Belépés
anyu65.blog.xfree.hu
Félig él, az aki nem mer Kné N. Magdolna
1962.09.21
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 21 
Az önző óriás
  2011-03-29 23:43:49, kedd
 
  Oscar Wilde : Az önző óriás

Iskolából jövet minden délután bementek a gyerekek játszani az óriás kertjébe.
Szép, nagy kert volt, gyenge zöld fű borította. S a fű között, mint a csillagok, itt is, ott is gyönyörű virágok nyíltak, és volt a kertben tizenkét őszibarackfa is, amelyek tavasszal rózsás, gyöngyös virágdíszbe borultak, ősszel meg súlyosan ült rajtuk az érett gyümölcs. A fákon madarak tanyáztak és olyan édesen énekeltek, hogy a gyerekek abba-abbahagyták a játékot, és az énekre figyeltek.
- Milyen jó itt! - kiáltották egymásnak.
Egy nap aztán hazatért az óriás. Barátjánál volt látogatóban, a cornwalli óriásnál, és hét esztendeig időzött nála. De hogy letelt a hét év, s ő elmondta már minden mondandóját, hiszen a szó belőle se áradt parttalan, elhatározta, hogy hazatér a kastélyába. Amikor megérkezett, látta, hogy a kertben gyerekek játszanak.
- Mit csináltok ti itt? - kiáltott rájuk durva, nagy hangon, és a gyerekek elszaladtak.
- Az én kertem az én kertem - mondta az óriás -, ezt mindenki beláthatja, és én nem engedem, hogy kívülem bárki is játsszék benne. - Magas fallal vette hát körül és kiakasztott egy táblát:
A KERTBE LÉPNI
SZIGORÚAN TILOS!
Igen-igen önző óriás volt.
Szegény gyerekeknek most már nem volt hol játszaniuk. Próbáltak ugyan játszani az országúton, de az országút nagyon poros volt, tele éles kövekkel, sehogyan se tudták megszokni. Így aztán iskola után rendesen a magas falat kerülgették, és a túloldali szép kertről beszélgettek.
- Milyen jó is volt odabent - mondogatták.
Aztán megjött a tavasz, s az egész vidék telis-tele lett apró bimbókkal és kicsi madarakkal. Csupán az önző óriás kertjében maradt meg a tél. A madarak, nem lelvén a gyerekeket, nem énekeltek benne, és a fák is elfelejtettek virágozni. Egyszer egy szép virágszál kidugta mégis a fejét a fűből, de amikor megpillantotta a tiltó táblát, annyira megsajnálta a gyerekeket, hogy visszabújt a mélybe és aludt tovább. Nem érezte jól magát ott senki, csak a hó meg a fagy.
- A tavasz megfeledkezett erről a kertről! - kiáltották -, így hát itt élünk majd egész éven át.
A hó beborította a gyepet nagy, fehér köpönyegével, a fagy pedig beezüstözte a fákat. Aztán meghívták az északi szelet, hogy lakjék náluk, és az északi szél el is jött. Bundájába burkolózott és egész nap ott süvített a kertben és lefújta a kémények tetejét.
- Pompás egy zug ez - mondta -, hívjuk meg vendégül a jégesőt is.
Így aztán eljött a jégeső is. Minden álló nap három óra hosszat dörömbölt a kastély fedelén, míg össze nem törte majd mind a cserepeket, aztán körbe-karikába szaladgált a kertben, sebesen, ahogy csak tőle telt. Ruhája szürke volt és lehelete akár a jég.
- Nem értem, miért késik olyan sokáig a tavasz - mondta az önző óriás, amint az ablakban ült és kitekintett a hideg, fehér kertre -, remélem, majd csak megváltozik az idő.
De a tavasz nem jött el, se a nyár. Az ősz arany gyümölcsökkel díszítette a kerteket, de az óriás kertjének nem adott semmi díszt. - Túlságosan önző - mondta az ősz. Így aztán tél volt a kertben szakadatlanul; északi szél és jégeső, fagy és hó járták táncukat a fák között.
Egy reggel az óriás ébren feküdt az ágyában, amikor egyszerre csak valami gyönyörűséges zenét hallott. Olyan édesen szólott, hogy azt gondolta, bizonyára a király zenészei vonulnak arra. Pedig valójában csak egy kis kenderike fütyörészett az ablak előtt, de az óriás olyan régen nem hallott a kertjében madárfüttyöt, hogy most úgy tetszett neki, ez a leggyönyörűbb muzsika a világon. És egyszerre csak a jégeső abbahagyta táncát a feje fölött, az északi szél se süvített többé, és a nyitott ablakon át gyönyörűséges illat szállt be hozzá.
- Azt hiszem, megjött végre a tavasz - mondta az óriás; és kiugrott az ágyból és körülnézett.
És ugyan mit látott?
