Belépés
lambert.blog.xfree.hu
Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, a gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövend... Ballán Mária
2006.07.04
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/29 oldal   Bejegyzések száma: 281 
Ma vasárnap van! (évközi 13. vas. C év)
  2013-06-30 06:35:55, vasárnap
 
  Az én Jézusom a Krisztus, aki megfedte tanítványait:
"Nem tudjátok, milyen lelkület lakik bennetek.
Az Emberfia nem azért jött, hogy az embereket elpusztítsa,
hanem, hogy megmentse."(Lk 9, 55)

Akkor tette ezt, amikor az apostolok
haragvó lelkülettel vették tudomásul,
hogy egy szamariai falu nem fogadta be őket.
Egyenesen arra szerették volna rávenni Jézust,
hogy pusztítsa el őket. Bocsásson rájuk villámcsapást.
Semmi új a nap alatt!
A birtokon belüliek kirekesztő viselkedése,
a hatalmon levők másokat lenéző megvetése,
a vezetők csúfos demoralizálódása stb. - jelen van.
Ez a történelemben napjainkig ismétlődő folyamat.
A világon pedig, mindenhol ugyanaz követi ezt:
gyűlölet, harag és indulat.

Jézus elítéli az ilyen viselkedést.
Akkor mi, - Jézust követők, - mit tegyünk?
Amikor látjuk, hogy ez érezhető a közéletben.
Az igazságot magával a joggal szorítják sarokba.
Majd a demokrácia jelszavaival
a többség demagógiája söpör le mindent, ami szent.
(Lásd a brüsszeli támadásokat, Édes Hazánk ellen)
A várva várt rendet pedig a diktatúra akarja szavatolni.
Mi pedig, - egy ősi recept játékszerévé válunk.
Újra és újra.
Mert akik valamikor az igazságért szenvedtek,
most annak nevében lépnek elő.
S tovább léteznek, - rabtartóik módszereivel.
Ebben helyzetben pedig valóban nehéz arra gondolnunk,
hogy haragunk, - nem jogos.
Ez az igaz kereszténység oly meredek helyzete.
A Krisztus követőnek félre kell tenni a haragot!
Krisztus ezt akarja!
Ő menteni jött és nem elítélni.
Menteni küldi azokat is, akik Őt követik!
Megoldás nem a gyengéktől és megroppantaktól várható.
Megoldást csak azok hozhatnak,
akik Krisztus szavára és kegyelmének erejében,
képesek lecsendesíteni lelkük viharait.
Úgy, amint Ő lecsendesítette a viharzó tengert.
Akik önzéseiket nem bújtatják hamis és csalárd,
tetszetős jelszavak alá,
hanem fontosabbnak tartják Isten Országát.
Akik feltételek és okoskodások nélkül
követik Jézus Krisztust.
Akik nem tekingetnek vissza,
ha már rá tették kezüket az eke szarvára.

Hála az Úrnak, hogy vannak ilyen embertársaink is.
Hála értük, mert tőlük valóban várhatunk erőt és útmutatást.
Magyarázkodásmentes életet.
Felismerése tegye széppé vasárnapunkat!

Szeretettel : ÁrpádVASÁRNAPI AJÁNDÉKOM : Hittel hiszem 10.


Link
 
 
0 komment , kategória:  Csukor Árpád áhítatai  
Böjte Csaba : Ablak a végtelenre - részletek a könyvből
  2013-06-30 06:27:09, vasárnap
 
 
A tévedhetetlenség

A pápai tévedhetetlenség nem azt jelenti, hogy a pápa minden cselekedete, szava helyes, hanem hit és erkölcs dolgában tévedhetetlen akkor, amikor a zsinaton az összes püspökkel hivatalosan egy hitigazságot kinyilatkoztat, vagy ha egy személyben intéz ,,ex katedra" tanítást hivatalosan az Egyház egészéhez, hangsúlyozom, kizárólag hit és erkölcs dolgában.
Nem kell attól félni, hogy holnap a pápa kijelenti, hogy esni fog az eső, és mégis süt a nap, és mondhatják: ,,Lám, lám, nincs igaza!" A pápa nagyon ritkán és súlyos esetben hoz egy személyben (ex katedra) döntést, fontos kérdésekről. Időről időre, amikor egy kérdés vitatottá vált, az Egyház összeült, zsinatot hívott össze, hogy abban a kérdésben világosan lássanak.
Ezeket az összejöveteleket komolyan előkészítik, megkérdezik a világ püspökeit, a nagy teológusokat, a véleményüket összefoglalják, tolmácsolják a bíborosoknak, a pápának.

Közösen kialakítanak egy egységes álláspontot, tanítást vagy dogmát, melyet a pápa hirdet ki - erre mondjuk azt, hogy nem lehet tévedés.

A tévedhetetlenséget az Egyház Jézus tanítására alapozza, aki ezt mondta az első pápának: ,,Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt. Neked adom a mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva." [Mt 16, 18-19]


Simon Péter

Simon Péter, a botladozó ember, kizárólag a neki adományozott hatalom által tud megerősödni, hogy biztosan tudja vezetni a híveket Isten felé - ahogyan utódai, a pápák is.

