Belépés
lambert.blog.xfree.hu
Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, a gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövend... Ballán Mária
2006.07.04
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/16 oldal   Bejegyzések száma: 156 
dr. Tempfli Imre homíliája a 2012-es pünkösdi búcsún
  2012-05-27 05:01:57, vasárnap
 
  Ft. dr. Tempfli Imre homíliája a 2012-es pünkösdi búcsún

PÜNKÖSDI BÚCSÚ 2012. MÁJUS 26. - CSÍKSOMLYÓ

Főtisztelendő Érsek Úr! Főtisztelendő Püspök Urak! Kedves Atyák és Paptestvérek! Tisztelt Közjogi Méltóságok! Kedves Rádióhallgatók! Kedves Zarándoktársak a Kárpát-medencéből és a világ valamennyi részéről!
Az egyik koncentrációs táborban volt egy hegedűművész, aki - bár halálra volt ítélve - nem félt, és lelkében mindvégig szabad maradt. Egyik nap előhozta a hangszerét, kiállt vele az udvar közepére, és elkezdett játszani. Csüggedt és kétségbeesett honfitársai közül so-kan gyűltek köréje a barakkokból, mert érezték, hogy játéka bátrakká teszi őket. Amikor ezt az őrök észrevették, megtiltották, hogy játszon. De a következő nap ismét oda állt. Még több fogoly gyűlt köréje, mert érezték, hogy játéka összekovácsolja őket. Az őrök összeverték az ujjait. Másnap azonban újfent megjelent, és olyan szépen játszott összeroncsolt ujjakkal is, hogy a köréje sereglő foglyok szíve megtelt derűvel. Az őrök erre szétverték a hegedűjét. A következő nap ismét ott állt az udvaron. Ezúttal énekelni kezdett. Istenem, milyen tiszta és boldogító ének volt! A foglyok bekapcsolódtak, és a közös ének lelküket tisztává és lebírhatatlanná tette. Az őrök erre kegyetlenül összeverték. A gyűjtőtáborra halálos csend borult. Mindenki azt hitte, hogy belehalt a verésbe. De másnap ismét ott állt az udvar közepén. Mivel játszani és énekelni már nem tudott, táncba kezdett arra a dallamra, amelyet csak ő hallott odabenn, a lelke legmélyén. Erre honfitársai mind kirajzottak a barakkokból, megfogták egymás kezét és önfeledten táncra perdültek. Középen vele, a művésszel, kinek a lelkét - bár teste sok sebből vérzett -, nem tudták megtörni. Az őrök pedig földbegyökerezett lábbal, tehetetlenül néz-ték ezt a lelkes - kezeit dacos zászlóként magasba emelő - legyőzhetetlen embert.


1. ,,Mindegyikükre leereszkedett egy-egy"...
KT! Ma szerte a világon a Szentlélek kiáradását ünnepli a katolikus világ. Az ünnepi szentmise első olvasmányát az Aposto-lok Cselekedeteiből vettük. Ebben a könyvben Szent Lukács a fiatal Egyház történetét írja le Urunk mennybemenetelétől addig, amíg az apostolok az örömhírt az akkori világ fővárosáig, Rómáig elvitték. A felolvasott részben arról hallhattál, hogy a mennybemenetel után a félénk tanítványok elrejtőztek barakkjukban. Nem volt elég a fé-lelem, de lelküket kétely is marcangolta. ,,Vajon elküldi-e az Úr a megígért Vigasztaló Lelket? Egyáltalán ki ez a Lélek? Mit hoz majd a tarsolyában?" S ekkor berobbant a Lélek. Szent Lukácsnak, aki más-kor mindent olyan tudományosan ír le, most csak képek jutnak e-szébe: ,,Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szél-vész közeledett volna... Majd lángnyelvek jelentek meg... Majd ezt a fontos mondatot irja le: ,,...és mindegyikükre leereszkedett egy-egy.“ Hallod? ,,Mindegyikükre egy-egy!"
A kedvenc tanítványra, Jánosra épp úgy, mint az ingatag Pé-terre; a valamikor politikai hatalom után sóvárgó Jakabra épp úgy, mint a hallgatag Bertalanra; a hithű Nátánáelre épp úgy, mint a két-kedő Tamásra; a kétes múltú Mátéra vagy a politikailag szélsőséges Simonra épp úgy, mint a megnyerő Andrásra. Mindre, kivétel nél-kül. Miért? Tudós egyházatyáink azt írják: Mert Isten a Szentlélek kiáradásakor minden egyes embert - külön-külön - belülről akart boldoggá tenni! Benne akart lakást venni! Ez volt mindig is az Ő szíve vágya!
Ha figyelmesen elolvasod a Szentírást, arra a következtetésre juthatsz Te is, hogy benne - más és más szövegekkel és képekkel u-gyan, de - mindig ugyanaz a téma: Isten minden egyes embert nagyon szeret és boldoggá akar tenni! Függetlenül nyelvétől, nemzetiségétől, bőre színétől, társadalmi rangjától, erkölcsi milyenségétől. S ezt a szándé-kát soha nem adja fel!
Először saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert. A teremtéskor az ember Isten partnere lett! De mert bűnbeesett és boldogtalan lett, Isten Jézusban testet öltött, hogy visszavezesse őt magához. A megtestesüléskor az ember Isten barátja lett! És mert az ember még ekkor sem volt boldog, Isten az embernek ajándékozta Lelkét, hogy belülről újítsa meg, formálja át és tegye boldoggá őt. A Szentlélek kiáradásakor az ember Isten otthona lett!
T! Pünkösd óta Isten hazája már nem csak a menny, hanem az ember is. S amint akkor a Lélek az apostolokba költözött és őket egy új világrend megteremtésére hívta, úgy költözött belénk is bérmáláskor, és úgy hív bennünket is - mindegyikünket külön-külön -, hogy alkotótársaivá legyünk a világ újrateremtésében, jobbá, szebbé formálásában és lakhatóbbá, boldogabbá tételében.
T! Pünkösd óta Te is Isten otthona vagy, Isten kiválasztottja vagy! Nem véletlen tehát, hogy ebben a korban születtél, épp azon a helyen, abban az országban, és olyan körülmények között élsz, amelyekben vagy. Isten hívott oda, hogy - Vele lelkedben - ott légy boldog, ott alakítsd, ott formáld és ott tedd szebbé a világot.
Ne azért ünnepeld hát Pünkösdöt, mert kötelező! Ne is azért gyere ide, Csíksomlyóra, mert itt kell lenned vagy mert más is itt van! Azért gyere ide, hogy itt, ezen a szent helyen szorgosan vizsgálgasd bensődet és kérdezgesd: ,,Milyen saját, rámszabott talentumot kaptam Istentől, amellyel boldog leszek és boldogabbá tehetem a körülöttem lévő világot?" Vagy hogy a beszéd elején mondott Anthony de Mello (+ 1987) lelki író tollából származó történet szavával mondjam: ,,Milyen dallamot zeng bennem a Lélek, amelyet, ha Vele éneklek, szabadabb, derűsebb, legyőzhetetlenebb és boldogabb lehetek én is és embertársaim?"
Oscar Wilde (1854-1900) angol írónak mindent megadott az élet: karriert, pénzt, sikert. Mégis ezeket írta: ,,Csodálatos személyiséged van. Fejleszd ki. Légy saját magad. Ne hidd, hogy külső dolgok felhalmozása vagy birtoklása által leszel tökéletes. Saját bensődben rejlik a tökély. Csak ezt bírnád elérni, nem vágyódnál gazdagság után. Az embertől ellophatják azt, amit közönségesen kincsnek neveznek, a valódi kincseket nem. Lelked kincstárában olyan végtelen értékű dolgok feküsznek, amelyeket soha nem vehetnek el tőled."
T! Istentől csodálatos ajándékokat kaptál. Ne csak a karriert, a siker, a gyors meggazdagodás vágya vezessen, ne csak a pénz után loholj. Tapasztalatból tudom: pár euróért nem érdemes eladni önmagad. Nem leszel maradandóan boldog! Bányászd elő inkább lelked kincseit, csiszold és használd őket, akkor boldog leszel. Ha isteni kincseiddel tisztában vagy, semmi és senki nem tud megtörni. Állj bátran, szabadon a magad kijelölt helyén, kövesd a Lélek jóra, nemesre és szépre hívó ösztönzéseit, s meglátod, boldog leszel te is, és a világ is boldogabb lesz körülötted!
Ezt kérd először ma itt, Csiksomlyón.

