Belépés
lambert.blog.xfree.hu
Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, a gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövend... Ballán Mária
2006.07.04
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 6 
Ma vasárnap van! (évközi 10. vas. C év)
  2013-06-09 07:35:52, vasárnap
 
  Az én Jézusom a Krisztus,
aki bizonyságát adta a halál feletti hatalmának
és szerető irgalmasságának,
amikor feltámasztotta a naimi ifjút
és visszaadta őt megszomorodott anyjának. (Lk 7, 11-17)

Amikor meglátta, megesett rajta a szíve
és megsajnálta a síró édesanyát, -
feltámasztotta halott fiát.
Jézusunk, - csodáival istenségét bizonyította,
tanúságot tett irgalmas szeretetéről.
Akik pedig látták Jézust,
amint betegeket gyógyít, bűnöket bocsát,
szomorúakat vigasztal és hirdeti a szegényeknek
az Örömhírt, - érezhették, hogy Isten meglátogatta népét.

Az élet és a halál, mindig nagy titok volt az ember számára.
Ezért Isten, - Fiában, Jézus Krisztusban, -
eljött és vállalta mindkettőt.
Ezzel megszentelte a mi földi életünket
és csodálatos értelmet adott halálunknak.
Jézus Krisztus után már a halál,
csupán a testi élet függvénye.
Pusztán a múló életet határolja körül.
Többé már életünk, - nem a halál foglya,
hanem az életünk foglya a halál.

Az ifjút anyjának visszaadó Jézus, -
rá kell bennünket döbbentsen,
Isten életet adó szeretetére.
Nyíljanak meg lelki szemeink,
és lássuk meg az örökkévaló Országot.
Hová reményeink szerint, - majd eljutunk.
S míg oda eljutunk, fel kell felfedezzük a lélek szerinti javakat,
a szeretet tettekben megnyilvánuló gyümölcseit
amelyeknek értékei, - túlnőnek a látható világon.
Olyan javakat kell gyűjtenünk,
melyeket nem emészt meg a halál.
Ellenállni mindennek, mely az elmúlás mélységei felé vonzanak.
Életutunk az életet nyújtó Jézus felé kell vezessen.
És Általa a Menny felé, az Örökkévaló Ország felé.
Hogyan? Úgy, hogy megtartjuk Jézus tanítását.
Egyedül csak Ő tud minket kiragadni,
a mulandóság vízszintes síkjából,
a fölfelé szárnyaló lelki Magasságokba.
Ő, - a halálból az Életre vezető Út!
Törölje le a szenvedők könnyeit!
Segítse erőt nyújtva, - a gátakon védekezőket!
Áldja meg vasárnapunkat!

Szeretettel : ÁrpádVASÁRNAPI AJÁNDÉKOM : Hittel hiszem 9.


Link
 
 
0 komment , kategória:  Csukor Árpád áhítatai  
Böjte Csaba : Ablak a végtelenre - részletek a könyvből
  2013-06-09 07:25:51, vasárnap
 
 
Nikodémus

Nikodémusnak, a zsidó tanácsosnak, aki éjnek idején fölkereste Jézust, ezt mondta: ,,Bizony, bizony, mondom neked: aki nem születik újjá, az nem láthatja meg az Isten országát." Nikodémus még vissza is kérdezett: ,,Hogy születhet valaki, amikor már öreg? Csak nem térhet vissza anyja méhébe azért, hogy újra szülessék?" [Jn 3,1-4] Erre a szentírási részrehivatkoznak azok, akik a krisztusi tanításból igyekeznek levezetni a lélekvándorlás tanát. Valóban mindennap újjá kell születni, újra kell kezdeni, gyarlóságainkat mind jobban le kell vetkőzni a saját életünkben, a saját helyünkön, a saját bőrünkben, de nem egy másik testben, egy másik korban, egy másik életállapotban. Nikodémus is megváltozott, jobb emberként élte tovább az életét. Zakeus és a gadarai ördöngös is újjászületett, akárcsak Saul. Aki bármikor egy új életben újrakezdhet mindent, gondolkozhat úgy, hogy él, ahogy jólesik, nagy disznóságokat követhet el. Ezzel szemben az életünkben nem babra megy, hanem élesben zajlik a játék: ha szíven talál a golyó, elér a szívinfarktus, elgázol az autó, akkor tényleg meghalsz, nincsen újrakezdés. Ha netán lenne lélekvándorlás, egy keresztény ember semmit nem veszít, de az, aki lazán éli az életét, nagyon pórul jár.


