Belépés
margit5.blog.xfree.hu
"Legyek én gyertya csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, ne tudjam soha kiért és kikért égek" (ismeretlen) Imre Margit
1950.07.18
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 6 
Maci virágokból
  2010-10-25 21:55:52, hétfő
 
 
Link
 
 
1 komment , kategória:  Vegyes képek  
Az idősek - Drunvaló tanítása
  2010-10-25 21:50:57, hétfő
 
 


Az idősek

A Földünkön kívül kutatjuk a jövôt, és ezzel együtt fel is adjuk kapcsolatunkat a múltunkkal. Azonban a múltunkban rejtôzik - az ôseinknél - az a tudás, amire szükségünk van ahhoz, hogy a csillagok felé törjünk.

A tudás és bölcsesség ôrzôi

Az ôsi idôk ôsi kultúráiban a legidôsebbeket tartották bölcseknek. Ez így volt a letűnt idôk során, a távoli törzsek mindmáig tisztelettel és csodálattal viseltetnek közösségük öregjei iránt. Ôk azok, akik tanácsokkal látják el a törzset politikai döntések alkalmával. Ők azok a spirituális vezetôk, akik magasabb világokba vezetik népüket. Ôk azok a nagypapák és nagymamák, akiknek a tanácsaira figyelnek, mert ôk rendelkeznek azzal a bölcsességgel, amit csakis egy hosszú életet megtapasztalva lehet megszerezni.

Minden ôsi kultúrában a törzs fiataljai gondoskodtak az idôsekrôl, amikor azok már nem tudták magukat ellátni. Fát, ételt és italt készítettek az ajtajuk elé szeretettel, mintegy tisztelegve az Anyaföldön eltöltött éveik elôtt.
Egyszerûen csak öregnek lenni, valaha dicsôségnek számított. Mert megértették, hogy az idôsek rejtik magukban az Élet titkait és azokat az emlékeket, amelyek a létezésünk gyökerei.
Ahogy a ma élô bennszülött törzsek, úgy az ôseink is tisztában voltak azzal, hogy a jövônket az álmainkkal és a döntéseinkkel teremtjük meg, és hogy a vének tudása és bölcselete nélkül ezek az álmok és döntések a kihalásunkhoz is elvezethetnek. Így a nagyanyák és nagyapák a bennük elevenen élô múlt emlékeire támaszkodva vezették lépteinket a jövôbe.
De mostanság az idôsek - hacsak nem sikerült szert tenniük egy halom pénzre, amivel megvédhetik magukat a saját gyerekeiktôl és a társadalomtól - haszontalannak és elfelejtettnek érzik magukat, ahogy az utolsó éveiket magányosan, egy idôsek otthonában múlatják. Senki nem látogatja meg ôket, hogy alázattal kérje bölcs segítségüket.
Senkit sem érdekelnek, még a saját gyermekeiket sem.
Manapság csak a fiatalság a mérvadó. Csak a fiatalságot dicsôítik és tisztelik. Azok pedig, akik már nem fiatalok, mindent elkövetnek hogy leplezzék az öregedés tényét, akár plasztikai mûtétek, akár piros sportautók segítségével. A filmek, és úgy általában a média, azzal bombáz bennünket újra és újra, hogy a fiatalság megéléséért élünk és igazából ez az Élet célja.

