Regisztráció  Belépés
joli60.blog.xfree.hu
Eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust. Eldőlt a szívemben, hogy követem Őt. Eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust. Nincs vissza út, nincs vissza út. Ha ninc... Pecznyik Jolán
1960.02.28
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 29 
Vádoló kiáltás, sivatagi szélb
  2010-07-25 17:20:27, vasárnap
 
  Vádoló kiáltás, sivatagi szélben!

Dúslakodó jólét, jellemez bennünket,
néha már túlzottan tápláljuk testünket.
Még a kenyérben is, ó hogy válogatunk,
ha már kissé szikkadt, friss kenyérért futunk.
Kenyértelen asztal, ismeretlen nálunk,
nem gyötör az éhség, jóllakottan járunk.
Talán ezért nincsen, együtt érző szívünk,
s éhezők nyomora, cseppet sem fáj nékünk.
Nem keseredik meg, szájunkban a falat,
midőn nép milliók, forró égöv alatt,
éhségtől aléltan, vonszolják testüket,
szomjúság, ínyükhöz ragasztja nyelvüket.
Pedig ők is mint mi, jólétre születtek,
s jóllakásig: talán egyszer sem ehettek.
Vádol minket: csontváz testük remegése,
száraz torokhangjuk, gyenge nyüszítése.
Éhező anyának, elapadt emlője,
fonnyadt keblén, holtan fekszik csecsemője!
Nem hallhatja többé, szívtépő sírását,
letörte a halál, szeme ragyogását!
És ilyen, nem egy van, hanem száz és ezer,
ki már szólni sem tud, csak a szemeivel
könyörög korty vízért, egy falat kenyérért,
de késik, jaj, késik, a segítő készség!
Nincs egy esőfelhő, márványtükrű égen,
csak porfelhő száguld, sivatagi szélben.
Porral fed be mindent, amerre elvonul,
a sok éhezőt is, ki holtan felborul!
Sírásók munkáját, elvégzi ott a szél,
halottak ezrein, homok a szemfödél.
Ám a föld alól is, kihallatszik vádjuk,
éhen haltak: mivel nem gondoltunk rájuk!
Bennük: vádol minket Isten, a szeretet,
aki azért adott vizet és kenyeret,
hogy ne csak önzően, magunkat szeressük,
éhezőt, szomjazót, míg lehet, segítsük.
Nem a mi érdemünk, ha bőségben vagyunk,
nyomorgót segítse szívünk, és a karunk.
Minden éhezőnek jusson ma is, kenyér,
ne legyen a szívünk szeretetlen, kemény.
Segítésben semmi, ne gátoljon minket,
mentsük éhhaláltól, embertestvérünket!
Ítélet napjától, akkor nem kell félnünk,
hiszen Urunk látta, segítő készségünk.
S tán az éhezők sem vádolnak majd minket,
ha megosztjuk velük, kenyérbőségünket.
Pecznyík Pál
Nyíregyháza
1984.
 
 
2 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Felülről származó bölcsesség
  2010-07-25 17:17:08, vasárnap
 
