Regisztráció  Belépés
evimami2007.blog.xfree.hu
"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen!" János 3:16 ... Ácsné Évi
1959.10.16
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/14 oldal   Bejegyzések száma: 132 
Jaksikám!Köszönöm!!! :)
  2010-01-31 21:01:05, vasárnap
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Megelégített éhezők és szomjaz
  2010-01-31 20:58:02, vasárnap
 
  Megelégített éhezők és szomjazók

"6Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek. " (Máté 5,6;)

"10amint meg van írva: "Nincsen igaz ember egy sem, 11nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. 12Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. 13Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyóméreg az ajkukon; 14szájuk átokkal és keserűséggel van tele. 15Lábuk gyors a vérontásra, 16romlás és nyomorúság jár a nyomukban, 17és a békesség útját nem ismerik: 18Isten félelmével nem törődnek." 19Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azt a törvény alatt élőknek mondja, hogy elnémuljon minden száj, és az egész világot Isten ítélje meg. 20Mert a törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó sem őelőtte. Hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. 21Most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a próféták. 22Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs különbség: 23mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. 24Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. 25Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte 26türelme idején, hogy e mostani időben mutassa meg igazságát: mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. 27Hogyan lehetséges akkor a dicsekvés? Lehetetlenné vált. Milyen törvény által? A cselekedeteké által? Nem, hanem a hit "törvénye" által. 28Hiszen azt tartjuk, hogy hit által igazul meg az ember, a törvény cselekvésétől függetlenül." (Róma 3,10-28)

Isten úgy teremtett bennünket, hogy szervezetünk jelzi az éhséget és a szomjúságot. Ezeket a fizikai szükségeket csak úgy lehet megszüntetni, ha eszünk és iszunk. Ha valakinél ez nem így van, akkor valami rendellenesen működik a szervezetében. De mi a helyzet szellemi életünk területén?
A Biblia tanításából jól tudjuk, hogy az ember természetes állapota az, hogy kapcsolatban legyen Teremtőjével. Az Istennel való közösségre lettünk teremtve. Ez az állandó és élő kapcsolat a bűneset következtében megszakadt, azonban az ember szellemi szüksége nem változott. Augustinus egyházatya ezt az állapotot úgy fogalmazza meg, hogy minden emberben Isten alakú vákuum van, és ezt csak maga Isten töltheti be. Igénk első része az ember Isten nélküli állapotát mutatja be. Sokféle képpel érzékelteti az apostol, hogy az ember milyen szörnyűségekre képes bűnös
állapotában. Nem kell bizonygatni, hogy az apostol egyáltalán nem túloz, hiszen a híradásokból nap mint nap láthatjuk, mire képes az Isten nélkül élő ember. A bűn ma is hasonló módon nyilvánul meg, mint az apostol idejében, legfeljebb a formája más: bántó, hazug szavak, vérontás, romlás, nyomorúság, békétlenség. Persze vannak, akiknek az életében nem ennyire nyilvánvaló jelei vannak az Istennel való közösség hiányának. Nekem is vannak olyan munkatársaim,
akik úgymond jó emberek: életük, gondolkodásuk példamutató,
erkölcsi mércéjük magasan van. De ilyenek voltak azok is, akik az ószövetségi törvény megtartásában jeleskedtek. Ennek ellenére "nincs különbség" - tanít az apostol. Mert bár az Isten nélküli állapotban élő emberek életvitele sok
mindenben eltérhet, abban nincs különbség, hogy mindenki vétkezett, senki sem tud megigazulni cselekedetek által, mindenki a kegyelemre szorul. De amennyire szomorú a bűn egyetemlegessége, annyira jó hír az is, hogy a kegyelem mindenki számára elérhető. Isten Jézus Krisztus által mindenkinek az életében kész megszüntetni a lelki éhségérzetet, betölteni őt önmagával. Az is megelégíttethet, aki nagyon éhes, és az is, aki talán maga sem tudja, hogy Istenre van szüksége. Adjunk hálát, hogy mi is a megelégedett, boldog emberek közé tartozhatunk! Ne feledjük, Jézus Krisztus nemcsak azért jött, hogy megkeresse, hanem azért is, hogy megtartsa az elveszetteket! Ezért ha úgy érezzük, hogy a kegyelem elfogadásának megelégítő érzése, boldogsága kikopott az életünkből, ne habozzunk újra Istenhez jönni, kérve őt, hogy töltse be az életünket önmagával! Mert nemcsak megtérésünk előtt van szükségünk Istenre, hanem egész
életünk során, folyamatosan, csak ő töltheti be a lelkünkben levő vákuumot. De imádkozzunk azokért is, akik a környezetünkben vannak, és még nem ismerték fel vagy nem ismerték el, hogy az ő életük megoldása is Istenben van. Hadd jussanak a "mindenki vétkezett" felismerésén át a Jézus
Krisztusban való megigazulás csodálatos megtapasztalásához! /ÁM/
 
