Regisztráció  Belépés
joli60.blog.xfree.hu
Eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust. Eldőlt a szívemben, hogy követem Őt. Eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust. Nincs vissza út, nincs vissza út. Ha ninc... Pecznyik Jolán
1960.02.28
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 37 
Magyar ének
  2012-06-30 15:03:22, szombat
 
  Magyar ének

Itt a Kárpát medencében
települt le, Magyar népem.
Őseinek pora felett,
illatozik rózsaliget.
Hullámzik a búzatenger,
ne éhezzen magyar ember.

Magyar földön minden szájon,
panasz helyett, hála szálljon.
Ahhoz: Aki meghalt értünk,
ékes hazát adott nékünk!
Abban minden hegy és róna,
örömünkre dalol róla.

Dallam: /Krasznahorka büszke vára/

Pecznyík Pál
Celldömölk 2012.
2012. VI. 25.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Énekei  
Kérés a népek Urához!
  2012-06-30 15:02:00, szombat
 
 
Kérés a népek Urához!


Népek Ura nézz, ránk kérünk,
szánd meg küzdő magyar népünk!
Változást, mi Tőled várunk,
állítsd talpra, kis országunk!
Békéje csak úgy lesz néki,
ha Nevedet szívből féli.

Idő múlását nem bánod,
népünk bűnbánatát várod.
Érte haltál a kereszten,
bűneiben el ne vesszen!
Új életben néked éljen,
s megváltottan mennyben éljen.

Pecznyík Pál
Celldömölk
2012. VI. 24.

 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Jézus a földre jött...
  2012-06-30 15:01:15, szombat
 