Akár egy rózsa

Bizonyos értelemben a fiatalságra úgy tekinthetünk akár egy frissen kinyílt rózsára, az Élet céljára. Akár a rózsa, mi is egy kis magként, szabad szemmel alig látható petesejtként érkezünk. Aztán kis csecsemôként megszületünk anyánk méhébôl - épp úgy, ahogy a rózsa magja is megnô és kisarjad, kibújva a föld alól.
Az emberek és a rózsák is addig nônek, amíg elérik az érett kort. Aztán megkezdôdik a szaporodás. A leendô anya kivirul és szexuálisan vonzóvá válik, minden férfi megfordul utána. Ugyanígy a rózsa is kivirágzik, és teljes szépségében tündököl, a rovarok pedig, mintha mágnes vonzaná ôket, nem tudnak ellenállni fenséges vörös színének.
A világ nagy részén manapság, a tettek és az értékek a fiatalságnak és a felfokozott nemiségnek vannak alárendelve, ahogy gyorsan változnak - nem ritkán erôszakos és agresszív módon - és gyakran teljesen nélkülözve minden részvétet. Ez a viselkedés jellemzi a szexuális hódítás pillanatát. Ez a legmegfelelôbb hozzáállás akkor, amikor a hímek összemérik erejüket a nôstény kegyeiért.
És mégis, ez az az aspektus, ami kivirágzik, ez a termékeny, felfokozott szexualitást sugárzó pillanat az Élet fô jellemzôje - minden más kárára -, amire a nyugati világ istenként tekint.
Öregedés, az Élet körforgása

Mûködik-e ez a hozzáállás egy teljes kultúrára kivetítve, hogy tudniillik ôrizzük ezt a fajta fiatalos energiát, úgy ragaszkodunk hozzá, mint egyedüli igazsághoz, nem tágítunk ezen nézetünktôl és úgy tekintünk rá, mint egy Életmû nagydíjra.
Mi van abban az esetben ha az Élet teljességének a célja messze túlmutat a világ külsô szemlélésén? Mi van akkor, ha az életünk nem más, mint egyetlen ciklus egy spirális rendszerben, pont ahogy nagyapáink mondják, csak forog, forog és forog, amíg visszajuttat bennünket a Forráshoz?
És mi van akkor, ha a legmagasabb céljaink érdekében igenis engednünk kell az idôseket, hogy elvégezzék azokat a fordulatokat ebben a spirálban akkor, amikor az idôszerû?

Hát igenis ünnepeljük ezeket az öregeket, akik mellettünk sétalnak el az utcán, bárhol is járjunk, akiknek a bôre ugyan megráncosodott, de a bölcsességük parlagon hever.
Az idôsebb nemzedék a múltat szimbolizálja, de ennél fontosabb, hogy ôk egyben a jövô is. A mi jövônk. A csecsemôket leszámítva, akik még nem tudnak velünk kommunikálni, egyedül az idôsek tudják, hogy az Élet körforgása hogyan ér körbe.
Csakis az öregek lesznek azok - aktív részt vállalva a mindennapjainkban -, akik meg tudják majd mondani, hogy mikor jött el a legmegfelelôbb idô a fordulathoz.
Szeretettel és szolgálattal.
Drunvalo

 
 
0 komment , kategória:  Drunvaló Mechizedek tanitásai  
Őszi képek
  2010-10-20 22:34:48, szerda
 
 
Őszi képek
Link

Link
 
 
1 komment , kategória:  Vegyes képek  
A JÓság - Jézus tanítása
  2010-10-20 22:26:43, szerda
 
 
A JÓság - Jézus tanítása

Édes gyermekek, kik teremtő Atyátok szeretetéből születtetek! Itt a Földön tanúságot tesztek, szeretetről, hitről, bölcsességről, önmagatokról, melyben mind Isten nyilvánul meg Bennetek.

Gyermekek, erőtök növekszik bennetek, s ezt az erőt meg kell tanulnotok jóra fordítani, s nem csapongani benne.

Gyermekek! Minden oldalról olyan energiák áradnak felétek, melyeket befogadva, nektek azt összpontosítanotok kell! Legyen az erőtök központja szívetek, melyben benne van az igaz Szeretet! Hisz Atyátokhoz csatlakoztok ott, s az Én szívem Lángja bennetek lobog.

Hát erőtöket e Szent Lángba összpontosítsátok, s növeljétek akkorára, hogy e Szent Láng átfogja szíveteket, elterjedjen testetekben. Lángoljon bennetek, s nőjön akkorára, mi körülvesz egy Szent Lángoszlopban, hogy abban fényeskedjetek, isteni akaratban!