 
0 komment , kategória:  hitünk  
Rossz hír költése
  2010-01-31 20:57:10, vasárnap
 
  Rossz hír költése

"22Akkor odavittek hozzá egy vak és néma megszállottat, és ő meggyógyította, úgyhogy a néma beszélt és látott. 23Az egész sokaság elcsodálkozott ezen, és ezt mondta: "Csak nem ez a Dávid Fia?" 24A farizeusok azonban, amikor ezt meghallották, kijelentették: "Ez nem űzheti ki az ördögöket másként, csak Belzebubnak, az ördögök fejedelmének a segítségével." 25Ő pedig, ismerve gondolataikat, ezt mondta nekik: "Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és egyetlen város vagy ház sem maradhat fenn, amely meghasonlik önmagával. 26Ha pedig a Sátán a Sátánt űzi ki, meghasonlott önmagával, és akkor hogyan maradhat fenn az országa? 27És ha én Belzebubbal űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kivel űzik ki? Ezért ők lesznek a ti bíráitok! 28Ha viszont én Isten Lelkével űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. 29Vagy hogyan mehetne be valaki egy erős ember házába, és hogyan rabolhatná el annak javait, ha előbb meg nem kötözi azt az erős embert? Akkor azonban kirabolhatja a házát. 30Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem velem gyűjt, tékozol." 31"Ezért mondom nektek: minden bűn és káromlás meg fog bocsáttatni az embereknek, de a Lélek káromlása nem bocsáttatik meg. 32Még ha valaki az Emberfia ellen szól, annak is megbocsáttatik, de aki a Szentlélek ellen szól, annak nem bocsáttatik meg sem ebben a világban, sem az eljövendőben." 33"Ha jó a fa, jó a gyümölcse is, ha rossz a fa, rossz a gyümölcse is. Mert gyümölcséről lehet megismerni a fát. 34Viperák fajzata! Hogyan szólhatnátok jót gonosz létetekre? Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. 35A jó ember jó kincséből hoz elő jót, a gonosz ember gonosz kincséből hoz elő gonoszt. 36De mondom nektek, hogy minden haszontalan szóról, amelyet kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján: 37mert szavaid alapján mentenek fel, és szavaid alapján marasztalnak el téged." " (Máté 12,22-37)

Az előttünk levő esemény megtörténtéhez képest már közel ezer évvel korábban megállapította bölcs Salamon, hogy "nincs új a nap alatt". Mi, akik kétezer év távlatából tekintünk vissza az elhangzottakra, ugyanezt állapíthatjuk meg, hiszen a ma emberének tipikus hozzáállását fedezhetjük föl a farizeusok viselkedésében. Miről is van szó? A helyzet egyértelműnek tűnik. Van egy ember, aki vak is, néma is, talán egyéb jelek is arra utaltak, hogy az ördögtől megszállott. Ebben a helyzetben kevés a jó szándék, csődöt mond az orvostudomány, nincs emberi segítség; itt csak csoda segíthet. Jól tudták ezt a farizeusok is, szellemi látásuk helyes volt.
És a csoda megtörténik, Jézus meggyógyítja a testileg-lelkileg beteg embert. A sokaság pedig azonnal észleli, hogy ami itt történt, annak jelentősége messze nagyobbat sejtet, mint hogy egy ember ismét egészséges. "Csak nem ez
a Dávid Fia?" - teszik fel magukban és egymást között a kérdést bizonytalankodva, de egyúttal reménykedve is: csak nem Jézus a várva várt Messiás?! "A tények magukért beszélnek", meg "a tények makacs dolgok" - szinte
közhelyszámba mennek ezek a megállapítások, és mégis: a tényeknél csak az ember szíve tud makacsabb lenni... Egészen biztos, hogy a farizeusok a szívük mélyén igazat adtak a sokaságnak, de érzik, hogy Jézus Messiás voltának
elismerése milyen veszélyes lenne saját vallási elfogásukra, egész egzisztenciájukra nézve. A helyzet döntés elé állítja őket, tudják, nem maradhatnak semlegesek, hiszen ami történt, az Jézus szellemi hatalmát jelzi. Ha pedig nem akarják elismerni Jézus isteni hatalmát, akkor kénytelenek ördögtől valónak beállítani a gyógyító, szabadító erő működését. Jézus kérlelhetetlen
logikával, példákat felhozva bebizonyítja nekik érvelésük képtelenségét, megállapítva, hogy ez a magatartás nem más, mint a Szentlélek káromlása. Hála legyen, hogy ennek a bűnnek az elkövetése bennünket, hívő embereket nem fenyeget! Az azonban kísérthet, hogy a Jézusnak való engedelmesség helyett megmagyarázzuk az engedetlenségünket. Hogy a tényeket egyéni érdekeinkhez igazítva "árnyaljuk". Hogy Isten munkájának megnyilvánulásait látva mellébeszéljünk, kétkedésünknek adjunk hangot, például a
tradíciókat féltve a hit őreinek láttassuk magunkat.
Elengedhetetlenül fontos szilárdan állni a hitünkben, nem hagyni, hogy a tanítás bármely szele elsodorjon bennünket. De ugyanilyen fontos, hogy legyünk nyitottak Isten Lelkének munkájára, legyünk készek megújulni, elváltozni az elménk megújulása által, hogy megismerjük és felismerjük, hogy mi
Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. /ÁM/
 
