Belépés
jaksika.blog.xfree.hu
"Nemes szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek, csupán tiszta szív és sok sok szeretet" J.I. Jaksika
1951.07.31
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/5 oldal   Bejegyzések száma: 41 
2012.7.31, Kedd
  2012-07-31 17:53:37, kedd
 
 Ahogyan a föld növényeket hajt, és a kert veteményeket sarjaszt, úgy sarjaszt majd igazságot az én Uram, az Úr is, és öröméneket minden nép hallatára. (Ézs 61,11)

Jézus így szólt: "Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába." (Lk 10,2)

Kedd

Mi a reménység?

Mert reménységben tartattunk meg; a reménység pedig ha láttatik, nem reménység; mert amit lát valaki, miért reményli is azt?
Római levél 8,24

Ez az ige a legfelajzottabb feszültség kifejezése. A reménység ugyanis, mely a szeretet tárgya iránti vágyból fakad, a remélt dologtól való távolléttel egyre növeli a szeretetet. E felcsigázott reménységben a reménykedő és reménységének tárgya szinte eggyé válnak. A reménység így a remélőt a reméltbe ülteti át, anélkül, hogy a reménység tárgya láthatóvá válnék. Vagyis beléplántálja az ismeretlenbe és elrejtettbe, úgyhogy nem látja, amit remél, s mégis jól látja, amit nem remél. Így a lélek reménység és beteljesedés lett egyszerre, bár most még láthatatlan reménységben időzik. Ha azonban a reménység alanya és tárgya, szemtől-szembe látnák és ismernék egymást, akkor a reménylő nem merülhetne belé reménysége tárgyába, hanem egyszerűen magához ragadná s élvezné azt, ami láthat óvá lett.

Lesz még egykor jó napunk.
Mert Urunk ígérte;
Adjunk hálát őneki,
Már e napon érte!
A vizeknek habjai
Alább-alább szállnak:
Nem sokára vége lesz
A nagy áradásnak.
 
 
0 komment , kategória:   H. Napi Ige.  
2012.7.30, Hétfő
  2012-07-31 14:30:39, kedd
 
 Csak álljatok veszteg és nézzétek, hogyan szabadít meg benneteket az Úr. (2Krón 20,17)

Pál mondta: Mivel az Isten mind e mai napig megsegített, itt állok, és bizonyságot teszek kicsinyeknek és nagyoknak. (ApCsel 26,22)


Hétfő.

Élő reménység.


Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által, romolhatalan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra.
Péter első levele l, 3, 9.

Míg e földön élünk, reménységben kell élnünk. Mert bár bizonyosak vagyunk, hogy hitünkkel miénk tett az újjászületés, a fiúság öröksége és Isten minden ajándéka, de mindez most még reménységben van félretéve és szemmel nem látható. Ezt nevezi Péter élő reménységnek.
Reménységben várunk drága örökségre. Reménységhez pedig a hitünkkel jutottunk. Mert a sorrend , ez: az igéből hit születik, a hitből újjászületés, az új
újjászületésből reménység, hogy teljes bizonyossággal tudjuk várni örökségünket.
Ha keresztyén vagy s az üdvösség örökségét várod, ehhez tartsd magadat. Meg kell vetned mindent, , ami földi s vallanod, hogy e világ bölcsessége és szentsége semmi. A világ azonban ezt nem tudja tűrni s
számolnod kell azzal, hogy kárhoztat és üldöz. Péter is egybefogja a hitet, reménységet és a szent keresztet. Mert egyik következik a másikból.

Várlak, Uram, várlak
Reménykedő szívvel,
Miként a vigyázó.
Virradást vár éjjel.
Reám is jó reggel,
Hozd fel szép napodat,
Hogy serény elmével
Holtig szolgáljalak.
 
 
0 komment , kategória:   H. Napi Ige.  
2012.7.29, Vasárnap
  2012-07-30 16:28:12, hétfő
 
 Van-e olyan Isten a mennyben és a földön, aki olyan hatalmas tetteket tudna véghezvinni, mint te? (5Móz 3,24b)

Krisztus megjelent testben, igaznak bizonyult lélekben, megjelent az angyaloknak, hirdették a pogányok között, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségben. (1Tim 3,16)

Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. (Ef 5,8-9)


A REMÉNYSÉG.

