Belépés
jaksika.blog.xfree.hu
"Nemes szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek, csupán tiszta szív és sok sok szeretet" J.I. Jaksika
1951.07.31
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/5 oldal   Bejegyzések száma: 45 
2012.9.29, Szombat
  2012-09-29 18:31:10, szombat
 
 

Még a gólya is, az égen, tudja költözése idejét, a gerlice, a fecske és a daru is vigyáz, mikor kell megjönnie, csak az én népem nem ismeri az Úr törvényét. (Jer 8,7)

Jézus mondta: "Miért mondjátok nekem: Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok?" (Lk 6,46)

Szombat

A Lélek bizonysága.

Hasonlatosképpen a Lélek is segítségére van a mi erőtlenségünknek.
Római levél 8, 26.

Senki se higyje, hogy minden bűntől, gonosz vágytól s gondolattól megszabadulhat. Csak tudjon ki-ki Istenhez esedezni: Uram én úgy szeretnék bűneimtől megszabadulni! A Szentléleknek e fohászkodása eltart bennünk a sírig. Bűn tehát mindig marad a szegény keresztyénekben. Vétkeznek, de nem szándékos gonoszságból, hanem gyengeségből s ezt az Isten kegyelmesen megbocsátja. A legjobb vigasztalás tehát az, hogy legyen meg bennünk a Szentlélek bizonysága. Az, hogy szükségünkben tudjunk Istenhez vágyódni s kegyelmes segedelméért esedezni. Mert akkor bízni is tudunk Benne, hogy nem hagy el. Aki pedig ezt teszi, az biztosan keresztyén!

Nincsen szívemnek teljes tisztasága,
Körülvesz a világnak hiusága
És bűnökre csábít szüntelen;
Nincs ember itt a földön bűntelen.
A szent erőt, Isten, nekem te adjad, Elesni, veszni hívedet ne hagyjad;
Te adj erőt, míg tart a küzdelem,
Benned bízom, erős nagy Istenem!
 
 
0 komment , kategória:   H. Napi Ige.  
Ha ritkán is, de benézek a blogtársaimhoz, szép napot
  2012-09-28 15:41:05, péntek
 
 ha ritkán is, de benézek a blogtársaimhoz, szép napot és estét kivánok neked is, puszi, ditke

 
 
1 komment , kategória:   B. Ditke.  
Sok szeretettel látogatlak,kivánok szép napot Puszillak!!!
  2012-09-28 15:35:12, péntek
 
 Sok szeretettel látogatlak,kivánok szép napot
Puszillak!!!
Ősz Dánielné

 
 
0 komment , kategória:   B. Ősz Dánielné Marika  
Kívánok neked egy kellemes napot,
  2012-09-28 15:29:50, péntek
 
 

Ne haragudj a késlekedésért, de a nyár nem mindig a pihenésről szól....Igaz, voltunk nyaralni is..Most éppen egy nagytakarításon, házátalakításon, festésen vagyunk túl. Végre már egy kicsit foglalkozhatok mással is.
Kívánok neked egy kellemes napot, további vidám, nyári hetet!
Sok szeretettel:
Margit.


 
 
0 komment , kategória:   B. Margit.  
2012.9.28, Péntek
  2012-09-28 14:59:16, péntek
 
 

Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. (Zsolt 103,10)

Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. (1Jn 4,10)


Péntek

Csodálatos Isten.


Jó nékem, hogy megaláztál, azért hogy megtanuljam a te rendeléseidet.
119. zsoltár 71.

