Regisztráció  Belépés
joli60.blog.xfree.hu
Eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust. Eldőlt a szívemben, hogy követem Őt. Eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust. Nincs vissza út, nincs vissza út. Ha ninc... Pecznyik Jolán
1960.02.28
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 23 
Még ma
  2012-04-28 14:51:01, szombat
 
  Még ma:
Az idő is - miként a levegő - láthatatlan ugyan, mégis létező valóság, Isten alkotása. Teremtéskor, Isten indította el az időt, és a világ végén Ő állítja meg! Ahogy azt a jelenések könyvének 10-ik fejezetében olvassuk a 6-ik versben: ,,idő többé nem lészen" Ezért mi emberek, a száguldó idő, szorításában élünk, születésünk pillanatától, halálunk pillanatáig. Mi az idővel, nem alkudozhatunk. Nem mondhatjuk: állj meg egy pillanatra? Várjál még egy kicsit? Az idő: egyszerűen faképnél hagy minket és vonul tovább, végső célja felé. Ezért ismerünk mi múltat, jelent és jövőt. De mindig csak a mai nappal rendelkezünk. A tegnap már nem a mienk, a holnap, még nem a mienk. Isten, időbeosztást készített nekünk, percet, órát, napot, hónapot és évet. Rövid földi életünkről pedig, így ír a Biblia egyik ihletett írója: ,,Életem ideje, kezedben van" Minden ember földi élete, Isten kezében van! Életünk kezdetét, legtöbben ismerjük, ám a végét csak Isten ismeri, csak Ő tudja, milyen módon ér véget! Egyedül Jézus volt az, aki előre tudta, milyen módon fejezi be földi életét! Nos, ebből a tovaszáguldó időből, minden ember kapott többet, kevesebbet, isteni mérték szerint. Ezeket az időszakokat, a temetőkertek őrzik a leghitelesebben. Azokban minden korosztály megtalálható, egy évestől, száz évesig. Mélységesen hiszem, hogy Isten az időt, az örök életre való felkészülés végett, ajándékozta nekünk! De egyben, sáfárság szempontjából is! Mivel lesz majd egy nap, melyen Isten, elszámoltat minket! Miként sáfárkodtunk, a nekünk ajándékozott kegyelmi idővel! Ha jól megfigyeljük a zajló földi élet ritmusát, mindenütt sietés, rohanás tapasztalható. Órával mérjük a múló időt, a földi élet minden területén. Szomorú azonban, ebben az eszeveszett rohanásban, a legtöbb ember megfeledkezik arról, hogy élete, Isten kegyelmi ajándéka, melyet lehet hasznosan és lehet eltékozolva tölteni! Az emberiségnek csak kicsiny hányada az, mely a néki ajándékozott kegyelmi idővel, helyesen bánik. Mert hiszi és vallja, hogy neki hallhatatlan lelke van, és majd halála pillanatában, kilép az időből, az időtlenségbe, az örökkévalóságba! Ezért, aki ennek tudatában van, az ő számára, nagyon fontossá válik minden nap. És igyekszik úgy élni, mint aki elrendezte élete dolgait, Istennel és emberekkel, így készen áll, váratlan eltávozásra is, a földi életből. A látható világból, a láthatatlanba! Az ideig valóból, az örökkévalóba! Egyikünk sem tudja: a mai nap, nem e, az utolsó! Hiszen, - világi viszonylatban - naponta, emberek tízezrei lépnek ki, az idő világából, az időtlenség világába! De nem mindegy, hogy felkészülten, vagy készületlenül. Mert óriási a tét! Vagy üdvösség, vagy kárhozat! Ezért, minden dolognál fontosabb, hogy ,,Még ma" míg tart a drága kegyelmi idő, készüljünk fel, az örökkévaló életre! Az elszámoltatás nagy napjára! Mert azt, egyetlen ember sem kerülheti el! Minden embertől számon kérik a neki ajándékozott időt! Ott már alkudozásnak nem lesz helye. A szánom - bánomot, figyelembe sem veszik. Hála, mennyei Atyánknak, Ma még lehet a földi élet széles útjáról az üdvösség keskeny útjára térni. és boldog hittel elfogadni az ingyen felkínált kegyelmet, bűnbocsánatot, üdvösséget! Befejezésül: idézem egyik versem utolsó sorait. ,, Még ma: a halálba adhatod az éned, még ma: Isten Lelke, újjászülhet téged! Még ma: felujjonghatsz te hontalan árva. Még ma: hazád lehet, Isten szent országa! Írta Pecznyík Pál nyugdíjas 2012-ben.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Áhitatai  
Körforgás
  2012-04-28 14:50:27, szombat
 