2. ,,Mindegyikünk a saját anyanyelvén..."
Amint Isten Lelke minden egyes embert segít boldogsága és helye megtalálásában, úgy segít ebben minden közösséget és minden egyes népet is. Honnan veszem második gondolatomat? Ezt is a mai olvasmányból. Szent Lukács ugyanis azt írja, hogy miután a Lélek kiáradt az apostolokra és azok beszélni kezdtek Isten nagy tetteiről, beszédjüket a Jeruzsálemben tartózkodó népek mindegyike saját anyanyelvén hallhatta. Mit akar ezzel Lukács mondani?
Amikor pár verssel alább a népeket felsorolja, kiderül, hogy egy listát használ, amelyen mind a 12 akkor ismert kultúrnép neve szerepelt. A rómaiaké is, jelezve: Isten minden népet szeret! Még a hódító rómait is! Pünkösd óta minden nép választott nép! Minden nép Isten népe! Isten minden népnek küldetést szánt!
És mi egy nép küldetése?- kérdezed. Ezt is a Szentlélek eljövetele óta tudjuk. Péter apostol addig azt hitte, hogy Istennek csak a zsidó nép tetszik. Isten azonban egy látomásban közölte vele, hogy számára nem létezik tiszta és tisztátalan nemzet. Erre mondta Péter a köréje gyűlteknek ezeket a híres szavakat: ,,Valóban el kell ismernem, hogy az Isten nem személyválogató, mindenki kedves előtte, aki féli és az igazságosságot cselekszi, bármely nép fia is" (ApCsel 10,34-35). Egy nép küldetése tehát: félje Istent és cselekedje az igazságosságot. Ha ezt megteszi, akkor Isten jövőt ad neki!
Milyen gyengének, kicsinek és jelentéktelennek látszott az Egyház is. 12 írástudatlan ember: ki vette őket komolyan? Azt mondják, ami-kor Hadriánusz császár 135-ben leverte a II. zsidó lázadást, magához kérette Jézusunk rokonait és tanítványait, kérges kezükre nézett, elnevette magát, szabadon bocsátotta őket és azt mondta. ,,Ezektől nem kell félni!" És pár évtized után pár lelkes ember műve nyomán a Római Birodalomban a kereszténység államvallás lett, és ma 2 milliárd követője van! Isten a kis egyházát felemelte és megtartotta, mert az félte Őt és az igazságosságot cselekedte. A Római Birodalmat pedig, amely gőgjében az igaz Isten ellen fordult és más népek jogait lábbal tiporta, hiába keresed a térképen...
Vannak népek, amelyek történelmük egy szakaszában ugyan-így tettek. Mi lett velük? Vagy eltűntek a történelem süllyesztőjében vagy ma is nyögik az isten- és embertelen múlt örökségét... Vannak népek, akik ma tesznek így: Istent és törvényeit nem félik, nem az igazságosság, ha-nem egyedül a hatalomvágy és a gazdasági érdekek vezetik, mindent és mindenkit ennek rendelnek alá, és ezzel botorul nem az élet, hanem a halál kultúráját építik.
T! Légy tudatában, hogy népünk is választott nép. Isten előtt ő is kedves és értékes. Van helye a nap alatt. Jogot biztosít erre múltja, jelene és a benne rejlő kiváló értékek. De igazi jövője csak addig lesz, míg féli Istent és cselekszi az igazságosságot! Ezért:
T! Pünkösd azt mondja: minden népnek, tehát népünknek is szüksége a Szentlélekre, hogy ne felejtse: Istentől származunk, az Ő teremtményei vagyunk. Nem mi szabjuk meg az emberi természet tör-vényeit, hanem Isten oltotta belénk, és azokat tiszteletben kell tarta-nunk...
T! Pünkösd azt mondja: minden népnek, tehát népünknek is szüksége a Szentlélekre, hogy mindig az igazság útján maradjon. Ne-hogy egy embertelen ideológia szólamainak bedőljön, vagy egy csak a nyereséget és nem az embert szem előtt tartó gazdasági fantazma-gória lidércfényét kövesse, hanem fontosabb legyen számára az igazságosság. Egy népnek és vezetőinek az a feladata, mondta a Szent-atya is tavaly szeptemberben a német képviselőház tagjainak, hogy ,,az igazságot szolgálja s a jogtalanság ellen harcoljon"! Azt hiszem, szavai ezeken a végeken is érvényesek!
Ezt kérjük másodszor ma a választások küszöbén itt, Csíksomlyón!

3. ,,Mindannyian egy szívvel egy lélekkel..."
Azt mondod: ,,Megértem, hogy Isten minden egyes embert szeret és boldoggá akar tenni. Megértem, hogy Isten előtt minden nép választott nép, ha féli Őt és az igazságosságot cselekszi. Mit használ azonban a Lélek a mai válságos időkben? Sokat!
Nézz az apostolokra. Országuk idegen uralom jármát nyögte. Különböző érdekek és pártok megsemmisítésüket tervelték. Az őket körülvevő világban értékválság és erkölcstelenség uralkodott. Mit tettek a kilátástalanság közepette? Szent Lukács azt írja: ,,Mind-annyian egy szívvel, egy lélekkel állhatatosan imádkoztak." Azaz nem sopánkodtak, nem ültek ölbe tett kézzel, nem széledtek szét, nem kezdtek magánakciókba, hanem összetartottak és közösen kérték a Lelket. Teret engedtek neki soraikban! Mi lett az eredménye? Pár verssel alább azt olvassuk: miután a Lélek erejében beszélni kezdtek ,,mintegy háromezer lélek megtért" (vö. ApCsel 2,41). Ekkor született meg egy új testvériség: az Egyház, amely a válságból megmutatta a kiutat!
Az ősegyház és korunk között a párhuzamot nem kell sokáig keresnünk. Mi az, amivel nap, mint nap tele vannak a médiák? A nyugati civilizáció egyre jobban szétesik, a nagyfokú önzés és elidegene-dés egyre elszigeteltebbé teszi az embereket. Gazdasági krízis van, ér-tékválság tapasztalható, a nyugati társadalmak egy részét dekadencia fojtogatja, a keresztény gyökereit vagdosó öreg Európa országai ön-azonosságukat keresik, az Egyház tagjai hit- és hitelkrízisben vannak. Társadalom és Egyház szétesőben...
Egyesek nem ismerik fel a válság mélységét. Ölbe tett kézzel várnak, ki akarják ülni a krízist, és megelégszenek azzal, hogy minden kiutat kereső kezdeményezést megkérdőjeleznek. Mások azt hiszik, hogy csupán gazdasági krízisről van szó, tehát gazdasági intézkedésekkel: kölcsönökkel és segélyekkel, drákói törvényekkel és ren-delkezésekkel kell ezt a problémát is megoldani.
Szerintem ez mind kevés, mert nem a gazdaság van van krízisben, hanem a hit és az emberi értékek! Mi hát a megoldás?
A nagy orosz író, Dosztojevszki (1821-1881) írja egyik művében: ,,Hirtelen besötétedett. Mennyi komor arcú ember. A munkából vagy az üzletből sietnek hazafelé a vackukra! Mindegyiknek megvan a maga gondja-baja, valamennyi az arcukra van vésve. Az egész tömegben nem létezik egy közös, mindent egyesítő, szép gondolat, amely összekötné őket."
,,Egy közös, mindent egyesítő, szép gondolat, amely összekötné ő-ket.". Mi tette az Egyházat naggyá? Ma azt olvastuk: ,,Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel állhatatosan imádkoztak."Azaz: a közös hit és a közös eszme. Ez minden közösségre is érvényes! A népeket sem számuk tette naggyá a történelem folyamán. Még csak nem is hadi sikereik vagy gazdasági teljesítményük. Sokkal inkább az egy szív, a közös eszme! Egyedül egy szép, nemes, közös, szent eszme és akarat az, amely bennünket - személy szerint, de közösségként is - a válságból kivezet! És ez a szép, nemes, szent eszme - mondja a mai ünnep - a testvériség!
Ennek pedig a Szentlélek a forrása! Ahol együttműködnek Vele, ott kapcsolatok szövődnek, szövetség alakul, egység formálódik, közösség jön létre, testvériség születik. Isten Lelke ugyanis egyesít, összegyűjt, közösséget teremt, testvériséget szül. Ez az Ő jellemvonása. Mint ahogyan a szétszórás, a széthúzás, a pártokra szakadás, az egymás elleni acsarkodás - bármilyen álszent érdekek köntösébe bújuk is - mind a gonosz lélektől van...
T! De ezt a testvériséget nekünk is akarnunk kell. Érte meg kell küzdenünk! A legkisebb közös nevezőt is szenvedélyesen kell keresnünk! Meg kell tanulnunk közösségben és legkisebb közös nevezőben gondolkodni! Egy új testvériségben kell megújulnunk, mert csak így van esélyünk a válság legyőzésére és az erkölcsi fölemelkedésre. Senkinek sem szabad elengednünk a kezét, válasszon el bár - látszólag - vallás, világnézet vagy politikai meggyőződés!
Az I. világháborúban 1918. június 15-én éjjel a Monarchia támadást indított Piavenál az olaszok ellen. Azok felkészülten várták, és az előrenyomuló csapatoknak nagy veszteségeket okoztak. A tá-madás - bár a folyón sikerült átkelni - június 17-én összeomlott. A visszavonuló katonákra pedig egy újabb veszély leselkedett. Az antant csapatai felrobbantottak egy gátat a Piave folyón, és a hatalmas víztömeg mindent elsöpörve zúdult a katonákra. Erre a magyar csapatparancsnok elkiáltotta magát: ,,Napi parancs: Megfogni egymás kezét!" S míg az osztrák csapattestet elsodorta az ár, a 200 magyarnak, akik egymás kezét szorították, sikerült megmenekülni, mert összetartottak!
T! Csak Pünkösd szellemében valósulhat meg végre az az új testvériség, amit Isten Szolgája Márton Áron püspök, búcsúkörleve-lében - szent örökségként - így foglalt össze: ,,Hitünk parancsa, hogy a templomon kívül, az életben is testvérek maradjunk, egymás sorsa iránt érdeklődjünk, és egymás terhét kölcsönös megértésben hordozzuk."
Azt mondod: ,,Szép álom?" T! A brazil püspök, Dom Helder Camara (+1999) szavaival válaszolok: ,,Ha valaki egyedül álmodik, az csak egy álom. Ha viszont sokak közösen álmodnak, az már egy új valóság kezdete." Álmodjunk sokan, küzdjünk, dolgozzunk és imádkozzunk összekapaszkodva,hogy az új testvériség valósággá váljék!
Ezt is kérjük ma itt, Csíksomlyón!