Keleti vallások


Egy időben én is tanulmányoztam a keleti vallásokat, de nekem nagyon hiányzott a sok személyes kapcsolat, a szentek, a hozzám gyengéden odaforduló, megbocsátó Jézus, az irgalom, az élő, személyes istenkapcsolat.

Mikor én letérdelek, nem egy személytelen lénynek ismételgetem a mantrákat, hanem megszólítom a teremtő Atyámat.
Az én Istenemet Atyámnak szólíthatom, hol bűnbánó, hol hálaadó, hol kérő imámban. Valakivel beszélgetek. Lakott számomra a mennyország, nem egy arcnélküli Nirvána, nem egy megsemmisült állapot. A szeretet lényege nem az önmagam nézése, hanem a találkozás, a másikhoz való odafordulás.
Milyen képek fejezik ki számomra a tökéletességet? Semmiképpen sem a vágyaktól való tökéletes szabadság, a lét fölött való lebegés, hanem például az édesanyjához odabújó gyermek. Ezt a képet talán nem lehet tökéletesnek nevezni, de mégiscsak kifejezi a szeretet lényegét, az együttlét, az örömteli egymásra találás nagyszerűségét. Egy másik ilyen kép, mikor a férfi és a nő a házastársi szerelemben eggyé válik, amikor megvalósul a teljes önátadás.Link
 
 
0 komment , kategória:  Böjte Csaba:Ablak a végtelenre  
Jézus Szent Szíve
  2013-06-09 07:20:29, vasárnap
 
  Adj helyet a jónak

Jézus Szent Szíve

A hitéletünkben jártas keresztények ismerik a Jézus Szíve-tiszteletet, főleg az
"elsőpénteki nagykilenced" gyakorlata révén.
Történeti háttere ez: amikor az egyház hitélete megkívánta, Jézus úgy sietett
segítségünkre, hogy - a kinyilatkoztatás "hivatalos" fényében - hiteles
üzenetet küldött Alacoque Szent Margit által. Rámutatott Szívére, testi szívét
megérintő érzelemvilágára, főleg szeretetére. "Isten szeretete Jézus kereszten
átszúrt Szívében nyilvánult meg, és viszontszeretetet hoz létre." (XVI. Benedek
pápa)

Jézus célja tehát az volt, hogy nemes érzelmekben gazdag, bensőséges, baráti
kapcsolatra léphessen velünk. Ennek - a dolog természeténél fogva - bizonyos
hitéleti gyakorlatokban részünkről is meg kell mutatkoznia. Például úgy, hogy
Jézus szeretetének viszonzásaként kilenc egymás utáni első pénteken
szentáldozást ajánlunk fel. A maga részéről így szólt: "Szívem irgalmában
megígérem, hogy mindazoknak, akik e kérésemet teljesítik, megadom a végső
bűnbánat kegyelmét; nem halnak meg a nekik szükséges szentségek nélkül."
Jézus ezzel az ígéretével az utóbbi századokban hatalmas tömegeket vonzott
magához. Sajnos, a múlt század közepétől ez a buzgóság lehanyatlott. Sokféle
oka van ennek. Egyik az, hogy a jobb megértés hiánya miatt a hívek számára
a gyónás volt a fontos: "Gyónni megyek - elsőpéntek van!" Pedig Jézus a
gyónást nem is említette. Igen, gyónjon meg, aki lelkiismerete terhén
könnyíteni akar, de a cél a bensőséges eucharisztikus találkozás gyümölcse: az
elmélyülő barátság Jézussal. A szívek találkozása. Szeressük meg Jézust,
éljünk vele személyes, szívtől szív felé forduló barátságban. Igen, bűnösök
vagyunk, dehát Jézus "nem azért jött, hogy az igazakat hívja, hanem a
bűnösöket" (Mk 2,17). Őket vonzza Jézus irgalmas Szíve - többek között az
elsőpénteki felhívással is. Mennyire kedvez ez a fordulat a Jézus Szíve szerinti
lelkiségnek!