  Jézus a földre jött egy emberért: Máté. 18, 11-13.
A felolvasott versek, az elveszet juhról szóló példázatból valók. Ezekből a versekből egy rövid szót szeretnék most kiemelni, így hangzik: ,,EGY" A Biblia legtöbb helyén olvashatjuk, hogy az Úr, mindig EGY emberrel foglalkozik. Lelki vonatkozásban, a bűneset óta, Isten számára, minden ember elveszett! Bizonyára ismeretes, mi emberek egyediek vagyunk, Nincsen belőlünk két példány. A több mint 7 milliárd ember között, nincsen két egyforma ember! Még leírni is szinte lehetetlen, hogy a földön, minden emberből csak 1 van! És ezért az egyetlen elveszett emberért, érted és értem, az Úr Jézus, odahagyta dicső lakhelyét rövid időre, lejött a földre, és Ő, az ártatlan, bűntelen dicsőséges Úr, hozzánk hasonló emberi testet öltött magára, a bűnt kivéve, hogy láthassuk Őt, beszélhessünk Vele. És majd megváltottan, újjászületve, a feltámadás után, mi is, hasonlatosak lehessünk Hozzá, a dicsőséges Úrhoz! Urunk mindig ,,EGY" emberrel foglalkozik, az Ó és az Új szövetségben. Egyenként gyógyítja meg a betegeket, egyenként vendégeli meg őket, a vak embert egymagában vezeti ki a sokaságból és gyógyítja meg. ,,EGY" emberért megy le a Bethesda tavához, hogy meggyógyítsa. ,,Egy" emberért megy el Nain városába, hogy a halott ifjút, életre keltse! ,,EGY" ördöngös emberért hajózik át a Galileai tengeren, Gadara vidékére, hogy megszabadítsa őt a démoni légiótól. Mégis, egyenként is, milyen sok megszállott vagy beteg ember gyógyul meg, és milyen sokan szabadulnak meg a bűn halálos rabságából, az üdvözülő lelkek boldog szabadságára! Urunk, mindig az ,,EGY" elfoglalkozik, mivel kimondhatatlanul értékes, az ő számára. Így válik érthetővé, hogy övéinek még a fejük hajszálai is, számon vannak tartva. Az Úr Jézus, az Ó szövetség és az Új szövetség találkozásánál jelnet meg a földön! Mivel mi, bűnösök, nem mehettünk fel Hozzá a dicsőségbe! Jézus Krisztus, önként vállalta a szenvedést, kínt és halált, a kereszten! Hogy a Benne hívőket, kiszabadítsa, a Sátán rabszolgasága alól! Aki hízelgő hazugságával, kiszakított minket, mennyei Atyánkkal való boldog, meghitt, lelki gyermeki közösségből! Megváltó Urunk Golgotai áldozata mutatja be leghitelesebben, hogy mennyire szereti az ,,EGY" embert! Miért? Azért, mert ez a látható világ egykor megsemmisül, de a világra született ember, örökéletű! Isten parányi része! Számára a halál, csak küszöb, melyen átlép hallhatatlan lelke, és a Feltámadásban, kap egy örökkévaló új testet, és abban fog élni örökké! Vagy a dicsőségben, vagy a kárhozatban. Szomorú tény, hogy a legtöbb ember, nem is számol Istennel! Vagy ha számol is Vele, de mivel nem látja Őt, azt gondolja: Isten sem látja az ő görbe útjait. Jézus azonban Szentlelke által, ma is itt van a világban, mindent lát és mindent hal. A bűnt kedvelő ember pedig, milyen hamar megfeledkezik erről! Magam is sokszor mondok vagy teszek olyat, amit Jézus jelenlétében nem tennék, vagy szégyellném magam, miatta. Jó volna, ha mélyen szívünkbe vésnénk, hogy az Úr Jézus, mindig az ,,EGY" emberrel foglalkozik! Isten ,,EGY" embert választott ki, Ábrahámot, hogy őt, nagy nemzett atyjává tegye! Mózest választotta ki, hogy a választott népet, ki hozza az Egyiptomi rabszolgaságból. Józsuét választotta ki, hogy a népet bevigye Kánaánba. Pál Apostolt választotta ki, hogy a pogányok Apostola legyen. ,,EGY" embert, János Apostolt választotta ki, hogy látomásban: megláthassa a megváltottak dicsőséges új hazáját! Kérjük Urunkat, töltse be szívünket mély hálaadással, hogy az Úr Jézus, mindig ,,EGY" emberrel foglalkozik. Ez pedig, mind a 7 milliárd emberre vonatkozik! Egyetlen embernek sem kellene elkárhozni! Mert ,,A kárhozat, nem az embernek, hanem az ördögnek készítetett! Az Úr Jézusnak, még most is van ideje arra, hogy minden emberrel külön - külön foglalkozzon. Mivel mi emberek, egyediek vagyunk. Akár a családban, akár a gyülekezetben, vagy akár milyen nagy sokaságban. Mi mindig, a kevés időnkre panaszkodunk, de Jézusnak akkor is volt ideje megállni és egy vak koldust látóvá tenni, amikor már a kereszt felé vonult! Az Úr Jézusnak még ma is van ideje, az elveszett a századik embert megkeresni, és visszavinni, az Atyával való áldott, örökkévaló közösségbe! Aki pedig még nem az Úr gyermeke, engedje magát megkeresni, Jézus Krisztus által! Hogy így, teljes legyen az üdvözült lelkek száma, Isten dicsőséges örök országában!
Írta: Pecznyík Pál 2012-ben.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Áhitatai  
Bűnös kegyelem.
  2012-06-30 14:57:32, szombat
 
  Bűnös kegyelem: I. Móz. 2. 16-17 és 3.6.

