Regisztráció  Belépés
joli60.blog.xfree.hu
Eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust. Eldőlt a szívemben, hogy követem Őt. Eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust. Nincs vissza út, nincs vissza út. Ha ninc... Pecznyik Jolán
1960.02.28
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 31 
Oroszlánverember!
  2013-01-30 18:04:49, szerda
 
  Oroszlánveremben: Dániel. 6, 16. 20-22.

A Biblia tanítása alapján, Isten, egyik hűséges gyermekének, tanulságos drámai történetét szeretném feleleveníteni, ebben a bizonyságtételemben, Isten Szentlelkének vezetésével. Dániel próféta történetét, már többször olvastam, és mindig megragadott engem, Istenhez való hűséges ragaszkodása, ami bizony, a Babiloni fogság idején, nem is volt veszélytelen! Istenhívő életet élni, olyan nép között, mely bálványimádó volt. Dániel, zsidó férfiú volt, Isten Szentlelke által rendkívüli bölcsességgel felruházva. Ezért őt, Nabukodonozor Babilon Királya, magas tisztségre emelte, Babilon mágusai között. Mivel Dániel, megfejtette látomásait. Ezért a Babiloni bölcsek és mágusok között, egyre több irigylője és ellensége támadt. Dániel pedig, ilyen magas tisztségben került át, Dáriusz Király fennhatósága alá. Dániel próféta, ismeretes volt arról, hogy emeleti szobájában, naponta háromszor imádkozva, térdre borult Isten előtt, Jeruzsálem felé nyitott ablakok mellett. Dáriusz Király meg kedvelte őt, alázata, hűsége és bölcsessége miatt. Idővel a Király főemberei és mágusai között, az a hír terjedt el, hogy a Király Dánielt akarja föléjük emelni. Ezért a király főemberei, irigységből, kitalált bűn alapján, vádat emeltek a Király előtt, Dániel próféta ellen. Sikerült nekik rávenni a Királyt arra, hogy Dánielt, - bár koholt vádak alapján - vetesse, az oroszlánok vermébe! De ez lett volna, egy ártatlanul elítélt ember kivégzésének leggyalázatosabb módja. De a főemberek ez a vádja, csak részben volt sikeres. A Biblia: hűségesen örökítette meg, ezt a rendkívüli drámai eseményt. Ebből idézek most, néhány gondolatot. ,,Előhozták Dánielt és vetették az oroszlánok vermébe. És szólt a Király Dánielnek: a te Istened, akinek te szüntelen szolgálsz, Ő szabadítson meg téged. És mikor a Király közel ért a veremhez, szomorú szívvel kiáltott Dánielnek, Dániel! Az élő Istennek szolgája, a te Istened, akinek te szüntelen szolgálsz, meg tudott e szabadítani téged, az oroszlánoktól? Akkor Dániel szólt a Királynak: Király örökké élj! Az én Istenem elbocsájtotta az ő angyalát és bezárta az oroszlánok száját, és nem árthattak nékem: mert ártatlannak találtattam őelőtte, és teelőtted sem követtem el, óh, Király, semmi vétket" Mi nem tudhatjuk: mi ment végbe Dániel szívében, lent az éhes oroszlánok között. Bizonyára, nem ingerelte őket, nem piszkálgatta bajuszukat, imádkozva, békésen ült és Istenre bízta életét. Bízvást mondhatjuk: Isten oltalmában, nyugodtabb éjszakája volt, az éhes oroszlánok között, mint a Királynak fényűző palotájában, mivel fényes körülményei között sem tudott aludni, nem jött álom szemeire. Vádolta őt lelkiismerete, mivel nem tudott változtatni, Dániel helyzetén. Alig várta, hogy megvirradjon, és elsőként sietett a veremhez, hogy érdeklődjön, Dániel súlyos helyzete felől. És csodálatos megkönnyebbüléssel hallgatta Dániel szavait, a verem mélyéből. Király örökké élj! Dániel szívében nem volt semmi vád, semmi neheztelés, Királyával szemben. Szabadító Istenére hivatkozott, aki ismerte Dániel ártatlanságát és megmentette, hűséges gyermeke életét! Hogy ne váljon az éhes oroszlánok eledelévé. De a Dánielre irigykedő, acsarkodó főembereket, a kiéhezett oroszlánok, pecek alatt összezúzták és felfalták. Ha most, mélyen belegondolunk, Isten, hívő népe is, az elmúlt hosszú évszázadok folyamán, sokszor volt hasonló drámai helyzetben, miként Dániel. Mert a Sátán ez az ordító oroszlán, nem csak ijesztgette Isten, hívő gyermekeit, hanem gyakran, kínhalálra is adta őket! Gondoljunk csak, ős keresztyén testvéreink mártírságára! Vagy a középkorban az inkvizícióra. Ám a Sátán, ez az ordító oroszlán, a Golgota halmán fejtette ki leghatalmasabban, Isten elleni dühét, az Úr Jézus kereszthalálában! Gyönyörködve szemlélte, Megváltó Urunk kínos halálát. Akkor ő még nem tudta, hogy ebben a véres kemény harcban, végleg alul maradt! Jézus: halála és feltámadása által, legyőzte őt és a halált! Jézus, a Sátán fejére taposott! Bár a Sátán hatalma, még most is igen nagy, de hatalma és ereje, egyre fogy és végül egy erős angyal láncra veri őt, hogy ezer évig, senkinek ne árthasson! A Sátán még ma is hatalmas szellemi lény, nem vehetjük fel, ellene a harcot, de Jézushoz utasíthatjuk őt, legyőzőjéhez. Mert Jézus a mi védőnk és oltalmazónk! Bűneink miatt viszont mi, méltán kerültünk, ebbe az oroszlánvermű világba! Isten részéről, milyen nagy kegyelem és szeretet, hogy Ő, Egyetlenét küldte le, hozzánk, hogy helyettünk és érettünk, Ő szenvedje el, a ránk szabott halálos büntetést. De a feltámadás napján, élve került ki a sziklasírból, mint egykor Dániel, az oroszlánok verméből! És akik olyan gyermeki hittel bízzák életüket Jézusra, mint Dániel, azok, bizonyosak lehetnek afelől, bár testük itt marad a halálban és elporlad, de hallhatatlan lelkük meg menekül a kárhozat ítélete alól. És a megváltottak hófehér köntösében állhatnak majd Isten dicsőséges trónja elé! Isten, úgy fogadja majd őket, mint hibátlan, szeplőtlen gyermekeit. Úgy vélem: Dániel próféta megpróbált élete, részben előképe volt Megváltó Urunk ártatlan életének! Dániel, győzelmesen került ki, az oroszlánveremből, Megváltó Urunk is, győzelmesen hagyta el, a sötét sziklasírt! Istené a dicsőség, Megváltó Urunk, Sátán és halál feletti, Győzelméért!

