Belépés
vasnemarika.blog.xfree.hu
Sírva jössz a világra, és körülötted mindenki mosolyog, igyekezz úgy élni , hogy mosolyogva távozzál és körülötted mindenki sírjon. Ne egy arcból ítélj, ne... Vasné, Marika Marilon@
2006.09.25
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/6 oldal   Bejegyzések száma: 57 
Idézet 2011.05.30.
  2011-05-30 08:19:05, hétfő
 
  Ismerj mértéket és alázatot!
Szabó Magda


 
 
1 komment , kategória:  Általános  
Krédó
  2011-05-29 20:29:24, vasárnap
 
  J.né, Marikától kaptam a hosszú verset.
Nagyon köszönöm.
Szép és kellemes estét neked.
Puszzzzzzzzzzzzzzantalak.


...... ........... .............
Karay Lajos - Krédó.
Az Én örök. Mi lenne más?
A létben nincsen elmúlás.
Ha élek, akkor voltam is.
Az ősiét az én múltam is,
s ha talpam itt lenn földobom,
megszülnek egy új csillagon
X, Y vagy Z nevén
(oly mindegy), - én maradtam én
s magamnak hívom önmagam.
Hogy más minek hív, tárgytalan.

Ilyenformán halálomat
úgy nézhetem, mint álmomat,
kissé kívülről, tudva jól,
hogy közben élek, - és ha szól
a vekker, vagy ha tetszik, a
világítéletharsona,
anyám fölkel, tisztába rak,
grófné legyen vagy gályarab,
én meg ordítok és szopok,
s a Mindenről mitsem tudok,
amelynek élményét pedig
öröktől fogva észlelik
őrségük-váltó sejtjeim
énem világnagy termein.

Hiszem, hogy minden lét anyag,
mely így vagy úgy, de megmarad,
ám ennyit más is elhisz. Én
túljárok napjaink hitén:
azt is hiszem, hogy nemcsak ők,
a láthatóan létezők
adnak ki mindig egyazon
végösszeget végső soron
a mindenség leltárívén,
de a fonákján (vagy színén,
egyszóval másik oldalán)
a láthatóknak, magyarán
a holt anyagnak, a Tudat
összege is örök marad
világviszonylatban, vagyis
minthogy a tudat anyag is,
a Lavoisier-szabály
ha egyáltalán, rá is áll.

Következésképp, ha a legtávolibb
csillagrendszerek
fénygyorsasággal táguló
partjáig hatna számológépeink
hatósugara,
az ömlő számniagara
(amely az élethordozó
kis és nagy lényeg nem-fogyó
és nem-növekvő összegét
dobná ki folyton) mindig épp
úgy ismételné önmagát
únott évmilliókon át
egy számjegyen sem zökkenőn,
sem duzzadón, sem csökkenőn,
ahogy a lét is, mely halott
s élő anyagra osztatott,
ismétli ősarányait.
S garanciája? - Hát a hit.

Nem élhetek, ha nem hiszek.
Iskoláinkból nem viszek
használható tudást haza.
Okitóink még a haza
mibenlétét sem ismerik
(nem óhajtják vagy nem merik),
hát még a Földhaza, vagy épp
a mindenség üzenetét
hogyan tolmácsolnák nekem,
ha annyijuk sincs, mint nekem?
Nekik a lét csak ,,környezet",
méghozzá pont az emberé,
s ki tudja mért: e szörnyeteg
alá rendelnék (s nem fölé,
ha rajtuk állna) a világ
egész összefüggéstanát,
mint hogyha legalábbis a
szegény jó Föld golyóbisa
volna miértünk, senkikért,
szabott pályánkról messzi tért,
átkódolt, átprogramozott,
botor voltunkban átkozott
burjánozó ráksejtekért,
idegenült anyagokért,
s a Föld csak arra volna jó,
hogy mint a Titanic-hajó,
vigyen nyögő gépeivel,
kimúló készleteivel
egy buta Túlparthoz, ami
pont olyan, mint az inneni,
csak éppen túlpart, istenem...
(S egy kékszalag. Más semmisem.)

Én nem törekszem, nem futok,
hisz így is éppúgy eljutok
önnönmagamként bárhová,
(mert létidőm határtalan),
mint ha kapkodnék lázasan.