Ha az ember sima tükrű tóba bedob, egy nagy kavicsot a víz elkezd gyűrűzni és egyre nagyobb gyűrűk keletkeznek. Nos, hasonlóan történt, bűnesett alkalmával is. Évának megtetszett a tiltott fa kívánatos szép gyümölcse. A Sátán csábító szavára, szakított a fáról egy gyümölcsöt. És azt (jelképesen a kavicshoz) bedobta a földi élet sima tükrű vízébe, és az, azóta is még ma is gyűrűzik, és keserűvé tette a földi élet vízét. Az első keserű gyűrű, Ábel erőszakos halála volt! És egyre fájdalmasabb gyűrűk keletkeztek. A Biblia, hitelesen megörökítette ezeket a könnyes és véres gyűrűket. Egy káros mozdulat, egy tiltott gyümölcs, mérhetetlen sok szenvedésnek vérontásnak és kínnak, volt az eredője, s e szép földi élet sima tükrű tava viharos tengerhez vált hasonlóvá, és azóta is a földi élet hullámzó tengerén vergődnek, bukdácsolnak, a parányi ember hajók, lélekvesztők. A sátán csúnyán becsapta az embert. Kívánatossá, édessé tette számára a bűnt, becsapta az elcsábított embert, a bűn kelepcéjébe, és ott hagyta magára vergődésében faképnél, és kínjában, milyen sok ember megkeseredett már, nem látta értelmét további életének, és önként eldobta magától. A hosszú évszázadok során, emberek milliói nem értek át, a túlsó partra, testüket elnyelte a viharos hullámsír! Valóban csábító és édes a bűn, de súlyos következményről még beszélni is nehéz. Hasonlóan János apostolhoz, a Jelenések könyvében, angyal utasítására, megeszi a könyvtekercset, szájában az édes, mint a méz, de a gyomrát megkeseríti. Nos, a földi élet vízébe bedobott gyümölcsből, megkeseredett a víz, ihatatlanná vált, addig volt édes, amíg itta az ember, de utána megkeseredett az élete. Hála a kegyelmes Istennek, aki látta a képmására teremtett ember szomorú vergődését. Már Mózes idejében, a Sínai sivatagban is, gondoskodott szomjas népéről, amikor a nép nem ihatta a keserűvizet Márában. Mutatott Mózesnek egy fát, hogy dobja a vízbe, és a víz ihatóvá változott! II. Mózes 15, 22-25., de ennél hatalmasabb esemény történt, Jeruzsálemben, amikor az emberiség bűne, szinte az égig tornyosult. És ebben a viharos halált lehelő élet tengerben, a Golgotán Isten felállította a keresztet, és bedobta a halál vízébe az élet fáját, mely a halál vízét élet vízévé változtatta. De a kegyelemnek ez a tette, a mennyei Atyának mérhetetlen áldozatába került! Szeretett Fiának Jézus Krisztusnak bűntörlő vérébe és életébe! A két nagy óriás: a bűn és a kegyelem vezére között, a Golgota halmán ment végbe a föld legnagyobb ütközete, mely az Úr Jézus dicsőséges győzelmével ért végett! Melyben az I. Korintus 15, 54 verse alapján ,,Elnyeletett a halál diadalra!" Amit az első ember, Édenben elrontott, azt az Isten Fia drága vére, és élete árán helyre állította! Így az embernek, Istennek való megszakadt kapcsolata, ismét visszaállt, eredeti állapotába. Húsvét hajnalán, a kárpit kettéhasadt és szabad lett az út, a szentséges Istenhez, mindazok számára, akik hittel elfogadták Jézusnak a bűnösökért hozott keresztáldozatát! Döbbenetes, hogy Évának ez a bűnös mozdulata, mellyel a tiltott fáról gyümölcsöt tépett, Istennek milyen mérhetetlen nagy áldozatába került! Jó volna, ha az ingyen való kegyelem, mindig eszünkbe juttatná, hogy a ránk kiszabott halálos büntetést, helyettünk valakinek ki kellett fizetnie! Minket kellet volna keresztre verni, bűneink miatt! Hogy elvegyük bűnünk méltó büntetését. De Isten, végtelen szeretetéből, megkímélt minket, attól a kegyetlen szenvedéstől! Mi azt gondolnánk: Isten a legnagyobb igazságtalanságot követte el, amikor az ártatlan, bűntelen Fiút, büntette meg helyettünk, kárhozatra méltó bűnösök helyett! De a kegyelem, csak így vállhatott számunkra ingyen valóvá! Dicsőség érte szent nevének! Így változott a halálos bűn büntetése, kegyelmes ítéletre! Rajtunk bűnösökön múlik, hogy elfogadjuk-e, a felénk nyújtott kegyelmet, vagy kevélyen visszautasítsuk azt. Isten legyen hozzánk irgalmas és fogadjon minket kegyelmébe! Hogy Megváltó Urunk váltsága, ne legyen hiábavaló, számunkra.
Írta: Pecznyík Pál 2012-ben.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Áhitatai  
Óvakodjatok...
  2012-06-24 17:58:47, vasárnap
 