 
Körforgás.


Lelkem, Isten kis paránya,
Szentlelkének egy sugára.
Ott világít, hová tette,
Szeme, őrködik felette.

Földön, melyen utam rovom,
elfúja szél, hitvány porom.
ám a lelkem, mely benne él,
Atyámhoz mennybe visszatér.

Pecznyík Pál
Celldömölk
2012. IV. 23. 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Idő!
  2012-04-28 14:49:51, szombat
 
 
Idő!


Egyetlen perc csupán,
itt a jelen idő,
mögötte már a múlt,
előtte a jövő.

Naponta vonul el
halkan, mind a három,
nem látható, mégis
valóság, nem álom.

Pecznyík Pál
Celldömölk
2012. IV. 23.

 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Jézus jele, valóság
  2012-04-22 17:00:36, vasárnap
 
  Jézus jele, valóság:
Földi létem útjára, mély sötétségből indultam el. De gyermek-éveimben is, rövid időre, fel - felvillant a Jézusi hit fénye. Azonban az, hamar ki is aludt. Mivel családi otthonunk, nem a fénynek, hanem a sötétségnek szomorú színhelye volt. Gyermekéveim, tele voltak félelemmel, a gyakori fenyítés és szitkozódás miatt. Már gyermekkoromban is, kétféle vonzást tapasztaltam életemben. Sajnos, a világ sokféle vonzása, jobban hatott rám, mint Istennek, az élet Urának vonzása. Közelünkben élt egy hívő család, és így volt lehetőségem a két féle élet közötti különbség tételre, a testi és a lelki élet között. Én mégis az előbbihez ragaszkodtam inkább. Huszonéves koromig, mi ment végbe életemben, itt nem részletezem, hosszú volna. Ám világosan emlékszem, hogy 1943 nyarán, mint diakónus növendék, borultam térdre először, életem Alkotója, Istene előtt! A szívem torkomban dobogott, arcomon verejtékgyöngyözött, és imádságként, alig néhány szó hagyta el ajkamat. Földi életem homokóráján azóta, 69 hosszú év pergett le. Hála az Úrnak, azóta, a katona időt leszámítva, alig múlt el olyan nap, melyet nem térden állva kezdtem el! Naponta térdet hajtok hű Megváltóm Jézus Krisztus előtt! Annak, hogy Ő, hűséges Uram és közbenjáróm az Atya előtt, már nagyon sokszor jelét adta! Hosszú évtizedek óta, naponta tapasztalom, csodálatos kegyelmét, szeretetét, gondoskodását, vezetését. A betegségeket, vendégeimnek tekintem, akik jönnek - mennek, itt maradásuk hosszabb, rövidebb, de tudom: általuk mennyei Atyám, lelkem javát munkálja! Jelenleg is, egy betegség van nálam látogatóban. Nem zúgolódom miatta, mennyei Atyám áldott kezéből veszem. A Biblia, naponkénti lelki olvasmányom. Napjaimat, imádsággal kezdem és fejezem be. Bár minden új napot, térden állva kezdek el, mégis, megszégyenít engem, Jakab Apostol, aki olyan sokat térdelt az Úr előtt, hogy lelki testvérei ,,teve térdűnek" nevezték őt. Hiszem, hogy a mindenütt jelenlévő Jézus Krisztus előtt, telhetnek földi életem napjai. Mögöttem van már 40 évi házas élet. 18 éve élek özvegyen. És 93-ik évemben járva, csak ámulni tudok azon, hogy áldott Uram, még ma is itt tart engem! Bizonyára, még célja van életemmel. Hiszen Ő, nálamnál is jobban tudja, még mindig emberek százmilliói futnak, a világi élet széles országútján, a kárhozat felé! Mivel azonban nem láthatják annak félelmetes sötét kapuját, közülük sokan azt gondolják, földi életük, szép csöndes elalvással ér véget. Ámde rettenetes lesz a halál utáni újraébredés, az örök sötétségben, a kárhozatban! Nos, engem is, ennek a szomorú és végzetes életnek a tudata, szorongat a drága lélekmentésre! Ezért, ezen a rövid bizonyságtételen keresztül is, szeretnék rámutatni, a bűnösökért önkéntes áldozatot vállaló, de a halálból feltámadt, élő Úr Jézus Krisztusra! Aki egyedüli reménysége, és üdvössége, a ma élő bűnös emberiségnek is! Bűnötök terhe alatt roskadozó embertársaim, higgyétek el: ,,Nincs még veszve minden" csak jöjjetek Jézushoz, úgy amint vagytok, minden szépítgetés nélkül. Ha szívből bánjátok bűneiteket, Jézusnál mindig kész a kegyelem és megbocsátás! Vele: egy új és boldog örök életet kezdhettek el! Mely már itt a földön kezdődik és beletorkol, az örökké valóságba! Ez az én személyes hitem és reménységem, de ugyan ez a hite és reménysége, minden hívő testvéremnek is! Bár tudom: az Úr Jézus Krisztus még ma is népszerűtlen a világ fiai számára. Miképpen egykor, Izrael előkelői számára volt az. Ámde, ez a népszerűtlen Krisztus, ma is és mind örökké a királyok Királya és uraknak Ura marad! Kérdezem: kell ennél nagyobb öröm és boldogság? Ha barátja, sőt testvére lehetek, ennek az örökkévaló világteremtő Úrnak?! Pedig ha hisszük, ha nem, Ő ma is kész, barátaivá, testvéreivé fogadni mind azokat, akik szívből megbánták bűneiket, és rendületlenül kétkedés nélkül hisznek Benne, hallhatatlan lelkük megmentőjében és üdvözítőjében! Írta: Pecznyík Pál nyugdíjas 2012-ben
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Áhitatai  
Úton hazafelé
  2012-04-22 16:59:56, vasárnap
 
