Belépés
jaksika.blog.xfree.hu
"Nemes szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek, csupán tiszta szív és sok sok szeretet" J.I. Jaksika
1951.07.31
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/7 oldal   Bejegyzések száma: 68 
2012.6.30, Szombat
  2012-06-30 19:32:27, szombat
 
 
A te nevedért, ó Uram, bocsásd meg bűneimet, mert sok van! (Zsolt 25,11)

Jézus így könyörgött: "Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek." (Lk 23,34a)

Róm 8,1-6 -- 1Kir 21,1-16Szombat.

Örvendező hit.


Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká lévén érettünk.
Galáciai levél 3, 13.

Tehet-e az Isten ennél többet? Megtartóztathatja-e magát a szív, hogy ne legyen szabadon, boldogan, önként az Istené? Jöhet-e parancs vagy szenvedés, amit Istenért énekszóval ne vállalnánk? Ha igen, akkor bizonnyal hiba van a hitben. Mert minél nagyobb a hit, annál több az ilyen öröm és szabadság. Minél kisebb a hit, annál kevesebb az öröm. Lám ez a keresztyén embernek a törvény átkától, - a bűntől és haláltól - való megváltatása és szabadsága. Nem azt jelenti ez, hogy többé nincs törvény és halál. Hanem azt, hogy a törvény és halál olyan, mintha nem volna. A törvény nem tesz bűnössé, a halál fullánkját vesztette, mert a hit általmegy közöttük az igazságba, örök életbe.

Öröme van szívemnek,
Leveti bánatát,
Mert teljes fényben látja
Feltűnni szép napját.
A nap mely rám világol:
Jézus , üdvösségem
S az öröm, mely boldogít:
Égi örökségem.
 
 
0 komment , kategória:   H. Napi Ige.  
2012.6.29, Péntek
  2012-06-29 17:16:20, péntek
 
 A te kezedben van az erő és a hatalom, és senki sem állhat meg veled szemben. (2Krón 20,6c)

Isten feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is fel fog támasztani. (1Kor 6,14)

Mt 27,3-10 -- 1Kir 19,19-21Péntek.

A kegyelem ege.


Nagy az Ö kegyelmessége mihozzánk és az Úrnak igazsága megmarad örökké.
117. zsoltár 2.

A kegyelem országa ez, amely hatalmasabb bennünk és rajtunk minden haragnál, bűnnél, gonosznál.
A kegyelem országát gyermeki módon kell felfognod. Úgy, hogy Isten az evangéliommal új, hatalmas eget vont a hívők fölé. A kegyelem ege ez, amely sokkal, sokkal nagyobb és gyönyörűségesebb, mint a látható égboltozat. Azonfelül örök, biztos és elmúlhatatlan.
Aki ez alatt az ég alatt lakozik, az nem vétkezhetik, sem bűnben nem lehet. Mert hiszen kegyelem ege az, véghetetlen és örök. Ha valaki vétkezik vagy elesik is, azért még nem esik ki a kegyelem egéből. Ha csak szántszándékkal nem akar kiszakadni belőle és az ördöggel a pokolba menni, mint a hitetlenek. Ha érezzük is a bűnt, ha a halál csattogtatja is fogát, ha az ördög rémít is, a kegyelem ege alatt még nagyobb a kegyelem, az élet és az Isten, hogy erőt vegyen minden bűn ön, halálon; ördögön. A bűn, halál és ördög tehát csak olyan itt, mint sötét felleg a természeti égen. Ideig-óráig eltakarhatja az eget, de ereje nincs rajta. Alatta kell maradnia. Az ég van felül, erőt vesz s uralkodik. A felhő pedig végül is elenyészik.
Mindez bizony nem megy cselekedettel, hanem csak hittel.

Irgalmadban tarts meg engem,
Jó Atyám mindenkoron,
Engedd a mennyet megnyernem,
Ha majd megnyílik sírom.
Add, legyek hű gyermeked
És úgy szolgáljak neked,
Hogy a bűnt elkerülhessem
S kegyelmedből ki ne essem.
 
