Belépés
mosoj9.blog.xfree.hu
Dombi Ferenc A HANG könyvek írója 2004. május 1-jén hajnalban meghalt. 76 éves volt. t Ibolya
1970.03.10
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
Lélekkeresztség
  2012-10-05 19:36:37, péntek
 
 
Lélekkeresztség


2 /124
Kérdező: Uram, akit most Eléd hozok, az benső bizonytalanságban él, s szeretne a Te szándékod szerint haladni előre.

Agykontroll, jóga, szülő- és barátnő-kapcsolatai mind kérdőjeleket támasztanak lelkében.
HANG: Gyermekem! Problémáid nemcsak megalapozottak, de szükségszerűek is. Ezekre a benső birkózásokra azért van szükséged, hogy jobban kitisztuljon benned, mi az, ami meggyőződésed, és mi az, amit csupán ruhaként hordasz magadon. Mivel mindenkinek, így neked is, a meggyőződés szerinti élet felé kell törekedned, ezért ébrednek benned a megválaszolandó kérdőjelek.

Az agykontrollal foglalkozni megfelelő mértékkel, az nagyon bölcs dolog. Tudnotok kell, hogy sok olyan képesség rejlik bennetek, melyeket még nem aknáztatok ki. E képességek megfelelő használata nagyon tudna segíteni benneteket abban, hogy lelketek harmóniáját, békéjét jobban elmélyítsétek. Sajnos, e képességekre is áll az a mondásom, hogy a világ fiai okosabbak a maguk nemében a világosság fiainál, s így e képességeket ők nemcsak fölfedezik magukban, hanem használják is, és nem éppen a lelkek épülésére, hanem arra, hogy anyagilag, szellemileg a világosság fiai elé kerüljenek.

Nagyon szétszórt a gondolkodásotok. Az agykontroll alkalmas eszköz a koncentrált gondolkodás megtanulására.

A jóga is adományaim közé tartozik. Ne feledd: az első kegyelem a természet. A jóga természetes eszközökkel akarja benső elmélyedésre késztetni a jógázót. Ezektől nem félni kell, hanem okosan felhasználni annak a bennetek szunnyadó végtelen szeretetenergiának mozgósítására, mely által ki tudtok nyílni az örök értékek befogadására.

Mindkettő ismeretét és tapasztalatát föl kell használnod arra, hogy kitisztuljon előtted apáddal és barátnőddel való kapcsolatod.

A te feladatod mindenképpen az, hogy benső szabadságot szerezzél. Ennek útja pedig egy speciális imádság. Rendszeresen kell könyörögnöd azért, hogy betöltődjél Szentlélekkel (Lukács 11;13). 'Mert ahol a Lélek, ott a szabadság.' (2. Korinthusiakhoz írt levél 3;17) Ez az esemény nem történik észrevétlenül. Nagy lelki élményt fog jelenteni számodra, s mindent tisztábban és egyértelműbben fogsz látni. De nemcsak látni fogsz egyértelműen, hanem cselekedni is.

Megáldalak, hogy tudj bizakodóan reménykedni szavaim beteljesülésében.

2 /156
Kérdező: Uram! Egy húszéves szívbeteg leány fordul Hozzád. Te őt is, mint társait, olyan boldogságra teremtetted, mely reménye szerint beteljesítik azokat a vágyakat, álmokat, melyek csíráit az ő szívébe is beleültetted. Ott áll az élet kapujában, s fél. Fél, mert egészségi állapota és az eddigi kapcsolata Veled nem bíztatja a szép jövő irányába. Szólj, Uram, hozzá, mivel a Te szavaidnak nemcsak gondolatközlő ereje van, de teremtő erővel is rendelkeznek. Teremts e leányba új szívet, Uram! Nálad a szeretet körén belül minden lehetséges!
HANG: Hagyd abba! - Senki nem szereti e leányt úgy, mint Én, és nem is fogja senki úgy szeretni tudni, mint Én. Most neki szólok közvetlenül:
Drága, drága Gyermekem! Mit is mondjak most neked olyat, amire boldogan rá tudnád mondani az áment? A férjhez menéseddel és gyermek utáni vágyaddal kezdeném.
Valójában egyik sem rajtad áll. Jaj, de nehezen hiszed ezt el. De nemcsak te vagy így. Így vagytok szinte mindannyian. Mivel a házasság érvényességéhez feltétlenül szükséges a szabad döntés, azért úgy gondoljátok, hogy az oda vezető utat is szabad döntéseitek előzték meg. Nem így van. Ezt főleg azoknak életéből lehet látni, akik bármennyire is szeretnének, nem tudnak házasságba kerülni. Bizonyára te is ismersz ilyeneket.
A magyarázata ennek egyszerű. Minden ember általában azonos vágy és ösztönvilággal felszerelve indul útnak. Viszont már születése előtt mindenki nagy vonalakban kipontozott sorstervre mondott igent, melyről le nem térhet. Ez nem predestináció és nem is fatalizmus. Sorstervének megvalósításában mindenki szabadon eldöntheti, hogy boldog lesz benne vagy sem. Boldog még senki sem lett azáltal, hogy házasságra lépett. A házasság nem arra való. Azért csalódik szinte mindenki a házasságában, mert azt hitte, hogy az fogja majd boldoggá tenni. Nem. Boldoggá csak Én tudok tenni embert. Ezt meg tudom tenni azzal is, aki házasságban él, és azzal is, aki nem él házasságban. Persze boldogtalanná sem tud senki tenni senkit sem. De önmagát bárki boldogtalanná tudja tenni. Mert mi a boldogság? A jó birtoklása az elvesztés félelme nélkül. Így is mondhatom: A Tőlem elfogadott benső béke. Efelé itt a Földön csak haladni lehet, de teljesen meg nem valósítható. A mulandóság képtelen rögzíteni az örökkévalóságot. Erre csak az örökkévalóság képes, mely más dimenzió. Döntő tehát az a látás, az a szemlélet, ahogy nézed a rajtad kívül lévő világot. Boldogságodat illetően az nem objektív valóság. Döntően tőled, látásodtól függ, hogy mulandó események boldogítanak vagy elkeserítenek.
A gyermekáldást legtöbb esetben csak addig élitek meg áldásnak, míg nincs gyermeketek. A fantázia által megszépített és a vágyak által táplált kép nagyon másképpen néz ki a valóságban, mint az álmok világában. De ennek a gondolatnak elfogadása is megtapasztalás által lehetséges csupán.
Gyermekem! Amit kérek tőled: Ne az legyen gondod, mi történik veled, hanem az, hogy mi történik benned Velem. Ez, és csak ez oldja meg életed problémáit.
Valamit még a megkeresztelésedről. Attól nem lesz senki keresztény, hogy megkeresztelték. Attól csupán megkeresztelt lesz. Kereszténnyé senki nem válik szertartások által, csak olyan magatartás melletti döntés által, melyben Én nem egy leszek életében a sok között, hanem abszolút ELSŐ. Vagyis Én mondom meg, hogy ki vagy mi a második. Bennem csalódni nem lehet. De csak Bennem nem lehet csalódni!
Vágyakozz nagyon arra a Lélekkeresztségre, melyet megígértem enyéimnek, s melynek lényege az, hogy a vágyakozó ezt éli meg: SZERELMES BELÉM AZ ISTEN!
Megáldalak békét adó Jelenlétemmel!4 /267
Kérdező: Uram! Valaki nagy lelki vergődéseket él át. Segítsd Őt!
HANG: Valóban kemény harcmezőt hordasz magadban. Itt kell megmutatnod, hogy a GYŐZTES oldalán akarsz maradni. Ha megszüntetném a harcmezőt benned, akkor nem igazolódhatna az a hűséged, mely éppen azáltal hűség, mert egyben hősiesség is. Ilyesmi csak harctereken tud megvalósulni.
Attól nem kell tartanod egy pillanatra sem, hogy lemondok rólad. Nem. Te az Enyém vagy visszavonhatatlanul. Éppen ezért harcolnak érted ártó erők, melyek oly nehezen akarják elhinni, hogy te valóban az Enyém akarsz maradni.
Drága Gyermekem! Ha föleleveníted magadban azokat az eseteket, melyekben könnyű volt Hozzám tartozni, akkor be fogod látni, hogy igazán olyankor vagyok legközelebb hozzád, mikor nem az ajándékaimra való figyelés tölti el lelkedet, hanem az, hogy Hozzám akarsz ragaszkodni életed napi eseményei közben is. Bizony a Föld nem Mennyország. De itt van tere a mennyek utáni vágyak kifejlődésének. Ne mondj le erről. Bizony igaz: Az embert vágyai irányítják. Vágyakozz Lélekkeresztségre! Vágyakozz az újjászületés csodálatos átélésére. Vágyakozz az Általa, Velem és Bennem lévő megújulásra. E vágyak megvalósulása csak lelki szárazságon keresztül valósulhatnak meg. Amint választott népemnek sivatagon kellett átmennie, hogy elérje KÁNAÁN földjét.
Te annyival vagy előnyben e téren, hogy Őrangyalod nagyon akar segíteni a hűséged megerősítésében. De ezt neked tudatosan kérned is kell Tőle.
Persze meglátogathatod, aki által HANGOM hallatom most jelenleg országotokban, de ennél fontosabb, hogy Őrangyaloddal legyen élő a kapcsolatod.5 /416
Kérdező: Jó úton haladok-e?
HANG: Gondolom, számodra is nyilvánvaló, hogy kérdésedre nem lehet igennel, nemmel felelni. Nem is elégednél meg ennyivel. Kérdésed tehát egy olyan benső bizonytalanságról tesz tanúságot, melyet feltétlenül rendezned kell, ha nem akarsz idegileg túlterhelődni.
Korotok egyik legjellemzőbb nyomorúsága a benső bizonytalanság és az ezzel együtt járó félelem. Most nem részletezem ezek káros hatásának súlyos következményeit. Ehelyett rámutatok arra, hogyan lehet ebből kilábalni. Nagyon fontos ez, mert ezekkel együtt élni nem lehet. Aki mégis megpróbálja, az inkább haldoklik, mint él. Nézzük hát!
Mindaddig, míg valaki úgy gondolja, hogy több út közül választhat, azt fogja tapasztalni, hogy amit választott, az éppen az, melyet nem kellett volna. Ma általános pszichikai betegség az, amelyet egyik bölcs gyermekem így fogalmazott meg annak a tanítványának, aki megkérdezte tőle, hogy házasságra lépjen-e vagy sem: "Mindegy, hogy melyiket választod, úgyis megbánod."
Oly szerencsés helyzetben vagytok, hogy még amiatt sem kell aggódnotok, hogy esetleg két út közül kell választani valamelyiket. Az egyetlen ÚT, melyet felkínálok nektek, az ÉN vagyok. Aki valóban Engem választott, az tudja, hogy teendőit, döntéseit naponta megbeszélheti Velem, s míg együtt haladunk, addig irányításomra mindig számíthat.
Mit gondolsz, miért mondottam, hogy jobb nektek, hogy Én elmegyek? Azért mondottam, mert még Én sem voltam számotokra optimális segítség, egyszerűen azért, mert emberként rajtatok kívül voltam, s nektek akkor tud igazán, hozzátok méltó módon segíteni az Isten, ha azt tapasztaljátok, ha arról vagytok meggyőződve, hogy Én rajtatok belül vagyok.
Szentlelkem által jelenleg ez a helyzet. Tehát mindenkinek, aki beenged Engem önmagába, aki keresi, kéri, vágyja a Szentlelket, abban képessé válok arra, hogy minden pillanatban irányítója legyek.
Ezek után most már megérted, hogy a benső elbizonytalanodást és az ezzel járó szorongást, félelmeket, az az újjászületés, az a Lélekkeresztség szünteti meg, melyet mindenkinek megadok, aki azt komolyan kívánja (Lukács 11;13). Ennek az ígéretnek garanciája maga az ATYA!


6 /471
Kérdező: 4. Mi által kerülök közelebb Hozzád, a HANGHOZ?
5. Mire kell figyelnem jobban?
HANG: 4. Állhatatosan kell kérned a Lélekkel való betöltődés kegyelmét. A gyakori kérésre nem Nekem van szükségem. Én hallom akkor is, ha egyszer kéred azt. De te csak gyakori kérés által tudod tisztává, éretté tenni vágyadat Utánam.
A Lélekkeresztség olyan istenélmény, mely véglegesíti benned azt a bizalmat, ami által Lelkem irányíthat téged a HANG hallására. Mindenkiben szeretnék hallhatóan megszólalni, hogy szívetek földre húzó erejét semlegesítsem, s ti ott találjátok meg boldogságotokat, ahol valóban van, tehát Nálam. Ezzel feleltem az 5-dik kérdésedre is.


7 /543
Kérdező: Szeretném hallani életemről véleményedet!
HANG: Halljad hát! A lényegre mutatok rá. A te feladatod lesz ebből kibontani mindazt, ami a gyakorlati életed számára naprakész állapotban tudja tartani lelkedet.
A MÁSSÁGOD a lényeg! A Földön élő emberek kicsiny töredéke az, akiknek nem kell többé reinkarnálódniuk. Te e kicsiny töredékhez tartozol. Te reinkarnálódtál már mostani életedben saját, jelenlegi testedben, vagyis újjászülettél, s így többé nem kell olyan szenvedékeny sorsot vállalnod, amilyet magad körül látsz. Nagy szó ez a ti fogalmaitok körén belül.
Csak az újjászületettek tudják megérteni az újjászületetteket. Mások csupán kicsit csodabogaraknak könyvelik el őket.
Minden ember számára az az újjászületés, amit inkább így lehet fogalmazni, újraszületés, tehát rendre más testben megjelenés a földi dimenzióban addig tart, amíg meg nem történik az az újjászületés, amely saját testben megy vége, s amit Lélekkeresztségnek is szoktatok nevezni.
Ezzel be is fejezhetném a kívánságodra adott véleményemet, mivel aki már újjászületett, az tapasztalatból tudja, hogy élete az Én kezemben van, tehát Nálam nélkül semmit sem tehet, de Általam mindenre képes. De nem fejezem még be, mert buzgóságod érdekében fontosnak tartom tudatosítani benned a következőket:
Amit a Zsidó levél szerzője írt, (Zsidó 6;4-6) az inkább ijesztgetés, mint valós tény. Hibázhat egy újjászületett is, de az ilyen botlása nem megkeményíti őt, hanem még közelebb hozza Hozzám. Nekem nem kell tartanom attól, hogy e kijelentésemből egy újjászületett azt következteti ki, hogy vétkezzen csak, mert így közelebb jut, jobban egy lesz Velem. Nem, mert ő tudja, hogy bármit bárhogy vétkezik, az a vétek nem Ellenemre történt, hanem érte, aki szinte észrevétlenül kezdte figyelmen kívül hagyni Lelkem szavát, s a vétek, mint valami ostor vége úgy csattant rajta, hogy ez észhez térítette őt. Így lett e vétke annak a felismerésnek oka, hogy elhajlott Tőlem, s így nyitott e vétek utat ismét vissza Hozzám.
Fognak még furcsa dolgok történni veled életedben. Ezek mind azért lesznek lehetségesek, mert te új teremtmény vagy!


7 /584
Kérdező: Mi a célja a jelenlegi inkarnációmnak?
HANG: Kaptál már levelet Tőlem. Abból megtudhattad, hogy csak a mélyben vagyunk egyek. A felszínen kicsit más nyelven beszélünk. Én megpróbálok odatranszformálódni a te életszemléletedhez, de neked is kapaszkodnod kell, ha azt akarod, hogy szót értsünk egymással.
Először is, a legfontosabb az, hogy a gyökérben, a mélyben egyek vagyunk. A felszínen sok olyan ismeretet emeltél be magadba, amelyek érdekességükkel nem segítették elő a gyökérből kiindulás fontosságát. Az igazat megvallva, eddig nem is volt ez olyan fontos. Ahhoz, hogy valaki a földi élet silányságát felismerje, sokszor többet segít a felszín megtapasztalása, mint a mélység valóságának tudomásul vétele. A Földön nem elég az, hogy valakit vonzzon a jó. Nem elég, hogy valakit a rossz taszítson. Kell mindkettő megtapasztalása. Nem a rosszat kell megtapasztalni, hanem azt, hogy a rossz taszító! A jót viszont nagyon meg kell tapasztalni, hogy vonzóvá érjen bennetek.
Kellenek Istent megtapasztalások. Kell Lélekkeresztség! Kell újjászületés! Csak az újjászületés vethet véget az újraszületésnek! Saját testedben újjászületni! Ez minden reinkarnációnak a célja! Ezért kell könyörögni (Lukács 11;13), ezért kell böjtölni (Ap.csel. 13;2-3), ezért kell vállalni az élet elvesztését.(Máté 10;39).
Kicsit pontosítom az előbb elmondottakat: Minden reinkarnációnak CÉLJA az, hogy ÉN abszolút ELSŐ helyre kerüljek az újraszületett életében. Annak életében vagyok ABSZOLÚT ELSŐ, akinek életében nincs második! Tehát annak, aki megszabadult megkötözöttségeitől (2. Korinthusiakhoz írt levél 3;17), és így Lelkemnek lelkében szabad bejárata van, tehát Velem együtt hozza meg döntéseit. Ennek legfőbb előfeltétele az újjászületés. Ilyen értelemben mondtam az előző fejezetben, hogy minden reinkarnációnak ez a célja.
Megkötözöttségeitől senki sem tud megszabadulni saját akaratából úgy, hogy ne ajándékként élje meg az újjászületését. De nem tudom az újjászületés ajándékát megadni senkinek addig, amíg nem vállalja állapotszerűen az erőfeszítést megkötözöttségeinek leoldása érdekében. (Márk 2;22). Tőlem, Lelkemtől származik az új bor. De az új tömlő az a ti állapotszerű vágyatok, hogy megszabaduljatok megkötözöttségeitektől. Vagyis, hogy ne mondjatok le arról, hogy szentté kell válnotok, és ha ezt mindketten akarjuk, akkor ez biztosan lehetséges is!
A saját testben újjászületés szentté tesz úgy, hogy ezt még véletlenül sem tulajdoníthatod magadnak. De SZENTTÉ TESZ! Engem dicsőít az az újjászületett, aki ezt öntudattal képviseli. Alázata éppen abban rejlik, hogy azt, ami minden ember legtermészetesebb feladata, hogy tudniillik szentté legyen, úgy érte el, hogy nem érte el, hanem megkapta!
Sajnos, a gőg és az öntudat összekeverése által elgyengültek bennetek Lelkem adományai! Az, aki nem öntudatosan alázatos, az bárgyú.
Megáldalak! Veled vagyok! Egyek vagyunk! Csipegess föl minél többet az evangéliumok tiszta búzájából!