 
0 komment , kategória:  hitünk  
Drága Roni, köszönöm!!!Puszi:)
  2010-01-31 20:53:01, vasárnap
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Barátaimtól  
Köszönöm Zsuzsi!!!Puszi :)
  2010-01-31 20:50:49, vasárnap
 
 
Baráti levél
Életemnek legszebb kincse
Hogy barátomnak mondhatom
Kedves lényed melynél nincsen
Jobb az egész világon!

És ha épp egy kupa lennél
Ablakomba kitennélek
S mindenkinek szólnék büszkén:
"Az én barátom! Nézzétek!"

Velem vagy oly' sok ideje
Mint míg a víz arról mesél
Hosszú, kanyargós medrében
Messzi tengert soká elér.

Te voltál az egyetlenegy
Ki sosem hagyott egyedül
Fogadd hát e gyenge verset
Örök hálám hű jeléül!

Kivánom Neked,Drága Barátnőm hogy minden léptedet,tettedet az Úr segitse és áldása kisérje,Szivedet az öröm és béke szeretete töltse el.Puszi Zsu
 
 
0 komment , kategória:  Barátaimtól  
Meglepetés Pali bácsitól :)
  2010-01-31 20:37:51, vasárnap
 
 Köszönöm, nagyon szép!!!
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
A szelídek társasága kívánatos
  2010-01-30 13:57:47, szombat
 
  A szelídek társasága kívánatos

"16Mennyivel jobb bölcsességet szerezni, mint aranyat, és értelmet szerezni, mint színezüstöt! 17A becsületes emberek útja kikerüli a veszélyt, életét tartja meg, aki útjára vigyáz. 18Az összeomlást gőg előzi meg, a bukást pedig felfuvalkodottság. 19Jobb szelíd lelkűnek lenni az alázatosok közt, mint zsákmányon osztozni a gőgösök közt. 20Aki megérti az igét, annak jó dolga lesz, és boldog az, aki bízik az ÚRban. " (Példabeszédek 16,16-20)

Gyermekkorunktól fogva halljuk, illetve tapasztaljuk, hogy a világban farkastörvények uralkodnak, így az a talpraesett ember, aki sikereit ki tudja könyökölni, és tekintélyt tud kivívni magának - az eszközök pedig másodlagosak. A Biblia által felvázolt normák alapján pedig lehetetlen érvényesülni. Bár ezeket vallja a legtöbb ember, titkon mégis vágyik a békességes, nyugodt környezetre. Bizony minden korban kívánatos a szelídek társasága! De nem
csupán arról van szó, hogy vágyunk a feszültségmentes kapcsolatokra, hanem eleve jobb életminőséget jelent, ha valaki szelíd lelkű. Kevés az, ha csak rajtunk kívül, körülöttünk tapasztalható nyugalom, lelkünk mélyén is erre
van szükségünk. Az emberi bölcsesség csak a zsákmányhoz vezető sikeres útra koncentrál, a járulékos - nyereségnél sok esetben jóval több - veszteséggel nem törődik. Urunk viszont mindannyiunk javát tekinti és munkálja, ezért irányozza elő a szelídség életmódját, ami mindenkinek a legjobb rövid s hosszú távon egyaránt. Amikor napunk mérlegét elkészítjük, nem az a legfontosabb kérdés, hogy mit értünk el, hanem hogy hogyan éreztük magunkat lelkileg, és mások magukat a közelünkben. /VE/
 
