Belépés
lambert.blog.xfree.hu
Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, a gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövend... Ballán Mária
2006.07.04
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/19 oldal   Bejegyzések száma: 181 
Az Úr ereje szabaddá tesz
  2010-07-30 02:05:15, péntek
 
  Az Úr ereje szabaddá tesz

,,Hatalmassá lesznek az Úr által, és az Ő nevében bízva élnek - így szól az Úr" (Zak 10,12).

Vigasztalás ez a hitükben megbetegedetteknek, akik elfásultak és attól félnek, hogy soha nem kelnek már fel a szorongások és kétségek betegágyából. Az áldott Orvos azonban ki tud gyógyítani ebből a betegségből, és el tudja venni a nyomában keletkezett gyengeséget is. Megerősíti a gyöngéket, méghozzá a lehető legjobb módszerrel, az Úrban erősíti meg őket. Az Úrban erősebbek vagyunk, mint önmagunkban. Az Úrban való erő megerősíti az Úrral való közösségünket, az önmagunkban bízó erő csak büszkeséget szül. Ez utóbbi tragikusan korlátolttá tesz, míg az előbbi határtalan távlatokat nyit meg előttünk.

A hívő használja is az Úrtól kapott erejét: felserken és jár az Ő nevében. Micsoda öröm, ha egy beteg végre felkel és jár. Milyen gyönyörűség a lelki gyengeség korszaka után újra erősnek lenni az Úrban. Az Úr felszabadítja népét arra, hogy belátása szerint éljen, és belső készséget is ajándékoz az övéinek, hogy éljenek szabadságukkal. Szabad emberekké tesz bennünket; nem vagyunk rabszolgák, akik sohasem pihenhetnek meg, hanem szabadon jöhetünk-mehetünk Immánuel földjén.

Én lelkem, kelj fel szomorúságodból és betegségedből, Krisztus szólít most fel, hogy légy erős, és járj Istennel szent szabadságban. Engedelmeskedj szeretete szavának!

C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből
 
 
1 komment , kategória:  HIT  
Diafilm:'30-as évek Budapestje
  2010-07-30 01:53:51, péntek
 
  Diafilm : A '30-as évek BudapestjeLink
A diákat úgy kell letölteni, hogy :RÁ KELL KATTINTANI a DOWNLOAD NOW PARANCSRA, MAJD NÉHÁNY MÁSODPERCET VÁRVA, A Download file now parancsra.


Kedves Barátaim, Látogatóim!

Pihentető, szép hétvégét kívánok mindenkinek Isten gazdag áldásával.
Kedden jelentkezem újabb blogbejegyzéssel, majd hosszabb ideig nem jelentkezem.
Vigyázzanak magukra és egymásra.


 
 
0 komment , kategória:  Általános  
FILM : Jelöletlen tömegsírok
  2010-07-30 01:43:12, péntek
 
  Jelöletlen tömegsírok 52:29 perc

MEGRÁZÓ FILM A DÉLVIDÉKI MAGYAR ÁLDOZATOKRÓL.
KI FIZET KÁRPÓTLÁST EZÉRT A HOLOKAUSZTÉRT??????
Link

 
 
0 komment , kategória:  Filmek, videók  
Zas Lóránt: Adjatok búzát
  2010-07-30 01:31:39, péntek
 
  ADJATOK BÚZÁT
(A szegény kismadár panaszaiból --
Ballán Máriának)

Adjatok búzát, lenmagot :
a kertetekben maradok !
Ültessetek fát, hogy fészkem is legyen :
rövid a nyár és rövid az életem !
Sas jár felettem, vércse kábít :
megélem-e az éjszakát itt ?
Fiókáimat féltem, nem tudnak szállni :
karvaly ködökben vész van, körmös halálnyi.
Ha Délnek indulok, kísérnek sólymok :
trillázok pálmán, de visszaszólok
oda, ahonnan jöttem, ahol most tél van a nyárban :
ha meghalok, ne sirassatok, nekem két hazám van !

