Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 16 
Lelki irótól/J.-Yves Leloup/21
  2010-02-28 17:29:44, vasárnap
 
  Uram, küldd el Lelkedet!'', ,,Legyen felettem és mindnyájunk felett a te gyengédséged!'', ,,Áldott legyen a te Neved!'' ...könyörgés ..magától feltárul majd neked. Most csak légy fogékony és figyelmes arra a rezgésre, amit testedben, szívedben éleszt. Próbáld békésen összhangba hozni lélegzésed ritmusával. Amikor gondolatok gyötörnek, nyugodtan térj vissza ehhez a könyörgéshez, lélegezz mélyebben, tartsd magad egyenesen és mozdulatlanul, akkor megismered a ,,hészükhia'' kezdetét, a békét, amelyet Isten bôségesen ad mindazoknak, akik szeretik Ôt.

Miután megtanulta a jó alapokat, a gyökereket, a fény felé
fordulást, az óceánok békés lélegzését, a belsô éneket, a fiatalember a szív éledésére kapott meghívást. Hirtelen ráébredt arra, hogy ô valaki.A szív sajátossága az, hogy mindent megszemélyesít, így az Abszolútumot is, minden létezô és lélegzô forrását. Megnevezi, ,,én Istenemnek, én Teremtômnek'' hívja, jelenlétében jár./Jean-Yves Leloup/
Link
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Biblia,költö,lelkész idéz./20
  2010-02-25 22:22:50, csütörtök
 
  Békesség a testvéreknek és szeretet hittel együtt az Atya Istentöl és az Úr Jézus Krisztustól/Ef 6/

Mit kiván Pál apostol ,mielött befejezné a levelét?-Békességet!A kisázsiai gyülekezeteknek belsö békességet.Jól értsük:nem nyugalmat.Ezen a földön nyugalom sose volt,nem is lesz,mig ember él a földön.Nagy a különbség a kettö között.Meg sem próbálom én kifejezni,inkább a nagy költöt,Reményik Sándort idézem:
Nincs nyugalom,nincs nyugalom ,
A sziv,amig ver,mindörökre nyugtalan,
De mindörökre nyughatatlanul
Istentöl mégis békessége van.
Nyugalma nincs ,de békessége van,békessége Istentöl.Ezt a békességet kivánjuk,amikor körülöttünk,vagy talán bennünk sincs nyugalom,mert hajszol minden és mindenki.Ezt kivánja Pál apostol a gyülekezeteknek ,ma éppen neked és nekünk- hogy békességünk mégis legyen./Gyökössy Endre/
 
 
0 komment , kategória:  Gyökössy Endre  
Bibliából és lelkésztöl3/19
  2010-02-21 21:10:13, vasárnap
 
  Álljatok meg tehát,felövezve derekatokat igazságszeretettel,és magatokra öltve a megigazulás páncélját,felsaruzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével.Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát,amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát.Vegyétek fel az üdvösség sisakját is,és a Lélek kardját,amely az Isten beszéde./Ef 6/

Hét lelki fegyvert sorol fel Pál:igazságszeretet,megigazulás, békesség,evangélium,hit,üdvösség és Isten beszéde ....Pál apostol itt csupa védöfegyvert sorol fel.Nem azt tanácsolja nekünk ,hogy handabandázzunk Isten igéjével,vagy kérkedjünk igazlelküségünkkel,igazságainkkal,vagy a békesség evangéliumával,hanem azt mondja:vegyétek körül magatokat, védekezzetek ,mert ki vagytok téve a metha hodusnak,a kerülö utak tervezöjének,különbözö negativ eröknek.Ahogy beöltözik az asztronauta,hogy ne érje a kozmikus sugárzás,úgy öltsétek fel ezeket a fegyvereket..de tudnunk kell még valami fontosat.Nem egyedül harcolunk!Van Valaki,aki nemcsak értünk ,hanem velünk harcol,és Ö az,aki beöltöztet bennünket az igazlelküségbe,az igazságba,békességbe,evangéliumba,hitbe,az üdvösségbe - és most ,olvasás közben is felvértez bennünket ,mert körülvesz az Isten beszédével.- Ö a mi Urunk Jézus Krisztus ,aki szüntelen pozitiv gondolatokkal és sugárzással,Szentlelke lényével föl akar bennünket tölteni,öltöztetni,hogy ez ellen a különös támadás ellen is védve legyünk/Gyökössy Endre/
 
