Regisztráció  Belépés
keresztenyhivek.blog.xfree.hu
Milyen csodálatos igazság : Isten a mi Kősziklánk! Római Katolikusok - Beatrix Rózsa
1978.02.12
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/6 oldal   Bejegyzések száma: 54 
A boldogságos Szűz tizenkétcsillagú koronája
  2014-12-07 21:31:48, vasárnap
 
  Ennek az imádságnak olasz eredetijét maga Kalazanci Szent József szerkesztette. Hő óhaja volt, hogy a Kegyes Iskolák tanítványai azt mindennap elmondják. Ezért gyakran és áhítattal imádkozd. Minden egyes elmondásáért 3oo napi búcsút nyerhetsz. Elnyerheted a teljes búcsút is, ha a ,,Koronát'' egy hónapon át naponkint elmondod, meggyónsz, megáldozol és valamelyik templomban imádkozol a Pápa őszentsége szándékára. A teljes búcsút a halottakért is felajánlhatod. A magyar szöveg után található latin verses fordítást Garrido Tamás spanyol piarista készítette 1935-ben.

Dicsőség és hála a Szentháromságnak, hogy nekünk adta Szűz Máriát, akinek ruhája a nap, lábai alatt a hold és feje körül tizenkétcsillagú korona. Mindörökön örökké. Amen.

I. Dicsőség és hála az Atya Istennek, hogy őt leányául kiválasztotta. Amen. Miatyánk...

Dicsőség az Atyának, aki őt isteni Fia anyjául rendelte. Amen. Üdvözlégy...,
Dicsőség az Atyának, ki őt fogantatásában minden bűntől megoltalmazta. Amen. Üdvözlégy...,
Dicsőség az Atyának, ki őt születésekor a legnagyobb kegyelmekkel fölékesítette. Amen. Üdvözlégy...
Dicsőség az Atyának, ki neki társul és jegyesül a tisztalelkű Szent Józsefet adta. Amen. Üdvözlégy... Dicsőség...

II. Dicsőség és hála a Fiú Istennek, aki őt anyjául választotta. Amen. Miatyánk...

Dicsőség a Fiúnak, ki általa magára testet öltött. Amen. Üdvözlégy...
Dicsőség a Fiúnak, akit szült és tejével táplált. Amen. Üdvözlégy...
Dicsőség a Fiúnak, aki tőle neveltetni akart. Amen. Üdvözlégy...
Dicsőség a Fiúnak, ki neki a világ megváltásának titkait kinyilatkoztatta. Amen. Üdvözlégy... Dicsőség...

III. Dicsőség és hála a Szentlélek Istennek, aki őt jegyeséül fogadta. Amen. Miatyánk...

Dicsőség a Szentléleknek, ki neki a maga ,,Szentlélek''-nevét először kinyilatkoztatta. Amen. Üdvözlégy...
Dicsőség a Szentléleknek, aki által szűz és anya lett egyszerre. Amen. Üdvözlégy...
Dicsőség a Szentléleknek, kinek erejével a Szentháromság élő templomává lett. Amen. Üdvözlégy...
Dicsőség a Szentléleknek, kitől mennyekben minden teremtmény fölé magasztaltatott. Amen. Üdvözlégy... Dicsőség...

Fölajánlom ezt az imádságomat a katolikus anyaszentegyház javára, a katolikus hitnek terjesztésére a békének a keresztény fejedelmek közt való megszilárdítására és az eretnekség kiirtására.

Üdvözlégy mennyország királynéja, irgalmasságnak Anyja, élet, édesség, reménység, üdvözlégy. Hozzád kiáltunk Évának számkivetett fiai. Sírva és zokogva hozzád sóhajtunk e siralom völgyéből. Azért, Szószólónk, fordítsd ránk irgalmas szemedet: és Jézust, a te méhednek áldott gyümölcsét, nekünk az élet után mutasd meg. Ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária!

V. Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja.

R. Hogy méltók lehessünk Krisztus igéreteire.

Könyörögjünk. Örök mindenható Úr Isten! ki a dicsőséges Szűz Máriának testét és lelkét, hogy szent Fiad méltó hajléka legyen, a Szentlélek által felékesítetted, add, hogy kik az Isten anyjának emlékezetében örvendezünk, az ő kegyes könyörgése által megszabaduljunk minden ránk következő veszedelemtől és az örök haláltól. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

 
 
0 komment , kategória:  Boldogságos Szűz Mária  
Szent Ágoston: Isten jóságáról
  2014-12-07 21:29:05, vasárnap
 
  (Lelki Paradicsom.)

Én Istenem! minden jóság kútfeje! Jó vagy te, s a te jóságodnak nincs határa, fogyatkozása sincs, hanem végtelen tökéletességgel teljes. Te vagy minden jóság teljessége, s mindenre tőled származott a jóság.