  Úton hazafelé

Sivatagban vonul
Isten, hívő népe,
tűző Nap hevében
hull, a verejtéke

Lelki eledele,
a mennyei kenyér,
elég lesz az úton,
míg mennybe hazaér.

Csábítja az úton,
világ fénye, bája,
de boldogan vonul,
vár rá szebb hazája!

E látható Bolygó,
bár mi szép is, véges,
tűz martaléka lesz,
és ez, nem kétséges!

Új hon örök, dicső,
amely felé vonul,
s megérkezve: Atyja
trónja elé borul.

Befejezve próbás
földi vándorlását,
kegyelemből kapja,
Atyjának áldását.
Pecznyík Pál Celldömölk, 2012. IV. 20.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Uram, Te tudod...
  2012-04-16 20:34:54, hétfő
 
  Uram, Te tudod...

Uram, Te tudod, mit akartál, mért adtad az életemet.
Homályba, titokba takartál és semmire nincs felelet.
Az emberi ész igazán vak, csak sejteni tud valamit,
Hiába feszíti a zárat, nem nyitja egyéb, csak a: hit!
Így lelkem akármi baj érte, nem gondolok én a miértre,
Csak lában elé borulok, - Uram, Te tudod...

Vietorisz József írta, Dallam: Megyer Lajosné Benyhe Vilma


 
 
0 komment , kategória:  Másoktól énekek  
Most csak sejtjük...
  2012-04-14 19:59:56, szombat
 
  Most csak sejtjük...

