Belépés
jaksika.blog.xfree.hu
"Nemes szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek, csupán tiszta szív és sok sok szeretet" J.I. Jaksika
1951.07.31
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/5 oldal   Bejegyzések száma: 47 
2012.8.30, Csütörtök
  2012-08-31 13:49:32, péntek
 
 

Uram, ne feddj meg haragodban, ne ostorozz indulatodban! (Zsolt 6,2)

Krisztus azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. (2Kor 5,15)


Csütörtök

Hagyjad a jó Istenre...!


Várom az Urat.
130. zsoltár 5.

Némelyek parancsolni szeretnének az Istennek. Kikötik az időt, megszabják a módot, hogy mikor mit s hogyan cselekedjék az Isten. Sőt tanácsokat osztogatnak néki arra nézve, hogy miként óhajtják segedelmét igénybe venni. Ha aztán nem úgy történik, akkor oda vannak, vagy ha tehetik, más segítség után néznek. Az ilyenek nem várják Istent, hanem azt akarják, hogy Isten várja őket. Tartsa kötelességének szüntelenül készenlétben lenni, tüstént segíteni és pedig csakis úgy, ahogy ők előírják. Akik viszont Istent várják, azok csupán kegyelemért könyörögnek, de hogy Isten mikor, hogyan, hol s mivel segítsen, azt egészen az Ő szabad jótetszésére bízzák. Hogy segít, abban nem kételkednek, de megszorítást nem tesznek, még ha hosszú is a várakozás. Aki pedig mégis ezt teszi, azon Isten nem segít, mivel hogy az illető nem volt hajlandó elszívelni az Ő tanácsát s kivárni akaratát.< br>
Utad van számtalan sok,
Uram, és eszközöd;
Reánk is szent áldásod
Bőséggel öntözöd.
Művednek akadálya
Szünete nincs soha;
Úgy tész, amint kívánja
Gyermekeid java.
 
 
0 komment , kategória:   H. Napi Ige.  
2012.8.29, Szerda
  2012-08-29 16:51:59, szerda
 
 

Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten! (Zsolt 14,1b)

Azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket. (1Kor 1,27)


Szerda

Egyedül.


Nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van.
János 16, 32.

Aki valóban keresztyén akar lenni, annak olyan segítség és erő után kell néznie, amely önmagában mindenre elégséges. Hogy senkire ne szoruljon, és szükségében ne kelljen jobbra-balra kapkodnia. Krisztus kegyelméből a mi erőnknek bennünk kell lennie. Dávid is átélte ezt, azért mondja a 142. zsoltárban: "Tekints jobbra és lásd meg, hogy senki sincsen, aki ismerne, nincsen számomra menedék; senki sem tudakozódik felőlem." Bizony a keresztyének minden időben el- és magukra hagyatottak. Akik segítenének, nem tudnak, akik pedig tudnának, nem akarnak. Sőt sokszor ezekből lesz a leggonoszabb ellenség. Ezért legyen az erőnk magunkban és nem másokban.
Jól jegyezzük meg ezt, mert a keresztyén ember szenvedése elhagyatottsággal kezdődik. Feltétlenül magadra maradsz, ha előbb nem, a halálban. Lássa el hát magát minden keresztyén erővel, hogy kéznél legyen. A mi erőnk ped ig Krisztus, aki nekünk egyetlen vigasztalás és segedelem - amint ígérte.

Sem világot, sem eget
Nem óhajt, nem kíván lelkem,
Csak egyedül tégedet
Akiben mindent fölleltem.
Te vagy az én Megváltóm,
Jézust el nem bocsátom.
 
 
0 komment , kategória:   H. Napi Ige.  
2012.8.27, Hétfő
  2012-08-27 09:51:39, hétfő
 
 

Adjatok hálát az urak Urának! Nagy csodákat művel egymaga, mert örökké tart szeretete. (Zsolt 136,3-4)

Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá. (Jak 1,17)


Hétfő

A szeretet ostora.


Akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindent, akit fiává fogad.
Zsidókhoz írt levél 12, 6.
Az engedelmes jó gyerek, ki az atyját szívből szereti s tudja, hogy atyja is szereti őt, amikor kikap, megcsókolja a vesszőt, s így szól: kedves pálca, jól elpáholtál, de javamra szolgált. Így nyugodtan elszenvedi a büntetést s csak még inkább ragaszkodik atyjához. Mert az atya iránti szeretet és bizalom megédesít minden büntetést.
Így vagyunk mi is. Ha ismerem Istennek Krisztusban nekem adott jótéteményeit, bajban-vészben is örömmel tudom mondani: légy áldott Isten örökké, hogy megfeddettél. Volt idő, midőn ilyenkor azt hittem volna, hogy Isten elhagyott. Ma már azonban a betegség éppen olyan kedves nekem, mint az egészség s a nyomorúság zárkáját úgy veszem, mintha királyi trónterem volna. Mert mivel Isten kegyelmes Atyám, mindez kedves és drága nekem.

Mind e világ üdvért sóhajt,
Ám a keresztet és a bajt
Eltűrni nem akarja.
De te engedj és hajts fejet,
Atyád cselekszi ezt veled,
Ki gyermekét nem hagyja.

 
 
0 komment , kategória:   H. Napi Ige.  
2012.8.26, Vasárnap
  2012-08-27 09:18:04, hétfő
 
 

Az is Isten ajándéka, hogy az ember eszik, iszik, és jól él fáradságos munkájából. (Préd 3,13)

Napról napra állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. (ApCsel 2,46)


A megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el. (Ézs 42,3)


Vasárnap

Márk 7, 31-37.


Betegségeinket Ő viselte.
Ézsaiás 53, 4.

Uram Isten, - de nagy kincs is az egészséges test! Meg se tudjuk eléggé köszönni. Mennyi betegséget és nyavalyát rakott Isten a nyomorult testre s mégsem akarunk tudatára ébredni. Pedig naponként meg kellene látnunk és vizsgálnunk, hogy mivé lennénk nélküle. Oh vakság netovábbja!
Ha a szív búsul és szomorkodik, meggyengül az egész test is. Mert a szív betegsége az igazi betegség. Ilyen a szomorúság és kísértés. Az ilyen beteg valóságos Lázár. Csupa kísértés az élete.
De akármekkora is a szenvedésünk, mi az a megfeszített Krisztuséhoz képest? A kereszt tövében bizony elnémul minden panasz!

Sebeidben hűs kútforrást,
Üdülést engedj telnem,
Melyből új erőt s gyógyulást
Merít csüggedő lelkem.
Hasson át kegyelmed árja,
Hogy ne legyek bűn szolgája;
Kérlek, halálod ára
Rajtam ne vesszen kárba.
 
 
0 komment , kategória:   H. Napi Ige.  
2012.8.25, Szombat
  2012-08-27 09:09:09, hétfő
 
 

Jákób Bételnek (Isten háza) nevezte el azt a helyet, ahol Isten beszélt vele. (1Móz 35,15)

Krisztus mint Fiú hű a maga házához. Az ő háza mi vagyunk, ha a bizalmat és a reménység dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk. (Zsid 3,6)

Szombat

Erősek és gyengék.


A hitben erőtelent fogadjátok be, nem ítélgetvén vélekedéseit.
Római levél f4, t.

