Belépés
oszlanszkik.blog.xfree.hu
Ha valakit megszeretsz, a szívedbe vésed..ha a szívedbe vésted onnan ki nem törlöd..ha nem tudod kitörölni az életed részévé válik..és gyökeret hajt egész valód... Oszlánszki Katalin
1962.08.22
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 19 
Szűz Mária
  2012-05-30 13:43:51, szerda
 
 

 
 
1 komment , kategória:  Angyalkás  
Pünkösdi ünnepek !
  2012-05-26 09:45:51, szombat
 
 

 
 
0 komment , kategória:  egymásért  
Evangélium
  2012-05-26 09:34:51, szombat
 
  Napi evangélium

2012. május 26. - Szombat

Amikor feltámadása után Jézus még együtt volt övéivel, Péter látta egyszer, hogy utána jön az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az, aki a vacsorán odahajolt hozzá, és megkérdezte: ,,Uram, ki az, aki téged elárul?" Ennek láttára Péter Jézushoz fordult: ,,Uram, hát ővele mi lesz?" Jézus így felelt: ,,Ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit törődöl vele? Te csak kövess engem!" Így a tanítványok között elterjedt az a vélemény, hogy ez a tanítvány nem hal meg. Jézus azonban nem azt mondta: ,,Nem hal meg", hanem: ,,Ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit törődöl vele?" Ez az a tanítvány, aki tanúságot tesz minderről, és ezeket írta. Tudjuk, hogy igaz az ő tanúsága. Jézus még sok mást is cselekedett. Ha egyenként mind megírnák, azt hiszem, az egész világ sem tudná befogadni a könyveket, amelyeket írni kellene.
Jn 21,20-25


Elmélkedés:

A pünkösd előtti napon - a húsvéti idő lezárásaként - Szent János evangéliumának utolsó sorait olvastuk. A tegnapi részben Péter sorsáról szólva Jézus előre jelzi, hogy az apostol szenvedéssel és kereszthalállal fogja megdicsőíteni Istent. A mai szakasz pedig a szeretett tanítvány, Szent János apostol sorsáról szól, aki az evangélium szerzője. A szentírástudósok szerint ezeket az utolsó mondatokat nem személyesen János, hanem az ő tanítványai írhatták. János magas életkora miatt az ő körükben elterjedt az a vélemény, hogy nem fog meghalni. A szöveg ezt a téves elképzelést hivatott megmagyarázni Jézus korábbi szavait idézve. Az evangélium befejező szavai arra emlékeztetnek bennünk, hogy az isteni igazságot, Jézus tanítását és működésének cselekedeteit János tanúságtételének köszönhetően ismerhetjük meg az evangéliumból. Az ő tanúságtétele is igaznak bizonyult, de mennyivel inkább igaz Jézus Krisztus tanúságtétele az Atyáról és az ő irántunk való szeretetéről! Indítsanak minket e szavak arra, hogy mi is tanúságot tegyünk Jézusról, hirdetve a világban az ő Evangéliumát!


Imádság:

Uram, ha meggyőződéssel vallom, hogy szegény vagyok, de egy őszinte pillanatban észreveszem, hogy büszkeségem és irigységem gazdagon burjánzik, szabadíts meg önmagamtól! Uram, ha véletlenül összekeverem a mennyek országát e világ birodalmaival, add, hogy benned boldogságot találjak, és csak benned bízzak!
Boldog Kalkuttai Teréz
 
 
0 komment , kategória:  Bibliai idézetek  
Tudjuk hogy igaz az Ő tanusága
  2012-05-26 09:33:10, szombat
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Angyalkás  
Ma ...
  2012-05-22 08:51:30, kedd
 
 

 
 
1 komment , kategória:  Angyalkás  
Atyám eljött az óra
  2012-05-22 08:48:39, kedd
 
  Napi evangélium

2012. május 22. - Kedd

Jézus az utolsó vacsorán tekintetét az égre emelte, és így imádkozott: ,,Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőítsen téged! Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egy igaz Istent, és Jézus Krisztust, akit te küldtél. Én megdicsőítettelek téged a földön. A feladatot, amelyet rám bíztál, teljesítettem. Atyám, most te dicsőíts meg engem azzal a dicsőséggel, amelyben részem volt nálad a világ teremtése előtt! Kinyilatkoztattalak téged az embereknek, akiket e világból nekem adtál. Tieid voltak, és nekem adtad őket. Tanításodat megtartották. Most már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van. Hiszen én a tőled vett igéket mondtam el nekik, ők pedig elfogadták: megismerték az igazságot, hogy tőled jöttem, és hittel elfogadták, hogy te küldtél engem. Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem értük, akiket nekem adtál. Tieid ők- hiszen a tied mindaz, ami az enyém, és minden az enyém, ami a tiéd -, és én megdicsőültem bennük. Én nem maradok tovább itt e világban, ők azonban a világban maradnak. Én most hozzád megyek."
Jn 17,1-11a


