Regisztráció  Belépés
joli60.blog.xfree.hu
Eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust. Eldőlt a szívemben, hogy követem Őt. Eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust. Nincs vissza út, nincs vissza út. Ha ninc... Pecznyik Jolán
1960.02.28
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 15 
Jézus sír Jeruzsálem felett!
  2010-08-22 19:18:39, vasárnap
 
  Jézus sírt Jeruzsálem felett: Lukács. 19, 41-44.
Jeruzsálem, egy páratlan város, és a világ legrégebbi városai közé tartozik. Több mint 4 ezer évvel ezelőtt, alapították. Kb. 760 méter magasan fekvő város. Krisztus előtt, 1004 táján, Dávid király elfoglalta Jeruzsálemet és az óta, Izrael fővárosa lett. 1996-ban ünnepelte Jeruzsálem, 3 ezer éves jubileumát. Ezer évig volt Izrael fővárosa, de közel kétezer éven át élt a nép szétszórtan a világ népei között. A választott nép, bálványimádása miatt, és Istennel szembeni lázadozása miatt, került nyomorúságos helyzetbe, a hosszú évszázadok során. Az Úr Jézus prófétai szavai, szóról - szóra beteljesültek, amikor az olajfák hegyén, könnyek között nézte szeretett városát és szólt annak jövőbeni teljes pusztulásáról, és megsiratta azt. Így olvashatjuk Urunk prófétai szavait: ,,Amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta azt és így szólt: Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat! De most már el van rejtve a szemeid elől. Mert jönnek majd rád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak, és mindenfelől szorongatnak: földre tipornak téged és fiaidat, akik tebenned laknak, és nem hagynak belőled követ - kövön, mert nem ismerted fel, meglátogatásod idejét." Krisztus után 67-ben, Titusz vezetése alatt a Római légiók, ostrom alá vették Jeruzsálemet, és 70-ben elfoglalták. A lakosság többségét lemészárolták, a templomot felgyújtották, több mint egymillió zsidó vesztette el életét. A zsidó háború, Krisztus után 73-ban ért véget. A Római hadak leverték a Bar - kohba felkelést, végül pedig 135-ben, Hadriánusz Római császár, fejezte be, Izrael megsemmisítését. Isten, még az ígéret földjének elfoglalása előtt kijelentette Mózesnek, hogy népének bálványimádása miatt, el fogja pusztítani Jeruzsálemet! Így olvashatjuk azt, Mózes V-ik könyvének 29-ik fejezetében, a 23-ik versben, só égette ki egész földjét, be sem vethető, semmit nem terem, és semmi fű nem növekedik rajta. Olyan lesz, mint Sodomának és Gomorának helye. Mert olyan isteneket imádtak, akiket nem adott nekik az Isten. Jeruzsálemet, ökrökkel szántották fel. És a zsidóknak, halálbüntetés terhe mellett tiltották meg, hogy felkeressék Jeruzsálemet. És még Jeruzsálem ostroma előtt, Isten figyelmeztette a Messiáshívő zsidókat, a város elhagyására, igéje által: ,,Akkor, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe, és akik a városban vannak, költözzenek ki onnan, akik pedig vidéken vannak, ne menjenek be oda" Lukács. 