Belépés
keresztenyhivek.blog.xfree.hu
Milyen csodálatos igazság : Isten a mi Kősziklánk! Római Katolikusok - Beatrix Rózsa
1978.02.12
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/6 oldal   Bejegyzések száma: 53 
Jézus valóban jelen van az Oltáriszentségben
  2014-11-27 18:42:20, csütörtök
 
  Az Oltáriszentség (Eucharisztia) kenyér és bor formájában Krisztus teste és vére. Minden megkeresztelt járulhat ehhez a Szentséghez, ha nincs súlyos bűne (vagy sok kicsi). Bűn esetén először meg kell azokat gyónni! Ha például szándékosan vasárnapi vagy ünnepi misét mulaszt valaki, akkor azt előbb gyónja meg, mert a szentmisén csak akkor járulhat szentáldozáshoz, egyébként szentségtörést követ el, mivel halálos bűn állapotában veszi magához Jézus testét. Gyakran meg kell látogatnunk az Oltáriszentséget, mely a szeretet záloga és tápláléka, és a szentáldozás utáni perceket végtelen értékűeknek kell tartanunk, hogy azokat csak Istennek szenteljük. A gyakori áldozás a legfőbb szer arra, hogy az ember ne essék halálos vétekbe, vagy ha elbukott, hamar fölkeljen belőle.

Szentségimádáskor a templomban ki van téve az Oltáriszentség az oltárra, és a hívek előtte imádkoznak. De nem szükséges, hogy ki legyen rakva, lehet úgyis, hogy a Tabernákulumban van. Az Eucharisztiába vetett hitünk bizalmát térdhajtásunkkal fejezzük ki.

Köszönjük Uram, a te világ végezetéig ígért gyógyító, erősítő, bizalmat sugárzó eucharisztikus jelenlétedet. Bekapcsolódunk abba a körmenetbe, amely jelenléted ünnepén mozgásba hozza hívő népedet az egész világon. Mert az eucharisztikus körmenet is Krisztus-követés. Mert erre is vonatkozik, amit az utolsó vacsorán mondtál: ,,Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre."

A szentségimádás csendje a gyógyulás helye és ideje. Megengedjük, hogy Jézus szeretete átjárjon bennünket. Életünk minden nehézségére választ ad. Amikor a világ zaja folyamatosan magára vonja figyelmemet, szakítok-e időt arra, hogy meglátogassam az Oltáriszentségben jelenlévő Krisztust, aki mindig vár rám a tabernákulumban? Elég végignézni csak egy templomon átváltoztatás alatt. Az a csend, mindenki térdel, áhítattal imádkozva néz a felemelt szentostyára, a kehelyben lévő szent vérre. Avagy gondoljunk az úrnapi körmenetre, azokra a gyönyörű sátrakra, oltárokra, szebbnél szebb virágszőnyegekre. Mind az Úr Jézust magasztalja, aki jelen van az Oltáriszentségben!Lelki beszélgetés Jézussal az OltáriszentségbenNevezd meg a szegényeket, akiken segíteni szeretnél; a betegeket, a szenvedőket. Azokat, akik ellenszenvvel vannak irántad, s akiket megnyerni szeretnél. Említsd meg halottaidat, s én megenyhítem őket.

Szívből imádkozz és figyelmeztess ígéreteimre, hogy minden imát, melyet nevemben mondtok, meghallgatok. Teljesítem kéréseidet, amikor a lelkek üdvösségét esdekled.

Mondd el testi-lelki szükségleteidet.

Bármi jót teszel másokkal, úgy veszem, hogy nekem tetted.

Ne feledkezz el mosolyogva beszélni mindenkivel, légy szeretetteljes!

Mindenben kérd őrangyalod segítségét, hiszen őt azért rendeltem melléd! Kérd gyakran Szent Józsefet és védőszentedet, ne érezd magad elhagyatottnak, ne nézd munkád hiábavalónak, hiszen nem vagy egyedül soha.