8 /664
Kérdező: 3. Mi a Lélekkeresztség?
HANG: A Lélekkeresztség egy olyan istenélmény, mennyország-élmény, tehát örömforrás fölszakadása az emberi lélekben, amely az újjászületést, mint realitást eredményezi annak számára, akiben ez az élmény feltört, akit ez az élmény átjárt. Ez a Szentlélekből való újjászületés. E nélkül nincs üdvösség senki számára.
Akiknél a tudatlanság nem teszi lehetővé ennek az élménynek kibontakozását - mivel a kegyelem csak abban az irányban tud hatni, amely irányban az értelem nyitott -, annál a halál pillanata az, amikor ez vele megtörténik. De ennek meg kell történnie, mielőtt valaki véglegesül az örök boldogság állapotában.
A Lélekkeresztség a Szentlélek műve, akit az Én Atyám boldog örömmel ad mindazoknak, akik vágyakoznak erre (Lukács 11;13). Az ember oldaláról tehát feltétlen feltétel, hogy vágyakozzon utána az, aki már hallott erről. Kérje, könyörögjön érte, és bízzon abban, hogy Isten hűséges ígéretei teljesítésében.
Állhatatosan és nagy áhítattal kell kérned. Nem Atyám miatt kell kérned így, hanem magad miatt, mert áhítatos és állhatatos kéréseddel teszed magadat lélekben befogadóvá az újjászületésre.


9 /697
Kérdező: 7. Újjászülettem-e már?
HANG: 7. Nem születtél még újjá. De újjá fogsz születni, ha hiszed, hogy ezt az Én Lelkem meg tudja tenni benned. Ha állhatatosan kéred a Szentlelket, meg fogod kapni úgy, hogy olyan Lélekkeresztségben részesülsz, amely azonos az újjászületéssel (Lukács 11;13).

9 /713
Kérdező: Teljes bizonyosságot szeretnék kapni.
HANG: Ti a földi életben csupán erkölcsi bizonyosságra juthattok azokban a kérdésekben, amelyekben minden ember tükör által, homályban láthat. A színről színre látás a földi életben nem lehetséges. Ez tehát arra vonatkozik, ami a hit területére tartozik. Ezért olyan nagyon fontos a szellemek megkülönböztetésének adománya és a tanulékonyság.
A szellemek megkülönböztetésének adományát minden olyan esetben kérni kell, amikor a szellemvilággal akartok kapcsolatba kerülni. A tanulékonyság pedig természetszerűen nem egyedi eset, hanem állapot.
Nagy szeretettel kérlek: VIGYÁZZ! Amikor közvetlenül akarsz kapcsolatba kerülni Velem vagy bármelyik jó szellemtestvéreddel, akkor ne az legyen számodra a legfontosabb, hogy arról szerezz bizonyságot, kitől jön az információ, hanem az, hogy mi az információ! Gyümölcseiről lehet megismerni a fát, és nem csillogásáról!
Ha belebonyolódsz abba, hogy kivel kerültél kapcsolatba, hogy ki szól hozzád, akkor nem lesz időd arra a természetes szeretetre, jóságra, másért-élésre, ami pedig a legfontosabb! Mert ezek döntik el, hogy Hozzám tartozol, vagy sem!
A jó szándék önmagában nem elég ahhoz, hogy félre ne csússzon életed. Ha te tudnád, hogy hány jó szándékú ember volt azok között, akik Engem keresztre feszítettek!
Arról pedig légy meggyőződve, hogy semmiféle Lélekkeresztség, semmiféle újjászületés nem képes benső harcok nélkül senkit szentté tenni. A Lélekkeresztségtől senki sem lesz jobb, csak boldogabb. Jobb attól leszel, ha jobb AKARSZ lenni!
A test kívánsága, a szemek kívánsága, az élet kevélysége, ezek végig kísérik életedet, ha újjászülettél, ha nem, ha tetszik ez neked, ha nem! Bár a Földön kell megvalósulnia az égi újjászületésnek, de a földi élet mindaddig, amíg tart, pokoli harcok színtere minden ember számára. Ne kergess hát délibábot, de ne is veszítsd el reményedet! Légy reális!
Általam, Velem és Bennem! Örülök, hogy ezt választottad magad számára jelmondatul. Ez ugyanakkor, amikor boldogságod forrása, egyben erőforrás is, amely arra bátorít, hogy elhidd: akkor is a GYŐZTES oldalán állsz, ha a napi küzdelmek sebeket ejtenek rajtad.

9 /746
Kérdező: 3. Karizmatikusokról és a HANG-ról.
HANG: 3. A karizmatikusok társaságát azért ajánlom mindenkinek, mert azokat hívjátok karizmatikusoknak, akik átélték a Lélekkeresztséget. Tehát egy olyan istenélményt éltek át, amely képessé tette őket arra, hogy Lelkem gyümölcseit, melyeket a Galatákhoz írt levél 5;22-23-ban olvashatsz, magukba ölelhették.
Ami hátrányul szolgál nekik, az az, hogy felekezeteik vezetőit s e vezetők irányítását többre tartják, mint az Én Lelkem működését magukban. Ezzel leárnyékolják azt a szabadságot, amely szabadság az Én Lelkem jelenlétének természetes velejárója (2. Korinthusiakhoz írt levél 3;17).
Ha minden karizmatikus venné magának a fáradságot, és különböző felfogású emberekkel vállalnák a párbeszédet, s ezzel vállalkoznának arra, hogy olyan rendet teremtsenek a saját fejükben, mint amilyen az Én fejemben volt, amikor közöttetek jártam - ennek lehetősége adott az evangéliumaim alapján-, tehát olyan rendet, amelynek következtében minden felmerülő kérdésre értelmet megnyugtató választ tudnának átvenni Lelkemtől, akkor nem mondtam volna, hogy a HANG irányítását jobban ajánlom.

10 /811
Kérdező: Szeretnék Lélekkeresztségben részesülni!
HANG: Kérésednek Részemről semmi akadálya nincsen. Mennyei Atyátok mérhetetlen szeretetével küldi közös Lelkünket azoknak, akik erre vágyódnak (Lukács 11;13).
Vágyad akkor igaz és hittel telített, ha állhatatosság és áhítatosság van benned. Állhatatos akkor vagy, ha minden nap kéred a Lélekkeresztséget, vagyis azt az istenélményt, amelyben egy csodálatos erőt élsz át. Aki Lélekkeresztségben részesül, az már itt a Földön megél valamit abból, hogy mennyire szereti őt az Isten. Ez az élmény, bár nem konzerválható, de kitörülhetetlenül ott marad a lélekben, mint megtapasztalás.
Csak az tud erővel és tiszta tűzzel tanúságot tenni Mellettem, aki megtapasztalta azt, hogy igazán csak az Isten tud boldogítani. Lehetnek csodálatos pillanatok életedben földi teremtmények részéről is, de ezek nem hasonlíthatók ahhoz, amikor azt éled meg, hogy Isten szerelme vagy!
Arra kérlek, ne méricskéld az időt, hogy mikor fog ez bekövetkezni. A te feladatod e téren az, hogy hidd el: van ilyen, és kérd állhatatosan! A másik az áhítat.
Amikor Lélekkeresztséget kérsz, akkor tudatosítsd magadban, hogy ezt VALAKI-től kéred! Minél magasabb színtű hivatalnak nyújtasz be kérvényt, annál jobban vigyázol a külalakra is. Igen, mert a külső forma is, bár nem a lényeg, de árulkodni tud a lényegről.
Ha tehát összeszedetten imádkozol, akkor imádkozol áhítattal. Ennek megvalósítására időt és körülményt kell tudnod biztosítani. Nem elég, ha valaki, amíg az utcán megy, vagy otthon dolgozik, közben könyörög Lélekkeresztségért. Bár ilyenkor is jó, ha ezt teszi. De meg kell tudnod tenni ezt árukapcsolás nélkül is. Az ősellenség pontosan olyankor, amikor valaki komolyan elkezd imádkozni, akkor juttatja eszébe az illetőnek, hogy pillanatnyilag mimindent kellene tennie, ami nagyon fontos, fontosabb az imánál is, vagy legalább ugyanolyan fontos. Ilyenkor fordul aztán elő, hogy valaki a CSAK imára szánt időt másra is felhasználja. Ez bizony az áhítat rovására megy.
Légy hát kérő imáidban is áhítatos és állhatatos egyaránt, s meg fogod tapasztalni azt, amit az említett Lukács 11;13-ban olvashatsz! Ígéretem beteljesül lelkedben!


10 /828
Kérdező: 1. Hogyan lehetek Lélekkeresztelt?
HANG: 1. Akiben őszinte vágy él a Lélekkeresztség után, az azzal igazolja, hogy olyan imával, amelyet az állhatatosság és az áhítatosság jellemez, naponta kéri azt. Ha pedig megtudja, hogy valaki már részesült Lélekkeresztségben, akkor amennyiben lehetséges, fölkeresi az illetőt, és megkéri, hogy imádkozzon fölötte ennek elnyeréséért. Másokat megkérni arra, hogy imádkozzanak értetek, mindig áldásos következményekkel jár.
Szeretném, ha jól értenél Engem. Nem azt mondtam, hogy akkor és úgy részesülsz Lélekkeresztségben, ha valaki imádkozik fölötted vagy érted. Azt mondottam, hogyha felhasználod az ilyen lehetőségeket, ha keresed az ilyen alkalmakat, akkor csalhatatlanul tanúságot teszel amellett, hogy komolyan akarod a Lélekkeresztséget. Az majd Lelkem dolga, hogy hogyan élteti át veled azt az istenélményt, amelyet Lélekkeresztségnek neveztek.
Médiumom, aki most neked írja e sorokat, szintén fölkeresett olyanokat, akik már részesültek Lélekkeresztségben, ezek imádkoztak is felette, de nem ilyenkor lett Lélekkeresztelt, hanem olyankor, amikor teljesen egyedül volt, és éppen egy tévéműsort nézett. Akkor látta döbbenten azt a helyet a pokolban, amely reá vár. Ez olyan megdöbbentő volt számára, amely pillanatok alatt kiforgatta régi én-jéből. Ekkor Felém fordulva leborult Előttem, s átélhette azt, amit Lukács 11;13-ban ígértem, vagyis a Lélekkeresztséget, és ezzel egyidejűleg az újjászületést is.
Bármilyen csillagképben születtél, képes vagy újjászületni Általam, Lelkem által! A csillagképek vagy bármi más, rátok sorsszerűen ható körülmény, csupán szerepeteket érintik, amelynek felvállalására jöttetek a Földre. De lelketek kegyelmi állapota nem a felvállalt szereptől függ, hanem attól, hogy milyen odaadottsággal élitek meg azt. Ha egy utcaseprő jól seper, akkor sokkal magasabb színtű lélek, mint akármelyik főpap, guru, fakír vagy próféta, akik szerepükben önmaguknak tetszelegnek.
Ne zavarjon hát természetedbe ágyazott szereped, vagyis természetes tulajdonságaid! Csak arra törekedj, hogy jóakarattal, szeretettel légy átitatott! Amint a törékeny, mazochista természetűek a legnagyobb áldozatokat vállaló, betegeket ápoló, szegényekkel sorsot vállaló szentek lehetnek, úgy a legvadabb szadista természetűekből válhatnak a legjobb sebészorvosok, a legnagyobb hősiességet is vállaló rendteremtők. Nincs hát olyan eleve elrendelés, amely erkölcsileg minősíthetne bárkit is!11 /922
Kérdező: 4. Lélekkeresztelt vagyok?
HANG: 4. A fát gyümölcseiről lehet felismerni. A józanság mérlegén mutatkozik meg igazán, hogy mennyire lehettél új ember Lelkem által. (A józanság nem azonos az aggályossággal! A józanság a SZABADSÁG másik neve!)
Te ismered az eddig megjelent HANG-kötetek gondolati magvát. Azért tettem ezt számodra lehetővé, mert az átlagnál nagyobb támadásoknak, kísértéseknek vagy kitéve ebben a témában. Gyermeked sem nőhet a fejed fölé! A te felelősséged nem osztható meg! Vigyázz! A komplikáció nem az Én világom. Isten: ABSZOLÚT SZIMPLEX! Csak a ti világotok bonyolult, mert ti és az ősellenség azzá teszitek. Az Én világom nagyon átlátszó, tiszta, örömteli, boldogító, logikus és békét sugárzó! Az Én világomban nincs hangsúly a testen, a test állapotán! Az Én világomban a szívbékén, örömön, harmónián, a hazataláltság érzésén van a hangsúly. Ezt ne feledd el soha!


11 /974
Kérdező: 1. Újjászülettem-e már?
2. Az én nyelveken-szólásom imádság?
HANG: 1. Az újjászületés feltétlenül megtörténik ott, ahol valaki őszinte vággyal kéri ezt Tőlem. Az őszinte vágy lényegéhez tartozik, hogy higgye el az illető, Én hűségesen megtartom ígéreteimet.
Van olyan, hogy valaki egész földi életében a HIT bázisán hordozza a Tőlem kapott új életét, és ez csak ritkán és halványan nyilvánul meg az ÉRZELEM bázisán is.
Ha tartottál már őszinte bűnbánatot eddigi életed felett, ha kértél már Tőlem bocsánatot, és elhitted, hogy Én megbocsátó Isten vagyok, ha imádkoztál már és másokat is kértél már, hogy imádkozzanak azért, hogy Lélekkeresztségben részesülj, akkor egészen biztosan megtörtént ez. Különböző embereknél különböző élményt jelent ez. Amiben megegyezik mindenkinél, az az, hogy attól kezdve az újjászületettnek más a hozzáállása Istenhez, emberekhez, eseményekhez, tehát az ÉLETHEZ.
2. Gyakorold a nyelveken-szólást! Általában mint minden nyelv, ez is gyakorlás által érik, gazdagodik, finomul, mélyül, alakul. Ne engedj az elbizonytalanítás ördögének!
Nekem a te nyelvimád olyan öröm, mint egy anyának, mikor gyermeke beszélni kezd hozzá. A gyermek nem gondolatot közöl, hanem arra tesz kísérletet, hogy nyelvkészségével is éreztesse anyjával, hogy kapcsolatot akar létesíteni vele.

11 /985
Kérdező: 1. Újjászülettem-e saját testemben?
5. Hogyan tud szabadon élni bennem a Szentháromság?
HANG: 1. Igen. Gyakran egybeesik az újjászületés a Lélekkeresztséggel. Nálad nem. Nálad az újjászületés következménye az az érdeklődés, amely Felém irányítja figyelmedet.
Ha kéred, akkor megkapod Tőlem a Lélekkeresztség kegyelmét, amely tanúságtevésre és meghatározott küldetés elvégzésére képesít fel.
5. A Szentháromság élete benned is úgy akar élni, mint Bennem. Tehát az állapotszerű MÁSÉRT-ÉLÉS, a SZOLGÁLÓ SZERETET a Szentháromság élete minden szellemi teremtményében.


12 /1009
Kérdező: 2. Kell-e újra születnie annak, aki Lélekkeresztségben részesült?
HANG: 2. Annak nem kell újra leszületnie a Földre, aki már saját testében újjászületett, s a Lélekkeresztség által kapott feladatát elvégezte.

12 /1013
Kérdező: 1. Elérhetem-e a földi életemben a Lélekkeresztséget?
HANG: 1. Ha elolvasod Lukács 11;13 verset, akkor kihallhatod belőle kérdésedre a boldogító IGENT.
Három feltétele van annak, hogy valaki újjászülessen saját testében, és átélje a Lélekkeresztség élményét: a.) Hinnie kell, hogy van ilyen (János 3;3,7). B) Könyörögnie kell ezért a kegyelemért, amelyet csak Isten adhat meg az Őt kérőknek (Lukács 11;13) c) Ellene kell mondania minden rossznak, amit eddigi életében önmagában felismert, és vágyódnia kell Isten megszabadító kegyelme után! Tehát nyitottnak kell lennie a komoly, őszinte bűnbánatra.
Az újjászületést és a Lélekkeresztséget általában megelőzi egy olyan megrendítő bűntudatot, önismeretet adó kegyelem, amely egyértelművé teszi azt, hogy minden kegyelem!, s az ember csak akadályozója lehet ennek, de előidézője nem.
Ha valaki állhatatos, akkor feltétlenül átéli az újjászületés csodáját, tehát azt, hogy Isten ÖNMAGÁT AJÁNDÉKOZÓ AJÁNDÉK!, és azt a Lélekkeresztséget, amely tanúságtevésre készteti azt a boldog embert, aki ezt átélte.
E pillanattól kezdve a megajándékozott földi ember már nem földi, hanem égi gyermek, aki mindent másképpen lát a Földön, mint addig látott, és a hontalanság érzése mellett égi honvágy gyötri!
Az újjászületés, ha egybeesik a Lélekkeresztséggel, olyan, mint mikor a kiscsirke kilép a tojásból! A SZABADSÁG józan mámorában él (2. Korinthusiakhoz írt levél 3;17)!


12 /1014
Kérdező: 1. A Karizmatikus Keresztények Hit Gyülekezetéről.
HANG: 1. Azokat nevezitek karizmatikusoknak, akik átéltek egy nagy Isten-élményt, a Lélekkeresztséget, s ennek következtében tapasztalatból beszélnek, amikor tanúságot tesznek Rólam.
Ma már minden intézményes gyülekezetben vannak ilyenek. Ennek érdekében nem kell más gyülekezetbe járni, mint amelyhez most is tartozol.
Sajnos, a Hit Gyülekezete és más különböző gyülekezetek, bár hirdetik, hogy bármilyen valláshoz tartozó előtt nyitva van ajtajuk, de a gyakorlat nem ez. Ha csatlakozol egy ilyen társasághoz, előbb-utóbb rákényszerítenek, hogy hagyd el előző vallásodat.
Vannak katolikus karizmatikusok is! Ez egészen más, mint a Hit Gyülekezet karizmatikusai.


