Belépés
jaksika.blog.xfree.hu
"Nemes szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek, csupán tiszta szív és sok sok szeretet" J.I. Jaksika
1951.07.31
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/15 oldal   Bejegyzések száma: 149 
Kívánok nagyon szép napot
  2012-02-28 12:35:47, kedd
 
 
Ildykó
 
 
1 komment , kategória:   B. Ildykó.  
2012.2.27, Hétfő
  2012-02-27 20:56:01, hétfő
 
 


A föld határáig mindenkinek eszébe jut az Úr, és
megtérnek hozzá, leborul előtte mindenféle nép. (Zsolt
22,28)

Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és
eljusson az igazság megismerésére. (1Tim 2,4)


1Jn 3,7-11(12) -- 1Kir 9,1-9


A kísértés elkerülhetetlen.

Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle
kísértésekbe estek. Tudván, hogy a fi hiteteknek
megpróbáltatása kitartást szerez.
Jakab levele 1, 2-3.

Mivel a próbatétel elkerülhetetlen, várjuk készséggel
és fogadjuk bölcsen, mondván: ez az élet, .ki tehet
róla?! Volt is, lesz is kísértés, - másképp nem lehet.
Csak arra segít, Uram, hogy meg ne ingasson és el ne
buktasson.
Felmentést alóla senki sem kaphat. Ámde mindenki
védekezhetik ellene imádsággal és Isten segítségül
hívásával. Régi könyvben olvassuk, hogy egy ifjú
szeretett volna megszabadulni bűnös gondolataitól.
Mire az öreg bölcs így szólt néki: "Azt nem
akadályozhatod meg, hogy a madarak fejed fölött fenn a
levegőben elröpül jenek, arról azonban tehetsz, hogy
hajadba fészket ne rakjanak." Augusztinus is azt
mondja, hogy a próbatévő kísértést el nem háríthatjuk,
de hogy legyőzzön, azt imádsággal megakadályozhatjuk .
De hát mért engedi Isten az embert bűnre csábítani?
Hogy megismerje magát is, meg az Istent is. Magát,
hogy semmit sem tud, csak vétkezni. Istent, hogy
kegyelme erősebb mindennél. Hogy így megtanul ja
megvetni magát s dicsérni az Isten kegyelmét.

Kérjed az Istent híven,
Buzgó szent imával,
Hogy kegyesen ő vigyen
A veszélyen által!
Istened
Ha veled:
Az ösvényen Ő visz,
S Oltalmával őriz.
 
 
0 komment , kategória:   H. Napi Ige.  
jó éjt neked,
  2012-02-27 19:20:12, hétfő
 
 

jó éjt neked, és KÖSZÖNÖM!pusz ditke
 
 
1 komment , kategória:   B. Ditke.  
Boldogság
  2012-02-27 19:16:47, hétfő
 
 

Boldogság

Akkor lehetsz boldog, ha akarod,
Mikor átölelhet, szerető karod.
A boldogságot teremteni kell,
Tiszta szívvel, szerelemmel.

Rám találtál s én Terád,
Mindkettőnknek boldogságot ád.
Ketten vagyunk Te meg én,
E boldogság szép szigetén.

Ez nem álom, már valóság,
Hogy ránk talált a boldogság.
Mámortól szárnyalunk mindketten,
Hogy így lesz, soha nem hittem.

A szívem, mely dobban érted,
Tiéd lett, mert oly szépen kérted.
Látod, ilyen ez az élet,
A szívem rabul ejtett Téged.

Szeretnék mosoly lenni arcodon,
Melyet tükörben látnál, minden napon.
Szeretném, ha tudnád Kedvesem,
Mennyire rabul ejtetted a szívem.

Emlékeink tükre örökké ott lebeg,
A kék égbolton, a felhők felett.
A boldogság kék madara megtalált minket,
Elhozta nekünk a legnagyobb kincset.

Elhozta nekünk a nagyvilágot,
Vele együtt hozta a boldogságot.
Ne bántsuk, mert szerelmet éleszt.
E szép álomból, soha fel nem ébreszt.