 
0 komment , kategória:  Gyökössy Endre  
Biblából és szenttöl2/18
  2010-02-21 21:05:12, vasárnap
 
  Sok akadálya lehet az Isten és a felebarát iránti szeretet gyakorlásának,de arra azért mindig találhatunk módot,hogy a jóakaratunkat megmutassuk.Az angyalok igy énekeltek:"Dicsöség a magasságban Istennek,és a földön békesség a jóakaratú embereknek /Lk 2/
Mert nemcsak a jóakarat erénye,hanem a békesség ajándéka is boldoggá teszi azt,aki résztvevön együtt tud szenvedni minden bajba jutott embertársával./Nagy Szent Leó/+461 Róma/
 
 
0 komment , kategória:  Nagy Szent Leó  
Biblia,lelkész,szent idéz./17
  2010-02-18 19:44:52, csütörtök
 
  "Legyetek egymáshoz jóságosak,irgalmasak,bocsássatok meg egymásnak,ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban"/Ef 4/
Szeretnétek derüsebben élni az életeteket?Szeretnétek,ha kiegyensúlyozottabb,ragyogóbb,békességesebb,nyugodtabb volna? Szeretnétek ,ha a megszomorodott Szentlélek bennetek vidám Szentlélek volna?Itt van a megoldás:ahogyan Isten cselekszik velünk Krisztusban,most már mi is úgy cselekedjünk felebarátunkkal.Haragszunk valakire?Bocsássunk meg.Kemények voltunk?Legyünk irgalmasok hozzá.Jóságosak!Ahogyan Isten cselekszik velünk /Gyökössy Endre/

Mert ezt mondja a szent ige:"Kire tekintsek,ha nem az alázatosra, békeszeretöre,és arra,aki tiszteletben tartja szavamat?/v.ö.Iz 66/
Oly sok nagy és kiváló jótéteményben részesültünk,ezért most arra a lelki békességre törekedjünk,amelyet Isten nekünk szánt. Figyelemmel tekintsünk Atyánkra és az egész világmindenség Teremtöjére,ragaszkodjunk erösen a töle kapott békének nagyszerü és mindent felülmúló ajándékaihoz és jótéteményeihez. /Szent I.Kelemen pápa/+101k/
 
 
0 komment , kategória:  Gyökössy Endre  
Bibliából és lelkésztöl2/16
  2010-02-18 19:37:43, csütörtök
 
  A következö mondatban-öt gyors vonással-Pál fölrajzolja a keresztyén ember képét.Aki figyelmesen nézi,felismerheti:Krisztus arcot lát.
"Éljetek méltón ahhoz az elhivatáshoz,amellyel elhivattatok,teljes alázatossággal,szelidséggel és türelemmel;viseljétek el egymást szeretettel,igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével"/Ef 4/
1.Alázatosság,ami tulajdonképpen a helyes önismeret.Krisztus a mércém.
2.Szelidség,ami erö
3.Türelem,ami kitartás
4.Szeretet,amely mindig és bármely helyzetben is szeret.
S mi az ötödik?Ennek a négynek a gyümölcse:
5.Békesség!A sziv mélyéig hatoló békesség.
De hadd mondjam most más szóval:Harmónia.
Harmónia önmagammal;egybecseng a szivem,a lelkem,az eszem, egész lényem.
Harmónia embertársaimmal.
Együttzengés a kozmosszal,az egész világgal.A rügyekkel, bogarakkal,csillagokkal,az Androméda-köddel...Isten lüktetö szivével!
Harmónia ...Hát nem erre vágyunk?Igaz békességre?/Gyökössy Endre /
 
 
0 komment , kategória:  Gyökössy Endre  
Bibliából és lelkésztöl/15
  2010-02-14 20:31:22, vasárnap
 
  Ujjongjanak,örüljenek,akik igazam akarják,
Szüntelen mondják:"Legyen áldott az Úr,
Aki békességet akar szolgájának!"/35./34/zs.r./

