Regisztráció  Belépés
joli60.blog.xfree.hu
Eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust. Eldőlt a szívemben, hogy követem Őt. Eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust. Nincs vissza út, nincs vissza út. Ha ninc... Pecznyik Jolán
1960.02.28
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 23 
Vonz a kereszt!
  2010-04-29 20:43:03, csütörtök
 
  Vonz a kereszt!

Kereszt Istenhez vonz,
földön minden népet,
Értünk függött azon
a legdrágább élet!

A kereszt oltárán,
miértünk áldozott,
lelkünk a - bűn miatt -
ne legyen kárhozott!

Jézus szenvedése,
megrendít-e minket?
hisz magára vette
undok bűneinket!

Tudunk-e úgy nézni
a véres keresztre,
Fiára sújt Isten,
s minket véd, helyette!

ha hittel nézünk rá,
megmentjük a lelkünk,
áldott Lelke által,
Krisztus lakik bennünk!

Mennyei Atyánkhoz
vonz, a kereszt fája,
élünk örökké, ha
hittel nézünk rája!

Pecznyík Pál
Celldömölk
2010. IV. 13.
 
 
1 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Út a tengeren!
  2010-04-29 20:41:58, csütörtök
 
  Út a tengeren!

A veres tengeren nagy csoda ment végbe,
szárazzá változott a nagy tenger mélye.
Száraz út vezetett a mély tengeren át,
s az utat tengervíz védte, kőfal gyanánt.
Éj volt és az útra, tűzoszlop fénye hullt,
egy nép vonult azon, mely nem rég szabadult.
Négyszázharminc éves rabszolga - igából,
Egyiptom reszketett, súlyos tíz csapástól.
De büszke Fáraó nem nyugodott bele,
a nép után nyomult, sok harckocsi vele.
Így a tűz fényében, két nagy tábor vonult,
nagy zajtól volt hangos, a mély tengeri út.
A rabszolgatábor, csodásan partot ért,
túlsó parton zengte, hálája énekét!
Az üldözők fölött, a víz összeborult,
Fáraó serege, a mély tengerbe fúlt!
Bűnhődött, a zsidó kisfiúk gyilkosa,
sírhelyét a tenger, nem fedi fel soha!
Imád hát az Istent, kiválasztott népe,
eljutsz Kánaánba, amint megígérte!

Pecznyík Pál
Celldömölk
2010. IV. 9.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Színről-színre!
  2010-04-29 20:41:14, csütörtök
 
  Színről - színre!

Marék porból épült
lelkem kis sátora,
bőven hullt rá napfény,
viharok zápora.
Már kilencven éve
használom, koptatom,
nem kár, ha romba dől,
nemsoká itt hagyom.
Nem viszem magammal,
a sírban itt marad,
sötét halálkapun,
ha lelkem áthalad.
De amíg szent atyám,
nem szólít engemet,
addig ápolnom kell
rozoga testemet.
Hosszú évtizedek
szálltak el fölötte,
s mivel lábon járó,
hosszú út mögötte.
Legyen porrá: Isten
így ítélt felőle,
lelkem nemsokára,
kiröppen belőle.

Ezt a pillanatot,
már régóta várom,
látni színről - színre,
dicső nagy Királyom!

Pecznyík Pál
Celldömölk
2010. IV. 14.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Szeretsz-e engem?
  2010-04-29 20:40:31, csütörtök
 