12 /1050
Kérdező: 1. Jézus szenvedését lehet enyhíteni?
HANG: 1. Szenvedésemet természetesen enyhíti minden szeretetből vállalt áldozat a Földön. Amit egynek tesztek a szenvedők közül, azt Velem, Nekem teszitek (Máté 25;35-45)!
Drága Gyermekem! Értsd meg! A szenvedés és a boldogság egy gyékényen tud árulni a Földön (Máté 5;11-12).
Azzal a boldogsággal, amely a Lélekkeresztség után átjár, vigyázz! Az igazi boldogságnak lehetnek érzelmi megnyilvánulásai, de ezek egyáltalán nem tartoznak a lényeghez. A boldogság lényegéhez az tartozik, hogy valaki bizonyos abban, amit tesz, az Nekem kedves. Függetlenül attól, hogy valaki közben mit érez! Csak a szeretetből vállalt áldozat segíti a lélek fejlődését. Az érzelmek: SOHA! Ezért nem jó narkotikumokhoz nyúlni!


12 /1066
Kérdező: 1. Nem értek egyet egy gyülekezettel, de vágyódom részesülni az ő adományaikban..
HANG: 1. Bármennyire szeretlek, nem dönthetem el helyetted, hogy melyik gyülekezethez tartozz. Annyit mondhatok, hogy bármelyikhez tartozol, ha Engem követni akarsz, meggyűlik a bajod a gyülekezet vezetőivel. Némi eligazítást azonban adhatok.
Ma már szinte mindenfelé vannak karizmatikus csoportok, amelyek éppen azért nevezhetők annak, mert tagjai átéltek egy olyan istenélményt, amelyet ti Lélekkeresztségnek neveztek. Tehát bőségesen vannak olyan közösségek, melyek érzelmileg is mélyebb és átéltebb igazsághordozók, mint az általad említett gyülekezet tagjai.
Amíg valakit jó érzések átélése, ajándékok megszerzése vonz, addig maga az AJÁNDÉKOZÓ távol marad az illetőtől. Ha valaki evangéliumaim szerint rendezi életét, akkor pontosan azokat az érzéseket és ajándékokat fogja kapni, amelyekre szüksége van ahhoz, hogy szeretetben tudjon áldozattá válni.
Gondolj arra, hogy az, akit a legnagyobbnak mondtam a Földön, ker. János, semmiféle csodát nem tett életében, s börtönben fejezte be életét úgy, hogy lefejezték. Üzentem neki, hogy boldog az, aki nem botránkozik meg Bennem (Máté 11;6).
Akiknek a Biblia, úgy ahogy van, az életük elirányítója, és nem a Szentlélek által átitatott józan ész, azok bálványimádók akkor is, ha a leghatározottabban tagadnák ezt. A Biblia nagyon szent könyv, de az első kegyelem megfelelő használata nélkül (első kegyelem a natúra, tehát a józan ész!) többet árt, mint használ!
Ha valaha le lehetett volna írni az ÉLETET, s ezt Én, aki magamról joggal állíthattam, hogy az ÉLET vagyok (János 14;6), nem tettem meg, akkor Én nagyot vétettem mulasztással. A Szentlélek sem írt le semmit! A Bibliát gyarló emberek írták, akik részben értették, részben félreértették a kapott sugallatokat.
A Bibliában minden olyan kijelentés, amely nem hozható összhangba az evangéliumokban található kijelentéseimmel, nem Istentől valók. Egyedül Én voltam az, aki elmondhattam, hogy mindent átadtam nektek, ami az IGÉMET illeti (János 17;14). Igaz, volt még sok mondanivalóm, amelyeket nem mondtam el akkor, mert nem bírtátok volna elviselni (János 16;12). De ezek a mondanivalók magjában ott voltak tanításomban, csak akkor miattatok, gyengeségetek miatt nem fejthettem ki ezeket. Ma már nagy részét ki tudom fejteni. De csak annak, aki használja a józan eszét is.
Az általad említett gyülekezetben sokan nem gondolnak erre. De van ott sok jó szándékú ember is. Ezek az emberek bármennyire jó szándékúak, éppen e miatt a bálványimádás miatt az ellenség-szeretéssel nem tudnak mit kezdeni. Persze, ettől még boldogok a maguk módján, csak éppen nem lesz általuk szebb, elviselhetőbb, és főleg nem lesz gyakorlatilag egyértelműbb az a CÉL, amiért Én a Földre jöttem. Náluk nem azon van a hangsúly, hogy Általam és Velem és Bennem csinálniuk kell valamit, hanem azon, hogy Én helyettük csináltam valamit.


13 /1138
Kérdező: 3. A Lélekkeresztség = beavatás.
HANG: 3. A Lélekkeresztség és az újjászületés tartalmát tekintve nem ugyanaz. Mindkettő beavatás! Az újjászületés egy új teremtmény létrehozása (2. Korinthusiakhoz írt levél 5;17-1813 /a). A Lélekkeresztség pedig ebben az új életben kapott feladat-vállalás lepecsételése (Lukács 4;18-19).


13 /1172
Kérdező: 5. Vágyom a Lélekkeresztségre!
HANG: 5. Lukács 11;13, és Máté 18;19-20
Hidd el, hogy szeretetem irántad kimondhatatlan! Egy örökkévalóságon át sem fog kimerülni ennek boldogító valósága!


13 /1189
Kérdező: 2. Szeretném tudni, hogy mit jelentenek a homlokomon látható jelek!
HANG: 2. Ha a fentiekkel egyetértesz, akkor megérted azt is, hogy Én csak a benső lepecsételések tartalmát tartom fontosnak ismertetni veletek. Ilyen benső lepecsételés a Lélekkeresztség és azok a beavatások, amelyek részben a halállal, részben az örökélettel kapcsolatban adnak nektek bővebb felvilágosítást.
Örülök törekvéseid irányának! Nagyon szeretlek, s e nagy szeretetemnek feltétlenül következménye az, amit olvashatsz János 7;38-ban.


14 /1251
Kérdező: 2. Újra kell születnem? Lélekkeresztelt vagyok?
HANG: 2. Annak kell újraszületnie, aki még nem született újjá saját testében. Az születik újjá saját testében, aki feltétel nélkül átadja magát Nekem, és el is hiszi, hogy ez megtörtént. Vagyis további életében a gyakorlatban tehet ez ellen az önátadás ellen, de bármit tesz is, nem ideologizálja meg azt, hogy Én vagyok életében az abszolút első, tehát nincs második!
Lélekkeresztségben pedig az részesül, akit olyan tapasztalati istenélménnyel ajándékoz meg a Szentlélek, mely világossá teszi az illető előtt az Isten Lelkétől kapott szerepét!
Nem adhatok tehát sem Én, sem más egyértelmű választ az általad felvetett kérdésekre, mivel ezt neked kell eldöntened. Amíg bármelyikben nem vagy biztos, addig kérned kell, törekedned kell rá. Kérned imában kell, törekedned pedig úgy, hogy keresed és felhasználod azokat a szellemtestvéreidet, embereket, angyalokat, akik ebben segíteni tudnak neked.


14 /1288
Kérdező: 4. Van el nem mondható beavatottságom?
5. Képes vagyok megszállottságot megszüntetni?
HANG: 4. Mindenkinek van el nem mondható beavatottsága. Ez azt jelenti, hogy mindenki a nagy egésznek lényeges része, s ilyen értelemben senki nem tudja átfogni a maga teljességében saját szerepét. De ez nem is feladata senkinek! Ez az Isten feladata bennetek. Ez a beavatottság azonos Isten teremtő aktusával bennetek!
Van aztán egy olyan beavatottság, amelyet Lélekkeresztségnek szoktatok nevezni. Ebben hinnetek kell, és ezt kérnetek kell (Lukács 11;13)! Ez a beavatottság nagyon fontos! E nélkül nem szentelhető meg az emberi élet! Erre hivatkoztam mennybemenetelem előtt (Lukács 24;49)!
5. Azért is élek benned, hogy általad is kiűzzem a gonoszt életetekből!
Ima és böjt! Aki az Én erőmmel önmagából kiűzte a gonoszt, az elvben legyőzte a világot! Tehát gyakorlatban is megvan hozzá az ereje, mivel ez az erő az Én erőm, és ha Én valakiben otthont találok magamnak, akkor természetes, hogy nem hagyom magamon kívül az erőmet!


14 /1294
Kérdező: 1. Nagy benső békém van. Újjászülettem-e?
HANG: 1. Előkészületi stádiumban vagy. Légy türelmes! Akit annyira előkészítenek angyalaim, mint téged, az ne nyugtalankodjék! Olyan bizonyosságot fogsz kapni, ami kétségtelenné teszi a Tőlem kapott szerepedet. De még ha meg is érkezik e szerep látása, akkor is hangsúlyt kell tenned a türelemre, mert szereped további kibontakozásához ez szükséges lesz.
Te már újjászülettél, de Lélekkeresztségben még nem részesültél. Erre készítenek most fel téged angyalaim.
Az újjászületés az Én életem egyértelműsége benned. A Lélekkeresztség pedig az Istentől kapott szereped lepecsételése és képességeid karizmává finomítása lesz. Mint tudod, az Isten nem személyválogató, de szerepeket kiosztó.14 /1306
Kérdező: 3. Kik a Sátán és angyalai?
HANG: 3. Isten, ha szeretetre teremtette szellemi teremtményeit, tehát az angyalokat, akkor lehetővé kellett tennie, hogy számukra is legyen döntési lehetőség a szeretni és nem szeretni között úgy, mint az embernek van a Földön. Azok, akik a szeretet ellen döntöttek, azok a Sátán és angyalai. De akik a szeretet mellett döntöttek, azok már nem kerülhetnek többé a sötétségbe, az erkölcsi szeretetlenségbe. Ezek Szent Mihály és angyalai.
Ti, akik a Földre jöttetek, kivéve az Általam küldötteket, a pokolnak azt a formáját választottátok, ahonnan vissza lehet térni a végleg szeretetet választottak közé. Ez valósul meg akkor, amikor valaki újjászületik saját testében. Ez csak akkor történik szertartás keretében, ha párosul azzal a szándékkal, amelyet, mint feltételt, Én megkívánok tőle. A Lélekkeresztség nem azonos az újjászületéssel! Az újjászületés beemel a szeretetben élők táborába, mint erkölcsileg meggyógyultat, megistenültet. A Lélekkeresztség szerepre pecsételi le azt, akit akar, és olyan szerepre, amilyenre akar. Ekkor kezdenek működni a karizmák!


14 /1312
Kérdező: 2. Jézustól közvetlenül kaptam beavatást.
HANG: 2. A Tőlem jövő beavatást nevezitek Lélekkeresztségnek. Ez egy olyan istenélmény a beavatandó, az újjászületett számára, amely lepecsételi őt a Tőlem kapott szerepre. Amennyiben ezt átélted, annyiban vállalnod kell ezt a szerepet! Az vele jár ezzel, hogy bántani fognak. Ez nem baj! Ez kitüntetés! A fontos az, hogy te jogos alapot ne szolgáltass másoknak arra, hogy szereped miatt bántsanak. Akik ennek ellenére bántanak, azok segítenek neked abban, hogy sorsomban osztozz!14 /1347
Kérdező: 6. Részesülhetek-e Lélekkeresztségben?
HANG: 6. Természetes, hogy részesülhetsz olyan Lélekkeresztségben, amely felejthetetlen istenélményt nyújt! Nem is tudsz hatékonyan tanúskodni Mellettem addig, amíg nem tapasztaltál meg életedben! Lelkem mindenkinek adni akarja a Velem való találkozás boldogító élményét. Ha hiszed ezt, ha kéred ezt, ha vágyod ezt, akkor el fogsz jutni a nyitottságnak arra a fokára, amely szükséges ehhez az élményhez!14 /1355
Kérdező:
1. A Lélekkeresztségemről kérek véleményt!
3. Volt egy gyönyörű álmom, melyben átjárt a szépség.
HANG: 1. Újjászülettél, Lélekkeresztelt vagy. Újjászületésed tesz készségessé, fogékonnyá mindarra, ami Velem kapcsolatos, és Lélekkeresztséged pontosan arra pecsételt le, hogy közösségben növekedjetek, erősödjetek Bennem, és másokat is Hozzám segítsetek. Ezzel válaszoltam a 2-dik kérdésedre is!
3. Újjászületett szellemi lény csak a szeretetben tudja megélni a Velem való egységet, melyre a kaput az a szépség, harmónia, benső béke nyitja rá, amit álmodban megéltél.15 /1357
Kérdező: 3. Méltó vagyok-e a Lélekkeresztségre?
HANG: 3. A Lélekkeresztségre senki sem méltó! Legföljebb arról lehet szó, hogy alkalmassá tette-e valaki magát erre vagy sem. A Lélekkeresztség ugyanis egy Általam jónak ítélt szerepre pecsételi le azt, aki ebben részesül. A Lélekkeresztség és az újjászületés nem mindig jár együtt! Újjászületés nélkül nincs üdvösség. Lélekkeresztség nélkül nincsenek meg azok az erők, amelyek a Tőlem kapott szerepre működtetni tudnák a karizmákat, tehát az Általam megtisztított képességeiteket. A Lélekkeresztség ezért berobbanó élményt jelent, míg az újjászületés megnyilvánulhat Bennem történő fejlődési folyamatként is.15 /1417
Kérdező: NEM TALÁLOM A HELYEMET!
1. Keresem a helyemet.
3. REIKI-mesteremmel problémám van. Nem mond igazat.
HANG: 1. Nagyon jól teszed, hogy nem akarsz megrekedni a felszínnél. A különböző tanfolyamok, előadások, meditációk, gyógyító lélekben-nyugvások mind-mind eszközök. Eszközök arra, hogy Engem, mint UTAT, megtalálj! Ezeknek ez az értelme! Ha egyszer Velem találkoztál, ha egyszer átéled majd a Lélekkeresztség istenélményét, akkor képessé válsz arra, hogy közvetlen vezetésem alatt maradj. Ez még egy kicsit várat magára.
Te egy újjászületett ember vagy! Nálad az újjászületés és a Lélekkeresztség nem esett egybe! Az üdvösséghez, tehát a szívbékéhez, boldogsághoz az újjászületés szükséges. A Tőlem kapott szerep vállalásához pedig a Lélekkeresztség pecsétje kell.
Csak akkor mondhatja valaki, hogy megtalálta helyét, ha megtalálta vagy megteremtette azt a közösséget, amelyben az Én nevemben jönnek össze a közösség tagjai. Az Én közösségeimet az jellemzi, hogy mindenki Tőlem akar tanulni, és senki nem talál ki, nem fogalmaz meg olyan hitvallást, amit másokra akar rátukmálni. Az Én közösségem tagjai nem hitvallásban, hanem szeretetben egyek. És abban, hogy Engem, mint UTAT akarnak vállalni és hirdetni.
3. Nem vagyok jelen olyan beavatáson, ahol a beavatás pénzbe kerül! Tanfolyamokért lehet pénzt kérni, de ha csak olyan tanfolyamnak van értelme, ami beavatással is jár, akkor nincs áldásom a tanfolyamon sem! Egy példa: Végezhet valaki teológiai tanulmányokat, s ezekért fizetést is kérhetnek az előadók. De a pappá szentelésért soha! Sok teológiát végzett van, akit nem szenteltek fel pappá!
Csak olyan REIKI-tanfolyamon van áldásom, amely akkor is értékes és értelmes, ha nem követi beavatás!
Drága Gyermekem! Ma már annyi könyv van, amelyekből különböző technikákat, módszereket lehet tanulni, hogy nem feltétlenül szükséges tanfolyamokra járnia annak, aki közvetlenül Tőlem akarja megkapni a beavatást, vagyis a Lélekkeresztséget. Ez nem tanfolyam, hanem megtérés, önátadás, Engem tudatosan vállalás kérdése.


15 /1425
Kérdező: 8. Van-e esélyem a Lélekkeresztségre?
HANG: 8. A Lélekkeresztségre annak van szüksége, akinek feladatához, szerepéhez feltétlenül szükséges az, hogy tanúságot tegyen Rólam. Mindazok megkapják e feladatot, akik Engem akarnak képviselni! Igen, mert tanúskodni csak arról lehet, amit megtapasztaltatok. A Lélekkeresztség pedig olyan istenmegtapasztalás, amely érvekkel meg nem cáfolható valóság.
Drága Gyermekem! Drukkolok érted! Szeretném, ha nem vesznél el a részletekben! Szeretném, ha környezeted tükrében meglátnád azt a feladatodat, amely által mások közelebb juthatnak Hozzám! Szeretném, ha nem szájbarágós irányításra várnál, hanem átlépve magad, olyan feladatokra koncentrálnál, ami az Én békémet ülteti szívedbe, és arra segít téged, hogy ez másokkal is megtörténjék általad!


