Regisztráció  Belépés
joli60.blog.xfree.hu
Eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust. Eldőlt a szívemben, hogy követem Őt. Eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust. Nincs vissza út, nincs vissza út. Ha ninc... Pecznyik Jolán
1960.02.28
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 19 
Vendégségben Istennél
  2012-07-27 19:54:55, péntek
 
  Vendégségben Istennél: II. Mózes. 16, 13-15.
A Biblia a hosszú évezredek során, 3 olyan rendkívüli eseményt örökített meg, amely emberek millióinak csodálatát, váltotta ki. Közülük 1 az Ó szövetségben történt, 2 pedig az Újszövetségben. Ezek a rendkívüli események azonban, függetlenek voltak, Isten mindennapi gondoskodásától, melyben gondot visel naponta, minden nemzedékről a földön. Nos, ezt a 3 rendkívüli eseményt, Isten, vendégségének is nevezhetjük. Az első szeretetvendégség, 40 évig tartott, és a Sínai sivatagban, ment végbe, melyben Isten, választott népét látta vendégül. Ennek a vendégségnek kezdetét, Mózes második könyvében találjuk följegyezve, a 16-ik fejezet, 13-15- versében: ,,És lőn, hogy este fürjek jöttek fel és ellepték a tábort, reggel pedig harmatszállás volt a tábor körül. Mikor pedig a harmatszállás megszűnt, íme, a pusztának színén apró gömbölyegek voltak aprók, mint dara a földön." Isten, egy egész népet vendégelt meg hússal és kenyérrel. Az Úrnak ez nem került különös erőltetésbe. Ő, nagyvonalúan, királyi módon cselekedett. És attól a naptól fogva, 40 éven át, minden reggel, Szombat kivételével, asztalt terített választott népének a kietlen sivatagban, ahol a kenyérnek való búza, meg sem termett. Ez a rendkívüli vendégség pedig, sok száz év múlva, az Újszövetségben folytatódott. Máté. 14, 19-21-ben így van feljegyezve a Bibliában: "És mikor /Jézus/ megparancsolta a sokaságnak, hogy üljenek le a fűre, vette az öt kenyeret és két halat, és szemeit az égre emelve, hálákat adott és megszegve a kenyereket, adta a tanítványoknak a tanítványok pedig a sokaságnak. És mindnyájan ettek és megelégedtek. És felszedték a maradék darabokat 12 tele kosárral. Akik pedig ettek, mintegy ötezren voltak férfiak, asszonyokon és gyermekeken kívül" Ez a csodálatos esemény, puszta helyen történt, és már estefelé járt az idő. Az Úr Jézus, 5 ezer ember éhségét csillapította. Az is csoda volt, hogy sokkal több volt a maradék, mint a készlet! Ezt a rendkívüli nagy eseményt, mind a 4 evangélium ismerteti. A harmadik rendkívüli esemény, már csak Máté és Márk evangéliumában van följegyezve. Ott, 4 ezer embert vendégelt meg Jézus, 7 kenyérrel és néhány hallal. Ott is, a maradék több volt, mint a készlet. Ez a 3 rendkívüli szeretetvendégség, nagy királyi hatalomra és méltóságra utal. Mi is, tapasztalhatjuk újra és újra, hogy Istennél nincs lehetetlen! Neki minden lehetséges! Ám aki a világot teremtette, L E G Y E N szavával, ennél még nagyobb sokaságot is, meg tudott volna vendégelni! Ha jól megfigyeltük a kenyércsodákat, az Úr Jézus először, lelki eledelt nyújtott az éhező sokaságnak, és csak utána csillapította, testi éhségüket. Mert a lélek mindig előbbre való, mint a múlandó test. Mely csak ideiglenes ruhája, hallhatatlan lelkünknek! Azonban amíg e földön élünk, szükségünk van, élelemre és ruházatra. Az Úr Jézus is, mindkettőt vállalta. Neki volt egy szűkebb és egy tágabb tanítványköre. Akik segédkeztek az élelem szétosztásában. Lelki vonatkozásban pedig ez a szolgálat, ma is folyamatos. Ma már hívő családokban, közösségekben, mindennap, gyülekezetekben pedig Vasárnaponként és nagy ünnepeken megterül, Urunk igéjének asztala, hogy lelki eledellel táplálhassuk, hallhatatlan lelkünket! De ez a vendégség, láthatatlanul megy végbe. Mennyei Atyánk gondoskodott arról is, hogy időnként, látható módon, az Úrvacsorában vehessük magunkhoz, Urunk szent testét és vérét. A kenyérben és borban. De az Úrvacsora vétele előtt, jó volna megszívlelni, Pál apostol, intő szavait: az első Korinthusi levél, 11-ik fejezetében, 28-29-ik versben: ,,Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyen abból a kenyérből, és úgy igyon abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivelhogy nem becsüli meg az Úrnak testét" Lehet úrvacsorázni méltóan és lehet méltatlanul. Ám az utóbbi, ítéletet von maga után? Isten pedig, óvni akar minket ettől, Pál apostol által! Hála legyen mennyei Atyánknak, neki vak földi és mennyei asztala. Ezért már most is boldogok, akik nem csak a földi, hanem a mennyei asztalának is, vendégei lehetnek. Mert a mennyei szeretetvendégség, örökké fog tartani. Még pedig olyan gyönyörű helyen, melynek a látása, ámulatba ejti majd, asztalának vendégeit. Hiszen az asztalfőn, magát az Atyát láthatják majd, szemeink!

