Belépés
jaksika.blog.xfree.hu
"Nemes szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek, csupán tiszta szív és sok sok szeretet" J.I. Jaksika
1951.07.31
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/7 oldal   Bejegyzések száma: 60 
B.U.É.K.2013
  2012-12-31 16:42:25, hétfő
 
 

 
 
2 komment , kategória:   Q. B.U.É.K.  
2012.12.31, Hétfő
  2012-12-31 16:00:46, hétfő
 
 

Ó év este
Sóvárogva tekintek ígéretedre: Mikor vigasztalsz meg engem? (Zsolt 119,82)
A mi Urunk Jézus Krisztus és az Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket. (2Thessz 2,16-17)
Nem ő vala a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról. (Jn 1, 8)

Nem kisebbítem Keresztelő Jánost, sőt nagyra értékelem. De éles különbséget teszek közte és Krisztus közt. János csak szolga, de nem maga az Úr. Útmutató az igazi világossághoz, de nem maga a Világosság. Felségesebb tisztet tölt be, mint a próféták. Mert nem csak jósolgat az Úrról, hogy előbb-utóbb jön majd, hanem mint jelenvalóra mutat: Íme, itt van. Sokra tartom tehát Keresztelő tisztét, sőt áldom az Istent, hogy ilyen hű tanút adott, aki a Bárányra mutasson, ilyen áldott ajkat, mely bizonyságot tegyen a világosságról, hogy attól megvilágosodva, fénye mindenkor szívünkben ragyogjon. Bizodalmamat azonban az üdvösségre nézve nem vethetem Keresztelő Jánosba, sem pedig az ő szentségére, szigorú életére és értékes cselekedeteire nem támaszkodhatom. Mert mint maga is vallja, ő nem a Krisztus, aki egyedül lehet nekünk élet és világosság. János csalt tanúja a világosságnak. Csupán segít, hogy a világosság gyermekei legyünk. ebben aztán valóban fényeskedik.

 
 
0 komment , kategória:   H. Napi Ige.  
Kedves Barátaim:
  2012-12-30 18:32:54, vasárnap
 
 


BUÉK

B orongós napok tűnjetek tova
O kkal szomorú ne legyél soha
L épteid kísérje töretlen szerencse
D erűs percek rajzoljanak mosolyt a szemedre
O szoljanak el az óévnek árnyai
G úzsból oldódjon a képzelet szárnyai

Ú j évet hozzon a töva szálló idő
J öjjön a régen várt, csodálatos jövő

É vek ha múlnak, ha napok elszállnak
V idámságot számolatlan adjatnak
E lfusson most az óévnek malaca
T öbbé ne legyen senkinek panasza

K erüljön betegség, bánat messzire
Í rmagjuk is vesszen mind a semmibe
V ágyaid sorra valóra váljanak
Á lnok szavak többé ne bántsanak
N övekedjen a barátok tábora
O kosan élj, kísérjen bölcsesség sora
K ívánom, mindennap legyen szép ünneped
... és az EGEK URA kisérje léptedet

JÓ EGÉSZSÉGET, SOK BOLDOGSÁGOT AZ ÚJ ÉVRE
Ibolya és Barnabás
 
 
1 komment , kategória:   Q. B.U.É.K.  
Eldöcögött már az Ó – év szekere,
  2012-12-30 17:35:05, vasárnap
 
 
Eldöcögött már az Ó - év szekere,
Ez a szekér sok - sok gonddal volt tele.
Pusztuljon hát nyikorogva - zörögve,
Búját - baját felejtsük el örökre.
Asztalunkon mindig legyen friss kenyér,
Jó anyámnak mosoly legyen két szemén.
S a Jó Isten, kit félünk és imádunk,
Áldja meg két szent kezével családunk.

Eredményekben, sikerekben, egészségben gazdag Boldog Új Esztendőt kívánok!
MARGIT, GITA, MARGITANYA

 
 
0 komment , kategória:   B. Margit.  
Kopogtat az új év
  2012-12-30 17:29:34, vasárnap
 
  Kopogtat az új év már csak néhány óra, ne gondolj most másra csak a szépre jóra. Boldogúj évet kivanok!

Andi (#3) 2012-12-30 11:08:47
Szép napokat, kevés szelet,
álmodozó kék egeket.
Kacaj gyöngyöt egy füzérrel,
jó kedvet sok-sok szekérrel.

Három tündért, jóakarót,
az ágyadra szép takarót.
Meleg pitét asztalodra,
piros tűzet a kályhádba.

Szép szerelmet egész évre,
barátságot, saját képre.
Isten csókját homlokodra,
virágokat kalapodra.

Igaz utat, jó szerencsét,
háromkirályi köszöntést.
Tücsköt, fecskét, szép gerlicét,
kenyérrel teli kemencét!