Bizony csodálatos dolgokat. A fal egy kis hasadékán bemásztak a gyerekek, és most odafenn ültek a fák ágai között. Amerre csak nézett, mindegyik fán egy kisgyerek. És a fák, örömük¬ben, hogy a gyerekek visszatértek, egyszeriben kivirultak és gyengéden lengették ágaikat a gyerekek feje fölött. Madarak repkedtek körülöttük és boldogan csicseregtek, és a virágok kidugták fejüket a zöld fűből és mosolyogtak. Bizony gyönyörűség volt nézni. Csupán az egyik sarokban volt még mindig tél. Legtávolabbi zuga volt ez a kertnek, és egy kisfiú állt benne. Olyan kicsi volt, hogy nem érte el a fa alsó ágait, és csak kerülgette, kerülgette és keservesen sírt. A szegény fát pedig még egyre jég és hó fedte és az északi szél zúgott, süvített körülötte. - Kapaszkodj fel, fiacskám - biztatta a fa és lehajtotta ágait, amilyen alacsonyra csak tudta; de a fiúcska nagyon is kicsi volt.
És az óriás szíve ellágyult, amint kitekintett.
- Mennyire önző voltam! - mondta. - Most már tudom, miért nem akart eljönni ide a tavasz. Fölteszem azt a szegény kisfiút a fa tetejére, és azután lerontom a falat, hadd játsszanak örökkön-örökké kertemben a gyerekek. - És bizony nagyon bánta, amit tett.
Lesurrant hát a lépcsőn, nagy óvatosan kinyitotta a főkaput, és kilépett a kertbe. De a gyere¬kek, mihelyt megpillantották, úgy megijedtek, hogy elszaladtak mind, és a kertben újra tél lett. Csak az az egy kisfiú nem szaladt el, mert a szeme tele volt könnyel, és nem látta, hogy az óriás közeledik. És az óriás odalopózott a háta mögé, gyengéden megfogta és föltette a fa tetejére. És a fa azon nyomban kivirágzott, madarak szálltak ágaira és fütyörésztek, és a kisfiú kinyújtotta a karját és átölelte az óriás nyakát és megcsókolta. És a gyerekek, amikor látták, hogy az óriás nem gonosz többé, visszaszaladtak, és velük együtt visszatért a tavasz is.
- Legyen a tiétek ez a kert, gyermekeim - mondta az óriás, és fogott egy hatalmas fejszét és lerontotta a falat. És amikor az emberek déli tizenkét órakor piacra mentek, ott lelték az óriást: játszadozott a gyerekekkel a leggyönyörűbb kertben, amelyet valaha is látott a világ.
Egész álló nap együtt játszottak, és amikor beesteledett, a gyerekek odamentek az óriáshoz, hogy elbúcsúzzanak tőle.
- De hát hol van az a kis társatok? - kérdezte az óriás. - Akit feltettem a fára.
Mindnyájuk közül ezt a kisfiút szerette a legjobban, mert az megcsókolta.
- Nem tudjuk, hova lett - felelték a gyerekek. - Elment már!
- Mondjátok meg neki, hogy jöjjön el holnap, de biztosan - mondta az óriás. De a gyerekek azt válaszolták, hogy nem tudják hol lakik, és nem is látták ezelőtt soha; és az óriás nagyon elszomorodott.
Minden délután, mihelyt vége volt az iskolának, a gyerekek eljöttek és játszottak az óriással. De az a kisfiú, akit az óriás úgy megszeretett, nem jött el soha többé. S bár az óriás nagyon kedves volt mindnyájukhoz, mégis majd elepedt első kis barátja után, és gyakran emlegette.
- Hogy szeretném látni! - mondogatta.
Teltek, múltak az évek, és az óriás megöregedett és elgyengült. Nem tudott már játszani se, csak egy nagy karosszékben üldögélt, s onnan figyelte a gyerekek ugrándozását és gyönyör¬ködött a kertjében.
- Sok szép virágom van - mondta -, de mégis a gyerek a legszebb virág.
Egy téli reggel, öltözködés közben, kitekintett az ablakán. Már nem gyűlölte a telet, mert tudta, nem más az, mint az alvó tavasz, és csak pihennek ilyenkor a virágok.
Hirtelen ámulva dörzsölte meg a szemét és nézett, egyre csak nézett.
Mert bizony csoda dolgot látott! A kert legtávolabbi sarkában gyönyörű fehér virágba borult az egyik fa. Ágai aranyosak voltak és ezüstgyümölcsök csüngtek róluk, és a fa alatt ott állt az a kisfiú, akit úgy szeretett.
Nagy-nagy örömében lefutott a lépcsőn az óriás, ki a kertbe. Keresztülvágott a gyepen, és közeledett a gyerekhez. És amikor odaért hozzá, elvörösödött haragjában és azt mondta:
- Ki merészelt sebet ütni rajtad?
Mert a kisfiú tenyerét két szög járta át és két szög járta át kicsi lábát.
- Ki merészelt sebet ütni rajtad? - kiáltotta az óriás. - Mondd meg nekem, hadd veszem legsúlyosabb kardomat, hadd vágom ketté!
- Megállj - felelte a gyerek -, mert az én sebeim a szeretet sebei.
- Ki vagy te? - kérdezte az óriás, és szívét megfoghatatlan félelem szorította össze, és térdre borult a gyerek előtt.
A gyerek pedig rámosolygott az óriásra és így szólt hozzá: - Egykor te játszani hagytál engem a te kertedben; de ma te jössz velem az én kertembe, a Paradicsomba.
És amikor a gyerekek aznap délután beszaladtak a kertbe, holtan lelték az óriást a fa alatt, amely telis-tele volt fehér virággal.