,,Simon, Simon a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon benneteket, mint a búzát. De imádkoztam érted, nehogy megfogyatkozz a hitedben. Amikor megtérsz, te erősíted majd meg testvéreidet." [Lk 22,31-33] A maga erejéből erre képtelen lenne, a Szentlélek vezeti őt, hogy az Egyház hajóját ne kormányozza zátonyra, Isten nem engedné, hogy hit és erkölcs dolgában az Egyház mellétenyereljen, mert ez azt jelentené, hogy a tévedés, a gonosz, erőt vett rajta, márpedig Jézus mondta: ,,az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt" [Mt 16,18]. Az Egyház kétezer éves történelme során dogmákat nem kellett visszavonni. Az Egyház visszavonta azt a tanítást, miszerint csak a katolikusok üdvözülhetnek. Mikor Jézus megjelent a Tizenegynek, így szólt hozzájuk: ,,Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik." [Mk 16,15-16]Link
 
 
0 komment , kategória:  Böjte Csaba:Ablak a végtelenre  
Küzdelem, hervadhatatlan koszorúért: I. Korintus. 9, 24.
  2013-06-30 06:21:52, vasárnap
 
  Küzdelem, hervadhatatlan koszorúért: I. Korintus. 9, 24.

Bibliát olvasó emberek előtt, bizonyára ismeretes, hogy a bűnbeesés következtében elveszítettük, az örök élet, hervadhatatlan koszorúját, vagy más szóval: az örök élet, ragyogó koronáját! Csak a bűnbeesés után döbbentünk rá, milyen óriási lelki értéket veszítettünk el! Ezért, mérhetetlen nagy, hiányérzetünk van. Mert az édeni gyermek, a bűn elkövetése miatt, száműzött, nyomorult, földönfutóvá lett, Édenből. Pedig Isten mellett, életkorona várt rá, De a Sátán mellett, megalázott és kisemmizett rabszolga. A Sátán azonban, a saját dicsőségvágyát fecskendezte, rabszolgái szívébe, életébe. És az óta az ember, nincs megelégedve, megalázott helyzetével, és a sátánéhoz hasonló dicsőségvágy tölti be szívét. Egyre nagyobb elismerésre, dicsőségre vágyik. Szomorú tény, hogy ez a dicsőségvágy, az emberi élet minden területén, megtalálható. De legfőképpen a sport területén. Amikor győzni, diadalmaskodni akar, egyik ember a másik felett, egyik csapat, a másik felett. A néző közönségtől pedig, mindig a győztesek kapnak dicséretet, elismerést. A vesztesek pedig, szomorú szívvel vonulnak le a küzdőtérről. Róluk: alig történik megemlékezés. Pál apostol bizonyságtételeiben, többször használ, sportból vett képeket. A bizonyságtételben szereplő igeversből is, egy ilyen sportból vett képet használ, az első Korinthusi levél, 9-ik fejezetében, a 24-ik versben: ,,Nem tudjátok, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a díjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek" Ebben a képben: Pál apostol, a világi versenypályán futókat állítja szemeink elé, példaképül. De ne felejtsük el, hogy ezek mögött a versenyfutók mögött, milyen sok verejtékes próba húzódik meg? Mennyit edzenek, emberi szemek elől elrejtve. De mindig, a győzelem reményében edzenek. A versenypályán pedig, mindig, csak a legjobb futók sorakoznak fel. És mégis csak, egy futó nyeri el a versenydíjat, az aranyat vagy a serleget. Ez pedig így van, minden sportágban, egyéniben, vagy csapatban. Csak a győztesek nyerhetnek versenydíjat. Sajnos, mi: bűnbeesésünk miatt, nagyon messze estünk, a romolhatatlan és hervadhatatlan koszorútól. Lefelé pedig mindig könnyebb az út, mint a meredeken felfelé. De ez már, a lelki versenypályára vonatkozik. De mégse csüggedjünk el? Erősítsen minket Pál apostol biztatása, a Filippi levél 3-ik fejezetének, 14-ik verse: ,,De egyet cselekszem: azokat, amik hátam mögött vannak, elfeledve, azoknak pedig, amik előttem vannak, nekifeszülve, célegyenest futok, hogy elnyerjem, az onnan felülről való elhívás koszorúját, amelyet Isten ígért meg nekem, a Krisztus Jézusban" Ebben a futóversenyben, 1 célegyenes van kijelölve, a versenyfutók számára. A versenyzőknek, ezt a célegyenest kell végigfutniuk, hogy célba érjenek! Azonban van egy testi és van egy lelki, versenypálya. De a kettő között óriási különbség van? Testi versenypályán, látható a cél és a jutalom, a lelki versenypályán viszont, a cél is, a jutalom is, láthatatlan! Miért? Mert a cél is, a jutalom is, Istennél van a dicsőségben! Mi azonban, /előlegként/ a hitet kaptuk Istentől. ,,Boldogok, akik nem látnak és hisznek" olvassuk a szentírásban. Pál apostol, aki a hit embere volt, így bizonyít, a nagy lelki versenypályán, úgy viaskodom, mint nem bizonytalanra, úgy öklözöm, mint aki nem levegőt vagdos" És ha valaki, akkor Pál apostol volt az, aki vérig menő küzdelmet folytatott, a romolhatatlan és hervadhatatlan koszorúért! Példát mutatva nekünk és mind azoknak, akik a lelki élet nagy versenypályáján vívják meg, naponkénti életharcukat. Isten pedig, eddig sem csapta be övéit, és ezután sem fogja becsapni őket. Folyamatosan figyeli fáradozásukat, futásukban pedig, szentlelke által segíti őket, győzelemre! De mit ér, a világi versenyzők versenydíja, jutalma. aranyérmek, díszes serlegek sokasága. Vitrinekben porosodnak. A világbajnokok is, előbb vagy utóbb, kilépnek, ebből az elmúló látható világból, az örökkévaló láthatatlan világba. De minden aranyérmük, díszes serlegük, végleg itt marad, az enyészetben. Mennyivel más, mennyivel jobb, a lelki versenyzők helyzete. Az ő harcuk, küzdelmük, nem lesz hiábavaló. Ám csak úgy, ha célegyenesben futnak végig! Ha nem térnek le a versenypályáról, se jobbra se ballra. Mert a Sátán gondoskodott arról, hogy a pálya két oldalán, csábító és vonzó eseményekkel próbálja elterelni a versenyzők figyelmét, a versenypályáról, nehogy célba érjenek! De aki bedől, ezeknek a csábító és lélekromboló eseményeknek, az már letért a versenypályáról, így pedig, bizonytalanná válik versenyzése, nem érheti el, a kitűzött célt! A lelki versenypályán pedig, emberek milliói futnak a mennyei cél felé! Isten azonban, jól látja, hogy milyen sokan térnek le a pályáról, különböző okok miatt. Sokan pedig, azon mesterkednek, hogy megrövidítsék a mennybe vezető utat. Különböző trükkökkel. de így soha nem érnek célba! A láthatatlan ellenség pedig, ott lohol a versenyzők mögött, és mindent bevet, annak érdekében, hogy a versenyzők, célba ne érhessenek, és így, a vesztesek közé sorolják őket. De a hit embere, nem hallgat a Sátán csábító szavára, Az ordító oroszlántól se fél, Mert azt: Jézus legyőzte a golgotán, a kereszten! Tehát ne csüggedjünk, fel a fejjel, versenytársak! Pál apostol példás győzelme nyomán! ,,Harcoljuk meg a hitnek szép harcát, nyerjük el az örök életet, amelyre hívattattunk!" /II. Timóteus. 6. 12. / De ne felejtsük el: A koronához, kereszten át vezet az út! A távolságot pedig, Isten méri ki a versenyzők számára. A győzelmes futást, szépen fejezi ki, egy régi ének, néhány szava: ,,Ki híven fut egy élten át, az nyer csak égi koronát" A világi versenyzők, elmúló földi győzelemre törekednek. Földi elismerésre, dicsőségre vágynak. A lelki versenypálya azonban, egész életre kiterjedő távolság. Ahogyan szokás mondani: ,,bölcsőtől a koporsóig." tart. Befejezésül és bátorításul, had hangozzanak Pál apostol szavai: aki így szólt, véres küzdelmekkel megpróbált élete végén, ,,Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam: végezetül eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr, ama napon, az igaz Bíró: nem csak nekem pedig, hanem mind azoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését" /II. Timóteus, 4, 7. / A lelki élet nagy versenypályáján, mindnyájan futunk ugyan, de csak azok nyernek hervadatlan koszorút, akik célba érnek! Fussunk úgy mi is, hogy elvehessük!