Tudatosítsuk, hogy mit jelent az örök élet, örök boldogság - és mit a kárhozat.
Emlékeztessünk rá, hogy Jézus várja barátságunkat - baráti szívvel.
Kapcsolatunk elmélyítése igényli a rendszeres ismétlést - kilenc alkalommal,
ahogyan Jézus akarja. A gyónás e téren csak eszköz, szükséges eszköz. És
hogy jól használjuk ezt az eszközt, ne elsietve, ne tömegben, hanem
komolyan, tehát inkább pár nappal előbb végezzük el gyónásunkat.

(Hevenesi János, SJ elmélkedése alapján)

2013-ban Jézus Szent Szívének ünnepe, június 7-én (pénteken) van.

******************
Ígéretek, melyeket az Úr Jézus Szíve tisztelőinek tett:

1. Megadom nekik az állapotukhoz szükséges kegyelmeket.
2. Családjaiknak megadom a békét.
3. Minden bánatukban megvigasztalom őket.
4. Életükben, de különösen haláluk óráján biztos menedékük leszek.
5. Minden vállalkozásukat megáldom.
6. A bűnösök szívemben megtalálják az irgalom forrását és végnélküli tengerét.
7. A lanyha lelkek gyorsan buzgókká lesznek.
8. A buzgó lelkek hamar nagy tökéletességre jutnak.
9. Megáldom házaikat, hol Szívem képét kifüggesztik.
10. Megadom a papoknak a kegyelmet, hogy a legkeményebb szíveket is megtérítsék.
11. Azok neveit, akik ezt az ájtatosságot terjesztik, szívembe írom és onnan soha ki
nem törlöm.
12. Jézus Szívének nagy ígérete: Mindazok, akik kilenc egymást követő hónap elsőpéntekén
szentáldozáshoz járulnak, nem halnak meg szentségek nélkül.

******************
ALACOQUE SZENT MARGIT MÁRIA 1647. július 22-én született Franciaországban.
Apjának, Alacoque Kolos királyi főjegyzőnek Lamyn Filiberta volt a felesége. Hét
gyermekük közül Margit volt az ötödik. Margit nyolcéves
korában elvesztette édesapját, kilenc évesen lett
elsőáldozó. Apácaként akart élni, kolostorba vonult, de
súlyos betegsége miatt (gyermekbénulás) el kellett hagynia
a zárdát. Ám a Szűzanya közbenjárására felgyógyult. 1667
táján ismét felébredt benne a szerzetesi élet iránti vágy, így
1671. augusztus 25-én a Sarlós Boldogasszony rendjébe, a
"vizitációs nővérek" közé lépett, újonc lett. Nevét Mária
Margitra változtatta. Teljesen átszellemülten élt. Három, az
egész Egyházra nézve nagy jelentőségű kinyilatkoztatást
kapott. Első látomásában Margit Jánosként az Úr keblén
pihenhetett. Második látomásában Jézus azt kérte, hogy az
emberek hálátlanságáért engeszteljen: minden elsőpénteken
járuljon szentáldozáshoz, és minden csütörtökről
péntekre virradó éjszaka egy órát virrasszon.
A harmadik jelenésben Jézus külön ünnepet kért Szíve tiszteletére. Az ünnepet el is
rendelte XIII. Kelemen pápa 1765-ben.


Szeretettel és mindennapi imáimmal: Dávid M. Bernadette szerzetesnővér

Budapest, 2013. június 7.
 
 
0 komment , kategória:  Lélekemelő írások,gondolatok  
Gazdag István: Az utolsó spártai áldozata Európáért
  2013-06-09 07:08:11, vasárnap
 
  2013. május 21-én délután 4 órakor Dominique Venner főbe lőtte magát a párizsi Notre-Dame székesegyház oltáránál, a média szerint a melegházasságok franciaországi legalizálása miatti tiltakozásul. Ennél azonban sokkal többről van szó. Búcsúleveléből világosan kitűnik, hogy az európai nacionalizmus legendás alakja, az Új Jobboldal egyik meghatározó teoretikusa, a kiváló történész és esszéista valójában földrészünk iszlamizációja és lakosságcserés gyarmatosítása elleni riadónak szánta prométheuszi gesztusát.