Tőled nyerték az édesek édességüket; a szépek szépségüket; a világosak világosságukat; asz élők életüket; az értelmesek értelmességüket; a tökéletesek tökéletességüket; egyszóval minden jók jóságukat.

Nagy vagy te mennyiség nélkül, jó vagy minőség nélkül, véghetetlen vagy szám nélkül, szép vagy ékesgetés nélkül, örökkévaló vagy idő nélkül, megmérhetetlen vagy hely nélkül, és tökéletes sokasodás nélkül.

Te vagy mindennek központja és célja akihez természete szerint siet és akiben megnyugszik minden; tebenned lakik minden szeretet gyönyörűsége, minden kívánság általad teljesül és általad elégül ki az ízlelés. Ó, milyen nagy ereje van a Te jóságodnak! Minden teremtett valóság jóságod édességére siet elő, mert ki-ki a maga javát sürgeti bizony, s ez nem más, mint a te véghetetlen jóságod bélyege; ezért fárad a teremtett lények egész sokasága, mert mindaz, ami mozog és munkálkodik, az mind a jóért cselekszi azt; s ha a kis szellős árnyék is annyira csábit, mennyire vonz hát az igazi jó! Az az igazi jó, aki mérték nélkül az, vagyis Te magad, én Uram, Istenem és minden Jóm.

Emeld magadhoz szívemet, ó végtelen Jóság! és az örökkévaló szeretet megoldhatatlan kötelével ölelj magadhoz! Mert mit is kívánhatnék én mást rajtad kívül, ki minden jónak teljessége, forrása és gyökere vagy? Búcsút veszek hát minden teremtménytől és mindig egyedül rólad gondolkodom, téged szeretlek, hozzád ragaszkodom, téged dicsérlek, neked szolgálok s megnyugszom benned; ha valamit szeretek, érted szeretem, s ha meggyűlölök valamit, érted gyűlölöm. Erősíts meg engem a te szeretetedben, a te kedves akaratod szerint, hogy ezután ne magamnak, de neked éljek. Ámen.

Forrás: Szegedi Piaristák 
 
0 komment , kategória:  Szentek és Boldogok imái  
II. János Pál pápa imádsága a békéért
  2014-12-07 21:28:04, vasárnap
 
  1991. január 16-án:

Atyáink Istene,
nagy és teljes irgalmú,
mindenek Atyja.
Te a béke útjait tervezed,
és nem a szenvedését,
gyűlölöd a háborút
és elnyomod az erőszakosak büszkeségét.
Azért küldted fiadat, Jézust,
hogy a közelieknek és a távoliaknak
békét hirdessen
és minden fajú és származású embert
egyetlen családba gyűjtsön össze.
Halld meg fiaid és leányaid egyöntetű kiáltását,
az egész emberiség sürgető kérését:
Ne legyen többé háború,
visszafordíthatatlan kaland;
Ne legyen többé háború,
a szomorúság és erőszak útvesztője;
Szűnjék meg a Perzsa-öböl háborúja!
Máriával, Jézus anyjával együtt
újra és újra kérünk Téged:
Szólj a népek sorsáért felelősök szívéhez,
tartóztasd fel a bosszú és a számonkérés logikáját,
Lelked által adj ösztönzést új megoldásokra,
nagylelkű és tisztességes gesztusokra,
a párbeszédre és a türelmes várakozásra,
amelyek gyümölcsözőbbek,
mint a be nem tartott háborús feltételek.
Add meg korunknak a béke napjait.
Soha többé háborút!

Ámen.

 
 
0 komment , kategória:  Egyházi vezetők imái  
Szent Ágoston: Isten szépségéről
  2014-12-07 21:26:10, vasárnap
 
  Örök-új Szépség, jaj, későn kezdtelek szeretni! Bennem voltál, én meg kívüled! Künn kerestelek, s torz mivoltommal belerohantam ékes teremtett világodba. Velem voltál, s én nem voltam veled. Teremtmények szakítottak el messze tőled, amik nélküled egyáltalán nem is volnának.

Azután felharsant hívó szózatod; megtörted lelkem süket csendjét, kigyulladt bennem ragyogó világosságod, s elűzted rólam a vakoskodó homályt. Illatod kiáradt, beszívtam s most utánad lelkendezek. Ízleltelek, éhezlek, szomjazlak; megérintettél, s íme áttüzesedtem a vágyakozástól békéd után.

Majd ha egészen beléolvadok, nem bánt engem többé sem fájdalom, sem fáradság; egész életemet azontúl teljességed élteti. Akit te betöltesz, szárnyakat kap tőled; én meg, jaj, nehézkes vagyok, mert még nem vagyok tele tevéled!

Gonosz örömök küszködnek bennem tisztes szomorúságokkal; melyik fél győz majd, nem tudom. Uram, jaj, kérlek, könyörülj rajtam.

