Belépés
margit5.blog.xfree.hu
"Legyek én gyertya csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, ne tudjam soha kiért és kikért égek" (ismeretlen) Imre Margit
1950.07.18
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 37 
Angyali üzenet
  2010-05-31 11:00:34, hétfő
 
 
Angyali üzenet mára:

Minden ember testvér!

Bármily testben jelenik is meg, bármilyen úton jár, lelki testvérségben áll a többi emberrel.
A különbözőség csak az Egységet takarja, mert ez az ember feladata:
meglátni az EGYséget a különbségek mögött.
Teremtő Atyátok kegyelmül adta nektek a felismerés erejét és képességét.
Tiétek, ha szívvel használjátok!
Ismerjétek fel magatokban testvériségeteket!
(Pusztai Orsi kristálycsakra.hu)


Link
 
 
0 komment , kategória:  Angyalokkal kapcsolatos  
A lélek ajándéka
  2010-05-31 10:55:09, hétfő
 
 
A Lélek ajándéka

Jézus mennybemenetele előtt így szólt az apostolokhoz:
"Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a
halálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni minden népnek Jeruzsálemtől
kezdve. Ti tanúi vagytok ezeknek. Én meg kiárasztom rátok Atyám ígéretét. Maradjatok a
városban, míg erő nem tölt el benneteket a magasságból." Ezután kivezette Betániába őket, megáldotta őket és szemük láttára az égbe emelkedett.

Az apostolok ezután visszavonultak Jeruzsálembe és imádkoztak.
"Amikor elérkezett a pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak.
Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és
egészen betöltötte a házat, ahol egybegyűltek. Majd lángnyelvek lobbantak és szétoszolva
leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző
nyelveken kezdtek beszélni, úgy ahogy a Lélek szólásra indította őket."
Ezt követően pedig valamennyien hirdették az örömhírt szerte a világban.
Az örömhír pedig máig betölti a Földet. Az Isten elküldötte Fiát, aki emberré lett, meghalt értünk a kereszten, majd harmadnapra feltámadt, hogy részesei lehessünk az örök életnek.

Ettől fogva tudnunk kell, hogy jöhet bármi, nem veszünk el, ha Istenre emeljük a tekintetünket.
Megmaradt azonban a szabadságunk, amely olyan fontos Isten számára, hogy ahogy II. János
Pál pápa mondotta: "Isten kicsi akart maradni az ember szabadsága előtt." Még azt is
megengedte az ő teremtményének, hogy az Ő Fiát, Jézust az ember megalázza és keresztre
feszítse. "Mert senkinek nincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja embertársaiért."
A Lélek által a szeretetre kapunk meghívást. Ha megnyitjuk a szívünket előtte, bűneinktől
megszabadulva mindannyian részesülhettünk a Lélek ajándékaiból. Pál apostol így ír erről:
"A test cselekedetei nyilvánvalóak: kicsapongás, tisztátalanság, fajtalanság, bálványimádás, babonaság, ellenségeskedés, viszálykodásvetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, irigykedés, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás, és ezekhez hasonlóak.Akik ilyeneket művelnek, nem öröklik Isten országát.
A Lélek gyümölcsei viszont: szeretet, öröm,
békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartoztatás. Ezek ellen nincs törvény."

Isten folyamatosan ott áll a lelkünk kapujánál és zörgeti az ajtót. Szeretve kér minket, hogy
fogadjuk be a Lelket. Mert a Lélek által válunk képessé, hogy levetkőzzük rossz tulajdonságainkat, amelyek csak a bajt hozzák ránk és környezetünkre egyaránt.
A test kívánságai valójában csak pillanatnyi örömök vagy az indulataink féktelen tobzódása. Ezek nem töltik be örömmel a lelkünk, sőt sok esetben a kétség, a bizonytalanság vagy a félelem lesz úrrá rajtunk ezek következményeként.
A Lélek gyümölcsei pedig szeretet, öröm és békesség a szívünkben.
Csak rajtunk múlik, mit választunk. Ellenségeskedést, kicsapongást vagy az egymás iránti szeretetet. Helyettünk senki nem hozhat döntést, mert mindannyian személyes felelősséget kaptunk a szabadságunkkal. Önmagunkért és egymásért egyaránt felelősek vagyunk.
Jól lehet, úgy érezzük, hogy kevés az erőnk ahhoz, hogy képesek legyünk önmagunk
megvívni a csatát nap mint nap, és elsősorban önmagunkkal. De ne felejtsük Jézus szavait, aki
mielőtt a mennybement így szólt: "Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket.
Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket
mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap a
világ végéig."
(Forrás:Kővári János)
Link
 