15 /1447
Kérdező: 3. Lélekkeresztségre vágyom!
HANG: 3. A Lélekkeresztségnek általában nélkülözhetetlen feltétele az, hogy egy élő közösség tagja légy. A Lélekkeresztség olyan felkenetést jelent a Szentlélek által, amely tanúságtevő szerepet jelöl ki számodra. Nagyon fontos, hogy egy Engem szerető közösség kontrollja alatt vállald az Általam, Lelkem által felkent szereped megvalósítását!15 /1449
Kérdező: 2. Hibáimról szeretnék hallani, hogy mások ne kövessék el azokat!
HANG: 2. Hibáiddal kapcsolatban ne arra tedd a hangsúlyt, hogy egy-egy hibádat kijavítsd. Ne, mert ha erre teszed a hangsúlyt, akkor az a hibád, amelyet elfojtottál magadban, egy újabb formában ismét meg fog jelenni. A hangsúlyt az EGÉSZ-ségre kell tenned! Meg kell tanulnod elfogadni saját és mások árnyék-énjét. Itt az elfogadás nem más, mint egyszerű tudomásulvétel anélkül, hogy másokat megjavítani akarnál!
Én vagyok a világ Világossága! A te benső világodnak a Világossága is! Magaddal is, másokkal is akkor tudsz békében élni, ha átéled, hogy békéd van Velem! Én nem azért szeretlek, mert jó vagy, hanem azért, mert Én jó vagyok! Ha így elfogadsz Engem, akkor Én olyanná teszlek, amilyenné Én akarlak. Add meg magadat Nekem! Erről van szó! Ha erre törekszel, akkor az Én békémet nemcsak hordozni fogod, de sugározni, terjeszteni is!
E magatartás is ÚT, az újjászületettek útja, a Lélekkeresztelés vágyában élők és a Lélekkeresztségben már részesültek ÚTJA!
Megáldalak BÉKÉM, ÖRÖMÖM, ERŐM LELKÉVEL!
Naponta kérd a BÖLCSESSÉG LELKÉT ( Jakab levele 1;5 )!15 /1452
Kérdező:
1. Melyik csakrán keresztül lett a HANG médiuma?
2. Magas szellemi szint kell a HANG hallásához?
5. Milyen adományokat kaphatok?
HANG:
Attól tartok, hogy válaszaimmal növelni fogom benned a problémákat, amelyek foglalkoztatnak téged. Azért gondolom ezt, mert egészen más irányból közelítem meg kérdéseidet, mint te.
1. HANG-médiumom médiumitásának semmi köze nincs semmiféle csakrához! Én általában senkire nem hatok kívülről befelé. Mivel Isten mindenkiben benne él létbentartó módon, ezért az Én Lelkem, a Szentszellem, vagy Szentlélek, hívhatod, ahogy akarod, a lényeg az, hogy az Atyának és a Fiúnak közös Lelke mindenkit felruház, éspedig belülről, azokkal a képességekkel, amelyek szükségesek szerepének tökéletes megvalósításához.
Az egész csakrákról szóló tanítás olyan keleti tanok elképzeléseit közli veletek, amely tanok alapján az emberek önmagukból, tehát belülről elindulva, a világmindenséggel való egységre törekedve, majd kívülről befelé ható energiákkal egyesülve úgy gondolják, hogy ehhez a test különböző pontjai szükségesek!
Ennek az irányzatnak előnye és hátránya egyaránt van. Előnye az, hogy segít rögzíteni figyelmeteket bizonyos pontokra, melyeket csakráknak neveztek, s így intenzívebbé tudtok válni a nyitottságra, tanulékonyságra, amely feltétlenül szükséges ahhoz, hogy valaki bensőleg gazdagodjék. Hátránya viszont egy olyan egyoldalúság, amely Tőlem függetlenül is jól működőnek gondolja magát!
Drága Gyermekem! Mint látod, nagyon nem azonos a nézőpontunk!
2. Az Általam, Lelkem által közölt karizmához semmiféle különleges szellemi szint nem szükséges! Ami szükséges, az az a hit, amely át tudja élni, hogy Én bárkiben működhetem az Általam elgondolt módon, gyermekben, felnőttben, tudósban, tudatlanban, tehát bárkiben, aki hisz Bennem, és partnerem akar lenni úgy, ahogy Én gondolom. Ehhez semmiféle csakra ismerete és semmiféle különleges szellemi szint nem szükségeltetik. Ami szükséges, az az, hogy higgy Bennem, vagyis légy nyitott arra, hogy Én benned élek, és szeretni akarok úgy, ahogy a názáreti Ácsban szerettem az embereket.
5. Ha Engem befogadsz életedbe, akkor részesülni fogsz a Lélekkeresztségben, és akkor különböző karizmák kezdenek majd működni benned. A karizma olyan emberi tulajdonság, amelyet Lelkem erősít és irányít!15 /1454
Kérdező: 2. Az újjászületés és a Lélekkeresztség ugyanaz?
HANG: 2. Az újjászületés hitre jutás. A Lélekkeresztség pedig olyan istenélmény, amely bizonyos szerepek megvalósítására készít fel benneteket karizmákkal. E kettő történhet egyszerre is, de ez nem szükségszerű! A nyelveken szólás is karizma, amely a benső szabadság, öröm és bizalom tanúságtevőivé avatja azokat, akik e karizma birtokába jutottak.16 /1494
Kérdező: 2. Szeretnék Lélekkeresztségben részesülni!
HANG: 2. A Lélekkeresztség utáni vágy feltétlenül beteljesül. Két dologra hívom fel ezzel kapcsolatban a figyelmedet.
Az egyik az, hogy ne fáradj bele mindennap kérni Istentől az Ő Szentlelkének kiáradását reád. Ígéretem alapján lehetetlen, hogy Isten meg ne adja annak, aki ezt Tőle kéri (Lukács 11;13).
A másik pedig az, hogy mindennek megvan a maga ideje. Isten nem azért kéri, hogy szüntelenül kérd, mert ez Neki fontos és szükséges, hanem azért, mert ez a naponta odafordulásod, könyörgésed a Szentlélek betöltéséért, nyitva tart téged arra, hogy amikor eljön ennek az ideje, akkor ez meg is tudjon történni.
Hálaadó imád nagyon értékes számodra! Olyan áldások forrása, amelyek nemcsak téged, de általad másokat is gazdagítani tudnak lelkileg.


16 /1560
Kérdező: 2. Újjászületés és Lélekkeresztség nem ugyanaz?
HANG: 2. Az újjászületés feltétlen feltétele annak, hogy valaki üdvözüljön. A Lélekkeresztség nem. A Velem együtt felfeszített egyik lator a keresztjén született újjá, de Lélekkeresztségre már nem volt szüksége, mivel a Lélekkeresztség egy jövőre mutató szerepet pecsétel le, amint az Velem is megtörtént a Jordánban. Lélekkeresztségben tehát Nekem is részesülnöm kellett (Lukács 4;22 és 4;18-19), míg újjá nem kellett születnem!


16 /1564
Kérdező: 1. Mi a Lélekkeresztség?
HANG: 1. A HANG 12-1013. pontban van kérdésedre a válasz.


17 /1610 +1
Kérdező: NÉHA FÉLEK JÉZUSTÓL
1. Féltem Jézushoz fordulni!
2. Egyszer az Atyához fordultam, és Ő megváltoztatott!
3. Nagy boldogságra ébredtem egyik éjjel!
HANG: 1. Aki Hozzám fordul, azt mindig így köszöntöm: "Béke veled!" Ha szándéka tiszta, akkor rászáll az Én békém. Ha nem tiszta, akkor visszaszáll Hozzám!
Legyen hát bátorságod bármikor Hozzám fordulni, hogy békémet állandósítani tudjam benned!
2. Az Atya nagyobb Nálam! Ez akkor is igaz, ha Ő Bennem él, Én pedig Őbenne! Akkor is igaz, ha az aki Engem lát, az látja az Atyát is.
Te az Atyának édes-gyermeke vagy, Nekem pedig édes-testvérem! Most nem tartom fontosnak, hogy azt a lényegi azonosságot magyarázzam, ami a Szentháromság természetes természete. Elég neked az, hogy te az Atya akaratából újjászülettél!
3. Amikor pedig boldogságra ébredtél, akkor Lélekkeresztségben részesültél, vagyis belemerítettelek a Szentlélekbe! Lepecsételtelek hát téged az örök boldogságra. Ennek kaptad meg előízét. Életed további részében e valóságokról szükségszerűen lekopik az érzelmi töltöttség, de maga a tény, a valóságra való emlékezés, mindig erőt fog adni arra, hogy hűséges maradj Hozzám!


17 /1634 +1
Kérdező: KIÉRDEMELHETŐ A KEGYELEM?
Hogyan érdemeltem ki a kapott kegyelmeket?
HANG: Nem érdem, hanem Isten szeretetének örök álma valósul meg olyankor, amikor valaki az újjászületés által visszatérhet a valamikor elhagyott ÚTRA! A Szentlélek által történt Lélekkeresztségben olyan szerepet kaptál, ami ugyan nagy öröm és boldog erőkiáradás, de azért arra kérlek, maradj a földön! Nem ijesztgetni akarlak, hanem józanságra akarlak figyelmeztetni!
A Lélekkeresztség szenvedéseket hoz magával, mégpedig lelki szenvedéseket! Olyan lelki szárazságokra kell felkészülnöd, amelyekben azért nem fogod érezni jelenlétemet, mert azokban a mélységekben, ahol benned lakom és dolgozom, emberi testben történt érzések nem juthatnak le!
A hűség és a bizalom e mélységekben csak hited által tud átvezetni, és segíteni az áldozatos szeretet fejlődésében. Én soha nem hagylak el! És azt sem engedem, hogy erődön felüli kísértések érjenek! Mert Enyém vagy, ezért ERŐM a te erőd is! Légy okos és óvatos, hogy a megfelelő időben és megfelelő helyen vállalni tudd a Tőlem kapott, Mellettem tanúságot tevő szerepet!


17 /1678 +1
Kérdező: 3. Beavatásokról
HANG: 3. Azok a BEAVATÁSOK, amelyekért annyi áldozatot hoztál, a Velem való találkozásban, a Szentlélekkeresztségben mindenki számára elérhető közelségben vannak, ha hisztek Bennem, és elhiszitek azt, hogy igenis Én akarlak benneteket megkeresztelni! Bele akarlak benneteket meríteni a Szentlélekbe. A Szentlélekbe történt belemerítés által kapja meg, pecsételi le a Lélek azt a szerepet bennetek, amely karizmákat kezd működtetni az így beavatódottban!
Így Nekem is be kellett avatódnom, Nekem is részesülnöm kellett Szentlélekkeresztségben (Lukács 4;18). Ennek pontos idejét és helyét elolvashatod a Lukács evangélium 3;21-22 részében.
Az általad átélt beavatások sem tettek mást, mint a benned lévő képességeket behangolták arra, hogy Isten ezek bármelyikét megtisztítva felerősítse mások javára, szolgálatára. Azt, hogy melyiket és hogyan, majd a gyakorlat mutatja meg.
A beavatásoknak, csakúgy mint a Szentlélekkeresztségnek, szinte velejárója az, hogy bizonyos szemtelen szellemek különböző elbizonytalanításokkal, különböző holt vágányok felé irányított sugallatokkal képesek beszállni lelketekbe, és ott nagy zavarokat tudnak előidézni, ha nem kontrolláljátok magatokat kellőképpen.
Ennek egyszerű magyarázata az, hogy a beavatott kinyílt a szellemvilág felé, és a szemtelen szellemek egyáltalán nem tisztelik az embert. Így kéretlenül, különböző álruhában, gyakran a világosság angyalának mutatva magukat, játékszerükké degradálják azt, aki nem volt eléggé elővigyázatos.
Az igazi forrás mindig a Szentlélek és a józan ész! A józan ész pedig azt javallja, hogy mindenki legyen óvatos! És ilyen esetben a kontroll szempontjából egy tudós ember többet ér, mint egy szent!
Okosság és óvatosság! Csak ezen a sínpáron tud életed vonata azon az úton haladni, amely azonos Velem, amely biztos és örök révbe juttathat téged Isten országában!
Nagyon szeretlek téged, és nagyon drukkolok érted!17 /1695 +1
Kérdező: CSAK MÁSOKÉRT LEHET KARIZMATIKUS VALAKI?
1. Lehetek-e karizmatikus csapat nélkül?
HANG: 1. Az a karizmatikus, aki olyan Lélekkeresztséget él át, melyben Lelkem által erőt kap a tanúságtevésre! Ahogy első pünkösd ünnepén, úgy a ti korotokban is, akit Lelkem betölt, aki egy nagy istenélményben találkozik Lelkem által Velem, az ezt az élményt nem tudja magában tartani! Így benső erő által irányítva megkeresi és meg is találja azokat, akik előtt tanúságot tud tenni Rólam. Ezért az istenélményért imádkozni kell, mert Atyám boldogan adja a Szentlelket annak, aki ezt komolyan kéri (Lukács 11;13)!
Lehet tehát csoport nélkül részesülni Lélekkeresztségben, de ennek az élménynek feltétlenül az a következménye, hogy barátokat talál, vagy baráti kört alakít ki magának az, aki ezt az élményt átélte!18 /1724 - 1713
Kérdező: 2. A Lélekkeresztségről szeretnék hallani!
HANG: 2. A Lélekkeresztség olyan istenélmény, amelyben beavatást, határozott szerepet kap a hatékony tanúságtevésre az, aki ilyen élményben részesül. Ha állhatatosan kéred, akkor feltétlenül megkapod (Lukács 11;13).18 /1781 - 1770
Kérdező: 2. Mi a különbség az újjászületés és a Lélekkeresztség között?
HANG: 2. Az újjászületés szemléletváltás. A Lélekkeresztségben pedig meghatározott szerepre pecsételi le, keni fel a Szentlélek azt, aki újjászületett! Vagyis karizmává minősíti azokat az emberi tulajdonságokat az újjászületettben, amelyeket szükségesnek lát ahhoz, hogy az Istentől kapott szerepét be tudja tölteni! Ez feltétlenül egy nagy istenélmény, míg az újjászületés nem feltétlenül az!
Nekem, Jézusnak, nem kellett újjászületnem, de Lélekkeresztségre Nekem is szükségem volt! Ezért mondhattam Lélekkeresztségem után: "Az Úr lelke rajtam, azért kent fel Engem, hogy örömhírt vigyek..... (Lukács 4;18-19)."18 /1791 - 1780
Kérdező: VAN GYÓGYÍTÓ ERŐM
Különböző beavatások hatására gyógyítok.
HANG: Most elmondom véleményemet neked a különböző "beavatásokról", és utána magad is látni fogod, hogy mi a teendőd.
Ti mindannyian mérhetetlen energiákat hordoztok magatokban, melyek, ha felszínre kerülnek, valóban "csodákra" képesek. Ezeknek az energiáknak felfedezése pontosan úgy, mint minden felfedezésé, vagy "véletlen" műve, tehát Isten vagy angyalai céltudatos rendelésének következménye, vagy kemény szellemi, testi gyakorlatok eredménye bizonyos szakavatott mesterek irányítása mellett.
Az a "beavatás", amely közvetlen Tőlem jön, tehát a Lélekkeresztség, mely karizmává minősít különböző emberi képességeket, vagy felszentelések, amelyek felszínre hozhatnak bizonyos energiákat annak érdekében, hogy Istentől kapott speciális szerepét be tudja tölteni az, aki erre rendeltetett, ez soha és semmilyen módon nem szerezhető meg pénzért!
Ez azt jelenti, hogy az Én nevemben nem lehet pénzért gyógyítani! Lehet imádkozni Hozzám, hogy egy beteg meggyógyuljon, miközben valaki bizonyos tanfolyamokon megtanult energiakezelési móddal gyógyít, és ilyenkor természetesen követelhet e munkájáért pénzt is. De nevemben senki nem gyógyíthat pénzért! Orvos, természetgyógyász - és ide tartoznak azok is, akik tanfolyamokon megtanulták felszínre hozni a gyógyító energiákat - gyógyíthat pénzért. De aki megkapta a gyógyítás karizmáját, az nem gyógyíthat pénzért!
Ha tehát valaki azért imádkozik, hogy egy beteg meggyógyuljon, s közben a kapott vagy szerzett tudományát alkalmazza a betegen, az kérhet ezért pénzt. De aki úgy tudja, hogy Tőlem kapta gyógyító képességét, melyet karizmának neveznek, vagyis olyan képességnek, amely által közvetlenül Isten gyógyít, az nem kérhet pénzt, ha gyógyít, mert valóban nem ő gyógyít. Viszont karizmát nem is tud senki senkinek átadni!
Maga a Lélekkeresztség nem automatika! Ígéretem alapján biztosan megvalósul, ha az Általam megkívánt feltételek teljesülnek: őszinte bűnbánat és élő hit, hogy Én hűséges vagyok ígéreteim teljesítésében (Lukács 11;13)!
Ne nyugtalankodj hát! Amit pénzért kaptál, azt pénzért használd! Amit ingyen kaptál, azt ingyen használd mások javára! Csak ne keverd össze a kettőt!! Vigyázz, hogy senkiben ne éljen az a tudat, hogy te valamit ingyen kaptál Tőlem, és pénzért használod mások javára. Csak arról lehet szó, hogy valamit pénzért kaptál mástól, és pénzért használod mások javára. Közben természetesen imádkozhatsz, tehát emelheted Hozzám a lelked, hogy segítselek gyógyító munkádban, de ilyenkor nem Én, hanem te vagy a gyógyító!


19 /1826-1837
Kérdező: 2. Össze tudok-e sodródni olyannal, aki segít lelkileg?
3. Mire kell tennem a hangsúlyt?
HANG: 2. Nagyon okosan fejezted ki magadat. Összesodródni! E szó már önmagában arra figyelmeztet, hogy nem erőltetés következményéről van szó.
Minél fontosabb leszek számodra, minél jobban Rám bízod életed, annál nagyobb lehetőségeid lesznek erre az összesodródásra. Megcéloznod tehát nem ezt kell, hanem azt, hogy örülni tudj Nekem, aki benned élek!
Itt térek ki egy kicsit a leveledben említett Lélekkeresztségre, mellyel kapcsolatban méltatlannak mondottad magad.
Kedves Barátom! Soha ne legyen szempont számodra az, hogy méltó vagy méltatlan vagy-e valamire. Mindkettő nevetséges önértékelés. Én nem aszerint adok nektek szerepeket, hogy mennyire vagytok méltók vagy nem méltók Hozzám! Nálam nélkül úgysem ér senki semmit! Velem pedig mindenki mindenhatóvá válik a szeretet körén belül! Tedd hát végleg félre az olyan mérlegelést, hogy mire vagy méltó és mire nem vagy méltó! Ezt bízd Rám! Bízd Rám, hogy Én kit és mire tartok méltónak!
Annál nagyobb méltóság nem létezik sem égen, sem Földön, hogy valaki Isten gyermeke lehet. E méltóság nem saját erőtök következménye, hanem az Isten szeretetének megnyilvánulása! Ennek örülni kell, és nem álszerénykedően szerénykedni! E téren csak álszerénykedő szerénykedés van! Kérd hát nyugodtam a SZENTLÉLEKBEN történő keresztséget (Lukács 11;13)!
3. A hangsúlyt a reggeli imádra kell tenned! Ha áldásommal indítod napodat, ha kéred angyalaim oltalmát, ha felajánlod magadat Nekem, akkor nemcsak áldásom hordozója leszel, hanem másokat is áldásom hordozójává tehetek általad!


19 /1876-1887
Kérdező: 3. Ember inkarnálódhat növényben?
HANG: 3. Ember semmiképpen sem inkarnálódik sem növényben, sem állatban úgy, hogy elveszíthetné szellemiségét. Az természetes, hogy minden embernek testi része alkalmul szolgál növénynek, állatnak egyaránt arra, hogy táplálékként általa építse növényi, állati életét. De ezt nem lehet inkarnációnak nevezni! Inkarnáció az, amikor valaki halála után egy másik emberi testben születik újra a Földre. Ember növénnyé, állattá fizikai értelemben nem válhat.
A szó legszorosabb értelmében Teremtő csak EGY VAN! Tágabb értelemben viszont minden szellemi teremtmény teremtő is egyben.
Az, hogy nem jártál hittanra, nem voltál elsőáldozó, bérmálkozó, semmiképpen sem jelenthet erkölcsi hátrányt számodra. Nem vesztettél semmit, mert nem tehettél erről. Senki nem marasztalható el olyasmi miatt, amiről nem tehet. Attól a pillanattól kezdve, hogy elfogadtál Engem, te pontosan úgy az Enyém vagy, mint az, aki már öntudata első pillanatától együtt él Velem! Aki pedig az Enyém, azt Én úgy formálom, ahogy jónak látom! Múltad semmiképpen sem akadályozhat meg tehát téged abban, hogy Lélekkeresztség által átvedd Tőlem azt a szerepet, amit neked Én már öröktől fogva kigondoltam!