Jézus azért jött, hogy megszabadítson minket a bűntől és annak következményétől, a haláltól. Megváltói küldetésének egyik ismertetőjele a betegek gyógyítása: ennek láttán a nép dicsőíti Izrael Istenét. Jézus nem tömegesen gyógyít, hanem mindenkivel külön foglalkozik. Képzeljük oda magunkat Jézus mellé, és nézzük, hogy bánik az eléje hozott betegekkel. Megszólítja őket, meghallgatja őket, rájuk teszi a kezét. És amit csak Ő tud: olvas a szívükben. Átérzi nemcsak a testi, hanem a lelki fájdalmaikat is. Ránk is vár az Oltáriszentségben, hogy odavigyük elé a nehézségeinket, szívünk bánatát, és nála keressünk gyógyulást.

Töltsétek meg a templomokat, ne hagyjátok Jézust egyedül a tabernákulumban! Sohasem lehetünk közelebb a mennyországhoz, mint amikor a tabernákulum előtt vagyunk. Mégis elfelejtjük néha ezt az igazságot. A szeretet rabjaként arra vár, hogy párbeszédre léphessen velünk. Megpróbálok minden alkalommal, amikor belépek egy templomba, arra gondolni, hogy Isten előtt állok, aki az eget és földet teremtette? Vajon látszik rajtam, hogy hiszem, hogy Jézus valóságosan jelen van az Eucharisztiában? Ő van figyelmem középpontjában? Félre tudok tenni, mindent, ami megzavarhat?

Lélekben a tabernákulum előtt

Ha nem tudsz hosszan elidőzni az imában, a szent olvasmányokban, ne csüggedj azért! Ameddig minden reggel egyesülhetsz a feláldozott Jézussal, addig nagyon szerencsésnek mondhatod magad. A nap folyamán - minden elfoglaltságod közepette is - hívd Jézust, hívd a Lélek erejével, és Ő eljön, és kegyelme, szent szeretete által mindig benned marad. Ha testben nem mehetsz oda, lelkeddel röpülj a tabernákulum elé, vidd oda égő vágyaidat: beszélj és imádkozz, öleld magadhoz a legszeretetreméltóbb lelket, még jobban, mint a szentáldozásban.

(Pio atya)Az Úr nem mindig közvetlenül szól hozzánk, hanem személyeken keresztül szólít meg bennünket. Az isteni kegyelem befogadásának akadálya bűneink takargatása, az alázat hiánya. Alázatos az, aki kitart az imában; semmiről nem gondolja, hogy őt megilleti; nem hiszi, hogy a saját erejéből bármire is képes lenne. Mivel nem önmagában bízik, hanem Istenben, az alázatos ember soha nem keseredik el, és végső soron ez a legfontosabb.


 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Uram, segits!
  2014-11-27 18:36:01, csütörtök
 
  Uram, segíts, hogy helyesen tudjam beosztani az időmet! Add, hogy biztosan érezzem, mely ügyem nem tűr halasztást!

Segíts, hogy mindig időt találjak a szellemi, lelki feltöltődésre is! Kérlek, segíts, hogy minden esetben a lehető legjobban készülhessek föl az éppen előttem álló feladatra!

Add meg, Uram, a kegyelmet, hogy akivel csak találkozom, arra úgy tudjak odafigyelni, és úgy tudjak neki segíteni, mintha Téged; hallgatnálak, és Neked segítenék!