Feljött a Nap, ragyog a fény,
csend van az olajfák hegyén.
Legyőzött fél, Sátán, halál,
Fölöttük: győztes Krisztus áll!
Nagy örömhír szerteszárnyal,
örömre váltott a gyászdal.
Sírunk nem a végső helyünk,
abból egy nap, talpra kelünk!
Miként dicsőséges Urunk,
egykor mi is, feltámadunk!
Mivel lelkünk hallhatatlan,
így, váratlan pillanatban,
porrá válik az a mi föld,
lelkünk: egy szebb új testet ölt.
Jézuséhoz hasonló lesz,
fájdalmat, halált nem érez.
Dicsőséges szebb hazánkban
élünk, örök boldogságban.
Ismeretlen ott gond, bánat,
örök öröm, szerteárad.
Most csak sejtjük, mi vár ott ránk,
mivel lep meg, dicső Atyánk.
Boldogok, kik oda vágynak,
földöntúli fényben járnak.
Fáradságot nem ismernek,
gyermekei az Istennek.

Pecznyík Pál
Celldömölk
2012. IV. 10.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Hol töltöd az örökkévalóságot?
  2012-04-14 19:59:14, szombat
 
  Hol töltöd az örökkévalóságot?
Nem csak egyéneknek, hanem közösségeknek is fontos érdeke, hol töltjük majd el az örökkévalóságot! Mivel a kérdésben is benne van, tehát létezik az örökkévalóság! Ugyanis, ha nem létezne, akkor nem is volna kérdés? Az 1940-es években, Budapesten a Margit kórházban, beteglátogatáson voltam, és a kórház folyosóján, egy falitáblán olvastam a címben szereplő felírást. Úgy gondolom: a legjobb helyen. Bárcsak minden kórházban, feltűnő helyen lehetne látni, ezt az igen fontos felírást! Hiszen hazánk kórházaiban, évente több tízezer beteg fordul meg! Csecsemőkortól az idős korig. Nem tudom van-e országos statisztika arról, hogy évente hány súlyos beteg, vagy balesetben sérült ember, legtöbbször idő előtt, de sokan, már idős korban fejezik be földi életüket, fehér kórházi ágyon. És közülük, aki nem ismeri, a címben feltüntetett kérdést: az nem is tudja, hogy halála pillanatában, lelke belép a létező örökkévalóságba! Nekünk, embereknek azonban, tudomásul kellene vennünk, hogy Isten képmására teremtettünk! Ezért nekünk: hallhatatlan lelkünk van! És örökkévaló életünk, nem szorítható bele ebbe a néhány évtizedes földi életbe! Földi életünk, ezért nevezhető az örökkévalóság előszobájának. És ahogyan látható testünk ruhát ölt magára, hasonlóképen, hallhatatlan lelkünk is, testi fogantatáskor testruhát ölt magára! Hiszen test nélkül, valamennyien, láthatatlanok lennénk? Ez a szemmel látható világ, beleékelődött az örökkévalóságba! Ezért van világ előtti örökkévalóság és világ utáni örökkévalóság! És mind ez: A Szentháromság örök Isten akaratából! Ha az örökkévalóságot, tengerhez hasonlítanánk, akkor abban a látható világ, nem volna több, egy csepp víznél! Hát akkor hol van a parányi ember? Aki Isten számára olyan nagy érték, hogy még ,,fejünk hajszálait is számon tartja!" Lám, ilyen drága, minden e világra született ember, Isten számára! De a ,,drága" szót még fokozza, bűntelen Fiának, Jézus Krisztusnak, értünk bűnösökért kiomló vére! Nos, ezért a ránk omló bűntörlő vérért, vagyunk nagyon drágák, Istennek. Aki azt akarja: ,,hogy, a bűnös el ne vesszen, hanem örök élete legyen" Amikor a fent idézett szavakat olvastam a fali táblán, akkor már az Úr Jézus, botladozó követője voltam. Annak immár, hetven éve. De az óta se bántam meg, hogy drága Megváltóm követője lettem. Mert, ahogy közeledem az üdvösség áldott keskeny útján mennyei célom felé, számomra egyre fényesebbé válik ez a keskeny út. És egyre jobban felértékelődik a ma még láthatatlan mennyei világ, az elmúló látható világgal szemben. Ezt pedig, Isten kegyelméből, már most tudom, mivel az Úr Jézust - hit által - szívembe fogadtam, hogy halálom után, hol töltöm el az örökkévalóságot! Abban a dicsőséges országban, melyet Isten készített, az Őt szeretőknek. Szívem szeretetével kívánom, hogy bárcsak mindenütt: nem csak a kórházakban, hanem a családi otthonokban is, ott lehetne az emberek szemei előtt, ez a nagyon fontos kérdés: ,,Hol töltöd az örökkévalóságot?" Miért olyan fontos ez a kérdés? Azért, mert ma is, sokan nem tudják, hogy a bűn következtében, a dicsőséges örök fénybe, belerontott a bűn sötétsége! És az óta létezik örök fény és örök sötétség. Más szóval: üdvösség, kárhozat! Ezért lett mérhetetlenül fontossá számunkra a kérdés: ,,Hol töltöd az örökkévalóságot?" Örök fényben-e, vagy örök sötétségben! A választ minden ember, önmaga adhatja meg. Boldogok, akik az örök fényt választják, mennyei Atyánk örömére! Én már választottam, és te?