Zas Lóránt

-- Napváros, 2010. július 29. --


Köszönöm Zas Lórántnak, hogy már a második verset írja hozzám. Nagyon megtisztel
soraival.
 
 
0 komment , kategória:  IRODALOM/VERSEK  
Lengyel Károly : Valahol túl
  2010-07-30 01:22:50, péntek
 
  VALAHOL TÚL


Valahol túl a földi út felén,
múló nappalon, álmatlan éjen,
maradhat-e itt bármi utánam?
Tán bűn, vagy por, se gyémánt, se bánat.

Valahol túl a földi út felén,
hol bejártam a lélek rejtekét,
pihenni már jó volna valahol!
Csendes és vidám életre vágyom.

Valahol túl a nevenincs számlákon,
mi bamba léteket bankba markol,
túl minden feneketlen kút mélyén,
elborított, majd átjárt a sötét.

Kicsi voltam, botló és nevető,
virágok világában repkedő -
mégis elromlott sorra mindenem.
Megszánt, lehajolt hozzám az Isten.

Valahol jó így a szívek között,
hívnak mécseslátta ódon betűk.
Többé nem érdekel, hogy semmim sincs,
ha megérintem az oltár kövét.

Alapot kerestem a föld alatt,
kis pihenőt, mosolygó arcokat,
bennső éledéshez segítséget,
apró kápolnában járjam Egem.

Valahol túl az örök jelenen,
Igét Él az ostya és a kehely.
S mikor összeér a két kezem,
ott csak a Fény találja a lelkem.


Ferencváros, 2010. július 28.

Lengyel Károly 
 
0 komment , kategória:  IRODALOM/VERSEK  
Kárpáti Harsona
  2010-07-30 01:13:20, péntek
 
  A Kárpáti Harsona frissítve itt megtekinthető


LinkANTISZEMITIZMUS?

Dr. Bene Gábor S., Szeged

A kódolt zsidózásról.Link


Versvallomások vakoló vitézekről és héber honfoglalókról


Link
 
 
0 komment , kategória:  POLITIKA  
Devizaalapú kölcsön
  2010-07-30 01:02:30, péntek
 
  Devizaalapú kölcsön kamatkikötésének érvénytelenségéről - konkrétanDR. LÉHMANN GYÖRGY (8600 Siófok Szűcs u. l. - tel. 84/313-176 és 06-20/49-39-85l) irata ========================================================================Tisztelt Pesti Központi Kerületi BíróságAz ide mellékelt közjegyzői okiratba foglalt ,,deviza-alapú ÁLTALÁNOS JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉS" elnevezésű iratot alperesi pénzintézet - hitelező - képviselői, valamint felperesi házastársak - kötelezettek - 2006. december 8-án írták alá.Az okirat 3. oldalának közepén a következő olvasható:,,3.4. A Hitelező a Kölcsön ügyleti kamatlábát az egyes kamatperiódusok fordulónapján, a kezelési költség mértékét pedig az egyes ügyleti évek fordulónapján jogosult egyoldalúan megváltoztatni. A módosított kamatmérték meg kell egyezzen az érintett fordulónapokon érvényes, a Hitelező lakossági hiteltermékek kondícióira vonatkozó Hirdetményében /a továbbiakban Hirdetmény) jelen hiteltípusra közzétett mértékkel. A Hitelező a kamatnak és a kezelési költségnek az Adós számára kedvezőtlen változtatására azonban kizárólag az alábbi feltételek valamelyikének beállta esetén jogosult:- a Hitelező által kibocsátott jelzáloglevelek kamatának emelkedése,

- az éven túli lejáratú állampapírok hozamának emelkedése,

- a tőke- és pénzpiaci kamatlábak emelkedése,

- a jegybanki alapkamat emelkedése,

- a bankközi hitelkamatok emelkedése,

- a kezelési költség tekintetében pedig a Hitelező jelzáloglevél kibocsátásának vagy forgalmazásának költségei emelkedése."------------------------