Jaj nekem! Íme sebeim! nem rejtegetem őket. Orvos vagy, beteg vagyok. Könyörületes vagy, nyomorult vagyok.

Nem igaz-e, hogy kísértés az ember élete a földön? Bajt és nehézséget ki szeret? De nem is kívánod, hogy szeressük, hanem. hogy tűrjük. Amit tűrök, azt nem szeretem, ha talán készakarattal tűröm is. Mert akinek öröme van is a hosszú tűrésben, jobban szeretné, ha nem volna tűrnivalója.

Bajomban a jobbat várom, jósorsomban bajtól félek. Van-e e kettő között valahol középen olyan pont, ahol az ember élete nem volna kísértés?

Jaj, és újra jaj nekünk a sors kedvezései miatt, mert elrettentenek a megpróbáltatásoktól s romlás jár örömeik nyomában!

Jaj, újra és harmadszor is jaj a sors megpróbáltatásai miatt, mert nehéz a baj igája, s jobb utáni vágyakozásunk, jaj, könnyen végét szakítja türelmünknek.

Nem szakadatlan kísértés-e az ember élete a földön?

Nincs nekem másban reményem, mint nagy irgalmasságodban. Add meg, Uram, amit parancsolsz, s követelj tőlem, amit csak akarsz!

Isten iránti szeretet.

Uram, hiszem, tudom és érzem, hogy te vagy a legfőbb jó. Nemcsak a legfőbb jóakarat vagy, hanem a legfőbb, a mindent felűlmúló szépség is. Hiszem, hogy bármilyen szép is teremtett világod, Hozzád, minden szépség forrásához és teremtőjéhez hasonlítva, mégis csak por és hamu és semmi, és nem érdemel csodálatot.

Tudom, hogy az angyalok és szentek tökéletes öröme, boldogsága: szemlélni téged, az örökkévaló szépséget. Már a földön is elragadtatásba ejt szent lelkeket dicsőségednek egy-egy sugara. Még én is, az én semmiségemben, érzem ennek igazságát, hiszen irgalmasságból felvetted természetünket és ember módjára jöttél hozzánk, ,,és mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének dicsőségét''.

Ó én drága Megváltóm, minél többet szemlélem szavaidat, tetteidet, műveidet, szenvedéseidet, melyekről az Evangélium értesít bennünket, annál mélyebben megismerem csodálatos dicsőségedet és szépségedet.

Éppen azért, jóságos Megváltóm, mert látom, milyen szép vagy, azért szeretlek és óhajtlak mindig jobban szeretni. Mert az egész létező világon Te vagy az egyetlen jóság, az egyetlen szépség és gyönyörűség, mert semmi sem hasonlítható hozzád, mert Te végtelenül fölségesebb és csodálatosabb vagy, mint a legszebb teremtmények, azért ölellek magamhoz egészen sajátos, semmivel össze nem hasonlítható, egyetlen és valóban szuverén szeretettel. Minden sötét és szomorú nekem Hozzád képest, én Uram, semmit sem tudnék úgy szeretni ezen a földön, mint téged, még azt sem, ami természettől a legkedvesebb nekem. Mindent inkább veszítsek el, csak téged ne, mert Te, ó Isten, Te vagy az én legfőbb Uram, egyetlen szerelmem.

De te, Uram, végtelenül jobban tudod nálam, milyen kevéssé szeretlek valójában. Nem is tudlak szeretni másként, mint kegyelmed segítségével. Csak a kegyelem nyitotta meg lelkemnek szemét, hogy láthassa felségedet. A kegyelemragadta meg és tette fogékonnyá csodálatos szépséged gyönyörűségei iránt szívemet. Csak az érzékek szörnyű romlottsága tarthatna vissza attól, ó Uram, hogy szeresselek és szemléljelek.

Ki van közelebb hozzám nálad, ó Istenem? És mégis e földnek dolgai, mindaz, ami természettől jól esik nekem, újra, meg újra el akarják fordítani rólad tekintetemet. Csak kegyelmed segíthet rajtam. Óvd hát, ó Uram, szememet, fülemet, szívemet e borzasztó zsarnokságtól! Törd szét bilincseimet, emeld fel szívemet, engedd, hogy egész lényem csak feléd forduljon, hogy soha el ne veszítselek szemem elől, és engedd, hogy szeretetem a te szemlélésedben napról-napra növekedjék. Ámen.

Forrás: Szegedi Piaristák

 
 
0 komment , kategória:  Imádságok II.  
Szent Ágoston imája: Ó, örök szépség
  2014-12-07 21:22:53, vasárnap
 
  Ó, örök szépség, későn szerettelek!
Íme, belül voltál,
én pedig kívül kerestelek.
Velem voltál, és én nem voltam veled.