Írta: Pecznyík Pál 2013-ban.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Áhitatai  
Köszönjük a negyven évet!
  2013-01-30 18:04:05, szerda
 
  Köszönjük a negyven évet

Negyven év bár hosszú idő,
időtlenben pillanat,
sok örömöt, könnyet, próbát
éltünk, negyven év alatt.

Ezért szívünk Isten iránt,
mély hálával van tele,
hiszen sokszor, csak hajszálon
múlott, kettőnk élete!

Gyermekeink, unokáink
szeme, mosolyt hint reánk,
hát kell ennél nagyobb öröm?
Hála érte, jó Atyánk.

Köszönjük a negyven évet,
és azt: mi még hátra van,
Istenünknek tetsző módon
tölthessük el, boldogan.

Pecznyík Pál Celldömölk

Elhangzott:

Házasságunk negyven éves évfordulóján.

1994. Július 10-én. 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Isten nem kívánja a bűnös ember halálát!
  2013-01-30 18:03:13, szerda
 
  Isten nem kívánja a bűnös ember halálát: Ezékiel. 33, 11.

,,Így szól az én Uram, az Úr - hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról, és éljen" Isten mérhetetlen lélekmentő szeretete sugárzik felénk, bűnös emberek felé, a felolvasott ősrégi próféciából. Ezeket a szavakat, Isten adta Ezékiel próféta szájába. Isten, nem gyönyörködik a bűnös ember halálában és nem kívánja azt. Legtöbb ember, fél a haláltól. Mert az nem jelenti be előre, érkezését. Nem tudják: mikor érkezik, ezért félnek tőle. A halál valóban félelmetes. És csecsemő kortól aggastyán korig, mindenkit, bármikor utolérhet! A temetőkertekben, 1 évestől 100 évesig, minden évszám megtalálható. A halál valóban, idegen tőlünk. De gondolunk-e arra, hogy az nem más, mint Istennel szembeni engedetlenségünk, szomorú következménye? Isten, bizonyára nem örült annak, hogy ellene szegülő bűnös életünkbe, beiktatta a halált! Hiszen Ő, örök életre alkotott minket! Nos, ha erre gondolunk, akkor számunkra a halál nem más, mint egy jótékony személy? Mely lerövidíti földi életünket, néhány évtizedre. Gondoljunk csak bele, ha ez a nyomorult, bűnt kedvelő, fájdalmakkal, és veszekedésekkel, könnyel és gyásszal telített életünk, örökké tartana, akkor mi lenne velünk? Szörnyű még bele gondolni is. Örökké élni, szenvedve, sírva és keseregve. Mivel Isten, beiktatta életünkbe a halált, ezért van halál előtti és halál utáni élet! És bár mind a kettő valóságos, mégis: a legtöbb ember, csak a halál előtti rövid életet tudja elképzelni, és csak azt hiszi el. De Isten, nem nyomorúságra, nem szenvedésre, alkotta meg az embert, és főleg, nem néhány évtizedre, melyet csak elmúló örömök édesítenek meg néha. Isten, örök életre alkotott meg minket, embereket. Olyan örömök és gyönyörök boldog várományosaivá, melyeket parányi értelmünkkel, ma még, fel sem tudunk fogni! Ezért, mind azok, akik csak a halál előtti élet valóságát hiszik el, a halál utáni örökkévaló életet pedig, valótlannak vagy nem létezőnek tekintik, ők, olyan csodálatos és örökkévaló drága ajándékoktól fosztják meg magukat, melyek miatt, a kárhozatban, örökkévaló kínos lelkiismeret furdalásuk lesz. Bár igaz, hogy a halál előtti életről sokkal többet tudunk, mint a halál utániról. A Biblia is, főképpen a halál előtti életről tudósít minket. De mégis, a halál utáni élet valósága is végig vonul, a Biblián! Ha bárcsak rejtve, miként a búvó patak, mely hol a felszínre tör, hol pedig a föld alá búvik. Ez a halál utáni élet, a Jelenések könyvének végén jelenik meg előttünk teljes szépségében. Azt már előbb, taglaltuk, hogy a halál, bűneink szomorú következménye. Azonban Istenünk mérhetetlen emberszeretetére vall, hogy már a Biblia elején ad, csodálatos feloldást, halálos bűneink alól! Szeretett Fiának, Jézus Krisztusnak, a Golgotán: Sátán és halál felett aratott, dicsőséges győzelme által! Hiszen a bűnökre csábító Sátán is, egyik teremtménye Istennek. Ezért, teljes veresége, végérvényes. Még akkor is, ha ma még, próbálja fitogtatni erejét és hatalmát, melyet Isten szűk korlátok közé szorított. Becsapott és elámított követői, rabszolgái, félnek tőle. Bibliánk is úgy ír felőle, mint ,,ordító oroszlán" felől. Az Úr Jézus azonban, nem csak legyőzte a Sátánt és a halált, a kereszten, hanem a Benne hívő emberek bűnit is, magára vállalta! Hogy ,,Aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen" Bár a tékozló fiú módján, mi is, nagyon messze távolodtunk, mennyei Atyánktól, ám Ő: irántunk való kegyelméből és jóvoltából, adott lehetőséget számunkra, a Hozzá való visszatérésre, Fiának, Jézus Krisztusnak: kereszten végbe ment váltságáért! Urunk, még ma is várja, bűnbánó, és Hozzá visszatérő gyermekeit. Milyen csodálatos nagy kegyelem és szeretet, hogy Isten - bár láthatatlanul - a távolból is, szemmel tart bennünket, bűnre csábult gyermekeit. Ő, nem csak lépéseinket ismeri, hanem még a gondolatainkat is! Ismeri múltunkat, jelenünket és jövőnket! A Biblia tudósítása alapján, ,,Ő még fejünk hajszálait is számon tartja" Mégis, a legtöbb bántás, szidás és vádolás, azoktól éri Őt, akikről naponta gondoskodik, erőt ad munkáik végzéséhez, védi és óvja őket, olyan vészes helyzetekben, melyekről ők nem is tudnak! És ha már az Ó szövetség idején is, Isten várta a bűnös ember megtérését, hozzá fordulását, mennyivel inkább várja ma, a mi nemzedékünk megtérését, amely már a végidők előszobájában lépeget! Ragadjuk meg hát, Istennek szent Fiában felénk nyújtott lélekmentő kezét, mely átemelhet minket, e múló világból, az örökkévaló új világba! Az Istennel való örök együttlétre, dicsőséges országában. Szomorú, hogy sokan gőgből vagy dacból, ellökik maguktól, a drága lélekmentő kezet! A maguk erejére, értelmére, bölcsességére támaszkodnak. Vallják: nagy kevélyen, nekik nincs szükségük, sem kegyelemre, sem bűnbocsánatra. Nem hiszik el, hogy az eredendő bűn, rájuk is vonatkozik. Bűntelennek, hibátlannak vallják magukat. Isten, bizonyára, szomorúan nézi, büszkeségüket, keményszívűségüket. Mert Ő, már látja: amit ők most még nem láthatnak, hogyan folytatódik majd, örökkévaló kínjuk, szenvedésük, a kárhozatban! ,,Pedig Isten, nem kívánja a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy bűneiből megtérjen és éljen" Alkotójával, a dicsőség honában örökké!

