Regisztráció  Belépés
joli60.blog.xfree.hu
Eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust. Eldőlt a szívemben, hogy követem Őt. Eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust. Nincs vissza út, nincs vissza út. Ha ninc... Pecznyik Jolán
1960.02.28
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 28 
Templommá szentelt istálló!
  2012-12-20 19:56:43, csütörtök
 
  Templommá szentelt istálló: Lukács. 2, 7.
Kedves testvéreim: a világ történelmének legnagyobb és legáldásosabb eseménye ment végbe, Lukács evangéliumának második fejezete alapján. Ebből a fejezetből most csak a 7-ik verset emelem ki. Így hangzik: ,,/Mária/ megszülte az ő elsőszülött fiát, bepólyálta és a jászolba fektette. Mivel nem volt részükre hely a vendégfogadó házban" Gondoljunk csak bele, hogy a Világteremtő Úr, - rövid időre - odahagyta mennyei dicsőségét, magára öltötte, törékeny gyönge, szürke testünket, és egy szegény zsidócsalád, első gyermekeként, Egy Betlehemi istállóban látta meg, azt a napvilágot, melyet Ő teremtett, ,,legyen" szava által! Nos, ezzel az eseménnyel, tulajdonképpen, Istennek egy csodálatosan szép terve, valósult meg! Bizonyos, hogy Urunk, nem ok nélkül választott egy Betlehemi istállót, szent Fia születése helyéül. Gondoljunk arra, hogy ott Édenben, a bűneset előtt, a bűntelen Ádám szíve, Isten számára, templommá magasztosult! De a bűneset után, az ember szíve, oly sok szenny és mocsok színhelyévé vált, hogy az: istálló szintjére süllyedt. Isten azonban nem nyugodott meg abban, hogy ez az ,,istálló" állapot, mindvégig megmaradjon. Isten már kezdetben, a bűn miatt megromlott ember szívére gondolt. És drága egyszülött Fiát, azért helyezte el, a betlehemi istálló jászlában, hogy majd hosszú évszázadok múltán, az Úr Jézus Golgotai váltsága nyomán, a megtérő és újjászületett emberek ,,istálló-szíve" Isten templomává magasztosuljon! Mi emberek: sokszor méltatlankodunk, a Betlehemi fogadós, keményszívűsége miatt. Pedig ő, csak hely hiányában küldte tovább, Józsefet és Máriát. Isten csodálatos terve - velünk, bűnösökkel - csak ilyen módon valósulhatott meg! Elgondolhatjuk: az Úr Jézus halálból való feltámadása és mennybemenetele óta, napjainkig, szerte a földön, folyamatos, az emberi ,,szív-istállók" templommá szentelése, a Szentlélek munkálkodása nyomán! Emberek milliói fogadták szívükbe az Úr Jézust! A benne való szilárd hit által, igehirdetések hallgatása, a Biblia rendszeres olvasása, vagy az Úr Jézusról szóló hiteles bizonyságtevő hívő emberek, szavai nyomán. Isten igéje alapján, mi emberek: valamennyien, bűnös szülők bűnös ivadékai vagyunk, akár tetszik nekünk, akár nem. És ezzel a bűnös tulajdonsággal, vagyis, istállóhoz hasonló bűnös, szennyes szívvel születik minden ember, erre az elmúló világra. Nos, az Úr Jézus éppen ezért jött le, közénk, bűnös emberek közé, hogy a bűnökkel megfertőzött, és - istállóhoz hasonló szívünket - Isten templomává szentelje! A megtérés és újjászületés által, lehet Isten templomává az ember. És szíve oltárán, a Szentlélek fénye ragyoghat. Hogyan is írja Pál apostol? ,,Isten temploma szent, azok vagytok ti" Hála legyen mennyei Atyánknak, hogy ez a templomszentelés folyamatos, az egész földön. De azt, csak Isten tudja és látja, hogy naponta, világszerte, hány ,,szív - istálló" válhat, Isten megszentelt templomává! Ezért, jó volna ha, - Karácsonykor - de máskor se mondanánk bíráló ítéletet azok felett, akik Józsefet és Máriát, elutasították maguktól. Mert ha házukba fogadták volna őket, akkor a mi drága Megváltó Urunk, nem születhetett volna meg, egy Betlehemi elhagyott istállóban! És - talán - nem születhetett volna meg, a mi -istállóhoz hasonló - bűnös szívünkben sem! Sajnos, mi emberek: nehezen tudjuk elfogadni ezt, az istállóhoz hasonló leminősítést. Ám ha a világteremtő Úr is, istállóban látta meg a napvilágot, akkor mi sem emelhetjük föléje a mércét? Nem zúgolódhatunk, a leminősítésért! Hiszen mi, sokkal szebb körülmények között láthattuk meg, Isten szép világát. Ha mi mégis, rangsorolni akarjuk magunkat, ne felejtsük el, hogy király is, koldus is, bűnös ,,szív-istállóval" születik erre a világra! És ez a szomorú áldatlan állapot, csak úgy változtatható meg, ha a bűnös ember, felismeri bűneit, bűnbánatra jut, rádöbben, elveszett állapotára! És oda menekül, a bűnösökért életét feláldozó és a halálból feltámadt, élő Jézus Krisztushoz, aki a bűnösökhöz hasonló módon, istállóban született és hozzánk hasonló módon élt közöttünk, a bűnt kivéve! Mivel Urunk bűntelen volt, ezért vehette magára, minden ember bűnét! Hogy helyette, egy új bűntelen élettel ajándékozza meg mind azokat, akik szilárdan hisznek Benne, és elfogadják, az ingyen felkínált kegyelmi ajándékot, az üdvösséget, örök életet! Hála legyen Istennek, hogy folyamatos, a ,,szív-istállók" templommá való szentelése! És folytatódik, Megváltó Urunk második eljöveteléig! Mert Istennek, minden megváltott és újjászületett lélek, kimondhatatlanul drága! De nem is csoda, mivel Fia vérpecsétje ott piroslik, minden megváltott gyermekén! És így beléphet, abba a dicsőséges új országba, melyet Isten, övéinek készített, hogy mellette és Vele élhessenek, örökké!