Mi több, hiszem, hogy voltam is
már mindenütt: igaz s hamis
tudását mindeneknek én
kiszűrtem rostám szövetén
ha itt, ha másutt. Össze sem
számlálható, hogy összesen
hány életnek hallottam át
csikorgását vagy dallamát
öröknagy álmomon, amely
úgy száll velem, mint hópehely
vagy forró gőzfelhő, jegek
s tobzódó trópusok felett
a vízcseppel, amelyből áll.
Megforgatódom, szétzilál
atomjaimra az idő,
és mégsem pusztulok. Kinő
belőlem (aki most vagyok)
önmagam (aki majd vagyok),
s utánpótlásom végtelen.
A Földnek nem volt híre sem,
midőn már tudtam, mi a rák,
hány köbmérföldnyi a világ,
van-e Isten, s ha van, mi ő,
dimenzió-e az idő,
sorskönyvem-e a DNS,
létezik-e a fénysebességnél
vakítóbb gyorsaság,
tud-e beszélni a virág,
a delfin és a vadliba,
bűnebb-e bűnnél a hiba
s hibább-e a hibánál a bűn.
Tudtam, hogy egy szikrányi tűn
hány angyal fér el összezárt
térdekkel, - éljen-e a párt,
s melyik párt éljen és miért.

Én tudtam azt is, hogy kimért
idő lévén perc-életem,
e tudás mitsem ér nekem,
hisz holnap már nem létezik,
ami megszabta sorsom itt,
mert testem elhull, s bár vagyok
továbbra is, más ég ragyog
holnap fölöttem. Messzi, tán
egy szomszédos galaktikán
gyullad ki (holtom itteni
percében) újból fényleni
a Nagy Fény engem illető
szikrája (mert a temető
csak részigazság), - sőt az is
lehet, hogy majd egy gyöngykavics
atomvilágegyeteme
tárul ki és fogadja be
színes bolygói egyikén,
ki ily néven leledzik: Én.
És tiszta szemmel ébredek
ott is, miként itt: új egek
s tájak viharzó vagy szelíd,
fakó vagy tarka fényeit
ízlelgetem, tanulgatom,

élem, szemlélem, hallgatom
bölcsebb vagy éppen ostobább
tudattal, mint ma, - s így tovább,
újabb s újabb végemig,
amíg a lét csak létezik.

Az állatok nagy, bölcs szemén
talán tükörbe nézek én.
Sőt egyre inkább úgy hiszem:
varázstükörbe, mely kiszenvedett
évmillióimat
őrzi, mint rozsdás víz alatt
beléhullt kincseit a kút.
A mindhiába megtanult
tudás emiéktelen, kihűlt,
időiszappal elvegyült,
időfenéken szétterült,
lényegtelenné lényegült,
de minden élővel közös
kíntalan kínja, mely ködös
tekintetükben bujdokol.
Olyan mennyország (vagy pokol),
amelyről mitsem tudnak ők,
a benne folyvást résztvevők,
sőt egy prcig sem érzik azt,
hogy bármiféle kis vigaszt
is érdemelnének. Miért?
Hisz létük véget sosem ért.
Nem tudnak semmit, ami nincs.
Ilyen egyszerű az egész.
Az állaton nincsen bilincs,
a halál anyja csak az ész.
Csak én ,,tudom" (vagy képzelem),
míg embertestem cipelem,
hogy azzal együtt meghalok,
ami mindenestől vagyok,
tehát az ad-hoc fölszedett
tudásanyag és bölcselet
fölött a vér, a hús, a csont
anyagcseréjéből kivont
kvintesszenciám, a Tudat
is mindörökre kinyuvad
(sit levi verbo venia)
attól, hogy nem tud élni a
Földön tovább X-Y.
Kit érdekel X-Y?

Az állatoknak nincs eszük,
s az ember ösztönkincse szűk.
S mivel az ösztön az anyatermészetnek
parancsszava,
az ész pedig csak a szülő
tilalma ellen feszülő
gyerekdac, melyre felelet
csak mosoly vagy pofon lehet,
ezért világos, hogy nekem
meg kell tagadnom az eszem
s át kell lépnem, törik-szakad,
hitvány kis emberárnyamat,
hogyan, hogyan se, nem tudom,
míg emberpályámat futom,

de kell, muszáj, akárhogy is,
hogy ha lélegzetem fogy is,
halálomat, mint létező
véget, percig se higgyem el
s ne borzongjak, mondván: ez Ö,
ha ásóm csontdarabra lel,
ember- vagy állatcsontra bár,
hisz minden én vagyok: madár,
egysejtű, kétéltű, rovar,
egy teremtésnyi hangzavar
belső fegyelme, sorbavett
sorrendű, végigvezetett
végtelen lajstrom, földi és
tejúton túli létezés,
formától függhetetlenül,
hisz a méret nem érdemül
minőséggé sosem. - S ez az,
amit az állat érez, az
élők közös fölénye, e
minden lélegzők lényege,
e csak elménk előtt vitás
öröklő kontinuitás, -
ezt sejti ő, míg ballag a
vágócsarnokba vagy haza
(oly mindegy), és ha fél, csak a
kíntól, mely mint az éjszaka,
elmúlik egyszer. S ő marad,
egy föld felett s egy ég alatt.