Írta: Pecznyík Pál 2012-ben.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Áhitatai  
Tombol a bűn!
  2012-07-27 19:54:07, péntek
 
  Tombol a bűn!
Tombol a bűn, a gonoszság,
amerre csak néz szemünk,
imádkozni Isten elé,
csak kevesen térdelünk!
Pedig Földünk egyik pontján,
ma is dúl a háború,
otthonából menekül a
gyermek, és a nagykorú.
Velőtrázó a sikoltás,
ott,könnyekkel vér vegyül,
honfi öli honfitársát,
a lelkük meg sír belül.
Csatatérré vált a földünk,
istenképű emberek,
múló kincsért, uralomért,
egymásellen küzdenek.

Isten gyönyörű tervébe,
belerontott a Gonosz,
azt hazudta az embernek,
nem halálos, ami rossz.
Hazugsága gyümölcseit
szüreteljük még ma is,
háború, gyász, mindenfelé,
egyre több, az árva is.

Hála, Istenünk szép tervét,
itt, mégis véghezviszi.
Fia: legyőzte a sátánt,
boldog: ki ezt, elhiszi!
Az Jézussal, győzelmesen
hagyja itt a harcteret,
Vele: ott a kín-kereszten
győzött, Sátán s bűn felett!
Pecznyík Pál Celldömölk 2012. VII. 27.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Mit hozott Jézus!
  2012-07-27 19:53:28, péntek
 
  Mit hozott Jézus!

Megszakítva a kék eget,
földre hozta a szeretet!
Ember rab volt, lejött érte,
szívét új szívre cserélte.
Hozott üdvöt, bűnbánónak,
kegyelmet a haragvónak.
Nehéz helyett, könnyű igát,
és míg vonul a földön át,
Jézus ott jár mindig vele,
keze, ajándékkal tele.
Hozott jóságot, örömöt,
békét: két haragvó között.
Fára verte a romlandót,
hozott örök maradandót!
Szeretetből, mint annyi mást,
hozott,földinél szebb lakást!
Jézus Mindezt, ingyen adta,
bűnöst, a bűnben nem hagyta.
Akit Sátán szíven talált,
vállalt helyette kínhalált!
bűnt gyűlölő, Hozzá térjen,
menny honában, Vele éljen!