De ehhez az kell, hogy felismerjétek magatokban az Erőt és a Fényt. Tudjátok, az erő arra való, hogy jót tegyetek vele a szeretetben. Mert az ember lelke eredendően Jó, hisz Istentől való. Ha a cselekedet, mit tesz, nincs összhangban szíve jóságával, az feszültséget okoz, s ez a feszültség elakasztja az energiát s nem áramlik bennetek, s körülöttetek.
Ezért gyermekek, figyeljetek arra, hogy mit gondoltok, mondtok és tesztek, hogy abban a szívbéli jóság, s a szeretet érzése benne legyen.
Nem baj, ha hibáztok, ha bevillan egy gondolat, kicsúszik a szátokon egy szó, vagy egy tett, mit hirtelen nem szívbéli jóság vezérel. Hanem az, mit megtanultatok itt a Földön, s mit felvettetek magatokra, neveltetésetek során. Nem baj, hisz emberként jártok a Földön, s a hibáitokból mind tanultok.

Bocsássatok meg magatoknak! Próbáljátok meg azt, hogy felismeritek, miben s hol hibáztatok. Ezt a hibát kijavítjátok, s legközelebb odafigyeltek, mit mondtok, cselekedtek. Ezért, az odafigyelés nagyon fontos. Ez olyan, mint egy önfejlesztés.
Földeteken, nagyon sok ilyen felhívást lehet látni, hogy önismeretre tanítanak. De az igazi önismeret az, mikor meglátod magadban az Isteni Jót, s felfedezed igaz Valódat, mely a szeretetben gyökeredzik.

Hát tartsatok magatoknak saját önismereti tanfolyamot! Ismerjétek meg magatokat gondolataitok, cselekedeteitek és szavaitok által! Lássátok mindenben a jót! Keressétek minden kimondott szavatokban a jóság és a szeretet erejét! Lássátok gondolatotokban az isteni szabadságot! S gondolkodjatok a szeretet gondolataival.

Mikor valamit tesztek, kérjétek magatokat: Szívbéli jóságból cselekedjem azt! A szeretet irányítsa minden tettemet, Isten akaratában! Ámen - így fohászkodjatok magatokban, s hangosan, ha úgy akarjátok.
Akkor a szeretet elárad bennetek, s nem marad meg csak szívetekben, hanem elönti testeteket is, s lelketek felszabadulhat és irányíthat benneteket.
Ha magatokban ezt a ,,szeretetreakciót" kiépítitek, bármikor elő tudjátok hívni. Egy olyan szeretet-pajzsotok lesz, mely véd benneteket, a világ olyan zajától, mi nem szeretetben gyökeredzik.
Gyermekek! Meg kell különböztetnetek! Fel kell ismerjétek mindenben a szeretetet, a jót, s azt kell meglátnotok, azt kell értékelnetek, s azt kell fejlesztenetek. Magatokban is!
Mindenben ott a Jó! Miben talán nem is látod szemmel, szívvel megérzed azt.

Ezért gyermekek, áldásom mindig bennetek, mert szívem lángja ég lelketek szívében, s ha felfedezitek, s kiárasztjátok magatokba, Én vezetlek benneteket az Úton.
Drága gyermekek! A Szeretet, a Jóság s az isteni Áldás vegyen körbe bennetek!
Angyalaimat küldöm el hozzátok, hogy segítsenek, s a jót megláttassák veletek.

Hát árasszátok ki szívetek szeretetét, és éljetek e szeretetben, Isten akaratában, MOST.

Jézus voltam itt köztetek, s Vagyok mindig Bennetek!
(forrrás:Pusztai Orsi kristálycskra.hu) 
 
0 komment , kategória:  Égi tanítások  
Fél kg-os jég hullott Texasban
  2010-10-12 20:31:48, kedd
 
 
Fél kg-os jég hullott Texasban
.

Hatalmas vihar pusztított az Egyesült Államokban pár héttel ezelőtt: közel 20 cm-es jégdarabok potyogtak.