4. ,,Máriával, Jézus Anyjával...."
Végül ennek az új testvériségnek a megvalósításában van nekünk egy hathatós segítségünk. Szűz Mária! Utolsó gondolatként ezt is a mai olvasmányból veszem. Hadd idézzem Neked ismét az evangélista Szent Lukácsot: ,,Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel állhatatosan imádkoztak ... Máriával, Jézus anyjával ... együtt."
Érdekes, a Szentlélek kiáradásánál Mária is jelen van, pedig őt az angyali üdvözlet alkalmával már eltöltötte a Szentlélek. Miért? A teológusok azt mondják: Azért van jelen, mert az egész Egyház - és minden nép édesanyja akart lenni. Gondját szerette volna viselni mindnek, és mindegyiket Szent Fiához, Jézushoz akarta vezetni. Közbenjárásával, negédes nógatásaival - és üzeneteivel...
Nem tudom, megfigyelted-e már: minden Mária-kegyhelynek megvan a maga jellegzetessége és egyedi üzenete. A portugál Fatimában Oroszország megtérését sürgette Mária. A francia Lourdesban a bűnbánatot és az imát kérte. A mexikói Guadalupéban az volt a kívánsága, hogy ,,megmutathassa az emberek iránti teljes szeretetét, együttérzését és irgalmát“... és így tovább.
Meg vagyok győződve arról, hogy Csíksomlyó nekünk sem véletlenül válik lassan nemzeti szentélyünkké. Itt, a végeken, Mária üzenete ugyanis most már egy fél évezred óta így szól, és aktuálisabb, mint valaha: ,,Tartsd meg és védd meg a hitedet! És ha élni akarsz, ha továbbra is helyet akarsz magadnak a nap alatt: Töltsd meg lélekkel! Újulj meg benne!"
Szentatyánk, XVI. Benedek pápa ezt az esztendőt a Misszió Évének nyilvánította. ,,Látta, mint írja, ,,hogy milyen nagy méreteket ölt a vallási analfabétizmus. Egyre többen nem ismerik hitünk alapjait. Ahhoz viszont, hogy Istent szeressük és rá hallgassunk, tudnunk kell, hogy mit mond nekünk, és mit kíván tőlünk?" A Misszió Éve éppen ezt célozza. tudnunk kell, hogy mit mond nekünk, és mit kíván tőlünk Isten?
A Szentatya felhívását követik a magyar egyházmegyék is. A-mi a Gyulafehérvári Főegyházmegyében sajátos: a hitben való megújulást Szűz Mária oltalma alá helyezte, és programját az előbb felolvasott szentírási rész ezen mondatában foglalta össze: ,,Máriával, Jézus Anyjával!"
Milyen bölcs mottó! A hitben való megújulás ugyanis legalapo-sabban annak a Szűz Máriának a segítségével történhet, aki mindig Isten akaratát kereste és teljesítette! Tudtákezt a szentek is...
Nem is gondolná senki, hogy a rendalapító, Loyolai Szent Ignác (1491-1556) milyen nagy Mária-tisztelő volt. Élete végén rend-társai arra ösztökélték: írja le hitével és megtérésével kapcsolatos tapasztalatait. Sok rábeszélés után végül is tollba mondta visszaemlékezéseit. ,,Montserrat felé indult, és... szokása szerint, azokra a nagy tettekre gondolt, amelyeket Isten szeretetéért végre kell hajtania... Így határozta el, hogy egész éjszakás fegyveres virrasztást tart... Montserrati Mi-asszonyunk oltára előtt... Miasszonyunk márciusi ünnepének előestéjén, 1522-ben elment letérdelni Miasszonyunk oltára elé. Részben így térdelve, részben állva, (zászló)bottal a kezében töltötte az egész éjszakát".
T! Itt van valaki, aki gyökeresen meg akarja változtatni az éle-tét, ezért egy Mária-kegyhelyre zarándokol. Az egész éjszakát a Boldogságos Szűz előtt tölti - állva és térdelve, zászlóval a kezében, hogy megtudja: mit akar tőle Isten? Micsoda bizalom lakhatott Ignácban a Szent Szűz iránt! Ezek után már értem, miért ajánlotta minden egyes lépését Neki, és miért ajánlja lelkigyakorlatos könyvében, hogy minden elmélkedést és imát az ,,Úrnővel" azaz Szűz Máriával kell megbeszélni.
T! Igy kell tennünk nekünk is! Ha komolyan gondoljuk a hitben való megújulást, akkor nem elég egy évben egyszer ide eljönnünk. Élethivatásunk felismeréséhez, életmódunk megváltoztatásához, a hitben való alapos megújuláshoz erőt minden nap - a hozzá szóló felajánlási imában - a Csíksomlyói Szent Szűztől kell kérnünk! Csíksomlyó neve ne csak egy egyszeri eseményhez fűződjék, hanem egy folytonos kiáltvány legyen, amely azt harsogja: ,,Újúljatok meg hitetekben - Máriával, Jézus Anyjával!"

T! Ha komolyan gondoljuk a hitben való megújulást, akkor nem elég a folklór, a zarándok-vonatok romantikus hangulata, a megejtő vendégszeretet dicsérete és a résztvevők büszkeséggel eltöltő nagy száma, hanem gyakoroljuk az itt átélteket. Alakítsunk ima-köröket, hívjunk életbe egyleteket és szervezeteket, amelyek felvállalják, hogy a Csíksomlyói Mária üzenetét élik és terjesztik! Csíksomlyó szelleme: a hit megtartása, a közös testvériség tudata fogjon egybe bennünket, bárhol is éljünk ezen a világon!
T! Végül ha komolyan gondoljuk a hitben való megújulást, akkor nem elég az itteni lelkesedés, hanem Csíksomlyó legyen számunkra otthon is program, amely abból áll, hogy ott, ahova állított minket Isten, emeljük magasba a zászlót! Hogy lássák: vagyunk - itt vagyunk - és kik vagyunk?

Emeljük magasba a zászlót!

A megújult hit zászlaját, amely azt hirdeti, hogy a Szentlelkes embert és a Szentlelkes népet nem lehet megtörni és legyőzni,

- mert küldetéstudata van,
- mert soha nincs egyedül: Isten Lelke vele és benne van,
- és mert egy közös, mindent egyesítő szent eszme: egy új testvériség tudata tartja össze...


Ehhez segítsen el bennünket a Lélek és a Csíksomlyói Mária!


Link


Link
 
 
0 komment , kategória:  HIT  
Áldott Pünkösdi Ünnepeket Kívánok!
  2012-05-25 09:12:54, péntek
 
  És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, a hol ülnek vala.
És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Lélek adta nékik szólniok. (ApCsel 2, 2-4)

Régen egy dohányárudában történt a következő eset. Reggel, pontosan 08:15-kor nyílik az ajtó és egy aktatáskás, idősebb férfi lép be rajta. Elővesz a zsebéből egy csomag cigarettát, egyet a szájába tesz, odalép a falon égő gázlánghoz és rágyújt. Utána, mint aki szépen elintézte, amiért jött, eltávozik. A következő napon újra pontosan 08:15-kor ugyanaz az ember, ugyanazzal az aktatáskával ugyanolyan módon tüzet vesz a gázlángból és távozik. A harmadik napon ismét megjelent, és így tovább a negyedik és az ötödik napon is, míg egyszer aztán a trafikos megsokallta és megkérdezte tőle, hogy mit óhajt. Mire az aktatáskás teljes nyugalommal kijelentette: ,,Köszönöm semmit, csak egy kis tüzet...".
Nem tudom, hogyan folytatódott azután a történet, de rögtön az jutott az eszembe, hogy ilyen ,,kuncsaftjai" az egyháznak is vannak! A keresztyének között is vannak olyanok, akik csak azért mennek a templomba, hogy egy kis lángocskát vigyenek magukkal, csak egy kis tüzet akarnak, semmi mást... Karácsonykor elmennek egy kis melegségre, szilveszter este egy kis romantikáért, Nagypénteken egy kis áhítatos hangulatért, Húsvétkor egy kis optimizmusért. Ennyi az egész, amit igényelnek, amit magukkal visznek!
Isten ennél sokkal többet akar adni. Jézus, az egyház nagy tulajdonosa, a templomok gazdája, ennél sokkal-sokkal többet kínál - mégcsak nem is megvételre, hanem ingyen! Isten nem ebből-abból a javaiból akar egy kicsit, egy szippantásnyit adni, hanem Ő önmagát akarja adni.
Az emberi természet a végletekig átalakítható, és sok mindenre képes: képes arra, hogy megjavítsa önmagát, jóvátegyen bizonyos dolgokat, amiket elrontott. Erős akarattal sok mindent elérhet, le tud szokni szenvedélyekről, le tud gyűrni magában indulatokat, de egyre nem képes: nem tudja magát újjá szülni. Csak Isten, aki teremtett minket, képes minket újjá teremteni.
És éppen ez a pünkösd csodája! Akik betelnek Szent Lélekkel, azok kezdenek más nyelven szólni, más indulattal, érzéssel, cselekedettel, lelkülettel élni és járni az emberek között! Mégpedig a Jézus indulatával, Jézus lelkületével, Jézus cselekedeteivel!
Mert a pünkösd azt jelenti, hogy Jézus jön feléd lélekben, láthatatlan, de valóságos szellemi kisugárzásban, és egyesül veled! És akkor hatalmába kerít valami olyan erő, ami nem belőlünk való: Jézus élete árad belénk!
A Szent Lélek az egyetlen hatalom a világon, Aki képes egy embert belülről átformálni, újjászülni. És nézzétek, Isten azon az első pünkösdön rálehelte az Ő Lelkét a Földre. Most is itt leng körülöttünk, titokzatosan, mint a szél, és arra vár, hogy alkalmat adjunk neki arra, hogy belénk hatolhasson. Nekünk csak annyit kell tennünk, hogy kérjük! Ámen.