  Szeretsz-e engem: János. 21, 15-17.
Kedves hallgatóim: Urunk igéjét, János evangéliumából olvasom, a 21-ik fejezet 15-17-ig terjedő verseit. ,,Mikor azután megebédeltek, monda Jézus Simon Péternek: Simon Jónának fia, jobban szeretsz-e engem ezeknél? Monda néki: Igen, Uram: te tudod, hogy szeretlek téged. Monda néki: legeltesd az én bárányaimat! Monda néki ismét másodszor is: Simon Jónának fia: szeretsz-e engem? Monda néki: Igen, Uram, te tudod, hogy én, szeretlek téged. Monda néki: Őrizd az én juhaimat! Harmadszor is mondotta volt néki: szeretsz-e engem? És monda néki: Uram, te mindent tudsz: te tudod, hogy én, szeretlek téged. Monda néki Jézus: legeltesd az én juhaimat." Izrael földjén sötétedik. Jézus 7 hűséges tanítványa, ott áll a Genezáreti tó partján. Számukra még mindig nem teljes, Uruknak a Golgotán kivívott győzelme a Sátán és a halál felett! Ezért Péter szavára, készek ismét visszatérni régi foglalkozásukhoz, a halászathoz. Ámde ez az éjszakai halászat, kudarccal végződött, egész éjjel, semmit sem fogtak. Átvirrasztottak egy éjszakát, eredmény nélkül. Már hajnalodott, amikor megláttak egy embert állni a tópartján. De benne, nem ismerték fel Jézust. És a vízen át hangzott feléjük a kérdés: ,,Fiaim, van é valami ennivalótok? A válasz, rövid volt ,,Nincs" Először János a szeretett tanítvány, ismerte fel Jézust. A történetet ott folytatom, amikor Jézus, háromszor is megkérdezi Pétert: szeretsz-e engem? A válasz, mind a háromszor, igennel végződik. De a harmadik kérdésre, Péter már szomorúan felel, ,,Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy én, szeretlek téged. A Bibliából ismeretes, hogy a Szentlélek kitöltetése nyomán, Péter Apostol, milyen hatalmas lelki munkát végzett, népe életében. A Jézus iránti hűségét, szeretetét, nem csak lélekmentő szolgálata, hanem vértanú halála is megpecsételte! Nos, ha mélyen bele gondolunk, akkor az Úr Jézus jogos kérdése, nem csak Péternek szólt ott a Genezáreti tó partján? Hanem, nekünk is, ma élő keresztyéneknek! Szeretsz-e engem? Hogy az Úr Jézus hűséges követése, milyen sok harcot és küzdelmet jelent, azt, nem csak az Új szövetségben leírt véres események igazolják, hanem a viharos évszázadok is, melyekben sok hívő keresztyén testvérünk vérével pecsételte meg, Megváltó Ura iránti hűségét, követését! Amióta az ember bűnbeesett, azóta folytatódik az ádáz küzdelem a világosság és a sötétség uralma között! És ez a véres harc, napjainkban csak fokozódik. Napjainkban, amikor sokak számára kérdésessé válik, Jézus Krisztus hűséges követése, akkor még sokkal inkább jogos, Urunk kérdése hozzánk, követőihez: ,,Szeretsz-e engem?" De Jézus követése, mennyivel mást is jelent, a harcnál, küzdelemnél? Hiszen a Golgotán kivívott győzelme, azt is jelneti, hogy Isten, Fia áldozatáért, megnyitotta a menny kapuját, minden bűnbánó bűnös ember előtt! A földön leélt néhány fárasztó és harcos évtized, nem is hasonlítható ahhoz, a csodálatos mennyei örökséghez, mely az Úr Jézus hűséges követőire vár. Ez a drága, de - ingyen való - örökség, most még csak hit által a mienk, nem gyönyörködhetünk benne úgy, mint egy látható gyémánt ragyogásában. Ámde, Jézus sok vértanúja, vérével igazolja, hogy, ez a mennyei örökségünk, mennyire igaz és valóságos! És hit által már a mienk! Nem minden Krisztushívő ember, szenved vértanúságot Krisztusért! Sokan súlyos betegen, mások meg álomra szenderülve, mennek át a látható világból, a láthatatlanba! A kérdés, mindig az, hogy szeretjük-e Jézust mindenekfelett! Életünkben, ő van e mindig a főhelyen! És az iránta valóhűségünk, szeretetünk, meg marad-e, halálunk pillanatáig. Hála legyen Urunknak, hogy ebben a hűségben és szeretetben, Szentlelke által ő maga van velünk, és biztosítja, mennyei hazánkba való érkezésünket!
6. Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Áhitatai  
Nagy a Te kegyelmed Istenem
  2010-04-29 20:38:22, csütörtök
 
