Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 10 
Bibliából és lelkésztöl10/72
  2010-07-29 20:38:33, csütörtök
 
  Isten tartós békét teremt a megszólitott emberben.
Istennek velünk kapcsolatos cselekedetei végsö soron mindig örömet és nyugalmat ébresztenek.Ha egy vélt Isten megtapasztalás következményei radikalizmus és türelmetlenség, akkor ez egyértelmüen rávilágit a megtapasztalás hamisságára.
Isten mindig értelmes módon követel,sohasem kiván olyasmit,ami az általa megszólitott ember képességeit túlhaladja.Isten tartós békét teremt benne,mégha eleinte félelem és bizonytalanság tör is rá,és megengedi,hogy a Szentirás által "ellenörizzük".Olyan cserét kinál nekünk ,amelynek során"koszorút ad a hamu helyébe,örömnek olaját a gyászruha helyett,a szomorúság helyett ünnepi öröméneket"/Iz 61,3/

Isten - mint mindig -most is töretlen szeretettel fáradozik teremtményeiért.Sokféle módon próbál szólni hozzánk ,s mi magunk is kapcsolatot teremthetünk Vele az imádságon keresztül,valamint embertársainknak nyujtott szolgálataink által /Jörg Müller lelkész és pszichoterapeuta/
 
 
1 komment , kategória:  Jörg Müller  
Lelkésztöl/Prohászka O./71
  2010-07-25 19:58:32, vasárnap
 
  Békesség megörzése az új helyzetekben is megmaradó isteni keretekkel.
A karácsonyi angyal-énekben nem az Isten dicsôsége, hanem az ember békessége a probléma.
Az Isten dicsôsége ugyanis szükségképpen kibontakozik a világok
fölséges s beláthatatlan fejlôdésében, mely folyton-folyvást új
tényezôket s új elemeket léptet föl, s új helyzetek alakításában
kifejti kifogyhatatlan erôrendszereit; de az ember részérôl sok
áldozatra s nagy alkalmazkodási képességre van szükség, hogy az egymást váltó új világokban föltalálja magát, s el ne veszítse lelki
egyensúlyát. A fejlôdés botrányköveket hengerít a békesség útjaira, s harmóniáiba síró, sikító panaszt s lázadó zsivajt vegyít bele. Nehéz az, hogy romok közt is kitapogassuk a bizalom és szeretet akkordjait.
E föladat megoldásánál két körülményre kell ügyelnünk; nevezetesen,
számba kell vennünk egyrészt a fejlôdés által teremtett új helyzetet, s az ott szereplô új tényezôket, azt a sokfélét s újat, mely elhelyezkedést keres;
másrészt pedig szemmel kell tartanunk az új
elhelyezkedésben is érvényesítendô örök s változhatatlan elveket, s a fejlôdésben is érintetlenül megmaradó isteni kereteket.

Isten kegyelme minden embernek adatik; adatik azoknak, kik egészen Krisztuséi
-- de azoknak is, kik még nem tartoznak hozzá úgy, mint kellene, hogy teljesen övéi legyenek.
Ha így megértjük az Isten gondolatait, s alkalmazkodunk hozzájuk,akkor az Isten dicsôségét szolgáló történelmi fejlôdésben folyton új harmóniákra akadunk, s élvezzük a jóakaratú embereknek szánt isteni békét./Részlet Prohászka Ottokár:"Több békességet" c. könyvéböl/
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából és lelki irótól2/70
  2010-07-22 19:47:49, csütörtök
 