  Óvakodjunk a hamis Krisztusoktól: Máté. 24, 24.
Szomorú tény, hogy a 21-ik században is, különböző egyházak sokaságától hemzseg a világ. És közülük a legtöbb, mindig a saját igazát vallja a legjobbnak és igeszerűnek. De az újjászületett hívő ember, hamar észreveszi, a kristálytiszta és az embereknek tetsző, fel hígított, evangélium közötti különbséget. Mert nagy különbség, Jézusban élni vagy róla csak beszélni! Az Úr Jézusról szóló hamis tanítás, már a Keresztyénség első századában, felütötte fejét, és arra törekedett, hogy megbontsa, a hívő keresztyének Krisztusban való egységét! Voltak köztük, fanatikusok és rajongók. Akik arra törekedtek, hogy minden módon, önmagukra irányítsák, a hívő keresztyének figyelmét. Hízelkedéssel és egyéb módon, igyekeztek elhódítani, a Krisztus után vágyódó lelkeket a maguk javára. És sokszor, sikerült is nekik. Nos, ezeknek a különféle hízelgő tanításoknak nyomán, jött létre, a különböző felekezetek sokasága. Nem rég, még hazánkban is 200 féle felekezet volt! És így jött létre, az Úr Jézus után vágyódó emberek vándorlása, az egyik felekezetből ki, a másikba be. Aszerint, hogy melyik egyházban vagy gyülekezetben, kaptak több lelki táplálékot. Sokakat elkápráztatnak még ma is, a fényes díszes külsőségek, ceremóniák, rítusok. Melyeknek semmi közük sincs, Krisztus Evangéliumához. Ezek csupán külsőségek, kevés lelki tartalommal. Újabban pedig már a filmipar is célba vette, a Bibliát, benne Jézus Krisztust! Ez pedig megcsúfolása, a mi áldott Urunknak! A hívő emberek tudják: ezek mögött a lélekromboló események mögött, Jézus Krisztus legnagyobb ellensége, maga a Sátán rejtőzik! Mindent megtesz annak érdekében, hogy Krisztushoz pártolt rabszolgáit, visszahódítsa a maga javára. A világ fiai előtt pedig, úgy jellemzi Krisztust, mint aki minden jótól, minden testi élvezettől, és önálló szabadságtól meg akarja fosztani őket. A Sátán igyekszik elhitetni alattvalóival, hogy ők az igazi szabad emberek. Akiknek megadatott minden lehetőség arra, hogy az emberek előtt ismertekké váljanak. Akik azután körülrajongják őket. De ez már egy másik világ, az emberi dicsőségvágy világa! Szomorú jelenség azonban, hogy egyre több gyülekezetben felüti fejét, ez a világi lelkület! Az egyre jobban üresedő templomokba, különböző emberi módszerekkel igyekeznek visszaterelni, az elmaradó és közömbössé váló híveket, alig tapasztalható sikerrel. Így válik egyre jobban láthatóvá, az igazi és a látszat keresztyénség közötti különbség! Az bizonyos, hogy az igazi, a Krisztus igéjéhez hűségesen ragaszkodó hívők száma, mindig is kevés, csupán maroknyi volt, a világ fiaihoz képest. Akárcsak Illés próféta idejében: a 7 ezer. Ahogy pedig közeledik Megváltó Urunk második eljövetelének ideje, egyre nagyobb támadás zúdul, Isten, földön élő hívő népére! Valamit azonban, mi is tehetünk, az üldözések és tév tanítások terjedése ellen! Imádkozhatunk azért, hogy Urunk fékezze meg, akadályozza meg, a tév tanítások terjedését! Imádkozzunk hívő lelkipásztorokért, akik a kristálytiszta Evangéliumot hirdetik! És nem az igehallgatók kívánságai szerint, csak szívmelengető és simogató szavakat hirdetnek. De jól nevelő szülő az, aki nem csak kenyeret ad gyermekének, hanem olykor fenyítéket is használ! Úgy hangozzanak hát, az igehirdetések, hogy a hallgatók, bűnismeretre, bűnbánatra jussanak, és akkor örömmel hallhatják majd, Isten bűnbocsátó kegyelmét, lélekmentő szeretetét! És atyai hívását, az örök életre, Jézus Krisztus váltsága által. Hiszen ez a hívás, az Atyával való örök életre szól! Írta: Pecznyík Pál 2012-ben.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Áhitatai  
Meddig sántikáltok...
  2012-06-24 17:58:05, vasárnap
 