Írta: Pecznyík Pál 2013-ban.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Áhitatai  
Fut az ember!
  2013-01-30 18:01:17, szerda
 
  Fut az ember!

Isten elől fut az ember,
színe elé lépni nem mer.
Balgán, azt gondolja szegény,
nem ér utol Isten, a Vén!
Ámde Isten, már ott várja,
ahová fut, fürge lába.
Isten elől, hiába fut,
elkoptathat ezer sarut.
Nem ér utol, ő azt véli,
halálszolga, utoléri!
Menekülő, végre meg áll,
útját, lezárja a halál.
De a lelke, tovább vonul,
lelke sátra, a sírba hull.
Bűnét: nem teheti másra,
ha szólítják, számadásra!
Nem mondhatja: én nem megyek,
nincs mit, Isten elé tegyek.
Mert amíg a földön voltam,
csak önmagamra gondoltam.
Számadásra: üres kézzel,
bíró elé lépni, szégyell.
Gyűjtötte a bűnt, halomra,
nem számíthat jutalomra.
Bíró villámtekintete
rá hull, s remeg lába, keze.
Mit érdemel? Kárhozatot!
Mert híjával találtatott!

Pecznyík Pál
Celldömölk
2013. I. 30.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Búcsú vers temetés napon!
  2013-01-30 18:00:29, szerda
 
  Búcsú vers, temetés napon.

Életemben a Nap alatt,
eljött a végső pillanat.
Végleg meg állt, verő szívem,
véget ért földi életem.
Lelkem itt hagyta testemet,
földi por, mennybe nem mehet!
Testem koporsóba zárva
pihen, temetésre várva.
Egyszerű koporsóm felett,
hangozzon istentisztelet.
Had lehessen temetésem
felhívás, hogy el ne késsen
az, ki Jézust nem ismeri,
még ma, adja szívét neki!
Elföldelve, Lelkem sátra,
vár, a nagy feltámadásra!
Arasznyi volt földi pályám,
Istenhez szállt, érte hálám.
Ne ejtsetek könnyet értem,
szebb hazámba, hazaértem!
Ott nincsenek évek, napok,
nemsoká új ruhát kapok.
képzeletfeletti szépet,
melyen nem fog, az enyészet.
Urunk hívó szent szavára
ti is jöttök, nemsokára.
Haláltól ti ne féljetek!
Jézus győzött, hogy éljetek!
Megváltónkkal együtt leszünk,
s örök fényben örvendezünk.
Pecznyík Pál Celldömölk, 2013. I. 28.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Bizzuk Istenre életünket!
  2013-01-30 17:59:39, szerda
 
  Bízzuk Istenre életünket!

Az Úr oltalmában, keze védelmében,
még hajam szála sem görbülhet meg nékem!
Ez olyan oltalom, oly biztos védelem,
melyet ez a világ, nem adhat énnekem.
Csak merjek Uramban bízni én, egészen,
Ő győztesen visz át, minden bajon, vészen!
A három ifjú is, tüzes kemencében,
nem égett meg, s kijött, sértetlenül, épen.
Dániel is ott ült, oroszlánok között,
angyali védelem volt, élete fölött!
Péter: láncra verten aludt, börtön mélyén,
mégis kiszabadult, mentő angyal révén!
A Filippi börtönt, földrengés rázta meg,
Isten, Pált és Sílást, ím így, mentette meg!
Mind: aki életét átadja Istennek,
érte már Ő felel, Ő Ura, mindennek!
Ezért, ki Istenre meri bízni magát,
győzelmesen vonul, tűzön és vízen át!
Meg halnak mellette, jobbról is, balról is,
Isten védelmében lehet ő, akkor is!
Merjük hát Istenre bízni, az életünk,
hiszen csodálatos célja van, mivelünk!
Magához emelni. dicsőség honába,
melybe be nem léphet, istentelen, lába.
Abban csak mi leszünk, akik hiszünk Benne,
ha nem győzött rajtunk, világ Fejedelme.

Pecznyík Pál Celldömölk 2013. I. 29.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
A test lámpása a szem!
  2013-01-30 17:58:31, szerda
 
  A test lámpása a szem: Máté. 6, 22.