R.E. slp.

Szentlélek várása

Jövel erő lelke, áldott Szentlélek! Vigasztald meg a te kesergő néped. Az úton, amelyen napról napra járunk, mindenütt ijesztő ellenséget látunk.

Jövel drága lélek, erőnek lelke, mert erőnk feletti sokszor a nap terhe. Jövel erő lelke, mi mind Téged várunk, csak Te tehetsz csodát, Szentlélek, mi nálunk.

Jöjj hatalmas lélek, kérünk segíts nékünk, legyen szívig érő mindig a beszédünk. Jövel erő lelke, oldozd fel a nyelvünk,
hogy az Úr Jézusról tanúskodni merjünk.

Jövel erő lelke, tégy eggyé bennünket, jöjj, és nagy erőddel urald szíveinket. Hogy csak Rá függesszük mi tekintetünket, engedelmeskedjünk a mi Istenünknek.

Jöjj teremtő lélek, teremts egyességet,
ne bomlassza semmi a keresztyénséget. Jöjj teremtő lélek, én is csak rád várok, te urald és vezesd az egész világot!

Jövel drága lélek, hadd ébredjen a hit, mindenütt legyenek hü tanítványaid!
Igéd töltse be az egyházak tagjait, legyen győztes, élő mindenfelé a hit.

Ámen.


Dr. VARGA TIBOR - PÜNKÖSDI ÜNNEPEINK !


Link


László Andrea : ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPET KÍVÁNOK


Link


A felvétel Fóton, a Római Katolikus Templomban készült.
A katolikus székelyek himnuszukként énekelték ezt a Mária-dalt és a csíksomlyói Mária búcsú alkalmával is éneklik. Régi Székely Himnusz vagy Csíksomlyói Mária-siralom néven is említik, kb. az 1350-es évekből Bartók Béla jegyezte le a Csíki-medencében.

Csíksomlyón a búcsújárás 1567. pünkösd szombatján kezdődött, amikor István gyergyóújfalusi pap hálaadó körmenetet vezetett ide azért, mert akkor május 15-én (PÜNKÖSD SZOMBATJÁN) a székelyek a Hargita Tolvajos-tetőjén legyőzték János Zsigmond fejedelem seregét, aki a székelyeket jobbágysorba taszította és hitük elhagyására akarta őket kényszeríteni, hogy vegyék fel az unitárius vallást a római katolikus vallás helyett. A férfiak, amíg harcoltak, addig a nők és a gyermekek a csíksomlyói kegytemplomban imádkoztak, hogy Szűz Mária tartsa meg őket az ősi vallásukban, a római katolikus vallásukban. Amikor a férfiak legyőzték János Zsigmond seregét a Tolvajos-tetőn (ott, ahol a 3-as keresztet is van) a kalapjukba nyírfaágat tettek a győzelem jeléül és úgy mentek vissza a csíksomylói kegytemplomhoz, hogy hálát adjanak a Szűz Anyának, hogy megsegítette őket és megtartotta az ősi vallásukban a római katolikus vallásban.
Azóta visznek haza a zarándokok nyírfaágat a csíksomlyói Pünkösdi zarándoklatukkor és a hagyomány szerint azóta imádkoznak annyi Miatyánkat, Üdvözlégyet és Hiszek egyet, ahány levél van a nyírfaágon, hogy a Szűz Mária őket is megsegítse. Azóta évről-évre több 100.000-en zarándokolnak ide Csíksomlyóra Máriához a magyarok nagyasszonyához és a székelyek védőszentjéhez. E napon minden év Pünkösdjén 560-700.000 zarándok jön el Csíksomlyóra Mária lábához a Kárpát-medencéből, a Moldvai csángók Bákó megyéből, Nyugat Európából és a világ minden tájáról.

Mára már a csíksomlyói Pünkösdi Búcsú nemcsak a katolikusok búcsújáró helye, hanem az egész Magyar Nemzetünk búcsújáró helye lett.

http://www.facebook.com/laszloandrea.huKedves Barátaim, Látogatóim!

Istentől gazdagon megáldott, békés, áldott pünkösdi ünnepeket
kívánok Mindenkinek, meghitt, családias hangulatot.
Ezen a pünkösdkor én is búcsújárásra indulok, nehéz szívvel, bánattal.
Egyetlen testvéremtől búcsúzom el örökre szülővárosomban,
Kolozsváron. Temetése a Házsongárdi Temetőben lesz, Drága Szüleink
mellett fog örökre megpihenni. Emléküket féltve őrzöm bánatos szívemben.
A feltámadás reményében távozott el az örökkévalóságba.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Tizenkilenc éve élek családommal együtt a csonkahonban boldog családi
életet, de szívemből egy darabka Kolozsváron maradt, és ottlétemkor fájdalmasan
egyesülünk. Vannak nehéz pillanatok amikor a döbbenet csendje szól.
Wass Albert írja: "Minden embernek kell, legyen egy feladata ebben az életben - kötelességen belül, vagy azon felül is talán -, mert különben nem lenne értelme annak, hogy él. Az emberi világ több kell legyen, mint egy bonyolult szerkezetű gép, melyben minden ember egy fogaskerék szerepét tölti be... Minden embernek kell, hogy legyen egy feladata, egy titkos küldetése, mely Istentől való. "
A nővérem küldetése lejárt. Én most csak azt tudom mondani, hogy:
"Lesz még egyszer ünnep a világon!!!"

Újabb blog bejegyzéssel nem tudom mikor leszek képes jelentkezni.
Amint lehet, ismét foglalkozom az oldal frissítésével.

Áldott Pünkösdi Ünnepeket Kívánok!


Csíksomlyói filmek:


Link
 
 
0 komment , kategória:  Család  
Imák Gyermeknapra
  2012-05-25 08:25:50, péntek
 
  Az édesanya imája

Bizalommal fordulok hozzátok,
gyermekeim őrangyalai,
kiket Isten állított melléjük.
Mindenekelőtt azért a kegyelemért
könyörögjetek,
hogy őket Isten és a mennyország
számára nevelhessem.
Oltalmazzátok őket ott,
ahol az én szemem nem őrködhet felettük,
kísérjétek őket ott, ahová az én lábam nem követheti őket.
Figyelmeztessétek őket ott,
ahol az én hangom nem éri utol őket,
vezessétek és mentsétek meg őket
a mennyország számára!
Isten fizesse meg szereteteteket!
Ámen.


Gyermekét váró anya imája

Áldd meg, Jézusom, különös
kegyelmeddel azt a kicsit,
akit reám bíztál, s akit most a Te oltalmadba
ajánlok.
Neked ajándékozom őt : legyen inkább a
Tiéd, mint az enyém.
Formáld a lelkét és tedd széppé,
hogy méltó hajléka legyen a
Szentléleknek.
Fogadd el és szenteld meg a jelenben
és a jövőben is
azokat a szenvedéseket,
melyeket mint jövendő anya, íme,
felajánlok Neked.
Szent Őrzőangyal, vezesd el
gyermekemet, amint a földre érkezik,
a szent keresztséghez.
Őrizd meg már most minden bajtól,
s később mindentől, ami lelkére
sötétséget boríthatna.
Mária, légy az ő égi Édesanyja!
Szent József, őrködj felette, mint egykor
őrködtél a kis Jézus fölött.
Ámen.


A MAGZAT FOHÁSZA

Szíved alatt szépen kérlek, Édesanyám ne öljél meg!
Az öledben fészket leltem, Isten adta hozzá lelkem.
Nagy a világ, majd elférek, Ne pusztuljak, mint a féreg!

Szíved alatt szépen kérlek, Édesanyám ne öljél meg!
Értem egyszer esküt mondtál, Feljegyezték a mennyben már.
Ha esküdhöz hűtlen lennél, szomorkodom az Istennél!

Szíved alatt szépen kérlek, Édesanyám ne öljél meg!
Én is keresztvízre vágyom. Ne vedd el a mennyországom!
Ha irgalmas lennél hozzá, Imáidat imádkoznám!

Szíved alatt szépen kérlek, Édesanyám ne öljél meg!
Édesanyád is várt Téged, Ringatott, ölelt, védett.
Tőled én is ezt esengem, Szeress engem, szülj meg engem!