Pecznyík Pál
Celldömölk
2012. VII. 27.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Mi a fontosabb!
  2012-07-27 19:50:24, péntek
 
  Mi a fontosabb!
Jó volna már meggondolnunk,
nekünk mi a fontosabb,
lelkünk ruháját ápolni,
amely egyre foltosabb?
Lelki ruhánk, bűn-foltos volt,
amikor megszülettünk,
Isten elé, bűnfoltosan,
semmiképp sem mehettünk!
Lelik ruhánkkal törődünk,
mivel szemmel látható,
ám legjobban ápoltan is,
csak sírpartig hordható.
Test-ruhánkra mégis, mennyi
időt, munkát áldozunk,
s nem gondoljuk, hogy abban egy
örök lelket hordozunk!
Lelkünk: Isten lehelete,
láthatatlan és örök.
Nem elégítik meg soha,
múló földi gyönyörök.
Ezért, lelkünkkel törődni,
ennél nincsen fontosabb,
aki lelkével törődik,
ma az, a leggondosabb.
Hallhatatlan lelketekre
gondoljatok, emberek,
testeteket itt hagyjátok,
ám tovább él, lelketek!
Ha Jézust befogadjátok,
vár rátok a menny hona,
de ha nem, úgy Isten arcát,
nem látjátok meg, soha!
Pecznyík Pál Celldömölk 2012. 27.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Vízen, tüzön át...
  2012-07-23 18:42:30, hétfő
 
  Vízen, tűzön át: Ézsaiás. 43, 1-3.
,,Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mikor vízen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítanak, ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. Mert én vagyok az Úr, a te Istened" Ezek a felolvasott Bibliai versek, olyan csodálatos erőt és bátorítást sugároznak, Isten, félénkszívű gyermekei felé, amilyent egyedül csak Isten adhat az embernek. Ezek a földön végbemenő események jelzik, Istennek mindenekfelett való nagy erejét és hatalmát! Ugyanis, Isten nem ismer lehetetlent! Neki minden lehetséges! Azokat a természeti vastörvényeket, melyeket Ő adott az emberiségnek, bármikor átlépheti! Az Ő elgondolása szerint. Mi, ezeket a természetfölötti eseményeket, csodáknak nevezzük. Most csupán néhányat emelek ki ezekből. Ilyen természetfeletti esemény volt a Veres tenger kettéválasztása. Amikor a víz, kőfalként állt kétfelől, és a választott nép, száraz lábbal vonult át a túlsó partra. A természet törvénye szerint ez, lehetetlen lett volna. Természetfölötti eseményvolt az is, amikor kürtzengésre és a nép kiáltására, leomlottak Jerikó város hatalmas kőfalai. Ha ott, Isten nem cselekedett volna, akkor a kürtzengésre és kiáltásra, a kőfalak soha nem omlottak volna le! Természetfeletti csoda volt, a megáradt Jordán folyó kettéválasztása is. Nem kellet hidat építeni a folyó felett, a választott nép, ott is, szárazon mehetett át, az ígéret földjére. Természetfeletti esemény volt, amikor Isten, meg állította a Napot, Gibeon felett, majdnem egy napig. Természeti módon, ez, lehetetlen lett volna. Természetfeletti esemény volt, amikor a három zsidó ifjú, épségben lépett ki az égő tüzes kemencéből! Még a füst szaga sem járta át, ruhájukat. Természetes módon, ők szénné égtek volna, percek alatt. Természetfeletti esemény volt, amikor Dániel prófétát, nem falták fel az éhes oroszlánok a veremben. A természetes az volt, hogy az őt eláruló főembereket, nyomban szétszaggatták és megették. Az Újszövetség könyvében is, olvashatunk természetfölötti eseményekről. Természetfölötti események voltak Jézus gyógyításai. ,,Vakok láttak, sánták jártak, süketek hallottak, némák megszólaltak. Természetfölötti esemény volt, a víz borrá válása, a több ezer ember megvendégelése a pusztában. Természetfölötti esemény volt, mikor az Úr Jézus a tengeren járt, úgy ahogy mi a szárazon. Jézus szavára, még Péter is járt a tengeren, amíg szemei, Jézusra tekintettek. Az viszont már a természet vastörvénye volt, amikor Péter merülni kezdett a vízben. Természetfölötti esemény volt, amikor az Úr Jézus a négy napja halott Lázárt, élve hívta ki a sírkamrából. Mégis a legnagyobb természetfölötti eseménynek azt tartom, amikor a feltámadott Jézus Krisztus, zárt ajtókon át jelent meg, félénk tanítványai előtt! Bizonyos, hogy természetes módon, ez lehetetlen lett volna. Nos, minden ilyen csodálatos esemény, az emberek ámulatát, csodálatát váltotta ki. Azonban a csodák látása által, még egyetlen ember sem született újjá! Újjászületés, csak a Szentlélek által válhat lehetségessé. Még az Úr Jézus tanítványai is, csak a Szentlélek kitöltése által születhettek újjá. Előtte még tele volt a szívük, félelemmel és rettegéssel. Ez a félelem pedig, már az É D E N kertben kezdődött, és az első ember, Ádám ajkán hangzott el először, ,,Elrejtőztem, mert félek" Ez a félelem és rettegés pedig, eláradt minden emberre. Így a mi mai nemzedékünkre is. Hát nem eléggé meggyőzőek, Istenünk bátorító szavai: ,,Ne félj!" Bizonyára, ez a félelem, azért van bennünk, mert megrendült, Istenben való szilárd gyermeki bizalmunk! Hát nem vesszük észre? Nem tapasztaljuk naponta, hogy mennyei Atyánk, a tenyerén hordoz minket? Ha bár a halál, sarkunkban lohol utánunk, de amíg Isten nem ad rá engedélyt, nem olthatja ki kicsi mécsesünk világát! Ha Isten, szent Fia által, megváltott bűneinkből, és mint gyermekeit, nevünkön szólít meg minket, övéi vagyunk, akkor miért félünk? Mert a Sátán csepegteti szívünkbe a félelmet, féljünk a Golgotai kereszthez közelíteni, mert Jézus hűséges követése, lemondással, fájdalommal és az emberek részéről, megvetéssel jár. Ebben, van is némi igazság. Ám korona nincs, kereszt nélkül! Az üdvösségre, egyetlen út vezet, és az a kereszt útja! Aki azt elkerüli, elkárhozik! Isten azonban, a Vele való boldog örök életre hívott el minket! Hála, dicsőség, szent Nevének!
Írta: Pecznyík Pál 2012-nen.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Áhitatai  
Porszem ember
  2012-07-23 18:41:35, hétfő
 