Forrás: Katolikus hitvédelem és megújulás 
 
0 komment , kategória:  Imádságok I.  
Ima a Fogolykiváltó Boldogasszonyhoz
  2014-11-27 16:12:21, csütörtök
 
  Szentséges Szűz Mária, Fogolykiváltó Miasszonyunk! Gyermeki bizalommal fordulunk Hozzád. Légy közbenjárónk Isten előtt! Nemzetünket végzetes veszély fenyegeti. Testvéreink közül sokan szenvedélyeik rabságában sínylődnek. Az alkohol, a kábítószerek, a nikotin mértéktelen élvezte, a zabolátlan testiség szenvedélye pusztít közöttünk, dönti romba a családi otthonokat, sorvasztja nemzetünket. Történelmünk válságai során őseink Hozzád fordulnak és Te meghallgattad őket, Áldott Nagyasszonyunk. Légy ma is végzetes bajunkbanközbenjárónk! Isten adjon erőt a lelki harcban, hogy megszabaduljunk szenvedélyeink rabigájából. Különösen irgalmadba ajánljuk azokat, akikért felelősek vagyunk: családunk tagjait és ajövő zálogát, a magyar fiatalokat.
Fogolykiváltó Boldogasszony, Krisztusnak Szent Anyja és nekünk is Édesanyánk, légy közbenjárónk szent Fiadnál!
Ámen.

 
 
0 komment , kategória:  Szűz Mária  
Szűz Mária, Isten mosolya
  2014-11-27 16:07:14, csütörtök
 
  ,,Ó Mária, mivel te vagy Isten mosolya,
Krisztus fényességének tükröződése,
a Szentlélek lakóhelye,
a hajnalcsillag, a mennyország kapuja
és az első föltámadott teremtmény,
testvéreinkkel együtt kérünk:
könyörögj érettünk!"

(XVI. Benedek pápa - Lourdes, 2008)
 
 
0 komment , kategória:  Szűz Mária  
Szűz szülője Istennek!
  2014-11-27 16:06:06, csütörtök
 
  Engedd, hogy tied legyek!
Tied élet s halálban!
Tied jó és balsorsban!
Tied küzdve szenvedve!
Tied most és örökre!
Szűz szülője Istennek!
Engedd, hogy tied legyek!
Anyám, benned bízom és remélek!
Anyám, te utánad epedek!
Anyám, te jóságos, kegyelmezz!
Anyám, te hatalmas, védelmezz!
Anyám, ó jöjj, segíts imádkozni!
Anyám, ó jöjj, segíts küzdeni!
Anyám, ó jöjj, segíts szenvedni!
Anyám, ó jöjj, ne hagyj elveszni!
Hiszen tudsz segíteni, ó hatalmas!
Akarsz is segíteni, ó irgalmas!
Kell is segítened, ó hűséges!
Fogsz is segíteni, ó kegyelmes!
Anyám! Te vagy a kegyelmek Anyja!
Szomorúak vigasztalója
Bűnösök oltalma és menedéke!
Földnek reménysége, s mennynek ékessége.
Ki kérte még segélyedet hasztalanul?
Ki távozott tőled meghallgatatlanul?
Azért bizton mondom minden szenvedésben:
Mária mindig segít, minden időben!
Biztosan állítom életben s halálban:
Mária mindig segít, minden balsorsban!
Azért hiszem, s meghalok ezen hitemben,
Hogy veled leszek, ó Anyám, fönn a mennyben.

Szűz szülője Istennek!
Engedd, hogy tied legyek!
Tied élet s halálban!
Tied jó és balsorsban!
Tied küzdve szenvedve!
Tied most és örökre!
Szűz szülője Istennek!
Engedd, hogy tied legyek Amen.

P: Imádkozzál érettünk, Istennek Szent Anyja!

H: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

P: Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, aki a dicsőséges Szűz Anyának, Máriának testét és lelkét, hogy Szent Fiadnak méltó hajléka legyen, a Szentlélek munkálkodása által előkészítetted, add, hogy akinek emlékezetén örvendünk, annak kegyes közbenjárása által a reánk váró bajoktól és az örök haláltól megmeneküljünk. Krisztus, a mi Urunk által.

H: Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Szűz Mária  
Az Istenszülőhöz
  2014-11-27 16:05:15, csütörtök
 
  VALÓBAN MÉLTÓ dicsérni téged, Istenszülő,
a boldogságost és szeplőtelent
és a mi Istenünknek anyját.
Ki a keruboknál tiszteltebb
és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy,
ki az Istent, az Igét
sérülés nélkül szülted,
téged, valóságos Istenszülő, magasztalunk!

