak ment. 7Elvette Dávid az aranypajzsokat is, amelyeket Hadadezer szolgái hordtak, és Jeruzsálembe vitette azokat. 8Dávid igen sok rezet hozott el Tibhatból és Kúnból, Hadadezer városaiból. Abból készíttette Salamon a rézmedencét, az oszlopokat és a rézedényeket. 9Amikor meghallotta Tói, Hamát királya, hogy megverte Dávid Hadadezernek, Cóbá királyának egész haderejét, 10elküldte fiát, Hadórámot Dávid királyhoz mindenféle arany-, ezüst- és réztárggyal, hogy békességgel és áldással köszöntse azért, mert hadat viselt Hadadezerrel, és megverte őt. Hadadezer ugyanis Tóival is harcban állt. 11Dávid király ezeket is az ÚRnak szentelte azzal az ezüsttel és arannyal együtt, amelyet más népektől, az edómiaktól, a móábiaktól, az ammóniaktól, a filiszteusoktól és az amálékiaktól hozott el. 12Abisaj, Cerújá fia pedig megvert tizennyolcezer edómit a Sós-völgyben. 13Dávid Edómba is helyőrséget helyezett el, és egész Edóm Dávid szolgája lett. Így segítette meg az ÚR Dávidot mindenütt, ahová csak ment. 14Így uralkodott Dávid egész Izráelen, jogot és igazságot szolgáltatva egész népének. 15A hadsereg parancsnoka Jóáb, Cerújá fia, a főtanácsos pedig Jehósáfát, Ahilúd fia volt. 16Cádók, Ahitúb fia és Abímelek, Ebjátár fia voltak a papok, Savsá pedig a kancellár. 17Benájá, Jehójádá fia a kerétiek és a pelétiek parancsnoka volt. Dávid fiai a legelsők voltak a király mellett." (1Krónikák 18)

Dávid megverte ellenségeit, és az eltulajdonított zsákmányt az Úrnak szentelte. Sem előtte, sem utána nem volt még egy ilyen győztes hadvezér Izrael történetében. De miben is rejlett sikerének titka? Úgy gondolom, hogy ennek több magyarázata is van, melyek közül kiemelhetjük a hit mérhetetlenül fontos szerepét. Ha Dávid nem hitt volna, akkor nem mert volna. Ha nem mert volna, akkor nem is győzte volna le ellenségeit. De ő hitt, és a filiszteusokkal kezdve, ellenségeit egymás után megverte. A Zsid 11,33 szerint még sokan követték Dávid példáját: "Ezek hit által országokat győztek le." Az Úr népének ma is harcolni kell! A Szentírás azt mondja, hogy az Úré a föld és annak teljessége. Nem nukleáris fegyverekkel, hanem elsősorban imádsággal tudjuk a sátántól visszaszerezni az általa bitorolt területeket. A bel- és külmisszió nem más, mint honfoglalás. Ameddig országunkban fehér foltok vannak, amelyek az evangéliumi gyülekezetek hiányáról beszélnek, addig nem ülhetünk tétlen, hanem harcolnunk kell. Ha nem tesszük, akkor az ellenség fog végezni velünk. Ez a harc életre-halálra megy. Istenünk, adj hitet, hogy merjük vállalni a missziót még akkor is, ha kevesen vagyunk! Hiszen
nem a számok a döntőek! Vagy mégis? /VEr/

Ifj. Veress Ernő (Erdély)


 
 
0 komment , kategória:  hitünk  
Ezt még muszáj ma feltennem:))
  2009-09-29 21:42:57, kedd
 
  Ezt neten találtam, egy anyuka meséli:

"Kisfiam egyházi oviba jár. Nagyon eleven gyerek, egyszer még a türelmes dadus nénit is felbosszantotta:
- Hogy fogsz így a mennyországba kerülni?
Nagycsoportos kisfiam kijelentette:
- Majd ki-be rohangálok, csapkodom a kaput, és Szent Péter ki fog kiabálni, mint anya ha mérges, hogy gyere be fiam, mert úgy megruházlak, hogy több füled lesz, mint fogad!"


Időgép

Házi Feladat:
Tervezz időgépet!
Beadási határidő: Tegnapelőtt...

- Jani bácsi! Használt az erősítőszer, amit a múlt héten írtam fel magának?
- Nem bírtam letekerni a kupakját...

Júlia a férjének:
-Már unom ,hogy mindig hazahordod a munkádat.Nem lehet melletted tv-zni mert egyfolytában beszélsz!
-Te is hazahordod, és sokan mások is így vannak vele.
-Jó,jó.De én mégis csak egy ügyvéd vagyok te pedig egy korboncnok!

- Drágám, miért szeretsz horgászni?
- Mert csend van és nyugalom.
- Legközelebb megyek veled én is.
- Mondom CSEND van és NYUGALOM!