 
0 komment , kategória:  Evangéliumi igerészek, idézetk  
A "titok" a vonzás törvénye
  2010-05-31 10:49:55, hétfő
 
 
A "Titok" a vonzás törvénye

Emberként legfőbb feladatunk, hogy gondolatban megalkossuk és dédelgessük mindazt, amit szeretnénk - hogy vágyaink képét tökéletesen tisztára csiszolva, működésbe hozzuk az univerzum egyik leghatalmasabb erejét, a vonzás törvényét. Mert mind azok vagyunk, és azt vonzzuk magunkhoz, amire a legtöbbet gondolunk.
Jelenlegi életed múltbeli gondolataid tükörképe. Ez ugyanúgy vonatkozik a nagyszerű és a kevésbé jó dolgokra is. Mivel azt vonzod magadhoz, amire a legtöbbet gondolsz, nem nehéz rájönni, milyen gondolatok uralkodnak az elmédben. Bármelyik életterületről legyen is szó, csak végig kell nézned tapasztalataidon, és máris tudod, miről szóltak-szólnak a gondolataid. Egészen mostanáig! Ezentúl ugyanis minden másképp lesz, hiszen megtanulod a Titkot!
(forrás:JOHN ASSARAF titok.hu)

Link
 
 
0 komment , kategória:  "A titok"  
Bölcsesség
  2010-05-29 21:51:48, szombat
 
 

"A szeretet nem kész lakás, amelynek kulcsát kezünkbe adják, hanem otthon, amelyet el kell gondolni, fel kell építeni, rendben kell tartani és gyakran kijavítani."
(ismeretlen szerző)


Látogasd meg weboldalam és a benne lévő fórumot, melyben 180 témakörben lehet olvasni történeteket, verseket, imákat, Jézusi tanításokat, szellemtani tanításokat stb.

Weboldalam címe: Jézus a fény
Kattints ide: Link
 
 
0 komment , kategória:  Bölcsességek  
Angyali üzenet
  2010-05-29 21:43:15, szombat
 
 

Készülődjetek!

Tisztítsátok szívetek, hogy befogadhassátok az Ég végtelen ajándékát, mi hozzátok érkezik.

Az isteni Lényeg mi árad reátok, s ha felismeritek önmagatokban helyét, összekapcsolódhattok az Örökkévaló Szeretet Fényével!

Mondj imát szívedből, hogy átrezegje minden hangja, kaput nyitva az Egy Lélek erejének!
(foirrás:Pusztai Orsi kristálycsakra.hu)

Link
 
 
0 komment , kategória:  Angyalokkal kapcsolatos  
Közeledjetek Istenhez....
  2010-05-29 21:27:20, szombat
 
 
Közeledjetek az Istenhez és közeledni fog hozzátok.(Jakab 4, 8)