Elmélkedés:


Jézus utolsó vacsorán mondott főpapi imáját olvassuk az előttünk álló három nap evangéliumában, amelyben először saját küldetéséről, mint az Atya megdicsőítéséről van szó, ezután pedig az apostolokért, majd a hívőkért imádkozik. Ez az imádság előkészíti és bevezeti azt az áldozatot, amelyet az emberek megváltásáért Jézus nagypénteken mutatott be a kereszten. Az Atyának szóló imádság ez, ahogyan a keresztáldozat is az Atyának szól. Jézus úgy tekint a rá váró szenvedésre és halálra, amely küldetésének része és beteljesedése, mint az Atya akaratára. Az Atya iránti szeretetéről tanúskodik, hogy engedelmes lélekkel fogadja el a rá váró halált, amely egyúttal Isten dicsőségének megnyilvánulása is lesz. Földi küldetésének teljesítéséből már csak egyetlen dolog hiányzik: hogy egészen odaadja életét. Az imában Jézus kifejezésre juttatja, hogy készen áll ennek megtételére.


Imádság:

Mindenünk Krisztus minekünk. Ha sebre vágysz gyógyulást, Őbenne orvost találsz. Ha láz hevít, Forrás Ő, és üdít. Ha bűnöd súlya fojt: Ő igazulásod. Ha kell segítség: Ő erősség. Halál rettegtet: Ő az Élet! Az égbe hív vágy: Ő az Út, hogy járjad! Sötéttől félő: nézd, a Fény Ő. Ha kínoz éhed, Ő az Étked. Ízleljétek tehát és lássátok, mily édes a ti uratok!
Szent Ambrus
 
 
0 komment , kategória:  Bibliai idézetek  
Elveszett bágány!
  2012-05-17 14:16:35, csütörtök
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Angyalkás  
Evangélium
  2012-05-17 14:10:17, csütörtök
 
  Az elveszett bárány

1A vámosok és a bűnösök mind jöttek, hogy hallgassák. 2A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta. "Ez bűnösökkel áll szóba, sőt eszik is velük" - mondták. 3Erre mondott nekik egy példabeszédet: 4"Ha közületek valakinek van száz juha, és egy elvész belőlük, nem hagyja-e ott a pusztában a kilencvenkilencet, hogy keresse az egy elveszettet, amíg meg nem találja? 5Ha megtalálja, örömében vállára veszi, 6hazasiet vele, összehívja barátait és szomszédait: Örüljetek ti is - mondja -, mert megtaláltam elveszett bárányomat! 7Mondom nektek, éppen így nagyobb öröm lesz a mennyek országában egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, akinek nincs szüksége rá, hogy megtérjen.

Az elveszett drachma

8Vagy ha egy asszonynak van tíz drachmája, és egyet elveszít, nem gyújt-e világot, nem sepri-e ki a házát, nem keresi-e gondosan, amíg meg nem találja? 9És ha megtalálja, összehívja barátnőit meg a szomszédasszonyokat: Örüljetek ti is - mondja -, mert megtaláltam elveszett drachmámat! - 10Mondom nektek, az Isten angyalai is éppígy örülnek majd egy megtérő bűnösnek."