20 /1936-1947
Kérdező: 1. Valóban újjászülettem?
2. A Lélekkeresztség együtt jár ezzel?
HANG: 1. Te valóban újjászülettél! Amikor eljön annak az ideje, hogy színről színre találkozzunk, akkor látni fogod, hogy neked már soha nem kell sem Tőlem, sem gyermekeidtől elválnod egyetlen percre sem úgy, mint azoknak, akiknek újra le kell születniük a Földre. Persze e szavak nem fedik egészen a valóságot, de nem tudom érzékletesebben kifejezni azt az állapotot, ami rád vár.
2. Nálad együtt járt az újjászületéseddel a Lélekkeresztséged. Ez azt jelenti, hogy Lelkem által olyan tanúságtevő szerepet kaptál, amelyből az Én erőm árad. Hidd el, ennek a szerepnek realitása beérik akkor, amikorra arra Lelkem fölkent téged.
Médiumom most egy kicsit nehézkesen fogalmazza gondolataimat, de te így is megérted, mivel nemcsak eszeddel, de szíveddel is hallasz Engem!20 /1940-1951
Kérdező: 1. Egy természetgyógyászról kérdezek. Rám nem tudott hatni.
HANG: 1. Ma e címen: természetgyógyász, nagyon sokan szaladgálnak közöttetek. Ennek egyszerű oka az, hogy a bennetek lévő hit és a bennetek és körülöttetek lévő természeti erők találkozása gyakran szinte csodákra képes. Ennek a ténynek felismerése nem kevés embert indított el azon az úton, hogy önmagát természetgyógyásznak nevezze, mivel - esetleg különböző - emberek által történt beavatásokkal e felismerést felerősítve bizonyos szimbólumok, jelek, szavak vagy akár gondolatok alkalmazásával a hit és a természeti erők találkozása hatékonyan működni kezd, s sokan úgy vélik, általuk.
Maga a hit és a természeti erők találkozása mindig hatékony. Azok az úgynevezett természetgyógyászok, akik e kettő találkozását elősegítik, különböző szuggesztív erővel rendelkeznek. És azok is különbözők, akik erre az erőre reagálnak.
A természetgyógyászok semmiképpen sem karizmatikus gyógyítók! A karizmatikus gyógyítónak nincs szüksége sem beavatásokra, sem szimbólumokra, sem jelekre, sem varázsszavakra.
A karizmatikus gyógyító tudja, hogy őt a Lélekkeresztség által olyan szerepre jelölte ki a Szentlélek, amely szerepnek lényege az, hogy teljesen Lelkemre hagyatkozva tegye azt, amit neki Lelkem sugall.
A karizmatikus gyógyító, ha egy betegre ráteszi kezét, annak szívében az Én békém és erőm kezd működni akkor is, ha testi gyógyulás nem következik be, mert belülről fog ráérezni arra, hogy nem a testi gyógyulás a lényeg. Rá fog érezni arra, hogy betegen is lehet valaki boldog, és egészségesen is lehet valaki boldogtalan.
Sőt! Meg fogja tapasztalni, hogy mivel a betegnek kisebb a felelőssége, ezért nagyobbak a lehetőségei arra, hogy megfelelő önismeretre jutva belül keresse életére a megoldást, és ne kívül. A földi élet megoldása kizárólag csak belül található meg!20 /1959-1970
Kérdező: 1. Mit jelent a Lélekkeresztség?
2. Katolikusnak vagyok keresztelve. Nem élem vallásomat.
HANG: 1. A Lélekkeresztség, mint a neve is mutatja, belemerülés a Szentlélekbe. Ezt a bemerítést Én, Jézus végzem akkor és azokkal, amikor és akik erre lélekben felkészültek, vagyis átadták magukat Nekem, vagyis befogadtak Engem életükbe, mint Urukat és Megszabadítójukat!
Kell tehát egy olyan közeg, egy olyan közösség, amely lehetővé teszi számodra azt, hogy Velem komolyan megismerkedj, Velem komolyan foglalkozz, és vállald azt, hogy úgy tudjak benned élni, mint amilyen vagyok, tehát úgy, amint a názáreti Ácsban éltem ÉN, a názáreti Ács.
Nem akármilyen szeretetet kívánok tőletek! Meg kell tanulnod neked is és mindenkinek, aki komolyan Hozzám akar tartozni, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek titeket (János 13;34)!
Nem azt kívánom, hogy e téren a gyakorlatban tökéletesek legyetek, hanem azt, hogy erre törekedjetek! Tehát belül légy nyitott, kívül pedig keresd meg azokat a társaidat, akik Engem akarnak megjeleníteni életükben. Én csak az ilyen lelkeket tudom Lélekkeresztségben részesíteni.
2. Ami pedig a szentáldozásodat illeti, erre is hasonlót kell mondanom, mint a Lélekkeresztségről mondottam.
Aki nem tartozik egy olyan élő közösséghez, amely az Én nevemben jön össze rendszeresen, s mégis áldozni akar, az olyan, mint amikor valaki bűnbánat nélkül akar bűnbocsánathoz jutni.
Te azt írod leveledben, hogy a tartalom fontosabb, mint a forma. Ez ebben az esetben megtévesztő! Forma nélküli tartalom ugyanis nem létezik! Biztos, hogy nem a ruha teszi az embert, de az is biztos, hogy minden ember azért hord ruhát, mert ezzel igazolja, hogy ő több, mint a test! A szentáldozásban a keret nagyon fontos! Ez igazolja azt, hogy olyankor nemcsak egy egyszerű étkezésről van szó, hanem olyan egység megvalósulásáról Velem, aminek a gyakorlatban másokra nézve is óriási következménye van. Ha ez nincs, akkor nincs értelme a szentáldozásnak! Maszek kereszténység nem létezik! Én senki számára nem lehetek magánügy olyan értelemben, ahogy sokan gondolják. Az önmegszentelődés szervesen bele van ágyazva egy élő közösségbe, mint a kovász a tésztába!
Drága Gyermek! Nagyon szeretnék hatékonyan élni benned!20 /1978-1989
Kérdező: 1. Lukács 4;18-19 magyarázatát kérem!
3. Újjászületés és Lélekkeresztség nem azonosak?
HANG: 1. Az említett szövegrészben tanúságot teszek arról a szerepemről, amit magamra vállaltam azzal, hogy lejöttem a Földre. E szerepemet már Izaiás próféta megjövendölte!
Velem elérkezett hozzátok az Isten országa, és e pillanattól kezdve elkezdődött a Földön a világvége! Igen, mert Velem betelt az idő! Egyik példabeszédemben - Máté 22;4 - ugyanezt mondottam el, amikor arról a királyról beszéltem, aki, miután mindent elkészített a menyegzőre, hívni kezdte a vendégeket, akik, sajnos, rendre kezdték kimenteni magukat.
3. Ami pedig az újjászületést és a Lélekkeresztséget illet, erről a következőt kell tudnotok:
A Földön minden ember életében meg kell történnie annak, hogy újjászülessen, ha üdvözülni akar, ha nem akarja, hogy újra és újra leszülessék a Földre. Aki nem születik újjá, az nem mehet be az Isten országába (János 3;3)! Ez az újjászületés történhet úgy is, hogy az illető nem vesz tudomást róla, amint lehet valakinek zsebébe nagy értéket betenni úgy, hogy nem vesz róla tudomást. Illetve nem is azt mondom, hogy nem vesz róla tudomást, hanem azt, hogy nem jelent neki különösebben élményt, mivel saját benső hangoltsága és külső körülményei (vallásos szülői nevelés, vallásos baráti kör) következtében egészen természetesnek tartja azt, hogy ő Istent szerető, és semmi akadályt nem gördít a Velem való találkozás elé.
A Lélekkeresztség más! A Lélekkeresztség fölkenetés egy feladatra, küldetésre Lelkem által! Nekem nem kellett újjászületnem, mivel Szentlélektől és Máriától születtem! De Lélekkeresztségben Nekem is részesülnöm kellett a felvállalt szerepem hitelesítése és gyakorlati alkalmazása miatt! Mindaz, aki Lélekkeresztségben részesül, annak erről tanúságot kell tennie. Ezért kellett mondanom a názáreti zsinagógában e szavakat: "Az Úr lelke rajtam, azért kent föl engem..." (Lukács 4;19-).
A Lélekkeresztség tehát egy olyan istenélmény, amelyben erőt kap valaki arra, hogy tanúságot tegyen Isten szeretetéről, és ilyenkor olyan isteni adományokat, karizmákat tapasztal meg önmagában, amelyek használatával szolgálni tudja embertársai lelki fejlődését!
Örülök tanulékony szívednek! Megáldalak !"

20 /1981
1992
Kérdező: 1. Közel állok az újjászületéshez?
2. Van-e számomra üzenet?
3. Kérem az újjászületés kegyelmét!
HANG: 1. Az ajtódban állok és kopogtatok! Ott vagyok szíved kapujában és kopogtatok! Nem kell mást csinálnod, mint őszintén megbánni bűneidet, és halálosan komolyan kijelenteni, hogy elfogadsz Engem Uradnak, Megszabadítódnak! Ha ezt megteszed akár egy templomban, akár egy szobában, akár egy csendes helyen, akkor újjászületésed már meg is történt! Hidd el, hogy Én halálosan komolyan veszem azt, aki Engem komolyan vesz! Ha nehéz ezt elhinned, akkor nézz a keresztre! Ha ekkor sem hiszed ezt el, akkor nincs is igazi bűnbánatod, nem is hiszel igazán Bennem!
2. Van! Minden reggel van számodra üzenetem. Alig várom, hogy legyenek olyan reggeli imáid, amelyekben átadhatom üzeneteimet, áldásomat az elinduló napodra!
Ha reggel megkérdezed Tőlem, hogy mi lesz aznap a teendőd, és e teendőt hogyan végezd el, akkor a te gondolataid ezekkel kapcsolatban az Én gondolataim lesznek, és tapasztalni fogod, hogy veled vagyok, Velem töltheted napjaidat, és együtt járhatjuk azt az utat, ami végeredményben azonos Velem, a senkinek nem ártás, a mindenkinek megbocsátás és mindenkin segítés útját.
3. Én pedig kérem tőled az újjászületésedhez szükséges lelki hozzáállásodat.
Az újjászületést ne keverd össze a Lélekkeresztséggel! Újjászületés nélkül nincs üdvösség. A Lélekkeresztség más! A nem személyválogató, a szerepeket kiosztó Isten a Lélekkeresztség által, tehát egy csodálatos istenélmény által ad olyan erőt, amely tanúságtevésre késztet, és ad karizmákat, tehát képességeidet megtisztítva, fölerősítve szolgálatra ken fel téged (Lukács 11;13). Újjászületésre nem, de Lélekkeresztségre Nekem is szükségem volt földi életemben.


21 /2039-2028
Kérdező: 1. A Lélekkeresztségről kérek tájékoztatást!
HANG: 1. Tégy különbséget a Lélekkeresztség és az újjászületés között. Azért tartom ezt fontosnak, mert a kettő nem mindig esik egybe. Csak ott szokott egybeesni, ahol felnőttként tér meg valaki. Ilyenkor az őszinte bűnbánattal együtt járó újjászületéskor gyakran Lélekkeresztségben is részesül a megtért. Arra a kérdésre, hogy mi a lényeges különbség a kettő között, egy példával világítok rá.
Nekem nem kellett újjászületnem, mivel Engem anyám a Szentlélektől fogant. De Lélekkeresztségben Nekem is részesülnöm kellett, mert emberként csak így vállalhattam tanúságtevő szerepemet. Ezt Lukács 4;18-19-ig olvashatod a Bibliában.
Aki őszinte bűnbánatban átadja magát Nekem, azt Lelkem abban a pillanatban újjászüli! Ha érzi ezt az illető, ha nem! A Lélekkeresztség nem lehet érzelemmentes! A Lélekkeresztségkor megtapasztalás van! Ez nem hit dolga! Amit megtapasztalsz, azt nem kell hinned! A nem személyválogató, de szerepeket kiosztó Isten a Lélekkeresztségben olyan szerepet ad annak, aki ebben részesül, amely szerep bizonyos karizmák működése által tanúságtevésre készteti azt, aki ebben az Isten-megtapasztalásban részesült.21 /2045-2034.
Kérdező: 2. Újjászületés vagy Lélekkeresztség volt, amiben részesültem?
HANG: 2. Te egy rövid időre eljutottál arra a pontra, amikor valóban szabaddá váltál pénzedtől. Ez a pillanat volt az, amikor istenélményben tudtalak részesíteni. Ezt sem újjászületésnek, sem Lélekkeresztségnek nem mondanám. Újjászületésnek azért nem, mert az nem abból áll, hogy valaki valamitől szabaddá válik, hanem abból, hogy megbánva eddigi életének botlásait, elfogad Engem urának, megszabadítójának. Inkább az újjászületés kezdetének mondanám. Lélekkeresztségnek pedig azért nem mondanám, mert a Lélekkeresztség olyan istenélményt jelent, amely karizmává minősít bizonyos emberi tulajdonságokat. Ennek is inkább kezdetéről beszélnék nálad, mivel azt a tulajdonságodat kezdte átjárni Lelkem, amely által könnyen kapcsolatokat tudsz teremteni másokkal. E tulajdonságod azelőtt is megvolt, de akkor nagyon más tartalmakat hordozott, és más célokat igyekezett elérni. Azért mondom ezt is inkább kezdetnek, mert e képességednek még fejlődnie kell a kapcsolatteremtés tartalmát illetően.
Bizonyos értelemben mondhatom újjászületésnek és Lélekkeresztségnek tehát az istenélményedet, de nem mint egy egyszer megtörtént eseményt, hanem mint egy egyszer elindult folyamatot! A te istenélményedben erről volt szó! Egy Általam történt elindításról! Felém!21 /2065-2054
Kérdező: 2. Meditációban egyedül sem éreztem magam magányosnak.
3. Kik voltak, akik simogatták a lelkemet?
HANG: 2. A meditációban eljutottál lelkednek arra a szintjére, ahol már nem létezik számodra a magányosság érzése. Ez nagyon jó, mert ez azt jelenti, hogy pozitív alaphelyzetbe sikerült kerülnöd. A Tőlem eltávolodás minél jobban mélyül, annál inkább elhatalmasodik a magányosság érzése a lélekben. A halál utáni pokol az elmagányosodottak világa!
Van a Földön olyan lelkiállapot, amikor nagyon elhagyatottnak érzi magát valaki, pedig ilyenkor vagyok hozzá legközelebb. Ez a lelki szárazság. Ez az elhagyatottság, és nem a magányosság érzése! De most nem erről akarok beszélni.
Aki távol van Tőlem, az mindent elkövet, hogy emberek vegyék körül! A magány szinte kibírhatatlan számára. Képtelen a szembesülésre, ezért mindent elkövet, hogy tömegbe, társaságba, valamilyen szintén Tőlem távollevő emberek közé meneküljön.
Aki önszántából meditálni képes, az egy lelki szint elérésekor már inkább abból érez meg valamit, hogy Én benne vagyok nemcsak létbentartó, hanem boldogító módon is!
3. Őrangyalod és társai mindig veled vannak. Ők gyógyítgatnak, erősítenek lelkileg téged. Olyan hatás, ami téged ért őrangyaloddal kapcsolatban, hogy is jöhetne mástól?!
Drága Gyermekem! Előre jelzem, hogy lelki szárazságon, tehát egy kiüresedett, elhagyatottság érzésen neked is át kell menned lelked fejlődése érdekében. Ez azért lesz szükséges, mert van a léleknek olyan állapota, amikor csak a hithűsége marad, amikor igazolnia kell, hogy Istent nem ajándékaiért szereti, hanem Önmagáért! Ez az igazi és örök szeretet! A lelki szárazság, a boldogtalanságnak valóságos megtapasztalása tesz alkalmassá mindenkit az igazi boldogság, az Istenben élés boldogságának megtapasztalására. Ez a megtapasztalás messze felülmúlja mind az újjászületésben, mind a Lélekkeresztségben átélt istenélményt!


21 /2108-2097
Kérdező: 3. Segíts, hogy tanúságot tudjak tenni Rólad, Jézusom!
HANG: 3. A Lélekkeresztséget kérni kell! Ez nem azonos az újjászületéssel. A Lélekkeresztségre Nekem is szükségem volt, hogy tanúságot tudjak tenni Magamról, küldetésemről (Lukács 4;18-19)! Ha kitartóan, hűségesen kéred ezt az Atyától, feltétlenül meg fogod kapni (Lukács 11;13)! Ha ez megtörténik, akkor már nem lesz probléma számodra, hogy hol, mikor és hogyan tégy tanúságot Rólam!

21 /2117-2106
Kérdező: 3. A Lélekkeresztségről és az újjászületésről érdeklődöm.
HANG: 3. Az újjászületésről és a Lélekkeresztségről az utóbbi időben sokat közöltem már veletek. Nekem nem kellett újjászületnem, de Lélekkeresztségben Nekem is részesülnöm kellett (Lukács 4;18). Az újjászületés valóban megtörténik akkor, ha valaki elfogad Engem Urának, Megváltójának. E nélkül nincs üdvösség! A Lélekkeresztségben a nem személyválogató, de szerepeket kiosztó Szentlélek tanúságtevésre készíti fel azokat, akiket így betöltött. Nem szükségszerű, hogy az újjászületés és a Lélekkeresztség egybeessék! Sőt!
Mivel a Lélekkeresztségben bizonyos emberi tulajdonságokat karizmává minősít a Szentlélek, s mivel a legkisebb, legegyszerűbb tulajdonsága az embernek maga a nyelvkészség, ezért csak ritka eset az, amikor valaki Lélekkeresztségben legalább jelnek ne kapná meg ezt a karizmát. De aki megkapja, nem azért kapja, hogy dicsekedjék vele, hanem azért, hogy önmagát építse általa!