Írta: Pecznyík Pál 2013-ban.A 93 esztendős Pecznyík Pál versei, írásai, áhítatai lányának, Jolikának blogjában olvashatóak:


Link
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyík Pál írásai  
Nem tudhatod ...
  2013-06-30 06:14:50, vasárnap
 
  Adj helyet a jónak


Nem tudhatod ...Mikor elsős voltam a gimiben, egyszer egy srácot láttam az osztályomból hazafelé
bandukolni. Kyle-nak hívták. Úgy tűnt, mintha az összes könyvét cipelte volna. Azt
gondoltam magamban: "Miért vinné haza valaki az összes könyvét pénteken? Biztos
egy eminens tanuló." Mi kellemes hétvégét terveztünk (bulik és focimeccsek a
haverokkal), így hát vállat vontam és továbbmentem. Ahogy semmivel se törődve
sétáltam, láttam, hogy egy csapat fiú közeledik felé. Odafutottak hozzá, kiverték a
könyveit a kezéből és elgáncsolták. Hasravágódott, úgyhogy teljesen piszkos lett a
ruhája. A szemüvege elrepült és körülbelül 3 méterre a füvön landolt. Ő maga
megalázottságában felnézett, s a szeme kimondhatatlan szomorúságot tükrözött.
Odasiettem hozzá: a szemüvegéért kúszott és könnyeket láttam a szemében. Ahogy
átnyújtottam a szemüvegét vigasztalni próbáltam: "Azok a srácok csirkefogók, igazán
büntetést érdemelnének." Rámnézett és így szólt: "Köszönöm." Hatalmas mosoly
ragyogott az arcán. Azon mosolyok egyike volt, amely igazi hálát tükrözött.
Segítettem neki felszedni a könyveit, és megkérdeztem, hol lakik. Kiderült, hogy nem
messze tőlem. Furcsa volt, mivel soha nem láttam errefelé eddig, mire azt válaszolta,
hogy magántanuló volt. Soha nem barátkoztam magántanulóval ezelőtt. Segítettem
vinni a könyveit, miközben egész úton beszélgettünk. Igazán aranyos srácnak
találtam. Megkérdeztem, hogy akar-e szombaton velem és a barátaimmal focizni?
Kyle mosolyogva igent mondott. Egész hétvégén együtt voltunk és minél inkább
megismertem Kyle-t annál jobban megszerettem őt, akárcsak a barátaim.
Eljött a hétfő reggel és Kyle ismét hatalmas könyvcsomaggal igyekezett az iskola felé.
Megállítottam, majd így szóltam hozzá: "Hé, fiú, igazán komoly izmaid lesznek, ha
mindennap egy rakás könyvvel cipekedsz!" Ő csak mosolygott, és átadta a könyvek
felét nekem. A következő négy évben Kyle és én a legjobb barátokká váltunk.
Amikor végzősök lettünk, mindketten a főiskolán kezdtünk gondolkodni. Kyle
Georgetown mellett döntött, én Duke-ba készültem. Tudtam, hogy mindig barátok
leszünk és a távolság soha nem fog gondot okozni. Ő orvosnak készült, nekem pedig
jó esélyeim voltak a fociösztöndíjra.
Kyle-t figyeltem. Állandóan azzal húztam őt, hogy eminens. És nagyszerűen festett.
Egyike volt azon srácoknak, akik önmagukra találták a gimnázium évei alatt. Az arca
kikerekedett és valóban jól állt neki a szemüveg. Sokkal több randevúja volt, mint
nekem. Néha tényleg féltékeny voltam rá.
Az évzárón Kyle-ra bízták a búcsúbeszéd elmondását az osztályunkból. Nagyon
örültem neki, én nem tudtam volna kiállni a tömeg elé, és beszélni. Láttam rajta, hogy
ideges a beszéde miatt. Szóval barátságosan hátba veregettem és bátorítottam: "Hé,
fiú, nagyszerű leszel." Ugyanolyan hálásan nézett rám, mint első találkozásunkkor és
mosolygott. "Köszönöm!" - mondta.
Ahogy nekifogott a beszédének, megköszörülte a torkát és belekezdett: "Nagyszerű
alkalom az együtlétünk arra, hogy köszönetet mondjunk legfőképpen azoknak, akik
átsegítettek bennünket ezeken az éveken. A szüleinknek, a tanárainknak, a
testvéreinknek, talán az edzőnek, de legjobban a barátainknak.
Legfőképpen azért vagyok itt és azért vállaltam a búcsúbeszédet, hogy elmondjam
nektek: ,,Az, hogy barátja vagy valakinek, a legnagyobb ajándék, amit csak adhatsz
neki. A legtöbb! Elmondok egy történetet. "
Csak figyeltem a barátomat, és hitetlenkedve hallgattam, ahogy elmondja a legelső
napot, amikor és ahogy mi ketten találkoztunk.
Azt tervezte, hogy véget vet az életének azon a hétvégén. Elmondta, hogy kipakolta
az öltözőszekrényét is, hogy az anyukájának később ne kelljen megtennie, és az
egész holmiját összeszedte és vitte haza.
Ekkor rám nézett és kicsit elmosolyodott. "Hála az égnek, megmenekültem.
Megmentett a barátom attól, hogy megtegyem a kimondhatatlant."
Hallottam, hogy csodálkozással teljes moraj fut végig a tömegen, ahogy ez a jóképű
és népszerű srác a leggyengébb pillanatáról beszélt nekünk. Láttam, ahogy az
édesanyja és édesapja engem néznek és ugyanazzal a hálás mosollyal mosolyognak
rám, amivel a fiuk. Egészen addig a pillanatig, nem fogtam fel ennek a
találkozásunknak a miértjét és mélységét.
Soha ne becsüld alá a cselekedeteid erejét. Egy picinyke gesztussal, mozdulattal
megváltoztathatod egy ember életét. Vagy jobbá, vagy rosszabbá.
Isten azért ad másokat az életünkbe, hogy hatással legyünk rájuk. Keresd Istent a
másikban! Mutasd meg a barátaidnak, mennyire
törődsz velük!