  Felülről származó bölcsesség: Jakab. három, tizenhárom - tizennyolc.
A felolvasott igeversekben, Jakab Apostol, a gyülekezetekhez intézett levelében, azt kérdezi a gyülekezeti tagoktól, hogy közülük kicsoda a bölcs és okos. A gyülekezetekben van ugyan sok okos és bölcs ember, de közülük a legtöbb, csak világi szempontból bölcs. Jakab Apostol azonban, a hívő gyülekezeti tagokhoz intézi szavait. Azt kéri tőlük, hogy a jó életükből mutassák meg, jócselekedeteiket, mégpedig bölcsességnek szelídségével. Mert van Isten szerinti és van világszerinti bölcsesség. Azt, bizonyára valamennyien tudjuk, hogy földünkön a legbölcsebb és a legszelídebb ember, az Úr Jézus volt, Az ő bölcsessége, valóban felülről származott, az Atyától. Ő a mennyből szállt alá! Hogy megváltson minket, és bemutassa előttünk, az Istennek tetsző, hívő életet. Jakab Apostol, a tizenharmadik versben, még kérdezi, de a tizennegyedik versben már, keményen és erősem mutat rá, a bűn által okozott, súlyos lelki hibákra. A keserű irigységre, a testvérek közötti civakodásokra, szócsatákra, melyek mind, szívük mélyéből fakadnak. És ezek a gyülekezeti tagok, képesek még dicsekedni is, beképzelt test bölcsességükkel. Mit mond erre, Jakab Apostol: ,,Ne hazudjatok az igazság ellen" ,,Ne dicsekedjetek az igazság ellen" A tizenötödik versben, Jakab Apostol, rávilágít arra, hogy az a bölcsesség, mellyel az emberek dicsekednek, nem felülről, nem Istentől való, hanem az, ,,testi és ördögi" A Sátán a legokosabb és a legszebb angyal volt, Isten angyalai között. Mielőtt levettetett az égből, mint Isten ellen fellázadt Sátán. De mint kísértő, a legravaszabb is. A Sátán bölcsessége, nem szeretetből és nem szelídségből fakad, miként az Úr Jézus bölcsessége! Hanem kevélységből, nagyravágyásból és dicsekvésből. Nos, az ilyen alulról származó bölcsesség, utálatos a szent Isten előtt! A tizenhatodik versben, Jakab Apostol, világosan mutat rá, a földi, testi és ördögi bölcsesség, súlyos következményeire. Mert az irigység és a civakodás, legtöbbször háborúságba megy át, a civakodó testvérek között. És ennek a háborúságnak, következménye lesz, a gonosz cselekedet. Különösen, ha az tettlegességgé fajul. Mert ahol a Sátán uralomra jut, ott a gonosz cselekedet, elkerülhetetlen. Ezért kell a hívő embereknek nagyon éberen lenniük és vigyázniuk, hogy életükben és munkájukban, a Sátán ne juthasson előnybe. Mert ő a legkisebb őrizetlen rést is megtalálja, és azon keresztül behatol, gondolataik, látásuk, hallásuk, világába. És azonnal megkezdi, lélekromboló, emberi dicsőség és nagyravágyás aknamunkáját. Hízelgő szavaival is, nagyon sok hívő embert, megtéveszt. Ezért, aki nem vigyázz eléggé, lelki életére, nagyon könnyen, a Sátán csapdájába eshet. A tizenhetedik versben, Jakab Apostol rámutat, a felülről vagyis, az Istentől való bölcsességre. Annak áldott gyümölcseire, melyeket fel is sorol. Tiszta, békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes. Nem kételkedő és nem képmutató". Ha sorra vesszük a bölcsesség áldásos szép erényeit, akkor komolyan elgondolkodhatunk rajtuk. Vajon a mi keresztyén életünkben, fellelhetőek, ezek a felsorolt bölcsességi erények? Vizsgáljuk meg magunkat, Isten Szentlelkének segítségével, és Ő majd rámutat hibáinkra, hiányosságainkra. Továbbá, azt olvastuk, hogy a hívő ember, nem kételkedő és nem képmutató. Kérjük urunkat, őrizzen meg minket, a kételkedés és képmutatás bűnétől. Mert a kételkedő és képmutató ember, soha nem lehet kedves, Isten előtt! Végül: a tizennyolcadik versben, Jakab Apostol, az igazság gyümölcséről szól, a gyülekezetek tagjaihoz, köztük ma, hozzánk is. Isten igéje ,,Igazság" Halljuk vasárnaponként a templomban. Nos, az Isten igéje sem lehet más, mint Igazság! Azt olvastuk a tizennyolcadik versben, hogy az igazság gyümölcsét, békességben vetik. Ez úgy hangzik, mintha csak magvetésről volna szó? Kiknek vettetik a bölcsesség gyümölcse? Azoknak, akik békességet szereznek. Mintha csak a bölcsesség és a békesség, ikertestvérek volnának. Mi talán nem is fogjuk fel, hogy Isten békessége, milyen nagy ajándéka Istennek, gyermekei számára. Ebben a békesség után áhítozó, romlott, békétlen világban. A Példabeszédek könyve, nagyon szépen írja le az ember, bölcsesség utáni mély vágyakozását. A bölcsesség általi boldog életet. ,,Boldog ember az, aki megnyerte a bölcsességet, mert jobb annak megszerzése, az ezüst megszerzésénél. A bölcsesség útjai, gyönyörűséges utak. Minden te gyönyörűséged, nem hasonlítható hozzá. Ha a bölcsességért kiáltasz, ha keresed azt, akkor megérted az Úrnak félelmét. Az Úr ad bölcsességet, az ő szájából tudomány és értelem származik. ,,Az Úr félelme, feje a bölcsességnek"Tanulságul, levonhatjuk magunknak, hogy az Úr félelme által, nyerhetünk mi is, bölcsességet. Az Isten félelmében járó ember, nem csak bölcsességet nyer Istentől, hanem oltalmat és védelmet is talál, ha ellenség támadja, vagy szorongatja őt. Isten ellen lázadó és engedetlen bűnös világban élünk. Nap, mint nap, ki vagyunk téve, különböző kísértéseknek, testileg és lelkileg. Hogy ezeket elkerüljük, csak egy lehetőségünk van, hit által, odamenekülni, az Úr Jézus bűntörlő drága vére alá! A Sátán csak ettől az őt legyőző bűntörlő vértől retteg, legfőképpen. Mert Jézus, Kereszten kiomló drága ártatlan vére, győzte le őt, a Golgotán! És ez alatt a bűntörlő drága vér alatt, mi, kísértéseknek kitett emberek, biztos oltalmat és védelmet találhatunk. Isten félelmében élni és járni, igen nagy kiváltság! Boldogok mind azok, akik ebben a kegyelmi kiváltságban részesülhettek. Mert azok, Isten gyermekei és Jézus Krisztus testvérei! Boldog ember az, akit az Úr Jézus, testvérévé fogad, a Benne való szilárd hit által. Mert az, részese lesz, a megígért mennyei örök életnek! Kérjük Urunkat, hogy mi is, részesei lehessünk, az örök élet ajándékának!
- O -