,,(...) Életem alkonyán, a francia és európai hazámra leselkedő óriási veszélyek előtt kötelességemnek érzem, hogy cselekedjek, amíg még van hozzá erőm. Úgy hiszem, fel kell áldoznom magam, hogy megtörjem a bennünket sújtó letargiát. Felajánlom azt, ami még az életemből maradt, a tiltakozás és a megalapozás szándékával. Egy kiemelkedően szimbolikus helyet választottam, a párizsi Notre-Dame katedrálist, amelyet tisztelek és csodálok, és amelyet régebbi kultuszok helyén emelt őseim géniusza, legkorábbi eredetünkre emlékeztetve.

Amikor annyi ember válik életük rabszolgájává, az én tettem az akarat etikáját testesíti meg. Megölöm magam, hogy felébresszem a bóbiskoló lelkiismereteket. Fellázadok a beletörődés, a lélek mérgei és a tobzódó egyéni vágyak ellen, amelyek lerombolják nemzeti kötődésünket és nevezetesen a családot, több évezredes civilizációnk belső talapzatát. Miközben védelmezem minden nép identitását a saját otthonában, fellázadok a mi népességeink lecserélését célzó bűncselekmény ellen is. (...)"

Dominique Venner egész élete az elvek és tettek tökéletes egységét példázza. 1935-ben született, 18 évesen önkéntesnek jelentkezik az Algériában harcoló francia haderők soraiba. Leszerelése után a radikális nacionalista Jeune Nation (Ifjú Nemzet) mozgalom egyik vezetőjeként az országa katonai mozgósítását szabotáló kommunisták elleni büntetőakciókkal teszi magát ismertté. Később az algériai fehér telepesek földalatti szervezete, az OAS szimpatizánsaként 18 hónapra börtönbe kerül. Szabadulását követően teljesen átértékeli addigi aktivista pályáját, és nagy hatású politikai-stratégiai manifesztumaival lényegében megteremti a modern európai szélsőjobb elméleti alapjait. Az általa kidolgozott ,,européanizmus" (páneurópai nacionalizmus) a korábbi soviniszta beidegződésekkel szakítva nem az európai nacionalizmusok antagonisztikus, hanem komplementer jellegét hangsúlyozza. Ugyanakkor Marx, Lenin és Gramsci olvasásából ihletetten a kommunista szervezési módszerek átvételét javasolja, önfeláldozó és fegyelmezett ,,politikai katonák" kiképzésére buzdítva a nacionalista mozgalmakat. 1963-ban megalapítja a programadó című és tartalmú Europe Action folyóiratot. Ebben a vállalkozásában Alain de Benoist lesz a szekundánsa, és innen már egyenes út vezet az Új Jobboldal szellemi főműhelye, a GRECE létrehozásához. A '60-as évek végétől felhagy ugyan a közvetlen politizálással, metapolitikai síkon azonban - mindenekelőtt a saját alapítású történelmi szakfolyóirataiban publikált nonkonformista szellemiségű írásaival és neves kiadóknál megjelent hiánypótló könyveivel, köztük számos referenciamunkájával - továbbra is jelentős befolyást gyakorolt az európai identitárius miliőre.

Mivel lelkülete és mentalitása egy született spártaivá tette, talán legfontosabb értéknek a szabadságot tartotta. 2001. április 2. keltezésű levelében ezt írta nekem: ,,Noha nem beszélem az önök nyelvét, országuk mindig közel állt hozzám. Fiatalon több politikai harcban is részt vettem a szabadságukért harcoló magyarok érdekében. (...) Akkoriban egy magyar szervezet díszoklevéllel tüntetett ki", és másolatban csatolta a Magyar Szabadságharcosok Szövetsége 1958. március 15-én kiállított ,,becsületdiplomáját", amelyet Dálnoki Veress Lajos tábornok adott át neki, annak elismeréseként, hogy az általa vezetett fiatalok 1956. november 7-én megrohamozták, elfoglalták és feldúlták a Francia Kommunista Párt székházát. Ezt a ,,lázadó szívű" korszakát bemutató önéletrajzában így eleveníti fel a történteket: ,,A kommunista párt sajtója nagy kirohanásokkal és gyilkosságra uszításokkal igazolta a budapesti felkelés Vörös Hadsereg általi eltiprását. Székházának megtámadása a mi válaszunk, a mi szolidaritásüzenetünk volt a magyar nép számára, amely Kun Béla vörös diktatúrájának összeomlása óta egyike a kommunista rendszer elleni leglázadóbb népeknek Európában" (Le Coeur rebelle, 1994, p. 105).