  Nagy a te kegyelmed Istenem: Zsoltár. 108, 2-6.
Kedves hallgatóim: Urunk igéjét, a Zsoltárok könyvéből olvasom, a 108-ik Zsoltár, 2-6-ig terjedő verseit. Dávid király szavait. ,,Kész az én szívem, óh, Isten, hadd énekeljek és zengedezzek, az én dicsőségem is kész. Serkenj fel te lant és hárfa, hadd keltsem fel a hajnalt! Hálát adok néked a népek között Uram, és zengedezek néked a nemzetek között! Mert nagy, egek felett való a te kegyelmed, és a felhőkig ér a te hűséges voltod! Magasztaltassál fel, óh, Isten, az egek felett, és dicsőséged legyen az egész földön." Ismeretes, hogy Dávid király, sok zsoltáréneket írt és kitűnően hárfázott, már kora ifjúságától fogva. Az óriás Góliát feletti győzelme, bátorsága, és kitűnő zenei tehetsége révén, rövidesen, Saul király kedvelt hadapródja lett. Ám a szép kinézésű ifjú, nagyon hamar, gyűlölt és irigyelt ellenséggé vált, Saul számára. És az Isten által választott Dávid király számára, hosszú üldöztetési időszak következett, egészen Saul haláláig. Bár nem tudom, de az a sejtésem, hogy Dávid, ezt a zsoltáréneket, már uralkodása idején írhatta? Nos, a felolvasott néhány versből is kitűnik, hogy Dávid, milyen mélyen ragaszkodott Istenhez! Szíve mindig kész volt Isten számára. Akkor is, ha ellenséggel kellett megküzdenie, és akkor is, amikor hazája békés éveiben gyakorolhatta királyi uralmát. Lehet, hogy ez a zsoltárének is, ilyen békés nyugodt időben született. Vajon ha Isten, ma este, tőlünk is megkérdezné, hogy kész-e a szívünk az ő szolgálatára, de nem csak énekelni és zengedezni, hanem cselekedni is, az ő szent akaratát? Ha kell, még súlyos körülmények között is? Üdvösségünk biztos tudatában, nem üldögélhetünk a semmi tevés selyem párnáin. Amikor körülöttünk, embertársaink tömegesen vonulnak a földi élet széles országútján, a biztos kárhozat felé! Az Istennek tetsző engedelmesség és szolgálat, össze van kötve, akár csak egy ikerpár. Dávid király, Isten nagy kegyelmét és felhőkig érő hűségét énekli, lantja kíséretével. És ha már Dávid királynak is volt oka, énekkel dicsérni Istent, akkor, mennyivel inkább van okunk nekünk, ma élő keresztyéneknek, dicsérni Istent, nagy kegyelméért és felhőkig érő hűségéért! És itt, álljunk meg egy pillanatra, és vizsgáljuk meg mi is, Isten iránti engedelmességünket és hűségünket. A mi Isten iránti hűségünk, eltörpül, Isten irántunk való hűsége mellett. Ezért, dicsekvés helyett, inkább szégyenkezni van okunk. Hogy mi mégis dicsérhetjük Urunkat énekléssel és zenével, Ez, Isten drága kegyelmi ajándéka a számunkra, földi zarándokok számára. Hogy földi életünk ne legyen sivár és egyhangú élet. Ezért adja Isten Szentlelke ajkunkra, a szebbnél szebb lelki éneklés és léleképítő zene, drága ajándékát. A világ fiai, unos - untalan, szemünkre vetik, hogy begubózott, lehajtott fejű és savanyú ábrázatú, keresztyének vagyunk. Sajnos, részben igazuk is van. Mivel életünk, magaviseletünk, sokszor inkább taszító, mint vonzó. De akik - Dávid királyhoz hasonlóan - teljes életátadással, a feltámadott Krisztusra bízzák magukat, azoknak hiteles bizonyságtétele, Krisztushoz fog vonzani, drága veszendő lelkeket! Ez a ma esti bizonyságtétel is, azért hangzik el a rádióban, hogy a - bűnösöket szerető - Isten, nagy kegyelmét és felhőkig érő hűségét dicsérje és magasztalja! Ha nyitott szemmel járunk a világban, szomorúan kell látnunk, hogy a világ fényűző vonzása, egyre nagyobb hatással van az emberekre. Mert a látható dolgokat, biztonságosabbnak tartják, a láthatatlan, de mégis valóságosabb dolgoknál? Ezért ők, csak a láthatókban hisznek. Hitviláguk, nem terjed messzebb a temetőnél. Ezért csak a Szentlélek Isten, nyithatja meg lelki vak szemeiket, hogy látni és hinni tudjanak, a látható világnál valóságosabb láthatatlan túlvilágban! A megnyílt lelki szemű hívő embernek, már most, már itt, boldog örök élete van! Ezért örömmel dicséri, Isten nagy kegyelmét és hűségét.
5. Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Áhitatai  
Miért?
  2010-04-29 20:37:34, csütörtök
 