Szíved alatt szépen kérlek, Édesanyám ne öljél meg!
Tarts meg örökké magadnál, Ha szíved alá elfogadtál!
Érzem, mint dobog felettem, aminek a foglya lettem!

Szíved alatt szépen kérlek, Édesanyám ne öljél meg!
Ne szálljon, mint örök átok, Foganásom perce rátok.
Érzem, én már élek benned, Tedd meg, anyámmá kell lenned!

Szíved alatt szépen kérlek, Édesanyám ne öljél meg!
Ha eldobnál, ki szeretne, Ki borulna a szívedre?
Napot, órát nem számolva, Betegségben ki ápolna?

Szíved alatt szépen kérlek, Édesanyám ne öljél meg!
Várja jötted az őrangyal, Isten küldte szent paranccsal!
Kiterjesztve védőszárnya, Jaj, ha rám, hiába várna!

Hívtál - jöttem, vártál - lettem, Legyünk most már egyek ketten.
Istennek már megköszöntem, Hogy itt vagyok az öledben!
Szíved minden dobbanása Közelebb hoz a világra!

Édesanyám ne öljél meg, Had örüljek látva Téged,
Ajkadról vett imádságom, Életemért szíved áldom.
Drága léted hadd kísérjen Itt a földön, Fent az égben!

(Ismeretlen szerző műve)
 
 
0 komment , kategória:  HIT  
Csodálatos magyar film: Emberek a havason (1942-ből)
  2012-05-25 07:58:25, péntek
 
 Erdélyi havasok. Felhők, fenyők, kis ház. Itt él Csutak Gergely székely favágó a feleségével, Annával és Gergővel, a kisfiúkkal. A táj szépsége, a természet közelsége mégsem hoz töretlen boldogságot. A szép fiatalasszonyra szemet vet a munkaadó, míg férje távol van. Anna elmenekül, de a szakadékba zuhan. Gergely halálos bosszút áll. Bebörtönzik, de amikor lehull a hó és jön a karácsony, megszökik, hogy ajándékot adhasson a kisfiának, a kicsi Gergőnek...

Szőts István 1942-ben forgatott Emberek a havasonja az egyetemes filmművészet világszerte becsült darabja. Szerepe volt az olasz neorealizmus zászlóbontásában. Azóta sem nagyon fordult elő, hogy fontos iskola kibontakozásához teremtő inspirációkkal járultunk volna hozzá. Új időszámítás kezdetét jelenti a magyar film történetében. Az Emberek a havason témája Nyírő József novellája alapján a társadalmi egyenlőtlenség, a kiszolgáltatottság, a megalázottak és megszomorítottak világa. Szőts István költői magasságokba emeli az elbeszélést. Megejtő közvetlenséggel és őszinte rokonszenvvel viszi vászonra a havasok hőseit, s eszményeket is ebben a puritán szférában talál ilyen az önfeláldozás, a tisztesség, a becsület, a szolidaritás. A romantikus szemlélet és a keserű antikapitalizmus sajátos jelképekbe ágyazott. Görbe János, Szellay Alice és Bihari József színészi teljesítménye nagymértékben járul hozzá a film magas hőfokához. A rendező a vizualitás nyelvén fogalmazta meg azt, amit pályatársai szavakkal sem voltak képesek életre kelteni.Link

 
 
0 komment , kategória:  Filmek, videók  
Székelyföldön több autót megállítottak a román hatóságok
  2012-05-25 07:41:55, péntek
 
  Székelyföldön több autót megállítottak a román hatóságok az író hamvait keresve

Nyirő József hamvait keresve több autót is megállítottak a román hatóságok Székelyföldön csütörtökön - közölte Lukács Csaba, az erdélyi író újratemetéséért felelős kommunikációs vezető az MTI-vel.

Lukács Csaba ismertetése szerint Korond közelében megállították a Nyirő-újratemetés országgyűlési hivatali megbízottjának Fráter Olivérnek az autóját, és fél órán keresztül vizsgálták civil ruhás rendőrök, akik konkrétan rá is kérdeztek, hogy ő szállítja-e Nyirő József hamvait az újratemetésre.


Hozzá hasonlóan Marosvásárhely előtt Szász Jenő, a Magyar Polgári Párt elnökének gépjárművét is átvizsgálták.

Az MTI értesülései szerint vasárnap kora délután kerül sor Székelyudvarhelyen a Pap-kert elnevezésű magánterületen Nyirő József újratemetésére.

Az Országgyűlés hivatala főszervezőként az előkészítés során különös figyelmet fordít a román és a magyar törvények maradéktalan betartására - nyilatkozta a nap folyamán Lukács Csaba, az újratemetés kommunikációs vezetője az MTI-nek.

A temetést követően a szervezők egy közleményt is kiadnak a lezajlott esemény kapcsán.

Az 1953-ban emigrációban elhunyt író madridi sírjának feltárását a magyar Országgyűlés kezdeményezte. Az újratemetést az Országgyűlés Hivatalának közreműködésével a Szász Jenő, a Magyar Polgári Párt elnöke vezette Székelyudvarhelyért Alapítvány szervezi. Nyirő hamvait szerdán ravatalozták fel a budapesti Fiumei úti Nemzeti Sírkertben.

Székelyudvarhely polgármestere május 4-én intézett nyílt levelet Kövér Lászlóhoz, az Országgyűlés elnökéhez, miután a Magyar Országgyűlés Hivatala nyilvánosságra hozta: a polgármester nem támogatta a város központi terére május 27-re vonatkozó közterület-használati kérelmet, amelyet Nyírő József újratemetésének helyi társszervezője, a Székelyudvarhelyért Alapítvány nyújtott be.

Bunta Levente szerint az újratemetés nem képezheti egyes pártok választási kampányának a részét. Kijelentette, a rendezvény átpolitizáltsága miatt ,,a kegyeletsértés veszélye is fennáll". Azt javasolta, hogy a hamvak átadása a Székelyföld határában történjék meg, és a székelyek gondoskodjanak a kegyeletteljes újratemetésről, mert ,,Székelyföld a székelyeké".

A magyar Külügyminisztérium múlt szerdán megerősítette, hogy a román külügyi tárca bekérette Magyarország bukaresti nagykövetét. Füzes Oszkár misszióvezető távollétében Balázs Ádám ideiglenes ügyvivő tett eleget a kérésnek. A tájékoztatás szerint román részről mind tartalmi, mind szervezési szempontból nehezményezték Nyirő József tervezett újratemetését.

Másnap Veress László, az Országgyűlés elnökének kabinetfőnöke azt közölte az MTI-vel: az Országgyűlés Hivatala sürgeti a román felet, hogy tegye egyértelművé, mit jelent egyet nem értése Nyirő József újratemetésével kapcsolatban.

Az Erdélyi Körök Országos Szövetsége hétfőn közleményt juttatott el az MTI-hez, eszerint felszólították Románia kormányát, Bunta Levente székelyudvarhelyi polgármestert és a mellette álló képviselőket, illetve mindazokat, akik ,,minden alap nélkül rágalmazzák" Nyirő Józsefet, hogy ne akadályozzák az író hamvainak méltó újratemetését.

A szövetség azt írta: örömmel vették tudomásul, hogy a budapesti Ábel Alapítvány és a helyi Székelyudvarhelyért Alapítvány kezdeményezésére és Kövér Lászlónak, a Magyar Országgyűlés elnökének támogatásával Nyirő József erdélyi magyar író hamvai, végakaratának megfelelően, hazakerülnek Székelyudvarhelyre.

MTILink 
 
0 komment , kategória:  ERKÖLCS  
A kormány együttműködne Izraellel
  2012-05-25 07:38:45, péntek
 
 A magyar-izraeli mezőgazdasági kapcsolatok fejlesztése, az együttműködési lehetőségek feltérképezése érdekében Budai Gyula, a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára elutazik a május 15-17. között a Tel Avivban 18. alkalommal megrendezésre kerülő Agritech 2012 Nemzetközi Mezőgazdasági Kiállításra - közölte a Miniszterelnökség és a Vidékfejlesztési Minisztérium az MTI-vel.

Az államtitkár az izraeli mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter meghívására utazik a kiállításra. A tájékoztatás szerint Budai Gyula Fazekas Sándor miniszter képviseletében vesz részt a kiállítás hivatalos megnyitó ünnepségén, valamint a szakmai programokon.

A vidéki szakmai programok során Budai Gyula ellátogat a Hof Hasharon Tejfarmra, amely a legmodernebb ilyen létesítmény Izraelben, valamint a Naan kibucba, amelyet 1930-ban alapítottak, és ahol az 1970-es évek végétől öntözőberendezéseket gyártanak. A kibucban ezer hektáron folytatnak öntözéses gyümölcs- és zöldségtermesztést.

A látogatás során az államtitkárt fogadja Orit Noked izraeli mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter, a magyar delegáció részt vesz a Simon Peresz államelnök által adott fogadáson is.

"Fölvásároljuk Manhattant, Lengyelországot és Magyarországot"

2007 októberében Peresz beszédet mondott Tel-Avivban a Kereskedelmi Irodák Szervezetének éves közgyűlésén. Az izraeli államfő kijelentette: "Izraeli üzletemberek befektetnek az egész világon. Izraelnek precedens nélküli gazdasági sikerei vannak, mostanra kivívtuk gazdasági függetlenségünket, fölvásároljuk Manhattant, Lengyelországot és Magyarországot."

