Regisztráció  Belépés
joli60.blog.xfree.hu
Eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust. Eldőlt a szívemben, hogy követem Őt. Eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust. Nincs vissza út, nincs vissza út. Ha ninc... Pecznyik Jolán
1960.02.28
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 35 
Jó és gonosz tudása!
  2014-02-28 21:54:40, péntek
 
  Jó és gonosz tudása: I. Mózes 2, 16 - 17.

Isten Igéje a Bibliában, első lapjától az utolsóig, a jóról és a gonoszról, tudósít bennünket. De Isten: a kettő közé, éles határvonalat húzott. És mielőtt az ember, megtette volna az első lépést, a tiltott fa felé, Isten, előre figyelmeztette az embert, hogy a vonal átlépése, halálos! Isten figyelmeztetését, így olvassuk az I. Mózes. 2, 16 és 17. versében: ,,A kert minden fájáról bátran egyél. De a jó és gonosz tudásnak fájáról, arról ne egyél: Mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz" A Bibliában a jó, az életet, a gonosz a halált jelképezi. Isten az embert, életre és nem a halára alkotta meg! Édenben azonban, nem csak Isten szólt az emberhez, hanem kígyó képében, a Sátán is. Szomorú azonban az, hogy a Sátán, hízelgő hazugsága, sokkal kellemesebb volt az ember füleinek, mint az Isten, féltő és intő, igaz szava. Isten, azt mondta: ,,Meghaltok" a Sátán azt mondta: ,,Nem haltok meg" Mégis, az ember, alighogy beleharapott a tiltott gyümölcsbe, abban a pillanatban, meghalt Isten számára, lelkileg! Isten, visszavonta tőle, Szentlelkét! Mit hazudott a Sátán nekik? ,,Megnyílnak a ti szemeitek" Pedig, mi történt valóságban? Becsukódtak lelki szemeik, minden jónak és szentnek a látása elől! Főképpen pedig, többé már, Isten arcát sem láthatták. Engedetlenségük miatt, félelem és rettegés, töltötte be szívüket, és már Isten hangjától is, meg ijedtek. Íme, már itt, kiütközött, az óriási különbség, a jó és a gonosz, létezése között. A jónak az Isten szerint valónak tudása, nem okozott nekik félelmet. De a gonosznak ismerete miatt, telve volt szívük félelemmel. Isten: a kétféle esemény között, éles határvonalat húzott. A Sátán, az embert, csábítás és hazugság által, a gonosz tudásának hatalma alá vonta. Bele vonta a becsapott embert, a kárhozatba! És ebben, az a rettenetes, hogy ez a gonoszság miatti halálos lépés, az egész emberiségre kihatott! Ezért vagyunk mi is, késői utódok, a bűnrabszolga házaspár, rabszolga utódai! De Isten, csodálatos emberszeretete, kegyelme és irgalma által, már jó előre gondoskodott, a bűn által elcsábított emberiség megmentéséről, a minden emberre kiható halálos bűn, rabságból! És ahogy a bűn miatti halálos büntetés, a kárhozat, elhatott minden emberre, ugyan úgy, a bűnből való szabadulás lehetősége is, megadatott minden embernek, az Úr Jézus, kereszten bemutatott tökéletes áldozatának, hittel való elfogadása által! Ebben azonban az a fájdalmas, hogy a legtöbb ember, nem is akar élni, ezzel az ingyen felkínált drága lehetőséggel! Pedig ez a szabadulási lehetőség, megadatott, minden embernek! Mégis, ez a drága lehetőség, csak azokra vonatkozik, akik rádöbbennek halálos bűneikre, és szabadulni szeretnének tőlük, ezért, bűnbánattal oda menekülnek Jézus keresztjéhez, meglátják, hogy bűneik miatt, Uruk: milyen mérhetetlen kínokat szenvedett, és hittel elfogadják, hogy az értük bemutatott tökéletes áldozatot, Isten elfogadta, és ezért a helyettes áldozatért, Isten, őket, bűntelen gyermekeiként ismeri el és örökébe fogadja őket! A bűn rabságából való szabadulás, nem kötelező, hanem ingyen felkínált lehetőség, minden ember számára! A jónak és a gonosznak kívánása, különböző. Sajnos, a gonosz dolgok kívánásában, sokkal több, a szemmel látható dolog. A jó dolgoknak kívánásai pedig - jelenleg - láthatatlanok. A Sátán, a gonosz kívánságokat, olyan vonzóvá tudja tenni, különböző trükkök által, hogy azt az emberek, már - már Isten szerint valónak tekintik. Pedig azok: csak hasonlítanak a jobb dolgokhoz, de nem azok. Hasonlítsunk egymáshoz, néhányat. A fél igazság, nem igazság. Valódi-e, a tárgy, vagy csak hasonlít ahhoz. Mennyei érték, vagy csak földi érték. Igazi örök öröm, vagy csak ideig való földi öröm. Örök élet, vagy ideig való élet. És lehetne még sorolni tovább is, a kétféle összehasonlítást. A Sátán is tud, kánai nyelven beszélni. Úgy el tudja ámítani az embereket, hogy a rózsaszínt, pirosnak, a halványzöldet meg zöldnek tekintik. De a színárnyalat, sohasem jelenti, az igazi színt. A Sátán mindig, időleges nyugtatókat vet be, követői életébe, hogy megnyugtassa őket, elhitesse velük, hogy legyenek nyugodtak, jó irányban haladnak, nem kell a hívő életet, olyan komolyan venni, és az emberek nagyobb része, be is hódol, ennek a hamis fél igazságnak. Az emberek, megnyugtatják lelkiismeretüket azzal, hogy rendszeresen látogatják a templomot, adakoznak, de ezt mind, felszínesen gyakorolják, nem teljes lelki meggyőződéssel. Vagyis, értelmükkel, lelki életet élnek, azonban, a szívük: zárva van, Jézus elől! Tulajdonképpen, kétlaki életet élnek. