Belépés
jaksika.blog.xfree.hu
"Nemes szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek, csupán tiszta szív és sok sok szeretet" J.I. Jaksika
1951.07.31
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/10 oldal   Bejegyzések száma: 96 
Szép napot
  2012-05-31 22:05:00, csütörtök
 
 
PUSZIM KULDOM:IRENKE.
 
 
0 komment , kategória:   B. Irénke.  
Mindenkinek áldott pünkösdi ünnepeket kívánok!
  2012-05-31 22:00:15, csütörtök
 
 

Mindenkinek áldott pünkösdi ünnepeket kívánok!

Eszter
 
 
0 komment , kategória:   B.Eszter.  
Szép napot kívánok
  2012-05-31 21:57:37, csütörtök
 
 

Nagyon szép és kellemes hosszú hétvégét kívánok sok szeretettel.Icu.
 
 
0 komment , kategória:   B. Melicher Dezsőné  
2012.5.30, Szerda
  2012-05-31 21:53:45, csütörtök
 
 

Milyen félelmes ez a hely! Nem más ez, mint Isten háza és a menny kapuja. (1Móz 28,17)

Az Isten háza, amely az élő Isten egyháza, az igazság oszlopa és erős alapja. (1Tim 3,15)Szerda

Igazság, béke, öröm


Az Isten országa igazság, békesség és Lélek által való öröm.
Római levél 14, 17.

A kegyességhez nem elég, hogy látszatra tegyem a jót, hanem szívem legmélyéről fakadó jókedvvel és szeretetből kell azt cselekednem: Csak így állhatok félelem nélkül, könnyed-vidám jólelkiismerettel és teljes bizodalommal Isten elé, mint aki tudom, hogy hányadán állok Ővele. Ámde éppen ez az; amit semmiféle jócselekedet, vagy akár teremtmény meg nem adhat, hanem egyedül Krisztus. Őbenne való hitem tesz kedvessé Isten előtt, mert ebben veszem a Szentlelket, aki jókedvű készséget ad minden jóra. Csak így igazulhatok meg és sehogy másként. Mert maguk a cselekedetek, minél tovább űzöd, annál komorabbá tesznek.
A hit azonban minél inkább szorgalmazod és megismered, annál jobban felvidít. Mert ahol ilyen megismerés van, ott a Szentlélek se maradhat el. Ahova pedig a Szentlélek belép, készségessé és örvendezővé teszi a szívet, amely aztán önként dolgához lát s tesz szívesen mindent, mi Istennek tetszik, vidám lélekkel szenvedi, amit szenvedni kell s szívesen meg is hal. Minél tisztább és minét mélyebb ez a megismerés, annál nagyobb a boldog öröm is. Mert hiszen így telik be Isten törvénye s tevődik meg minden, mit az embernek tennie kell. Így igazulsz meg.

Örüljünk, hogy mihozzánk is
Szentlélek küldeték,
Mondjunk örök dicséretet,
Áldjuk az Úr nevét.
 
 
0 komment , kategória:   H. Napi Ige.  
Szép napot kívánok.
  2012-05-29 12:45:31, kedd
 
 

 
 
1 komment , kategória:   B. Ildykó.  
2012.5.29, Kedd
  2012-05-29 12:41:06, kedd
 
 
Hadd tartsunk veletek, mert hallottuk, hogy veletek van az Isten! (Zak 8,23)

Tisztességesen éljetek az emberek között, hogy ha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. (1Pt 2,12)
Pünkösd hete

Kedd

A kegyelem Lelke


Én kérem az Atyát és más Vigasztalót ád néktek; hogy veletek maradjon mindörökké.
János 14. 16

A Szentlelket olyannak kell megismernünk és hinnünk, amilyennek maga mondja magát. E szerint Ő nem a harag és rettentés Lelke, hanem kegyelem és vigasztalás Lelke. Így az egész Szentháromság csupa kegyelem. A Fiú azzal vigasztal, hogy könyörög a Szentlélekért, az Atya meg azzal, hogy adja a Szentlelket, a Szentlélek pedig maga a Vigasztaló. A keresztyéneken tehát nincs harag, fenyegetés vagy rettentés, hanem csupa szívélyes szeretet s édes vigasztalás égen-földön. Miért? Hát azért - mondja Ő - mert tömlöctartótok és hóhérotok úgyis elég van, aki rettentsen és gyötörjön benneteket.
A Szentlélekről tehát azt kell tanítanunk, hogy Vigasztaló. Ez a módszere, tiszte és tulajdonsága. Önmagában való isteni lényéről ne vitatkozzunk. Istenségére nézve a Szentlélek az Atyától és Fiútól elválaszthatatlan isteni lényeg. Számunkra azonban Vigasztaló a neve. A Vigasztaló pedig az, aki a megszomorodott szívet Isten iránt megvidámítja; jókedvre derít, mert hiszen arról biztosít, hogy bűneink meg vannak bocsátva, a halál meghalt, az ég megnyílt s Isten ránkmosolyog. Aki e meghatározást jól megragadja, annak már is nyert ügye van, hiszen égen-földön csupa vigasztalással és örömmel találkozik.