 
0 komment , kategória:   H. Napi Ige.  
2012.6.28, Csütörtök
  2012-06-29 17:07:13, péntek
 
 


Dicsérjétek az Urat hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságához méltóan! (Zsolt 150,2)

Valahány ígérete van Istennek, azokra Jézus Krisztusban van az igen, és ezért általa van az ámen is, az Isten dicsőségére általunk. (2Kor 1,20)

: Mt 18,15-20 -- 1Kir 19,1-18

Csütörtök.

Érdemünk nélkül.


Nincs különbség. Mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Megigazulván ingyen az Ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által.
Római levél 3, 23-2.4.

Akármilyen nagy és súlyos is a bűn, ez az ige sokkal nagyobb és erősebb. Nem ember találta ki, hanem az mondotta, aki az eget-földet tartja. E földön semmim sincs, de ott fenn kincsem van: Krisztus, aki ölében tart s csupa-kegyelme árnyékában szárnyával betakar.
Hiszen a bűnbocsánat éppen azt jelenti, hogy Isten előtt valóságos bűnösök vagyunk. Sőt minden ami bennünk van, csupa-bűn, még ha minden emberi igazság a miénk volna is. Ha egyszer az ige bűnről beszél, akkor ott valóságos és nagy bűnnek kell lennie. Mint ahogy a bocsánat sem tréfa, hanem valóságos bűnbocsánat.
A bűn tehát elveszi minden szentségedet, akármilyen kegyes vagy is földi értelemben. Viszont a bocsánat levesz rólad minden bűnt és haragot. Így sem a bűnöd nem taszíthat a pokolba, sem a kegyességed nem emelhet az égbe.
Igenis kegyes akarok lenni a világ előtt és mindent megteszek, amit csak tudok. De Isten előtt inkább bűnös akarok lenni, hogy ez az ige igaz legyen. Mert különben a megigazulásom nem bűnbocsánat és kegyelem volna, hanem a saját érdemem koronájának kellene azt nevezni. A bűnbocsánaton kívül csak elkárhoztató bűn van s marad.

Bűnösök, hozzád kiáltunk
A mélységből, nagy Isten,
Oh hallgass meg, kérünk, ne hagyj,
Elveszni bűneinkben.
Ha te mind azt számba veszed,
Amit vétettünk ellened:

 
 
1 komment , kategória:   H. Napi Ige.  
2012.6.27, Szerda
  2012-06-29 16:46:28, péntek
 
 
Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. (Zsolt 23,1b)

Krisztus mondja: "Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért." (Jn 10,10-11)

Jn 5,1-16 -- 1Kir 18,25-46

Szerda.

Boldog csere.


Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek.
Római levél 3, 22.

A hit nemcsak szabaddá, boldoggá, minden kegyelemmel teljessé és az isteni igéhez hasonlóvá teszi a lelket, hanem egyesíti is Krisztussal, mint menyasszonyt a vőlegénnyel. Ebből a frigyből, mint Pál apostol is mondja, az következik, hogy Krisztus és a lélek egy test lesz. Azontúl mindenük közös. Ami a Krisztusé, az a hívő lélek tulajdona is és ami a hívőé, az a Krisztusé is. Krisztusé a javak sokasága és az üdvösség? Ez mind a mienk lesz. Bűn, vétek nyomja vállunkat? Ez mind Krisztusé.
Boldog csere és versengés kezdődik. Mivel Krisztus Isten-ember, aki bűnt nem cselekedett, akinek kegyessége legyőzhetetlen, örök és mindenható, a hívő lélek bűneit a hit jegygyűrűjével sajátjává teszi s úgy veszi, mintha Ő maga követte volna el azokat. Ez pedig azt jelenti, hogy a bűnök elnyeletnek. Mert Kriszt us felülmúlhatatlan igazsága minden bűnért elégtétel. Hitének Istentől vett ajándékáért így szabadul meg a lélek minden bűnétől s így kapja ajándékul vőlegényének, Krisztusnak örökkévaló igazságát.