Mi azt olvassuk Pál apostol csodálatos levelében:"Az ö testében lebontotta az elválasztó falat."/Ef 2/-Mi már,kétezer év után szinte fel sem tudjuk fogni,hogyan bontotta le ezt a választófalat.Úgy, hogy megbékitette magával az egyiket is és a másikat is.Nem egymással békitgette,a hébert a göröggel,a görögöt a héberrel, hanem Jézus megbékitette magával a hébert és tanitványává tette;megbékitette magával a görögöt és tanitványává tette -és egyszercsak azt vették észre,hogy nincs közöttük választófal!Ez a legnagyobb jézusi csoda./Gyökössy Endre/
 
 
0 komment , kategória:  Gyökössy Endre  
Teológustól3/Karl Rahner../14
  2010-02-11 20:14:57, csütörtök
 
  A békesség: a Szentírásban olyan adomány, amellyel maga Isten
ajándékozza meg az embert; az Ószövetségben ezt az adományt Isten a választott népnek ígérte meg, és Jézus Krisztus által adta a világnak.
Közelebbrôl a békesség biblikus-teológiai értelemben az az
,,egészség'', ,,épség'', amelyet Jézus Krisztus szerzett a világnak és
az embereknek azáltal, hogy végleg legyôzte a gonosznak, a puszta törvénynek és a halálnak a hatalmát, mely az embert szolgaságban tartotta, és kegyesen elsimította az embernek Istennel való viszályát
Isten iránti tökéletes engedelmességével és odaadásával. Ezért a
békesség olyan békesség, amely Jézus Krisztusban van (Ef 2,14); béke,amelyet Jézus Krisztus kötött az emberrel (azzal, hogy kinyilatkoztatta Isten megbocsátó önátadását ApCsel 10,36; Kol 1,20); amelyet csak ô tud fenntartani (Jn 14,27); amely Jézus Krisztus Lelkének muködése által a világban marad (Gal 5,22; Lk 2,14); amely azonban, noha Isten adománya,ugyanakkor feladata is Jézus Krisztus Egyházának, amelynek a békességet
meg kell ôriznie (Róm 12,18; Ef 4,3).
Ezt az utóbbi mozzanatot külön kiemeli a skolasztikus filozófia; Szent Tamás szerint a béke ,,azigazságosság alapján történô együttélés rendje''; ez a rend nincs eleve adva, hanem mindig újonnan meg kell teremteni. A béke biztosítása ezért
közös feladata mindazoknak az erôknek, amelyek megôrzéséhez
hozzájárulhatnak (II. vatikáni zsinat; Gaudium et spes 42 78 82 és
máshol).
Akik kereszténynek mondják magukat, azok eleget kell, hogy
tegyenek az erôszakmentesség, a feltétlen megbocsátás és az
ellenségszeretet követelményének úgy, ahogyan Jézus megkívánta./Karl Rahner,Herbert Vorgrimler/
 
 
0 komment , kategória:  Rahner,Karl  
Teológustól2/Luigi Giussani/13
  2010-02-11 20:05:05, csütörtök
 
  Az igazsághoz vezetô út, minden törékenysége, következetlensége,gyengesége ellenére, az ember számára tele lehet békével, ha ez valakinek a követése egy szeretetbeli döntés alapján, afelé a cél felé haladás, amely valóban emberré teszi.

A jóságot az olyan találkozásban tapasztaljuk meg, amely értéket ad annak, amik vagyunk, és reményt kelt az iránt, amik leszünk. Ez a,,békesség a földön'', hiszen Isten jó.
Isten pedig azért jó, mert üdvözít minket./Luigi Giussani/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Iróktól/....Pilinszky János/12
  2010-02-11 19:58:22, csütörtök
 
  Ha tehát ti a kisértések ellenére is állhatatosak lesztek a hitben ,az Úr nektek békét és boldog nyugalmat ad egy idöre itt e földi életben,és majd odaát örökre./Emiliáni Szent Jeromos/