A tényállás további részében a ténybeli és jogi alapok ismertetésével kívánom előadni és bizonyítani azt, hogy a szerződésnek idézett rendelkezései törvénybe, illetve Alkotmányos előírásokba ütközik, majd ezt követően előterjesztendő kérelmem - kereseti kérelmem - szerint kérem a bíróságot az idézett szerződési rendelkezés érvénytelenségének megállapítására.===================A törvénybe ütközések feltárása előtt indokolt az idézett rendelkezés tartalmát értelmezni a Ptk. 207. § 1. bek. alkalmazása által:,,A szerződési nyilatkozatot vita esetén úgy kell értelmezni, ahogy azt a másik félnek a nyilatkozó feltehető akaratára és az eset körülményeire tekintettel a szavak általánosan elfogadott jelentése szerint értenie kellett."Azt könnyű megállapítani a szöveg szakszavaiból - ,,kamatperiódusok", ,,lakossági hiteltermékek", ,,kondícióira", ,,jelzáloglevelek kamatának emelkedése" stb. -, hogy az idézett szövegrészt a Hitelező képviselői nyilatkozták, így az értelmezés során tehát abból kell kiindulni, hogy a kötelezettek miként értették a leírtakat. Ebből kiindulva az idézett szövegrész helyes értelmezése alapjánabban állapodtak meg itt a szerződés aláírásakor felek, hogy a Hitelező évente jogosult a kötelezett megkérdezése, vagy hozzájárulása nélkül - egyoldalúan - megemelni az adósok által fizetendő kamatot és kezelési költséget is akkor, ha a felsorolt hat feltétel bármelyike bármikor bekövetkezik. Kamatot ilyen esetben az idézett szövegrész szerint csak a Hitelező által évente kibocsátott ,,Hirdetmény" nevű banki közleményben írt mértékre jogosult emelni, míg a kezelési költség emelése mértékének felső határa a szövegrész szerint nincs meghatározva.

A polgári jog nyelvezetére lefordítva ez annyit jelent, hogy a Hitelező a Ptk. 199. § szerinti olyan egyoldalú nyilatkozatot tehet a Ptk. 228. § 1. bek-nél szabályozott feltétel bekövetkezte esetén, melyből a Ptk. 198. § alapján ,,kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére."Rátérve a törvénybe ütközésekre, ezek után az alábbiak állapíthatók meg:1./ A Ptk. 199. § korlátozza az egyoldalú nyilatkozattétel lehetőségét az alábbiak szerint:,,Egyoldalú nyilatkozatból csak a jogszabályban megállapított esetekben keletkezik jogosultság a szolgáltatás követelésére..."A jogszabályban biztosított ilyen egyoldalú nyilatkozati lehetőség többek között az apai elismerő nyilatkozat, a díjkitűzés, a joglemondó nyilatkozat, az alapítvány, a végrendelet.(Érdekesen, és pontosabban fogalmazta meg a két világháború között Szladits Károly az egyoldalú jogügylet fogalmát: ,,Nincs ugyan kizárva, hogy az adós egyoldalú nyilatkozatával vállaljon kötelezettséget, vagy hogy valaki másnak egyoldalú nyilatkozata folytán váljék kötelezetté, de az ilyen esetek mindig csak elszigetelt tényállások, amelyek kötelmet csak abban az esetben alapítanak, ha jogszabály ezt külön elismeri.")Jogszabály az idézettek szerinti egyoldalú nyilatkozattételi lehetőséget kölcsönszerződés kamatának és kezelési költségének megállapítása esetére sem teszi lehetővé, így a ,,csak a jogszabályban megállapított esetekben" szóhasználatú törvényszövegből következik azt, hogy aPtk. 199. §-ban írtak megsértése folytán az idézett megállapodás törvénybe ütköző, illetve a Ptk. 200. § alapján ennél fogva semmis.------------------------