Isten Igéje és Lelke arra int bennünket, hogy közeledjünk hozzá. ;Fordulj már végre Isten felé!" - ezt az igazság Lelke mondja neked. Ha azonban ezt hallod: ;Nincs szükséged megtérésre, jó szíved van, nem vagy rosszabb, mint mások" - ezt a hazugság lelke sugalmazza neked. A Lélek arra int, hogy ne halogasd a megtérést, a gonoszság lelke pedig azt suttogja: van még idő, élvezd az életet, még később is lesz alkalmad Istenhez fordulni. - Persze Istenhez ne csak szájjal, hanem szívvel is közeledj. Panaszkodsz, hogy csalódtál, mert Isten nem hallgatta meg imáidat. De kérdezd csak meg őszintén önmagadat, kit ért alapjában véve több csalódás. Nem sokkal inkább Isten a megcsalt és csalódott? (Malakiás 3, 8). Mag nélküli, üres héjat adunk neki. A lényeg, a szív valódi és őszinte átadása mindig elmarad. Az ember látszólag közelebb lép Istenhez, valójában azonban maga akar rendelkezni életével, idejével és javaival, s még arról mer panaszkodni, hogy csalódott Istenben.

Istenhez csak egy úton lehet közeledni: a bűntől való teljes és őszinte elfordulás és az Úr Jézusnak való átadás útfán. Ő az az élő híd, amely Istenhez vezet. Ha fájdalmasnak találod Istentől való eltávolodásodat, akkor szabad az Úr Jézusra hagyatkoznod. Ő Istenhez visz téged, Jézusban pedig Isten közeledik hozzánk. Hogyan vesszük ezt észre? Úgy, hogy Isten naggyá és dicsőségessé lesz előttünk. Mindaddig, míg távol vagyunk valamitől, csak homályosan látjuk azt; így vagyunk Istennel is. Mindaddig, míg távol vagyunk tőle, nincs világos szemléletünk lényével kapcsolatban. Csak akkor pillantjuk meg dicsőségét, amikor közeledik hozzánk. Ha pedig ismét túlságosan elveszünk a földi és hiábavaló dolgokban, az éppen olyan, mintha Isten képe halványulna el. A bűn mindig zavarossá teszi és homályba borítja Isten arcát előtted. - Továbbá abban mutatkozik meg az ő közelsége, hogy belekerülünk áldásának az áramlásába. Isten soha nem jön üres kézzel, amikor hozzánk közeledik. Ez rendíthetetlen törvény: közeledsz Istenhez és ő is közeledik hozzád. Vannak, akik panaszkodnak, hogy nem éreznek semmit ebből a közellétből. Csak őszinte komolysággal közeledj. Ő már akkor közel van hozzád, amikor te még semmit sem érzel ebből. - Minden egyes ember vagy közeledik Istenhez, vagy menekül előle. Te melyik úton vagy?

Forrás:Carl Eichhorn
Isten muhelyében

Link
 
 
0 komment , kategória:  Evangéliumi igerészek, idézetk  
Légy velem Istenem...
  2010-05-28 23:35:07, péntek
 
 
Link
 
 
1 komment , kategória:  Vegyes képek  
Alap...
  2010-05-28 23:16:57, péntek
 
 

Alap

Rakhatod a téglát egymásra,
tetőt emelhetsz, szépet, nagyot,
de ez hasztalan, ha alája
nem tettél egy szilárd alapot.

Higgy, tanulj, vagy űzzél álmokat,
fess ábrándokból délibábot,
alap nélkül széthull légvárad
és összeomlik kis világod.

Ezért építs a jó alapra,
Jézusra, ki mindent alkotott,
s ha zúg a hab, a lét vihara,
nem ér téged, csak az Alapot.
(Moldován Vilmos)

 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Megbocsátás
  2010-05-28 23:01:20, péntek
 
 
MEGBOCSÁTÁS

Könnyen hisszük el elménknek, hogy megbocsátunk, meg tudunk bocsátani mindent.
A nehéz szív és az igazunk bizonyítása nem ezt mondja.
A külön működő elme és szív nehéz érzéseket hoz.
Neheztelés van benne.
Megbocsátás HÓFEHÉR.
Nem árnyalhatja semmi.

Bizonyosságunk a Megbocsátás jelenlétére szívünkben, ha nincs más benne. Nincsenek a miértek a hogyanok és a feltételek az érzések, csak a Fehér.

Nem számít ki, mit, tett, mondott .

A tudat alatt hordozott sérelmeink, sérüléseinknek sem kell már az okát keresnünk. Testünk jelzése, fájdalma elég, hogy tudjuk bocsánatot kell gyakorolnunk.