21, 21. Így a Messiáshívő zsidók, még a város ostroma előtt, a Jordántól nyugatra eső rész, hegyeibe menekültek. Majd pedig Jordánon túl, Pellában rejtőztek el. Ezt a vidéket, Agrippa király kormányozta. Aki a hívőket, védelmezőleg befogadta. Ezelőtt néhány évvel, Pál Apostolnak Cezáreában, Agrippa király előtt kellett felelnie. Pál Apostol valószínűleg, elnyerte Agrippa, szimpátiáját. És Pál Apostollal folytatott beszélgetése, meg győzte őt arról, hogy a keresztyének részéről, nem kell államellenességtől tartania. És így később, a menekülő Messiáshívő zsidókat, befogadta. Ebből világosan kitűnik, hogy Isten, mennyire időben gondoskodott megváltott gyermekei útjának egyengetéséről. Amikor az Úr Jézus sírt, Jeruzsálem jövőbeni pusztulása felett, akkor a saját választott népét siratta. Melyből Ő maga is származott, testileg. És a választott nép közel kétezer éves szét szóratása után, ismét előtérbe kerül, a maradék, a Messiáshívő zsidóság. A Jelenések könyve alapján, a ,,maradék" meg tartatik, a hamis próféta és az Antikrisztus elől. Az idők során, amikor a hittől való elszakadás fokozódni fog, és Izraelben sokan mellékutakra, vak vágányokra kerülnek, egy zsidó maradék, meg tartatik. Ezeknek a hívő embereknek, Jézus világossága fog fényleni. A nagy parázna Babilont, a Jelenések. 17-ik része mutatja be. Ez, minden vallásnak egy világegyházba való tömörülése lesz. Az utolsó antikrisztusi világuralkodó irányítása alatt. De a maradék, hívő nép, oltalmat nyer, a parázna Babilon lelki-szellemi erkölcstelensége elől. Mivel már hitre jutott Jézusban és követi Őt! A maradékhívő nép, birtokolni fogja, Jézus Krisztus ezeréves birodalmának országát. Az Úr Jézusban hitre jutottak, bevonulhatnak majd, az Ő dicsőséges országába. A hitszegők pedig ki írtatnak. Aki az Úr Jézusra hallgat, az biztonságban lakozhat. Aggodalomban nem lesz része, és nem kell félnie a bajtól. Aki Jézust elfogadja, igéjét megőrzi, imádkozik és kutatja az írásokat, az a Gonosztól, kísértésektől és csábításoktól megőriztetik. Dániel próféciája szerint, a 69 és 70 évhét között, nagy hézag van. Amely már közel kétezer éve tart. Ez a megszakítás foglalja magába, Jeruzsálem nyomorúságának és szégyenének az idejét. A Messiás elvetésével, megszakadt az időszámítás, és a végső időkben folytatódik tovább. Izraelre a végső időkben, igen nagy szenvedés és nyomorúság vár. Isten, szenvedések által tisztítja meg népét. Amiképpen tisztítják az aranyat és ezüstöt. A nagy nyomorúság idején, Jeruzsálem ismét elfoglalásra kerül. Jóel. 2, 7-9. szemléletesen írja le, Jeruzsálem elfoglalását. ,,Száguldanak, mint a vitézek, fölhágnak a kőfalra, mint a harcosok... Megrohanják a várost, behatolnak a házakba, az ablakon keresztül bemennek, mint a tolvaj" Jeruzsálem nyomorúságának csúcspontján pedig, hirtelen megjelenik majd a Messiás! Az egykor annyira megvetett Galilei! Zakariás. 14, 3-4. Jézus be fog avatkozni, a Jeruzsálemért folyó harcokba, amikor majd megveti lábát, az Olajfák hegyén, mely a templomheggyel szemben van. Akkor, Jeruzsálem lesz a világ központja és a világbéke kiinduló pontja. Jeruzsálem ugyan mérhetetlenül sok szenvedést, nyomorúságot, vért, könnyet látott a múltban, és még ez után is, szörnyű dolgok várnak erre a városra. De végül: onnan fog kiáradni a valóságos igazi béke! Ebbe a békétlen világba. Akkor majd békében fog élni egymással, minden nemzet. Nos, ezt a béke-királyságot várja nehezen, a Messiáshívő zsidóság. De az Úr Jézus Krisztus, menyasszonyi gyülekezete is!
- O -
Pecznyík Pál
Celldömölk,
2010. 08. 16.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Áhitatai  
A három börtön:
  2010-08-22 19:17:38, vasárnap
 