 
2 komment , kategória:  hitünk  
A jótevésre mindig van idő
  2010-01-30 13:57:06, szombat
 
  A jótevésre mindig van idő

"9Onnan eltávozva bement a zsinagógába, 10ahol volt egy sorvadt kezű ember. Megkérdezték Jézustól: "Szabad-e szombaton gyógyítani?" - hogy vádat emeljenek ellene. 11Ő pedig ezt mondta nekik: "Ki az az ember közületek, akinek ha egy juha van, és az verembe esik szombaton, nem ragadja meg, és nem húzza ki? 12Az ember pedig mennyivel többet ér a juhnál! Szabad tehát jót tenni szombaton!" 13Ekkor így szólt ahhoz az emberhez: "Nyújtsd ki a kezedet!" Az kinyújtotta, és meggyógyult a keze: ugyanolyan ép lett, mint a másik. 14A farizeusok pedig kimentek, és elhatározták, hogy végeznek vele. 15Amikor Jézus ezt megtudta, eltávozott onnan. Sokan követték; ő meggyógyította mindnyájukat, 16és meghagyta nekik: ne fedjék fel, kicsoda ő, 17hogy beteljesedjék, amit Ézsiás prófétált: 18"Íme, az én szolgám, akit kiválasztottam, akit én szeretek, akit kedvel a lelkem! Lelkemet adom neki, és igaz ítéletet hirdet a népeknek. 19Nem szít viszályt, és nem kiáltoz, senki sem hallja hangját az utcákon. 20Megrepedt nádszálat nem tör el, és füstölgő mécsest nem olt ki, míg győzelemre nem viszi az igaz ítéletet. 21És az ő nevében reménykednek majd a népek."" (Máté 12,9-21)

Igehelyét és témáját tekintve is közvetlen folytatása a tegnapi szakaszunknak a ma reggeli. Jézus demonstrálja is, amit mondott: "az Emberfia ura a szombatnak" (8. v.). Ha a kor arrogáns vallási kritikusai Krisztusként (azaz a
megígért Messiásként) ismerték volna el a Názáreti Jézust, akkor a szombatintézmény kategóriájába eső cselekedeteit önmagáért beszélő törvényi tekintélyként fogadták volna el. De ők inkább a mindenkor mindenkin segítő természetét
kiismerve tőrbe akarták csalni. Megváltónk - mivel önmagát meg nem tagadhatja - vállalva az ellenszenvet (14. v.), magasabb rendű érdekek szerint cselekedett. Ezúttal is példát és normát állított nekünk: az akár a könyörületes
jótetteket is meggyilkoló elvhajhász törvényeskedéssel szemben a szorult helyzetben levő megmentésén fáradozott. A legszentebb eszközöket is felhasználhatja a magát Isten fölé helyező ember önmaga vélt igazának alátámasztására
vagy az elmulasztott segítségnyújtás megideologizálására.
Óvakodjunk ettől! Ne a kibúvókat és kifogásokat keressük, amikor az Úr általunk szeretne valakin segíteni, hanem kényszerítsen bennünket a szívünk jótevésre! /VE/
 
 
0 komment , kategória:  hitünk  
Mayától kaptam /KÖSZÖNÖM!
  2010-01-30 13:51:48, szombat
 
 


Drága Évikém!
Ne haragudj rám,hogy csak most válaszolok a látogatásodra,de nagyon elfoglalt vagyok .
Remélem Ti is jól vagytok! Nagyon sokat emlegetünk a párommal ,bízom benne mielőbb találkozunk majd személyesen is.
Kívánok neked és kedves családodnak is Áldott hétvégét és nagyon jó pihenést!
Millió puszi maya


Drága Barátnőm!
Egyátalán nem haragszom, teljesen megértelek.
Mostanában én is nehezebben tudom beosztani az időmet.
Én is sokat gondolok Rátok!
Jó lenne tényleg személyesen is találkozni!

Nektek is áldott hétvégét!
Sok szeretettel puszi:Évi
 
 
1 komment , kategória:  Barátaimtól  
Zsevitől kaptam/KÖSZÖNÖM!
  2010-01-30 13:44:46, szombat
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Barátaimtól  
     1/14 oldal   Bejegyzések száma: 132 
2009.12 2010. Január 2010.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 132 db bejegyzés
e év: 749 db bejegyzés
Összes: 3583 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 32
  • e Hét: 1485
  • e Hónap: 11202
  • e Év: 47476
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.