De Te hívtál, kiáltottál,
és összetörted süketségemet.
Sugarad rám özönlött,
és messze űzted vakságomat is.
Megízleltelek,
már éhezem Reád és szomjúhozlak Téged.
Érintettelek,
és békességedet óhajtom.
Irgalmad fölségében van csupán
minden reménységem.
Ó, mindörökre lángoló Szeretet,
tüzed nem alszik el sosem!

Ó, Szeretet,
gyújts föl engem, Istenem.

Ámen.

Forrás: Szegedi Piaristák
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok II.  
Szent Patrik: Úti imádság
  2014-12-07 21:21:10, vasárnap
 
  Uram, Jézus, járj előttem,
ha lankadok, állj mögöttem,
Pajzsomként lebegj fölöttem,
jobbról, balról segíts engem.
Mindig téged keresselek,
mindig találkozzam veled,
minden léptemben szüntelen
te, csak te jöjj szembe velem.
Te légy szavam a nyelvemen,
más szavával te szólj nekem.
Minden egyes pillantásom
mindenkiben téged lásson.
Te légy utam az utamban,
utam végén a jutalmam...
Amen.

Forrás: Szegedi Piaristák
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok II.  
Advent – eljövetel.
  2014-12-07 19:37:46, vasárnap
 
  Jézus hozzánk való eljövetelére készülünk

Érdemes végiggondolni milyen sokféle módon készülnek az emberek Jézus eljövetelére. Milyen sokféle módon várják a karácsonyt. A legszebb ünnepeink közé tartozik ez a nap. Majdnem minden családban készülnek karácsonyra. Szinte mindenki kap ajándékot. Nagyon sokan elmennek az éjféli szentmisére. Messzi idegenből is haza jönnek az emberek a családba. Levelezőlapokon, de szóban is boldog, örömteli karácsonyt kívánnak egymásnak az emberek. Jó ételeket készítenek a házi asszonyok. Pásztorjátékban bemutatják Jézus születés történetét.

Vannak, akik elzarándokolnak Betlehembe. Adventi koszorú készítése már szinte minden családban meg van. Feldíszítik a szép fenyőfát, elhelyezik alatta az ajándékokat. Minden templomban a betlehemi barlang-istálló is megtalálható. Később oda kerülnek a napkeleti bölcsek, amint viszik a kis Jézusnak az ajándékaikat. Egyszóval az év leglátványosabb ünnepe karácsony, Jézus születése.

Nem akarok ünneprontó lenni, de mint gondolkodó embernek, de mint lelkipásztornak is kötelessége feltenni a kérdést: Ez volt a célja az Atyának Jézus földre küldésével? Elérte a célt, hogy most már érezhetőbben köztünk van az Isten. Rádöbbentek az emberek Istenközelségre?

Felhasználják arra Jézus közénk érkezését, amiért azt az Atya küldte? Vagy nem is gondolnak erre a tartalomra, csak úgy tesznek, mint a többi ember ünnepelnek.

Pedig az Atya Jézus elküldésével - mindenkinek - neked is, aki olvasod ezt az írást hihetetlen nagydolgot, örök boldogságot akar adni. Ha eddig nem gondoltál erre, azért kaptál értelmet, hogy gondolkodj el rajta. Én mindenkinek szívesen segítek ebben a dologban.

Szeretem idézni az álnév mögé bújó költőt Angelus Silenciust (Hallgatag Angyal) Ezt írja: ,,Ha Jézus Betlehembe százszor is megszületne, elvesztél, ha nem születik meg a te szívedbe".

Azért jött Jézus, azért van itt közöttünk a világ végéig, hogy találkozz vele, hogy megszülessék a te szívedben, hogy átalakítson téged. Hogy belőled Isten gyermeke legyen, aki együttműködve Istennel társteremtő. Ezért jött. Ez mindenki számára lehetőség. Hidd el, és érdeklődj utána, hogy a különféle módon köztünk lévő Jézussal, hogyan tudsz úgy találkozni, hogy ez megtörténjék veled. Várlak, ha kíváncsi vagy rá, hogy hogyan. Földi életem lehetőség. Ezért adtam könyvem címéül ezt a mondatot, hogy erre a nagy lehetőségre felhívjam az emberek figyelmét.

Ne mosolyogj a mondanivalón, hanem gondolkodj, mert esetleg egyszer sírni fogsz, hogy nem tetted meg! Sajnálom, hogy nem tudom gondolkodásra késztetni e témával kapcsolatba az értelemmel rendelkező embert. Pedig nagyon szeretném.

A Jézustalálkozás lehetőségei és hatásai

A Jézustalálkozás lehetőségét a világ végéig maga Jézus mondotta ki, amikor azt mondta. Én veletek vagyok a világ végéig. Nem úgy, mint a másik embertársam, hiszen úgy nem is találkozhatna vele minden ember, más módon, de több formában mennybe menetele után is itt maradt velünk a földön.