2./ Valamint az előző pontban említett jogszabály azt sem teszi lehetővé, hogy a felek egybehangzó akaratnyilvánítással a jogszabály tartalmát megsértsék úgy, hogy egyoldalú nyilatkozattételre az adós hozzájárulásával mégis jogosult legyen a Hitelező.Ettől függetlenül indokolt továbbvinni a vizsgálódást helytelenül arra gondolva, hogy a Hitelező egyoldalú nyilatkozattételi lehetőségét a szerződés végén Adósok aláírásuk megtételével tudomásul vették, azaz többoldalú megállapodás egyik elemeként értékelendő ily módon az egyoldalú nyilatkozattételi Hitelezői lehetőség.Az ilyen gondolat, vagy felvetés részben azért helytelen, mivel a szerződés végén található aláírás önmagában nem a feleknek nyilatkozattételi lehetősége, hanem az okirat tartalmának hitelesítésével kapcsolatos eljárás.Tehát azzal, hogy az Adósok a szerződés végén azt aláírták, nem tettek olyan nyilatkozatot, hogy hozzájárulnak Hitelezőnek az idézett szövegrész szerinti egyoldali nyilatkozattételi joga gyakorlásához.

És így megállapítható az, hogy Adósok hozzájárulása az idézett szövegrésznél a Hitelezőnek egyoldalú nyilatkozattételi lehetőségéhez éppúgy elmaradt, mint az okirat aláírásánál.------------------------

Továbbá a felvetés azért is helytelen, mert ellenszolgáltatás az egyoldalú Hitelezői nyilatkozattételi lehetőségért Adósok előnyére nem került megállapításra.Annak ellenére, hogy a feleket ajándékozás szándéka nem vezette, és a Ptk. 201. § 1. bek-e szerint:,,A szerződéssel kikötött szolgáltatásért - ha a szerződésből vagy a körülményekből kifejezetten más nem következik - ellenszolgáltatás jár."Ezt a rendelkezést a szolgáltatás-ellenszolgáltatás polgári jogi alapelvének, illetve ezáltal Alkotmányos alapelvnek is szokás nevezni.Ennek megsértése folytán a Ptk. 201. § 1. bek-ben írtak alapján is törvénybe ütköző és ily módon semmis az idézett nyilatkozat.------------------------

3./ Rátérve a Hitelezői egyoldalú nyilatkozatételi lehetőségnek idézett hat feltételére, a közös bennük az, hogy valamennyi az ,,emelkedése" szóval fejeződik be jelezve azt, hogy az így megjelölt feltételek nem mások, mint a Hitelező vagyonában szerződő felek magatartásától függetlenül jövőben bekövetkezhető károsodásának nevesített esetei.Ebből következően a jelen perben támadott szerződési nyilatkozat tartalmánál fogva nem más, mint a Hitelezői tulajdonjoggal együtt járó kárveszély-viselési kötelezettség áthárítása a nem tulajdonos személyekre.Ugyanis a Ptk. 99. § a következőket rendeli:,,A tulajdonos jogosult a dolgot használni és a dologból folyó hasznokat szedni, viseli a dologgal járó terheket és a dologban beállott azt a kárt, amelynek megtérítésére senkit sem lehet kötelezni.A tulajdonosi kárveszélyviseléssel kapcsolatos áthárítási lehetőséget a Ptk egyébként ismeri, és az 536. § 1. bek-nél az alábbiak szerint nevesíti:,,Biztosítási szerződés alapján a biztosító meghatározott jövőbeni esemény bekövetkeztétől függően bizonyos összegnek megfizetésére vagy más szolgáltatás teljesítésére, a biztosított, illetőleg a másik szerződő fél pedig díj fizetésére kötelezi magát."Erről van ténylegesen szó. A BH. 1981. 510. számú döntvényre hivatkozással arról, hogy ,,A szerződés jellegének megítélése szempontjából nem annak elnevezése, hanem tartalma az irányadó."Hiába igyekezett alperesi pénzintézet ügyvezetője a vizsgált, idézett szerződési nyilatkozata során a jelzálogkölcsön szerződésnek nevezett okirat sokadik oldalán áthárítani a cége tulajdonjogából fakadó törvényi kötelezettségét másokra úgy, mintha ez a jelzálogkölcsön szerződés része lenne, ezirányú törekvése az iménti indokolás alapján nem vezethet eredményre.Tartalmánál fogva ugyanis az alperesi, szerződésbe foglalt nyilatkozat a Ptk-ban is szabályozott olyan biztosítási szerződésnek tekintendő, melynek megkötése esetén a biztosító - jelen esetben az adós - felé a Hitelezőnek időszakonként esedékes díjat kell fizetni.------------------------