Vasárnap

Római levél 8, 12-17.


Várjuk ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését.
Titushoz írt levél 2, 13.

Az evangéliommal olyan kincshez jutottunk, melynek neve nem pénz, nem vagyon, nem evilági hatalom, dicsőség és gyönyörűség, hanem reménység, még pedig élő, boldog reménység, amely testünkben-lelkünkben megelevenít és boldoggá tesz, teljességgel, örökre. E kincsre az evangéliom hívott el s erre keresztelkedtünk meg is. Azért hát mostani, ideigvaló életünket úgy használjuk, mint akik tudjuk, hogy egyszer e világ mögöttünk marad s éppen ezért szüntelenül élő reménységben várunk, "célegyenest igyekezvén Istennek a Krisztus~Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára."
De meddig várjunk e boldog reménységre? Mindörökre csak reménység marad az, amelyből sohase lesz semmi? Távol legyen! Ez a mi boldog reménységün k egyszer valósággá válik. Akkor többé nem kell reménykedve várnunk, mert reménykedő hitünk tárgya nyilvánvalóvá lesz s mi háborítatlan örököseivé lettünk annak, amire most várunk.
Addig pedig várjunk reménykedő hittel!!

Ő megcselekszi végre
Velünk azt, ami jó;
Ösvényünk erőssége
Te vagy Mindenható!
Nehéz itt földi pályánk,
Könny lepi és tövis;
De örök pálma vár ránk,
Utunk a mennybe visz.
 
 
1 komment , kategória:   H. Napi Ige.  
2012.7.28, Szombat
  2012-07-28 22:44:09, szombat
 
 Téríts meg engem, hogy megtérjek, mert te vagy, Uram, az én Istenem! (Jer 31,18b)

Többé nem én élek, hanem Krisztus él bennem. (Gal 2,20)

Szombat.

A testiség megöldöklése.


Ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldöklitek, éltek.
Római levél 8, 73.

A bűnnek ez a Lélekkel való megöldöklése úgy történik, hogy az ember megismeri bűnös nyomorúságát s mikor a bűnös kívánságot gerjedezni érzi, mindjárt rajtaüt. Magát Isten igéjével és a bűnbocsánat hitével erősítve, ellenáll. Nem egyezik bele a bűnbe és azt cselekedetté válni sem engedi.
Ez a különbség a szentek és hitetlenek között, akik Lélek nélkül járnak, vagy a Lelket immár elvesztegették. Mert bár a hivők is testükben hordják a
bűnös kívánságot, akár csak a hitetlenek, ámde megmaradnak mégis a megtérésben és Isten félelmében. Megőrzik hitüket is, hogy a Krisztusért bocsánatot
nyernek, mivel hogy nem tárnak ajtót a bűnnek, hanem ellenállnak. Ezért aztán a bocsánat alatt maradnak s visszamaradt gyengeségük nem lesz nekik halálos és kárhozatos, mint azoknak, akik megtérés és hit
nélkül önhitten járnak, szándékos an gonosz kívánságaikat követik lelkiismeretük ellen, a hitet és Szentlelket pedig eltaszítják maguktól.

Boldog, aki híven harcol
S a harcban állhatatos;
Testnek, vérnek meg nem hódol,
Sőt abban foglalatos,
Ami telki nyugtot ád
S ott talál dicsőbb hazát,
Hol csalódás, gond viharja
Örömünket nem zavarja.
 
 
1 komment , kategória:   H. Napi Ige.  
2012.7.26, Csütörtök
  2012-07-26 23:16:00, csütörtök
 
 Ehetsz jóllakásig, és áldani fogod Istenedet, az Urat. (5Móz 8,10)

Akár esztek, akár isztok, bármi mást cselekesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek! (1Kor 10,31)

Csütörtök.