Itt maradt közöttünk a Biblia tanításában. Nincs még egy olyan könyv a világon, amit annyi nyelven, annyi példányban adtak volna ki, mint a Biblia. Úgy gondolom, ez annyira nyilvánvaló, hogy nem is kell bizonygatnom. Keresztény emberek közül nagyon sokan olvassák, még többen a vasárnapi istentiszteleteken, bibliaórákon hallgatják a Biblia tanítását.

De itt van templomainkban. Keresztény országokban nincs olyan falu, ahol templom vagy imaház ne lenne, ahol Jézusról beszélnek a szertartásokban, szentségekben különleges módon ne találkoznának vele az emberek. De az imádság is sok-sok ember életében napi Jézustalálkozást jelent.

De Jézus elmondta, hogy a beteg. a szegény, a bajbajutott személy alakjában is ő jár közöttünk. Sokan felismerik ezt, és találkoznak vele, segítenek a szegényen. Tehát a hívő embernek megvan a lehetősége a Jézustalálkozásokra.

Amíg ezeket a találkozási lehetőségeket fölismerték az emberek, amíg figyeltek rá nagy hatással, jó hatással volt Jézus az emberekre. A legnyilvánvalóbb hatását a magyar nép életéből láthatjuk. Amíg nem találkoztak Jézus tanításával, kalandozó nép, gátlástalanul a másik ember, gazdagok tulajdonát elsajátító, életeket sem kímélő nép voltunk. Igaz, hogy rettegett tőlünk Európa. Litániáikba, imáikba is belefoglalták: A magyarok nyilaitól. Ments meg Uram minket. Végül azonban összefogtak ellenünk, és augsburgi csata után megcsonkított magyarokat küldtek a magyarokhoz, és ezt üzenték. Így jártok, ha továbbra is kalandozó életet éltek. Nem segített a büntetés.

Szent István, Szent Gellért és a hozzájuk tartozó keresztény szerzetesek ismerték fel, hogy Jézussal való találkozás az, ami átalakíthatja a kalandozásokhoz, gazdagokat rajtaütő támadásokhoz zaklató magyar népet.

Szent István minden tíz faluval egy templomot építetett, és szerzeteseket hívott az országba, hogy megteremtse az embereknek a Jézussal való találkozás lehetőségét, a nép kereszténnyé tételét. Sikeres volt a munka, mert megnyugodtak az emberek. Megtanulták a földművelést, és mivel Szent László és a többi uralkodó is folytatták ezt a munkát stabillá változott tartózkodásunk a Kárpát medencében.

Jézus tanítása olyan program, amely az ember túlvilági életére is átterjed. Magába foglalja egész létezésünket. Minden korosztálynak kijelöli feladatát. Gyereknek az engedelmesség és tanulás. Megtanulja az Isten- és emberszolgálatot. Később a családalapítás és munka, és ezek mellett készülni az örök hazába, ami motiválja, hogy becsületes munkát végezzen. Amíg ez a felfogás, tanítás a családban, az iskolában, és a munkahelyen is megvolt, addig fegyelmezett keresztény emberré, örök hazába készülődővé váltak Jézus segítségével az emberek.

Jézus tanítása, személye volt az, ami programot látóvá, feladatát megismerővé tette az embert. Így meglátta élete értelmét, és tudott azért, ha kellett áldozatosan dolgozni, de még szenvedéseket is örömmel elvállalni.

Ma is megvan ez a lehetőség az emberek számára. Kevesek életéből látszik az is, hogy jó hatással van az ezzel élni akaró emberekre. Sokan mégsem élnek ezzel a lehetőséggel, és ezért fogy és erkölcseiben romlik a magyar nép.

A leírt tényeket vitatni nem lehet, mert így van. A romlás megakadályozásának lehetősége ugyanúgy, mint Szent István idejében megvolt, most is lehetőség. Nagyon-nagyon kevesen élnek vele, ezért a romlás folytatódik.

Érthetetlennek tartom, hogy az értelmes ember látja a nemzet romlását. Tudja, miért romlik. Tudja, mitől, hogyan lenne Jézus segítségével jó. Ennek ellenére nem változtat magatartásán. Nem keresi a megoldás kulcsát. Pedig Isten Jézusban jelölte meg a megoldást. Jézustalálkozás nemcsak lehetőség, de valósággá is lehet, és a következményei biztos boldogságot teremtenének az ember számára. Sajnálom, hogy kényelemszeretetünk miatt nem vállalkozunk rá.