Ennek a díjnak kikötése híján a vizsgált szerződés érvényessége szóba sem jöhet, ugyanis a törvényben előírt ezen kellékhiány a szerződést ,,létre nem jött szerződés"-nek minősíti.Joghatását illetően pedig ,,semmis"-nek, mely tényre tekintettel a Ptk. 99., 201., 536. §-okra is hivatkozással törvénybe ütköző és érvénytelen az idézett és vizsgált nyilatkozat.

4./ A fentiekben tett ismertetés alapján is megállapítható a Ptk. 200. § 2. bek-ben irt érvénytelenségi ok a vizsgált nyilatkozatnál:

,,Semmis a szerződés akkor is, ha nyilvánvalóan jóerkölcsbe ütközik."Hiszen ehhez a törvényhelyhez fűzött Indokolás szerint,,Ilyennek minősül az a szerződés, a vállalt kötelezettség jellege, vagy azért ellenszolgáltatás felajánlása, illetve a szerződés tárgya az általánosan elfogadott erkölcsi normákat vagy szokásokat nyilvánvalóan sérti, s ezért azt az általános társadalmi megítélés és egyértelműen tisztességtelennek, elfogadhatatlannak minősíti."Tovább nem kívánom részletezni az idézett nyilatkozatot abból a szempontból, hogy az általános társadalmi megítélés alapján milyen mértékben tisztességtelen, elfogadhatatlan. Szerintem a fentiekben tett elemzést is figyelembe véve a nyilatkozat önmagáért beszél. Csupán annyit kívánok megjegyezni, hogy nem emlékszem olyan néhány soros szerződésre, amelyben hasonló mértékű tisztességtelenség, jóerkölcsbe ütközés lett volna megállapítható.

===================

Fentiekre tekintettel a csatolt meghatalmazással igazolt ügyvéd útjánk e r e s e t t e lélünk, és kérjük T. Pesti Központi Kerületi Bíróságot arra, hogy a felperesek, valamint alperes képviselői által 2006. december 8-án aláírt ,,deviza-alapú Általános Jelzálogkölcsön Szerződés"-t tartalmazó okirat 3. oldalán olvasható,,3.4. A Hitelező a Kölcsön ügyleti kamatlábát az egyes kamatperiódusok fordulónapján, a kezelési költség mértékét pedig az egyes ügyleti évek fordulónapján jogosult egyoldalúan megváltoztatni. A módosított kamatmérték meg kell egyezzen az érintett fordulónapokon érvényes, a Hitelező lakossági hiteltermékek kondícióira vonatkozó Hirdetményében /a továbbiakban Hirdetmény) jelen hiteltípusra közzétett mértékkel. A Hitelező a kamatnak és a kezelési költségnek az Adós számára kedvezőtlen változtatására azonban kizárólag az alábbi feltételek valamelyikének beállta esetén jogosult:- a Hitelező által kibocsátott jelzáloglevelek kamatának emelkedése,