Üdvözlégy, Istenszülő Szűz Mária,
malaszttal teljes, az Úr van teveled!
Áldott vagy te az asszonyok között,
és áldott a te méhednek gyümölcse,
mert szülted nekünk Krisztust, az Üdvözítőt,
a mi lelkünk szabadítóját.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja,
imádkozzál érettünk, bűnösökért,
most és halálunk óráján! Ámen.

A te oltalmad alá sietünk, Istenszülő Szűz,
meg ne vesd szükségünk idején könyörgésünket,
hanem Szabadíts meg minket minden veszedelemtől,
mint egyedül áldott és szeplőtelen!
Dicsőséges Istenszülő, mindenkorszűz Mária,
Krisztus Istenünknek anyja,
fogadd el imádságainkat,
és mutasd be azokat Fiadnak, a mi Istenünknek,
hogy világosítsa meg, s éretted üdvözítse lelkünket!
Bizodalmam az Atyaisten,
menedékem a Fiúisten,
védelmezőm a Szentlélekisten.
Szentháromság, egy Istenünk, dicsőség néked!


 
 
0 komment , kategória:  Szűz Mária  
Foucauld atya imája
  2014-11-27 07:48:23, csütörtök
 
  Atyám,
ajánlkozom,
tégy velem úgy, ahogy kedves neked.
Csak megköszönöm,
bármit formálsz is belőlem.
Mindenre felkészültem
és nem késlekedik bennem az: IGEN.
Egyetlen vágyódás vagyok,
hogy akaratod teljessé váljék bennem
és minden teremtményedben.
Tenyeredbe teszem lelkemet én Istenem
és szívem egész szeretetével adom neked,
semmi másért, csak mert szeretlek
és mert ez a szeretet arra kényszerít,
hogy fenntartás nélkül bízzam rád magam,
mert Te vagy az én Atyám. Amen. 
 
0 komment , kategória:  Imádságok I.  
Jó Atyám imádlak
  2014-11-27 07:46:18, csütörtök
 
  Jó Atyám imádlak, leteszem életem,
úgy szeretlek.

Úr Jézus imádlak, leteszem életem,
úgy szeretlek.

Szentlélek úgy várlak, leteszem életem,
úgy szeretlek.
 
 
0 komment , kategória:  Egyházi énekek  
„Uram, Jézus Krisztus, Isten Fia, könyörülj rajtam !
  2014-11-27 07:42:59, csütörtök
 
  " Azt mondják, hogy a kínoktól való rettegés a szolgák útja, és az a kívánság, hogy a mennyországot jutalomként kapjuk meg, a béresek útja.

Az Isten azonban azt akarja, hogy gyermekeiként menjünk Őhozzá -, ez azt jelenti, hogy az iránta való szeretetből és buzgóságból éljünk becsületesen, és a vele való üdvözítő egyesülés szívünkben és lelkünkben boldogítson minket.

Bármennyire is sanyargathatod magad, magadra veheted a legnehezebb testi fáradságokat és munkákat is, ha nem elmélkedsz az Istenről és nincs meg szívedben a szüntelen Jézus-ima, sosem lesz nyugtod az ellenséges gondolatoktól, és mindig bűnbe esel, a legkisebb alkalom esetén is.