 
 
0 komment , kategória:   ???????????  
Boldog újévet kívánok
  2012-12-30 17:26:07, vasárnap
 
  Boldog újévet kívánok , és erőt, elviselni a keresztedet...
Puszillak:Ági

 
 
0 komment , kategória:   B. Ági.  
Csata Ernő Adjon az új év
  2012-12-30 16:49:24, vasárnap
 
 
Csata Ernő Adjon az új év

Adjon az új év,
amit a régi nem adott:
nevető örömet, édes bánatot;
adjon az is, aki még nem adott,
hidegben meleget, melegben árnyékot;
kálváriánkban könnyű keresztet,
szőlőtőkénkre nehéz gerezdet,
ha száraz a mezsgye adjon az ég,
bőséges esőt, de ne legyen jég;
fagyosszentek ne hozzanak veszélyt,
gazdaszívekben ébresszenek reményt;
minden haragos béküljön jóra,
kaszálókon viruljon pünkösdirózsa;
adjon az isten mindig jó napot,
templomainkban áldásos papot;
ültessenek a kertbe legalább egyet,
teremjenek fáink roskadva meggyet;
búzatáblákba kevesebb egeret,
adjon az isten puha kenyeret;
adjon nekünk, ha nem is kérünk,
boldog szerelmet, ameddig élünk.

Gondolj rám, és a barátaidra is kicsit , ha holnap éjfélkor koccintatok otthon, vagy máshol..


baráti szeretettel gondolok rád én is, Ditke

 
 
0 komment , kategória:   B. Ditke.  
Békés, boldog, áldott Karácsonyi ünnepeket kívánok!
  2012-12-30 16:45:35, vasárnap
 
 Békés, boldog, áldott Karácsonyi ünnepeket kívánok!
Szeretettel: Piroska

 
 
0 komment , kategória:   B.Megyeriné Juhász Piroska.  
2012.12.30, Vasárnap
  2012-12-30 15:20:02, vasárnap
 
 

Ne késs jót tenni a rászorulóval, ha módodban van, hogy megtedd! (Péld 3,27)

Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. (Jak 1,22)

Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét. (Jn 1,14)
Az Isten az én erősségem, Őbenne bízom én. Pajzsom nekem Ő s idvességemnek szarva, erősségem és oltalmam. Az én idvezitőm, ki megszabadítasz az erőszakosságtól.
Sámuel második könyve 22, 3.

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében.
Bizodalmamat földi, vagy égi teremtmény helyett egyesegyedül a láthatatlan, felfoghatatlan egy Istenbe vetem, ki az eget-földet teremtette s egyedül mindenek felett-való. Nem. is esem kétségbe az ördög valamennyi hadának gonoszságán sem, mert az én Istenem mindezeknél feljebbvaló. Mert a hitem föléje szárnyal mindennek; annak is, ami van, annak is ami - nincs: bűnnek, erénynek, hogy mindeneken túl csak Istenen csüngjön.
Csodajelet sem kívánok tőle, hogy kísértsem Őt. Egészen ráhagyom, hogy meddig akar késni és nem szabok eléje se célt se időt, se eszközt, se módot, hanem mindezt önkéntes, igazi hittel akaratára bízom.
Ha egyszer mindenható, mi fogyatkozásom lehet, hogy megadni, megtenni ne tudná?! Ha ég-föld teremtője s mindenek Ura, ki árthat nékem?! Hogyne válnék javamra minden, mikor javamat akarja az, akinek engedelmes alattvalója minden?!
Isten, tehát tudja, hogy cselekedjék legjavamra. S mert Atya is, mindezt meg is teszi szíves örömest. Mivel pedig én ebben semmit sem kételkedem, bizonnyal gyermeke vagyok, szolgája és örököse s lészen nékem az én hitem szerint.

Újév tűnt fel, új reménység
Töltse be a szíveket.
Távozz tőlünk messze kétség,
Nincs hatalmad már neked.
Isten, óh mi Istenünk,
Szent Fiad s Te vagy velünk,
Túl a síron lesz jövendőnk,
Örökös, szép újesztendőnk.
 
 
0 komment , kategória:   H. Napi Ige.  
2012.12.29, Szombat
  2012-12-29 14:11:33, szombat
 
 

Ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen! (2Móz 20,16)

Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. (Ef 4,29)

Álljatok meg a hitben!

Ragaszkodjunk vallásunkhoz.
Zsidókhoz írt levél 4, 14.

Ha száz évig élnék is még, s Isten kegyelméből a múlt, jelen és jövő minden háborúságát lecsendesíthetném is, jól tudom, hogy mindez nem biztosítana nyugalmat utódainknak, mert az ördög él és uralkodik. Ezért könyörgöm is a kegyelem óráját és nem kívánom többé az életet. Ti, kik utánunk jöttök, szorgalmatoskodjatok csak szintén teljes komolysággal a könyörgésben és igében, őrizvén híven az Istentől vett kicsi viharlámpát. Vigyázzatok, készüljetek, mert az ördög minden órában belökheti az ablakot, kiránthatja az ajtót, feltépheti a tetőt, hogy kioltsa világosságtokat.
Józanok legyetek azért és vigyázzatok: Az ördög nem alszik, nem is vesztegel, se el nem pusztul ítélet napjáig. Te, meg én meghalunk, de amikor mi már rég halottak leszünk, az ördög akkor is ugyanaz marad, aki volt s nem tud felhagyni háborgásaival.
Krisztus, mi szerelmes Urunk, ki széttapostad a fejét, jövel s szabadíts meg minket végre dühöngéseitől!

A jövőbe ha néz szemünk,
Ködbe borul utunk,
Csak te tudod jó Istenünk,
Hová s merre jutunk.
 
 
0 komment , kategória:   H. Napi Ige.  
     1/7 oldal   Bejegyzések száma: 60 
2012.11 2012. December 2013.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 60 db bejegyzés
e év: 1015 db bejegyzés
Összes: 16347 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 171
  • e Hét: 2173
  • e Hónap: 4333
  • e Év: 4333
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.