 
Miért?


Miért hullnak bombák, ölnek fegyverek,
mért gyűlöljük, bántjuk egymást, emberek.
isten mindenkinek ad otthont, hazát,
mért zúg mégis régtől, jaj, szó, földön át!
Gyógyulni és élni kíván sok beteg,
mért halt gázkamrákban, felnőtt, kisgyerek!
Ma ajkunkra tolul, miértek sora,
elnémított ajkak, nem szólnak soha!
Miértekre válasz: vad hóhérkezek,
irgalmat nem tűrő, kőkemény szívek.
El nem viselhetnek hívő éneket,
hidegvérrel ölnek, drága életet!

Irgalmas Istenünk, lásd, ilyenek vagyunk,
amerre vonulunk, gyászt, könnyet hagyunk.
Üldöző s üldözött, egyvérből való,
földről erőszakkal, békén távozó.
Tudjuk: egy nap mi is holtra változunk,
de tudjuk biztosan, hová távozunk?!
Üdvösség, kárhozat, két végállomás,
de vár az üdv hona, fénylő és csodás!

Pecznyík Pál
Celldömölk
2010. IV. 18.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Meleg fészek
  2010-04-29 20:36:58, csütörtök
 
  Meleg fészek.
Emlékezés, kilencven évre.

Élim gyermekotthon, kilencven éve már,
szilárdan áll miként, hegyen a sziklavár.

Árnyék és oázis, lelki sivatagban,
igére szomjazó, felüdülhet abban.

Sok sérült gyermeknek, áldott szép otthona,
akiket talán még, nem öleltek soha.

Gyermekkacagástól hangos, meleg fészek,
lakói az igét, befogadni készek.

Sok veszélyes vihar, zúgott át fölötte,
de Isten oltalma, tűzfal körülötte.

Haranglábon álló érces kis harangja,
templomba hívogat, boldog ki meghallja.

Abban hétről - hétre zeng az ima, ének,
Szent Ige hallásán, felüdül a lélek.

Urunk áldunk Téged, a kilencven évért,
élimi otthonunk, minden gyermekéért.

Lehessen menedék, sok évtizeden át,
sok sérült gyermeknek, képezze otthonát.

Szeresse itt egymást, gondozó, gondozott,
Jézus Krisztus által, ki értük áldozott!