  Békesség a Krisztusnak méltó hajlékot kčszitönek.
"Az Isten országa ugyanis béke és öröm a Szentlélekben"/Róm 14,17/ :eljön majd hozzád Krisztus ,és megvigasztal téged ,ha szived mélyén méltó hajlékot készitesz neki.
" A sziv minden dicsösége és szépsége belül van"/vö. Zs 44,14/,és ebben találja tetszését.Gyakran meglátogatja a belsö embert, kedvesen elbeszélget vele,szeretettel megvigasztalja,nagy békével és csodálatos barátsággal árasztja el.
Rajta hát,hivö lélek ,készitsd elö szivedet Jegyesed számára ,hogy eljöjjön hozzád és szivedben lakjon.Hiszen ö maga mondta: "Aki szeret engem,és megtartja tanitásomat,hozzá megyünk ,és benne fogunk lakni"/Jn 14,23/
Adj helyet szivedben Krisztusnak.Ha Krisztus szivedben van, gazdag vagy és ö teljesen kielégit téged ./Krisztus követése c.könyvböl//Kempis Tamás Ágostonos kanonokrendi szerzetes+1471 Agnietenberg/
 
 
0 komment , kategória:  Kempis Tamás  
Szerzetestöl6/Thomas Merton/69
  2010-07-18 17:11:12, vasárnap
 
  Békesség Isten kegyelméböl, hallgatása erejének és fényének sugárzásából.
Uram,lelkemet a te örök békéd és a te boldogitó csended belélegzésére teremtetted.De mennyire széttépett és nyugtalan vagyok sokszor,fékezhetetlen vágyaimtól!Milyen rendetlenek a kivánságaim!Egész napon át gyötörnek a kielégithetetlen tapasztalatok kivánságai,az ötletek légiói és a kielégitettség utáni hajsza hullámai.Uram,mennyi sürgés-forgás,mennyi lárma van belsö hajlékomban!
Békére teremtettél,Uram,kérlek add meg a kegyelmet,hogy mély hallgatásod ereje és fénye ragyogjon fel elöttem./Thomas Merton szerzetes/+1968,Bangkok /
 
 
0 komment , kategória:  Merton,Thomas  
Szerzetestöl5/Böjte Csaba/68
  2010-07-15 18:22:19, csütörtök
 
  Békesség munkálása a szétszabdalt nép tagjai között .
Kedves Testvérek!Anyaországbeli testvéreink nagylelküen kinyújtották felénk kezüket és szeretettel, jósággal felkínálták azt, ami számukra is a legdrágább, nemzetünk nagycsaládjához való törvényes tartozás lehetöségét, a magyar állampolgárságot. Meghívtak asztalukhoz mint testvér a testvért, hogy szétszabdalt népünk békében újra egyesülve részt vehessen Európa határain belül, más szabad nemzetekkel közösen, világunk tovább álmodásában, építésében. Ezentúl nemcsak anyanyelvünk drága köteléke tarthat össze bennünket, hanem a szabad magyar parlament által megszavazott törvény is. A kettös állampolgárságról szóló törvény lehetöséget és jogot ad, hogy ne csak a távoli kispadról, vagy mint vendégmunkások szóljunk bele nemzetünk nagycsaládjának ügyes-bajos dolgaiba, hanem mint felelös állampolgárok belekapcsolódjunk a bennünket érintö döntésekbe és azok kivitelezésébe.
Az újszövetség népéhez tartozó erdélyi kereszténynek a földi síkon két nagy erövonalat kell harmonizálnia. Magyarok vagyunk, de köt a drága szülöföldünk, Erdély, ahova a jó Isten akaratából születtünk, és ahol rajtunk kívül sok-sok becsületes ember él.
Bármelyik értékröl is ha le kellene mondanunk, szegényebbek, sebzettek lennénk. Hiszem, hogy nem a határok tologatása a megoldás számunkra, hanem a testvéri szeretetben, becsületes munkában való egymásra találás. Úgy gondolom, hogy elég nagy ez a szép Kárpát-medence, hogy otthont adjon az itt élö népeknek. Nekünk nem egymástól kell elvegyük a betevö falatot, hanem váll a váll melletti kemény munkával kell azt mindannyiunk számára megteremtsük. Hiszem, hogy együtt könnyebb és eredményesebb is az az útkeresés, a munka, mely családjaink életét tovább tudja vinni az új évezredben. Hiszem, hogy a kétezer éve közénk jött betlehemi kisded képes akkorára tágítani szívünk, melyben elfér a népünk, nemzetünk iránti öszinte szeretet, és a szülöföldünk iránti ragaszkodás, de a velünk együtt élö nemzetek iránti lojalitás is. Így, mi a Trianon után kisebbségbe szakadt magyarok élö hidak lehetünk, s nem falak, melyek elválasztanak, vagy hideg vas ékek, melyek széthasogatnak népeket, országokat.
Mindezek tudatában drága gyermekeinkkel szeretnénk megköszönni egy szentmisében a bennünket szeretö, segítö anyaországi testvéreinknek a lehetöséget, a kettös állampolgárságról szóló hatalmas kaput, melyen keresztül felemelt fövel beléphetünk egymáshoz. Szeretnénk együtt imádkozni, hogy ez a szép, tiszta szívek vágyából megszületett lehetöség valósággá váljon. Azt szeretnénk kérni imáinkban, hogy a kettös állampolgárságról szóló törvény az acsarkodó, múló világ végét jelentse, és egy új testvéribb, reményteli világ alapköve legyen. /Böjte Csaba ferences szerzetes leveléböl/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Bibliából és Szenttöl8/67
  2010-07-11 18:43:51, vasárnap
 