  Meddig sántikáltok kétfelé? I. Király. 18, 21.
,,Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek Őt, ha pedig a Baál, kövessétek azt. Két Úrnak szolgálni egyszerre, lehetetlen. Vagy az Úrnak, vagy a Baálnak szolgálunk. Szomorú, hogy a keresztyénség, nagyobbik része, két úrnak szolgál. Kicsit Istennek többet a mammonnak. Szolgálunk a testnek is, a léleknek is. Isten a Bibliában, Izrael fiait állítja elénk, szomorú példaként. Az Ó szövetségben, lépten, nyomon találkozunk, Izráel fiainak bálványtiszteletével. Pedig Istennek, csodálatos terve volt, választott népével! Így olvassuk Mózes. második könyvében, a 19-ik fejezet, 5-6-ik versében: ,,Mert azért ha figyelmesen hallgattok és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyéim. Mert enyim az egész föld. És lesztek nékem papok birodalma" Lám Isten, ilyen csodálatos jövőt szánt, választott népének. De a mindig zúgolódó nép, hamar eljátszotta, ezt a csodálatos jövendőt. A választott népről szóló, egész Ó szövetségi történet, egyébről se szól, mint a választott nép ide - oda való sántikálásáról. Egyszer Istennek, másszor a Baálnak hajt fejet, térdet. Figyeljük meg: a nép, valahányszor belemerül a pogány istenek tiszteletébe, Istennek mindig, kemény eszközökkel kell visszafordítani népét, önmagához. A szent föld, mely Izrael hazája volt, milyen sokszor vált, a pogány istentiszteletek helyévé. Áldozó halmok és pogány templomok sokasága töltötte be Izrael földjét. Voltak ugyan istenfélő királyok, akik leromboltatták ezeket a pogány templomokat, papjaikat pedig lemészároltatták. De utánuk ismét, bálványtisztelő királyok következtek, és újra, bálványimádásba taszították, a kétfelé sántikáló népet. Olyan pedig nincs, hogy Isten oltárárán egyszer, Istennek, másszor a Baálnak áldozzunk. A szent és bűngyűlölő Isten, ezt nem tűrheti el, szó nélkül! Ilyen módszerrel, nem lehet bejutni, Isten dicsőséges országába! Nem lehet egyszerre, Istennek is a világnak is tetszeni. Ez fizikai lehetetlenség! Az Újszövetségben, a kétfelé sántikálásnak egyik szomorú példája, Anániás és Szafíra esete. Nekik nem volt elég a lelki ajándék, ők az anyagiakhoz is, erősen kötődtek. Mivel eladott birtokuk árának egy részét, félre tették maguknak. Pedig módjukban állt volna, az egész összeget, felajánlani az Úrnak! Miképpen többi hívő testvéreik tették. De Anániásék, azzal a pénzösszeggel, melyet Péter Apostol lábaihoz tettek, bizonyítani akarták, adakozó nagylelkűségüket. Ám elhallgatták, a félre tett összeget. A Szentlelket azonban, nem lehet félrevezetni, becsapni! Isten Szentlelke leleplezte, Anániás hazugságát, és testvérei holtan vitték ki őt, Péter elől. Röviddel azután, ugyan ez történt feleségével Szafírával is, mivel közösen döntöttek a félre tett összeg felől. Őt is halva vitték ki Péter elől. Nagyon sokféle bálvány van a világon, és többen hajlongnak a bálványok előtt, mint Alkotójuk, Isten előtt! Ilyen bálvány a pénz is. Erről így ír a Biblia: ,,Ahol a ti kincsetek ott van a ti szívetek is" Nagyon sok tragikus és szomorú példa mutatja, hogy Istent, csak egész szívvel lehet szolgálni. Vagy egészen, vagy sehogy! Vagy Istennek szolgálok, vagy a világnak. Szomorú tény, hogy a keresztyénség, legnagyobb része, a múltban is, a jelenben is, kétfelé sántikál. Vasárnap, Istennek, hétköznap, a világnak. De nagyon sokan, még Vasárnap is, csak 1-2 órát szentelnek, Istennek. Hallottam olyan megjegyzést is, hogy ,,istenkének" Mert a porszem ember, elbizakodottan, néha már, Isten fölé akarja emelni magát. Hála legyen a hatalmas és dicsőséges Istennek, a teremtmény, használhat nagy szavakat, de mégis csak, kegyelemre szoruló bűnös marad. Kérdezzük meg, magunktól, nem vagyunk-e mi is, kétfelé sántikálók? Jó volna, ha okulnánk, a kétfelé sántikáló keresztyének szomorú példáján, és életünket hálaadással odahelyeznénk Isten áldott uralma alá! Aki így szólította meg övéit, I. Péter 2, 9-ben: ,,Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket" Lám, ilyen kiváltságban részesülnek, akik egész szívükkel, életükkel, az Úrnak élnek és szolgálnak.