Csakúgy énekel ez igéből a nagy gyönyörűség! Hát nem csodálatos és áldott Isten vagy te, ki ilyen csoda-szeretettel uralkodol rajtunk?! Felmagasztalsz, mikor megalázol. Megigazítasz, mikor a pokolba taszítasz. Diadalmat adsz, mikor összetörsz. Megelevenítesz, mikor megölsz. Megvigasztalsz, mikor megszomorítasz. Éneket adsz ajkunkra, mikor megríkatsz. Szenvedéseinkben teszel erőssé és balgaságunkban bölccsé. Meggazdagítasz, mikor szegénységet küldesz ránk. Urrá teszel, mikor szolgáltatsz. Nem is lehet elszámlálni sok hasonló csodáját, amelyeket mind egybemarkol ez a vers s a keresztyénség dicsekedve összehalmoz e rövid igével: "Jó nékem, hogy megtaláltál, azért, hogy megtanuljam a te rendeléseidet."

Mind jó, amit Isten tészen,
Dorgálása nem tesz kárt,
Nem célja, hogy megemésszen,
Bár nyújt keser ű pohár;
Hát eltűröm,
Mert az üröm
Kezéből Istenemnek
Orvosság lesz lelkemnek.
 
 
0 komment , kategória:   H. Napi Ige.  
2012.9.27, Csütörtök
  2012-09-28 14:47:35, péntek
 
 

Tarts életben bennünket, és mi segítségül hívjuk nevedet. (Zsolt 80,19b)

Jézus így szólt Bartimeushoz: "Menj el, a hited megtartott téged." És azonnal újra látott, és követte őt az úton. (Mk 10,52)

Csütörtök

Ne tágíts az igétől!


Legyen gondod az olvasásra, az intésre és a tanításra.
Timotheusi első levél 4, 13.

Magam is elégszer tapasztaltam kísértést s még manapság is alig tudok eléggé őrizkedni tőle. Nyíltan bevallhatom ezt, ha valaki kívánja. Én, aki már mégis csak elég öreg doktor és igehirdető vagyok s tudok annyit, vagy legalább is tudnom kellene annyit, mint a sok oktondi együttvéve, mégis újra meg újra gyermekké kell válnom s naponként korareggel fennhangon elmondanom a miatyánkot, a tízparancsolatot, a hitágazatot s néhány kedvenc zsoltárt, meg egyéb igét. Valósággal úgy, ahogy a gyerekeket tanítja és szoktatja az ember. Mivel örökös. harcban állok az ördöggel, azért kell naponként magammal hordoznom az igét és sohase mondhatom: Ó a miatyánk régi ismerős, tudom jól a tízparancsolatot, meg a hitvallást is, hanem napról-napra tovább kell tanulnom s a káté tanítványa maradnom. De segít is rajtam szemlátomást s úgy tapasztal om, hogy Isten igéjét nem lehet kitanulni, hanem szóról-szóra igaz a 147. zsoltár igéje: "Bölcseségének nincs határa."

Tarts meg minket,
Uram, ez igaz hitben,
Nevelj végig te szent ismeretedben.
Hogy lehessünk mindenkor jó kedvedben
S végre veled örvendhessünk mennyekben.
 
 
0 komment , kategória:   H. Napi Ige.  
2012.9.26, Szerda
  2012-09-28 14:45:00, péntek
 
 

Ezért a nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban, hiszen önként ment a halálba. (Ézs 53,12)

Krisztus mondja: "Az én Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú akarja kijelenteni." (Mt 11,27)


Szerda

Tovább, Tovább!


Meg lévén győződve arról, hogy aki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégzi a Krisztus Jézusnak napjáig.
Filippi 1, 6.