Pecznyík Pál
Celldömölk
2010.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Két ország határán
  2010-04-29 20:32:37, csütörtök
 
  Két ország határán: V. Mózes. 34, 1-2. és 5.
Kedves hallgatóim: Urunk igéjét, Mózes 5-ik könyvéből olvasom, a 34-ik fejezet, 1-2 és 5-ik versét. ,,És felment Mózes a Moáb mezőségéről a Nébó hegyére a Piszga tetejére, amely átellenben van Jerikóval, és meg mutatta néki az Úr az egész földet, a Gileádot, Dánig. És az egész Naftalit, Efraim és Manassé földét az egész Júda földét a túlsó tengerig. És meghalt ott Mózes, az Úrnak szolgája, a Moáb földén, az Úr szava szerint" Mózes, Isten hűséges szolgája, 120 éves korában, befejezte földi vándorlását. Hosszú utat tett meg, Egyiptom és Nébó hegye között. A választott nép közül kiemelt fiú, először főherceg, majd juhpásztor, a Moáb földjén, végül, a választott nép vezetője. Botladozó ember volt ő is, mint mi. Ő is vétett, mint mi. Isten azonban, halálosan komolyan vette a bűnt, ezért Mózes, egy egyiptomi ember megölése miatt, a pusztába menekült, és juhok pásztora lett, 40 évig. De a Sínai pusztában a versengés vize melletti vétke miatt, nem vezethette be a népet Kánaánba! De Isten, irgalmas volt hozzá, és halála előtt, a Piszga hegy tetejéről, meg mutatta neki, egész Kánaánt. Láthatta azt, de nem mehetett be abba. Ahogyan Mózes volt két ország polgára, úgy vagyunk mi is, két ország polgárai. Mózes láthatta, mind a két földi országot. Egyiptomot és Kánaánt. Mi azonban, egy látható és egy láthatatlan ország polgárai vagyunk? Ezért, honpolgárságunk is, kettős honpolgárság. Egy ideiglenes földi és egy örökkévaló mennyei honpolgárság. Ideiglenes honpolgárságunkat, a helyi hatóság tartja nyilván. Mennyei honpolgárságunkon pedig, - bár láthatatlanul - az Úr Jézus vérpecsétje van! E nélkül a vérpecsét nélkül, senki sem lehet mennyei honpolgár! És amiképpen csak a Sínai pusztában született új nemzedék vonulhatott be Kánaánba, ugyan úgy, az örökkévaló mennyei Kánaánba is, csak újjászületés általléphet be az ember. Régi, ó emberi természetünk, teljesen alkalmatlan, Isten számára, mivel ó emberünk bűnnel fertőzött. Testünk pedig, mely porból vétetett, ehhez az elmúló földi világhoz tartozik. Nem mehet be Isten, örökkévaló királyságába! Mi is, Mózeshez hasonlóan, előbb, utóbb, a látható országból, a láthatatlan ország határához érkezünk. Ám ezt a két országhatárt, nem kőbevésett látható kőoszlopok választják el egymástól. Itt az országhatárokat, a láthatatlan halál képezi. És az, mint egy láthatatlan sötét függöny, úgy választja el egymástól a két országot. És Urunk, - miként Mózesnek - nekünk is enged némi bepillantást, dicsőséges mennyei hazánkba! De halálunk előtt, semmiképpen sem léphetünk be abba! Mi most még csak, lelki szemeinkkel tekinthetünk abba a csodálatos és gyönyörűséges világba, melyet Isten már régen elkészített az ő gyermekei számára. Az e világ fiai könnyebb helyzetben vannak, mint mi. Mivel amiben ők hisznek, az mind szemmel látható és kézzel fogható. És azért nem hisznek a láthatatlan, de valóságos dolgokban, mert el sem tudják képzelni azokat. Ezért számukra, csak a látható világ létezik. De mivel tudják, hogy véges az életük, igyekeznek minél jobban kihasználni annak minden adottságát, szépségét és kényelmét, minden örömét és élvezetét. Azonban ők is, előbb - utóbb, elérkeznek ahhoz a végső pillanathoz, melyben majd nekik is meg kell állniuk, a két ország határán, mint Mózesnek. És csak akkor döbbennek rá, - de már későn -hogy létezik egy másik ország is, egy láthatatlan, de örökkévaló ország, melyre ők nem számítottak. Hiszen nem is hittek létezésében? Csak haláluk után döbbennek arra, hogy nem csak múlandó testük van, hanem örökkévaló hallhatatlan lelkük is! De mivel nem törődtek vele, ezért, soha nem láthatják meg, Isten dicsőséges örök országát! Pedig a drága lehetőség, számukra is adva volt. De azt, nem vették komolyan, nevetségesnek tartották, ezért, mennyei polgárjogukat, örökre elvesztették! Mózes ugyan nem léphetett be a látható földi Kánaánba, de a mennyei Kánaánban, bizonyosan, előkelő helyet kapott. Adja meg áldott Urunk, hogy minél többen léphessünk be majd, a dicsőséges mennyei Kánaánba, ahová Atyánk vár bennünket, Fiának, Jézus Krisztusnak, drága áldozatáért!

4. Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Áhitatai  
Jézus tanui
  2010-04-29 20:31:54, csütörtök
 
  Jézus tanúi: Cselekedetek. 1, 8-11.
Kedves hallgatóim: Urunk igéjét a Cselekedetek könyvéből olvasom, az első fejezet, 8-11-ig terjedő verseit. A feltámadott Krisztus szavait. ,,Hanem vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim, úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig. És mikor ezeket mondotta, az ő láttukra felemeltetett és felhő fogta el őt szemeik elől. És amint szemeiket az égre függesztették, mikor ő elment, ímé két férfiú állt meg mellettük fehér ruhában, kik szóltak is: Galileabeli férfiak, mit állotok nézve a menybe? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, akképpen jő el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe." Immáron letelt az a rövid idő, melyet Krisztus feltámadása és mennybemenetele között töltött, tanítványai körében. A 11 megpróbált tanítvány, vezető nélkül maradt. Áldott Mesterük, miután győzelmesen befejezte, Megváltói szolgálatát, visszatért abba a dicsőséges láthatatlan világba, melyet - rövid időre - elhagyott, hogy emberi testünket magára öltve, végbe vigye megváltásunkat! Általa kiszabadítson minket, bűnre csábított embereket, a Sátán halálos rabszolgaságából! Bár ez a szabadítás, mérhetetlen sokba került Megváltó Urunknak, drága vérébe és életébe! Ő mégsem futamodott meg, a rá váró gyalázat és kínhalál elől! Így szerzett örök szabadságot, minden Benne hívő ember számára! Próbáljuk most magunk elé képzelni, az ünnepélyes pillanatot, a napfényben tündöklő olajfák hegyén. A megdicsőült Krisztus, ott áll hófehér ruhában, tanítványai körében. Drága bizonyságtevő feladattal bízza meg és ruházza fel őket. Ünnepélyesen hangzanak Jézus, búcsúzó szavai. Uruk, Mesterük, távozásra készül. Bizonyára nem volt könnyű számukra az elválás. Hiszen 3 éven át, éjjel-nappal, együtt volt a kis tanítványcsapat, drága Mesterével. Uruk, aki feltámadása után, többször is megjelent és eltűnt, tanítványai és más hívő emberek előtt, most - látható módon - emelkedik a magasba, abból az országból, melyben megszületett és 33 évet töltött el. Bizonyos, hogy neki nem volt könnyű, a szentnek és bűntelennek, együtt élni a bűnösökkel. Ám a bűnösök iránti mély nagy és szánó szeretete, sokkal nagyobb és mélyebb volt, mint az ellen való lázadás és gyűlölet elviselése. Azt olajfák hegyén, könnyes tekintetek néztek az égre, az eltűnő drága Mester után mindaddig, amíg egy fehér felhő el nem takarta őt szemeik elől. A tanítványok észre sem vették, hogy két fehérruhás ember állt meg mellettük, akik szóltak is hozzájuk. És azt a reményteljes üzenetet adták át nekik, hogy Uruk, akképpen fog visszatérni a földre, ahogyan látták őt távozni. Az Úr Jézus eltávozása óta, hosszú évszázadok múltak el. Hála, hogy az óta, a tanítványok száma is, folyamatosan nő. Isten, hívő gyermekei nem kémlelik tétlenül a kék eget, hanem serény lélekmentő munkában töltik el, földi életük napjait, éveit. Jézus Krisztus ma élő tanítványainak is, fülükbe csengenek, az Úr Jézus, küldő szavai: ,,Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket" Szomorú azonban, hogy a tiszta igei tanítás mellett, egyre több tévtanítás hangzik, szerte a földön. A Sátán, minden hamis tanítást és démoni erőt bevet, hogy megakadályozza, az élő Evangélium terjedését! Mivel az Evangélium, láthatatlan dolgokról tudósít, ezért könnyű azokról elvonni az emberek figyelmét. És a látható és kézzel fogható dolgokra irányítani. Sajnos, csak kevesen veszik figyelembe, hogy a látható dolgok mind, elmúlók és csak arra valók, hogy testi dolgainkat, élvezeteinket, kielégítsék. De aki csak földi dolgokba, vagy emberekbe veti bizodalmát, az könnyen bálványimádóvá válik. Nevezetesen, arany, ezüst, pénz, vagyon és egyéb elmúló dolgok imádójává. Ezeket imádja az élő Isten helyett. Pedig az Úr Jézus, azért váltott meg minket, hogy hűséges tanúi legyünk, az Isten ellen lázadó ellenséges világban! Még akkor is, ha az, áldozatot kíván tőlünk. Hiszen Urunknál, olyan nagy jutalom vár ránk, mely mellett, a legnagyobb emberi áldozat is eltörpül. Ez a jutalom pedig az örök élet, Isten ingyen való kegyelmi ajándéka, megváltott gyermekei számára.
3.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Áhitatai  
Jézus szól!
  2010-04-29 20:31:11, csütörtök
 