"Ha egy emberrel beszélsz, lássad meg benne a
lelket is!"


******************
,,Azt keresem, azt gyűjtöm össze, amit mások elvetnek.
Mert ahol ott vannak mások, ők jobban teszik, amit kell,
mint ahogy én tehetném.
Ám ahová mások nem érnek el, ott igyekszem én tenni valamit úgy,
ahogyan képes vagyok rá."
******************

Szeretettel és mindennapi imáimmal: Dávid M. Bernadette szerzetesnővér
 
 
0 komment , kategória:  Lélekemelő írások,gondolatok  
Mi lesz az alföldi tanyák sorsa?
  2013-06-30 06:03:19, vasárnap
 
  Fogta magát egy tízgyermekes mozdonyvezető és egész családjával kiköltözött tanyára biogazdálkodni, mert a városban már a rezsire sem futotta. Mások üdülőket alakítanak ki az alföldi városok határában, esetleg turizmusba fognak.

Ezzel együtt rohamosan fogy a tanyák száma, egyre több az elnéptelenedő, romos épület. Nagy kérdés: mi lesz az egész Európában egyedülálló településszerkezettel? A múlt héten Boldogulni tanyán címmel rendezett konferenciát az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ, ahol igyekeztek több szempontból bemutatni a kérdést.A TELJES CIKK AZ ALÁBBI LINKEN OLVASHATÓ:


Link
 
 
0 komment , kategória:  TÖRTÉNETEK,ÍRÁSOK,HÍREK  
Bajnai Erdélyben
  2013-06-30 05:53:25, vasárnap
 
  Bajnai Erdélyben ,,Turista vagyok, nem magyar!" feliratú pólót kapott

Bajnai Gordon Kolozsváron tartózkodott pénteken, ahol az EMI-sek ,,Turista vagyok, nem magyar!" feliratú pólóval ajándékozták meg a volt miniszterelnököt.

Bajnai átveszi Sorbán Örstől az ajándékot

Pénteken délelőtt, meg nem erősített források szerint, Bajnai az RMDSZ vezetőivel egyeztetett a Minerva-házban (ahol Mesterházy Attilát, az MSZP elnökét is fogadták januárban), utána a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet székhelyén tartott előadást.
Turista vagyok NEM magyar!


Az előadás helyszínén az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) elnöke, Sorbán Attila Örs egy ,,Turista vagyok nem magyar!" feliratú pólót nyújtott át Bajnai Gordonnak.


Az EMI elnöke az akció kapcsán kifejtette: ,,fel akartuk hívni a volt miniszterelnök figyelmét arra, hogy nem csak kampányidőszakban lehet Erdélybe látogatni. A felirat arra utal, hogy miniszterelnöksége alatt korrigálhatta volna a Gyurcsány-rezsim hazaárulásait, mivel nem tette meg, úgy gondoljuk, Bajnai Kolozsváron egy turista, aki csak kihasználni akarja az erdélyi magyarságot kampánycélokra".