 
Porszem ember

Porszem ember vagyok, a sok porszem között,
de mióta Jézus, szívembe költözött,
Ő a dicső szobrász, formálgat engemet,
szebb dicső életre készíti lelkemet.
Hála, idősen is, eszköze lehetek,
Vele: tűzön - vízen, keresztülmehetek!
Amíg Vele járok, nem ijeszt félelem,
kezében tudhatom, megváltott életem!
Övé már régóta szívem, kezem, lábam,
bennem: Ő világít, e sötét világban.
Mert még ma is sokan, sötétségben mennek,
és ha nem látnak fényt, örökre elvesznek.
Porszem ember vagyok, sivatagi vándor,
lelkem kis sátora, már viharvert sátor.
Jézussal vonulok, lelki sivatagban,
Vele bátran megyek vészben, viharokban.
Csak csodálni tudom, hogy engem, porszemet,
még ha megbántom is, így óv és így vezet.
Ő a dicső Király, Világ Teremtője,
porszem bűnösöknek, áldott Megmentője!
Nem csak lejött hozzánk, hanem meg is váltott,
hol halál aratott, Ő egyedül járt ott!
Áldozatos harca, győztesen ért véget!
Mégis kész győzelmét megosztani, véled.
Lehetsz hű gyermeke te is, az Atyának,
ám csak úgy, ha hátat fordítsz a világnak!

Pecznyík Pál Celldömölk 2012. VII. 18.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Jó volna!
  2012-07-23 18:40:52, hétfő
 
  Jó volna!

Jó volna úgy névtelenül,
Istennek szolgálni itt,
Aki hívei javára
viszi végbe, terveit.
Azok: akiknek szolgálok,
ne engemet lássanak,
hanem Azt: kinek hangjától,
kősziklák szétmállanak.
Hiszen kicsiny parány vagyok,
hét milliárd szív között,
akit észre sem vesz senki,
ha földről elköltözött.
Nem keresve a hírnevet,
büszke vállveregetést,
kerülve a nagyravágyást,
világi dicsekedést.