Pilinszky János: Imádságért

Add, Istenem, hogy a világ kisimuljon és elcsendesedjen bennem és mindenkiben.
Hogy az éjszaka csöndjében asztalodhoz ülhessek, ahhoz az asztalhoz,ami mellôl senki se hiányozhat.
Ahhoz az asztalhoz, hol a nappal és a csillagokkal együtt a hétköznapok is kialszanak, s egyedül a Te békéd
világít.
Igen, hogy helyet foglalhassak már most egy rövid idôre annál
az eljövendô asztalnál, amit egy öröklétre megígértél, s aminek
egyedül a Te békéd a lámpása, eledele és terítéke.
Add meg elôlegként azt a csendet, azt az asztalt, ahol minden
civódás, félreértés és megkülönböztetés megszünik végre, ahol mindenkihelyet kap, a maga helyét, s a legkisebb féltékenység is leveti csúf álarcát, s színét vesztve elpárolog.
Nevezz meg valódi nevünkön, mivel valamennyien szenvedünk attól,hogy álnéven élünk, telve álnoksággal, amit magunk fabrikáltunk; mivel jobbnak, különbnek, állhatatosabbnak és áldozatkészebbnek kívántunk látszani másoknál.
Valódi neve csak keveseknek van itt a földön.
Kivétel alig. Szentjeid között talán Bach, talán Mozart. Asztalodnál
Bachnak továbbra is Bach lesz a neve és Mozartnak Mozart...
Mint vándornak megérkeznie a tengerpartra, szívem és értelmem
elhallgat már a távoli közelségedtôl is, meghallva a végtelen
intelligencia hullámverését...
Add, hogy imámban ne kérjek semmit, de annál inkább hallhassalak és hallgassalak téged.
Fáradt vagyok, Istenem, kifárasztottak ,,kéréseim'', és megtéptek a világ ,,kérései''.
Apostolod mondta, hogy a szeretet irgalmas,
türelmes, nem kér és nem panaszkodik. Add, hogy sose kívánjak ,,színen lenni''. A világnak amúgy is kötelezô olvasmánya a ,,zürzavar kézikönyve''. Ha lehet, ragaszd össze lapjait, megértek a csirizre.
Ha mégis kérek tôled imámban valamit: ne vedd tôlem, ne vedd el tôlünk a kérés nélküli imádságot. A kérés nélküli imában nemcsak én, de az egész mindenség hallgat, s hallgatnak azok is, akik -- egy szinttel még mélyebben -- torzsalkodnak, harcolnak, lázonganak és ítélkeznek.
A nem kérô imádságban azonban, imádkozza bárki is, az
egész világ térden áll a ,,teremtés egyességében''.
Valójában minden imádság, a kérô is, messze túlmutat önmagán. Jézus kérte, hogy kérjünk, de... ,,mindazonáltal legyen a Te akaratod szerint''. És: ,,... kezedbe ajánlom lelkemet''.
A kérô ima természetesen nem azonos a földi kéréssel, mely legtöbbször- kivéve az éhség és szomjúság szavait -- valamiféle mástól szennyes.
A kérô imádság,amennyiben csakugyan eljut az imádságig, szinte automatikusan veti ki magából kérései homokzsákjait, hogy végül el juthasson abba az egyetlen magasba, ahol -- mindazonáltal ne a mi kérésünk és akaratunk teljesedjék, hanem az övé.
Igen, nem hiszek többé tulajdon kéréseimben. Istenben, a egyetemes békében nincs többé mit kérnünk, az egyetemes igazságba érkezve,elképzelhetetlen bármiféle ítélkezés bárkivel vagy bármivel szemben.
Ezért imádkozni az imádságért; bünösök és szentek közös kiáltásai itt a földön, és a kérés nélküli ima jók és gonoszak számára talán nem egyéb; mint egy pillantást vetni az asztalra, mely öröktôl fogva terítve áll az atyai ház udvarán.
Ennél az asztalnál -- Jézus isteni ígérete szerint -- nem .lesz
többé se ellenség, se barát, se vér szerinti rokonság, se szülô, se
feleség. Mindenki mindenkije lesz mindenkinek, áthatva az Atya, a Fiú és a Szentlélek egyetemesen beteljesült ígéretétôl. Ennél az asztalnál mindenkinek akad egy szék, s mindenki a maga eleve kijelölt, ezerszer áldott helyére kerül -- annyi vita, helycsere és zürzavar után.
 
 
0 komment , kategória:  Pilinszky János  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 16 
2010.01 2010. Február 2010.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 16 db bejegyzés
e év: 118 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 22
  • e Hét: 22
  • e Hónap: 466
  • e Év: 466
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.