Törekedj testvér, hogy szüntelenül mondd a Jézus-imát - tudod is, meg aztán megy is az itt, ebben a magányban. Nagyon hamar meggyőződhetsz róla, hogy hasznos. Akkor aztán nem gyötörnek majd többé az istentelen gondolatok, a hit fel fog tárulni előtted, s Jézus Krisztus szeretete. Akkor majd megtudod, hogyan támadnak fel a halottak, és az utolsó ítélet úgy fog megmutatkozni előtted, amint az valóságban lesz. Szívedben pedig az imádság oly könnyedséget teremt, hogy majd csodálkozol és nem bánkódsz többé, nem is kételkedsz többé jámbor életed miatt. "

Forrás: Remetelak - blogspot 
 
0 komment , kategória:  Imádságok I.  
Napi evangélium - 2014. november 27.
  2014-11-27 07:40:51, csütörtök
 
  2014. november 27. - Csütörtök

Jézus így jövendölt Jeruzsálem pusztulásáról és a saját második eljöveteléről: Amikor látjátok, hogy Jeruzsálemet hadsereg veszi körül, tudjátok meg, hogy elérkezett a pusztulása! Akkor, akik Júdeában vannak, fussanak a hegyekbe; akik a városban meneküljenek el; és akik vidéken vannak, vissza ne térjenek! A bosszúállás napjai ezek, hogy beteljesedjék mindaz, amit az Írás mond. Jaj, a várandós és szoptatós anyáknak azokban a napokban! Nagy gyötrelem lesz a földön, és az ítélet haragja sújtja ezt a népet. Lesznek, akiket kardélre hánynak. Sokakat fogságba hurcolnak pogány népek közé. Jeruzsálemet pogányok tiporják, amíg idejük be nem telik. Jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban, a földön pedig kétségbeesett rettegés támad a népek között a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt. Az emberek megdermednek a rémülettől, miközben várják, hogy mi történik a világgal. A mindenség összetartó erői megrendülnek. Akkor majd meglátják az Emberfiát, amint eljön a felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor mindez beteljesedik, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltásotok.
Lk 21,20-28


Elmélkedés:

Jézusnak az utolsó ítéletről mondott szavai kettős hatást váltanak ki bennünk. Az embert egyrészt félelem fogja el azokat a rettenetes dolgokat hallva, amelyek be fognak következni, másrészt öröm tölti el amiatt, hogy eljön az Emberfia. Vajon melyik érzés erősebb? Vajon képes-e a közelgő üdvösség reménye legyőzni félelmeinket? Aki hűséggel kitart Jézus mellett, nyugodt lelkiismerettel várhatja az Úr eljövetelét. Érkezése, bár valóban félelmetes jelek kíséretében fog bekövetkezni, mégis nagy örömet hoz mindazok életébe, akik várják megváltásuk napját. Ne engedjünk a félelem kísértésének!
Az evangéliumi leírás szerint Krisztus második eljövetele igencsak látványos lesz. Látni lehet majd városok pusztulását. Látni lehet különös jeleket az égitesteken. Látni lehet majd mindent, ami a világgal és az emberekkel történik. S végül látni lehet a dicsőséggel és hatalommal érkező Jézust. Semmi kétségünk nem lehet afelől, hogy mindezt azok is látni fogják, akik most nem akarnak látni, s szemüket elhomályosítja a bűnös élet vagy elkápráztatja a világ varázsa. A tisztánlátás ideje lesz ez mindannyiunk számára, amikor saját földi életünket is látni fogjuk, visszatekinthetünk rá. A bűnösök számára ezzel véget is ér a látnivalók sora, ennél többet nem láthatnak. Az igazak viszont megláthatják az Istent és vele élhetnek az örökkévalóságban.

Horváth István Sándor

Imádság:

Istenünk, segíts, hogy örömhíredet hirdethessük! Add, hogy hívásodra mindig figyelni tudjunk! Te azt kívánod, hogy az emberek szabadon kövessenek Téged. Nyisd meg, kérünk, az emberek szemét, hogy meglássák az evangélium fényét. Nyisd meg az emberek szívét, hogy befogadják a Te igéd igazságát, és boldogok legyenek, mert az örömhírben életet találnak.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
     1/6 oldal   Bejegyzések száma: 53 
2014.10 2014. November 2014.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 53 db bejegyzés
e év: 425 db bejegyzés
Összes: 2245 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 58
  • e Hét: 161
  • e Hónap: 1632
  • e Év: 91462
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.