  Három börtön:
Isten, a saját képmására alkotott ember számára, gyönyörűséges édenkertet készített, lakásul. Alkotójával járhatott és beszélhetett az ember. Meg volt mindene, ami élete fenntartásához kellett neki. Isten, a kert művelését és őrzését, az emberre bízta. Az első emberpár azonban, hűtlen kert őrzőnek bizonyult. És megtörtént a világon az első lopás. Az asszony, a Sátán csábítása nyomán, gyümölcsöt tépett le, arról a fáról, melyet őriznie kellett volna. Ezért a bűn elkövetése miatt, az ember számára elkészített éden, és a csodálatos szép Bolygó, saját nagy börtönévé változott. Mivel az első bűn elkövetése miatt, Isten előtt, minden e világra született ember, a bűn-rabok sorsára jutott. A börtönparancsnok pedig, maga a bűnre csábító Sátán lett. És az óta, démoni börtönőreivel, árgus szemekkel folyamatosan ügyel arra, hogy a bűnre csábított rabok, ki ne szabadulhassanak kezei alól. Miért beszélünk nagy és kis börtönről? Mert, noha a bűn elkövetése miatt. raboskodik minden ember, de vannak kirívó bűnök is? Azok elkövetői, a tolvajok, rablók, gyilkosok. Akiket maga a rabtartó kényszerít, a kis börtönbe, rácsok mögé. Hogy ott töltsék el, súlyos bűneik miatti büntetésüket. Ha bár ez a rabság, nagyon szomorúnak tűnik, mégis van egy nagy örömhír, mind a két börtön rabjai számára. Isten, már kezdetben, elindult az első halálos rab után! És így szólította meg őt: ,,Hol vagy?" Mivel az első rab, elbújt Isten elől, félelmében és szégyenében. De Isten tudta, hogy a bűnre csábított ember, megmenthető! Mivel nem belülről vált bűnössé, hanem kívülről a Sátán csábítása által. És mivel az ember megmenthető, ezért Isten, a legmesszebbre ment el, a szegény bűn-rabok megmentése érdekében. És ez a legmesszebb lévő hely, a nagy börtön udvarán, Jeruzsálem kőfalán kívül, egy kopár sziklás domb volt, mely Golgota néven ismeretes, a Bibliában. Nos, erre a kopár dombra, a Golgotára kísérték Istennek szabadító Fiát, Jézust, a Sátán démoni börtönőrei, azzal a nem rejtett gyilkos szándékkal, hogy ott, keresztre feszítsék! És ilyen módon tegyék el őt, láb alól. Azonban, ez a gyilkos börtönparancsnok, egy dologban nagyot tévedett. Ezért káröröme, csupán három napig tartott. Ő ugyanis, nem számolt azzal, hogy Jézus, harmadnapon fel fog támadni a halálból! Mert Jézus, Halála által győzte le a Sátánt és a halált! Akinek hatalma van a halálon. Jézus, legyőzte őt, és megfosztotta, a halál feletti uralmától. Földünk, ez a nagy börtön és benne a kis börtön is, megmarad mind addig, amíg ez a föld létezik. De az Úr Jézus, aki a börtönparancsnokot legyőzte, ma is itt jár, Szentlelke által, a nagy és kicsi börtönben, mégpedig azzal a lélekmentő drága céllal, hogy a benne bízó és Őt a szívükbe fogadó bűnrabokat, megszabadítsa, bűneik és szenvedélyeik súlyos, halálos rabságából. És ingyen, kegyelemből, örök életet ajándékozzon nekik, és kivezesse őket, bűneik rabságából! Isten megváltott gyermekeinek boldog, örök