Ö az, aki elvette
A bűnnek erejét,
Ki vérével eloltá,
A pokolnak tűzét.
Nem bántja már szívemet
Kétség, aggodalom,
Az ő szent árnyékában
Békén megnyughatom.
 
 
0 komment , kategória:   H. Napi Ige.  
2012.6.26, Kedd
  2012-06-29 16:42:00, péntek
 
 Ezt mondja az Úr: Örömmel teszek jót velük. (Jer 32,41)

Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Jn 3,16)Kedd

Hit által


A törvény vége Krisztus minden hivőnek igazságára.
Római levél 10, 4.

A fundamentum maradjon megingathatatlan. Hogy a hit engesztel ki Istennel s igazít meg minden emberi cselekedet vagy érdem nélkül. Mint Pái apostol írja a Rómabelieknek: "Azt tartjuk, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül." Ehhez az igéhez kell nekünk minden erővel ragaszkodnunk és tántoríthatatlanul reáhagyatkoznunk. Hogy csakis a hit nyer, minden cselekedetbeli pótlék nélkül, bűnbocsánatot és megigazulást.
Gondolj a Krisztus példázatára: "Minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem." Tehát nem a gyümölcs teszi a fát jóvá, hanem a fának kell előbb jónak, vagy jóvá lenni a gyümölcs nélkül, mielőtt gyümölcsöt hozna. Éppen így az embernek is jócselekedetek nélkül kell megigazulnia, mielőtt jót cselekedhetnék.
Minden cselekedetnél nagyobbnak és drágábbnak kell annak lenni, amivel az ember megigazulhat és jobbá lehet, még mielőtt jót cselekedhetnék. Mint ahogyan testileg is előbb kell egészségesnek lennie s csak aztán végezhet egészséges munkát. Ez a felséges drágakincs pedig Isten áldott igéje, melyet Krisztusban lett kegyelme evangéliomával hirdettet és kínál. Aki ezt hallgatja és hiszi, az ezzel megigazul. Azért mondjuk élet, kegyelem, megbocsátás igéjének is. Aki pedig az igét nem hallgatja és nem hiszi, az semmiképpen meg nem igazulhat. Mert más út nincs!

Amit Krisztus tett s tanított,
Csak hirdesd s cselekedd azt,
Így országát gyarapítod
S lelsz benne erőt s vigaszt.
Kerüld az ámítók tanát,
Mint veszedelmes nyavalyát,
Vigyázz, megront s rabbá tesz.
 
 
0 komment , kategória:   H. Napi Ige.  
Szép hétvégét kívánok!
  2012-06-29 16:18:42, péntek
 
 

ÉREZZÉTEK JÓL MAGATOKAT AZ ELKÖVETKEZŐ TRÓPUSI MELEG HÉTVÉGÉN!
SOK SZERETETTEL:
MARGIT.
 
 
0 komment , kategória:   B. Margit.  
Aranyosi Ervin: Érints meg!
  2012-06-29 16:14:34, péntek
 
 Aranyosi Ervin:
Érints meg!

Érints meg, - kérlek, - ha kisbabád vagyok!
Ölelj gyakran magadhoz, nélküled "megfagyok"!
Ne csak pelenkázz, mosdass és etess!
Puszild meg arcom százszor, ez így természetes!
Ringass két karoddal, nyugtasd meg lelkemet,
öledbe bújva érzem, hogy az én szülőm szeret!
Érintésed, ha érzem, nekem biztonságot ad,
Biztató érintésed mindig velem marad!