  Békesség megörzése az Úr érkezésére éber és kinyiló szivvel.
"Én és az Atya hozzá megyünk,és benne fogunk lakni"/Jn 14,23/
Nyisd hát ki ajtódat az érkezö elött,tárd elé a lelked,mutasd meg neki szived mélyét,hogy lássa nagy öszinteségedet,békességed gazdagságát és kegyelme iránti szeretetedet.Tárd ki szivedet,siess az örök fény napja elé,"amely minden embert megvilágit"/Jn 1,9/.Ez az igaz fény mindenkit megvilágit;ha pedig valaki bezárja elötte ablakait, akkor megfosztja magát az örök világosságtól. Kizárod Krisztust is,ha becsukod lelked ajtaját.Jóllehet be tudna menni akkor is,de nem akar eröszakkal betörni,sem pedig kényszeriteni azt,aki nem kivánja,hogy betérjen hozzá.

A mi ajtónk a hit,amely ha erös,megörzi az egész házat.Ezen az ajtón lép be Krisztus .Ezért mondja az egyház is az Énekek énekében:"Testvérem hangja zörget az ajtómon"/Én 5,2/.Halld meg azt,aki be akar jönni:"Nyisd ki az ajtót,hugocskám,kedvesem, galambom,gyöngyöm,mert a fejemet belepte a harmat,az éjszaka párája a fürtjeimet"/Én 5,2/.
Fontold meg:mikor kopogtat az isteni Ige ilyen nagyon az ajtódon,mikor lepte be fejét az éjszaka harmata?A szorongattatásban és a kisértésben levöket látogatja meg ilyen jóságosan,nehogy legyözze öket ez a megpróbáltatás.A feje akkor lesz harmatos és párás,amikor teste szenved.Tehát ekkor virrasztani kell,nehogy amikor jön a Jegyes,zárt ajtóra találva továbbmenjen.Ha ugyanis alszol és nem virraszt a szived, eltávozik,még mielött kopogtatott volna ;ha viszont virraszt a szived,akkor kopogtat ,és kéri,hogy nyiss neki ajtót./Szent Ambrus püspök /
 
 
0 komment , kategória:  Szent Ambrus  
Bibliából és szerzetestöl/66
  2010-07-08 21:06:11, csütörtök
 