Írta: Pecznyik Pál Celldömölk 2012-IV.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Áhitatai  
Dél kereszte!
  2012-04-14 19:56:54, szombat
 
  Dél keresztje!
Dél keresztje fenn az égen,
már kezdettől hirdeti,
első ember bűnre csábul,
ezért meg kell menteni!
A bűn, azonban halálos,
bűnös halált érdemel,
de a halálos büntetést
érte, ki szenvedi el?
Itt a földön, nincs oly ember,
aki ezt, megteheti,
hiszen a bűn, őt magát is,
maga alá temeti!
És akkor az örök rendből,
Isten Fia állt elő!
Ő volt egyetlen bűntelen,
bűnösökkel jót tevő!
Száguldott a drága idő,
évszázadok, ezredek,
legsötétebb földi éjben,
fényt vártak a nemzetek!
Égi kereszt földi mása,
megjelent a Golgotán,
ott ment végbe az ítélet,
Isten bűntelen Fián!
Golgotán rég nincs már kereszt,
ám az égen fent ragyog,
hirdeti van bűnbocsánat,
jertek bűnbánó rabok.
Siessetek: ma még nyitva,
a kegyelem ajtaja,
Ki értetek halálba ment,
az Úr Jézus vár haza.
Pecznyík Pál Celldömölk 2012. IV. 10.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Nézzünk fel Jézusra!
  2012-04-09 20:55:51, hétfő
 
 
Nézzünk fel Jézusra!

Minden ember, halál fia,
az ős kígyó mérge miatt,
s akit megmart, számíthat rá,
egy nap ráhull, a síri hant.
A halált okozó mérget,
mi nem kértük, mégis kaptuk,
elődeink nyomán mi is,
bűneinket, takargatjuk.
De tudjuk-e, hová vezet,
ez az áldatlan állapot!
Ha megvetjük szent Atyánkat,
aki képére alkotott?

Hála, van még lehetőség,
ne jussunk Gonosz helyére,
hit szemével, ha felnézünk,
hű Megváltónk keresztjére!
Azon tört meg, az ős kígyó
halál feletti hatalma,
Jézus győzött! És övé lett,
a győzelem diadalma!
Bár kemény volt a véres harc,
Golgotán bűn s halál felett!
Atyánk, Fia érdeméért,
nekünk jobbján készít helyet.

Pecznyík Pál Celldömölk, 2012. IV. 6.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 23 
2012.03 2012. április 2012.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 23 db bejegyzés
e év: 298 db bejegyzés
Összes: 4395 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 85
  • e Hét: 920
  • e Hónap: 3131
  • e Év: 86295
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.