 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Áhitatai  
Örök otthon!
  2010-07-21 21:07:15, szerda
 
  Örök otthon!

Nem vagy idevaló, elcsábított lélek,
Isten örök otthont készít, gyermekének.
Míg vonulsz az úton, mennyei célra nézz,
ne hallgass testedre, mert az maradni kész.
A bűn mocsarában, ő jól érzi magát,
várja, hogy pátyolgasd, míg vonulsz földön át.
Mivel porból való és bűnben hentereg,
a szebb örök hazát, soha nem látja meg!
Romlott fának sarja, rossz gyümölcsöt terem,
ítéletre érett, vár rá a sírverem.

Tested - míg vándorolsz, lelkednek sátora,
ám lelked Istené, nem mehetsz bárhova?
Atyád azért adott néked, drága időt,
hogy lelked sátrában, már itt szolgáljad Őt!
Ne engedj a testnek, hogy lelkedre hasson,
kényelem, élvezet igájába hajtson.
Csak tekints előre, közel van már a cél!
Menny kapuja fölött, zászlót lenget a szél.
Nem is sejted, milyen sokan várnak téged,
futásod Jézussal, győztesen ér véget!
Isten mennyországa, győzteseknek hona,
győzelmi énekük, nem ér véget soha!

Pecznyík Pál
Celldömölk
2010. VII. 20.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Nincsen szebb kívánság!
  2010-07-21 21:06:26, szerda
 
  Nincsen szebb kívánság!