szabadságára! Mivel azonban a Szentlélek láthatatlan, ezért Jézus Krisztus, Istennek újjászületett gyermekein keresztül, látogatja állandóan a nagy és a kis börtön rabjait. Mi a különbség, a nagy és kicsi börtön között? A kis börtöncella rabja, hat lépést tehet előre meg hátra. A nagy börtön rabjai pedig, száz meg ezer kilométereket tehetnek meg, mégis végül a kiinduló pontra térnek vissza? A két holdutazó is, visszatért a földre. Mert ezt a nagy Bolygót, mint a bűnösök nagy börtönét, egyetlen ember sem hagyhatja el élve! Mivel a halál által, minden test itt marad és porrá válik. Ezért a temető, csak átmeneti pihenő hely. De a bűnösöket megmenteni akaró Isten, lehetőséget adott, minden bűnbánó bűn-rab számára, hogy megszabaduljon a második haláltól, a kárhozattól! Az Úr Jézus Krisztusban való hit által! De a láthatatlan világban is létezik egy nagy börtön, az pedig a Kárhozat! Abból viszont már nincs kivezető út? Nincs kijárat! És annak a rabjai, gonosz rabtartójukkal és annak démonaival együtt, fognak kínlódni, gyötrődni, örökkön örökké! Hála legyen mennyei Atyánknak, hogy a túlvilágon, van egy dicsőséges, fényben ragyogó szabad ország is. Nos, ebbe a dicsőséges örök országba, hívja és várja Isten, mind azokat, akik igennel felelnek, Jézus Krisztus hívására. Akik készek megvallani és elhagyni, bűneiket, szenvedélyeiket. Akik rádöbbennek arra, hogy a Sátán által felkínált, szabadság, valóban csak szabadosság. És a világi dínom - dánomnak, előbb vagy utóbb, vége lesz. Mert itt a földön, minden csak időleges. A temető is, csak időleges pihenő hely, mely véget ér, a feltámadás napján! De az ideig valóságból, az örökkévalóságba, csak halálunk előtt újjászületés által juthatunk el. Halála után már nincs lehetősége senkinek sem, arra, hogy a túlvilág két nagy birodalma közül, melyik legyen a tartózkodási helye. Az üdvösség-e vagy a kárhozat birodalma! A kárhozat a harmadik börtön. Sajnos, nem tudom már világosabban elmondani, a három börtönről szóló bizonyságtételemet. De Isten adhat világosságot, mindenkinek, hogy megérthesse, hogy mind a három börtönből, van lehetőség, a szabadulásra, de csak addig, amíg e múlandó testben élünk! Mégpedig, az Úr Jézus Krisztusban való hit által! Isten, lehetőséget adott minden ember számára, a bűnből való szabadulásra. Ezért boldogok mind azok, akik élnek is, a szabadulás drága lehetőségével. Számukra, félre teszik, a mennyben, az örök élet koronáját, melyet Isten készített az Őt szeretők számára! Halljátok hát, a Sátán által elcsábított bűn-rabok, a börtönparancsnokot, a sátánt, legyőzte, a győzelmes Jézus Krisztus! Jöjjetek ki, bűneitek rabságából, a boldog örök élet szabadságára! Addig, amíg nem késő. Amíg le nem jár, a drága kegyelmi idő! Mennyei Atyánk, még ma is hív és vár bennünket!
-O-
Pecznyík Pál
Celldömölk,
2010. 08.16.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Áhitatai  
Zarándok Izráel!
  2010-08-15 14:01:49, vasárnap
 