Írta: Pecznyík Pál 2012-ben.
 
 
1 komment , kategória:  Pecznyik Pál Áhitatai  
Szeretetre vágyunk!
  2012-12-20 19:55:39, csütörtök
 
  Szeretetre vágyunk!

Szánó szeretetre
vágyunk, mi emberek,
szánó szeretete,
nincsen itt senkinek.
Mert szánó szeretet,
a menny drágagyöngye,
bűnöst szánó Isten,
gyémántszínű könnye!
Szánó szemmel nézi,
kínunk, vergődésünk,
szánó szeretetre,
miért nincs szükségünk?
Azért, mert mi egyre
magunk körül forgunk,
mások gondjainál
nagyobb, a mi gondunk.
Szánó szeretet ma,
nagyon ritka vendég,
pedig segítségül
küldte, égi Fenség!
fagyos szíveinket,
fölmelegíthesse,
ellenségünket is
szánja, szerethesse.
Drágább, Istenünknek
egy csepp, szánó könnye,
mint múló világunk,
összes drágagyöngye!

Pecznyík Pál
Celldömölk
2012. XII. 14.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Semmit nem hozunk be,...
  2012-12-20 19:54:57, csütörtök
 
  Semmit nem hoztunk be, semmit nem vihetünk ki: I. Timóteus. 6, 7.