Nem liba!


Az EMI azt üzeni a baloldali politikusoknak, hogy akárcsak Eörsi Mátyás, Gyurcsány Ferenc vagy Mesterházy Attila nemkívánatos személyek Erdélyben és ,,az itthoni magyarság nem felejti december 5-ét" - részletezte Sorbán.


Képgalléria: ITT :


Link


Kelemen Hunorral ebédelt Bajnai (MTI)

Értelmiségiekkel, a gazdasági élet szereplőivel, kisebbségkutatókkal találkozott Bajnai Gordon, csütörtökön Marosvásárhelyen, pénteken Kolozsváron.


Az Együtt-PM szövetség vezetője pénteken azt mondta az MTI-nek, hogy tájékozódni, ismerkedni járt Erdélyben. A volt miniszterelnök hozzátette, Kolozsváron együtt ebédelt Kelemen Hunorral, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökével.


"Az a változás, amelyre Magyarországnak 2014 után szüksége van, kiterjed a nemzetpolitikára, az erdélyi magyarság és a mindenkori magyar kormány kapcsolatára is. Ehhez gyűjtöm az információkat egy hosszú távú építkezés első lépéseként" - közölte Bajnai Gordon.


Tájékoztatása szerint beszélgetőpartnereinek azt is elmondta, hogy bármilyen változás legyen is Magyarországon, a kettős állampolgárság ügyében kialakult helyzetet nem szabad megváltoztatni. "Nem szabad megnyitni azt a megalázó vitát, amely az utóbbi tíz évben annyira megosztotta Magyarországot" - hangsúlyozta.


Bajnai Gordon azt mondta, meggyőződése, hogy a jövőbeni magyar kormányok politikája "nem szólhat arról, hogy a megosztottságot, a politikai harcot ide exportálják", hanem arról, hogy az itt élők demokratikus szervezeteinek álláspontját támogassák Budapestről. Úgy véli, a magyar kormány sikerének az a mércéje, hogy könnyebb vagy nehezebb magyarként megmaradni és boldogulni a szülőföldön.


Bajnai Gordon az MTI kérdésére elmondta, mostani útján csak az erdélyi magyarság legreprezentatívabb szervezetének vezetőjével volt informális találkozója, de egy következő erdélyi úton minden bizonnyal a többi magyar politikai szervezet vezetőivel is keresi majd a kapcsolatot. Hozzátette, még ebben az évben szándékában áll egyszer vagy kétszer Erdélybe látogatni.

Figyelmeztetés a Bajnai Gordonnak ajándékozott póló

A Bajnai Gordonnak Erdélyben ajándékozott póló arra figyelmezet: nem jó, ha azok tesznek szavazatgyűjtő látogatást a külhoni magyarok körében, akik korábban hisztériakampányt folytattak a kettős állampolgárság megadása ellen - mondta a Fidesz szóvivője szombaton Pécsen.

Hoppál Péter sajtótájékoztatón utalt rá, hogy Sorbán Attila Örs, az Erdélyi Magyar Ifjak egyesület elnöke Turista vagyok, nem magyar feliratú pólót ajándékozott pénteken Bajnai Gordonnak, az Együtt-PM szövetség vezetőjének Kolozsváron. Ezzel a szervezet jelezte, az erdélyi magyarok vendégszeretők, de nem felejtették el, hogy az a kormány, amelynek Bajnai Gordon előbb minisztere, később miniszterelnöke volt, hogyan viszonyult a határon túli magyarokhoz.


"Az erdélyi, külhoni magyar emberek mélyen élték meg, és nem felejtették el, hogy a baloldal mai vezetői, az egykori kormányzati szereplők nagyon csúnya hadjáratot indítottak ellenük" - mondta a Fidesz szóvivője, emlékeztetve a 2004. december 5-i kettős állampolgárságról szóló népszavazást megelőző kampányra. Hoppál Péter úgy véli, a külhoni magyaroknak mélységesen igazuk van.

Korlátozott nyilvánosságú fórumon vett részt Bajnai Kolozsváron

A Krónika napilap internetes oldalán közölte, hogy nem hallgathatta végig Bajnai Gordonnak a kolozsvári Minerva-házban tartott előadását az egyetlen országos terjesztésű erdélyi magyar napilap, a Krónika tudósítója. Az est házigazdája azonban hibaigazítást kért a Krónikától, mivel a lap munkatársának figyelmét csupán arra hívták fel, hogy az esemény háttérbeszélgetés, amelynek tartalma nem nyilvános.

A Krónika tudósításában az szerepel, hogy a fórum házigazdája arra figyelmeztette: a rendezvény zártkörű, a sajtó nem vehet részt ezen. A lap azt is közölte, a fórumot ugyan nem hirdették meg, de úgy tudták, hogy az esemény sajtónyilvános. A rendezvényen jelen voltak a kolozsvári Szabadság napilap és a szintén kolozsvári Transindex portál újságírói.


Tibori Szabó Zoltán újságíró, a Minerva Művelődési Egyesület elnöke, az est házigazdája az MTI-vel közölte, hibaigazítást kért a Krónikától, hiszen a lap munkatársát csupán arra a szakmai szabályra figyelmeztette, hogy háttérbeszélgetésen tartózkodik, amelynek tartalmáról a sajtóban nem számolhat be. A jelen lévő újságírók mindannyian tudták, hogy a beszélgetés nem sajtónyilvános, ám lehetőségük nyílt arra, hogy a végén interjút készítsenek Bajnai Gordonnal.