21 /2134-2124
Kérdező: Egy nagy istenélményben Lélekkeresztelt lettem?
HANG: Az olyan istenélményben, amely ünneppé rögzül valakiben, feltétlenül a szeretet áradására, Isten melletti tanúságtevésre ken fel a Szentlélek!
Az újjászületés nem mindig azonos a Lélekkeresztséggel. Feltétlenül újjászületsz, ha őszinte szívvel elfogadsz Engem Uradnak, Megszabadítódnak! Vagyis elfogadod a megváltást, tehát azt, hogy felvállalod a gondolkodás-átalakítással járó szellemi munkát. Ez se több, se kevesebb, mint annak elfogadása, hogy törekedni fogsz meglátni mindenben azt, hogy egymáshoz tartozunk, tehát azt, hogy mindent javadra fordíthatsz Általam, Velem és Bennem!
A Lélekkeresztség fény és erő áradása! Tehát hiteles tanúságtevővé avatja azt, aki ebben részesül (Lukács 24;48-49)! Nagyon szeretlek, és nagyon bízom benned! Örüljünk egymásnak! Megáldalak


22/2165-2154
Kérdező: 1. Közel vagyok az újjászületéshez?
2. Az újjászületettek újra születve újra újjászületnek?
HANG: 1. Abban a pillanatban, amikor őszinte és teljes szíveddel Hozzám fordulsz, tehát abban a pillanatban, amikor belátod, hogy eddigi életedben milyen pontokon tértél el az Általam felkínált úttól, abban a pillanatban, amikor belátod, hogy a tíz-parancsot, amelyet a két főparancs összefog, annyiszor figyelmen kívül hagytad, abban a pillanatban, amikor eddigi gyarlóságaidat fájlalni kezded, megbánod, és elmondod Nekem, hogy e pillanattól kezdve elfogadsz Engem Uradnak, Megszabadítódnak, és ezt a napot életed legnagyobb szubjektív ünnepévé nyilvánítod, e pillanatban újjászülettél! Igen, mert Istent nem lehet nagylelkűségben felülmúlni!
Ennek átélése, elfogadása nem mindig jelent sodró erejű érzelmi élményt is. A Lélekkeresztség igen! Az mindig érzelmi feldobottsággal jár együtt
2. Amikor valaki, mint újjászületett jön le a Földre, akkor a Lélekkeresztség élményét feltétlenül átéli, mert ez az istenélmény, ez a megtapasztalás olyan szerep vállalására késztet, amely e nélkül nem volna megvalósítható!22/2180-2169
Kérdező: Mi a Lélekkeresztség?
HANG: A Lélekkeresztség egy olyan istenélmény, amely erővel, bátorsággal, bizalommal tölti el azt, aki ebben részesül. A Lélekkeresztség teszi lehetővé azt, hogy hatékony tanúim legyetek az emberek előtt. Hinni kell abban, hogy van ilyen, mivel Előfutárom erről egyértelműen tudósított benneteket, ahogy ezt Márk evangéliumának 1;8 részében olvashatod. De Magam is erről beszéltem, amikor Lukács evangéliumában a 24;49 részben megígértem, hogy Erőben részesítelek benneteket! A Lélekkeresztség olyan esemény, amely által Lelkem bizonyos emberi tulajdonságotokat karizmává minősíti embertársaitok javára!
Meglepő az, amit leveledben írsz erről, amikor médiumom Lélekkeresztségéről mondasz véleményt! Az ő számára ez az esemény olyan pirosbetűs ünnep, mely élményhez semmi hozzá nem mérhető!
A Lélekkeresztség kicsit előíze a Mennyország boldogságának! Ennek csodálatos voltát nem lehet úgy szavakba foglalni, hogy ráérezzen valaki, aki ebben nem részesült. Olyan ez, mint a szerelem! Aki még soha nem volt szerelmes, annak hiába áradozol arról, hogy az milyen. Olyan ez, mint valami csodálatos illat. Akinek nincs szagló érzéke, annak beszélhetsz róla, de nem teheted számára tapasztalhatóvá, érthetővé. Olyan a Lélekkeresztség, mint valami színpompás varázslat. Aki színvak, annak hiába próbálod szavakkal érzékelhetővé tenni azt, hogy milyen a szivárvány!
Én azért nem beszéltem a Lélekkeresztség milyen-ségéről, mert ennek nincs értelme senkinél addig, amíg ezt valaki meg nem tapasztalta. Csak azt mondtam róla, hogy van, és erőben fogtok részesülni általa.
Hinned kell, és imádkoznod kell érte! Te ennél többet nem tehetsz. De ezek feltétlen feltételei annak, hogy Lélekkeresztelt légy! A kegyelem csak abban az irányban lehet hatékony, amely irányban nyitottságra talál
Minden embert szeretnék Lélekkeresztségben részesíteni, hogy hatékony tanúim legyetek a világ négy égtáján, és így ne csak másoknak kínáljátok fel a Földön elérhető legnagyobb boldogságot, hanem magatok számára is biztosítsátok azt, hogy tanúságot tudjak tenni rólatok mennyei Atyám előtt, mivel ti is tanúságot tettetek Rólam az emberek előtt.


22/2201-2190
Kérdező: 1. Jézustól hatalmat kaptam gyógyításra?
2. Újjászülettem-e? Lélekkeresztelt vagyok-e?
HANG: 1. A gyógyítás önmagában nem szolgálja senki boldogságát! Boldoggá nem az tesz valakit, hogy nem fáj semmije, hanem az, hogy Én, Jézus, benne otthonra találtam. Aki elsősorban nem ezt akarja, az már eleve melléfogott!
Én mindenkinek minden képességet megadok arra, hogy Engem képviseljen az emberek előtt. De Engem csak az akar komolyan befogadni életébe, aki nagyon komolyan hozzálát, és kezdi tanulmányozni az Én evangéliumaimat. Én elsősorban ezért jöttem.
Olvasd el Márk 1;38-at, és megérted, hogy mennyire nem gyógyítónak jöttem, hanem boldogítónak! Boldog pedig lehet valaki betegen is, és boldogtalan lehet valaki egészségesen is. Ez természetesen akkor igaz, ha valaki használja az eszét, tehát nem bódulni akar, hanem Velem akar EGY lenni úgy, hogy nem árt soha senkinek, hogy mindig megbocsát mindenkinek, és segít ott, ahol tud! Aki így él, az megtért ember, az újjászületett ember, az beavatott ember.
2. A Lélekkeresztség akkor valódi, ha egy, az előbbi megfogalmazás szerinti megtért ember kéri a Szentlelket, hogy bármelyik képességét karizmává finomítva szolgálni tudja embertársait. Ha e kérésében állhatatos, akkor olyan istenélményben részesítem, amely mélyíti az alázatát, és felerősíti hiteles tanúságtevésre!
Jó, ha tudod, hogy az Általam beavatottak bár nagyon boldogok, de nagy szenvedők is! A prófétasággal együtt jár a prófétai sors is! Aki Hozzám tartozik, az nem keverheti össze a Föld siralomvölgy jellegét a Mennyországgal! Itt a boldogok bizony sokat sírnak, a boldogokat üldözik, félreállítják, sőt bebörtönzik, és gyakran meg is ölik őket! De ők boldogok, mert tudják, hogy övék a mennyek országa, amit már itt a Földön szívükben hordnak!22/2223-2212
Kérdező: 1. Szeretnék Lélekkeresztségben részesülni!
HANG: 1. Én is szeretném, ha Lélekkeresztségben részesülnél!
Ha őszintén megbántad eddigi botlásaidat, és elfogadtál Engem Uradnak, Megszabadítódnak, akkor megtörténik az újjászületésed. Ekkor már képes vagy Lélekkeresztségben részesülni. Ha így, Engem Uradnak, Megszabadítódnak elfogadva hiszed, hogy képes vagyok téged belemeríteni a Szentlélekbe, és ezért imádkozol, akkor ez meg fog történni akkor, amikor a Szentlélek ezt jónak látja.
Számodra ezután már ez az egész csupán türelem kérdése. De mivel tudod, hogy ez a vágyad az Isten kezében van, ezért e türelem már nem jelenthet gondot.


23 /2239-2227
Kérdező: Valóban Jézus látogat engem?
HANG: Én, Jézus, nemcsak meglátogatlak. Ezt részemről kevésnek tartanám! Mindig benned akarok élni, és a lelkiismereteden keresztül mindig építeni akarlak. Mindannyiszor, amikor úgy gondolod, hogy ilyen hatás ér téged, az valóban Tőlem van.
De olyan nincs, hogy Én hozzád vagy bárkihez úgy szólnék, mint médiumomhoz, ha mondanivalómat nem kötöm össze egyértelmű küldetéssel. Olyan nincs, hogy Én bárkivel is kivételt tennék!
Ha valakinek olyan szerepet adok, hogy benne, vele, általa Nekem közölnivalóm van másokkal, akkor már előre úgy formálom életét, hogy a Lélekkeresztség által karizmatikus adományokkal lássam el őt a többi ember javára.
Akit arra választottam, hogy médiumom legyen, annak kemény prófétai sorsot kell vállalnia, mert hiteles prófétám csak az lehet, aki sorsazonosságot vállalt Velem.
Ha azt akarod tudni, hogy ki az a szellem, aki az Én nevemben szólni szokott hozzád, akkor ehhez alaposan tanulmányoznod kell az evangéliumokban megtalálható tanításomat.
Az semmiképpen nem lehet elég, hogy valaki azt mondja benned, hogy ő Én vagyok. Az sem lehet elég, ha mindig szépeket mond. Csak akkor ismerhetsz Rám egy benned megszólaló szellemben, ha mondanivalója megegyezik az evangéliumokkal.
Ha a nemártást, a megbocsátást, az állandó segítőkészséget szorgalmazza mindenféle megszorítás nélkül rajtad keresztül mások felé, és ha te első kézből igazolod ezt életeddel. Ekkor lehet arról szó, hogy a közléseket Én adom neked. De ilyenkor nem csupán neked adom a gondolataimat, hanem arra is felszólítalak, hogy azokat közöld másokkal is, mert minden Tőlem jövő felszólítás szeretni tanításra indítja azt, akivel így kapcsolatba kerültem.
Kedves Barátom! Örülök minden jó szándékú törekvésednek! Számomra a te életed nagyon fontos. Általad is szebbé, jobbá akarom tenni azt a világot, amelyben Én most is jelen vagyok, mint út, igazság és élet!

23 /2273-2261
Kérdező: 3. Vágyódhatom Lélekkeresztségre?
HANG: 3. Valóban nem azonos az újjászületés a Lélekkeresztséggel. Az újjászületés részetekről az Engem elfogadás. Ezt a döntéseteket a legnagyobbnak kell tartanotok földi életetekben. Döntésetek nélküli újjászületés nem létezik. A szertartások csak akkor értelmesek, ha van mit lepecsételniük. A gyermekkeresztelésnél előlegezve van a jövőben meghozott döntésetek. Ennek a megelőlegezésnek ad alapot a szülők és a keresztszülők ígérete. E nélkül az egész értelmetlen, sőt szentségtörés! Újjászületés nélkül nincs üdvösség! (János 3;3)
A Lélekkeresztségre vonatkozó ígéretemet megtalálod Lukács 11;13-ban. A Lélekkeresztségben a szerepeket kiosztó Isten karizmává minősít bizonyos emberi tulajdonságokat bennetek. Tehát meghatározott feladatok elvégzésére kaptok a Szentlélek által adományokat! Ezek az adományok nem azonosak a Szentlélek gyümölcseivel, amelyeket a Galata levél 5;22-23-ban olvashatsz.
Van olyan, és nem is ritkán, hogy az újjászületés és a Lélekkeresztség egybeesik!


23 /2303-2291
Kérdező: 2. Honnan lehet felismerni a Megtévesztőt?
HANG: 2. Ahhoz, hogy valaki a szellemek megkülönböztetésének adományát megkapja, nem elég Lélekkeresztségben részesülnie. Szükséges hozzá még egy végleges döntés, hogy rendszeresen foglalkozzék az evangéliumaimmal, továbbá legyen benne nyitottság és alázat arra, hogy a megismert jót képes legyen leváltani az általa értelmesebbnek ítélt jobbra. E nélkül ez az adomány nem birtokolható. Aki azt gondolja magáról, hogy ő tévedhetetlen, annak biztosan téves lelkiismerete van. Ez áll minden olyan igazságra, amelyről elmondhatjátok, hogy 'tükör által homályban' mutatkozik meg előttetek.
Más a helyzet az erkölcsi igazságokkal! Az az igazság, amely hirdeti, hogy soha senkinek nem szabad ártanotok, hogy mindig mindenkinek meg kell tudnotok bocsátani, és segítenetek kell ott és akkor, ahol és amikor erre lehetőséget kaptok, ez nem ismer mellébeszélést! Én EZZEL azonosítottam Magamat! Tehát a gyakorlati szeretet parancsa mindig és teljesen érvényben van, és ez mindig és mindenütt felismerhető.
Csak azt szabad másnak akarnod, amiről tudod, hogy a te lelkedet is építené, ha mások azt neked tennék, és nem szabad tenned azt, amiről tudod, hogy neked is ártana, ha mások tennék azt neked.


23 /2308-2296
Kérdező: 2. Részesülhetek Lélekkeresztségben?.
HANG: 2. Nagyon természetes, hogy részesülhetsz Lélekkeresztségben.
Az Én Lelkem örömmel tölti be azokat, akik az Ő jelenlétét az áldozatos szeretet kibontakozására akarják felhasználni. Ennek nincs semmi más feltétele, mint radikálisan hátat fordítani az önzésnek, tehát megbánni eddig önzéseidet, és komolyan igent mondani arra, hogy Lelkem irányítását el akarod fogadni. Ha ezt naponta elmondod Nekem, Jézusnak, akkor már csak várnod kell, és egészen biztos lehetsz abban, hogy a megfelelő időben eláraszt a Szentlélek.


23 /2310-2298
Kérdező: 2. Szeretnék Lélekkeresztségben részesülni!
HANG: 2. Ha legfőbb vágyad a szolgáló szeretet megélése ott, ahol erre lehetőséget adnak neked, akkor nincs más dolgod, mint az, hogy állhatatosan kérd a Lélekkeresztséget. Biztos lehetsz abban, hogy a Szentlélek akkor, amikor elérkezettnek látja az időt, be fog tölteni téged is erővel és békével, s te erről nemcsak tudni fogsz, de nem is fogod tudni megállni, hogy tanúságot ne tégy majd erről mások előtt!


23 /2328-2316
Kérdező: 3. Lehet álomban Lélekkeresztségben részesülni?
HANG: 3. Lehet álomban is Lélekkeresztségben részesülni. De újjászületni, megtérni nem lehet! Álomban is kaphatsz egy földi életre szóló szerepet Istentől, de ennek igazolódnia kell ébrenlétben. Tehát gyümölcseiről felismerhető lesz.


24 /2361
Kérdező: 2. Egy asszony édesanyjától kapott médiumitást.
HANG: 2. Természetesen igaz lehet, hogy valaki médiumitást kap édesanyjától. Az viszont már nagyon kétséges, hogy egy olyan médium, akit nem Én választok, aki nem Tőlem részesül Lélekkeresztségben, tisztán tudna Engem állapotszerűen képviselni! Sőt! Nem is kétséges, mert egyszerűen nem tud ilyen lenni! Aki nem Általam lesz médium, az mondhat szépeket, jókat és igazakat, de tevékenységében mindig lesz valami rejtett csúsztatás, s ennek hosszú távon feltétlenül megjön a mérges gyümölcse.
Neked is, és mindenkinek, sokkal többet kellene foglalkoznotok az Én evangéliumaimmal, és tanácsot olyan emberektől kellene kérnetek, akik Engem valóban ismernek. Gyümölcseiről ismeritek meg a fát, és gyümölcseiről ismeritek meg azokat az embereket, akik az én médiumaim. Ezeket az embereket az jellemzi, hogy szegények és boldogok. Emellett minden igyekezetük az, hogy embertársaikat úgy szeressék, ahogy Én szerettelek titeket.
A senkinek soha nem ártás, a mindig mindenkinek megbocsátás és a gyakorlatilag szolgáló szeretet megélése mellett az építés, buzdítás és vigasztalás. Ez jellemzi azokat, akikben az Én Lelkem él és működik. Én mindig gondoskodom arról, hogy legyenek ilyenek. Ha nem lenne egy sem, akkor Isten már nem tartaná létben e világot. A világot általuk tartja fenn Isten, hogy lehetőségetek legyen megjavulni. Lehetőségetek legyen megtalálni boldogságotokat.
Nagyon szeretlek, és szeretnék akadálytalanul élni benned!


24 /2371
Kérdező: 1. Újjászülettem-e?
3. Lélekkeresztségben részesülhetek?
HANG: 1. Te elfogadtál Engem, Jézust, Uradnak, Megszabadítódnak. Ezt jó többször is felelevenítened magadban. Határozz meg egy általad kedves napot, amelyben felszítod magadban azt, hogy befogadsz Engem szívedbe. Ezt nevezd ki újjászületésed napjának, és rendszeresen ünnepeld ezt meg! Igen, mert a te részedről újjászületésednek ez a feltétele. A többit bízd a Szentlélekre, aki akkor és úgy fogja éreztetni veled újjászületésed valóságát, amikor és ahogy Ő ezt jónak látja.
3. A Lélekkeresztség csak részben olyan, mint az újjászületés. A Lélekkeresztség tanúságtevésre buzdít. Az, amit te halandzsa éneklésnek mondasz, az bizony a Szentlélek munkája benned, ha szándékod az, hogy szíved imájaként szálljon fel éneked Isten elé. A nyelv-imát a szándék teszi imává. De az, hogy valaki képes legyen erre az egyszerű, gyermeki feloldásra, az a Szentléleknek a műve, ha alapja az alázat.