Irgalasságban vagyunk, mely lehetővé teszi a feltáratlan okok nélküli gyógyulást . De Megbocsátásunk, kell hozzá.

Testünkben, szívünkben hordozott lelkünknek sok kivetülése lehet Terekben, Dimenziókban más Időkben. A Megbocsátás Fénye megemeli a SZív rezgését és e rezgés minden kivetüléseinket emeli.

Igy tudunk hatni Egységünkre és a Mindenségre. Ezért fontos a Krisztusi Megbocsátás gyakorlása.

Épít testben, lélekben Minden Térben Időben és Dimenzióban.

Dániel Zsuzsanna
Krisztus Fénye

Link
 
 
0 komment , kategória:  Megbocsátás  
Az áldás törvénye
  2010-05-28 22:54:57, péntek
 
 

Az áldás törvénye

A világba küldött áldás a gondolatenergia legtisztább és legfinomabb formája, és az univerzum leghatalmasabb erejét, az isteni szeretetet mozgósítja. A szeretetnek ez a kimeríthetetlen ereje itt van körülöttünk, és csak arra vár, hogy egy teremtő mozgásba hozza. Az áldás törvénye a következő:
- Amit tiszta szívemből megáldok, az abban a pillanatban áldott is lesz. Az áldás hatalma azonnal megkezdi áldásos tevékenységét.
- Amit tiszta szívemből megáldok, az áldásként száll vissza rám.

Ha megáldok egy "ellenséget", egy barátot nyerek vele.
Megáldani annyit jelent, hogy egy személy vagy egy helyzet számára Isten kegyelmét kérni; valamely személy vagy helyzet számára jót kívánni. Megáldani ugyanakkor azt is jelenti, hogy nem a külső jelenségekre figyelünk, hanem a jót látjuk meg, s ezáltal életre is keltjük. Isten a következő szavakkal hívta fel Ábrahám figyelmét az áldás hatalmára: "...és megáldalak téged... és áldás leszesz" (Teremtés 12,2). Hogy milyen formában kérjük az áldást, annak nincs jelentősége: kérhetem szóban, kérhetem gondolatban vagy akár érzés formájában.
A legfontosabb, hogy tiszta szívből kívánjam. Hagyhatom, hogy az áldás csak úgy megtörténjen, de el is képzelhetem, amint fény vagy sugár formájában alászáll.
Megáldhatok minden létezőt. Mostantól kezdve tehát minden embert, akivel találkozom, megáldhatnék, és ekképpen áldás lehetnék mindenki számára. Akár nyomban hozzá is foghatok, éspedig azzal kezdve a sort, akit a legkevésbé szeretek.

De nemcsak embereket, hanem minden tárgyat, sőt minden helyzetet is megáldhatok. Megáldhatom a testem is. Ha valamelyik testrészem gondot okoz nekem, akkor megáldom ezt a részt vagy szervet, de soha nem, a betegséget. Megáldhatom a hivatásomat, a házamat, különösen pedig a családomat. De megáldhatom az autómat vagy az utolsó filléremet is. Megáldhatok barátot és ellenséget, várost és vidéket, mindazt, ami életemet betölti, s ekképpen minden áldás lesz számomra.
Akár Istent is megáldhatom, azaz Igaz Valómat, ekképpen Isten örökös áldás lesz számomra. Ettől kezdve áldott életet élhetek, és áldás leszek minden és mindenki számára, akivel csak találkozom.
Felismerhetem, hogy soha nem hagytuk el a Paradicsomot. Az igaz tudat lehetővé teszi számomra, hogy a "mennyországban" éljek itt és most.
(Kurt Tepperwein)
Link
 
 
0 komment , kategória:  Pozitív gondolkodás  
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 37 
2010.04 2010. Május 2010.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 37 db bejegyzés
e év: 293 db bejegyzés
Összes: 987 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 81
  • e Hét: 336
  • e Hónap: 1494
  • e Év: 3298
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.