Bajnai Gordon az MTI-nek arra a kérdésére, hogy miért nem hirdették meg nyilvánosan is a látogatást, pénteken este azt mondta, "nem a hírverés, hanem a tájékozódás" volt a látogatása célja. Hozzátette azonban, hogy titkosnak sem lehetne nevezni az útját, hiszen számos interjút adott különböző erdélyi médiumoknak, amelyek minden bizonnyal a következő napokban jelennek meg.

[itthon.ma]Link

Frissítés: Az MTI híre a "látogatásról":

Értelmiségiekkel, a gazdasági élet szereplőivel, kisebbségkutatókkal találkozott Bajnai Gordon csütörtökön Marosvásárhelyen, pénteken Kolozsváron.
Az Együtt-PM szövetség vezetője pénteken azt mondta az MTI-nek, hogy tájékozódni, ismerkedni járt Erdélyben. A volt miniszterelnök hozzátette, Kolozsváron együtt ebédelt Kelemen Hunorral, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökével.
"Az a változás, amelyre Magyarországnak 2014 után szüksége van, kiterjed a nemzetpolitikára, az erdélyi magyarság és a mindenkori magyar kormány kapcsolatára is. Ehhez gyűjtöm az információkat egy hosszú távú építkezés első lépéseként" - közölte Bajnai Gordon.
Tájékoztatása szerint beszélgetőpartnereinek azt is elmondta, hogy bármilyen változás legyen is Magyarországon, a kettős állampolgárság ügyében kialakult helyzetet nem szabad megváltoztatni. "Nem szabad megnyitni azt a megalázó vitát, amely az utóbbi tíz évben annyira megosztotta Magyarországot" - hangsúlyozta.
Bajnai Gordon azt mondta, meggyőződése, hogy a jövőbeni magyar kormányok politikája "nem szólhat arról, hogy a megosztottságot, a politikai harcot ide exportálják", hanem arról, hogy az itt élők demokratikus szervezeteinek álláspontját támogassák Budapestről. Úgy véli, a magyar kormány sikerének az a mércéje, hogy könnyebb vagy nehezebb magyarként megmaradni és boldogulni a szülőföldön.
Bajnai Gordon az MTI kérdésére elmondta, mostani útján csak az erdélyi magyarság legreprezentatívabb szervezetének vezetőjével volt informális találkozója, de egy következő erdélyi úton minden bizonnyal a többi magyar politikai szervezet vezetőivel is keresi majd a kapcsolatot. Hozzátette, még ebben az évben szándékában áll egyszer vagy kétszer Erdélybe látogatni.
 
 
0 komment , kategória:  POLITIKA  
Az emberi faj ostobaságairól tragikomikus igazságok
  2013-06-30 05:44:16, vasárnap
 
  Az emberi faj ostobaságairól tragikomikus igazságok George Carlin lenyűgöző stílusában

Az emberiség ostoba viselkedéséről mesél George Carlin nagyon őszinte és mégis lenyűgöző stílusban !
Mind a 14 percet érdemes végignézni !


Link
 
 
0 komment , kategória:  Filmek, videók  
Tetemre hívás…Skultéty László újratemetése
  2013-06-30 05:33:06, vasárnap
 
  Halasy-Nagy Endre levele :

Mint értesülhetett róla, tegnap, Szent László napján, a Felvidéken újratemették a híres szlovák huszárt, Háry János előképét, Mata Háry rokonát, a helyi Gabrisová polgármesterasszonyság vélt felmenőjét.
Mint huszár-hagyományőrzőt sem engedtek oda, nem hogy beszédet mondhassak. Ezért azt csak ilyen módon tudom közreadni.
Szíves megértését és további támogató jóindulatát kéri tisztelettel:

Halasy-Nagy Endre


Tetemre hívás...


Szent László napján, 2013. június 27-én szülőfalumban, a felvidéki Hegyesmajtényban ünnepélyes keretek között, katonai tiszteletadás mellett újratemettek engem. (Már amit a sírfosztogatók még megtaláltak földi porsátoromból az aradi temető sírhantjában.) Temetésem napjára csütörtököt mondtak. Engem és tisztelőimet elfelejtették meghívni, így nekem kell születésem 275-ik évfordulója alkalmából új sírdombom fölött nekrológot mondanom.
Az utóbbi napokban felbolydultak néhai személyem és nemzetségem körül, és vitát generáltak származásom felől. Akadt köztük, aki nem csak engem nevezetett ki tót gyereknek, de magyar huszártársaim 60-80 százalékát is. Az ilyen nem lóra termett ló-permet szakember még azt is elorozná tőlünk, hogy a huszár, ha nevének megfelelt, mindenkor magyar volt, vagy ha nem, törekedett azzá válni! Volt idő, amikor dicsőség volt magyarnak lenni, és ez az idő ma sem múlt el, de ma jónéhányan próbálják ennek az ellenkezőjét velünk elhitetni. Ezért is a feledés drága jótékony homályából olyanok próbáltak és próbálnak kitemetni, akiknek ehhez maguk biztosította joguk sincs, de erkölcsi alapjuk hozzá pedig semmilyen sem. Csak visszaélési lehetőségük.