Pál apostol mindennél fontosabbnak tartja, hogy a hitben gyengéket az erősek hordozzák s építsék. Aztán, hogy a gyengék se mondjanak elhamarkodott ítéletet az erősekre. Így int mindeneket békességre és egységre. Mert ha a gyenge hit nem elég is az üdvösségre, mégis fel kell venni az ilyent, hogy megerősödjék. Nem szabad gyengeségében magára hagyni, mint azok teszik, akik utálattal fordulnak el a gyengehitűtől és csak a saját üdvösségükre gondolnak.
Amit pedig Isten nem tilt, hanem szabadon hagy, legyen az szabad mindenkinek. Ne hallgass az olyanra, aki megtiltja, amit az Isten meg akart engedni. Sőt, az ilyen tilalom ellen szóval, tettel tenni kell és csak azért is az ellenkezőjét szorgalmazni.

Egyik, ha elesnék,
Vegye fel a másik,
Tegyen érte mindent,
Mi üdvére válik.
Sorakozzunk összébb,
Szívesen szolgálja
Az erős a gyengét.
 
 
0 komment , kategória:   H. Napi Ige.  
2012.8.24, Péntek
  2012-08-25 14:15:08, szombat
 
 

Siess segítségemre, Uram, szabadítóm! (Zsolt 38,23)

A hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt. (Jak 5,15)


Péntek

Bűnösök mentése.


Uralkodjál ellenségeid között.
110. zsoltár 2.

Isten nem barátok, liliomok és rózsák közé, hanem tüskék és ellenség közé helyezte övéit. Ezért van" hogy mindazok, akik az Istent szolgálják és Krisztus táborához akarnak tartozni, sok kellemetlen szúrást kénytelenek elszenvedni. Ahogy Krisztus maga is: mondja: e világon szorongattatástok lesz. De bennem s csakis bennem békességet találtok. Isten végezte így és sohasem is lesz másképp: ellenség között kell uralkodnod. Aki pedig ezt nem hajlandó vállalni, hanem barátok között, rózsaligetben szeretne pihenni, az Krisztus országából tagadja ki magát.
Oh, ti istenkáromló júdások! Ha Krisztus úgy tett volna mint ti, üdvözülhetne-e valaha valaki? Ö magát megüresítve a bűnösök közé szállt, hogy meggazdagítsa őket. Nem a kegyeseket és igazakat kereste, hanem a bűnösöket vette fel. Ti pedig a fordítottját teszitek. Mások bűnét lerázzátok magatokról, de megterhelitek m agatokat tulajdon képzett igazságtokkal és bölcsességtekkel. Krisztus viszont a maga igazságát és bölcsességét tette le, hogy magára vegye a mások bűnét és gonoszságát. Szépen követitek a Krisztust, - mondhatom!
Isten gyermekei nem menekülnek a gonoszoktól, sőt keresik, hogy segítsék őket. Mert nemcsak maguk akarnak a mennyországba jutni, hanem mindent elkövetnek, hogy magukkal vigyék a legbűnösebbeket is.

EI ne vonjuk soha másoktól
Segélyt adó testvérkezünk,
Még akkor sem, midőn azoktól
Jutalmat nem remélhetünk.
Az igazi felebarát
Másoknak is nézi javát.
 
 
0 komment , kategória:   H. Napi Ige.  
Szép napot kívánok
  2012-08-24 11:51:04, péntek
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Belső kör  
2012.8.23, Csütörtök
  2012-08-23 18:14:04, csütörtök
 
 

Ez a nép csak szájával közeledik hozzám, és ajkával dicsőít engem, de szíve távol van tőlem. (Ézs 29,13)

Jézus így szólt: "Aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fivérem, nővérem és az én anyám." (Mk 3,35)

Csütörtök

Boldogok a szelídek.


Az Úr szolgájának pedig nem kell torzsalkodni, hanem legyen mindenkihez nyájas, tanításra alkalmas, türelmes, aki szelíden fenyíti az ellenszegülőket.
Timótheusi második levél 2, 24-25.