  Zarándok Izrael!

Népek között, Urunk csak egy
népnek, választott hazát,
Ábrahám és utódai
kapták, örökség gyanánt.
Bírók, királyok idején
élt, sok évszázadon át,
Jeruzsálemi templomban
hallhatta, Isten szavát.
De - bűn miatt - hetven évig,
Babilon volt otthona,
szent városát lerombolták,
s romhalmaz lett, temploma!
Fogságukból visszatérve,
sírtak a romok felett,
új templomot építettek,
lerombolt régi helyett.
Jézus idejében még állt,
a nép díszes temploma,
és Izrael mindenfelől,
imádkozni járt oda.
Római légiók nyomán,
megint rommá lett minden,
sem a várost, sem templomát,
nem kímélte meg, Isten!
Izraelnek - kegyelemből -
újra van szép hazája,
ám csak a sirató falnál,
szállhat égbe, imája.
Ne feledd, hogy csak zarándok
vagy e földön, Izrael,
higgy Jézusban! S országába,
tégedet is fölemel!
Pecznyík Pál
Celldömölk
2010. VIII. 10.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Légy hálás!
  2010-08-15 14:01:06, vasárnap
 
  Légy hálás!

Testvér, ki - bűn miatt - holt voltál,
Krisztusban: életre támadtál!
Így mióta Krisztus él benned,
bűnbe merültekért, fáj lelked.
Bűnökből mentenél, sok lelket,
lehessen minél több, megmentett!
Munkában fogy erőd, dél van már,
téged is, terített asztal vár.
Táplálkozzál lelki étellel,
áld Uradat érte, énekkel.
Ételed: szeretet, békesség,
igazság, öröm, és szívesség.
Utadon, lelkednek van párja,
számíthatsz Megváltód, jobbjára!
Lelke által ott van, jár véled,
ha veszély fenyeget, küzd érted!
Ő látja meg azt, kit bűn szédít,
boldog, kit bűnéből megtérít.
Mert sok lélek él még bűn-szennyben,
bár tiszta lehetne, mennyekben.
Isten már régóta vár rája,
fényben fürödhessen orcája.
Így lehet életed itt, áldás,
érte Urad iránt, légy hálás.
Pecznyík Pál
Celldömölk
2010. VIII. 8.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Emlékeztet a kereszt!
  2010-08-15 13:55:30, vasárnap
 
  Emlékeztet a kereszt!

Ság hegy ormán Trianonra
emlékeztet, a kereszt,
Kis városunk áldozatos
népe, emeltette ezt.
Nem csoda, ha könnyet hullat,
emlékezők két szeme,
szép hazánkat, nyolc országra
szabta, vandálok keze.
Elszakítva várost, falvat,
ezer éves hegytetőt,
három honban folyó Tiszát,
magyar földön eredőt.
Nyolc országnak polgáraként
élnek ma, a magyarok,
némelyikben, verést kapnak,
ha magyarul szól daluk.
Kilenc évtized múltán is
fájnak, kapott sebeink,
magyar földön, nyolc országban
élnek, magyar véreink!

Népek Ura, megcsonkított
honban él ma, a magyar,
sokszor vonult át fölötte,
vad háborús zivatar!
Hazánkat bár szétszabdalták,
lélekben: egyek vagyunk,
trianoni határon is
át ível imánk, szavunk.
Írd szívünkbe: egyek vagyunk,
ne feledjük soha el,
ha százszor is eltipornak,
kezed újra fölemel!
Pecznyík Pál
Celldömölk, 2010. VIII. 9.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Végrendelet
  2010-08-08 22:17:09, vasárnap
 
  Végrendelet

Hírnév, vagyon, sem tudomány,
nem fémjelzi életemet,
hosszú évtizedek során
írtam, verses énekeket.
Megváltóm nagy áldozata,
mély hálára indít engem,
mivel versek sokaságát,
mindig Ő formálta bennem.
Léleképítő versekért,
Megváltómnak adtam hálát,
mint méltatlan íródeák,
írhattam le, menny világát.
Nem tudhatom, meddig élek,
e versben, végrendelkezem,
még mielőtt írótollam
leejtené, gyenge kezem.
Mély alázattal fordulok
imában, lelkem Urához,
hallgassa meg kérésemet,
mielőtt napom leáldoz.
Bajt, bánatot ne okozzak,
embereknek kárt ne tegyek,
csak szépet, jót hagyhassak itt
magam után, ha elmegyek.
Reményem: a több ezer vers,
nem marad majd papír-sírban,
s ha megszólít olvasókat,
akkor nem hiába írtam.
Pecznyík Pál
Celldömölk, 2010. VIII. 6.
 
 
2 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Nem látom itt többé!
  2010-08-08 22:15:02, vasárnap
 
  Nem látom itt többé!

Aladár testvérem,
nem látom itt többé,
elnémult az ajka,
mennyben él örökké.
Így becses nevével
fémjelzett versemet,
úgy adom tovább, mint
kedves emlékemet.

Új hon!
Gazdag élet részese lett,
Áldott új otthona van,
Nevét, az élet könyvében,
Csodálhatja boldogan.
Sötét éjből, örök fénybe,
A légen át költözött,
Lelke örvend már boldogan,
A megváltottak között!
Dicsőséges új hazája,
Áldásával várta őt,
Régi honból érkezőt.

Örvendjetek szerettei,
mennyben ragyog már neve,
ha véget ér a vándorút,
találkoztok majd vele.
Pecznyík Pál
Celldömölk
2010. VII. 30.

 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Menjünk együtt!
  2010-08-08 22:13:03, vasárnap
 
  Menjünk együtt!

Istentől ered az élet,
Őt illeti a dicséret.
Világunkat Ő tartja fenn,
övé a föld, övé a menny.