Kedves testvéreim: Hallhatatlan lelkünk, mely örökkévaló, Fogantatásunk percétől kezdi felölteni magára, földi testruháját. És születése percében, ebben a - porból való - testruhában, lép be, ebbe a látható, elmúló világba. Tehát, hallhatatlan lelkünk, a láthatatlan világból, belépett a látható világba. Aztán eltölt itt, néhány évtizedet, Isten által meghatározott napokat, éveket, majd, halálunk pillanatában, lelkünk kilép, elmúló szürke testruhájából, itt hagyja azt az enyészetnek, és ismét belép az örökkévalóságba, az időből az időtlenségbe! Nos, ezt a bejövetelt és kimenetelt, könnyen érthetően írja le számunkra a Bibliában, Pál apostol, az első Timóteusi levél, 6-ik fejezetében, a 7-ik versben: ,,Mert semmit sem hoztunk a világra, és világos, hogy semmit sem vihetünk ki belőle" Tehát, semmi nélkül való vándorok vagy zarándokok vagyunk, ezen az elmúló földön. Azonban, születésünk előtti életünkről, semmit sem tudunk. De elég jól ismerjük, látható világunkat, benne való életünket. Halálunk utáni, örökkévaló életünkről, a Biblia üzenete alapján, ismerünk egy keveset. Isten, vágyat ébreszthet bennünk hit által, a dicsőséges örökkévaló élet után! Miért fontos a hit? Azért, mert csak hit által érthetjük meg, hogy van láthatatlan világ, hiszen ez a látható világ is, abból állt elő! Hinnünk kell ahhoz, hogy megértsük, csak halálunk után bontakozik ki, örökkévaló életünk, az örökkévalóságban! Isten, gondoskodott arról, hogy legyen hazánk, melyben élünk, otthonunk, családunk, élelmünk és ruházatunk. Isten gondoskodott arról is, hogy halálunk után, az örökkévalóságban folytathassuk életünket! Világba való bejövetelünk alkalmával, mi nem választhatjuk meg szüleinket. Van, aki szegény, van, aki módosabb családban látja meg, a napvilágot. Van, aki grófi vagy királyi családban látja meg, ezt az elmúló, világot. De - lelki vonatkozásban - minden ember, nulla pontról indul el a földi vándorúton. Isten azonban, minden embernek ad, drága kegyelmi időt, hogy felkészülhessen, a Vele való örök életre! De ahhoz, teljes életfordulatra van szükség, hogy elnyerhessük az örök életet! Lelki halálból, lelki életre kell eljutnunk. Sajnos, a legtöbb ember, annyira ehhez a múló földi röghöz kötődik, hogy képtelen elhinni: a látható világon kívül, egy láthatatlan örökkévaló világot! Az bizonyos, hogy értelemmel sok mindent felfogunk és meg értünk, ebből a látható világból, de nem mindent? Folyik az állandó kutatás, földön, föld alatt, a világűrben. Ám egy emberöltő kevés ahhoz, hogy ebben a látható világban, mindent megértsünk. Ezért nekünk, földön átvonuló zarándokoknak, sokkal fontosabb volna, hallhatatlan lelkünk jövőjével foglalkoznunk! Hiszen arra, az örökkévalóság világa vár! A Bibliát olvasó és ismerő ember tudja a Bibliából, hogy az örökkévalóságban, 2 birodalom várja, hallhatatlan lelkét. Vagy az üdvösség, vagy a kárhozat birodalma. Ezekről a Biblia, érthető és világos ismeretet ad. De a legtöbb ember, földi javakkal van elfoglalva. Neki több kell, jobb kel annál, amit Isten ad neki. És a földi javakért való törtetés, leköti egész földi életét. Elhiteti magával, hogy csak ez a látható földi élet létezik, és halálával, végleg lezárul. Azonban lehetetlen dolog, egy örökéletű lelket, beleszorítani rövid, néhány évtizedbe! Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy minden embernek, hallhatatlan lelke van, mely soha meg nem semmisül! Életünknek ugyan van kezdete, ám soha nem lesz vége! És aki ezt, nem veszi tudomásul, az majd halála után fog rádöbbenni, hogy milyen végzetes eredménnyel járt, hitetlensége. Mulasztását, már nem tudja helyrehozni. Így, az örökkévaló öröm helyett, örökkévaló fájdalom és kín várja, hallhatatlan lelkét odaát! Tehát, jól gondoljuk meg: ,,üresen jöttünk a világra, üresen megyünk ki belőle" Kilépéskor, semmit sem vihetünk magunkkal! Ezért boldog ember az, aki múló értéktelen földi kincsek helyett, mennyei maradandó kincseket gyűjt magának. Mert a földi kincsek mind, itt maradnak végleg. De mennyei kincseit, nagy örömmel veheti majd át, Isten dicsőséges örök országában. Ahol a meglepetések sorozata vár mind azokra, akik hittel elfogadták, az Úr Jézus Golgotai váltság áldozatát! Melyet minden emberért mutatott be, a kínkereszten! Bárcsak sokan fogadnák el azt, lelkük üdvére.Írta: Pecznyík Pál 2012-ben.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Áhitatai  
Örök karácsony!
  2012-12-20 19:54:06, csütörtök
 