  Jézus békeüzenetének megjelenése és hirdetői.
Az évközi tizennegyedik vasárnap első olvasmányában Izajás próféta kitörő örömmel hirdeti meg Jeruzsálem lakóinak a békét. Minden emberi szív sóvárgásának adott hangot a Próféta: mi is a békét kérjük és várjuk.
A második olvasmányban Szent Pál a Galatáknak írt levelében szintén békét és irgalmat kíván kedves híveinek, velük nekünk is.
Az Evangélium alaptémája a hetvenkét tanítvány elküldése. Meglepően kezdődik az evangéliumi beszámoló. Nem tudjuk pontosan, mikor és hogyan választotta ki Jézus ezt a hetvenkét embert. Valószínűleg az Apostolok nem voltak közöttük, mert úgy olvassuk, hogy az Úr kiválasztott más hetvenkettőt . Azt sem tudjuk, voltak-e köztük asszonyok Jézus kíséretéből? Szeretnénk tudni, kik voltak ezek az első tanítványok, milyen kiképzésben részesültek? Sajnos, az Evangélista nem találta fontosnak, hogy közölje velünk ezeket az adatokat. A Tizenkét Apostolt név szerint ismerjük, ez a hetvenkettő megmaradt névtelen csoportnak. Lehetséges azonban, hogy ez is nekünk szánt üzenet. Az Egyházban vannak nagynevű tisztségviselők, mint a Pápa, a Bíborosok, a Püspökök, valószínűleg ismerjük helyi Plébánosunk nevét. De az Egyházban vannak nagyon sokan olyanok is, akik életükkel és szavukkal viszik tovább Jézus békesség üzenetét, mint ez az anonim hetvenkettő az Evangéliumban. Nem az a legfontosabb, hogy az emberek ismerjenek bennünket, hanem hogy Jézus ismerje nevünket, mint ahogyan egész biztosan jól ismerte kiválasztott tanítványait. Ezt maga Jézus mondta nekik, amikor nagy örömmel számoltak be neki első apostoli körútjuk sikereiről: annak örüljenek, hogy nevük föl van írva a mennybe. A keresztség pillanatában a mi nevünk is felkerült a mennyei anyakönyvbe. Ez arra kötelez bennünket, hogy úgy éljünk, hogy ne hozzunk szégyent nevünkre.
Második üzenetként megfontolhatjuk azt, hogy Jézus a békesség hirdetését bízta a hetvenkét tanítványra. Békesség e háznak! ma is szép köszönés ez az evangéliumi jókívánság. Mik lehettek az akkori emberek békétlenségének forrásai, és mik zavarják ma békességünket?
Jézus idejében valószínűleg az emberek szívét nyugtalanította Isten látszólagos hallgatása. Izrael népe megszokta, hogy mindig voltak köztük próféták, akik bátorították az elcsüggedt szívűeket, akik reményt öntöttek az elfáradtakba, akik szebb jövőt hirdettek a szegényeknek. Jézus idejében mintha Isten elfelejtette volna népét: nem volt próféta. Igaz, ott volt Keresztelő Szent János, de őt alig néhány év nyilvános működés után halálra adta a gonosz Heródes. Jézus egyik alapvető békeüzenete az volt, hogy Isten nemcsak, hogy nem felejtette el népét, hanem pontosan most teljesedett be az idő, hogy megmutassa minden emberi elképzelést felülmúló szeretetét: egyszülött Fiát küldte a világba, hogy meghirdesse az általános üdvösséget.
Jézus idejében valószínűleg az emberek szívét nyugtalanította az emberi gonoszság elterjedése. Rablók garázdálkodtak az utakon, amint ezt az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd érzékelteti, és Jézus akkori hallgatóinak ez nem elvont példázat volt, hanem a valós élet. A római leigázók megalázták az egyszerű embereket, amint ezt Cirenei Simon esete tanúsítja, akit a római katonák arra kényszerítettek, hogy vigye Jézus keresztjét. De a hivatalos képviselők is kegyetlenkedtek a néppel, amint azt a házasságtörésen ért asszony esete tanúsítja, akit ott a helyszínen meg akartak kövezni. Jézus békeüzenete pontosan abban állt, hogy rámutatott, hogy van még jóság az emberekben, amint azt bizonyította a tékozló fiú apja, vagy az irgalmas szamaritánus.
Jézus idejében valószínűleg az emberek szívét nyugtalanította saját vétkességük, esetlenségük tudata, amint azt a szamariai asszony esete tanúsítja, vagy a farizeus Simon házában Jézus lábaihoz boruló bűnös asszony csendes bűnvallomása. Jézus békeüzenete pontosan abban állt, hogy van bűnbocsánat, amint ezt állandóan hangoztatta azok felé, akik megbánták bűneiket: menj békével, bűneid bocsánatot nyertek.
Ma ugyanez a három dolog nyugtalanítja a mi szívünket is: hol van Isten a világban, miért van ilyen sok gonoszság a világban, és miért nem tudunk kiszabadulni az emberi gyarlóságok hínárjából? Erre a három aggodalomra küldi Jézus nekünk is béke-üzenetét: Isten ma is jelen van a történelem eseményeiben, ma is több a jóság, mint a gonoszság a világban és ma is miénk a bűnök bocsánata a Szentlélek erejében. A hívő ember ebből a béke-üzenetből él és ezt hirdeti a világnak. /P.Szentmártoni Mihály SJ./
(Iz 66, 10-14c; Gal 6, 14-18; Lk 10, 1-12. 17-20)
Link
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Békességre emlékezö ima/65
  2010-07-04 18:03:57, vasárnap
 
