Belépés
jaksika.blog.xfree.hu
"Nemes szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek, csupán tiszta szív és sok sok szeretet" J.I. Jaksika
1951.07.31
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 15 
Mert nélküled nem tehetek semmit,
  2013-02-26 21:34:26, kedd
 
 

Uram, kihoztál engem a holtak hazájából, életben tartottál, nem roskadtam a sírba. (Zsolt 30,4)

Ekkor odamentek a tanítványok Jézushoz, felébresztették, és így szóltak: "Mester, Mester, elveszünk!" Ő pedig felkelt, ráparancsolt a hullámokra, mire azok lecsillapodtak, és csendesség lett. (Lk 8,24)
Mennyei Atyám! Köszönöm, hogy meghallgatsz!

Nyomorúságom idején az Úrhoz folyamodom, kezem éjjel is kitárom feléje lankadatlanul, de lelkem nem tud megvigasztalódni. (Zsolt 77,3)

Eljutni a lelki békességre, azt hiszem ez minden ember vágya. Megbékélni életünkkel, helyzetünkkel, életünk történéseivel. Problémáink feldolgozása nem egyszerű, hiszen annyiszor keressük az indokot, miért pont velünk történik a rossz, mivel érdemeltük ki, és minden sérülés, minden lelki nyomor mélyen belevésődik tudatunkba, elfelejteni nem tudjuk őket, csak jó mélyre temetni önmagunkban. Ez persze nem megoldás. A sok egymásra rakódó negatív tapasztalat belülről őrli lelkünket-testünket.
Még nehezebb azt elviselni, mikor mindezzel az Úrhoz kiáltunk, de a választ, az ő hangját nem halljuk, nem értjük. Jézus arra tanít bennünket, hogy ne lankadjunk meg, akár a legnagyobb mélységből is felemelnünk a fejünket, kérni Atyánk segítségét. Hiszen hi szünk abban, hogy segítsége nem marad el, számon tartja életünket, még a kövekből is támaszt tanítványokat, olyanokat, akik megtalálva lelkük békességét, tudják mi a küldetésük a világban.

Érzékeid a testi látást, értelmed az ész látását, hited Krisztus látását adja neked. A hit végtelen gazdagságát te nem tudod magadnak megszerezni. Istennek adománya az. Jézus Krisztus csodálatos ajándéka, amelyet a kereszteléskor az Egyház közvetítésével kaptál. Hinni annyi, mint mindig Jézus Krisztussal találkozni, és ezáltal megtanulni az ő szemével látni. (M. Quist)

Kegyelmes Úr Jézus Krisztus! Gyenge vagyok: vonj magadhoz, mert ha nem vonsz, nem tudlak követni. Adj erős lelket, amely kész arra, hogy segítségeddel kövessen, jóllehet a test erőtelen. Mert nélküled nem tehetek semmit, legkevésbé azt, hogy érted halálba menjek. Adj készséges lelket, az igaz hitben rettenthetetlen szívet, bizonyos reménységet, hogy érted türelemmel és örömmel tegyem le életemet.
 
 
0 komment , kategória:   H. Napi Ige.  
Igen nagyon várom
  2013-02-26 21:31:27, kedd
 
 igaz még nem virágzik, de a hegyei bujnak ki már a földből, ez a tavasz jele már a kertünkben..
 
 
1 komment , kategória:   B. Ditke.  
Ragyogóan süt a nap,
  2013-02-26 17:03:49, kedd
 
 


A legnagyobb bolondok gyakran okosabbak azoknál, akik kinevetik őket.
George R. R. Martin
Kivánok ilyen meseszép napot, mint amilyen most nálunk van.
Ragyogóan süt a nap, reménykedjünk a tavaszban!
Puszi., Zsóka


Gondolkodás
nélkül tanulni:
kárba veszett munka.
De tanulás nélkül gondolkodni veszélyes.
Konfuciusz


 
 
1 komment , kategória:   B.Zsoka. Zsokanita.  
Uram, kérlek, segíts,
  2013-02-18 18:39:39, hétfő
 
 

Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot, vétkezve az Isten ellen?! (1Móz 39,9c)

Tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. (Zsid 12,1b)

Uram, kérlek, segíts, hogy a gyülekezetem mindig téged dicsőíthessen!