Ég s föld között, van útpálya,
vonulásunk, azon várja,
keskeny úton vigyáz reánk,
nála kész már, üdv-koronánk.

Menjünk együtt, kéz a kézben,
viharban és napsütésben.
Vár a fényes örök haza,
oda nem ér világ zaja.

Jézus mondta: kész már a hely,
örömével vár ránk a menny.
Ne sajnáljuk, mi itt marad,
Atyánk szebb örök kincset ad.

Ott más törvény uralkodik,
ott senki sem szomorkodik.
Nem számolunk napot, évet,
életünk ott, nem ér véget!

Pecznyík Pál
Celldömölk
2010. VIII. 5.


 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Magyar miatyánk!
  2010-08-08 22:12:12, vasárnap
 
  Magyar miatyánk!

Mi Atyánk ki öröktől vagy, s trónolsz a világ felett,
hisszük: szavad alkotta meg, ősi magyar nemzetet!
Te örökké a mennyben laksz, mi földi néped vagyunk,
szenteltessék meg szent Neved, hangzik ajkunkon szavunk.
Jöjjön el a Te országod, amely dicső és örök,
nincsen abban bűn, sötétség, csak dicső fény, s örömök
Legyen meg szent akaratod, mert Te jót akarsz nekünk,
bárcsak volna hálás érte, mindennap az életünk.
Öröm, béke, mint a mennybe, bár úgy volna földön is,
szívünkben ne kapna helyet, ami gonosz, mi hamis.
Mindennapi kenyerünket, Te naponta megadod,
lelki kenyeret is kínál, megterített asztalod.
Bocsássad meg bűneinket, mert naponta vétkezünk,
bizony, ritkán kulcsolódik imádságra, két kezünk.
Nem könnyű megbocsátani azoknak, kik bántanak,
bár tudnánk szeretni őket akkor is, ha ártanak.
Ne vígy minket kísértésbe, mert kísérthetők vagyunk,
olyan sokszor -balga módon- kísértőre hallgatunk.
szabadíts meg a gonosztól, mert az orvul less reánk,
hogy elvegye békességünk, és mennyei koronánk!
Urunk tied a menny hona, mely örökké megmarad,
a mi hazánk véges, múló, mely a vég felé halad.
A hatalom is a Tied, dicsőséges Istenünk,
Bocsáss meg, ha olyan sokszor, hatalomra tör szívünk.
Urunk tied a dicsőség, másnak soha nem adod,
aki dicsőségre vágyik, azt Te egykor, megrovod.
Örvend szíved, ha naponta trónod elé térdelünk,
meghallgatod imádságunk, szívből jövő ámenünk.
Pecznyík Pál
Celldömölk
2010. VII. 26.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
J9jj Szentlélek!
  2010-08-08 22:10:03, vasárnap
 
  Jöjj Szentlélek!

Szentlélek áldott égi tűz,
életünkből bűnt messze űz.
Égessed fel azt, ami gaz,
ne maradjon más, csak is az,
ami kedves teelőtted,
mibe üdvünk, beleszőtted!
Jöjj Szentlélek téged várunk,
szenteld meg a szívünk, szájunk,
oltárról vett tüzes szénnel,
indulhassunk szent igéddel,
földünk négy égtája felé,
vigyük igéd, népek elé!
Országodba hívó szavad,
hallhassa meg, aki halad
kárhozatba vivő úton,
hátha meg áll, még félúton,
megrendülve, bűnét bánva,
tekint fel a Golgotára!
Melyen minden bűnös helyett,
Jézus vérével fizetett!
Szemeiből bánatkönny hull,
s bűn útjáról visszafordul.
Isten őt is, régtől várja,
hogy ne legyen földön árva.
Boldog lakója a mennynek
hű gyermeke az Istennek.

Pecznyík Pál
Celldömölk
2010. VIII. 5.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 15 
2010.07 2010. Augusztus 2010.09
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 15 db bejegyzés
e év: 282 db bejegyzés
Összes: 4395 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 178
  • e Hét: 1013
  • e Hónap: 3224
  • e Év: 86388
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.