Hiszek Szentlélekben. Hiszem
egy világmindenségnyi Szem
öröklő létét, mely maga
a lények önkormányzata.
Egy Szem jelenlétét, amely
mindent betölt, amerre hely,
tér és idő van, fény, sötét,
entrópia és zsenge lét,
ásványok, lángok és vizek,
egy lévén Őrző s Őrizett.
S örökkön egy (ezt is hiszem)
a tűz e drága íriszen:
se éledőbb, se lankadóbb,
se újjongóbb, se fáradóbb,
mivelhogy (és ezt megtanuld)
az élőnek nem sors a múlt.
Az élők apró fényrögök
s a sok fény összege örök:
ahány kialszik, annyi kél
s egy sem fakóbb a többinél,
amőba, bélféreg, bogár
vagy emberlény hordozza bár,
akár a Földbolygón, akár
másutt. A létnek nincs határ.
Egymásba változunk, s a Szem
tőlünk világít fényesen,
velünk, nekünk és általunk,
mert csillogása mi vagyunk, -
s magunkat érző tudatunk,
melyet egymással tudatunk,
nem kevesebb, mint maga a
világ lelkének anyaga.


"Ebben a versben nem holmiféle lélekvándorlás-közhelyekről, hanem a tudatmegmaradás elvéről van szó. Mivel pedig én nem emberben, hanem életben gondolkodom, nyilvánvaló, hogy tudaton
nem valami kizárólagos emberi sajátságot értek, hanem az élőknek azt a közös tulajdonságát, amellyel létrezésüket érzik, felfogják és környezetükkel tudatják. (A szerző)
KARAY LAJOS"

Nekem nagyon tetszik ez a kicsit "nehéz" vers.
Fogadd szeretettel :Marika

 
 
2 komment , kategória:  Általános  
Az okosság nem bölcsesség....
  2011-05-28 10:25:52, szombat
 
  Az okosság nem bölcsesség. Az okosság készség, idegrendszerbeli és értelmi fürgeség. A bölcsesség az igazság, a megnyugvás, az elnézés, a tárgyilagosság és a beleegyezés.
Márai Sándor


 
 
1 komment , kategória:  Általános  
Idézet 2011.29.
  2011-05-28 10:21:56, szombat
 
  A valódi életbölcsesség abban van, hogy a mindennapokban észrevegyük azt, ami csodálatos.
Pearl Sydenstricker Buck


 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Jó lenne, ha elmondhatnám
  2011-05-28 10:19:34, szombat
 
  Schumacher Hollósy Magdi:
Jó lenne, ha elmondhatnám


...... ........... ........... .......
Jó lenne, ha elmondhatnám,
De csukott szájjal nem lehet.
Jó lenne, ha megsúghatnám,
De szívem-lelkem úgy remeg.

Ha eltudnám, elmondanám,
Hogy szeretlek titeket!
Átölelnék mindenkit
És simogatnám szívetek!

Minden szívbe kis virágot
raknék én, hogy kinyíljon,
Mindenkinek vigyázni kell,
Hogy soha el ne hervadjon.

Minden szívben kicsi mécses
Kicsi lánggal lobogna,
Minden dallam egy ütemre
A szívekben dalolna.

Minden szívbe beleraknék
Egy kicsike levelet,
Nem lenne több beleírva,
Csak egy szó, a szeretet!

Jó lenne, ha elmondhatnám,
De nem tudok megszólalni.
Jó lenne, ha megsúghatnám,
De nem tudlak megszólítani!

De remélem, hogy megértetted
És a szíved remegett!
Remélem, hogy megértetted,
Mit üzentem teneked!
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Próbálj meg mindenkit.....
  2011-05-28 10:15:46, szombat
 
  Maroka Kedves ajándékai....:)
Nagyon köszönöm ....:)
Kellemes hétvégét és jó pihenést kívánok sok szeretettel.
Puszzzzzzzzzzzzzzzzzzantalak.


Szia Kedves Marilon
Kívánok további szép meleg esőmentes vidám májusi hétvégét.