Dominique Venner önkéntes halála egy par excellence politikai testamentum, a saját vérével megpecsételve. Hirtelen felfedeztük, hogy vannak még reményhordozók, mindenre elszánt jellemek, akik készek feladni a fizikai létezést egy célért, egy eszméért, példamutatásként. ,,Mindenképpen új, látványos és jelképes tettek kellenek, hogy megrengessék a szendergéseket, felrázzák az elaltatott lelkiismereteket és felébresszék eredetünk emlékezetét. Egy olyan korszakba lépünk, amikor a szavakat tettekkel kell hitelesíteni", olvasható a halála napján kelt utolsó blog-bejegyzésében.

Alain de Benoist-t egyáltalán nem lepte meg az öngyilkossága. ,,Régóta tudtam, hogy akárcsak a régi rómaiak, ő is csodálta az önkéntes halált, amelyben a becsület etikájának legmegfelelőbb módját látta az élet befejezéséhez bizonyos esetekben. (...) De mindenekelőtt a stílus embere volt, és leginkább azt az emberi tulajdonságot értékelte, amely nála egyetlen szóra korlátozódott: a tartást. (...) Néha már túlzásig kereste a tartást, a stílust, a lelki emelkedettséget, a szellemi nemességet. (...) Már évek óta nem tudta elviselni, hogy azt látta: Európa kilépett a történelemből, kiürítette energiáját, elfelejtette önmagát. (...) Így tartásról tett tanúbizonyságot a végsőkig, hű maradva a képhez, amelyet önmagának alkotott arról, ahogyan egy szabad embernek kell viselkednie."

Dominique Venner egy kihalóban lévő elit emberfajta egyik utolsó képviselője volt, amelyet azok alkotnak, akik képesek és készek feláldozni magukat azért, amiben hisznek. Eltűnésük a modern világ dekadenciájának törvényszerű következménye. Tragikus paradoxon, de ezért a világért már nem érdemes feláldozni magukat. Ennek ellenére minden tisztelet korunk hősének, mert ha áldozata hiábavaló is volt, örök mementóként szolgál majd a jövő számára.

MD 2013. V. 29.
Link
 
 
0 komment , kategória:  TÖRTÉNETEK,ÍRÁSOK,HÍREK  
özv. Horthy Istvánné manifesztuma a magyar nemzethez
  2013-06-09 07:05:48, vasárnap
 
  2013-06-03. Utolsó üzenet - özv. Horthy Istvánné manifesztuma a magyar nemzethez


Link


Özvegy Horthy Istvánné, született Gróf Edelsheim Gyulai Ilona asszony, Horthy Miklós kormányzó menye, 2012 decemberében, immáron legutolsó magyarországi látogatása alkalmával fontosnak tartotta, hogy a két világháború közötti Magyarország történelmének néhány fontos kérdéséről, apósa, Horthy Miklós kormányzó megítéléséről, a második világháború, a zsidóüldözés, majd pedig a Kormányzó politikai szerepével kapcsolatos kérdésekről alkotott, tényekkel alátámasztott véleményét kamerába mondja. Kifejezetten az ő kérése volt, hogy ezeket a gondolatokat ismételten összefoglalva még egyszer, utoljára nyilvánosságra hozhassa.

Magyar dokumentumfilm, 51 perc
Rendező: Koltay Gábor
zeneszerző: Koltay Gergely, Szűts István
operatőr: Franyó Attila 
 
0 komment , kategória:  Filmek, videók  
Nem halasztják el a földtörvény zárószavazását
  2013-06-09 06:50:20, vasárnap
 
  Nem halasztják el a földtörvény zárószavazását - A Hazánkért ott kell lennünk!


Link

Kedves Barátaim!

Fájó szívvel szólok Hozzátok. Elkeserítő helyzetünk. Mondhatom kétségbeejtő. Egykori harcias, dicső népünk, megállás nélküli kudarcok következtében elvesztette önbizalmát, kezdeményezését, és átadta magát egy mély passzivitás nemtörődömségbe. A Haza sorsa többé nem kelti életre népünkben a tettre vágyás, az élni akarás legparányibb szikráját sem, kivétel az az egy-kettő, de sikolyuk, figyelmeztető buzdító szavuk elhal a sötét nemtörődömség népes közönyén. Úgy néz ki sorsunk elrendeltetett. Lehetséges ez, hogy vérünk ennyire felhígult volna? Ébredj magyar, harcra hív Hazád! Meríts erőt őseid emlékéből. Még talán nem késő. De június 10-e után, ha hitelesítik földünk árusítását, akkor valóban bezárul minden. Istenünk világosítson meg bennünket.