  Örök Karácsony!

Karácsony közeleg,
szeretet ünnepe,
de az ünnepeltnek,
közöttünk nincs helye!
Úgy jár szívtől - szívig,
mint nem kívánt személy,
szomorúan áll kint,
könny csillog a szemén.
Csendesen kopogtat,
zord tél hidegében,
számára nincs kis hely,
bűnösök szívében.
Pedig üdvösséget
akar adni, nekik,
múlandókra vágynak,
üdvüket, megvetik.
Kápráztatja szemük,
hamis fény, csillogás,
pedig várja őket,
mennyei szebb lakás!
Királyt fogad be az,
ki befogadja Őt,
üdvössége Urát,
bűnössel jól tevőt!
Ki ajtót nyit néki,
nem bánja meg soha,
mert lesz egy igazi
boldog, Karácsonya!

Pecznyík Pál
Celldömölk
2012. XII. 10.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Karácsonyi vágy!
  2012-12-20 19:53:03, csütörtök
 
  Karácsonyi vágy!

Karácsonyi vágyam, Istenem,
lehessen a szívem, Betlehem!
Melyben az Úr Jézus Trónja áll,
s azon: Ő a dicső nagy Király!

Pecznyík Pál Celldömölk
2012. IX. 28.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Két nagy esemény!
  2012-12-20 19:52:08, csütörtök
 
  Két nagy esemény!

Csendes éjszaka volt, egy falucska felett,
csillagok vonták be, a felhőtlen eget.
Idő: éjfélre járt, aludtak a népek,
kevés látója volt, a nagy eseménynek!
Pedig arról, régtől szólt a prófécia,
választott népéhez jött le, Isten Fia!
Isten, ajándékát: Fiában küldte le,
csomag bár szürke volt, gyémánt a belseje!
Pásztorok is csak úgy találhatták meg, Őt,
hogy angyal jelezte, jászolban pihenőt.
harminchárom évig élt, bölcső - sír között,
megváltott bennünket, s Atyjához költözött!
Azóta, milliók vonulnak feléje,
üdvükért: hálával borulnak eléje!
Szent arcát láthassuk, örömmel várjuk Őt,
ígérete szerint, Királyként érkezőt!
Elragadtatásunk, ha majd beteljesül,
akkor szemünk, csodás élményben részesül.
Jézus: Vőlegényünk, levegőégen át,
Atyja trónusához viszi, menyasszonyát!
Így, két nagy esemény tanúi lehetünk,
Jézus lejött értünk, s Atyjához mehetünk!

Pecznyík Pál Celldömölk 2012. XII. 10.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Két év határán!
  2012-12-20 19:51:27, csütörtök
 
  Két év határán!

Két év közös határán, meg állok egy percre,
visszanézek s előre, a menny felé menve.
A múló év tele volt, gonddal, széppel, jóval,
érte: Istent dicsérem, hála-énekszóval.
Csak eszköze voltam én, Lelke szolgált bennem,
így, Uramtól származik, minden leírt versem.
Versek által hív ma is, minden földi vándort,
ne sajnálja itt hagyni, ezt a földi sátort.
Isten, országába vár, sok bűnbánó lelket,
Őt imádja, dicsérje, kit honába felvett.
Egy év hamar elsuhant, én is idősb lettem,
áldást, erőt naponta, hű Uramtól vettem!
Múló évért Istenhez, száll szívemből hála,
egyre jobban vágyom már, megpihenni Nála.