Az Egyesült Államokban néhány héttel ezelőtt, még szeptember közepén rettenetes vihar pusztított, a Texas déli felén élő lakosok valószínűleg soha nem fogják elfelejteni az emlékezetes napot: összesen 6 tornádó csapott le a térségbe.

A tomboló szélvihar mellett a gigantikus méretű jégdarabok is hullottak a szupercellákból: a képek mintegy 15-20 cm-es jégtömböket igazolnak.

A bejelentések alapján a legnagyobb jégtömb közel fél kg-os és 19 cm-es volt - ezt az eddigi legnagyobb jégdarabnak titulálták a helyi szervezetek.

A vihar rengeteg ingatlant, autót, lakást, kertet tett tönkre, lyukakat hagyva maga után a háztetőn, krátereket létrehozva a földeken.

Forrás: NOAA


Link
 
 
1 komment , kategória:  Érdekes történetek  
Égi üzenetek
  2010-10-08 23:03:37, péntek
 
 

Hiranus mester üzenete az Útról

Üdvözöllek benneteket, Hiranus mester vagyok, az Égi Tanácsból. Azért jöttem el hozzátok, hogy elmondjam, milyen fontos, hogy mindenki egyéni útját járja most.

Drága gyermekek, tanulásotok fontos számunkra, s ezért mindig, minden pillanatban tanítunk bennetek. Talán nem is érzi értelmetek, mert lelketek az, mi e tanítást befogadja. Mindig. Mindig össze vagyunk kötve egy isteni fényszállal, s mi ezen a fényszálon át kódoljuk be nektek az információt s a tanulnivalót.

A helyzetet megláttatjuk veletek ezáltal, hisz felhívjuk figyelmeteket, s érzékennyé teszünk benneteket az energiákra.

Tudjátok, s most azért mondom néktek, mert fontos feladatotok van. Mindegyikőtöknek. Egyénileg.

Egytől - Egyig.

Ez a feladat az, hogy megtaláljátok egyéni utatokat és sorsotok ösvényén haladjatok. Sokan vagytok, kik az ösvény szélén botorkáltok, s nem tudtok rálépni, mert nem veszitek észre, hogy ott áll előttetek Isten ösvénye.

Ezért gyermekek, most arra kérünk bennetek, hogy életeteken gondolkodjatok el. Földi életeteket vegyétek számításba, s mint egy számadást, tegyétek le magatok elé. S pontról pontra, szívvel, szeretettel, és ész érvekkel is rá hatva, nézzétek azt sorba. Vegyétek figyelembe azokat az érzéseket és gondolatokat, amik MOST bennetek vannak. Mert mindig a most szabja meg az irányt, nem a múlt vagy a jövő. Mert abból jön, s a másikba teljesedik, de a Most-ban gyökerezik.

Ezért gyermekek, mostani tudásotokkal és szívetek mostani szeretetével és érzéseivel vizsgáljátok meg életeteket. S ne ítéljetek semmit, mit valaha tettetek! Ne mondjatok magatok felett ítéletet elhamarkodottan, hisz nem láthatjátok utatok végét, hogy mi, mire lesz jó, mire tanít benneteket.

De most, gyermekek! Édes lelkek itt, a Földön, ki mind tanulni jöttök, mikor megszülettek. Bennetek a kód, a sorskulcs, s ezt kell megtalálnotok, mert utatokra mutat, mely isteni sorsotok beteljesülése, ha ti is így akarjátok.

Ha nem, elmulaszthatjátok beteljesíteni azt, s mehettek ösvényetek mellett jobbra, vagy balra. De ha ösvényetekre rá nem léptek, s végig nem mentek legalább egy szakaszán, a feladat megvár! S újra elétek teszi Atyátok, s lelketek, mikor Fent, a Tanács elé kell mennetek.