Ezért a viták helyett elmondom magamról:
A Trencsén-megyei illavai járásbeli Pruzsina mellett 1738. június 27-én, régi, de elszegényedett nemesi család sarjaként láttam meg a napvilágot. Születtem Hegyesmajtény településen magyar apától és magyar anyától. Édesanyám neve Kovács Katalin, apám, Gábris György.
Majtény 16-ik században lakatlanná vált területére a 18-ik században települt a Gábris család. Apám György, és testvérei István és Miklós, feleségeikkel. És Gábris Zsuzsanna az ő férjével, Janiga Mihállyal, akik a keresztszüleim voltak.
Mindannyian színmagyarok, mint a település többi lakói. Szülőtelepülésem felvirágoztatására a hagyatékom kétezer arany és ezüst pénzéből végrendeletemben örökséget hagytam. Ebből épült fel Pruzsinán az új templom. Ezért is kaptam emlékoszlopot ott a templom előtt.
A családnevemről: Gábris családnév értelmezése elég nyilvánvaló, héber eredetű, a kereszténységgel Európa-szerte elterjedt Gábor kicsinyítőképzős magyar alakja, amelyet átvett a szlovák nyelv is. Vagyis eredetileg becenév. Az újtelepítésű jobbágyközségek és irtványtelepülések vezetőjét, községi elöljáróját, azaz a falubírót nevezték az oklevelek scultetusnak, és ebből lett előnevem a Skultéty.
A magyar neveket átvették az ide bevándorolt más népek fiai is. A lett a felső szomszéd a Gyurgyák, ami eredetileg Györgydeáknak hangzott, de a ránk küldött visszakatolizáló tót kántorok szándékoltan rontották el az anyakönyvekben. A szlovák himnusz dallama is eredetileg magyar népdal volt, mint ahogy a mai szlovák címer kettős keresztjét is a magyar címerpajzsból szakították ki a Felvidék egészével együtt.

A katona temetője a harctér, sírja ott van, bolygatni nem illik. Nekem nem adatott meg a hősi halál, mert aki a harctéren veszíti életét, bármilyen ország bármelyik tábornoka is vezényelte oda, hős, bármilyen eszméért is veszítette el életét. A katona öl, és a katona hal. Rendes utódok ezt tudják és megértik.
Nem a nevemmel kellene élni és visszaélni, nem a megtörtént tetteimmel kellene dicsekedni azoknak, akik ilyen tettekre egyébként képtelenek, hanem ezeknek a példájával és példája szerint élni, erre nevelni a fiatalságot. Lám én is milyen ifjú éves koromban léptem be a huszárok vitézlő iskolájába.
22 hadjáratban álltam helyt karommal és kardommal. Hűséggel szolgáltam, és testemen a vitézségnek a dicsőség mezején szerzett több jegyeit hordozom.
De a legfájdalmasabb sebet az a budapesti marxista képzettségű dialektikus világképű, magát magyarnak tódító, de nem magyar nevű történészféle ütötte, aki engem Háry János előképének nyilvánított. Hát nem olvasta Garay költeményét, amely már címe szerint is nem huszárról, hanem obsitosról szól! Az ilyen lehet, hogy nem is tud olvasni, csak beszélni! Garay obsitosa sosem volt huszár, hiszen elmondja, hogy lovagolni sem tud, csak képzeli, hogy huszár. Ő a nagyotmondásairól volt híres, én meg a tisztességes helytállásomról lettem nevezetes.
Ugyanez az akadémikus komikus mondja, hogy a magyar huszárregimentek 60-80 százaléka szlovákokból állt. Az ilyen botcsinálta történésznek és análfabéta hadszakértőnek üzenem innen, hogy nézzen már utána hű tótjai kardforgatási tudományának! Nézze már végig az újkori olimpiászokon hány szlovák kardforgató nyert érmet, és hány magyar!
Édesanyám elhunytát követően, hogy árván odahaza ne maradjak, úgy határoztam, hogy a Szabolcs-Szatmár vármegyei Nyírbátorban lévő báró Ghillányi János ezredének szállásán önként vállalt hadi szolgálatba állok.
Együtt, egy ezredben szolgálhattam apámmal, és rokonommal, Scultéty Ádámmal. Egy ezredben, de másik század kötelékében.
Ezredemmel, az akkor már gróf Hadik András huszárezredével végigcsatáztam a hétéves háború minden hadjáratát, így a nevezetes berlini portyán, azon a világra szóló hadivállalkozásban is ott voltam. Amit csak azért említek külön, mert a 250-ik évfordulóján e világra szóló haditettnek Berlinben megemlékeztek a franciaországi Bercsényi és Esterházy huszárok, akiket a Branderburgi kapunál nagy ünnepélyességgel fogadott a német főváros polgármestere. Németországban éppen magyar év volt sok cigányzenekarral és pingáló művésszel, de az évfordulóról Budapesten teljesen megfeledkeztek.

Végigharcoltam a Habsburg Birodalom összes háborúját, a franciák, a törökök, az olaszok, a poroszok és az oroszok ellen. Előléptettek strázsamesterré, és kineveztek az ezred zászlótartójává. Osztrák Magyar Monarchia hadseregében Mária Teréziától I. Ferencig négy uralkodót szolgáltam. Nyolcvanegy esztendőt töltöttem tényleges katonai szolgálatban. A huszárságnál használt vezényleti nyelvet édesanyámtól tanultam, a vitézségre való hajlamomat huszár édesapámtól örököltem. De beszéltem a hozzánk beköltöző hegyi emberek nyelvét, a szlovákot is. Mert érdekes, hogy mi a helyben lakók megtanultuk a hozzánk beköltözők nyelvét, de az új jövevények sosem tanulták meg a miénket. Később, már hetvenöt évesen besanconi tétlenkedésünk során a francúz nyelvbe is beletanultam.
Első temetésemen a búcsúbeszédet ezredparancsnokom gróf Esterházy Vince mondta. Az Esterházyak is megérdemelnének, hogy misét mondjanak értük. Ezeket a hős Esterházyakat nem temetik újra, tiszteletadást sem kapnak, pedig megérdemelnék. Volt, amikor négy ifjú Esterházy áldozta életét a haza védelmében, mint a tótok által nagyon nem emlegetett vezekényi csatában.