A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, egész tested világos lesz. Ha pedig a te szemed gonosz, egész tested sötét lesz" Máté. 6, 22. Isten, csodálatosan alkotta meg, az emberi testet. A test: minden tagja, fontos szerepet tölt be a testben. Ezért a testnek egyik igen fontos tagja, a szem. A szemről, sok mindent tudunk. De a legkevesebbet arról, hogy hálát adjunk érte Alkotójának, Istennek! Mi emberek: legtöbben nem is gondoljuk, hogy látó szemünk, milyen nagy ajándéka Istennek. Láthatjuk szüleinket, szeretteinket, láthatjuk Isten csodálatos szép világát, Vajon eszünkbe jutnak e, vakon született embertársaink? Akiknek nem adatott meg, ez a csodálatos ajándék. Pedig mi, látó emberek, semmivel sem vagyunk különbek, vakon született embertársainknál. Mi is: hozzájuk hasonlóan, kegyelemre szoruló bűnösök vagyunk! Ők: - látás hiányában - egy egész életet, kénytelenek sötétségben eltölteni! Nem láthatják szeretteiket, nem gyönyörködhetnek színes virágokban, nem láthatják, a nyári szélben hullámzó búzakalásztengert, nem gyönyörködhetnek énekes madarak sokszínű tollazatának színpompájában, hegyek, erdők és rónák szépségében. Tengerek hullámzásában, abban a nagy halak játszadozásában. Nem láthatják a fény forrását sem, a Napot. Nem láthatják eső után a ragyogó szivárványt, a légben úszó fodros felhőket. Nem láthatják: derült éjszakákon, a csillaghímes égboltot. És még lehetne sorolni, mi mindent nem láthatnak. Nekünk pedig: látószemű embereknek, mind ez a szépség megadatott, ingyen kegyelemből, Isten ajándékaként. Sajnos, mi legtöbben, természetesnek vesszük, hogy van látó szemünk. Nem tekintjük azt, Isten ajándékának! Ebben az ajándékban, magam is érintett vagyok. Mivel már évek óta, csak a ball szememmel látok. Szoktam is emlegetni néha: ha Isten, csak egy szemmel, alkotta volna meg az embert, akkor én már, senkit és semmit, nem láthatnák. Sem szeretteimet, sem Isten csodálatos szép világát. Milyen csodálatos: a látó és a vak ember létezése is, előre mutat, az örökkévaló fényre és sötétségre! De ezt: csak kevesen veszik észre. Vajon gondolunk-e arra, hogy látó szemünknek, a sebességgel kapcsolatban is szerepe van? Ma már, a sebességet is mérjük. Mérjük az autó sebességét, a repülőgép sebességét, a rakéták sebességét, földünk: Nap körüli száguldó sebességét. A fény sebességét. De mind ezeket felülmúlja, szemünk látó sebessége! Ha derült éjszakán, feltekintünk a csillagos égre, egy pillanat alatt, látjuk a hajnalcsillagot, vagy a tejútrendszert. Nem vagyok csillagász, így nem ismerem, a Föld és a tejút közötti roppant távolságot, kilométerekben. De szemünk látása, egy pillanat alatt meg teszi, ezt a nagy távolságot! Nos, ez is, Isten csodái közé tartozik, csak mi, nem gondolunk vele. Azonban, eddig még nem esett szó, a legfontosabb dologról, arról, hogy látásunkat jóra, vagy rosszra használjuk e! Istennek tetszően, vagy sem. Eszembe jut most, ifjú korom, amikor még magam is, világi életet éltem. Hogyan felejtettem tekintetemet, olyan dolgokon, melyek miatt megszomorodott, mennyei Atyám! Irigykedtem, a nálamnál szebb arcú emberekre, a