- az éven túli lejáratú állampapírok hozamának emelkedése,

- a tőke- és pénzpiaci kamatlábak emelkedése,

- a jegybanki alapkamat emelkedése,

- a bankközi hitelkamatok emelkedése,

- a kezelési költség tekintetében pedig a Hitelező jelzáloglevél kibocsátásának vagy forgalmazásának költségei emelkedése."nyilatkozatról állapítsa meg azt, hogy a Ptk. 99. §, 199. §, 200. § 2. bek. 1. és 2. fordulata, 201. § 1. bek., 536. § figyelembevételével a Ptk. 234. § alapján az okirat aláírásának időpontjától kezdődően semmis - érvénytelen.

-----------------------------

Bíróság illetékessége a Pp. 30. § 1. bek-e alapján áll fenn.

Pertárgy értéke: határozatlan (250.000.-Ft.) Keresetlevél első példányán 15.000.-Ft. illeték leróva.Felek közvetítői eljárást nem vettek igénybe.Siófokon 2010. július 29. napján. Tisztelettel: ...... ........... ..........felperesek 
 
0 komment , kategória:  ERKÖLCS  
A mozgás igazi csodafegyver
  2010-07-30 00:52:38, péntek
 
  A mozgás igazi csodafegyver

Az aerobic jelentősen csökkenti a szervezet kémiai egyensúlyának felbomlását, mely a változókor után szívbetegségekhez vagy agyi érkatasztrófához vezethet a nőknél.

Az ösztrogén közismerten csökkenti a kémiai egyensúly felbomlását. Ezzel szemben néhány nemrég készült tanulmányból kiderült, hogy a hormonpótló készítmények hosszú távú alkalmazása hátrányos lehet, megemelkedhet az agyvérzés, a szívinfarktus és a mellrák kockázata. Ennek fényében sok nő inkább a testmozgás természetes erejével küzd a változókori tünetek ellen.

A tanulmány szerint a hormonpótló készítményt használók és nem használók egyaránt nyerhetnek a testmozgással. Az egyik társszerző, Michael D. Brown a Temple Egyetemről azt mondja, hogy a hormonpótló kezelést elvető asszonyok az aerobickal csökkenthetik a kémiai stresszt, így elkerülhetik a krónikus betegségeket.

A kémiai egyensúly felbomlása, vagy más néven oxidációs stressz akkor következik be, mikor a sejteket károsító oxidánsok többségbe kerülnek a sejteket védő antioxidánsokkal szemben. A változókort követően a nők szervezetében igen magas szintet ér el az oxidációs stressz. Egyszeri alkalommal végzett erőteljes mozgás növeli az oxidációs stresszt, a rendszeres, közepes intenzitású edzés azonban csökkenti azt.

"Teljesen mindegy, hogy szed-e valaki hormonpótló gyógyszert, a rendszeres testedzés mindenki számára hasznos a változókor utáni tünetek enyhítése mellett a keringési betegségek megelőzésére is" - állítja a cikk másik szerzője, Nicola Fenty-Stewart. "Mivel a két csoport egyformán reagált az aerobic edzésre, így ez egy hatásos megelőző program lehet a nők számára."

48 asszonyt vizsgáltak, akikből 21 szedett hormonpótló gyógyszert, 27 nem. 24 héten át vettek részt heti 3 aerobic órán. Mivel az étkezés is befolyásolhatja az oxidációs stresszt, a résztvevők 6 héten át ugyanazt a diétát tartották. A testsúlycsökkenést a maximális 5 %-os szinten rögzítették, hogy kizárólag a testedzés hatásait vizsgálhassák.