Írta: Pecznyík Pál 2012-ben.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Áhitatai  
Jézus, aki magára...
  2012-06-24 17:57:28, vasárnap
 
  Jézus, aki magára vállalt minden bűnt, betegséget: Ézsaiás. 53, 4-5.
A bűneset óta, miképpen minden gyötrő dolog, a betegség is, a bűn következménye! De az emberiség legnagyobb fertőző betegsége mégis, a bűn! Nevezhetjük a bűnt, fertőző leprának is, hiszen ezzel a fertőző betegséggel, születik erre a világra, minden ember. De, Isten nagy kegyelme és az emberek iránti nagy szeretete által, gyógyítható minden betegség, még a legnagyobb is, a bűnlepra! Azt, azonban sokan nem tudják, hogyan vált lehetségessé, ezekből a súlyos és halálos betegségekből való teljes gyógyulás! Csak egyetlen módon, mégpedig úgy, hogy valaki önként vállalta magára, minden ember bűnét, és betegségét! De ez a személy, csak is bűntelen személy lehetett! Az pedig, Jézus Krisztus volt, a Szentháromság második személye. Őbenne, olyan mérhetetlen tisztaság, szentség és hatalom volt, mely minden betegséget, a bűnt és az örök halált is elnyelte! Hogy a Benne hívőket, ne érinthesse! A Máté. 15, 29-31 verseiben olvashatunk felsorolást arról, hogy az Úr Jézus közelében, vagy az eléje vitt különböző betegségben szenvedő gyermeket, felnőttet, hogyan gyógyított meg, a jelenlévő hallgatóság szemeláttára! Ezek a látható csodák pedig, a hallgatóság ámulatát és csodálatát váltották ki. Napjainkban is, a betegek, legtöbbször gyógyszerek által gyógyulnak meg. Azonban vannak olyan betegségek is, melyekre a gyógyszerek nincsenek hatással. A vakok, süketek, sánták és bénák számára. Ha most gondolatban: ott lehetnék én is, a hallgatóság soraiban, bizonyára sok szép és szívszorító látványban lenne részem? Amint az Úr Jézus elé vezetnek egy születéstől vak gyermeket. Jézus fejére teszi kezét és így szól: ,,Láss!" És a megnyílt szemű gyermek, elsőként, az Úr Jézus arcát látja meg! A legcsodálatosabb Orvosét! A látó gyermek öröme, határtalan. A hallgatóságban is felzúg a tetszésnyilvánítás: ,,Még soha nem láttunk ilyet! Utána, Jézus elé vezetnek egy süket embert, aki születésétől fogva, még nem hallott, emberi szót! Ő is gyógyulást nyer, és elsőként, az Úr Jézus szavait hallja meg. És a boldogság nagy öröme, tükröződik arcán. Azután egy 10 év körüli sánta gyermek biceg Jézus elé, aki eddig mindig szomorúan szemlélte játszó pajtásai boldog futkározását, amit neki, nélkülöznie kellett. Jézus érintésére, valami csodálatos érzést tapasztal meg testében, és egyszer csak elkezd ugrándozni örömében, és szaladgálni Jézus körül. És minden csodálatos gyógyulás után, a hallgatóság, örömujjongásban tör ki. Akik már ismerik Jézus csodáit a Bibliában, azok tudják, hogy ezeknél is nagyobb csoda volt, amikor Jézus halottakat támasztott fel! Gondoljunk Lázár feltámasztására! Akinek már oszlásnak indult a teste, de Jézus kiáltására, élve jött ki, a sötét sírkamrából! Azonban, Jézus ellenségei számára, ez a nagy csoda sem volt eléggé meggyőző. Ők még most is, csak egy szürke vándor Rabbit láttak benne. Nem ismerték el, hogy a Szentháromság második személye az, aki ezeket a csodákat végbe viszi. Jézus szívét megszomorította, ez a kevély ellenállás és elutasítás. De nem tudta Őt megakadályozni abban, hogy a Megváltás nagy művét, melyet önként vállalt magára, dicsőségesen befejezze! Hála, hogy Megváltó Urunkban, nem csak a betegségeknek, hanem a kárhozatos halálnak a hatalma is megtört, a kereszten! Megváltó Urunk, győztesen került ki a sátánnal vívott véres ütközetből! Olyan csodálatos, Megváltónk irántunk való szeretete, hogy dicsőséges győzelmét, megosztotta minden hűséges követőjével! Csak elképzelni tudjuk, milyen nagy öröm és boldogság lesz az, amikor az új földön, megjelenik Jézus körül, az új életet nyert, csonkabonkák, vakok és süketek boldog, meggyógyult tábora. És bekapcsolódik majd, az Istent dicsőítő újjászületett lelkek hatalmas, éneklő seregébe! És örökké zeng majd dicsérő éneke, Isten iránti hálája, jeleként. Írta: Pecznyík Pál 2012-ben.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Áhitatai  
Isten tüze.
  2012-06-24 17:56:41, vasárnap
 