nálamnál erősebb fizikumú emberekre, mivel vékony, vézna gyerek voltam. Irigykedtem a vagyonosabb, és híresebb emberekre. Szemeim vágya kívánsága, sokszor olyan nézésre csábított, amit most, orcapirulással szégyellek. De akkor még nem tudtam, hogy a mindent látó Isten, távolról figyelte életemet, és látta azt. Itt is sorolhatnám, mi minden rosszra tudja használni az ember, látó szemeit. Isten azonban, nem azért ajándékozott meg minket, látó szemekkel, hogy csak teremtett világában gyönyörködjünk, hogy szemeink kéjes kívánságait kielégítsük, hanem azért, hogy környezetünkben, gyülekezetünkben, tovább adjuk, ránk áradó szeretetét, meglássuk, és segítsük, segítségre szoruló embertársainkat. ,,Ne csak a magunk javát keressük, hanem a másokét is" Különösen is azokét, akik nem a saját hibájukból kerültek súlyos élethelyzetbe. És segítő, mentő szeretetre van szükségük. A látás szempontjából is, drága példaképünk, az Úr Jézus! Ő, nem csak meglátta a segítségre szoruló nyomorult embert, hanem segített is rajta! Gyógyított vakot, bénát, leprást, halottat támasztott életre! A hívő ember is, szomorúan látja, Jézus nélkül élő, csak önmagával törődő, küszködő embertársát. Akinek eszébe sem jut, hogy két szeme világáért, hálát adjon Istennek. Látását is, mint minden mást, természetesnek veszi. De a legszomorúbb az, hogy van lelki vakság is! Lelki vonatkozásban pedig, minden ember vakon lép be, ebbe az elmúló földi világba! De az Úr Jézus, éppen e miatt, jött le közénk a földre! ,,Hogy hirdessen a foglyoknak szabadulást, a vakok szemeinek megnyílását" /Lukács. 4, 18./ Lehet élni egy életen át, látó szemekkel és lehet élni, vakon. Döbbenetes azonban, hogy a lelki vakokra, örök sötétség, a kárhozat vár! De a lelki látókra, Isten fényes, dicsőséges országa, Isten közelében! A gyógyító erő pedig, Jézusnál, Jézusban van! Akik hisznek Benne, és megértették, hogy halálos bűneiket, Jézus magára vállalta és véglegesen keresztre szögezte! Azok egyszerre lelki látókká váltak, és már most, az örök élet részesei lettek. És annak a dicsőséges örök országnak polgárai, melynek teljes szépsége és ragyogása, testi haláluk után fog kibontakozni, teljességében. Összegzésül pedig, legyünk hálásak Istennek, szemeink világáért, és legnagyobb kegyelmi ajándékáért, örök életünkért.

Írta: Pecznyík Pál 2013-ban.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Áhitatai  
A szeretet himnusza!
  2013-01-30 17:57:39, szerda
 
  A szeretet himnusza!

Ha nincs szívemben szeretet,
miért kaptam szemeimet!
Sok szenvedő embertársam,
elkerüljem? Meg ne lássam?

Ha nincs szívemben szeretet,
mozdíthatok érchegyeket,
s jótetteim, bármily nagyok,
Isten előtt, semmi vagyok.

Vagyonomat szétoszthatom,
éhezőket, jóltarthatom,
ha szeretet nélkül élek,
Isten előtt: mit sem érek!

A szeretet csodálatos,
örömre vált, a bánatos,
saját javát nem keresi,
ellenségét is szereti.

A szeretet véghetetlen,
cselekvése, érthetetlen,
önként feláldozza magát,
bűnöst: mennybe vihessen át!

Most csak rész szerint ismerünk,
így látta jónak Istenünk.
Ám ha, teljességre jutunk,
színről - színre látjuk Urunk!