Vidámítsd s biztasd lelkünket,
Te magad emeld terhünket.
Taníts buzgón imádkoznunk,
Tűrő szívvel várakoznunk;
Készíts el a kimúlásra,
És ama nagy számadásra,
Hogy jól végezvén pályánkat,
Mennyekben elvegyük pálmánkat
Irgalmazz, irgalmazz nékünk!
 
 
0 komment , kategória:   H. Napi Ige.  
2012.5.28, Hétfő
  2012-05-29 12:35:46, kedd
 
 Pünkösd 2. napja


Féljétek az Urat, és szolgáljátok őt híven, teljes szívből, mert lássátok csak meg, milyen nagy tetteket vitt véghez rajtatok! (1Sám 12,24)

Akik hittek Péter beszédének, kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. (ApCsel 2,42)Simon Péter így felelt: "Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia." (Mt 16,16)


Ez 36,25-28
Pünkösdhétfő

Egyszerű kezdet


A világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket; s a világ erőteleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket.
Korinthusi első levél 1, 27.

Krisztus az Ő országát tanulatlan laikusokkal és balga halászokkal kezdi el, akik a szentírást nem is tanulták. A keresztyén egyház nyomorult koldusak botránkoztató igehirdetésével kezdődik, arról a názáreti Jézusról, akit meggyaláztak, leköpdöstek, megcsúfoltak s végül mint lázítót és istenkáromlót keresztrefeszítve a leggyalázatosabban megöltek. Erről a. Krisztusról hirdetik pünkösdkor nyilvánosan, hogy erőszak és jogtalanság esett rajta s akik megölték, azok Isten ellenségei, akik súlyosan vétkeztek s Istent lángoló haragra ingerelték.
Csodálatos bátorság és hatalmas vigasztalás, - hogy az apostolok pünkösdkor ilyent mernek prédikálni nyilvánosan!
Honnét volt ekkora erejük? Az igéből és a Szentlélek től. Nézd, minő ereje van Péternek! Nem is csupán Péternek, hanem a többieknek is. Mily biztosak a dolgukban! Mily erőteljesen markolnak bele a Szentírásba! Mintha százezer évig azt tanulták és egészen kitanulták volna. Én nem tudnék olyan biztosan belemarkolni az igébe, pedig a szentírás doktora vagyok. Ezek pedig halászok, akik a szentírást nem is olvasták.
A keresztyénség tehát szegény halászok igéjével, Isten szegényes, megvetett művével, a megfeszített Názáreti Jézussal kezdődött.

Te szentségnek új világa,
Vezess igédnek útjára;
Taníts az Istent vallanunk,
Szívből Atyánknak mondanunk.
Add az igaz vallást nekünk,
Egy legyen a mi Mesterünk,
Benne higyjünk, éljünk-haljunk,
Jézus legyen csak bizodalmunk.
Dicsőség legyen Istennek!
 
 
0 komment , kategória:   H. Napi Ige.  
2012.5.27, Vasárnap
  2012-05-29 12:29:40, kedd
 
 Pünkösd ünnepe


De te ugyanaz maradsz, éveidnek soha sincs vége. (Zsolt 102,28)

Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. (1Kor 1,9)Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel! - mondja a Seregek Ura. (Zak 4,6)PÜNKÖSD HETE

A SZENTLÉLEK EGYHÁZA

Pünkösdvasárnap

Cselekedetek könyve 2, 1-13.


És megtelének mindnyájan Szentlélekkel.
Cselekedetek könyve 2, 4.

Pünkösd e szent örömünnepén hálát adunk a mi szerelmes Úristenünknek véghetetlen jótéteményéért, melyet e földön azzal mutatott meg, hogy nékünk szegény embereknek kinyilatkoztatta a magasságos égből drága szentigéjét; - nem valami hitvány köznapi beszédet, hanem különleges s Mózes törvényétől megkülönböztetett igéjét. Mert ezen a napon kezdődött el Krisztus országa az apostolok révén s lett nyilvánvalóvá az evangéliomban mind az egész világnak. Krisztus országa öröktől fogva megvolt ugyan az f5 tulajdon személyében, ma pünkösdkor azonban a Szentlélek az apostolok által az egész világnak kinyilatkoztatta. S e kinyilatkoztatást nagy bátorsággal, szent daccal és örömmel szegény halászok végezték. Ugyanazok az apostolok, akik előbb félelemből megtagadták, elhagyták Krisztust, mert tele voltak bátortalan, rémült csüggedéssel.
Ma új pünkösd ünnepén kezdődött el Krisztus 4boldogító, üdvösséges, áldott országa, amely teljes örömmel, bátorsággal és bizonyossággal.