  Isten tüze, és idegen tűz: Ap. Csel. 2, 1-4. III. Móz. 10, 1-2.
A tűz, emberemlékezet óta, fontos kísérője, az emberiség életének. Abban: első helyet kapott, az Istennek bemutatott áldozati tűz! Mely az Ó szövetség idején, előképe volt a mennyei tűznek, a Szentlélek tüzének! A földön az első tüzet, Káin és Ábel gyújtotta meg, amikor Istennek áldozott. Az özönvíz után, Nóé is tűz áldozatott mutatott be Istennek! Ismeretes az is, hogy a Sínai sivatagban felállított szent sátorban is, Isten oltárán éjjel - nappal égett az áldozati tűz. Mely Isten jelenlétére emlékeztette a választott népet. A Lévita papságnak kellett gondoskodnia arról, hogy az áldozati tűz, állandóan égjen az oltáron. Áron főpap, midőn bemutatta az áldozatot a szentsátorban, tűz jött ki az Úrtól és megemésztette az áldozatot! Látva ezt a nép, örömujjongásban tört ki. De rövid idő múlva, drámai esemény történt a szentsátorban. Áron főpap két fia, Nádáb és Abihu, idegen tüzet akartak vinni az Úr oltárára, azonban tűz jött ki az Úrtól, ítélet tüze, és megemésztette őket, hamis áldozatuk miatt! Isten tüze tehát, nem csak életadó tűz, hanem sokszor, ítélet tüze is! Mert táborégés is volt a sivatagban, a nép zúgolódása miatt! ,,Mert a mi Istenünk, megemésztő tűz!" Olvashatjuk a Bibliában. Mennyei tűz volt az, mely Hóreb hegyénél a csipkebokorban lángolt, de a bokor nem égett el! Illés idejében mennyei tűz volt az mely a Kármel hegyen bemutatott áldozatot és még az oltár köveit is felnyalta! És akkor felhangzott a nép ajkán: ,,Az Úr az Isten! Az Úr az Isten!" Sodoma és Gomora városait viszont, Isten, ítélő tüze pusztította el! Isten tüze, mindig a Szentlélek jelenlétére emlékeztette a választott népet. Az Újszövetségben pedig, Lukács doktor, a Cselekedetek könyvének második fejezetének első 2 versében tudósít minket arról, hogyan jelent meg a Szentlélek lángnyelvek formájában, a tanítványok feje fölött! A Szentlélek különben, láthatatlan. És éppen ezért, tud megjelenni egyszerre, lakott földünk minden táján. Pál Apostol említette, hogy számára a szentlélek által szólaló Ige, olyan, mint szívébe rekesztett tűz, és nem teheti meg, hogy azt, ne adja tovább! Kérdés: Isten gyermekei szívében, ég-e, ez a drága mennyei tűz? A lélekmentés áldott tisztító tüze. Mely megtisztítja a szíveket, a sok bűnsalaktól. Hála, hogy a Szentlélek - mint tisztító tűz - még jelen van a világban. Ahol nagy a lelki sötétség! Ó bárcsak minél több hívő szívben lobogna fel, a Szentlélek éltető tüze, és igyekeznénk azt tovább adni, hogy még sok sötét szívben loboghatna fel, ez a csodálatos mennyei tűz! Az Úr Jézus mennybemenetele óta, tanítványai viszik, terjesztik, szóban és cselekedetben, szerte a földön. Úgy viszik Isten igéjét, mint lobogó fáklyát, a bűn sötétségében! Ám ez a szolgálat, sokszor áldozattal is jár! Nem úgy van, hogy akkor szolgálunk az igével, amikor nekünk tetszik, amikor az nem kerül nekünk erőfeszítésbe! A gyertya sem tudja, amíg ég, egyre fogy, végül kialszik, és csak csonk marad belőle. Ahogyan Keresztelő János mondta: ,,Néki növekedni kell, nékem pedig alászállanom" De szólnunk kell még Isten, ítélő tüzéről is! Így ír erről, a Biblia, a Zsidókhoz írt levélben, a 12, 20. versében: ,,Mert a mi Istenünk, megemésztő tűz!" A 10-ik fejezetben pedig így: ,,Rettenetes dolog, az élő Isten kezébe esni" Az utolsó időnek végén pedig, amikor Góg és Magóg, seregei, megostromolják, a megváltott szentek városát, akkor, Isten, ítélő tüze száll le a mennyből és megemészti az egész hadsereget! Áldjuk mennyei Atyánkat, aki a Szentlélek áldott éltető tüzét helyezte szíveinkbe, hogy áldással adhassuk tovább, és még sok szív tisztulhasson meg általa a kárhozatos bűn- sallangtól, és újjászületés által, Isten gyermekévé válhasson.