A tanítványok egy szívvel, és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. (ApCsel 1,14)

Egy szívvel egy lélekkel. Milyen csodálatos kifejezés ez a tökéletes gyülekezeti egységre. Talán mondhatnánk, hogy ez csak egy ideál, amit soha nem lehet elérni. De valóban elérhetetlen ez a cél? Valóban megvalósíthatatlan?
Talán mégsem, hiszen a világban is vannak tökéletes egységben működő közösségek. Ilyen közösséget alkotnak a csoportsportágakban szereplő sportolók is. Mindent félretéve együtt készülnek, edzenek, hogy a versenyen győzelmet arathassanak, és dicsőséget szerezhessenek az országuknak. Egy szívvel, egy lélekkel küzdenek a közös cél eléréséért. Nekünk is küzdenünk kell, de egy sokkal magasztosabb ügyért, Krisztus ügyéért. Ahhoz, hogy egy gyülekezet igazi közösséggé váljon, elengedhetetlen a Jézusra való közös figyelés. Az imádság ajándéka az, ami elősegíti ezt. A jeruzsálemi gyülekezetben felismerték, hogy a Jézushoz intézett közös imádság teszi őket egységessé a különböző emberi tulajdonságok ellenére is. Egyedül így tudunk egységes, egészséges gyülekezetben élni, ha az imádság erejét felhasználva közösen dicsérjük az Urat. A közös imádság révén megismerhetem embertársam Jézushoz való viszonyát, ami erősíthet engem is. Áldjuk az Urat kitartóan egy szívvel és egy lélekkel!

A közös imádat az új élet egyik hajtásának a sarja. A mennyben élvezik ennek gyönyörét, és ahol az imádat a legbensőbb, ott van a legközelebb a menny a földhöz. (C. H. Spurgeon)

Drága Jézusom! Kérlek, segíts nekem, hogy el tudjam fogadni felebarátomat. Tudom, ha ez nem valósul meg, akkor nem válhatok a gyülekezet építőjévé. Kérlek, add, hogy legyőzhessem félelmeimet, és a közös imádsággal téged imádhassalak!
 
 
1 komment , kategória:   H. Napi Ige.  
Segíts nekünk
  2013-02-18 18:35:57, hétfő
 
 

Lásd meg nyomorúságomat és gyötrődésemet, és bocsásd meg minden vétkemet! (Zsolt 25,18)

És titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben..., Krisztussal együtt életre keltett megbocsátva nekünk minden vétkünket. (Kol 2,13)

Segíts nekünk, hogy az igazi értékeket lássuk meg!

Jézus ezt mondta a gazdag ifjúnak: Egyvalami hiányzik még belőled: menj, add el, amid van, és oszd szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben; azután jöjj, és kövess engem. (Mk 10,21)

Mennyi minden hiányzik a mi életünkből? Sokszor panaszkodunk a pénz szűke miatt, vagy elégedetlenek vagyunk munkánk miatt. A mai világban a pénz dominál, és mindent ez határoz meg. Mindent meg lehet pénzért vásárolni. Házra van szükséged, nézz körül a terjeszkedő, modern lakótelepeken! Új autót akarsz venni, akkor úton-útfélen autókereskedők mutogatják a legújabb típusú autóikat. Szeretetre van szükséged, akkor azt is megveheted, mert a pénzed által mindenkit könnyen megnyerhetsz magadnak! Hiába gondoljuk azt, hogy a pénz minden problémánkra megoldást jelent, ha szívünk valójában boldogtalan és üres!
A pénz nem minden! - mondja nem véletlenül a mondás. Jézus is erre hívja f el a figyelmünket a gazdag ifjú történetében. Szép dolog a gazdag ifjútól, hogy betartja a törvényeket és azok szerint él, csak a szíve üres. Krisztus követéséhez ki kell üresíteni a szívünket, hogy teljesen Jézus tölthesse be azt. A gazdag ifjúból csak egy dolog hiányzott, hogy pénzét és gazdagságát nem adta fel. Mi is sokszor esünk ebbe a csapdába, hogy késznek érezzük magunkat Krisztus befogadására, de mellette még nem mondtunk le a gazdagságról! Ne keseregjünk amiatt, ha kevés, amink van, hanem figyeljünk Krisztusra, és nem fog semmi sem hiányozni a mi életünkből.

Én Istenem! Pótold erőben, ami hiányzik még belőlem. Taníts igédhez igazodni, bölcsességedben bizakodni. (Szemlér Ferenc)

Urunk! Segíts nekünk, hogy le tudjunk mondani olyan dolgokról, amelyek nem feltétlenül szükségesek a boldogságunkhoz! Légy velünk, hogy teljesen neked tudjunk élni, hogy szívünkben Krisztus legyen!
 