24 /2371
Kérdező: 1. Újjászülettem-e?
2. Űzhetek el rossz szellemeket?
3. Lélekkeresztségben részesülhetek?
HANG: 1. Te elfogadtál Engem, Jézust, Uradnak, Megszabadítódnak. Ezt jó többször is felelevenítened magadban. Határozz meg egy általad kedves napot, amelyben felszítod magadban azt, hogy befogadsz Engem szívedbe. Ezt nevezd ki újjászületésed napjának, és rendszeresen ünnepeld ezt meg! Igen, mert a te részedről újjászületésednek ez a feltétele. A többit bízd a Szentlélekre, aki akkor és úgy fogja éreztetni veled újjászületésed valóságát, amikor és ahogy Ő ezt jónak látja.
2. Nemcsak űzhetsz, de kell is űznöd rossz szellemeket. De ebből nem szabad sportot csinálni. Az nem jó, ha sokat foglalkoztok a gonosz lelkekkel. Az a jó, ha Velem és egymással foglalkoztok szeretetben sokat. De néha keményen el kell zavarnod azokat az ártó erőket, akik azt akarják, azért foglalkoznak veled, hogy te velük foglalkozzál.
3. A Lélekkeresztség csak részben olyan, mint az újjászületés. A Lélekkeresztség tanúságtevésre buzdít. Az, amit te halandzsa éneklésnek mondasz, az bizony a Szentlélek munkája benned, ha szándékod az, hogy szíved imájaként szálljon fel éneked Isten elé. A nyelv-imát a szándék teszi imává. De az, hogy valaki képes legyen erre az egyszerű, gyermeki feloldásra, az a Szentléleknek a műve, ha alapja az alázat.


24 /2380
Kérdező: 3. Jézustól kaphatok-e beavatást és feladatot?
HANG: 3. Az, amit te Tőlem kapott beavatásnak nevezel, Lélekkeresztség. Ezt rendszeresen, tehát állhatatosan kérned kell, és amint Lukács evangéliumában 11;13 olvasod, meg is fogod kapni akkor és úgy, amikor és ahogy a Lélek a te számodra a legjobbnak látja.


24 /2386
Kérdező: Szeretnék Lélekkeresztségben részesülni, de csak akkor, ha méltónak tartasz rá, Uram!
HANG: Van személyre szóló üzenetem számodra. Pontosan a kérdéseddel kapcsolatban tudom ezt kifejteni neked.
Szeretetem áradásának akadálya benned az, ha egyáltalán arra gondolsz, hogy mire vagy méltó, Én mire tartalak téged méltónak! E szó Velem kapcsolatban egy nagyon helytelen alázat-megnyilvánulás! Ostoba ember az, aki azt gondolja, hogy valaha is méltó valamire Istenével kapcsolatban. Én, Jézus, nem voltam akárki, de amikor valaki csak emberként "jó"-nak, tehát Istenhez méltónak mondott Engem, akkor keményen rászóltam (Márk 10;19).
Isten nem azért szeret benneteket, mert jók vagytok, hanem azért, mert Ő JÓ! És mivel Én egylényegű vagyok az Atyával, ezért Én sem akkor és azért teszek valamit, mert ti valamire is méltóvá váltatok, hanem azért, mert Én jó vagyok, és ti tükrözni akarjátok jóságomat.
Iktasd hát ki szótáradból azt, hogy te vagy bárki más mire méltó, illetve mire nem méltó a kegyelmi rendben. Itt minden ajándék!
Te újjászületett, tehát megtért ember vagy. A Lélekkeresztségnek van egy hivatalos formája, melyet bérmálásnak, konfirmálásnak neveztek. Ennek az volna a feladata, hogy erőt és bátorságot adjon nektek a tanúságtevésre. Ezt a feladatát ez szinte soha nem tölti be. De a Szentlélek ezektől függetlenül is be tud bárkit tölteni, ha az illető kéri, kinyílik rá, vágyódik erre (Lukács 11;13)!
Ha állhatatosan kéred ezt, akkor feltétlenül meg fogod kapni azt az Istenélményt, amely ezzel együtt jár!


24 /2414
Kérdező: 3. Lélekkeresztségre vágyom!
HANG: 3. A Lélekkeresztséget kérned kell, és el kell hinned, hogy igazat mondottam akkor, amikor Lukács 11;13-ban ígéretet tettem erre.
Drága Gyermekem! Megértem, hogy nehezen tudod feldolgozni az igazságtalanságokat, a szeretetlenségeket. Ha nagyon mélyen át tudod látni azt, hogy önmaguknak ártanak azok, akik neked akarnak ártani, és azt, hogyha te Istent szerető vagy, márpedig az vagy, akkor minden a javadra válik, akkor sikerülni fog megtalálnod lelked nyugalmát akkor is, ha kívülről háborgatnak, s a szíved felszínén nyugtalanságot élsz meg.


24 /2422
Kérdező: 1. Szeretnék Lélekkeresztségben részesülni!
3. Szeretnék fényátadó lenni! Méltó lehetek rá?
HANG: 1. Lukács 11;13-ban egyértelműen és világosan megfogalmaztam azt az isteni vágyat, amely azonos a tiéddel, amikor Lélekkeresztségre vágyódsz. Már Előfutárom beszélt erről Márk evangéliumának 1;8-dik részében. Ne fáradj hát bele a könyörgésbe, amelyet szívedből az ég felé küldesz. Kérd állhatatosan a Lélekkeresztséget! Mindennap legalább egy-egy fohásszal könyörögj ezért a kegyelemért!
Nem azért kell állhatatosan kérned, mert állhatatosságodra Istennek van szüksége, hanem azért, hogy a magad számára is igazolódjék az, ami a Lélekkeresztséggel kapcsolatban a legfontosabb. Ez pedig az, hogy nemcsak a felszínen fodrozódik benned ez a vágy, hanem egész lényeddel kívánod ezt az Istenélményt. De nemcsak ezért kell állhatatosan kérned, hanem azért is, mert Atyám Általam a legoptimálisabb időben akar téged betölteni Szentlélekkel, s ez a pillanat nehogy olyankor érkezzen el, amikor részedről zárt ajtókra talál, tehát olyankor, amikor már esetleg le is mondtál erről.
Amikor a világ végéről beszéltem, akkor azt mondottam, hogy az úgy jön el, mint a tolvaj. Legyetek hát ébren, nehogy váratlanul érjen benneteket. A Lélekkeresztség annak számára, aki ebben részesül, olyan, mint a világ vége! Egy új világ kezdetét kell hogy jelentse!
3. Fényadó vagy! Ez nem méltóság kérdése. Alkalmasság kérdése! Ti nem vagytok méltók semmire, de Én, Jézus, a Szentlélek által alkalmassá tudlak tenni benneteket mindenre, ami külön-külön nektek is, és ugyanakkor az egész világnak is hasznára válhat. Ennek megvalósítása ugyan nem a ti munkátok, de nektek kell engednetek, hogy ezt meg tudjam valósítani bennetek. Ilyen értelemben vagyunk egymásnak partnerei!


24 /2437
Kérdező: 3. Több szentírási hely homályos előttem.
HANG: 3. Most röviden válaszolok egy-egy különálló kérdésedre.
- A hűtlen intézőt azért dicsértem meg, mert élete zsákutcájából megfelelő ön- és emberismeret birtokában az adás vállalásával próbált kijutni. Tehát nem a csalását értékeltem, hanem az okosságát.
- Én mindig tekintettel voltam azokra az egyházi törvényekre, amelyek az emberek érdekeit is szolgálták. Csak azokra nem voltam tekintettel, amelyek embertelenek voltak. Az egyházi adó sem akkor, sem most, semmiképpen sem mondható embertelennek!
- Nincs ellentmondás e két kijelentésemben: Aki nincs Velem, az ellenem van, és aki nincs ellenünk, az velünk van. Mindenki annyiban van Velem, amennyiben ismeretei ezt lehetővé teszik számára.
- Amilyen ismeretem Nekem, Jézusnak birtokomban volt az utolsó napról, az nem volt olyan, hogy emberként embereknek továbbadhattam volna.
- Aki Lélekkeresztségben részesült, az mind átélt egy olyan istenélményt, amely számára nem volt észrevétlen! Minden Lélekkeresztelt tudja, hogy tanúságot kell tennie istenélményéről, tehát egy ilyen megtapasztalás feltétlenül átélt valóság lehet csak.
Az lehet, hogy újjászületésben részesülhet valaki anélkül, hogy ezt időpontban tudná rögzíteni. Az újjászületés a megtéréssel azonos, és van, amikor ez egyesek életében nem látványos. De a Lélekkeresztségben bizonyos emberi tulajdonságok karizmává minősülnek, tehát olyan képesség vagy képességek kezdenek működni, amelyeket Isten pillanatok alatt megtisztított és fölerősített mások javára! Ez tehát előbb-utóbb mindig nagy élményt bont ki a lélekkereszteltben.


25 /2465
Kérdező: 3. Lehet ilyen helyen Lélekkeresztségben részesülni?
HANG: 3. Lélekkeresztségben bárhol lehet részesülni. Ennek feltétele nem a hely, hanem a lelki hozzáállás ahhoz a lelki élményhez, amelyben a Szentlélek karizmává minősít bizonyos emberi tulajdonságokat a többi ember javára.
Tudnod kell, hogy megtérni nem annyit jelent, mint valami felekezethez csapódni, hanem annyit, hogy Engem, Jézust, elfogadni Uratoknak, Megszabadítótoknak. Ez nem azonos a Lélekkeresztséggel, bár történhet egyszerre a kettő.


25 /2516
Kérdező: 2. Lélekkeresztségben részesültem?
3. Mi a teendőm?
HANG: 2. A Lélekkeresztség olyan istenélmény, amelyben közvetlenül tapasztalhatjátok meg Isten szeretetét, s ezzel együtt megkapjátok a pecsétet az Isten által rátok kiosztott szerepre is. Az ehhez a szerephez szükséges emberi képességeiteket ilyenkor Isten megtisztítja és karizmává erősíti, de ezt mindig csak a közösség javára szabad felhasználnotok. Ha Lélekkeresztségben részesültél, akkor ez olyan formában történik, hogy nem marad felőle kétséged. Ha Én hívlak el valamilyen szerepre, akkor egyértelműen teszem azt, és bőven ellátlak bizonyosságokkal. Ha nem vagy benne biztos, akkor inkább várj tovább türelmesen, ne siettesd a te emberi akaratoddal, vágyaiddal, mert itt nagyon be tud kapcsolódni az ellenoldal. Ami biztos, hogy mindenkinek alapfeladata a szeretés, a szeretni tanítás, ezt mindenképpen csinálnod kell, akár tudod már, hogy mi lesz a szereped, akár nem. Türelem, türelem, mindent időben közlök veletek, amire csak szükségetek van.
3. Erre a kérdésedre már az előző pontban is válaszoltam. Engem a leghitelesebben az evangéliumaimból ismerhetsz meg, továbbá ajánlom még a ,,Keressétek az Isten országát!" és ennek kivonatát, a ,,Merre menjek?" című könyveket, ha valóban magas fokon akarsz Velem foglalkozni.
Keress egy olyan közösséget, ahol Engem (és nem Rólam) akarnak tanulni, hiszen ,,ha ketten-hárman összejöttök az Én nevemben, akkor ott vagyok köztetek", tehát ez egy nagyon hatékony módja az Engem megismerésnek. Továbbá legyen rendes esti és reggeli imád, amikor megbeszéljük az aznapi teendőidet, ill. azt, hogy hogyan sikerült végrehajtanod. Ez most a teendőd, minden más csak ezután jöhet, ha Tőlem, Engem akarsz tanulni.


26 /2563
Kérdező: 3. Újjászülettem és Lélekkeresztségben is részesültem?
HANG: 3. Drága Barátom! Bizony te már újjászülettél az ég nagy örömére, és az istenszeretők és magad boldogságára. Te már tudod, hogy Rajtam és rajtad kívül a te számodra nincs megoldás. Kettőnk közös munkája az, amely az Én benned lévő jelenlétemből, tanításomból, kegyelmemből és a te, ezekre ráfigyelő szeretetedből kovácsolódott össze. Szentlelkem azért is élteti lelkedet, hogy tanúságot tudj tenni boldogságod forrásáról, vagyis arról, hogy Én benned élek, te pedig Énbennem.


26 /2573
Kérdező: 1. Lélekkeresztségem után nem történt velem semm
HANG: 1. Vallási intézményrendszeretekben bizonyos feltételek mellett, bizonyos időpontokban papjaitok, püspökeitek Lélekkeresztségben részesítenek vallásos embereket. Meg kell mondanom, hogy a Keresztelő János által beígért Lélekkeresztségemet csupán csak szertartások által nem lehet megkapni. A csak szertartás által megkapott Lélekkeresztség egy olyan forma, amely nincs kitöltve tartalommal. Olyan kehely, amelybe nem került bor. A tartalom az Én Lelkem, amely ha megfelelő lelkületre talál bennetek, akkor kitölti a formát, és kérésetekre megadja azt a karizmát, amely bizonyos képességet felerősít, megtisztít bennetek mások javára, akkor, amikor azt jónak látja.
Nem feltétlenül szükséges, hogy ezt érzelemmel is azonnal átéljétek, de hittel feltétlenül el kell fogadnia annak, aki ezt őszintén kéri!
A Lélekkeresztséget tehát kérni kell (Lukács 11;13)! Földi értelemben ezt nem díjazza a világ, de díjazzák az égiek!


26 /2626
Kérdező: SZERETNÉM, HA BENNEM ÉLNÉL!
1. Újjászületett vagy Lélekkeresztelt vagyok-e?
HANG: 1. Neked tudnod kell azt, hogy elfogadtál-e Engem Uradnak, Megszabadítódnak vagy sem! A te oldaladról ennek meg kell lennie ahhoz, hogy az újjászületés kegyelmében részesülj. Az újjászületésnek egyértelmű jelei vannak. Ilyenek: szívesen gondolsz Rám, a te Jézusodra, szívesen olvasod az evangéliumokat, de az egész Bibliát is, szívesen olvasod a HANG-könyveimet, és szívesen beszélgetsz olyanokkal, akik szintén szívesen beszélnek Rólam.
A Lélekkeresztség szintén felismerhető. A szerepeket kiosztó Isten a Lélekkeresztség által ad olyan szerepet, amely munkára és benső békére ad felszólítást.
Újjászületésed akkor is valós, ha folyamatnak éled meg!


26 /2656
Kérdező: 2. Lélekkeresztelt vagyok?
3. Elveszíthető az újjászületés?
HANG: 2. Amíg bárkinek kétsége van afelől, hogy Lélekkeresztelt vagy sem, addig nem lehet az, mivel a Lélekkeresztség olyan istenélmény, amely bizonyos karizmákat ad, tehát bizonyos emberi tulajdonságokat megtisztít, felerősít az emberek szolgálatára. Ezt észre nem venni, képtelenség!
3. Amit a Zsidókhoz írt levél 6;4-6-ig olvasol, az csupán elmélet. A gyakorlatban ugyanolyan képtelenség, mint a Lélekkeresztséget észre nem venni.
Az mindig jó, ha imádkoztok egymásért. Ennek az egymásért mondott imának nem lehet akadálya az, hogy az, akiért az imát mondjátok, már meghalt. Minden imádság, ha szívből jön, mindenkiben növeli a szeretetet, akár a Földön él, akár már elköltözött a földi életből. A halál nem lehet akadálya a szeretet növekedésének senkiben!


26 /2675
Kérdező: 2. Lélekkeresztelt vagyok?
HANG: 2. Megtért ember vagy! A Lélekkeresztség olyan istenélmény, amelyben Lelkem különböző adományokkal, karizmákkal látja el a lélekkereszteltet, hogy Istentől kapott feladatát tanúságtevő formában tudja teljesíteni.
Te megtért ember lettél! Ebben az állapotodban nagyon fontos, hogy ne a vallásoskodás irányában rögzülj le, hanem a gyakorlati szeretet megvalósítását tartsd a legfontosabbnak. Ennek az iránynak legjellemzőbbjét így fogalmazhatom meg: "Inkább szeressétek ellenségeiteket!"


28 /2817
Kérdező: 1. Lélekkeresztelt vagyok?
2. Mi az igazi szabadság?
HANG: 1. Nincs arra sablon, hogy valakinek hogyan kell Lélekkereszteltté válni. Az egészen biztos, hogy istenélmény nélkül nem lehet tanúskodni Isten mellett! Aki pedig tudja, hogy tanúskodnia kell Isten mellett, az azt is tudja, hogy részesült istenélményben.
Te tudod, hogy feladatod Isten felé irányítani azok szívét, akik erre hajlandók. Ez egy csodálatos, fennkölt szerep. Ennél nagyobb szerepem, a lényeget tekintve, Nekem, Jézusnak, sem volt! Nem, mert ami az Isten dolga, azt ember el nem végezheti, ami pedig az ember dolga, arra fel kell hívni a figyelmet.
E feladatodnak háttere minden istenélmény, és mindaz a gondolkodás-átalakítást követő látás, amelynek következében egyre jobban rálát valaki arra, hogy Isten boldogító módon él benne, mert másképpen nem is tud.
Aki ezzel a háttérrel rendelkezik, az tudja, hogy feltétlenül Lélekkeresztelt!
Adj gyakran hálát Lélekkeresztségedért, és kérd a bölcsesség Lelkét, hogy ennek az állapotodnak megfelelően a magad és mások számára is hűséges tudj maradni.


29 /2963
Kérdező: 3. Mi a Lélekkeresztség?
HANG3. A Lélekkeresztség egy olyan istenélmény, amelyben a Szentlélek bizonyos emberi tulajdonságokat karizmává minősít a többi ember javára. Ilyen karizmák a gyógyítás, lélekbelátás, jövőbelátás stb., Istentől megtisztított és felerősített képességek. A Lélekkeresztségben tehát Isten mindig bizonyos meghatározott feladatokra képesíti fel azt, akit e téren tanúságtevésre ken fel Szentlélekkel!
Mivel minden karizma emberi képességre támaszkodik, ezért az ördög is képes "természetfeletti" erővel felruházni e képességeket. E képességek forrását a használatuk által megjelent GYÜMÖLCSÖK mutatják meg, vagyis hogy Istentől vagy nem Istentől erednek-e.
A Lélek gyümölcseinek felsorolását megtalálhatod a Galatákhoz írt levél 5;22-23-ban.


29 /3009
Kérdező: 2. A Lélek gyümölcseit az újjászületettek élik át?
HANG: 2. Természetes dolog, hogy a Lélek gyümölcseit csak újjászületettek élhetik át! De e gyümölcsök feltétlenül felizzanak a Lélekkeresztségben is! A Lélekkeresztségben olyan karizmák lépnek működésbe, amelyek felvázolják a lélekkereszteltben azokat a feladatokat, amelyeket küldetésként konkrét formában kell megélnie. Ilyen esetben kap meghatározott őrangyalt, szellemi vezetőt az, aki újjászületésével együtt a Lélekkeresztséget is megkapta. Sem újjászületés, sem Lélekkeresztség istenélmény nélkül nem létezik! Csupán arról lehet szó, hogy nem egy és ugyanazon földi élet keretén belül történnek meg ezek!