Kérdés, hogy egy ilyen nyílt kijelentés után - egyértelmű gyarmatosító politikai célokra utalva - milyen "fejlesztésről" és "együttműködésről" tárgyalhat a Vidékfejlesztési Minisztérium képviseletében Budai Gyula Izraellel.

Az Orbán-kormány kiszolgáltatta a magyar termőföldet és vízkincseket

Mint ismeretes, 2011. április 11-én a kormánytöbbség elutasította a magyar termőföld és a víz védelméről szóló jobbikos módosító indítványt. A javaslat az egészséges környezethez való jogot, illetve a természeti értékeknek "a jövő nemzedékek számára való" megőrzését azzal egészítette volna ki, hogy "a termőföld és az ivóvízkészlet kizárólag magyar állami vagy helyi önkormányzati tulajdonban, illetve magyar természetes személy tulajdonában lehet." A Fidesz és a KDNP frakció tagjai, kivétel nélkül nemmel szavaztak az előterjesztésre, annak ellenére, hogy Orbán Viktor korábban többször ígéretet tett a magyar termőföld és vízkincs alkotmányos védelmére.

Vona Gábor, a Jobbik elnöke szerint a Fidesz döntése a román EU-csatlakozás feltétel nélküli támogatásához, a Lisszaboni szerződés olvasatlan aláírásához, valamint az izraeli tárulási szerződés elképesztő megszavazásához mérhető. "E tegnapi tettük volt a nemzet számára a negyedik csapás" - fogalmazott a pártelnök egy sajtótájékoztatón a jobbikos módosító indítvány elutasítása után. Vona Gábor kijelentette: minden négyzetcentiméter elveszített termőföldért a Jobbik a Fideszt fogja felelőssé tenni.

A Jobbik ellehetetlenítené a külföldi földszerzést

Áprilisban egyhangúlag tárgysorozatba vételre ajánlotta az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottsága a külföldiek termőföldön történő zálogjog alapításának megakadályozását szorgalmazó jobbikos törvényjavaslatot. Az előterjesztést Magyar Zoltán és Varga Géza, a Jobbik országgyűlési képviselői nyújtották be, hogy a külföldiek illegális termőföldszerzési törekvéseinek, elterjedt formájának szabjanak gátat. A Jobbik úgy véli, hogy a magyar termőföld védelme aktuális kérdés, mivel a külföldiek vásárlási moratóriuma 2014-ben lejár.

Kapcsolódó cikkek:
Megvezetve - Izraeli tanácsadók Orbán szolgálatában
A Jobbik megfúrná a zsebszerződések egyik leggyakoribb formáját
Leszavazta a Fidesz-KDNP a magyar föld és víz védelmétLink
 
 
0 komment , kategória:  POLITIKA  
Wallenberg aranyért, ékszerért árulta a zsidókat
  2012-05-25 07:31:21, péntek
 
  Így ér véget a világ dicsősége: Wallenberg aranyért, ékszerért árulta a zsidókat

Tegnap este szinte sokként érte a hir a svédeket a svéd állami TV-ben. Végre elmondták az igazat a svédek..

Amikor Budapaesten elfogták az oroszok Raoul Wallenberget akkor 15 kg arany és több kiló ékszer volt a kocsijának a tankjában. Az oroszok menekülés közben fogták el.


Ezek után nem vonom kétségbe azokat a "mendemondákat" melyeket gyerekkoromban hallottam, hogy Wallenberg ÁRULTA aranyért, ékszerért a Schutzpassokat. Ezért nem is törték magukat a svédek, hogy kiszabaditsák az oroszoktól Raoul Wallenberget.

Forrás: A svéd AFTONBLADET és a svéd állami TV azaz az STV

Wallenberg hade 15 kilo guld i bilen
Nu Avslöjas hemligheten Raoul Wallenberg.
Nya uppgifter om den försvunna svenske diplomaten
Raoul Wallenberg hade minst 15 kilo guld och smycken i bilen när han häktades av ryssarna 1945.
De nya uppgifterna kan vara förklaringen till den svenske diplomatens försvinnande, skriver Svenska Dagbladet.
Raoul Wallenberg ledde räddningsaktioner av judar i Ungern mellan 1944 och 1945.
Tanken full med guld
I Rysslandskännaren Bengt Jangefeldts nya bok "Raoul Wallenberg - en biografi" avslöjas att när Wallenberg häktades av Sovjet hade han stoppat tanken full med mellan 15 och 20 kilo guld, smycken och kontanter. Värdet pa guldet beräknas i dag vara 1,7 miljoner kronor.
Det kan förklara varför han häktades i Budapest 1945 och aldrig släpptes fri, och varför det inte finns nagot svar pa vad som hänt honom.
"Tysk konspiration"
Ryssarna som redan ansag att han var inblandad i en "tysk konspiration" ska ha menat att han "försökt undansticka egendom tillhörig antidemokratiska personer", skriver SvD.
Guldet kan ocksa ha lett till att svenska UD riktade misstro mot Wallenberg och därför inte ansträngde sig för att reda ut var han fanns. -


Aki ért svédül, utána járhat.

Polgári Hírszemle

*** www.nemzetihirhalo.hu *******
 
 
5 komment , kategória:  POLITIKA  
Népmese : Fehérlófia
  2012-05-25 07:22:20, péntek
 
  Fehérlófia

Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás-tengeren is túl volt, volt a világon egy fehér ló. Ez a fehér ló egyszer megellett, lett neki egy fia, azt hét esztendeig szoptatta, akkor azt mondta neki:
- Látod, fiam, azt a nagy fát?
- Látom.
- Eredj fel annak a legtetejébe, húzd le a kérgét.

A fiú felmászott, megpróbálta, amit a fehér ló mondott, de nem tudta megtenni. Akkor az anyja megint szoptatta hét esztendeig, megint felküldte egy még magasabb fára, hogy húzza le a kérgét. A fiú le is húzta.

Erre azt mondta neki a fehér ló:

- No, fiam, már látom, elég erős vagy. Hát csak eredj el a világra, én meg megdöglöm.

Azzal megdöglött. A fiú elindult világra. Amint ment, mendegélt, előtalált egy rengeteg erdőt, abba be is ment. Csak bódorgott, csak bódorgott, egyszer egy emberhez ért, ki a legerősebb fákat is úgy nyűtte, mint más ember a kendert.

- Jó napot adjon Isten! - mondja Fehérlófia.
- Jó napot, te kutya! Hallottam hírét annak a Fehérlófiának, szeretnék vele megbirkózni.
- Gyere no, én vagyok!

Megbirkóztak. De alig csavarított egyet Fehérlófia Fanyűvőn, mindjárt a földhöz vágta.

- Már látom, hogy erősebb vagy, mint én - mondja Fanyűvő. - Hanem tegyük össze a kenyerünket, végy be szolgálatodba. - Fehérlófia befogadta, már itt ketten voltak.
Amint mennek, mendegélnek, előtalálnak egy embert, aki a követ úgy morzsolta, mint más ember a kenyeret.

- Jó napot adjon Isten! - mondja Fehérlófia.
- Jó napot, te kutya! Hallottam hírét annak a Fehérlófiának, szeretnék vele megbirkózni.
- Gyere no, én vagyok!

Megbirkóztak. De alig csavarított Fehérlófia Kőmorzsolón hármat-négyet, mindjárt a földhöz vágta.

- Már látom, hogy teellened nem csinálhatok semmit - mondja Kőmorzsoló. - Hanem tudod mit, végy be szolgálatodba, hű szolgád leszek halálig.

Fehérlófia befogadta; már itt hárman voltak. Amint mentek, mendegéltek, előtaláltak egy embert, aki a vasat úgy gyúrta, mint más ember a tésztát.

- Jó napot adjon Isten! - mondja neki Fehérlófia.
- Jó napot, te kutya! Hallottam hírét annak a Fehérlófiának, szeretnék vele megbirkózni.
- Gyere no, én vagyok!

Sokáig birkóztak, de nem bírtak egymással. Utoljára Vasgyúró gáncsot vetett, földhöz vágta Fehérlófiát, erre ez is megharagudott, felugrott, s úgy vágta a földhöz Vasgyúrót, hogy majd oda ragadt. Ezt is szolgálatába fogadta; már itt négyen voltak.

Amint tovább mennek, mendegélnek, rájok esteledett, ők is megtelepedtek, kunyhót csináltak. Másnap azt mondja Fehérlófia Fanyűvőnek:

- No, te maradj itt, főzz kását, mink elmegyünk vadászni.

Elmentek. De alighogy tüzet rakott s a kásafőzéshez fogott Fanyűvő, ott termett egy kis ördög; maga nagyon kicsi volt, de a szakálla a földet érte. Fanyűvő nem tudott hova lenni ijedtében, mikor meglátta, hát még mikor rákiáltott:

- Én vagyok Hétszűnyű Kapanyányimonyók, add ide azt a kását, ha nem adod, a hátadon eszem meg!

Fanyűvő mindjárt odaadta. Hétszűnyű Kapanyányimonyók megette, azzal visszaadta az üres bográcsot. Mikor hazajöttek a cimborák, nem volt semmi ennivaló, megharagudtak, jól eldöngették Fanyűvőt, de az nem mondta meg, hogy mért nincs kása.