  Liturgikus ima Portugáliai Szent Erzsébet emléknapján/jul.4./
Istenünk,te a békesség szerzöje és a szeretet kedvelöje vagy. Kegyelmi adományodból Portugáliai Szent Erzsébet csodálatosan kibékitette a viszálykodókat.Add,hogy békességszerzök legyünk embertársaink között,és igy méltán hivassunk Isten fiainak.Amen.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Bibliából és Szenttöl7/64
  2010-07-04 18:00:26, vasárnap
 
  A békesség megörzéséböl ered az erények sokasága,az élet gazdagsága.
Szeretteim,azt mondja az evangélista,hogy "boldogok a békességesek, mert Isten fiainak hivják öket"/Mt 5,9/.Valóban dúsan fejlödnek a keresztény erények abban az emberben,aki keresztényi békében ápolja az egyetértést.Csak azok nevezhetök Isten fiainak ,akik békességben élnek.
Kedveseim,a béke az,ami kiemeli az embert a szolgasorból.A béke tesz szabaddá,és még Isten elött is megváltoztatja az ember személyi helyzetét,hiszen a szolgát fiúvá,a rabszolgát szabad emberré teszi.A testvérek közötti béke az Isten akarata ,Krisztus öröme,a szent élet betetözése,az igazság mércéje,a tudományok mestere ,az erkölcsök öre,és minden dologban dicséretreméltó életszabály.A béke az imádság támogatója, könyörgéseink könnyen járható és hathatós útja,és minden vágyunk megvalósult teljessége.A béke a szeretet szülöanyja,az egyetértés köteléke ,és annak a tiszta lelkületnek a nyilvánvaló jele,amely csak Istentöl várja azt,amit el akar érni.Mindazt,amit akar,töle kéri,s amit csak kér,azt meg is kapja.A békét királyi parancs folytán kell megöriznünk,hiszen maga Krisztus Urunk mondta:"Békességet hagyok rátok,az én ţékémet adom nektek "/Jn 14,27/.Ez annyit jelent :Békében hagylak el titeket,és békében találjak majd rátok .Amikor eltávozni készült tölük,azt akarta odaadni nekik,amit majd ha visszatér,mindnyájukban meg akar találni.
Isteni parancs,hogy megörizzük azt,amit ö nekünk adott.Nem érthetök félre szavai:Meg akarom találni ,amit rátok hagytam.A békét teljesen Isten ülteti lelkünkbe,a sátán viszont onnét gyökerestöl ki szeretné tépni.Mert miként a testvéri szeretet Istentöl ered,éppen úgy a sátántól származik a gyülölet.Ezért kell kárhoztatnunk a gyülölködést,hiszen irva van:"Aki gyülöli testvérét, gyilkos"/1Jn 3,15/.
Látjátok tehát ,kedves testvéreink ,szeretnünk kell a békét ,és kedvelnünk az egyetértést,mert ezekböl származik és ezekböl táplálkozik a szeretet.Hiszen tudjátok,hogy az Apostol szerint is "a szeretet Istentöl van"/1Jn 4,7/.Tehát Isten nincs azzal,akiböl hiányzik a szeretet.
Tartsuk meg,testvérek,a parancsokat ,mert azok jelentik számunkra az életet.Éljen bennünk az a testvériség,amelyet a túláradó béke köteléke tart össze .Füzzön bennünket egységbe a szeretet üdvösségtermö köteléke azzal a kölcsönös szeretettel, amely leplet borit a rengeteg bünre.Minden vágyunkkal a szeretetre kell tehát törekednünk,amely oly sok jót képes müvelni, mint amilyen nagy jutalomra is érdemes.Az erények közül pedig mindenekelött a békességet gyakoroljuk,mert abban lakik az Isten.
Szeressétek a békét,és akkor nyugalmatok lesz mindenben .Ezzel nekünk jutalmat,magatoknak pedig örömet szereztek.De azért is, hogy Istennek a béke egységében alapitott Egyháza majd örüljön a Krisztussal való tökéletes egységben./Aranyszavú Szent Péter püspök/+450 Ravenna/
 