Földi hazám e hon, nem leltem szebb hazát,
abban jártam - keltem, kilencven éven át.
Abba: Isten keze helyezett el engem,
drága ajándéka testem és a lelkem.
Örömöt, bánatot rejt a kilencven év,
néhányszor a halál révén is, álltam én!
Isten megszánt engem, kegyelme kihozott,
csak így tölthettem el sok évet, hónapot.
Most látom igazán, több évtized végén,
Isten félelmében járni, nincs szebb élmény.
Könnyekre fakasztott többször, a fájdalom,
de Isten örömre váltotta, bánatom.
Megedzette lelkem, az életharc - tusa,
így lett egyenletes, életem ritmusa.
Isten kezében van hallhatatlan lelkem,
már huszonévesen, magához vont engem.
Bár sokszor okoztam bánatot, szívének,
nem vetett el engem, így még ma is élek!
Sátán rabságából, kihozott engemet,
hogy mennybe vihesse, megváltott lelkemet!
Hosszú életemért dicsőítem Atyám,
Fia váltságáért, egy szebb hon vár reám.
Abból ízelítőt, már itt adott nekem,
énekkel, imával, Nevét dicsérhetem!
Imádkozva várom, Atyám hívó szavát,
lelkem felvihesse hozzá, a légen át!
Közelében élnem, dicső arcát látnom,
ennél szebb kívánság nincsen, a világon!

Pecznyík Pál
Celldömölk
2010. VII. 18.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Látható és láthatatlan!
  2010-07-21 21:05:35, szerda
 
  Látható és láthatatlan!

Van néhány eszköze, mennyei Atyánknak,
bár nem látjuk őket, ám nekünk szolgálnak.

Ilyen a levegő, légben hanghullámok,
nem nélkülözhetik emberek, országok.

A villanyáram is, szemmel nem látható,
de ha megérinted, jaj, neked földlakó?

Van látható világ, de van láthatatlan,
mégis legtöbb ember, kételkedik abban.

Cak azt fogadja el, amit a szeme lát,
számára a másik, nemlétező világ.

Rövidlátó ember, ki csak láthatót hisz,
a láthatatlanba, abból semmit nem visz.

Láthatatlan világ, Isten szent világa,
öröktől fogva van, annak valósága.

Szépsége felülmúl, minden földi szépet,
nem rövid múlandó, örök ott az élet!

Láthatatlan világ, Isten szép világa,
nem hervad el soha, lombja, sem virága.

Pecznyík Pál
Celldömölk
2010. VII. 19.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Isten lakhelye!
  2010-07-21 21:04:43, szerda
 
  Isten lakhelye!

Jöjj hontalan lélek,
Jézus szíve kér,
csak tested marad itt,
mely a sírba tér.
Ám a lelked élő,
Istenből való,
láthatatlan, örök,
el nem hamvadó.

Láthatatlan ország,
a mi szép hazánk,
ámulatba ejt majd,
mi ott vár reánk.
Ha azt, láthatóvá
tennéd, Istenünk,
hitetlen is vágyna
jönni, mivelünk.

Boldog ki elhiszi,
létezik e hon,
abban ének szárnyal,
angyal - ajkakon.
Fényes fővárosa,
Isten lakhelye,
nem csak láthatjuk majd,
szólhatunk Vele

Számlálhatatlan nagy,
hívők tábora,
ajkukon a hála,
nem fogy el soha.
Kegyelem ajtaja
ma még nyitva van,
lépj be, s üdv-ruhádat
vedd át, boldogan.
Pecznyík Pál
Celldömölk, 2010. VII. 16.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Győzelem a halál felett!
  2010-07-21 21:03:54, szerda
 
  Győzelem a halál felett!

Huszonegyedik századot,
a tudomány hatja át,
tudomány és feltalálás,
szinte nem ismer határt.
Műholdakat röpít messze,
génkutatást végez már,
számítási technikában,
egyre magasabban jár.
Balgán: azt hiszi az ember,
mindent megold egyedül,
s nem veszi észre, hogy ezzel,
Isten elől menekül!
Bár az ember - Isten nélkül -
már sok mindent megtehet,
de a gonoszságot, halált,
kitörölni nem lehet!
A halál legyőzéséhez,
emberi erő kevés,
hogy azt, ember kiiktassa,
a legnagyobb tévedés!