LENGYEL BALÁZS FORDÍTÁSA
 
 
0 komment , kategória:  Mese  
Nem lehetek ..... Casanova
  2011-03-28 12:33:56, hétfő
 
  Magyarul
HIBÁS VIDEÓ BESZÚRÁS!
és angolul:
HIBÁS VIDEÓ BESZÚRÁS!
Szerintem az utóbbi összehasonlíthatatlanul jobb.
 
 
0 komment , kategória:  MUSICAL  
Mary és Max
  2011-03-26 20:52:36, szombat
 
  HIBÁS VIDEÓ BESZÚRÁS!  
 
0 komment , kategória:  Általános  
Japán a Cunami után
  2011-03-21 14:28:45, hétfő
 
  Húzd az egeret jobbról balra és meglátod mi maradt a tájból.
Link
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Néma tánc Casanova nightmusic
  2011-03-19 14:57:14, szombat
 
  magyarul
HIBÁS VIDEÓ BESZÚRÁS!
és angolul
HIBÁS VIDEÓ BESZÚRÁS!
 
 
0 komment , kategória:  MUSICAL  
Tavaszébresztő
  2011-03-18 12:35:00, péntek
 
  Egy fekete lap jelenik meg.
Arra klikkelve - az egeret húzva - jön a csoda!
Link
 
 
0 komment , kategória:  kreativ  
Tehetség vagy őrültség
  2011-03-17 11:19:21, csütörtök
 
  HIBÁS VIDEÓ BESZÚRÁS!  
 
0 komment , kategória:  Általános  
a Japán földrengés tanulságai
  2011-03-15 23:07:16, kedd
 
  Számmisztika: a Japán földrengés nagy tanulsága

Az elmúlt pénteken 2011 március 11-én a kora reggeli órákban a Richter skála szerinti közel 9-es erősségű földrengés rázta meg Japánt. Minden az emberiséget érintő fontos esemény az egyéni életedre is komoly hatást gyakorol, ezért személyes felelősséged is, hogy a saját életedben is utánajárj, mit jelentenek a történtek az életedre nézve. Egy ilyen méretű földrengés talán a te életedet is felrázza, nemcsak azokat, akiket személyesen is érint.

2011-ben új alapokra kell helyeznünk az életünket

A 2011-es év nagy leckéje, hogy le kell döntenünk azokat az építményeinket, amelyek már nem visznek tovább az utunkon. Ez nem csak Japánra, hanem az egész emberiség számára igaz ez ebben az évben. Japánban történt események azt üzenik, hogy ha nem lépünk önként a változás útjára, akkor szó szerint kicsúszik a lábunk alól a talaj és az utána keletkező szökőár elmossa mindazt, ami idejét múlttá vált.

2011 márciusában leomlanak az illúziók

A március hónap ebben az évben az illúziók leomlásának ideje, száma a 16-os, ami a Torony száma. Ez azt jelenti, hogy minden olyan "építmény", ami önmagunk becsapására, vagyis illúziókra épít, összeomlik. Ennek egyik jele a földrengés is, hiszen a Torony szimbólumában egy hatalmas mennydörgést követően összeomlik a torony. A kérdés, hogy még mindig a toronyban vagy-e, vagy időben sikerült kiugranod, vagyis feladnod az illúzióidat.

Az egész világ, amiben élünk, illúzió - hiszen csak a szellemünk az, ami örök és hallhatatlan. Minden más, ami körülvesz minket, egyszer semmivé lesz. Itt az ideje tudatosítanod magadban, hogy mi az, ami örökérvényű benned, és mi az, ami múlandó. Ez is a spirituális énedhez való közeledés egy lépése.

Mi olvasható ki a japán földrengés számmisztikai képletéből?