 
0 komment , kategória:  Aranyszavú Szent Péter  
Bibliából és Szenttöl6/63
  2010-07-01 20:21:48, csütörtök
 
  Békesség az Istennek és embereknek tetszö élet összhangjából.
Érthetö tehát ,hogy kik ellen beszél az Apostol ,amikor azt mondja :"Ha még emberek tetszését keresném,nem volnék Krisztus szolgája" /Gal 1,10/Viszont az is nyilvánvaló,hogy kik miatt mondta ezt: "Legyetek mindenkinek mindenben a kedvére,ahogy én is mindenkinek mindenben a kedvére járok/vö.1Kor 10,33/Mind a kettö világos,mind a kettö békét hozó,mind a kettö becsületes, egyik sem okoz zavart.Te csak egyed Isten legelöjének füvét,és igyad tiszta vizét,de le ne taposd azt,és fel ne zavard ezt.
Mert bizonyára hallottad magától Urunktól,Jézus Krisztustól,az apostolok Mesterétöl:"Úgy világitson a ti világosságotok az embereknek,hogy jótetteiteket látva dicsöitsék mennyei Atyátokat."/Mt 5,16/,hiszen ö az,aki ilyenekké tett titeket."Mi ugyanis legelöjének népe,és kezének nyája vagyunk."/vö.Zs 94,7/ Öt dicsérd tehát ,aki téged jónak tett,ha jó vagy,és ne saját magadat,hiszen a magad erejéböl csak rosszat tehettél.Miért akarod az igazságot kiforgatni úgy,hogy amikor valami jót cselekszel,a magad dicsöségét keresed,és amikor meg valami rosszat teszel, az Úrban keresed a hibát ?Mindenesetre,aki ezt mondta:"Világitson a ti világosságotok az embereknek "ebben a beszédében azt is mondta:"Ügyeljetek,hogy a jót ne az emberek szeme láttára tegyétek"/Mt 6,1/Ha ezt az Apostolnál ellentmondásnak láttad,most az evangéliumban is annak látod.De ha szived hüséges meghódolását nem zavarod meg,akkor majd megtalálod itt is a szentirási helyek békés megegyezését,és megtalálod bennük a te békédet is.
Testvéreim,tehát ne csak arra törekedjünk,hogy buzgók legyünk,hanem arra is,hogy az embereknek jó példát adjunk./Szent Ágoston püspök /
 
 
0 komment , kategória:  Szent Ágoston  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 10 
2010.06 2010. Július 2010.08
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 10 db bejegyzés
e év: 118 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 4
  • e Hét: 230
  • e Hónap: 674
  • e Év: 674
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.