A tékozló fiú

11Majd így folytatta: "Egy embernek volt két fia. 12A fiatalabbik egyszer így szólt apjához: Apám, add ki nekem az örökség rám eső részét! Erre szétosztotta köztük vagyonát. 13Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét és elment egy távoli országba. Ott léha életet élve eltékozolta vagyonát. 14Amikor már mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, s nélkülözni kezdett. 15Erre elment és elszegődött egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára a sertéseket őrizni. 16Örült volna, ha éhségét azzal az eledellel csillapíthatta volna, amit a sertések ettek, de még abból sem adtak neki. 17Ekkor magába szállt: Apám házában a sok napszámos bővelkedik kenyérben - mondta -, én meg éhen halok itt. 18Útra kelek, hazamegyek apámhoz és megvallom: Apám, vétkeztem az ég ellen és teellened. 19Arra, hogy fiadnak nevezz, már nem vagyok méltó, csak béreseid közé fogadj be. 20Csakugyan útra kelt és visszatért apjához. Apja már messziről meglátta és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, a nyakába borult és megcsókolta. 21Erre a fiú megszólalt: Apám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Már nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezz. 22Az apa odaszólt a szolgáknak: Hozzátok hamar a legdrágább ruhát és adjátok rá. Az ujjára húzzatok gyűrűt, és a lábára sarut. 23Vezessétek elő a hizlalt borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, 24hisz fiam halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült. Erre vigadozni kezdtek. 25Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot. 26Szólt az egyik szolgának és megkérdezte, mi történt. 27Megjött az öcséd, és apád levágta a hizlalt borjút, hogy egészségben előkerült - felelte. 28Erre ő megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért az apja kijött és kérlelte. 29De ő szemére vetette apjának: Látod, én annyi éve szolgálok neked és egyszer sem szegtem meg parancsodat. És nekem még egy gödölyét sem adtál soha, hogy egyet mulathassak a barátaimmal. 30Most meg, hogy ez a fiad megjött, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, hizlalt borjút vágattál le neki. - 31Az mondta neki: Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied. 32S illett vigadnunk és örülnünk, mert ez az öcséd halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült."
 
 
0 komment , kategória:  Lukács evangéliuma  
Mi a jelentősége ?
  2012-05-16 19:36:44, szerda
 
  Mi a jelentősége Jézus Krisztus feltámadásának?

1. Jézus Krisztus ezzel bebizonyította, hogy a halál nem győzte le Őt, hanem Ő győzött a halál és az ördög felett.
2. Az övéinek pedig nem egy halott, hanem élő Megváltójuk van, aki felvitetett a mennybe.
3. Csak a feltámadott Úr adhatott a tanítványoknak bátorságot és erőt, hogy hirdessék az evangéliumot a világnak.
4. Az Úr Jézus feltámadása az alapja a mi feltámadásunknak.
5. A feltámadott Úr teszi képessé a hívő embert Istennek tetsző élet folytatására.
Tómteushoz írt 2. Levél 1,10; János evangéliuma 11,25-26; Ézsaiás könyve 53,11-12; 25,8; Filemhoz írt levél 2,9-22; Korintusiakhoz írt 1. Levél 15,12-23; 6,14; 15,55-57; 1,30; Rómaiakhoz írt levél 8,11; 4,25; 6,4-18; Péter 1. Levele 1,3-7; Máté evangéliuma 28,8; Márk evangéliuma 16,10-13; Lukács evangéliuma 24,5-11 és 46-48; János evangéliuma 20,20; Apostolok cselekedetei 2,32-36; 5,31; Zsidókhoz írt levél 2,14; Korintusiakhoz írt 2. Levél 4,14; Hóseás könyve 13,14.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliai idézetek  
Máté evangéliuma
  2012-05-14 08:54:13, hétfő
 
  Az alamizsnálkodás

1Ügyeljetek, hogy a jót ne az emberek szeme láttára tegyétek, azért, hogy lássanak benneteket. Így semmi jutalom nem vár rátok mennyei Atyátoknál. 2Amikor tehát alamizsnát adsz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógában és az utcán, hogy dicsérjék őket az emberek! Bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. 3Te úgy adj alamizsnát, hogy ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb. 4Így alamizsnád titokban marad, és Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz.

Az imádság

5Amikor imádkoztok, ne tegyetek úgy, mint a képmutatók, akik az emberek szeme láttára szeretnek imádkozni a zsinagógában meg az utcasarkon, hogy mutogassák magukat! Bizony mondom nektek: megkapták jutalmukat. 6Te amikor imádkozol, menj be a szobába, zárd be az ajtót, s imádkozzál titokban mennyei Atyádhoz! S mennyei Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz.

A miatyánk

7Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy ha ömlik belőlük a szó, nyomban meghallgatásra találnak! 8Ne utánozzátok hát őket! Tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek. 9Ti így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a neved, 10jöjjön el az országod, legyen meg az akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. 11Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, 12s bocsásd meg a vétkeinket, amint mi is megbocsátottunk az ellenünk vétkezőknek. 13És ne vigy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól. 14Ha megbocsátjátok az embereknek, amit vétettek ellenetek, mennyei Atyátok is megbocsát nektek. 15De ha nem bocsáttok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg bűneiteket.
 
 
0 komment , kategória:  Máté evangéliuma  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 19 
2012.04 2012. Május 2012.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 19 db bejegyzés
e év: 118 db bejegyzés
Összes: 1445 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 11
  • e Hét: 158
  • e Hónap: 382
  • e Év: 42984
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.