 
0 komment , kategória:   H. Napi Ige.  
Uram, halld meg hangomat!
  2013-02-18 18:31:55, hétfő
 
 

Bizony, örömmel jöttök ki, és békességben vezetnek benneteket. (Ézs 55,12a)

Jézus ezt kérdezte a tanítványoktól: "Amikor elküldtelek titeket erszény, tarisznya és saru nélkül, volt-e hiányotok valamiben?" "Semmiben" - válaszolták. (Lk 22,35)
Serkenj fel, Uram! Ébredj álmodból,
és siess segítségünkre!

Miért rejted el orcádat, miért feledkeztél meg
nyomorúságunkról és ínségünkről?
Szóbeszéd tárgyává lettünk a népek között,
fejüket csóválják miattunk a nemzetek.
Lelkünk a porba hanyatlott,
testünk a földhöz tapadt.
Urunk, siess segítségünkre,
válts meg minket irgalmadból!

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak
és a Szentléleknek,
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor,
és mindörökkön-örökké. Ámen.

Serkenj fel, Uram! Ébredj álmodból,
és siess segítségünkre! (Zsolt 44)

De nekem olyan jó Isten közelsége! Uramat, az Urat tartom oltalmamnak. Hirdetem minden tettedet. (Zsolt 73,28)

A mi mennyei Atyánk csak egy imádságnyi távolságra van tőlünk! Jó ebben a távoli közelségben érezni, hogy imádságaink meghallgatásra találnak. Ezért imádkozzunk hozzá szüntelenül?
Imádkozzunk , ha Istenünk megáldott minket, és vidáman folynak életünk napjai. Ha szépnek tartjuk ezt a szép világot, legyünk készen érte Atyánkat áldani. Mert szép az élet, és békesség van szívünkben. És ha utunkon szedhetünk örömvirágot, imádkozzunk, hogy Istenünk áldását adta ránk.
Imádkozzunk, ha szívünket szomorúság szorítja, és ha könnyhullatással sózzuk kenyerünket, ha napunkat sötét felhő borítja, és akiket szerettünk, mind eltemettük.
Imádkozzunk, és mindenkor gondoljunk Istenünkre, mert megáld ő minket örömben és szenvedéseinkben. És az öröm ne szédítsen el minket, és ne sértsen tövis. Higgyük el, az a boldogság titka itt ezen a földön, ha a mindenünk, ha a legdrágább kincsünk sírunkig a mi mennyei Atyánk. Ha őhozzá köt a hit mindörökre?
Imádkozzunk, és áldás száll a fejünkre?

Tudom, hogy minden felvirradó nap közellétedet hirdeti, és minden rám vonatkozó terved javamat szolgálja. Ha jönnek a sötét órák, kérlek, mutasd meg az utat, melyen járva, üdv őségre juthatok! (J. Klepper)

Uram, add, hogy örömömben és bánatomban egyaránt össze tudjam tenni kezeimet.
 
 
0 komment , kategória:   H. Napi Ige.  
Az ő isteni ereje megajándékozott
  2013-02-18 18:28:40, hétfő
 
 

Gyászukat örömre fordítom. (Jer 31,13b)

Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk. (2Kor 4,17) Uram, taníts meg utadra, vezess a helyes ösvényen. (Zsolt 27,11)

Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. (2Pt 1,3)

Mindaz, amiről a világ azt hiszi, hogy megvan neki, nekünk igazán megvan Krisztusban. Az Istentől született ember Istenben él. Mint ahogy a külső ember, amely a földből vétetett, csak a földből élhet, úgy a belső ember, amely Istentől született, csak Istenből élhet. Van egy olyan világ, amellyel semmiféle egyezményekbe bocsátkoznunk nem szabad, de van egy elveszett világ, amelyet szeretnünk kell. Ezt a világot Isten úgy szerette, hogy egyszülött Fiát adta oda érte. Így ismertük meg Urunkat, és ebbe a világba hívott el minket, hogy legyünk a világ világossága. Vajon imádkozunk elég kitartóan elveszett emberekért, vagy csak mindig magunkért imádkozunk? Emlékezzünk Ábrahámra, hogyan hajolt meg, és könyörgött Isten előtt Sodomáért. A Krisztus dicsőségével és erejével elhívott ember nem lehet közönyös az emberek sorsa, állapota iránt. Ahogyan Jézus sem szólhatott és cselekedhetett másképpen, mint ahogy az Atya mondta neki, úgy ha Krisztusban vagyunk, mi sem tehetünk másképpen. Aki Jézusban hisz, cselekszi azt, amit ő mond, megtartja beszédét és szereti őt.

Aki Istenben van, elég dicsősége van annak, mert Isten maga annak dicsősége. Nem lehet több dicsőségünk, mintha mindenkor Istennek adjuk a dicsőséget. (Guyon asszony)

Dicsérlek téged, nagy Isten, mindörökkön-örökké hirdetem a te neved dicsőségét. Adj szívembe téged imádó szent érzületet, tégy engem, szegény, bűnös gyermekedet neved magasztalásának hírnökévé.
 
 
0 komment , kategória:   H. Napi Ige.  
Az Úr teljesítette kérésemet,
  2013-02-18 18:09:55, hétfő
 
 

Az Úr teljesítette kérésemet, amit kértem tőle. (1Sám 1,27b)

Jézus Krisztus mondja: "Higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek." (Mk 11,24)

Nem olyan-e az én igém, mint a tűz - így szól az Úr -, vagy mint a sziklazúzó pöröly? (Jer 23,29)

A tűz világosságot, meleget nyújt annak az embernek, aki közelében van, de ugyanakkor éget is. A tűzről azt is tudjuk, hogy csak úgy tud égni, ha van mit felemésszen. Itt Isten igéje, mint tűz jelenik meg, ami arra akar utalni, hogy Isten igéjét naponként olvasva, a Szentlélek rávilágít mindazokra a bűnökre, amelyet naponként elkövetünk. Azáltal, hogy felismerjük bűneinket, az ige bűnbánatra ösztönöz. Isten tűz- és füstoszlopban vezette választott népét a pusztában. Az Isten igéjének tehát nemcsak megtisztító ereje van, hanem képes arra is, hogy vezesse azt az embert. Isten az égő csipkebokorból beszél Mózessel, így küldve el őt a szabadulásra vágyó néphez, amely arra utal, hogy Isten az ige által beszél velünk is, és az igéje által nyilvánítja ki szent akaratát. Sokak bevallása szeri nt azért nem olvasnak Bibliát, mert nem értik azt. Nem csoda, ugyanis az ige megértéséhez a testté lett Igét, Jézus Krisztust kell a szívünkbe fogadnunk. Engednünk kell azt is Krisztusnak, hogy mint sziklazúzó pöröly lerombolja bennünk a gonosz által felépített választófalat. E fal az irigység, az utálat, a részegség, a paráználkodás, a hazugság és más bűnök tégláiból épült. Így a régi énünket legyőzve, a Szentlélek újonnan szül bennünket Istennek a Krisztusban adott kegyelme által.

Nem vagyok más, csak üres edény. Tölts meg hát Lelkeddel engem! Igédnek áldott szent ereje hadd munkálkodjék már bennem. Rajtam keresztül áradj, Uram; ragyogjon fényed szerte, hogy általam sok-sok árva szív békéjét benned meglelje. (Sűrű sötét van mindenfelé... - Ismeretlen szerző)

Szerető Istenem! Köszönöm, hogy elküldted a megtestesült Igét, hogy ledöntse a bennünk tornyosuló falakat, és köszönöm, hogy Krisztust elfogadva megérthetem a te drága igédet.
 
 
0 komment , kategória:   H. Napi Ige.  
Az egyetlen, amit Istennek adhatunk
  2013-02-18 18:05:52, hétfő
 
 

Én, az Úr, vagyok a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. (Ézs 48,17)

Jézus Krisztus mondja: "Ne hívassátok magatokat tanítóknak se, mert egy a ti tanítótok: a Krisztus." (Mt 23,10)

Ujjongó hangon mondjátok el, hirdessétek és terjesszétek a föld határáig! Mondjátok: Megváltotta az Úr szolgáját, Jákóbot! (Ézs 48,20)

Hazamenni! - örömre, ujjongásra okot adó üzenet. Először a Babilóniába hurcolt zsidó foglyoknak szólt. Véget ért a hosszú évtizedekig tartó fogság, eljött a szabadulás ideje. Megyünk haza! - ott a szülőföldünk, lakóhelyünk, az otthon melege. Ismerős arcok, régi emlékek kelnek életre és a jövő reménye.
Ott, otthon vár ránk Jeruzsálem, Isten városa. Benne ő maga, akinek Seregek Ura a neve. Egyedül ő teszi lehetővé a hazatérést, aki vezetni fogja övéit a pusztában, és vizet fakaszt a sziklából. Ő tett ígéretet arra, hogy mindörökre szent városában marad, mely földi királyságának a központja lesz. Onnan fog uralkodni.
Van azonban egy probléma! Az új kezdetekhez, a fényes jövő megépítéséhez új emberekre van szükség. Isten azt kéri, hogy a hazatérők újuljanak meg hitükben, feltétlenül bízzanak Istenükben. Hagyják el a régi bűnöket, melyek miatt a nyomorúság kohójába kerültek. Isten önmagáért, az ő nevéért - más szóval - ingyen kegyelemből, újat kezd velük.
A mai ember gyakran érzi úgy, hogy élete romokban hever, körülményeinek rabja; panaszkodik is, hogy semmi sem sikerül. Igénk neki szól: menj haza! Örülj és ujjongj, mert megváltott téged a te Istened!
Nehéz ezt hinni, ahogyan nehéz volt a fogolynak is Babilóniában. A haza - a Megváltó közelsége. Ő bocsátja meg bűneidet, nyitja meg az új kezdetet ingyen kegyelemből - kereszthalálával.