Próbálj meg mindenkit szeretni...
uj barátokat így tudsz szerezni...
szíved érzelmekkel legyen tele...
zengjen belőle mámorító zene...
igy lesz boldog vidám az életed

Unokáidnak és gyerekeidnek küldöm szeretettel gyermeknapra
Halász Judit: Rendkívüli gyereknap
Szöveg író: Bródi János

Májusban egy vasárnapon, mikor zöldell már az ág
Szokás szerint a gyerekek körül forog a nagyvilág
A felnőttek egész nap csak a gyerekek kedvét lesik
Csak azt nem értem, hogy más napokon miért nem ezt teszik

Néha bizony úgy tűnik, hogy a gyerek csak gondot okoz
Csak bajt csinál, és idegesít, és állandóan rossz
Én viszont, mint rendesen, a gyerekek pártján vagyok
Tehát javaslom, hogy tartsunk rendkívüli gyereknapot

Egy rendkívüli gyereknap, az mindenkinek jó
És akár minden évszakban több is tarható
Egy rendkívüli gyereknap, az bármikor lehet
A lényeg az, hogy tudjon róla minél több gyerek

Úgy érzem, hogy az ajánlatom elfogadható
Mivel pedig sürgős, tovább nem halasztható
Jók legyünk, vagy rosszak, ez a kérdés, válasszatok
De mindenképpen tartsunk rendkívüli gyereknapot

Egy rendkívüli gyereknap, az mindenkinek jó
És akár minden évszakban több is tarható
Egy rendkívüli gyereknap, az bármikor lehet
A lényeg az, hogy tudjon róla minél több gyerek

Sokszor a felnőtt azt hiszi, hogy a gyerek csak felesleges
Minden bóvlit elfogad, és akármit bevesz
Pedig sok múlik azon, hogy mit hallgat, és mi az, amit lát
Mert előbb-utóbb a gyerekeké lesz az egész világ

Egy rendkívüli gyereknap, az mindenkinek jó
És akár minden évszakban több is tarható
Egy rendkívüli gyereknap, az bármikor lehet
A lényeg az, hogy tudjon róla minél több gyerek

Egy rendkívüli gyereknap, az mindenkinek jó
És akár minden évszakban több is tarható
Egy rendkívüli gyereknap, az bármikor lehet
A lényeg az, hogy tudjon róla minél több gyerek

Link Videó

Szeretettel: Maroka

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
A hőség ellenére....
  2011-05-28 10:05:51, szombat
 
  Ildykó szép pipacsos képei.
Nagyon köszönöm a látogatásodat...:)
Mára már a hőségnek nyoma nincs, éjjel hatalmas zivatar elvitte!
Borongós, sötét felhős viszonylag hűvös most az idő nálunk!
Kellemes hétvégét neked és családodnak!
Puszzzzzzzzzzzzzzzzzantalak.


Szia Marika! A hőség ellenére tartalmas és szép napot
és hétvégét kívánok! Pihend ki Magad! Puszi: Ildykó

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Hiába táplálod
  2011-05-27 10:00:55, péntek
 
  Hiába táplálod tejjel a kígyót, nem kapsz nektárt, csak mérge lesz erősebb.

Idézet: Ismeretlen

 
 
1 komment , kategória:  Általános  
Tóth Illés: Fontos vagy nekem!
  2011-05-27 09:58:13, péntek
 
  Tóth Illés:
Fontos vagy nekem!


...... ........... .......
Az érzelem a pillanat tört része alatt tovaszáll,
De az emléke az, amit szívünk örökre magába zár.
Lágyan játszik, surran, s majd egyszer elreppen,
De mi őrizzük, ott lent, mélyen emlékeinkben.

Tudat alatt a régi dolgok sokáig maradnak még,
Minden rossz dologban a jó is hosszasan ott él.
Millió ünnep, s ezer kedves szó emlékeztet majd,
Összes szeretted az, aki az életedben veled tart.

A szeretet számunkra törhetetlen s feledhetetlen,
Képzelsz, s álmodsz, melyeket megosztasz velem.
Az emlék számunkra nem csupán egy szép dolog,
Ajándék, mert szívünk milliószor közösen dobog.

Majd ha rám gondolsz, azt az egyet soha se feledd,
Mindenemet odaadom, ha szükséges lesz neked.
Önzetlen lehetek, mert tudom, te tisztán szeretsz,
S ha nem is hangoztatod, tudom, s bármit tehetsz.


 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Kép ajánlatok 2011.05.27.
  2011-05-27 09:48:51, péntek
 
  A Magyarok a világ nyolcezresein sorozat 2011-es sikeres Lhoce-expedíciójának csúcsfotói. Erőss Zsolt és az ajkai Gál László május 21-én érte el a 8516 méter magas Lhoce csúcsát.
Gratulálunk mind kettőjüknek.......:)


(Forrás: Lhoce-expedíció)
Erőss Zsolt (Forrás: Lhoce-expedíció)
Gál László (Forrás: Lhoce-expedíció)
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
     1/6 oldal   Bejegyzések száma: 57 
2011.04 2011. Május 2011.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 57 db bejegyzés
e év: 674 db bejegyzés
Összes: 3239 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 0
  • e Hét: 332
  • e Hónap: 992
  • e Év: 992
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.