Írta: Pecznyík Pál 2012-ben.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Áhitatai  
Népek Ura...
  2012-06-24 17:56:03, vasárnap
 
 
É N E K

Népek Ura, nézz, ránk kérünk. Szánd meg küzdő magyar népünk!
Változást, mi tőled várunk, állítsd talpra, kis országunk!
Békéje csak úgy lesz néki, ha Nevedet szívből féli.

Idő múlását nem bánod, népünk bűnbánatát várod.
Érte haltál a kereszten, bűneiben el ne vesszen!
Új életben néked éljen, s megváltottan, mennyben éljen.

Dallam: /Kraszna horka büszke vára/
Pecznyík Pál Celldömölk 2012. VI. 24.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Énekei  
Toronyszentelésen.
  2012-06-21 21:32:46, csütörtök
 
  Toronyszentelésen

Áll egy kicsi templom, forgalmas út mellett,
abban: fáradt vándor, kissé megpihenhet.
Benne élet virul, lelki sivatagban,
lelki pihenő hely, életforgatagban.
Patinás tornyában, kondul kis harangja,
jertek, hív az Isten, ezt zengi a hangja.
Jertek örvendezve, és ne talpig gyászban,
dicsérni az Istent, e szép lelki házban.
Bármilyen nehéz, nagy, bűneitek terhe,
higgyétek el, nagyobb, az Isten kegyelme!
Ha elfog titeket, a könnyes bűnbánat,
Fia váltságáért, kész a bűnbocsánat!
Lelketek otthona, Istennek e háza,
ha beléptek ide, dideregve, fázva,
átjárja szívetek, Ige meleg fénye,
fürödhet lelketek, szent mennyei fénybe.
Itt terítve mindig, az Ige asztala,
áldott lelki kenyér, Istennek szent szava!
Kaphatjátok: lelki szolgáján keresztül,
éljetek ezután, ne bűnben, de szentül!
Istentől nyert lelki, hófehér ruhában,
mennyei polgárként, e múló világban.
Lelki ruhátok új, járjatok hát benne,
a régit, rongyosat, Jézus fára verte!
Ha bár a keskeny út rögös, ingoványos,
azon vár titeket, az új aranyváros!
Abban gyülekeznek, a megváltott szentek,
Jézus közelében, ti is örvendeztek.
Új honunk nem látjuk, de mégis valóság,
abba vár jó Atyánk, aki örök jóság.

Pecznyík Pál Celldömölk 2012. VI. 14.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 37 
2012.05 2012. Június 2012.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 37 db bejegyzés
e év: 298 db bejegyzés
Összes: 4395 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 43
  • e Hét: 1146
  • e Hónap: 3357
  • e Év: 86521
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.