Együttműködés a föltámadás után
a világ végéig a velünk maradó Jézussal

Jézus több alkalommal világosan megmondta. Én veletek vagyok a világ végéig. Azért jött, az volt földi életének célja, értelme, hogy olyan lehetőségeket teremtsen az ember számára, hogy az ember, Jézus föltámadása után más, jobb viszonyban kerüljön, dolgozzon együtt a Teremtővel. Ugyanúgy, mint a bűnbeesés előtt, társa lehessen a világ folyamatában az örök boldogság megteremtésének. Azért maradt itt, hogy ebben segítse, hogy ebben bátorítónk legyen.

Ennek a lehetőségnek a meglátásához, kihasználásához ismernünk kell, és tudatosan meg kell valósítani a vele való együttműködést. Pál apostol beszél erről, amikor azt írja: "Örömmel szenvedek, hogy kiegészítsem azt a szenvedést, ami még hiányzik Jézus szenvedéséből az üdvösségünkhöz". Ezzel sejteti Pál apostol, hogy a megváltáskor, Megváltó szenvedésének elviselése, elfogadásakor Jézus gondolt arra, hogy a szabad akarattal rendelkező embernek is lehetőséget biztosít ahhoz, hogy a maga és más embertestvér üdvösségének megteremtéséhez, önként vállalt szenvedésével ő is hozzájáruljon.

De a köztünk világ végéig itt maradó Jézussal való együttműködés, örök értékek teremtése nem merül ki csupán vele való örömteli együtt szenvedésben. Sok más módja is van ennek. Ennek felismeréséhez tudatosítani kell, hogyan van közöttünk a földön.

Itt van a Bibliában, itt van a szentségekben. De és ez nagyon fontos, itt van a különféle helyzetekben velünk együtt lévő embertársakban. Itt van a beteg, az öreg, a bajban jutott ember személyében. Ezeket ő maga mondotta el, amikor azt mondja, hogy így fog szólni az utolsó ítéleten, a jobbján állókhoz: Jöjjetek, mert jót tettetek velem.

Ezeket kellene tudatosítanunk, hogy örömmel szenvedők, örömmel áldozatvállalók tudjunk lenni, mint Pál apostol volt a boldogsághoz, a földi boldogsághoz is nem csupán pénz, élvezetek kellenek, hanem olyan Jézuskapcsolat, amilyen Pál apostolnál megvolt. Akkor olyan reménybeli boldogsággal rendelkeznénk, amit emberek nem tudnak tönkre tenni.

Ezt a boldogságot adja a hit. A hit hiánya miatt veszett el az emberek boldogsága. E miatt lettek gyűlölködők, másik életét megkeserítők, rosszabbá tevők az emberek. Ezt kívánta reparálni a hit éve.

Sajnos ezt a lehetőséget nem tanítják, nem nevelik bele az emberekbe. Más módon akarnak, az örök értékeket kizáró módon boldogok lenni a földön. Félő, hogy vallási ismeretek hiányában nem is értenek meg az írásaim olvasó emberek.

Örülök, hogy a Vallástudományi Szemle leközölt egy rövid írásom. Hozzászólás Szabó Ferenc SJ vitaindítójához címen. Abban a vallási ismeretek hiányáról szólok, ami a legfőbb kiváltója az Istentagadásnak. Az ő írásának ez volt a címe: ,,Istenhit és Istentagadás". Ma sokan azért nem hisznek Istenben, mert nincsenek megfelelő vallási ismereteik. Csak pillanati élvezeteket, boldogságot keresnek, úgy mint az értelemmel nem rendelkező élőlények. Nem gondolnak a következményekre. Nem gondolnak a halálon túli létezésre. Ezért hiányzik a föltámadása után a világ végéig köztünk maradó Jézussal az együttműködésük. Legalább is a tudatos együttműködés. Mert nem akarom vitatni, hogy vannak-e hit hiányában is jó emberek. Bizonyára abból a jóságból is örök érték lesz, de erről nem tudok szólni, és nem is ez a feladatom.

A megváltó Jézus új viszonyt, lehetőséget teremt az embernek

Röviden így fogalmazzuk meg, kiengesztelt bennünket Istennel. A bűn elkövetésével elveszítette az Isten-gyermekséget az ember. Ez azt eredményezte, hogy az a terv, ami a teremtéskor létrejött a teremtő Isten és ember között, hogy Isten gyermekeként él az univerzumban elromlott. A bűn elkövetésével szembefordult a Teremtővel, megromlott Istenkapcsolata. Ennek a következménye, kiűzetés a paradicsomkertből, örök boldogság elmaradása.

Ezt a rossz viszonyt kellett a Megváltónak megszüntetni, kiengesztelni a bűnnel megbántott Istent. Jézus életével, kereszthalálával azt vállalta, hogy az engedetlen ember bűnét jóváteszi. Elvállalja a bűnért való büntetést, az ember nevében bocsánatot kér Istentől, kiengeszteli az Istent. Azért lett emberré, hogy ezt megtehesse. Ez történt meg a kereszthalállal. Új viszonyt létesített, hozott létre a teremtő Isten és a bűnös ember között. Ismét Isten gyermeke lehet az ember, ha ezt úgy elfogadja, hogy földi életében együttműködést vállal a világ végéig köztünk maradó Jézussal.