Tisztelettel : Botos László


---------- Forwarded message ----------
From: Váralja Szövetség <varalja.szovetseg@gmail.com>
Date: 2013/6/8
Subject: Nem halasztják el a földtörvény zárószavazását - A Hazánkért ott kell lennünk!
To:


Kedves Támogatónk!


...A tegnapi napon eldőlt, hogy a kormány nem hajlandó a földtörvény zárószavazását az árvízi helyzetre való tekintettel elnapolni, ezért mi sem halaszt(hat)juk el a hétfői földvédő nagygyűlést. Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a Duna magas vízállása szerencsére nem veszélyezteti Budapestet,
ugyanakkor szükség esetén rendelkezésre fogunk állni a Parlament védelmében.
Mindenki tartsa szem előtt: a víz elfolyik, de a földek nem jönnek vissza...

Találkozzunk június 10-én (hétfőn) a budapesti Kossuth tér mellett, az Alkotmány utcában! Gyülekező 17:15-től, a beszédek 18 órakor kezdődnek.

Talán kevesen tudják, hogy a földtörvény elfogadása akár néhány szavazaton is múlhat! Ott kell lennünk és figyelmeztetnünk kell a lelkeket!
Ezért is küldjük Önöknek Hetzmann Róbertnek, a Váralja Szövetség elnökének felhívását.Lesz-e négy igaz ember Ninivében?

Közeleg a dátum: 2010. június 10. napja, hétfő 18 óra. Ekkor szavaz a magyar Országgyűlés a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényjavaslatról - köznapi nevén - a földtörvényről. Ezen a napon el fog dőlni, hogy mi lesz hazánk sorsa: újabb egy évszázad senyvedés és gyötrődés, vagy pedig kapunk még egy esélyt.

A földtörvény jelenlegi tervezete a végső pusztulást hozhatja el a magyar vidékre. A parasztság, az egyetlen szakrális alapú történeti társadalmi réteg a XX. század többes csapásai után jelenleg a kihalás szélére sodródott. Eközben a globalizálódó világban a tőke gátlástalan koncentrációját látjuk, az erőforrások és így a termőföldek is egyre kevesebb és egyre nagyobb gazdasági társaság, érdekcsoport kezére jutnak. Ebben a viszonyrendszerben az értékek elpusztulnak a profitcél keltette nyomás alatt: ami számunkra a szülőföldünket, a tájat, az életet termő anyaföldet jelenti, az termelési tényezővé, tőkévé vált - és mint ilyen ezek szabad áramlásának körébe tartozik.

Helyesebb volna azt a megállapítást alkalmaznunk, hogy a földtörvény valójában nem hoz újat számunkra, hanem csupán a világszerte megindult emberiség- és teremtésellenes folyamatoknak az elismerését, befogadását és végrehajtását jelenti. Ennek ékes példája, hogy a javaslat lehetővé teszi az Európai Unió állampolgárai és gazdasági társaságai számára a magyar föld tulajdonjogának megszerzését.

Ez bizony hazaárulás - különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a kormány állítólagos szabadságharca ezt a nemzetstratégiai kérdésünket még csak nem is érintette. Ha a médiatörvényért - valószínűleg önös érdekek által motiváltan - ilyen komoly erőfeszítéseket tett Orbán Viktor kormánya, akkor vajon lehet-e nem szándékos az, hogy az országra szó nélkül kitesszük az eladó táblát? A válasz magáért beszél.

Vajon egyenlő verseny lesz-e a nyugat-európai, tízszeres földárakhoz szokott ,,gazda" és az ugarrá tett magyar vidéken küszködő helyi lakos között? Nem. Lesz-e mód a földjeink visszaszerzésére békés úton? Nem. Erre is gondoljunk most, amikor politikusaink természetesen már megint egymással vannak elfoglalva és lejárt lemezeikkel tompítják a lakosság éberségét (lásd pl. az őszödi beszéd újabb ,,izgalmas" részleteinek szűnni nem akaró ragozását).