A változás óriási erővel következik be, ami egyébként az egész évre igaz. Csak akkor tudod kezelni megőrizve a stabilitásod, ha megvan benned a kellő belső erő. A földrengés napjának száma a 9-es, ami alázatra és befelé fordulásra szólít fel bennünket. Lámpásunkkal a saját hiányosságainkat kell kutatnunk, hogy azokat fejleszteni tudjuk.

Saját kezünkben van a felelősség, az életünket nekünk kell irányítanunk és nem várhatjuk mástól a megoldást. Itt az ideje, felvenni a kapcsolatunkat a felettes énünkkel és az ő útmutatásai alapján járni az utunkat. 2011 március 11. hatalmas tanítás az egész emberiségnek, de személyesen neked is. A felelősséget nem háríthatjuk át senki másra. Ha az életed nem olyan irányban halad, amit szeretnél, ha egyszerűen nem érzed jól magad a bőrödben, akkor itt az ideje komolyan elgondolkodnod azon, vajon kellő figyelmet fordítasz-e nap mint nap arra, hogy a saját tudatosságodat tágítsd.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Így készül a kenyér
  2011-03-11 10:25:23, péntek
 
 
Hogyan készül a kenyér Saját videótáramba teszem ezt!
feltöltve: 2011-03-10 23:00:32
feltöltő: anyu65
nézettség: 4567
szavazatok: 0
kommentek: 0
kulcs: Liszt, rajz. kreativitás,
kategória: kreatív
leírás: Nagyon űgyes

URL:  

Küldöm ismerőseimnek!
Tetszik a videó! Szavazok rá!


 
 
0 komment , kategória:  Reklám  
Kommunikációs trénig
  2011-03-11 10:23:32, péntek
 
  Sokan még napjainkban is azt hiszik, hogy ha egy nőnek és férfinak egyformá magyar az anyanyelve, automatikusan ugyanazt a nyelvet beszél A gyakorlat naponta bizonyítja, hogy ez nem
egészen így van.1. Bigyó

Nők: Olyan berendezések, amik egy autó motorházteteje alatt találhatók.
Férfiak: Az a kis szerkezet, ami miatt nehéz egy nő melltartóját levenni.


2. Sérülékenység

Nők : Elárulni a legbensőbb érzéseidet valakinek.
Férfiak: Bokszolni herevédő nélkül.

3. Kommunikáció
Nők: Megosztani a gondolataidat, érzéseidet valakivel.
Férfiak: Hagyni egy cetlit a hűtőn, hogy sörözni mentél a haverokkal.

4. Szórakozás
Nők: Egy jó film, színházi előadás, koncert vagy egy könyv.
Férfiak: Olyan cselekvések, amik közben sört lehet inni.

5. Tartós kapcsolat
Nők: Férjhez menni, családot alapítani
Férfiak: megpróbálni a lehetetlent, vagyis nem ráhajtani más csajokra, míg az előző ki nem rúgott.

6. Szélgörcsök
Nők: Egy kínos egészségügyi probléma
Férfiak: A szórakoztatás egy formája, önmegvalósítás, a férfiasság bizonyítéka.

7. Távirányító
Nők: Egy eszköz, amivel az egyik TV csatornáról egy másikra lehet kapcsolni.
Férfiak: Egy eszköz arra, hogy mind a 375 csatornát végig kapcsolgasd 5 percben.belül

8. Tolatás
Nők: Egy minden körülmények közt kerülendő mutatvány.
Férfiak: A szürke hétköznapok része.

9. Édes kettesben
Nők: Odabújni hozzá és pici kedveskedések közben mindent megbeszélni.
Férfiak: Utána egy cigi.

10. Rend a lakásban
Nők: Több napos nagytakarítás eredménye.
Férfiak: A csaj megérkezése előtt az ágy alá rúgott zoknik.

11. Vásárlás
Nők: Egy izgalmas program.
Férfiak: Szükséges rossz, ha már kifogyott a sör otthon.

12. Romantika
Nők: Egy finom vacsora kettesben gyertyafénynél.
Férfiak: Egy izgalmas focimeccs, hat üveg sör és egy gyertya mellett.

13. Öltözködés
Nők: Az árnyalatok és stílusok tökéletes összhangja.
Férfiak:Vettem én fel gatyát reggel ...?

14. Évfordulók
Nők: Fontos napok, amikre hetekkel korábban ajándékokkal kell készüni
Férfiak: A tizenegyedik csapás, egyszer már fel kellene írni őket!

15. Desszert
Nők: Valami finomság, amiért inkább kihagyod a főfogást.
Férfiak: Még két korsó sör.

16. Telefontéma
Nők: 58 perc.
Férfiak: 3 perc.
 
 
0 komment , kategória:  Elgondolkodtató  
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 21 
2011.02 2011. Március 2011.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 21 db bejegyzés
e év: 523 db bejegyzés
Összes: 6842 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 114
  • e Hét: 1477
  • e Hónap: 3087
  • e Év: 3087
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.