Hit, remény, szeretet, három.
Csak egy jut át, éghatáron!
Elpusztítani, nem lehet,
mivel Isten, a szeretet!
Pecznyík Pál Celldömölk, 2013. I. 29.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
A nagy utazás.
  2013-01-30 17:56:35, szerda
 
  A nagy utazás: II. Korintus. 5, 7-9.

,,Mert hitben járunk, nem látásban. Azért igyekezünk is, hogy akár itt lakunk, akár elköltözünk, néki kedvesek legyünk" Bizonyságtételemhez, a fenti címet, szándékosan választottam. Mert az Isten által teremtett emberiség életét a földön, többek között, egy nagy utazáshoz hasonlónak tudom elképzelni. Ennek az utazásnak induló állomása, a látható világban van, cél állomása pedig, a láthatatlan világban. De ezt a hosszú utazást, még a halál sem akadályozhatja meg! Mivel nekünk, hallhatatlan örökkévaló lelkünk van, mely Istentől származik. A biológiai halál pedig, csak lelkünk ruhájára, testünkre vonatkozik, mely itt marad és elporlad. Ugyanis, a halál csupán határvonal, a látható és láthatatlan világ között. A halálban nem történik más, mint az, hogy egyik pillanatban lezárul testi szemünk, a másik pillanatban, kinyílik lelki szemünk, hallhatatlan lelkünk pedig vonul tovább, az örök cél állomás felé! Ezen a látható földön, 2 láthatatlan vonat közlekedik. Az egyik: üdvösség vonata, a másik: a kárhozat vonata. Az egyik vezetője Jézus, a másiké a sátán. Az egyiken, Isten fiai utaznak, a másikon a világ fiai. A világ vonatán utaznak a nemzetek, fehérek, sárgák, feketék. Különböző vallások hívei, keresztyének és pogányok. A kegyelmes Isten pedig, lehetőséget adott minden embernek arra, hogy megtérés és újjászületés által, átszállhasson a Sátán vonatáról az Úr Jézus vonatára! Azonban, erre az átszállásra, minden embernek csak halála percéig van lehetősége! De mivel senki sem tudja előre, élete utolsó óráját, ezért válik kimondhatatlanul fontossá, az ember megtérése, újjászületése! Nem lehet halogatni, mert az veszélyes lelke számára. Mivel halála után, erre már nem lesz lehetősége! Azonban, a Sátán vonatán utazók legnagyobb része, nem is gondol, a halál utáni életre! El sem hiszi, hogy van egy örökkévaló láthatatlan világ! Pedig, mindkét vonat végállomása, abban van! A Sátán vonatán utazók túlnyomó része, abban a téves tudatban él, hogy élete végállomása a temető. Ezek az emberek, megfeledkeznek arról, hogy porráváló testük, csak ideiglenes ruhája, hallhatatlan lelküknek. Amely, haláluk után, tovább vonul, örök cél állomása felé. Ezért van az a mohó kívánság, a látható anyagiak felé? Mindent megszerezni, mindent kicsikarni ebből a látható világból, örömöket, gyönyöröket, élvezeteket, gazdagságot, hírnevet. Főképpen pedig mindent a maga javára, mielőtt szíve végleg meg áll. Azonban, ez alól a mohó gyűjtés alól, a keresztyén ember sem kivétel. Különösen a vallásos emberek, akik Istennek is, és embereknek is akarnak tetszeni. Azonban, két úrnak szolgálni, lehetetlen! Nos, a Sátán vonata, ilyen emberek tömegével robog a földön át, a kárhozat felé. Istennek drága kegyelme az, hogy lehetőséget ad, minden ember számára, átszállásra, a Sátán vonatáról, az Úr Jézus vonatára! Megtérés és újjászületés által! Csak így válhatnak a világ fiai, Isten fiaivá! Milyen csodálatos. Az Úr Jézus vonatán, már nincsenek nemzetek sem felsőbb vagy alsóbb rendű emberek, hanem ahogyan a Biblia írja" Nincs zsidó sem görög, sem szolga, sem szabad, sem férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok, a Krisztusban" Isten, hívő gyermekeinek közösségében, elmosódnak a határok, a különbségek. Ők, egy nagy hívő családdá válnak. Abban, Isten fiaivá. Ez a láthatatlan vonat pedig, - hála Megváltó Urunk váltságának - a dicsőséges mennyei