Maradj csak meg nálam hű kitartással. Igémmel elkezdtem már s magamhoz vontalak. Mikor küzködve azon fáradsz, hogy bennem maradj, először bizony ez annyi bajjal jár s oly nehéz, hogy úgy látszik, mintha elhagyatott volnál s csupa szorongó nyomorúságban hagynálak vergődni. De csak tarts ki; megmutatom majd, hogy szeretlek s érezni fogod a szívedben, mennyire tetszésére van Istennek hited s hitvalló szenvedésed. Ebből ismered s tapasztalod meg egyre jobban, hogy ki vagyok s mi mindent tudok véghezvinni rajtad. Így akarom magamat néked napról-napra kijelenteni, míg végül annyira kipróbált leszel, hogy mindennel dacoló bizodalmadat egészen Istenbe vetve, visszaverheted az ördögöt.
Lám ilyen bizodalom származik abból, ha az ember a kísértések között megpróbálja és kitapasztalja azt a tanítást, am it azelőtt csak elhitt, most azonban immár eleven tulajdona lett, hogy mi a Krisztusban vagyunk s Ő mibennünk. Így ami azelőtt harag volt és kegyetlenség, többé már nem az, mert Krisztus a mi drága püspökünk s közbenjárónk. Senki más, csak Ő a Mesterünk, Urunk s ezért senki sem vádolhat, rettenthet, parancsolhat és taníthat.

Jézust el nem bocsátom
Mivel magát adta értem;
Nagy hálával őt áldom,
Legyen övé teljes éltem.
Ő én világosságom,
Jézust el nem bocsátom.
 
 
0 komment , kategória:   H. Napi Ige.  
2012.9.25, Kedd
  2012-09-28 14:29:20, péntek
 
 

Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim - így szól az Úr. (Ézs 55,8)

Jézus így szólt Simonhoz és Andráshoz: "Jöjjetek utánam, és emberhalászokká teszlek benneteket." Erre azok a hálókat otthagyva azonnal követték őt. (Mk 1,17-18)


KeddAz Úr a te bizodalmad.
Példabeszédek 3, 26.

A te igazságod Krisztus. Már pedig Ő nagyobb, mint a bűnöd, vagy akár az egész világ bűne. Krisztus élete és váltsága erősebb, mint a te halálod és az egész pokol.
Hatalmas vigasztalás ez, melynek birtokában szíved az ördögnek fittyet hányva, bátran dacolhat minden ő erejének zaklató rettentéseivel. Bűn! - kárhoztatni akarsz? Hát csak tedd ezt előbb Krisztussal, ki nekem szerelmes Megváltóm, Főpapom és Közbenjáróm az Atyánál! Halál! - el akarsz nyelni? Kezdd el odafenn Krisztuson, mert Ő az én főm! Ördög, világ! - gyötörni akarsz rettentéseiddel? Rántsad le először Krisztust a trónjáról! Egyszóval: semmitől se félek, még ha villám csapkod is fölöttem s minden összedől is körülöttem. Hiszen enyém a Krisztus, szenvedésével, halálával és életével együtt. Enyém a Szentlélek minden vigasztalásával. Ráadásul az Atya is enyém, aki kegyelmesen Szentlelket küld, hogy szívemnek Krisztust hirdesse és vigasztalásával betöltsön.

Bár vész hangja harsan,
A te árnyékodban
Nem bánt félelem.
A föld megindulhat,
Szikla leomolhat,
Csak te légy velem.
Bűn, halál törjön reám,
Hatalmával meg nem ejthet,
Megtart hív szerelmed.
 
 
0 komment , kategória:   H. Napi Ige.  
jaksika, Happy Birthday! We hope you have a great day! Cele
  2012-09-27 23:05:02, csütörtök
 
 

jaksika,

Happy Birthday! We hope you have a great day!
Celebrate, have fun, and take lots of pictures! :-)

 
 
0 komment , kategória:  Belső kör  
Kedves Ibolya! Minden jót kívánok Születésnapod alkalmából!
  2012-09-27 23:02:12, csütörtök
 
 

Kedves Ibolya!

Minden jót kívánok Születésnapod alkalmából! Üdvözlettel:

Ildykó


 
 
0 komment , kategória:   B. Ildykó.  
     1/5 oldal   Bejegyzések száma: 45 
2012.08 2012. Szeptember 2012.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 45 db bejegyzés
e év: 1015 db bejegyzés
Összes: 16347 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 14
  • e Hét: 1857
  • e Hónap: 4747
  • e Év: 13096
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.