A böjt


A testet ne tápláljátok a kívánságokra.
Római levél 13, 14

Legveszedelmesebb ellenségünk az eszünk és az akaratunk. Ezért Isten bennünk való első legfőbb műve és a legjobb öngyakorlás az, hogy saját cselekedeteinkről letegyünk, eszünket és akaratunkat pedig - éppen mikor leglelkibb köntösben hivalkodnak - mindenben Istenre bízzuk.
Ez után jön a test megzabolázása, hogy durva, bűnös vágyait megöldököljük és csendre intsük. Tesszük pedig ezt böjtöléssel, virrasztással és munkával.
Ez szabja meg, hogy miért s mennyit böjtöljünk, virrasszunk s dolgozzunk. Sajnos, sok vak csak azért gyakorolja az önsanyargatást, mert jócselekedetnek véli, amellyel sok érdemet szerezhet. Pedig az ilyen böjt nem böjt, hanem megcsúfolása a böjtnek és . Istennek.
Hagyjuk rá hát mindenkire, hogy maga válassza ki böjtjének napját, ételét, mértékét, módját és hosszát. Csak öncélnak ne tartsa, hanem a testéhez szabja. Amilyen vérmes és r akoncátlan a teste; annyi sanyargatást mérjen rá. Annyit és ne többet!

Tanits harcolnom, vigyáznom
S imádkoznom szüntelen;
Testet, vért megzaboláznom
S enyém lesz a győzelem.
Szabadíts ki ez ínségből,
Ments ki e halál testéből.
 
 
1 komment , kategória:   H. Napi Ige.  
Kár, hogy az emberek csak a különbséget látják meg,
  2012-07-26 23:11:46, csütörtök
 
 "Kár, hogy az emberek csak a különbséget látják meg, amely elválasztja őket egymástól. Ha több szeretettel néznének egymásra, azt vennék inkább észre, ami közös bennük, és feleannyi probléma lenne a világban."Paulo Coelho

Szeretettel Köszönöm.
 
 
0 komment , kategória:   B. Czakó Bálintné Ági  
Kívánok kellemes napot, további kellemes, szép hetet!
  2012-07-26 23:04:20, csütörtök
 
 Szeretettel Köszönöm.
 
 
0 komment , kategória:   B. Margit.  
Kellemes estet, jó éjt kívánok,
  2012-07-26 23:01:33, csütörtök
 
 
Kellemes estet, jó éjt kivánok, és szép napokat a hét további napjára, pusz ditke


Szeretettel Köszönöm.
 
 
0 komment , kategória:   B. Ditke.  
Szép jó reggelt.
  2012-07-26 22:59:18, csütörtök
 
 Szeretettel köszönöm!
 
 
0 komment , kategória:   B. Ildykó.  
2012.7.25, Szerda
  2012-07-25 21:27:40, szerda
 
 


Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, és meggyógyítottál engem. (Zsolt 30,3)

Krisztus mondja: "Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem." (Jn 14,14)

Szerda.

Cselekedetünk a hit pecsétje.


Mert az Ö alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban Jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Efezusi levél 2, 10.

Hogy adhassunk: kapnunk kell először. Mielőtt irgalmasságot gyakorolhatnánk, előbb nekünk kell irgalmasságot nyernünk az Istentől. Nem mi tesszük 1e az els8 követ. Nem a bárány keresi meg a pásztort, hanem a pásztor a bárányt. A jó cselekedet tehát nem arra való, hogy vele valamit is elérjünk Istennél. Mert amink van, azt mind érdemünk nélkül kapjuk az Istentől.
De viszont a jó cselekedet igazoló jegy is - mint a levélre ütött pecsét -, mely bizonyossá tesz, hogy a hitem igazi. Ha érzem szívemben, hogy jó cselekedetem szeretetből folyik, bizonyos lehetek, hogy a hitem helyes. Mikor megbocsátok, ez a megbocsátás igazolja hitemet s megbizonyít afelől, hogy nekem is megbocsátott s naponként megbocsát az Isten. De ha nem bocsátok meg, - mind járt tudhatom, hogy hiba van a hitemben.

De hozzám mindennap
Kegyelmes vagy, Istenem;
S én ne lennék-e az,
Ahhoz, ki vét ellenem?
Ne szeressem-e azt,
Kinek te Atyja vagy,
Akihez jóvoltod,
Mint énhozzám oly nagy?!
 
 
0 komment , kategória:   H. Napi Ige.  
     1/5 oldal   Bejegyzések száma: 41 
2012.06 2012. Július 2012.08
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 41 db bejegyzés
e év: 1015 db bejegyzés
Összes: 16347 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 5
  • e Hét: 1848
  • e Hónap: 4738
  • e Év: 13087
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.