Ezért gyermekek, most arra kérlek bennetek, hogy életeteket megvizsgálva, szívetek vágyát is elétek állítva, kérjétek meg égi tanítóitokat, s vezetőiteket, hogy utatokat mutassák meg nektek. Ez jöhet álomban, meditációban, egyszerű felismerésben, külső információban, de lelked szíveden át érezni fogja, mi a késztetés benned. Mert ez a késztetés a sorsod kódja, a kulcs az isteni utad ajtajához. Ezért, ezt a szívbéli késztetést keresd! Nem baj, ha sokfelé elindulsz, sok mindent megtudsz, megkérdezel, s tanulsz. Mert ez mind segít neked szétválasztani földi és isteni utadat. Mindazt, mit a Földön magadba szívsz tudást, az segít neked, hogy elválaszd, mi az amire szükséged van, s mi az, amire nincs.

Ezért gyermekek, azon legyetek mindannyian, hogy megtaláljátok a nektek való utat. Ez most egyéni feladat, mi beteljesíti a kollektívet is. Ezért, keressetek olyanokat, kik nektek utat tudnak mutatni. Keressetek olyanokat, kik tudnak nektek üzeneteket hozni, vagy kérjetek magatok üzenetet álomban, s meditációban. Hallgassátok meg angyalaitokat, mert folyamatosan súgnak nektek.

Mi, égi mesterek, kik a fényszálon üzenünk, mi Istennel, véletek össze van kötve, s mi tudjuk ebbe a fényszálba belecsatlakoztatni az információt, s ezáltal tanítunk. Kérünk benneteket, egy fényszálat most szabadítsatok föl szívetek szeretetével! Küldjétek végig rajta, s tegyétek nyitottá, hogy beletehessük azt a tudást, mi felfedi nektek sorskódotok aktiválását, s a kulcsot az Úthoz. Mely isteni utatok bennetek! Mi sorsotok útja, melyet aktiválnotok kell.

Ezért gyermekek, drága lelkek a fényben, mindannyian arra kérünk benneteket, legyen bennetek hajlandóság és akarat erre, hogy befogadhassátok a Tanítást, s mi felfedhessük a kódot. Ami ott van bennetek! S a késztetés hozza elő. Az akarat, a befogadás, s a szeretet. Ezért figyeljetek! Ha e szálat aktiváljátok, utána majd késztetést éreztek, s akarjátok tudni, e késztetés honnan jő. Mert ha szívetekből szól, s érzitek benne a Fény erejét, akkor keressétek, hogyan léphettek rá erre az útra. De az első lépéseket nektek kell megtenni! Mi csak az utat mutatjuk, de nektek kell rajta végigmenni. Ezért, tegyetek érte, hogy utatokat ne csak meglássátok, de járjatok is rajta.

Drága gyermekek, minden segítséget megkaptok égi, s földi szinten, csak kérjétek. Utatok bennetek van, nem máshol kell keresnetek. Csak kérjétek le az aktiváló kódot e fényszálon át, s a késztetésben szíveteken át, a szeretet érzésében mutatkozik meg, s feltárul előttetek így, vagy úgy isteni utatok. Nektek csak meg kell látnotok. S ha meglátjátok tisztán és világosan, lépjetek rá, s haladjatok rajta, mert fogják a kezeteket angyalok és mesterek, égi szent lények a szeretetben.

Édes gyermekek! Földi lelkek! Tanulóporondotokon kell most végigmennetek. Ehhez erőt és kitartást adnak az angyalok, s áldást sugároz reátok mindig Atyátok. S mi égi mesterek és tanítók, itt vagyunk körülöttetek, s mi kérdésetek van, álmotokban vagy meditációban tegyétek azt fel, s megkapjátok a választ akár égi, akár földi szinten, s tudatotokban az igazság így jön felszínre.

Jó utat gyermekek! Az úton végig veletek vagyunk, s vezetünk bennetek. Csak legyen bennetek szeretet, akarat, kitartás és hit. Magatokban és a Gondviselés erejében.

Üdvözöllek benneteket!
Hiranus mester szóltam
(Pusztai Orsi)
 
 
0 komment , kategória:  Égi tanítások  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 6 
2010.09 2010. Október 2010.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 6 db bejegyzés
e év: 293 db bejegyzés
Összes: 987 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 64
  • e Hét: 203
  • e Hónap: 1153
  • e Év: 1153
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.