Az igazi szelídség az ellenség baját is fájlalja. Az Isten igaz gyermeke, Krisztus testvére ilyen szelídszívű. Mint ahogy Krisztus is szelíden tett meg mindent értünk a keresztfán. A kegyes bíró is szívfájdalommal szab ítéletet a bűnösre, s fáj neki a halál, mit az igazságszolgáltatás a vádlott fejére mér. Cselekedete kegyetlennek látszik, de alatta szánalom rejtőzik, amely mélységesen sajnálja, hogy kemény haragot kellett gyakorolnia.
Vigyázzunk azonban, nehogy akkor legyünk szelídek mikor Isten dicsőségéről és parancsolatáról van szó. A bűnt csendes hallgatással eltűrni - bűn. A magam dicsőségét és kárát nem bánom. De Isten dicsőségét, parancsolatát s a felebarát javát meg kell védeni. A felsőbbségnek fegyverrel, a keresztyénnek az ige feddésével. De szánakozó szelídséggel.

Lépj híven Jézus nyomdokába,
Mint ő, te is akként tégy;
Tűrő lelke példájára
Haragodon erőt végy.
Megbocsátó szelídséged
Lesz legnagyobb ékességed.
 
 
0 komment , kategória:   H. Napi Ige.  
Csodaszép estét kívánok
  2012-08-22 15:00:58, szerda
 
 Csodaszép estét kívánok sok
szeretettelpuszi: Zsóka 
 
0 komment , kategória:   B.Zsoka. Zsokanita.  
2012.8.22, Szerda
  2012-08-22 14:48:34, szerda
 
 

Segíts, Uram, mert elfogytak a kegyesek, eltűntek a hívek az emberek közül. (Zsolt 12,2)

Szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják. (Mt 7,14)

Szerda

Hitünk és tisztünk.


... Akár szolgálat a szolgálatban, akár tanító a tanításban...
Római levél 12, 7.

A keresztyének egymás között s magukért nem szorulnak se bíróra, se fegyverre. Nincs szükségük rá, s hasznuk sincs belőle. Mivel azonban e földön az igazi keresztyén nem magának, hanem felebarátjának él és szolgál, keresztyén lelkületből olyasmit is megtesz, amire nem neki, hanem felebarátjának van szüksége. S mert a világi hatalom kardja nagyon is szükséges és hasznos a béke fenntartására, a bűn megtorlására s a gonoszok fékentartására, a keresztyén ember készségesen aláveti magát a kard uralmának. Adót fizet, tiszteli a felsőbbséget, szolgál, segít s minden lehetőt elkövet, hogy a felsőbbség tisztességben virágozzék.
Jól megfér hát egymás mellett a kettő: hogy Isten országának is és földi országodnak is szívvel lélekkel eleget tégy. Hogy tűröd a gonoszt és igazságtalanságot, s ugyanakkor mégis megbünteted a gonoszt és iga zságtalanságot. Nem állsz ellent a gonosznak s egyúttal mégis ellene állsz a gonosznak. Az egyikkel ugyanis magadra és a magadéra nézel, a másikkal pedig felebarátodra és felebarátodéra. Magadra és a magadéra nézve az evangéliumhoz tartod magadat, s mint igaz keresztyén, eltűröd az igazságtalanságot. Felebarátodra és tulajdonára nézve azonban a szeretet vezérel s vele szemben nem tűrsz semmiféle igazságtalanságot. Ezt nem tiltja, sőt parancsolja az evangéliom. Isten szentjei így forgatták a kardot kezdettál fogva.

Ne legyen életemben
Soha egy pillanat,
Melyben elhagyna engem
E nemes indulat.
Ajándékozz meg engem
Jó szívvel jó Atyám.
Hogy boldogítva boldog
Lehessek igazán.
 
 
0 komment , kategória:   H. Napi Ige.  
     1/5 oldal   Bejegyzések száma: 47 
2012.07 2012. Augusztus 2012.09
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 47 db bejegyzés
e év: 1015 db bejegyzés
Összes: 16347 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 207
  • e Hét: 1582
  • e Hónap: 5925
  • e Év: 5925
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.