Nem élhetek névtelenül,
hazám, nevem van nekem,
s ahol élek, ott munkával
bízott meg, hű Istenem!
Kegyelemből, lélekmentés
szolgálatát bízta rám,
Hirdessem, hogy földi ország,
csak átmeneti hazám!
Megváltottak örök hona,
szemmel még nem látható,
ám létezik: mert abban él
Isten! A mindenható!
Ama dicső honba vár Ő,
minden hívő névtelent,
s aki Fiát befogadta,
üdvöt kap az, végtelent!

Pecznyík Pál
Celldömölk
2012. VII. 19.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Jézus jelen van itt!
  2012-07-23 18:40:18, hétfő
 
  Jézus jelen vagy itt!

Jézus jelen vagy itt, mint fény, mint levegő,
mindenkor szolgáló, sohasem heverő.
Jelen vagy egyszerre, földön és föld felett,
Szentlelked betölti, a múló kék eget!

Jézus jelen vagy itt, botlónak támaszul,
boldogszívű ember, aki Veled vonul.
Többé nem óhajtja, e világ örömét,
Benned: megtalálta, mennyei örökét.

Jézus jelen vagy itt bajban, próbák között,
oly sok a hontalan, szenvedő, üldözött.
Nálad a bűnbánó, menedéket talál,
örök élet vár rá, s nem az örök halál.

Jézus jelen vagy itt, hol a rossz, jóra üt,
Te hozhatsz egyedül, bánatra vígderűt.
Szenvedést, fájdalmat, gyötrelmet ismered,
értünk áldoztad fel véred, és életed!

Jézus jelen vagy itt, több más, nem kell nekünk,
Veled biztonságban járhatunk, élhetünk.
Lelkünk: Szentlelkeddel, egykor majd mennybe száll,
s örökké hódolunk előtted, Nagy Király!

Pecznyík Pál Celldömölk 2012. VII. 22.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Isten látta!
  2012-07-23 18:39:33, hétfő
 
  Isten látta!

Isten látta: az ember,
menny felé lépni nem mer.
Érte Fiát küldte le,
meg menthesse szent keze!
Ő szeretett, nem pörölt,
gyógyított, könnyet törölt.
Bűnét bánó bűnösért,
nem sajnált áldozni vért!
Kit a Sátán láncra vert,
ráütött, ha szökni, mert.
De most megnyílt börtöne,
szíve hálával tele.

Jézus, Ég s Föld Királya,
látta: a földi pálya,
olyan sötét, mint az éj,
nincs azon parányi fény.
Hozott égből sugarat,
s fénybe vonta az utat,
melyen vonul hű népe,
földről az égi fénybe.
Hónál fénylőbb ruhában,
Megváltója nyomában.
A mennyei trón felé,
Isten szent színe elé!
Ott vár rá oly drága kincs,
melynek földön párja nincs.
Pecznyík Pál Celldömölk, 2012. VII. 18.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Éljetek Istennek!
  2012-07-23 18:38:54, hétfő
 
  Éljetek Istennek!

Istentől kaptatok
új örök életet,
zengjetek Nevének
dicsérő éneket.
Ami szívének fáj,
soha ne tegyétek,
a test kívánságát,
véghez ne vigyétek.
Mert az, mindig kíván,
rossz irányba menve,
ám ha a szív megáll,
vér megalvad benne.
Test: porból vétetett,
porrá válik megint,
végleg itt hagyjuk azt,
ha Urunk keze int!
Újat, szebbet kapunk,
a feltámadásban,
abban élünk, járunk,
szebb örök hazánkban.
Abban nem lesz este,
sem harmatos hajnal,
csak véget nem érő
dicsőséges nappal!

Pecznyík Pál
Celldömölk
2012. VII. 18.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 19 
2012.06 2012. Július 2012.08
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 4 db bejegyzés
e hónap: 19 db bejegyzés
e év: 298 db bejegyzés
Összes: 4395 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 157
  • e Hét: 747
  • e Hónap: 2958
  • e Év: 86122
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.