30 /3103
Kérdező: 3. Az újjászületésről kérdezem a HANG-ot.
HANG: 3. Az újjászületéshez nem szükséges, hogy érzelmileg is felfokozott élmény társuljon. Ez inkább a Lélekkeresztség velejárója. A kettő nem ugyanaz. Nekem, Jézusnak, nem kellett újjászületnem, de Lélekkeresztségben részesülnöm kellett. Az újjászületés feltétlen feltétele a mennybe jutásnak (János 3;3), míg a Lélekkeresztségben a nem személyválogató Isten szerepeket, karizmákat ad!
Az újjászületéshez az ember részéről nem kell semmi más, mint az, hogy őszinte szívvel elfogadjon Engem, Jézust, Urának, Megszabadítójának. A többi az Én dolgom. Ez megtörténhet minden érzelmi átélés nélkül is. Ez a HIT dolga, és nem az érzelemé!
A Lélekkeresztség is HIT dolga, de az ÉRZELEMÉ is, mivel erről nemcsak lehet, de kell is tanúságot tennie mások előtt annak, aki ebben részesült. Tanúskodni csak arról lehet, amit megtapasztalt valaki. Ez pedig nem megy érzelem nélkül!


30 /3104
Kérdező: 2. A bérmálás szentségéről kérdezem a HANG-ot.
HANG: 2. A bérmálásnak az lenne a feladata, hogy pünkösdi istenélményben, tehát Lélekkeresztségben részesítse a bérmálkozókat. Sajnos, ennek alanyi feltételei szinte soha nem adottak.


30 /3129
Kérdező: MI TÖRTÉNT VELEM ÁLMOMBAN?
Lehet álomban is Lélekkeresztségben részesülni?
HANG: Lehet álomban is Lélekkeresztségben részesülni! Az álomban és az ébrenlétben történő Lélekkeresztség között semmi lényeges különbség nincs. Csupán arról lehet szó, hogy amikor tanúságot teszel Lélekkeresztségedről, akkor annak nincs olyan meggyőző háttere, ha álmodban kaptad, mintha ébrenlétben kaptad volna. De ez nem lényeges.
A te számodra a fontos az, hogy erősödjék benned küldetésed tudata. Tehát jobban át kell élned, hogy feladatod mások vigasztalása, őszinte szeretése, és minden olyan irgalmassági megnyilvánulás, amely Szeretetemről, a te Jézusod szeretetéről tesz tanúságot mások előtt.
A Lélekkeresztségnek mindig következménye a tanúságtevés arról a szeretetről, amelyről Én, Jézus, beszéltem, tanítottam, és amelyet elétek éltem, és amelyről azt mondtam, hogy új parancsot adok nektek: "Úgy szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek titeket!"
Aki lélekkeresztelt, az mindig megkapja az Én erőmet ahhoz, hogy soha ne bántson senkit, hogy tudjon mindig mindenkinek megbocsátani, és segíteni ott, ahol erre lehetőséget kap. Ezen kívül pedig fel kell hívni mások figyelmét arra, hogy nem elég, ha valaki őket szereti! Nagyobb hangsúlyt kell tennie mindenkinek arra, hogy ő szeressen másokat! Ez sokkal fontosabb, minthogy őt szeressék. A lélekkereszteltnek tanúságot kell tennie arról, hogy nem az a szeretet boldogít, amit valaki másoktól kap, hanem az, amit magában hord. Igen, mert a lélekkeresztelt tapasztalatból tudja, hogy saját boldogsága nem más, mint Én, Jézus, aki benne élek boldogító módon!


31 /3175
Kérdező: 1. Álmomban Lélekkeresztséget kaptam?
2. Miért nem tudok beszélni arról, ami bennem van?
HANG: 1. Álmodban azt érzékeltettem veled, hogy nagyon szeretlek, és szeretném, ha komolyan foglalkoznál Velem, Jézussal. Ehhez az szükséges, hogy ne csak olvasd evangéliumaimat és egyéb könyveket, amelyek Rólam információt adnak, de gondolkozz is el szavaimon, és keresd meg azokat, akik szintén fontosnak tartják azt, hogy Velem, Jézussal, komolyan foglalkozzanak. Mint tudod, ha valami érdekel benneteket, akkor azt nem sültgalambként kell várnotok. Éppen azzal igazolod magad előtt is, hogy komolyan akarsz venni Engem, ha áldozatok árán is érdeklődsz Felőlem!
2. Ha valóban tele lesz a szíved Velem, a te Jézusoddal, akkor fogsz tudni beszélni Rólam! Igen, mert a szív bőségéből feltétlenül előjönnek azok a kincsek, amelyek egyben ,,közkincsek" is!


31 /3192
Kérdező: 1. Hol tartok most?
2. Hogyan tovább?
HANG: 1. Hullámzó lelki életed nem fogalmazható meg egyértelműen. Tudod, hogy az újjászületéshez részedről nem kell más, mint komoly elhatározás arra, hogy valóban és feltételek nélkül elfogadsz Engem, Jézust, Uradnak és Megszabadítódnak. Egy szóval: IRÁNYÍTÓDNAK!
A Lélekkeresztség egy félreismerhetetlen istenélmény. Aki állhatatosan és megfelelő áhítattal kéri, az feltétlenül megkapja ezt, s nem lesz számára kétséges, hogy Én, Jézus, bemerítettem őt a Szentlélekbe. Amíg ezt kéred, addig se feledkezz meg arról, hogy számodra a jelen megszentelésénél fontosabb nincs! A jelen megszentelése pedig abból áll, hogy Velem teszed azt, amit teszel, tehát tiszta szándékkal, és Értem teszed, tehát világos céllal.
2. Két támpontot tudok adni e második kérdésedre válaszul. Az egyik egy könyv. Az Általam már gyakran ajánlott, ismertetett hittankönyv, a ,,MERRE MENJEK?" A másik pedig a reggeli párbeszédima, amelyet a HANG 1-ben ismertettem. Aki e két támpontot megszívleli, az biztosította a maga számára a megfelelő lelki előrehaladást!


31 /3249
Kérdező: GYENGÉN HALLOM HANGODAT!
2. Szeretném, ha megerősödne bennem a benső hang.
HANG: 2. Nem annyira a szív tisztasága, mint inkább a vágy, hogy Lélekkeresztségben részesülj, teszi lehetővé azt, hogy egyre tisztábban halljad HANGOMAT!
Mindenkinek meg akarom adni azt az istenélményt, amelyben átélheti, hogy Én, Jézus, belemerítettem Lelkembe! A részetekről ennek az a feltétele, hogy higgyetek abban, hogy ez megtörténhet, és kérjétek ezt (Lukács 11;13). A többi az Én dolgom!


33 /3380
Kérdező: SZORONGÁSAIM VANNAK
1. Szeretnék Istent szolgálva megélni munkámból.
2. Szorongásom gyengült, de nem szűnt meg.
3. Gyógyító energiát érzek magamban.
HANG: 1. A legokosabbat teszed, ha azt teszed, amit leveledben írtál. Tehát az ima és az angyalok segítségének kérése egészen biztos, hogy eredményt hoz, gyümölcsöt fog teremni. Nincs meg nem hallgatott ima! Ha elolvasod a HANG 33-dik könyvét, akkor pontosan a te válaszod előtti levélben elmondtam, hogy Isten és angyalai olyan feltételeket biztosítanak, amelyek igazolják, hogy Isten nagyon komolyan veszi a kérő imákat, és az ég angyalai számára külön öröm, amikor valaki hozzájuk fordul segítségért.
2. Könyörögj naponta a Lélekkeresztség elnyeréséért! Könyörögj a nyelvek adományának elnyeréséért! De ne valami görcsös erőlködés jellemezze kérő imáidat, hanem az a nyugodt bizalom, ráhagyatkozás, amely benső békét hordoz. Újra és újra mondom: Hallom imáidat, kedvesek ezek Előttem! De ha átéled azt az istenélményt, amit Lélekkeresztségnek neveztek, akkor olyan benső feloldást élsz meg, s a nyelveken történő ima olyan benső szabadsággal tölt el, amely minden feszültséget képes feloldani benned.
A nyelveken történő imádság akkor hordozza áldásomat, ha valaki átadja Nekem, Jézusnak, a nyelvkészségét. Tehát mozgatja a száját, forgatja a nyelvét, és hangot ad ki. Fontos, hogy ne ismert, ne tanult nyelven kezdjen beszélni. Ez annyira gyerekesnek tűnik, hogy szinte mindenkit elkap valami elbizonytalanodás, hogy ezt csak ő találja ki. De ez kísértés! Ez nem így van! Nem te találod ki azokat a szóhalmazokat, amelyek ilyenkor áradni kezdenek belőled. Nem, mert a szándékod az, hogy a Szentlélek szabadítsa fel gátlásaidat. Ha hiszel Bennem, akkor Lelkem, egy idő után, csak rád jellemző beszéddé fogja formálni azokat a szótöredékeket, amelyeket így kimondasz. Csodálatosan fogsz tudni énekelni is nyelveken!
3. A Lélekkeresztségben ad a Szentlélek olyan feladatot, szerepet, amely örömmel, energiával tölt fel.
Gyógyítani mindenki tud, aki elhiszi, hogy a szeretet gyógyító módon árad. Ha Lelkem úgy látja jónak, akkor a Lélekkeresztség által a gyógyítás karizmáját is megadhatja annak, akinek akarja. De ez egyáltalán nem tartozik a lényeghez. A nyelveken történő ima sokkal fontosabb akkor is, ha a legkisebbnek mondjátok. Igen, mert aki nyelveken imádkozik, az önmagát építi. Aki gyógyít, az egyáltalán nem lehet biztos abban, hogy akár önmagát, akár mást épít ezzel. Azt nem kell külön magyaráznom, hogy a testi egészséggel rendelkező emberek sokkal több gazemberséget követnek le, mint a magatehetetlen betegek!


33 /3380
Kérdező: SZORONGÁSAIM VANNAK
1. Szeretnék Istent szolgálva megélni munkámból.
2. Szorongásom gyengült, de nem szűnt meg.
3. Gyógyító energiát érzek magamban.
HANG: 1. A legokosabbat teszed, ha azt teszed, amit leveledben írtál. Tehát az ima és az angyalok segítségének kérése egészen biztos, hogy eredményt hoz, gyümölcsöt fog teremni. Nincs meg nem hallgatott ima! Ha elolvasod a HANG 33-dik könyvét, akkor pontosan a te válaszod előtti levélben elmondtam, hogy Isten és angyalai olyan feltételeket biztosítanak, amelyek igazolják, hogy Isten nagyon komolyan veszi a kérő imákat, és az ég angyalai számára külön öröm, amikor valaki hozzájuk fordul segítségért.
2. Könyörögj naponta a Lélekkeresztség elnyeréséért! Könyörögj a nyelvek adományának elnyeréséért! De ne valami görcsös erőlködés jellemezze kérő imáidat, hanem az a nyugodt bizalom, ráhagyatkozás, amely benső békét hordoz. Újra és újra mondom: Hallom imáidat, kedvesek ezek Előttem! De ha átéled azt az istenélményt, amit Lélekkeresztségnek neveztek, akkor olyan benső feloldást élsz meg, s a nyelveken történő ima olyan benső szabadsággal tölt el, amely minden feszültséget képes feloldani benned.
A nyelveken történő imádság akkor hordozza áldásomat, ha valaki átadja Nekem, Jézusnak, a nyelvkészségét. Tehát mozgatja a száját, forgatja a nyelvét, és hangot ad ki. Fontos, hogy ne ismert, ne tanult nyelven kezdjen beszélni. Ez annyira gyerekesnek tűnik, hogy szinte mindenkit elkap valami elbizonytalanodás, hogy ezt csak ő találja ki. De ez kísértés! Ez nem így van! Nem te találod ki azokat a szóhalmazokat, amelyek ilyenkor áradni kezdenek belőled. Nem, mert a szándékod az, hogy a Szentlélek szabadítsa fel gátlásaidat. Ha hiszel Bennem, akkor Lelkem, egy idő után, csak rád jellemző beszéddé fogja formálni azokat a szótöredékeket, amelyeket így kimondasz. Csodálatosan fogsz tudni énekelni is nyelveken!
3. A Lélekkeresztségben ad a Szentlélek olyan feladatot, szerepet, amely örömmel, energiával tölt fel.
Gyógyítani mindenki tud, aki elhiszi, hogy a szeretet gyógyító módon árad. Ha Lelkem úgy látja jónak, akkor a Lélekkeresztség által a gyógyítás karizmáját is megadhatja annak, akinek akarja. De ez egyáltalán nem tartozik a lényeghez. A nyelveken történő ima sokkal fontosabb akkor is, ha a legkisebbnek mondjátok. Igen, mert aki nyelveken imádkozik, az önmagát építi. Aki gyógyít, az egyáltalán nem lehet biztos abban, hogy akár önmagát, akár mást épít ezzel. Azt nem kell külön magyaráznom, hogy a testi egészséggel rendelkező emberek sokkal több gazemberséget követnek le, mint a magatehetetlen betegek!


33 /3419
Kérdező: 1. Vágyom a Lélekkeresztségre!
HANG: 1. A Lélekkeresztség utáni vágyad előbb-utóbb megtermi gyümölcsét. Én, Jézus, igenis meg akarlak keresztelni Lelkemmel! Ahogy biztos lehetsz abban, hogy újjászülettél, úgy bízhatsz abban is, hogy át fogsz élni olyan istenélményt, amelyről örömmel teszel majd tanúságot. Bizalmad legyen töretlen! Amit Lukács evangéliumában a 11;13-ban mondtam, az igaz és szent!


33 /3451
Kérdező: SZERETNÉK ÚJJÁSZÜLETNI!
2. Gyengének tudom magam életáldozatra.
3. Kérem az újjászületés és Lélekkeresztség kegyelmét!
HANG: 2. Azt tudod, hogy Isten mindenkinél jobban szeret téged. Ha ezt komolyan elfogadod, akkor egyértelművé válik számodra az az igazság, hogy erődön felüli helyzetben soha nem kíván Ő tőled olyat, amit meg kellene tenned.
Hidd el, te is állapotszerű vértanú vagy, de ez nem azt jelenti, hogy állandóan haldokolnod kellene! Isten sokkal gondviselőbb Isten, mint ahogy azt ti valaha is el tudnátok gondolni.
Fölöslegesen ne fantáziálj gyengeségedről, mert Én - a te Jézusod - nemcsak benned élek, hanem érted élek benned! Tehát az Én erőm a te erőd is!
3. Te már újjászülettél! Feltétlenül át fogod élni azt a Lélekkeresztséget, amely által betölt téged Szentlélekkel az Én Atyám! E Lélek felken téged arra a szeretni tanítást vállaló feladatra, amelyben Engem, Jézust, mint UTAT, vállalni fogsz tudni!


33 /3460
Kérdező: 1. A Lélekkeresztség megérezhető?
HANG: 1. A Lélekkeresztség egy olyan istenélmény, amelynek lényegéhez tartozik az, hogy érzelemmel átitatott megtapasztalás!
Amint a szerelem érzése sem fejezhető ki szavakkal, úgy a Lélekkeresztségben átélt istenélmény sem. Ahány ember, annyiféle. De mind megegyezik abban, hogy Isten szeretetét tapasztalati, tehát érzelmi szinten is átélték.
A Lélekkeresztségben bizonyos emberi tulajdonságok kitisztulnak, fölerősödnek (lélekbe látás, jövőbe látás, tanítás, gyógyítás, stb.) mások javára. E kitisztult, felerősödött tulajdonságokat nevezitek karizmáknak.
A Lélekkeresztségnek tehát elsődleges célja az, hogy a nem személyválogató, de szerepeket kiosztó Isten megfelelő feladatra keni fel az illetőt a Szentlélek által. Nekem - Jézusnak - is, mint embernek, részesülnöm kellett ebben (Lukács 4;18-19)!


34 /3606
Kérdező: LELKI FEJLŐDÉSEMET GÁTOLJA A TESTI ÁLLAPOTOM
1. Újjászülettem-e, amikor egy nagy élményt éltem át?
2. Elérhetem-e a Lélekkeresztséget?
3. Testi és lelki fejlődésem egészségügyi problémába ütközik.
HANG: 1. Te már akkor újjászülettél, amikor elfogadtál Engem, Jézust, és ezt a napot ünneppé emelted. Ezt élted át érzelmi síkon, amikor azt a bizonyos élményt átélted.
2. A Lélekkeresztséged útjába akadályt, rajtad kívül, senki és semmi nem tehet! Te komoly ,,ízelítőt" kaptál a Lélekkeresztségből is, amikor átélted az általad leírt istenélményedet, amely érzelmi síkon is tudatta veled, hogy befogadtál Engem.
3. Nem a vágyaidhoz kapod Lelkem erejét, hanem a feladataid elvégzéséhez. A Földön meg kell tanulnotok, hogy - vágyaitok lerombolása nélkül - szívbékében éljétek meg, hogy csak az a feladatotok, amit e szívbékében képesek vagytok megvalósítani.


35 /3648
Kérdező: 1. Lélek-keresztelt vagyok-e?
HANG: 1. Nem vagy Lélek-keresztelt, de ez nem baj! Fontos az, hogy elindultál az újjászületés útján!


35 /3649
Kérdező: 2. Vágyódom a Lélekkeresztség után.
HANG: 2. Az jó, ha ilyen vágy van benned. De azt, hogy a Lélekkeresztség élményét át is éld, bízd rá a Szentlélekre. Örülj annak, hogy te már újjászülettél, s így neved már be van írva a mennyben.


35 /3694
Kérdező: 3. Újjászülettem-e? Lélek-keresztelt vagyok-e?
HANG: 3. Ha elfogadtál Engem, Jézust, Uradnak, Megszabadítódnak, s e döntésedet földi életed legnagyobb és legfontosabb döntésének éled meg, akkor újjászülettél. Én, Jézus, mindenkit csak lelkiismerete szerint/által tudom megnyugtatni. Tehát belülről!
Ha kitartóan vágyódsz Lélekkeresztségre, feltétlenül át fogod ezt élni!
 
 
0 komment , kategória:  Család  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
2012.09 2012. Október 2012.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 1 db bejegyzés
e év: 1 db bejegyzés
Összes: 90 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 6
  • e Hét: 33
  • e Hónap: 149
  • e Év: 490
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.