S ha Új évbe léphetek, egyet kérek Tőle,
Hozzá meneküljek én, de soha előle!
Új évben is Rá bízom, múló földi létem,
Övé vagyok örökre, megvett: drága véren!

Pecznyík Pál Celldömölk 2012. XII. 12.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Jön a Fiam!
  2012-12-20 19:50:45, csütörtök
 
  Jön a Fiam!
Különös, népünk világa,
nem hallgat Isten szavára!
Nem hisz Benne, Őt nem féli,
régtől, hátat fordít néki.
Haragot tart, ki nem békül,
jobb az élet, Isten nélkül.
Így a káosz, egyre nagyobb,
veszekednek kicsik - nagyok.
Népek vívnak egymás ellen,
életet olt bomba, fegyver!
Hogy nyugalma nincsen soha,
annak is, Isten az oka!
Mint haragos házasfelek,
pálcát törnek egymás felett,
igazuktól, el nem állnak,
inkább, egymástól elválnak.
S ím, kapnak egy táviratot,
,,frontról érkezik fiatok"
Az örömhír hallatára,
öröm ragyog, két orcára,
két fél, egymás felé fordul,
szemükből a könny, kicsordul.
Szívükben már ott a béke,
érkezik a szemük fénye.
Isten is küldi szent Fiát,
viharokon, vészeken át!
Jön a Fiam: várjátok Őt,
az egyetlen békéltetőt!
Ádáz harcnak így lesz vége,
földön elárad, a béke.
Isten, Fiában nyújt kezet,
mely egykor, értünk vérezett!
Pecznyík Pál Celldömölk, 2012. XII. 10.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Jézus számára nincs hely!
  2012-12-20 19:50:03, csütörtök
 
  Jézus számára nincs hely!

Ma legtöbb szív, múló javakkal van tele,
Világteremtőnek, abban már nincs helye!
Mint hangyaboly nyüzsög, a sok hamis sáfár,
vonja őt a sok szép karácsonyfa - vásár.
Kiszemel egy sudár szép alakú fácskát,
ha bár elég drága, kifizeti árát.
De a fenyő alá, ajándék is kéne?
gyermekének veszi, bár szerény a bére.
Így várja Karácsonyt, ma a legtöbb ember,
belseje nyugtalan, mint viharos tenger.
Karácsony két napja, szinte teher néki,
díszes karácsonyfát, már megunta nézni.
Jézus nélkül üres, Karácsony ünnepe,
mivel ünnepeltnek, szívekben nincs helye!
Pedig el fog jönni, nagy harsonaszóval,
s mint Bíró, elbánik, a sok lázadóval!
Ám akik Urukra, nagy örömmel várnak,
egykor, az új földön, Vele élnek, járnak!
Ott már nem lesz múló karácsonyfa vásár?
Abba: be nem teszi lábát, hamis sáfár.

Pecznyík Pál Celldömölk 2012. XII. 10.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Jézus Krisztus életműve
  2012-12-20 19:49:18, csütörtök
 