Másnap Kőmorzsoló maradt otthon. Amint kezdte főzni a kását, odament őhozzá is Hétszűnyű Kapanyányimonyók, és kérte a kását:

- Ha ide nem adod, a hátadon eszem meg! - De Kőmorzsoló nem adta, Hétszűnyű Kapanyányimonyók sem vette tréfára a dolgot, lenyomta a földre, hátára tette a bográcsot, onnan ette meg a kását.

Mikor a többi három hazafelé ment, Fanyűvő előre nevette a dolgot, mert tudta, hogy Kőmorzsolótól is elveszi a kását Hétszűnyű Kapanyányimonyók.

Harmadnap Vasgyúró maradt otthon.

De a másik kettő se neki, se Fehérlófiának nem kötötte az orrára, mért maradtak két nap kása nélkül.

Ahhoz is odament Hétszűnyű Kapanyányimonyók, kérte a kását, s hogy nem adta, a meztelen hasáról ette meg. Amint a többi három hazajött, ezt is jól elpáholták.

Fehérlófia nem tudta, mért nem csinált egyik se kását. Negyednap maga maradt otthon. A többi három egész nap mindig nevette Fehérlófiát, tudták, hogy ahhoz is odamegy Hétszűnyű Kapanyányimonyók. Csakugyan oda is ment, de bezzeg megjárta, mert Fehérlófia megkötözte szakállánál fogva egy nagy fához.

Amint a három cimbora hazaért, mindjárt feltálalta a kását. Amint jóllaktak, megszólalt Fehérlófia:

- Gyertek csak, mutatok valamit.

Vezette volna őket a fához, amelyikhez Hétszűnyű Kapanyányimonyókot kötötte, hát látja, hogy nincs ott, hanem elvitte a fát is magával.

Mindjárt elindultak a nyomon. Mindég mentek hét nap, hét éjjel, akkor találtak egy nagy lyukat, amelyen a másvilágra ment le Hétszűnyű Kapanyányimonyók. Tanakodtak, mitévők legyenek, utoljára arra határoztak, hogy lemennek.

Fanyűvő font egy kosarat, csavart egy hosszú gúzst a faágakból, s azon leeresztette magát. De meghagyta, hogy húzzák fel, ha megrántja a kötelet. Alig ért le negyedrészére a mélységnek, megijedt, felhúzatta magát.

- Majd lemegyek én - mondja Kőmorzsoló. De harmadrészéről az útnak ő is visszahúzatta magát.

Azt mondja Vasgyúró:

- Ejnye, be gyávák vagytok! Eresszetek le engem! Nem ijedek én meg ezer ördögtől sem!

Le is ment fele útjáig, de tovább nem mert, hanem megrángatta a gúzst, hogy húzzák fel.

Azt mondja Fehérlófia:

- Eresszetek le engem is, hadd próbáljak szerencsét!

Bezzeg nem ijedt ez meg! Lement a másvilágra, kiszállt a kasból, elindult széjjelnézni. Amint így kódorog előre-hátra, meglát egy kis házat, bemegy belé, hát kit lát? Nem mást, mint Hétszűnyű Kapanyányimonyókot. Ott ült a kuckóban, kenegette a szakállát meg az állát valami zsírral; a tűzhelyen ott főtt egy nagy bogrács kása.

- No, manó - mondja neki Fehérlófia -, csakhogy itt vagy! Másszor te akartad az én kásámat megenni a hasamról, majd megeszem én most a tiédet a te hasadról.

Azzal megfogta Hétszűnyű Kapanyányimonyókot, a földhöz vágta, hasára öntötte a kását, úgy ette meg, azután kivitte a házból, egy fához kötötte, odább ment.

Amint megy, mendegél, előtalál egy várat rézmezővel, rézerdővel körülvéve. Amint meglátta, mindjárt bement belé; odabent egy gyönyörű királykisasszonyt talált, aki nagyon megijedt, amint meglátta a felvilági embert.

- Mit keresel itt, felvilági ember, ahol még a madár se jár?
- Hát biz én - felelt Fehérlófia - egy ördögöt kergettem.
- No, hát most jaj neked! Az én uram háromfejű sárkány, ha hazajön, agyonvág. Bújj el hamar!
- Nem búvok biz én, megbirkózom én vele.

Arra a szóra ott termett a sárkány.

- No, kutya - mondja Fehérlófiának -, most meg kell halnod! Hanem viaskodjunk meg a rézszürűmön!

Meg is viaskodtak. De Fehérlófia mindjárt a földhöz vágta a sárkányt, s levágta mind a három fejét. Azzal visszament a királykisasszonyhoz. Azt mondja neki:

- No, most már megszabadítottalak, királykisasszony, jere velem a felvilágra!
- Jaj, kedves szabadítóm - felel a királykisasszony -, van nekem idelent két testvérem, azokat is egy-egy sárkány rabolta el; szabadítsd meg őket, neked adja az édesatyám a legszebb leányát meg fele királyságát.
- Nem bánom, hát keressük meg.

Elindultak megkeresni. Amint mennek, találnak egy várat ezüstmezővel, ezüsterdővel körülvéve.

- No, itt bújj el az erdőben - mondja Fehérlófia -, én majd bemegyek.

A királykisasszony elbújt, Fehérlófia meg megindult befelé. Odabent egy még szebb királykisasszonyt talált, mint az első. Az nagyon megijedt, ahogy meglátta, s rákiáltott:

- Hol jársz itt, felvilági ember, hol még a madár se jár?
- Téged jöttelek megszabadítani.
- No, akkor ugyan hiába jöttél, mert az én uram egy hatfejű sárkány, ha hazajön, összemorzsol.

Arra a szóra ott termett a hatfejű sárkány. Amint meglátta Fehérlófiát, mindjárt megismerte.

- Hej, kutya - mondja neki -, te ölted meg az öcsémet, ezért meg kell halnod! Hanem gyere az ezüstszürűmre, viaskodjunk meg!

Azzal kimentek, soká viaskodtak, utoljára is Fehérlófia győzött, földhöz vágta a sárkányt, levágta mind a hat fejét. Azután magához vette mind a két királykisasszonyt, s így hárman útnak indultak, hogy a legfiatalabbat is megszabadítsák. Amint mennek, mendegélnek, találnak egy várat aranymezővel, aranyerdővel körülvéve. Itt Fehérlófia elbújtatta a két királykisasszonyt, maga meg bement a várba. A királykisasszony majd meghalt csodálkozásában, amint meglátta.

- Mit keresel itt, ahol még a madár se jár? - kérdi tőle.
- Téged jöttelek megszabadítani - felelt Fehérlófia.
- No, akkor hiába fáradtál, mert az én uram egy tizenkét fejű sárkány, aki ha hazajön, összevissza tör.

Alig mondta ezt ki, rettenetes nagyot mennydörgött a kapu.

- Az én uram vágta a buzogányát a kapuba - mondja a királykisasszony -, mégpedig tizenkét mérföldről. De azért ebbe a nyomba itt lesz. Bújj el hamar!

De már akkor ha akart volna, se tudott volna elbújni Fehérlófia, mert a sárkány betoppant. Amint meglátta Fehérlófiát, mindjárt megismerte.

- No, kutya, csakhogy itt vagy! Megölted két öcsémet, ezért, ha ezer lelked volna is, meg kellene halnod! Hanem gyere aranyszürűmre, birkózzunk meg!

Nagyon soká viaskodtak, de nem tudtak semmire se menni. Utoljára a sárkány belevágta Fehérlófiát térdig a földbe; ez is kiugrik, belevágja a sárkányt derékig; a sárkány kiugrik, belevágja Fehérlófiát hónaljig; már itt Fehérlófia nagyon megharagudott, kiugrott, s belevágta a sárkányt, hogy csak a feje látszott ki, erre kikapta a kardját, levágta a sárkánynak mind a tizenkét fejét.

Azután visszament a várba, elvitte magával mind a három királykisasszonyt. Elérkeztek ahhoz a kosárhoz, amelyiken Fehérlófia leereszkedett, próbálgatták minden módon, hogy férhetnének bele mind a négyen, de sehogy se boldogultak. Így hát Fehérlófia egyenként felhúzatta a három királykisasszonyt, ő maga meg várta, hogy őérte is eresszék le a kosarat. Csak várt, csak várt, három nap, három éjjel mindig várt. Várhatott volna szegény akár ítéletnapig is. Mert amint a három szolga felhúzta a három királykisasszonyt, arra határozták, hogy ők magok veszik el a három királykisasszonyt, s nem eresztik le megint a kosarat Fehérlófiáért, hanem otthagyják őt a másvilágon. Mikor Feherlófia már nagyon megunta a várakozást, kapta magát, elment onnan nagy búslakodva. Alig ment egy kicsit, előfogta egy nagy záporeső, ő is hát beléhúzta magát a szűrébe, de hogy úgy is ázott, elindult valami fedelet keresni, ami alá behúzódjék. Amint így vizsgálódik, meglát egy griffmadárfészket három fiókgriffmadárral; ezt nemcsak hogy el nem szedte, de még betakarta a szűrével, maga meg bebújt egy bokorba. Egyszer csak jön haza az öreg griffmadár.