Ám egy felsőbb Hatalmasság,
mentésünkre földre jött,
áldozatos életével
győzött halál, s bűn fölött!
Halált ki nem törölhetjük,
mert "Bűn zsoldja a halál"
de félelmetes halál fölött,
a győzelmes Krisztus áll!

Pecznyík Pál
Celldömölk
2010. VII. 19.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Decső örök honába
  2010-07-21 21:03:08, szerda
 
  É N E K

Dicső örök honába, még ma is vár az Úr. Hol szent Nevét dicséri, ének és hárfahúr.
Menjünk megváltott lelkek, polgárai a mennynek, hívásra válaszul.

Mennyben dicső örökség, szebb hajlék vár reánk. Ha lelkünk hátra hagyja,
porból szőtt test-ruhánk. Ha a szürkét levetjük, fehéret fel, vehetjük,
s örök fény hull reánk.

Leborulva előtted, imádunk Istenünk. Soha nem hagysz magunkra,
Szentlelked jár velünk. Őriz, gondja van reánk, míg elérjük szebb hazánk,
s ott Veled élhetünk.

Dallam: /Egyedüli reményem... / Dicséretek: 67-es ének.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Énekei  
Urához tért
  2010-07-16 20:47:52, péntek
 
  Urához tért

Boldog ember ki már most is,
örök élet részese,
Urához tért egy hű pásztor,
kihunyt szíve mécsese.
Hosszan tartó szenvedésre
pontot tett ma, a halál.
Szent Urához tért a lelke,
teste az, mi sírba száll.
Egy hűséges lelkipásztor
szolgálata, véget ért,
Krisztusának szentelte ő
mindhalálig, életét!
Betegen is szolgált, amíg
Urától kapott erőt,
átélte és vigasztalta,
a bánkódót, szenvedőt.
Kis családja és hívei,
nézik könnyfátyolon át,
a hűséges lelkipásztort,
a hitvest, édesapát.
Ott van ő már mindörökre,
a Nagy Főpásztor előtt.
Aki földi nyája mellé,
szolgálatba hívta őt.
Krisztusáért az élete,
szolgálatban égett el,
szolgálatát, szeretetét,
népe nem felejti el.
Isten veled, kedves pásztor,
száll ég felé gyász- dalunk.
Hisszük: Atyánk közelében,
nemsoká találkozunk.

Kovács Imre lelkész emlékére

Pecznyík Pál Celldömölk 2010. VII. 12.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Új életben!
  2010-07-16 20:47:03, péntek
 
  Új életben!

Már kezdettől, lelki halál
uralja a világot,
próbán, elbukott az ember,
kit Sátán bűnbe rántott.

Vétett: többé nem láthatta
alkotóját, az Atyát,
elkellett hagynia édent,
a föld legszebb otthonát.

Isten és az ember között,
megszakadt a kapcsolat,
Isten nélkül nem bírt élni,
készített bálványokat.

De Isten nem hagyta veszni,
szent Fiában érte jött,
most kereszt áll új híd gyanánt,
a menny és a föld között!

Ám e hídra, csak az léphet,
ki már újjászületett,
halálba adta a régit,
s kapott szebb új életet!

Csak újjászületés által
juthatunk a mennybe fel,
aki nem születik újjá,
mennybe soha nem jut el!

Drága lélek, ha halálba
adod bűnös énedet,
úgy Jézussal, mennyhonában
telhet, örök életed.
Pecznyík Pál
Celldömölk
2010. VII. 16.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 29 
2010.06 2010. Július 2010.08
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 29 db bejegyzés
e év: 282 db bejegyzés
Összes: 4395 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 178
  • e Hét: 1013
  • e Hónap: 3224
  • e Év: 86388
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.