  Jézus Krisztus életműve, utánozhatatlan. János. 3, 16.
Jézus Krisztus földi életműve - részletekben - mind a 4 Evangéliumban föl van jegyezve. De születéséről és gyermekkoráról, csak Máté és Lukács Evangéliumában olvashatunk. Azonban, földi életművének legmagasabb kiemelkedő pontja, János Evangéliumának 3-fejezetében a 16-ik versben van följegyezve, számunkra. Ez az 1 vers, talán a Biblia legismertebb verse. ,,Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki, hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen" De a Biblia, sehol sem írja azt, aki utánozza őt, hanem, aki hisz őbenne! Szinte leírhatatlanul sok az olyan próbálkozás, újabban m ár film is, mely az Úr Jézus földi életét próbálja utánozni, több, kevesebb sikerrel. De eddig: még egyetlen utánzás sem volt hibátlan, Biblia hű! Valami, mindegyikből hiányzott, de főképpen a legfontosabb: a Szentlélek ereje és hatalma! Az Úr Jézus, mindig is, a róla szóló bizonyságtételre, igehirdetésre, helyezte a fő hangsúlyt! ,,Elmenvén e széles világra, hirdessétek az Evangéliumot minden teremtésnek" Márk, 16, 15. Magam is megnéztem néhány olyan filmet, mely jézus életéről szólt. De mindegyikből hiányzott valami: az igazi, Jézusi élet lüktetése! De hogyan is utánozhatná egy bűnös ember, a bűntelen dicsőséges Urat! A teremtmény, a Teremtőt! Jó volna megértenünk: a fő hangsúly, nem az utánzáson, hanem a hiten van! ,,Aki hisz, Jézus Krisztusban, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik" Talán sokan meghatódnak egy - Jézus életéről szóló - film látása nyomán, ám rövid fellángolásuk, hamar lelohad, a nyüzsgő világi élet forgatagában. Újabban készült egy rövid, modern film, Jézus földi életéről, de az már, kicsúfolása volt, Megváltó Urunk földi életének! Sokakat megbotránkoztatott! Szomorú tény az is, hogy már a Bibliát is bevonták, a reklámok világába! Hallottam olyan reklámot a rádióban, mely pontosan idézte a Bibliából a teremtés 6 napját. De a hetedik nap helyett, a reklámot olvasták fel. Nos, a Sátán is utánozza Jézust? Csak éppen ellentétes formában. Nem tiltja követőit, a templomba járástól, beszélhetnek róla és hallgathatnak felőle, csak a szívükbe ne fogadják be Őt! Nézhetik a - Jézusról készített filmet is - mint szórakoztató kikapcsolódást. Az Úr Jézus földi életműve azonban, utánozhatatlan és ismételhetetlen! Urunk váltságműve: igazi, valóságos és megrendítően szép, életmű! De az: csak hit által fogható fel és érthető meg. Az első keresztyénüldözés idején, keresztyén, hívő mártír testvéreink, akik szurokba mártva, keresztre feszítve égtek el, nem utánozták Jézust! Őket az ellenség, hitük miatt feszítette keresztre! Azt csak Isten tudja, hogy Jézus utánzása nyomán, hányan jutottak üdvösségre. Sajnos: a keresztyénségnek mindig is, voltak olyan korszakai, amikor Jézus hűséges követőit, hitük miatt, bebörtönözték, rosszabb esetben kivégezték! Voltak olyan időszakok, amikor az életükkel játszottak azok, akik komolyan vették, az Úr Jézus szavait: ,,Aki hisz énbennem, ha meghal is él" mert hitte, hogy van, rövid földi életénél valóságosabb élet, vagyis örök élet! Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy csak az élő Úr Jézus Krisztusban való szilárd hit által, nyerhetünk üdvösséget, örök életet! Bizonyos, hogy nem könnyű, a láthatatlan, de mégis valóságos világban hinni. Ezért, a legtöbb ember, vagy valótlannak, vagy nem létezőnek tartja azt. Ahhoz azonban, hogy szemünk határán túl lássunk, hitre van szükségünk. Szemünk: a láthatókon túl, már nem lát! A létező túlvilágot, csak halálunk után, lelki szemeinkkel láthatjuk meg! János apostol nyert rövid bepillantást, abba a csodálatos ragyogású új világba, De annak szépségét, még ő sem tudta úgy leírni nekünk, ahogyan ő látta azt! Mégis, már most elmondhatjuk azt, hogy gyönyörűségek sorozata vár, Jézus Krisztus megváltott népére! Tehát, nem Jézus utánzása, hanem a benne való hit által értjük meg, a Bibliai boldogmondások egyik versét is: ,,Boldogok, akiknek szívük tiszta: mert ők az Istent meglátják" Máté. 5, 8. Istent, csak újjászületetten, láthatjuk meg!

Írta: Pecznyík Pál 2012-ben.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Áhitatai  
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 28 
2012.11 2012. December 2013.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 28 db bejegyzés
e év: 298 db bejegyzés
Összes: 4395 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 43
  • e Hét: 1146
  • e Hónap: 3357
  • e Év: 86521
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.