Jövel, Szentlélek Úristen,
Töltsd bé szíveinket bőven
Mennyei ajándékoddal,
Szívbéli szent buzgósággal;
Melynek isteni ereje
Sok népet egy hitre vive.
Légy velünk is te népeddel,
Hogy teljünk meg dicséreteddel.
Dicsőség légyen Istennek!
 
 
0 komment , kategória:   H. Napi Ige.  
2012.5.26, Szombat
  2012-05-29 11:56:06, kedd
 
 
Neked, Uram, igazad van, nekünk pedig szégyenkeznünk kell még ma is. (Dán 9,7)

Megszólalt a kakas másodszor is. Péternek ekkor eszébe jutott, amit Jézus mondott neki: "Mielőtt a kakas kétszer megszólal, háromszor tagadsz meg engem." És sírásra fakadt. (Mk 14,72)

Zak 4,1-14 -- Tit 3,1-15Szombat

Békesség


Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen.
János 14, 27.

Oh mi vigasztaló s édes búcsúszó ez! Hogy nem városokat és várakat, aranyat vagy ezüstöt hagy övéinek, hanem az ég és föld legfelségesebb kincsét --békességet. Tehát nem rettentést és szomorúságot, hanem igazi, vágyva-vágyott, szívbéli békességet kapnak tőle. Tőlem - mondja -- nem is kaptok mást,
hanem csupa békességet s örömöt. Hiszen, ahogy együttjárva, tanítottalak titeket, láthattátok s megismerhettétek, hogy szívből szeretlek, minden jót megteszek értetek s Atyám is teljes kegyelemmel van hozzátok. Ez a legjobb, amit néktek hagyhatok és adhatok. Mert a legfőbb béke a szív békéje. Ahogy mondani szokás: a szív öröme az örömök öröme. Aminthogy a szív fájdalma a fájdalmak fájdalma.

Vessétek le mindannyian
A gyötrelmes kétséget;
Maga mondja: Bízzál fiam,
Hited megtartott téged.
Ki hisz s megkeresztelkedett,
Mennyország nyílt meg afelett,
Hogy soha el ne vesszen.
 
 
0 komment , kategória:   H. Napi Ige.  
2012.5.25, Péntek
  2012-05-28 07:37:01, hétfő
 
 
Borulj le Istenednek, az Úrnak színe előtt. Azután örvendezz mindannak a jónak, amit Istened, az Úr ad neked és házad népének. (5Móz 26,10-11)

Adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. (Ef 5,20)

Jn 19,25-27 -- Tit 2,11-15Péntek

Kereszt alatt is megvigasztal


Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem, hogy őrizd meg őket a gonosztól. Szenteld meg őket a te igazságoddal: a te igéd igazság.
János 17, 15, 17.

A keresztyéneknek bizony mindenkinél több szenvedést kell eltűrniök, az ördög és világ részéről. Ilyenkor aztán honnan tudhassák, hogy megigazultak? A saját értelmükből semmiképpen, hanem a Szentlélektől, aki azért igazság Lelke, hogy szívüket minden látszat ellenére is megerősítse és megtartsa a hitben. A Szentlélek nélkül azt sem hitte volna, vagy hinné el senki, hogy Jézus Krisztus, akit tulajdon népe lator-módra keresztre feszített, - valóságos Isten. Avagy mi is hogyan tudhatnánk olyan bizonyosan magunkról, hogy - ha e megfeszített Krisztusban hiszünk, még ha az egész világ kárhoztat, elátkoz, Isten ellenségeinek s az ördög tulajdonainak állít is - az Isten valóságos kedves gyermekei, szentjei vagyunk, még akkor is, ha ezt magunk sem éte zzük, sőt a szívünk egészen mást mond, mivel még tele vagyunk gyengeséggel és bűnnel?! Csak a Szentlélek műve és ereje bizonyíthatja ezt meg a szívünkben úgy, hogy az ige alapján életre-halálra igaznak tarthatjuk.

Te vagy az én erős várom,
Oh ne hagyj el légy velem,
A vigaszt csak Tőled várom,
Hogyha vérzik kebelem.
Szállj szívembe, adj erőt,
Soha el nem csüggedőt,
Ajkam, éltem hadd dicsérjen,
Itt e földön s majd az égben.
 
 
1 komment , kategória:   H. Napi Ige.  
     1/10 oldal   Bejegyzések száma: 96 
2012.04 2012. Május 2012.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 96 db bejegyzés
e év: 1015 db bejegyzés
Összes: 16347 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 72
  • e Hét: 545
  • e Hónap: 2050
  • e Év: 296826
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.