- Hát ki takart be benneteket? - kérdi a fiaitól.
- Nem mondjuk meg, mert megölöd.
- Dehogy bántom! Nem bántom én, inkább meg akarom neki hálálni.
- No, hát ott fekszik a bokor mellett, azt várja, hogy elálljon az eső, hogy levehesse a szűrét rólunk.

Odamegy a griffmadár a bokorhoz, kérdezi Fehérlófiától:

- Mivel háláljam meg, hogy megmentetted fiaimat?
- Nem kell nekem semmi - felel Fehérlófia.
- De csak kívánj valamit; nem mehetsz úgy el, hogy meg ne háláljam.
- No, hát vigy fel a felvilágra!

Azt mondja rá a griffmadár:

- Hej, ha ezt más merte volna kívánni, tudom, nem élt volna egy óráig; de neked megteszem; hanem eredj, végy három kenyeret meg három oldal szalonnát; kösd a kenyeret jobbról, a szalonnát balról a hátadra, s ha jobbra hajlok, egy kenyeret, ha balra, egy oldal szalonnát tégy a számba. Ha nem teszel, levetlek.

Fehérlófia éppen úgy tett mindent, ahogy a griffmadár mondta. Elindultak azután a felvilágra. Mentek jó darabig, egyszer fordult a griffmadár jobbra, akkor beletett a szájába Fehérlófia egy kenyeret, aztán balra, akkor meg egy oldal szalonnát. Nemsokára megint megevett egy kenyeret meg egy oldal szalonnát, azután az utolsót is megette. Már látták a világosságot idefent, hát egyszer csak megint fordítja a griffmadár balra a fejét. Fehérlófia kapta a bicskáját, levágta a bal karját, azt tette a griffmadár szájába. Azután megint fordult jobbra a madár, akkor a jobb lábaszárát adta neki.

Mire ezt is megette, felértek. De Fehérlófia nem tudott se té, se tova menni, hanem ott feküdt a földön, mert nem volt se keze, se lába.

Itt benyúl a griffmadár a szárnya alá, kihúz egy üveget tele borral. Odaadja Fehérlófiának.

- No - mondja neki -, amiért olyan jószívű voltál, hogy kezed-lábad a számba tetted, itt van ez az üveg bor, idd meg.

Fehérlófia megitta. Hát lelkem teremtette - tán nem is hinnétek, ha nem mondanám -, egyszerre kinőtt keze-lába! De még azonfelül hétszer erősebb lett, mint azelőtt volt.

A griffmadár visszarepült az alvilágba. Fehérlófia meg útnak indult, megkeresni a három szolgáját. Amint megy, mendegél, előtalál egy nagy gulyát. Megszólítja a gulyást:

- Kié ez a szép gulya, hé?
- Három úré: Vasgyúró, Kőmorzsoló és Fanyűvő uraké.
- No, hát mutassa meg kend, hol laknak.

A gulyás útba igazította, el is ért nemsokára a Vasgyúró kastélyához, bement belé, hát majd elvette a szeme fényét a nagy ragyogás, de ő csak ment beljebb. Egyszer megtalálta Vasgyúrót, aki mikor meglátta Fehérlófiát, úgy megijedt, hogy azt se tudta, leány-e vagy fiú. Fehérlófia megfogta, kihajította az ablakon, hogy mindjárt szörnyethalt. Azután fogta a királykisasszonyt, vezette Kőmorzsolóhoz, hogy majd azt is megöli, de az is meg Fanyűvő is meghalt ijedtében, mikor megtudta, hogy Fehérlófia feljött a másvilágról. Fehérlófia a három királykisasszonyt elvezette az apjokhoz.

Az öreg király rettenetesen megörült, amint a leányait meglátta. S hogy megtudta az egész esetet, a legfiatalabbat Fehérlófiának adta fele királyságával együtt. Nagy lakodalmat csaptak, s még máig is élnek, ha meg nem haltak.


Forrás: http://www.mek.iif.hu/porta/szint/human/szepirod/magyar/arany_l/mesek/html/mesek1 .htm#12
 
 
0 komment , kategória:  Mondák, mesék  
A zellerben lévő apigenin megállítja a mellrák növekedését
  2012-05-25 07:15:09, péntek
 
  Kutatók szerint még a mellrák igen agresszív formájának terjedését is meg lehet állítani a konyhában, kamrában vagy a helyi piacon megtalálható egyszerű élelmiszerrel. A több millió dollár értékű “rák ipar"-t lekörözve, a kutatók nemrég egy elképesztő új kutatási eredménnyel álltak elő. A zellerben található ismert összetevő, az apigenin - igen olcsó módja lenne a mellrák elleni küzdelemnek. A szomorú része a történetnek? A kutatók is elismerik, hogy szinte lehetetlen pénzbeli támogatást kapni a további kutatásokra, mivel a gyógyszeripari vállalatok nem profitálnak belőle!

Ennek eredményeképpen a kutatást valószínűleg le kell állítani. Nyilvánvalóbb már nem is lehetne, hogy ezek a vállalatok egyáltalán nem érdekeltek a betegségek gyógyításában. Nem csoda, hogy a rák elleni gyógyszerek valójában a betegeket gyorsabban ölik meg, mint maga a rák. A kezelések ára pedig csillagászati. A társszerző: Salmon Hyder elmondja," mivel az apigenin növényi kivonat

és könnyen ki lehet vonni a zeller növényből, a gyógyszeripari cégek nem húznak belőle hasznot, ezért az iparág nem fog pénzt befektetni olyasmibe ami csak természetesen a kertben is nő."

A tanulmány megállapította, hogy az apigenin még a halálos, gyorsan növekvő emlődaganatok esetén is gátolja a sejtek növekedését és elnyomja egy olyan gén működését, amely köztudottan összefüggésbe hozható a rák növekedésével. Más szóval, egy csodálatos hatású összetevővel állunk szemben. Továbbá a hajszálerek amelyekről ismert tény a rákos sejtek táplálása, zsugorodni kezdtek és korlátozott tápanyag áramlást biztosítottak a tumor számára - így az éhező rák sejtek nem voltak képesek szaporodni.

Ezeket a hatásokat az apigeninben gazdag ételekben figyelték meg mint a zeller, petrezselyem és kakukkfű. Még az is lehetséges, hogy az apigenint étrend kiegészítő formájában vegye be az emberiség, amely lehetővé tenné a magasabb koncentrációbani fogyasztást a rákos betegek számára.

Az sajnos tény, hogy a gyógyszeripari vállalatok és szervezetek a rákkutatás területén továbbra is figyelmen kívül hagyják jelentős tanulmányok eredményeit és nem ismerik el az apigenin, kurkuma és gyömbér hatásait sem.Link
 
 
0 komment , kategória:  Egészség  
Idén is Trianon Felvonulás a HVIM-el
  2012-05-25 07:02:51, péntek
 
  Megemlékezés és tiltakozás a békediktátum ellen, valamint az elcsatolt területeken élő hazafiak hátrányos megkülönböztetésével szemben.

A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom idén is megszervezi a Fővárosban a Trianon Felvonulást, hogy együtt tiltakozzunk a gyalázatos békediktátum ellen.

Felszólalók:

Toroczkai László (HVIM)
Zagyva György Gyula (HVIM)
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)
Dobay Gergely (HVIM)
Szakál Boglárka (MRM)

A rendezvény színvonalát a szónokok mellett az elszakított területek legszebb népdalainak élő előadása, valamint Sziva Balázs a Romantikus Erőszak frontembere fogja emelni.

Gyülekező: 2012. Június 3. (vasárnap) 14:30 - Regnum Marianum kereszt ('56-osok tere)

A rendezvény 15 órakor veszi kezdetét, és hagyományosan 16:32-kor indul meg a menet az utódállamok nagykövetségei felé.

Az idei felvonulásnak sajnos a történelmi gyalázat mellett egyéb aktualitása is van. Annak ellenére, hogy a fülkeforradalmárok minden határon túli magyarnak lehetővé tették a magyar állampolgárság kérvényezését a kiábrándító valóság ismét eltér a hangzatos szónoklatoktól. Míg izraeli kérvényezőknek postafordultával küldik az állampolgárságot, addig számos az elszakított területeken élő hazafitól tagadja meg az illetékes minisztérium, hogy papíron is ehhez a nemzethez tartozzanak. Mostanra egyértelművé vált, hogy a HVIM tagság kizáró ok, de elegendő, ha jó hazafiként aktív részt vállal valaki a nemzeti oldal munkájában. Nem csupán az aktív hazafiakat zárja ki a hazaáruló kormány, de egész családokat aláz meg, hiszen a szóban forgó nemzetiek hozzátartozóitól is megtagadják az állampolgárságot.

A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom arra kér mindenkit, aki felháborítónak tartja ezt a gyalázatos eljárást, hogy csatlakozzon a tiltakozó demonstrációhoz!

A szervezők nyomatékosan megkérnek mindenkit, hogy a rendezvényre józan állapotban érkezzen, illetve a demonstráció ideje alatt alkoholt ne fogyasszon!


(Szent Korona Rádió)
 
 
0 komment , kategória:  Előadások,rendezvények  
     1/16 oldal   Bejegyzések száma: 156 
2012.04 2012. Május 2012.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 156 db bejegyzés
e év: 2101 db bejegyzés
Összes: 24087 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2827
  • e Hét: 16087
  • e Hónap: 46051
  • e Év: 2074259
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.