Ez az együttműködés a keresztény vallások gyakorlatában más-más módon fejeződik ki. A lényeg ugyanaz. A szabad akarattal rendelkező ember Jézus segítségével bocsánatot kér, és együttműködést vállal a Teremtővel. Ismét Isten gyermeke lesz, és társteremtő a maga és mások boldogságának, örök boldogságának elérésében.

Jézus azért maradt itt közöttünk a világ végéig a templomainkban, a szentségekben, a Bibliában, a rászoruló ember személyében, hogy vele együttműködve jobbá lehessünk, alkalmassá váljunk az örök életre. Ez az együttműködés eredményezheti az embernél azt az állapotot, amiről Pál apostol beszél, hogy örömmel szenved. Szenvedés közben is boldog, az örök boldogság reményét élvezve.

Ez a beállítottság, ez a hit segít abban, hogy nehéz helyzetben is tudjon tűrni, és Istennel együtt dolgozni az ember. Ne keseredjen el, mert lesz még jobb is a halál utáni életben. Amíg erre ránevelődtek az emberek, amíg erősebb volt az örök életbe vetett hit az emberekben, addig jobban tudták viselni az élet nehézségeit, mert az örök élet reménye erőt adott nekik.

Ezt az új viszonyt, lehetőséget kellene felismerni az embernek. Akkor erősödne a hit, biztosabb lenne a remény, elviselhetőbb lenne a földi élet.

A semmiből az örök boldogságra kap
meghívást Istentől az ember

Adventben azért készülünk Jézus születésére, mert ő az, aki tudatosítani tudja az emberben ezt az óriási lehetőséget. Isten gyermeke az ember, aki arra hivatott, hogy földi életében Isten munkatársa legyen. Isten gyermekeként építse, szépítse a világot és az örök élet társteremtőjeként éljen. Ne feledkezzen meg arról, hogy meghívása az örök boldogságra szól. Jézus segít ápolni ezt a tudatot az emberben, ha embertársai segítségével felveszi vele a kapcsolatot.

A világ, a mindennapi élet más célokat ajánl az embernek. Olyan intenzíven ajánlja, hogy sok ember annyira belefeledkezik ezeknek a céloknak megvalósításába, hogy megfeledkezik az Istentől kapott meghívásának ápolásáról. Csak földi céljainak megvalósításán dolgozik. Azon, hogy jó tanár, jó orvos, jó földműves legyen. Kibontakoztassa tehetségét és kényelmes földi életet teremtsen magának és családjának. Ha Jézussal nem tart intenzív kapcsolatot, akkor könnyen megfeledkezik a legfontosabb meghívásról, amit az őt semmiből létbeszólító Istentől kapott.

Látjuk, milyen sok ember van, aki annyira belefeledkezik földi élet céljainak megvalósításába, hogy csak formálisan tesz valamit azért, hogy Isten meghívásának eleget tegyen.

Jézus azért maradt itt a földön a világ végéig, hogy segítsen ébren tartani az emberben azt a tudatot, hogy Isten munkatársa, társteremtő az örök élet, az örök boldogság létrehozója, ha együttműködik úgy a Teremtővel, ahogyan arra az Isten őt teremtette. Jézus, ha ápoljuk vele a kapcsolatot, segít abban, hogy ezt tartsuk a legfontosabbnak. Ne merüljünk bele annyira földi céljaink megvalósításába, hogy megfeledkezünk erről. Ez mindennél fontosabb.

Azért várjuk olyan különleges módon, adventi koszorún gyertyákat gyújtva Jézus születését, mert az örök életre való eljutásban fontos segítőnk. Ezért várod te Jézus születését? Nem formális, nem rossz a te Jézusvárásod, és utána a Jézuskapcsolatod. Nem köt le téged is csak a földi célok teljesítése. Nem feledkezel-e meg arról, hogy semmiből az örök boldogságra kaptál meghívást?

Bizony sok embernek el kellene gondolkozni ezen, de félő, hogy úgy bele feledkezett földi céljainak a megvalósításába, mint a szenvedélybeteg, aki nem tud szabadulni vágyaiba gyökeredzett cselekvéseitől.

Jézus megszabadít, ha kéred és tudatosítja veled, hogy örök boldogságra vagy meghívva a semmiből Isten által. Ne mulaszd el ennek a meghívásnak az elfogadását. Ha ezt elmulasztod, hiábavaló, rossz útra vezető volt földi életed. Jézus és a Jézust helyettesítő lelkipásztor segíteni akar neked ebben.