Tobai Rózsa
 
 
0 komment , kategória:  X Tobai Rózsa  
Kívánok nagyon szép napot
  2012-02-26 21:20:26, vasárnap
 
 

 
 
0 komment , kategória:   B. rozsika50.  
2012.2.26, Vasárnap
  2012-02-26 16:51:54, vasárnap
 
 


Jó szándékkal tekintek rájuk, felépítem és nem
rombolom le, elültetem és nem gyomlálom ki őket. (Jer
24,6)

Az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem
csak Isten, aki a növekedést adja. (1Kor 3,7)

Ha kiált hozzám, meghallgatom. (Zsolt 91,15)

Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit
lerontsa. (1Jn 3,8b)


Zsid 4,14-16

BÖJT ELSő HETE. - INVOCAVIT.

KISÉRTÉS - PRÓBATÉTEL.

Mert nem oly főpapunk van, aki nem tudna megindulni
gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben,
hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt.
Zsidókhoz írott lené! 4, 15.

Mikor az ördög megkísért, szívemet azzal vigasztalom,
hitemet azzal erősítem, hogy ismerem Azt, aki az
ördögöt legyőzte és aki nékem mindenkor segítség és
vigasztalás. A hitem tehát legyőzi az ördögöt. Isten
éppen azért ad hitet, hogy tudjam: Krisztus legyőzte
értem az ördögöt.
Nem félek hát a kísértéstől. Hiszen arra való az, hogy
a hitem megerősödjék, felebarátom pedig az én
megkísértetésemben és győzelmemben vigasztaló példát
lásson.
Számíthatsz rá, hogy mikor hinni kezdesz, a kísértés
sem várat sokáig magára. A Szentlélek nem hagy békén,
hanem hamarosan kísértésbe vet. Miért? Hogy a hitünk
alaposan kipróbált legyen. Mert különben úgy
táncoltatna az ördög, mint szél a szalmaszálat. De
Isten nehezéket akaszt ránk s ezzel jól megrögzít,
hogy ördög és ember meglássa rajtunk az ő hatalmát.
így bizonyítja meg Isten a mi gyengeségünkben az ő
felséges dicsőségét. Ezért taszít bennünket
pusztaságokba, elhagyatottságba, ahol semerre
segedelmet nem látunk, sőt úgy érezzük, hogy maga
Isten is egészen elhagyott. Mert ahogy a Krisztussal
bánt, úgy bánik velünk is. Ez pedig nem gyerekjáték,
hanem félelmetes próbatétel.

Jézus sebeidnek mélye
Vigasztalja lelkemet,
Minden földi nagy ínségbe
Ott látom keresztedet:
Ha kísértnek a bajok
És már bűnre gondolók,
Szenvedésed emlékeztet,
Hogy kerüljek minden vétket.

 
 
0 komment , kategória:   H. Napi Ige.  
2012.2.25, Szombat
  2012-02-26 16:36:07, vasárnap
 
 


Ó Isten, te vagy Istenem, hozzád vágyakozom! Utánad
szomjazik lelkem. (Zsolt 63,2)

Krisztus mondja: "Keressétek először Isten országát és
igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak
nektek." (Mt 6,33)

Dán 5,1-7.17-30 -- 1Kir 8,54-66

Békesség a kereszt alatt.

Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom
néktek: nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne
nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen.
János 14, 27.

Ime a Szent~lelke~t azok kapják, akik szenvedésben és
nyomorúságban vergődnek. Mert erre céloz az ige, mikor
azt mondja: Ne gondoljátok, hogy olyan békességet
adok, mint a világ. A világ azt tartja békességnek,
mikor a rossz eltávozik az embertől. A szegény például
azt hiszi, hogy szegénysége egyúttal békétlenséget is
jelent. Mindent elkövet hát, hogy megszabaduljon tőle.
Mert úgy gondol ja, hogy ha ez sikerül, akkor a
gazdagsággal együtt békessége is lesz. Vagy aki a
halál küszöbén van, azt hiszi, hogy ha a halálát
elűzhetné, akkor békessége volna és életben maradna.
Krisztus azonban ilyen békességet nem ad. Nem veszi
el, sőt rajtunk hagyja a rosszat, hogy gyötörjön. Neki
más a módszere. Újjászül és minket szakít el a
rossztól, nem pedig a rosszat tőlünk. Teszi ezt úgy,
hogy amikor szenvedésben verg8döl, erőt ad és te úgy
érzed, mintha rózsaligetben ülnél. A halál közepette
életet, a békétlenségben békességet és örömet
ajándékoz. Azért mondja Pál apostol is, hogy ez a
békesség minden értelmet felülhalad.

Légy csendes szívvel, légy békével,
Bízzál, ember, az Istenben;
Nála van öröm nagy bőséggel
Véle boldogulsz mindenben.
Ő minden boldogságok atyja,
A bút örömre fordíthatja:
Légy csendes szívvel!
 
 
0 komment , kategória:   H. Napi Ige.  
2012.2.24, Péntek
  2012-02-26 16:15:42, vasárnap
 
 Örülhetek szabadításodnak. (1Sám 2,1)

A hét első napján, korán reggel, miután Jézus
feltámadt, először a magdalai Máriának jelent meg. Ő
elment, és megvitte a hírt követőinek, akik gyászoltak
és sírtak. (Mk 16,9-10)


Jn 8,21-30 -- 1Kir 8,41-53


A kereszt: szentség

Mindazok is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus
Jézusban, üldöztetni fognak.
Második timótheusi levél 3, 12.

Tanítjuk, hogy keresztet készakarva senki se szabjon
vagy válasszon magának. Hanem mikor megkapjuk,
hordozzuk el türelemmel. De az is igaz, hogy
kereszthordozásunkkal semmi érdemet nem szerezhetünk.
Elég róla annyit tudnunk, hogy Isten jó tetszése ezzel
akar hasonlóvá tenni a Krisztushoz. Azt látjuk, hogy
akik legtöbbet dicsekszenek szenvedésükkel s mindig a
keresztjüket emlegetik, éppen azok tudnak
legkevesebbet a keresztről is, meg Krisztusról is,
mert szenvedésüket érdemszerző cselekedetté teszik.
Atyámfiai! A kereszt nem ilyesmiért van és nem is
lehet senkit erőszakkal alája kényszeríteni. Ha nem
vagy hajlandó érdek és érdem nélkül szenvedni, akkor
abba is hagyhatod, megtagadván Krisztust. Azt azonban
tudd meg, hogy ha nem akarsz szenvedni, a Krisztus
dicsőségében sem lesz részed. Válassz hát e kettő
közül: szenvedni, vagy Krisztust megtagadni.
A keresztyén ember szenvedése azért értékesebb
mindenki másénál, mert Krisztus a maga szenvedésével
megszentelte övéi szenvedését is. Így Krisztus
szenvedése, az ő szentjeinek minden szenvedését tiszta
szentséggé tette. Mert minden szenvedésükön rajta van
Krisztus szenvedésének pecsétje. Vegyünk hát minden
keresztet szentségnek. Mert valóban az!

Az Istennek jó tetszése
Akármit hoz magával,
Hittel veszem, mert vesszeje
Együtt jár irgalmával.
Övé éltem, hát nem féltem,
Legyen, amint akarja;
Ha szeresedek, nem csüggedek,
Megvéd atyai karja.

 
 
0 komment , kategória:   H. Napi Ige.  
Benéztem kicsit,
  2012-02-26 16:02:05, vasárnap
 
 Most csak kellemes hétvégét, és szép estet kívánok neked, szeretettel, ditke
Köszönöm szépen!!!!!
 
 
1 komment , kategória:   B. Ditke.  
További szép hétvégét, jó estét,
  2012-02-26 15:58:53, vasárnap
 
 További szép hétvégét, jó estét,
kellemes éjszakát kivánok szeretettel: Zsóka
 
 
0 komment , kategória:   B.Zsoka. Zsokanita.  
     1/15 oldal   Bejegyzések száma: 149 
2012.01 2012. Február 2012.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 149 db bejegyzés
e év: 1015 db bejegyzés
Összes: 16347 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 173
  • e Hét: 1176
  • e Hónap: 2681
  • e Év: 297457
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.