A hormonkészítményt szedők esetében, és azoknál, akik nem alkalmaztak ilyen szereket, egyaránt az oxidációs stresszért felelős vegyület 11-18%-os csökkenése jelentkezett. Csökkent a testtömegindex, a testzsír és nőtt a maximális oxigénfelvétel szintje mindkét csoportnál. "A testmozgás által csökkent az oxidációs stressz az ösztrogénpótlástól függetlenül"-mondta el Brown. "Senki sem túl öreg ahhoz, hogy elkezdje a testedzést, de mindenképp fontos, hogy előtte tanácsot kérjünk a kezelőorvosunktól. Fontos a fokozatosság elvét betartani. Nem bonyolult, akaraterő kérdése az egész."Link
 
 
0 komment , kategória:  Egészség  
A réz is a szív gyógyszere
  2010-07-30 00:49:39, péntek
 
  A réz is lehet a szív gyógyszere

A Louisville-i Egyetem Orvosi Központja és a USDA Humán Táplálkozástani Kutatóintézet közösen publikált tanulmánya szerint a réz jó hatással van a szívműködésre.

A kutatás- amelyet egereken végeztek - bebizonyította, hogy a táplálékukhoz hozzáadott réz enyhíti a szív terhelését, megakadályozva ezáltal a szívmegnagyobbodást. Az alacsony rézbevitel növeli a koleszterinszintet, vérrögképződést és szívelégtelenséget okozhat. A rézzel etetett egerekben a szívelégtelenség csökkenő mértéket mutatott, és a folyamatos terhelés ellenére is megfelelően működött a szívük. A rézkiegészítést nem kapott, terhelt egerek azonban szívbetegek lettek.

A rézben gazdag diéta egy olyan fehérje termelődését stimulálja, ami támogatja az erek növekedését. Azt azonban még nem tudják pontosan, hogy önmagában ez hogyan segíti a szív működését. A kísérlet alapján az emberek számára a jótékony hatású mennyiség kb. 3 mg/nap rézfelvétel lenne- szemben a ma ajánlott 0,9 mg-mal. A napi rézfelvétel emelése tehát főleg azoknak lehet hasznos, akik hajlamosak a szívbetegségre- így a réz jelentősen lecsökkentheti e betegség halálozási arányát.Link
 
 
0 komment , kategória:  Egészség  
Humor
  2010-07-30 00:33:20, péntek
 
  Lány és fiú beszélgetnek:
Fiú: - Mi a foglalkozásod?
Lány: - Az EDS Hungary EMEA North-Central HUB Központjában az ABN AMRO Team-hez
tartozó Workplace Services - Service Deskjén vagyok Chat Support Agent. És neked?
Fiú: - Ács vagyok

Azzal a kéréssel fordulok a t. Területi Egyeztető Bizottsághoz,
hogy családi pótlék ügyemben állást foglalni szíveskedjenek.
1962 - ben nősültem. Özvegy asszonyt vettem feleségül, akinek volt egy
felnőtt leánya. Apám gyakran ellátogatott hozzánk, minek az lett a vége,
hogy feleségül vette mostoha leányomat.
Ezek után természetesen mostohaleányom lett a mostoha anyám, az apám
pedig a vejem. Apám feleségének, illetőleg a mostoha leányomnak, aki egyben az anyám,
született egy fia, akinek ezek szerint a mostohatestvére vagyok, mivel a mostohaleányom
anyjának vagyok a férje és így a feleségem lett a nagyanyám.
Időközben azonban a feleségemnek is született egy gyermeke, aki apámnak a sógora lett,
nekem pedig a nagybátyám egy személyben, mert ha a mostohaanyám testvére a fiam,
akkor magamnak az öreg apja vagyok.
Kérem megítélni jár-e családi pótlék a gyerekemnek, illetőleg a nagybátyámnak?

(ismeretlen)


 
 
0 komment , kategória:  HUMOR  
     1/19 oldal   Bejegyzések száma: 181 
2010.06 2010. Július 2010.08
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 181 db bejegyzés
e év: 1858 db bejegyzés
Összes: 24087 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2077
  • e Hét: 8147
  • e Hónap: 55218
  • e Év: 2083426
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.