Esetem fölöslegesen borzolja honfitársaim idegszálait. Az ilyen történelmi alakgyűjtés a szomszédos magyarlakta területeken Trianon óta általános. Ne sajnáljatok szlovák testvéreinktől. Legyen nekik egy rendes történelmi alakjuk is. A felvidékiek se tiltakozzanak, örüljenek, hogy kapnak egy magyar huszár a Felvidékre. A többiek mellé. Legalább a hősök szaporodjanak, ha már a felvidéki magyarság száma rohamosan fogy. Aztán meg ki a megmondhatója, hogy én a felvidéki földben nem jobban nyugszom majd jobban véreim között, mint eddig az aradi temetőben tettem. Örüljünk annak, hogy néhány tótnak édesebb lesz a makkos álma, nyugodtabban hajtja fejét majd párnájának frissen szerzett tollai közé. Abba az új sírhelybe csak néhány korhadó csontom kerül. Nem lélekben vagyok ott, csak egykori testem néhány porló részében. Mert lélekben vagyok veletek hű magyarjaim. Tőletek elvehetetlenül. Maradványaimat lehet egyeseknek bitorolni, de életem példáját nem. Az minden
jóérzésű embertársamé. Bármit is írtak új sírkövemre, ti tudjátok, hogy helyesen és igazan azon ezt a szöveget kell olvasnotok:
Meghaltam, de élek minden jobb ember emlékezetében. Nem a pillanatnyi történelmi helyzet, nem orvul szerzett kincs vagy nagyhatalmi politika juttatta terület birtoklása a nemzetek büszkesége. Ne szerény személyemről, de életem tetteiről vegyetek példát.
Felvidéki sírhelyem erre figyelmeztesse azokat a szlovákokat, akik még erre fogékonyak, hogy legyetek hű hazafiak tetteitekkel, nem puszta szóval, hazugságokkal, népámítással, és olcsó erőfitogtatással.
Lélekben örökre veletek vagyok honfitársaim!
Voltam, vagyok és leszek a ti Skultéty Lászlótok.

Lejegyezte: HNE
Szlovák huszár
 
 
0 komment , kategória:  Magyarságtudományi Intézet  
Magyar Viselet Ünnepe 2013
  2013-06-30 05:22:36, vasárnap
 
  A rendezvény Budapest közelében, a fővárostól 40 kilométerre a magyar nyelvterület kulturális és művelődési értékeit centralizálva, összművészeti fesztiválként ötödik alkalommal kerül megrendezésre. A VISELETES Porták a történelmi Magyarország különböző vidékeiről érkező falvak és városok bemutatkozásának színtere. A hagyományőrző mesterek bemutatkozás mellett a rendezvény fókuszában a kortárs öltözék kollekciókat készítő iparművészek bemutatása áll.

A Kastély Színpad népzenei és világzenei koncerteknek, táncszínházi előadásoknak és a világszínvonalú magyar viselet és táncparádé a Kárpát-medencéből c. premier előadásnak lesz a befogadó helyszíne.

Először kerül megrendezésre a Magyar Történelmi korokat időző katonaruhások és lovasok találkozója. A rendezvény ideje alatt a Katolikus Templom régi zenei és egyház zenei koncertcsemegéknek helyszínéül szolgál. A családokat, kicsiket és nagyokat a Garabonciás színpad báb és utcaszínházi produkciói, ének és mesemondók, a Tündérkert csodálatos táltos birodalma várja. A Tündérkertbe a Vásártéren keresztül jutunk, ahol a látogató hagyományos népművészeti portékáikat árusító mesteremberek és kézműves oskolák munkáit csodálhatja és válogathat a portékák között.

A rendezvény Budapest közelében, a fővárostól 40 kilométerre, a Gerecse szívében a magyar nyelvterület kulturális és művelődési értékeit centralizálva ötödik alkalommal kerül megrendezésre. Nép és világzenei koncertek, táncegyüttesek mellett az 500 főt felvonultató Magyar Viselet mustra, történelmi hagyományőrzők találkozója, gyermekprogramok várják a közönséget.

Ízelítő a fellépőkből: HOLDVIOLA, MUZSIKÁS, VIVAT BACCHUS, BALKÁN FANATIK, CSILLAGSZEMŰEK TÁNCEGYÜTTES, MYSTERY GANG, FERENCZI GYÖRGY ÉS A RACKAJAM.


Link
 
 
0 komment , kategória:  Előadások,rendezvények  
Megtelt az Illatos út: Most kell vinni a kutyákat, különben
  2013-06-30 05:18:41, vasárnap
 
  Megtelt az Illatos út: Most kell vinni a kutyákat, különben elaltatják őket!

Krízishelyzet van! - hívja fel a figyelmet az Illatos úti kutyatelep. Ha a holnapi napon nem tudnak legalább hat kutyát örökbe adni, akkor el kell őket altatni.


Az Illatos út megtelt. Csak úgy özönlenek hozzánk a kutyák, és alig visznek el - szerepel a felhívásban. A telepen nem tudnak több kutyát elhelyezni, így ha a holnapi napon nem adnak örökbe legalább hat kutyát, el kell altatniuk néhányat.Mindent megtesznek ez ellen, de nincs választásuk - szögezték le. "Ha azon gondolkozol, hogy kutyát fogadsz örökbe, tedd meg MOST. Életet menthetsz vele" - írták.

alfahir.huLink
 
 
0 komment , kategória:  KÖRNYEZETVÉDELEM,ÁLLATVÉDELEM  
     1/29 oldal   Bejegyzések száma: 281 
2013.05 2013. Június 2013.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 281 db bejegyzés
e év: 1866 db bejegyzés
Összes: 24087 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1027
  • e Hét: 7508
  • e Hónap: 37472
  • e Év: 2065680
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.