Az egyetlen, amit Istennek adhatunk, az a hálaadó dicséret! (Luther)

Mennyei Édesatyánk! Az Úr Jézus Krisztus nevében mondunk köszönetet megváltásunkért.
 
 
0 komment , kategória:   H. Napi Ige.  
Kedves Szülők!
  2013-02-14 12:46:44, csütörtök
 
 Azért írok, mert megdöbbentő dolgot mesélt el nekem egy kolléganőm
az
egyetemen tegnap reggel, és ezt meg szeretném osztani minél több
emberrel, hogy esetleg meg tudjuk előzni saját
családunkban, közvetlen
környezetünkben a bajt.

Bő két hete, a karácsonyi vásár közepette nővére barátnőjét, egy 42 éves
nőt az Ázsia Centerben szervkereskedők eltüntették (nehéz ide jó szót
találni, elrabolták, de nem messzire vitték, mindenesetre rabul ejtették)
és még ott helyben a pinceszinten kezdték el operálni, valószínű
hasi
szerveit akarták volna kioperálni.

Pontosan úgy történt, hogy párjával nézelődtek, vásároltak, de az
utolsó
boltba már nem ment be vele a férje, hanem kinn akarta megvárni. Igen ám,
de csak nem jött, csak nem jött a felesége, akkor el kezdte keresgélni a
boltban, mellékhelyiségben, az egész bevásárlóközpontban, (gondolom a
mobilját már rég nem vette fel...) stb., és mivel nem találta meg, hívta
a
rendőrséget. Azok azonnal jöttek kommandós csapattal, és meg is találták
a
feleségét, aki már a pincében egy helyiségben műtőasztalon feküdt, hasa
felvágva, szervet még éppen nem távolítottak el belőle. A nő azóta is,
több, mint két hete kómában fekszik.

Én nagyon hatása alatt vagyok. Azóta már a Sárkány Centerben is történt
kettő hasonló eset, amit a rendőrségtől tudott meg a kolléganőm ismerőse.
Ázsaiak csinálják az egészet.

Ami számomra ebből alapvető tanulság:
- sehol (különösen Ázsia Center, Sárkány
Center, de bármely nagy
bevásárlóközpontban, különösen ázsiai érdekeltségűekben) nem szabad
egyedülpróbafülkébe, mellékhelyiségbe sem, egyáltalán a boltba sem
beengedni gyermekeinket, házastársunkat, vagy akivel épp együtt vagyunk,
és
magunkat sem,
- semmilyen kedvezőnek/ ártatlannak tűnő
kedves ajánlat miatt
sem szabad sehol sem a bolthelyiségből "mélyebbre" menni, (még a
próbafülkébe
sem, valószínű, hogy onnan, a tükör mögül rántják be valahova) illetve
figyelni kell, hogy egyedül sehol se maradjon az ember az árusokkal, még az
eladótérben sem.

Kérlek Benneteket, hogy terjesszétek ezt, tehetetlenek vagyunk, de talán
odafigyeléssel, ázsiai centerek/piacok/ stb. kerülésével megelőzhető a baj.
Valószínű, hogy a fiatal felnőtt szervekre vadásznak a leginkább...

Én sem hittem volna, ha nem ettől a kolléganőmtől hallom. Hírek mindig is
voltak efelől (ez egyáltalán nem újdonság, ha megnézi vki az internetet,
máris kiderül, hogy ez évek óta zajlik...(lsd google: "ázsiai
szervkereskedők/ Ázsia center"), de az ember csak abszurd pletykának
tekinti addig, amíg nem a közvetlen környezetében történik ez meg!!! ((( És
persze érthetetlen, hogy miért nem tesz valamit a rendőrség!!!)))


Tibenszky György
 
 
1 komment , kategória:   Bölcsességek.  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 15 
2013.01 2013. Február 2013.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 15 db bejegyzés
e év: 48 db bejegyzés
Összes: 16347 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 115
  • e Hét: 1958
  • e Hónap: 4848
  • e Év: 13197
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.