  Jézus szól!

Jézus szól hozzátok, nyüzsgő emberek,
mert veszélyben forog, drága lelketek!
Orcátokon öröm és sós könny vegyül,
kívül látszat öröm, belül bánat ül.
Harsogó rock zene, fájdalmat takar,
bűn miatti sok vád, szűnni nem akar.
Rossz múltat feledni, nő a vágyatok,
bűn terhe alatt már roskad, vállatok.
Halottidéző és jósnő mit sem ér,
a titkolt bűn - vádlón - ismét visszatér.
Hosszú útra keltek, hátha elmarad,
ámde a kínzó vád, véletek szalad.
Nem találjátok a megbánás helyét,
Júdás sem találta, s választott kötélt.

Pedig van egy szent hely, megbánás helye,
bűnbánókért, ott hullt Jézus vére le!
Jöjjetek hát oda, gyötört bűn-rabok,
csak Jézus segíthet ma is, rajtatok!
Keresztjénél lehull, minden bűnteher,
hit által talpra áll, kit a bűn lever!

Jézus szól hozzátok, nyüzsgő emberek,
bűne miatt halni, nem kell senkinek!
Kereszten legyőzött Sátánt, bűnt, halált!
Fogadjátok hittel, hívó szent szavát.
Kegyelemből Ő ad, örök életet,
mennyei koronát fénylőt, ékeset.

Pecznyík Pál
Celldömölk
2010. IV. 22.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 23 
2010.03 2010. április 2010.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 23 db bejegyzés
e év: 282 db bejegyzés
Összes: 4395 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 43
  • e Hét: 1146
  • e Hónap: 3357
  • e Év: 86521
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.