Érints meg, - kérlek, - ha gyermeked vagyok,
s nem értem a világot, s félelmeim nagyok.
Ne tarts magadtól távol, ha veled dacolok,
helyemet nem találom, sok az új dolog!
Keresd az utat hozzám, próbálj megérteni!
könnyű álmokat hozz rám, s akarj érinteni!
"Jó éjt" puszid oly puha, oly megnyugtató,
mesélő érintésed álomba ringató!

Kamasz lányoddá váltam? Érints meg akkor is!
Lelkem nem érzéketlen, csak más világba visz!
Ne hidd, hogy azért bántlak, mert épp komisz vagyok.
Ezer tüském is vágyja az ölelő karod!
Magam felnőttnek érzem, - s hangodra szomjazom,
az élet viharához így alkalmazkodom.
Kettészakadt világban, még helyem nem lelem,
viseld el, ha bántlak s maradj mindig velem!


Érints meg! - kérlek, - ha barátod vagyok!
megnyugtat ölelésed, ha más felzaklatott!
Biztató szép szavakkal lelket is önts belém.
értelmet adj a létnek, és tarts tükröt elém.
Kétségeimet vesd el, tudasd: fontos vagyok!
Lehet, hogy érintésed MINDEN, amit kapok.
Ha szomorú a lelkem, vidámítsd végre fel,
légy velem a bajban, s nem hagylak el én sem!

Kedvesem, - éltem párja - most hozzád fordulok,
érintésed, szerelmed, a legszentebb dolog.
Ám tévedés azt hinned, a szenvedély elég.
Ezer félelmem kerget a karjaidba még.
Megnyugtat ölelésed, vigaszt nyújtasz nekem,
lágyan szoríts magadhoz és szebbítsd életem!
Ilyenkor érzem, - szívünk együtt dobog -
Olyannak szeretsz, amilyen ÉN vagyok.

Felnőtt gyereked lettem, most már az leszek,
s van saját családom, kiket ölelhetek.
Anyám, s apám karjára mégis számíthatok.
Érints meg most is, kérlek, mikor gyenge vagyok.
Szülői ölelésed, ma is sokat jelent,
így segíts értékelni, múltat jövőt, jelent.
Most én is másképp látlak, jobban becsüllek már.
Ami fájt elfelejtem - az élet jó tanár.

Érints meg még! - kérlek - idős szülőd vagyok.
Erős karodra vágyom, mielőtt meghalok!
Érints meg, ahogy egykor érintettelek,
amikor apró voltál, kicsi, védtelen gyerek.
Ülj le mellém, fogd meg két kezem és adj erőt,
simítsd az öreg arcomon a sok ráncot, vad redőt!
Melegítsd át a szívem, megfáradt tagjaim,
Te rólad szólt életem, s legszentebb álmaim.pusz, ditke
 
 
0 komment , kategória:   B. Ditke.  
Kellemes szép napot kívánok!
  2012-06-29 16:11:11, péntek
 
 

KELLEMES HETET KIVÁNOK,PUSZILLAK,MARIKA.
 
 
0 komment , kategória:   B. Ősz Dánielné Marika  
Szeretettel köszöntelek és kellemes, szép napot és hetet kív
  2012-06-29 16:07:33, péntek
 
 Szeretettel köszöntelek és kellemes, szép napot és hetet kívánok!
A héten talán kicsit elviselhetőbb lesz a meleg, de ez a sok változás is nagyon megviseli a szervezetet. Vigyázz nagyon magadra! Szeretettel puszillak: Piroska
 
 
0 komment , kategória:   B.Megyeriné Juhász Piroska.  
Szép nyári napot.
  2012-06-29 15:28:57, péntek
 
 

. Kati
 
 
0 komment , kategória:   B. Molnár Jánosné Kati.  
     1/7 oldal   Bejegyzések száma: 68 
2012.05 2012. Június 2012.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 68 db bejegyzés
e év: 1015 db bejegyzés
Összes: 16347 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 20
  • e Hét: 1123
  • e Hónap: 2732
  • e Év: 11081
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.