cél állomás felé robog velünk! Bár ezen a vonaton is vannak örömök lelki kísértések, bűn elleni harcok, bűn miatti szomorúság. Ámde mind ezeken átsegít minket, győzedelmes Megváltó Urunk! Amint már említettem, a halál nem végállomás, hanem csak határvonal, a látható és láthatatlan világ között. Isten eredeti tervében, valószínűen nem szerepelt a halál. Mivel az, bűneink következménye lett. Hála legyen az Úr Jézus halálfeletti győzelmének, aki kínos kereszthalála által, legyőzte a halált! De az örök halál, mégis csak létezik. Ám csak azok számára, akik nem hisznek Jézusban, akik nem hisznek a feltámadásban! Nem hisznek, az Úr Jézus, halál feletti győzelmében! Az örök halálra, borzalom még gondolni is. Hiszen az, a kínok és gyötrelmek örökkévaló helye. Az pedig, a Biblia tanúsága szerint, ,,az Ördögnek és az ő angyalainak készítetett" tehát, nem nekünk, embereknek. Ha az mégis, a legtöbb ember örök lakóhelye lesz, annak, nem Isten az oka, hanem mind azok, akik még földi életük idején, nem tartották fontosnak, hogy az Úr Jézusban való hit által megtérjenek Hozzá, bűnbánat és újjászületés által! Ők, továbbra is, a testi kívánságok és élvezetek miatt, a Sátán vonatán maradtak. A mi korunkban, térben is, időben is, két vonaton utaznak az emberek, a látható világból, a láthatatlanba. az ideig valóságból az örökkévalóságba! A hívás pedig folyamatos, mindkét vonat utasai számára, ,,Jöjjetek énhozzám, mindnyájan" mondotta Jézus. Ez a hívás pedig, mindenkinek szól, kivétel nélkül. De főleg, a Sátán vonatán utazók felé! Igehirdetésekben, bizonyságtételekben. Sajnos: a hívás, mégis csak, kevesek szívét vonja az Úr Jézus felé! A legtöbb ember, elengedi füle mellett. Csak vízszintes síkon tudja elképzelni az életet. A függőleges síkon való életet, el sem tudja képzelni. Valótlannak, nem létezőnek tartja. A Sátán pedig azon szorgoskodik, hogy az üdvösség vonatán utazók közül, az ő vonatára csábítson át, tétovázó, és hitben gyenge embereket. Egy ilyen rövid bizonyságtételbe, nehéz belefoglalni mind azt, ami egy ilyen nagy utazással kapcsolatos dolog. Azonban, Isten Szentlelkének vezetésével mégis, szerettem volna rámutatni, a két vonat közötti nagy különbségre. mind azok számára, akik velem együtt, még a két világ közötti határvonal, vagyis: a halál innenső oldalán élnek. Amíg a szívük dobog, van lehetőségük, az Úr Jézusban való hit által, megtérésre, újjászületésre! És a Sátán vonatáról, átszállni, az Úr Jézus vonatára! A múló idő pedig, mindenkit serkent és siettet, hogy ki - ki, mielőbb döntse el, átszáll e, vagy sem. Mert a könnyelműség, halogatás, örökre megfoszthatja őt, az Istennel való boldog élet örömétől és gyönyörűségétől. Melyet Isten készített, az Őt szeretők számára.

Írta: Pecznyík Pál 2013-ban.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Áhitatai  
Utolsó kérés!
  2013-01-21 18:11:25, hétfő
 
  Utolsó kérés!

Ma még nem tudhatom,
földön meddig élek,
földünk vándorai,
egy nap: sírba térnek.
Földi vándorlásom,
Atyám, ha bevégzem,
s mielőtt kialszik,
kicsi élet - mécsem,
utolsó kérésem,
intézhessem hozzád,
mire vágyva vágytam,
megláthassam Orcád!
Kérhet e még többet,
egy megváltott gyermek,
ha szemem örökké
gyönyörködhet Benned!
Országodban: amely
csodálatos, fényes,
amelyben az élet
örök: dicsőséges!

Pecznyík Pál
Celldömölk
2013. I. 21.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 31 
2012.12 2013. Január 2013.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 31 db bejegyzés
e év: 318 db bejegyzés
Összes: 4398 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 5
  • e Hét: 197
  • e Hónap: 4092
  • e Év: 87256
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.