Amerikában egy férfi autózik az országúton. Egyszercsak észrevesz egy táblát: Speed Limit 50 mérföld.
Továbbhajt 50-nel.
Kicsit később lát egy másik táblát: Speed Limit 40 mérföld.
Lassít 40-re.
Később egymás után jönnek a táblák: Speed Limit 30 mérföld, 25, 20 . . .
Végül már csak 5 mérföldes sebességgel vánszorog, amikor elér egy városhoz.
A város határában újabb tábla fogadja:
Welcome to Speed Limit!
:D:D:D:D:D:D:D

Agresszív kismalac bemegy a vendéglőbe, ledobja magát egy asztalhoz. Odamegy a pincér, és udvariasan közli:
- Ne haragudjon, de ez az asztal foglalt.
- Akkor meg mire vársz? Hozzá' má' egy másikat!!

Jegyeket, bérleteket kérek!
Pistike megszólal:
- Anyád tudja, hogy kéregetsz?

Felháborodva telefonál egy szőke nő a rendőrségre:
- Segítség! Kirabolták az autómat! Elvitték a rádiót, a kormánykereket, mindent, még a pedálokat is!
- Nyugodjon meg asszonyom, egy járőrünket mindjárt odaküldöm!
Két perc múlva a járőr jelent:
- Negatív. A hölgy véletlenül a hátó ülésre szállt be.
 
 
0 komment , kategória:  humor  
Nyugodt, szép éjszakát!
  2009-09-29 20:53:26, kedd
 
  Túrmezei Erzsébet: Ha nem teszek semmit sem

Most nem sietek,
most nem rohanok,
most nem tervezek,
most nem akarok,
most nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten.

Most megnyugoszom,
most elpihenek
békén, szabadon,
mint gyenge gyerek,
és nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten.

S míg ölel a fény
és ölel a csend,
és árad belém,
és újjáteremt,
míg nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten,

új gyümölcs terem,
másoknak terem,
érik csendesen
erő, győzelem...
ha nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten. 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Ez az idézet jól jött nekem!!!
  2009-09-29 20:50:13, kedd
 
 


Ildykétől kaptam és külön is kiemelem, mert nagyon fontos és bátorító "üzenet" számomra.
 
 
0 komment , kategória:  Barátaimtól  
Dani bemerítése
  2009-09-29 20:37:30, kedd
 
  2009.szept.27.vasárnap du 4órai kezdettel csodálatos alkalmon vehettünk részt Gyülekezetünkben.
Az Imaház "roskadásig" megtelt. 13 fehér ruhás vallotta meg hitét, és elkötelezettségét az Úr Jézus Krisztus mellett. Óriási örömünkre és boldogságunkra fiunk Dani is közöttük volt. Szavakkal nehéz kifejezni, amit ilyenkor éreznek a szülők...
Két középkorú (egy újszentiváni asszony és egy hódmezővásárhelyi férfi) kivételével mindannyian fiatalok voltak, fiúk, lányok vegyesen.
Külön öröm volt számomra, hogy az újszentiváni asszony személyében egy régi kedves ismerősömet fedezhettem fel.

ApCsel 2,38
Péter így válaszolt: "Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.

Mt 3,4
Maga János teveszőr ruhát, és dereka körül bőrövet viselt, tápláléka pedig sáska és erdei méz volt.
Mt 3,5
Akkor kiment hozzá Jeruzsálem, egész Júdea és a Jordán egész környéke;
Mt 3,6
és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóban.
Mt 3,7
Amikor pedig látta, hogy a farizeusok és szadduceusok közül sokan jönnek megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk: "Viperák fajzata! Ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől?
Mt 3,8
Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt,
Mt 3,9
és ne gondoljátok, hogy ezt mondhatjátok magatokban: A mi atyánk Ábrahám! Mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak.
Mt 3,10
A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén: ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik, és tűzre vettetik.
Mt 3,11
Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam jön, erősebb nálam: arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket.
Mt 3,12
Kezében szórólapát van, és megtisztítja szérűjét: a gabonáját csűrbe takarítja, a pelyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel."
Mt 3,13
Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt.
Mt 3,14
János azonban megpróbálta visszatartani őt, és ezt mondta: "Nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám?"
Mt 3,15
Jézus így válaszolt: "Engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot." Akkor engedett neki.
Mt 3,16
Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt a menny, és látta, hogy Isten Lelke galamb formájában aláereszkedik, és őreá száll.
Mt 3,17
És hang hallatszott a mennyből: "Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm." 
 
0 komment , kategória:  Család  
     1/11 oldal   Bejegyzések száma: 107 
2009.08 2009. Szeptember 2009.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 107 db bejegyzés
e év: 1522 db bejegyzés
Összes: 3583 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 120
  • e Hét: 1095
  • e Hónap: 10812
  • e Év: 47086
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.