De nem ,,csak" ez a baj a földtörvény tervezetével. Számos paragrafusa mögül kikandikál az oligarchikus, magát ,,nemzeti" nagytőkének neveztető, elsősorban a közös vagyon szabad rablásából felhizlalt disznófejű érdekszövetség tekintete. A javaslat elfogadása ezzel együtt a 93 évvel ezelőtt megkezdődött trianoni folyamat ,,méltó" és ,,alapos" lezárása lesz - természetesen akkor és csak akkor, ha megszavazzák.

Kik is?

Ez az a kérdés, amit sajnos ritkán vetünk fel magunkban. A földtörvényt azok a képviselők fogják megszavazni vagy elutasítani, akik minket ,,képviselnek" a Tisztelt Házban - kormánypártiak és ellenzékiek, összesen 386-an. S ami nagyon fontos, emberek ők is. Hús-vér emberek, akikben nem szólal meg valamiért a lelkiismeret, pedig megszólalhatna. Démoni erők hatják át ugyanis a falakat, a Gonosz hatalma alá keríti a képviselőket. Ezt érezhettünk legutóbb hétfőn mind, akik a Kossuth téren voltunk: 244 kormánypárti honatya és honanya hezitálás nélkül rábólintott a földtörvényt gyökeresen átíró, a Házszabály és az egyéb jogszabályok kijátszásával megalkotott javaslatra. Ennek a zárószavazása lesz most hétfőn, június 10-én. Ezen a ponton minden végleg el fog dőlni...

Bár úgy tűnik, esélyünk sincs, a helyzet azonban még mindig késélen táncol. Kevesen emlékeznek arra, hogy a földtörvény megszavazásához az Alaptörvény harmadik módosítása révén az ülésen jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmados egyetértése szükséges. Ha úgy számolunk, hogy mind a 386 képviselő jelen lesz az ülésen, akkor legalább 268 honatyának és honanyának meg kell szavaznia ezt a szörnyűséges javaslatot ahhoz, hogy abból törvény lehessen. Mivel a Fidesz és a KDNP frakciók együttesen is csak 271 képviselővel rendelkeznek, így mindössze négy kormánypártinak kellene ,,kiszavaznia" ahhoz, hogy Magyarország megmeneküljön. Talán sikerülhet... Talán csoda történik és akad négy államférfi a sok erkölcsileg lezüllött roncs között.

El ne felejtsük ugyanakkor: a Második Trianon létrejöttéhez két út is vezet: az egyik, ha a kormánypárti képviselők a javaslatot megszavazzák - a másik, ha az ellenzéki képviselők távolmaradásukkal mintegy elősegítik azt, hogy a jelenlévő képviselők között a kormánypártiaknak stabil kétharmada legyen. Éppen ezért június 10-én a távolmaradás (néhány kivételes eshetőségtől eltekintve) az ellenzéki képviselők részéről egyenértékű lesz a kormánypártiak ,,IGEN" szavazatával. Kétség nem fér ehhez, nemcsak a kormány, hanem az ellenzék minden pártja színt fog vallani június 10-én. Ha ugyanis nem lesz meg a 268 IGEN, de mégis átmegy a földtörvény, akkor a bűnért az ellenzék is felel.

Mindenki ismeri Jónás könyvét, az egyik leggyakrabban idézett, sokak által megénekelt bibliai történetet. Jónás próféta azt a feladatot kapta a Teremtőtől, hogy térítse meg a bűnös Ninive városát. Ninive meghallgatta Jónás szavát, a város az Úr kegyelméből megmenekült. Kérdés, hogy vajon lesz-e négy igaz ember a parlamentben, akik ellene mondanak az országvesztő és nemzetellenes törvénytervezetnek, a Gonosz akaratának? Most mi vagyunk a ,,Jónások": mennünk kell és kiáltanunk kell ellene, mert ez az egyetlen esélyünk!

2013. június 5.

Hetzmann Róbert"Mindnyájunknak el kell menni!"

Váralja Szövetség
 
 
0 komment , kategória:  Előadások,rendezvények  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 6 
2013.05 2013. Június 2013.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 281 db bejegyzés
e év: 1866 db bejegyzés
Összes: 24087 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 304
  • e Hét: 3895
  • e Hónap: 93379
  • e Év: 1991590
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.