Sajnálom, hogy világosabban, ékesszólóbban nem tudom elmondani ezt a fontos igazságot. De azért vagyok lelkipásztor, azért szólok és írok is sok könyvemben erről a témáról, hogy rádöbbentsem az embert, hogy ez a legfontosabb.

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Köszöntő
  2014-12-07 19:35:57, vasárnap
 
  Amikor meghalljuk az ismert Csendes éj, szentséges éj című éneket, vagy más adventi, karácsonyi hangulatú zenéket, kellemes érzések futnak át rajtunk. Egy-két percre megpihenünk, aztán sietünk tovább. Ma nagyon nehéz megállni, várakozni, elcsendesedni. A legtöbb embert zavar a csend és képtelen várni. Az advent ebben tud nekünk segíteni.

A latin adventus szó, eljövetelt jelent. Az advent, Jézus Krisztus eljövetelére készít fel bennünket. Az adventi koszorún, ahogy hétről hétre kigyulladnak a gyertyák fényei, tudjuk, hogy egyre közelebb van a karácsony. Isten is egyre közelebb akar lenni hozzánk. Jézus Krisztus egyik neve: Immanuel, ami azt jelenti, hogy Velünk az Isten! Azok, akik tudnak csendben lenni, imádkozni és kérik, hogy Isten tisztítsa meg a szívüket, megtapasztalják, hogy velünk az Isten. Vagyis szeret az Isten! Jézus nem egy múló emlék akar lenni az életünkben, hanem olyan valóság, aki irányítja és megáldja az életünket. Jézus maga mondta: ,, én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek." (Jn 10:10) Ne érjük be ennél kevesebbel.

A karácsony Isten szeretetének az ünnepe! Aki átélte az Isten szeretetét, tovább akarja adni! Akarjunk nagylelkűen adni, mosolyt, bocsánatot, bátorítást és más ajándékokat. Teréz anya azt mondta, amikor a világ problémáinak a megoldásáról beszélt: ,,Mindenki menjen haza és szeresse a családját!"

Forrás : net-Budaörsi Advent
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Túrmezei Erzsébet: ELJÖN
  2014-12-07 17:52:51, vasárnap
 
  Ádvent. Szelídzengésű üzenet.
Eljön! Eljön!
Beteg, a gyógyulásod,
rab, a szabadulásod,
halott, az életed.
Szomorú, most jön az öröm!
Erőtlen, most jön az erő!
Éjbe\' járó, hajnalra váró,
fölkel a fény neked.
Zendül az ég,
zendül a föld,
Isten izent:
Eljön! Eljön!
Ádvent! Ádvent!

Ádvent. Dörög rendíthetetlen,
kemény királyi üzenetben.
Eljön. Eljön.
Ha elkerülöd a mosolyban,
elédkerül mint könny, sikoltás.
Ha a bölcsőben meg nem látod,
utadat állja mint koporsó.
Eljön az Első és Utolsó.
Ha mint templom szelíd harangja
nem találhat szíven a hangja,
ágyúk ádáz tüzében hallod
ítélni rajtad majd e hangot.
És rombadőlhet minden oltár,
elnémulhat zsolozsma, zsoltár,
házad küszöbén fog megállani...
A munkazajban, léha dalban,
vagy az éj titkos csendjében fogod
közelgő lépteit meghallani.
Eljön, eljön! Ki nem kerülheted.
Ha kikerülöd mint kegyelmet,
úgy kell bevárnod mint ítéletet.
Hallod? Hallod?
Mozdul az ég, mozdul a föld,
Isten izent:
Eljön. Eljön.
Ádvent. Ádvent.
 
 
0 komment , kategória:  Advent - imák és versek  
Túrmezei Erzsébet KENYÉRNEK JÖTTÉL
  2014-12-07 17:51:42, vasárnap
 
  Kenyérnek jöttél éhező világba,
világosságnak sötét éjszakába,
fényes hajnalnak, örök ragyogásnak,
vak zűrzavarban bizonyos tanácsnak.
Jöttél útnak, igazságnak, életnek,
s kicsiny gyermekként jászolba fektettek,
Jézus, Jézus!

Mért sínylődnénk hát éhezve, szegényen,
mért tévelyegnénk világtalan éjben
tanácstalanul és halálraváltan
és úttalanul a hazug világban,
amikor benned mindent megnyerhetünk,
kis jászlad elé odatérdelhetünk,
Jézus, Jézus!
 
 
0 komment , kategória:  Advent - imák és versek  
     1/6 oldal   Bejegyzések száma: 54 
2014.11 2014. December 2015.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 144 db bejegyzés
e év: 425 db bejegyzés
Összes: 2245 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 83
  • e Hét: 670
  • e Hónap: 2851
  • e Év: 64613
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.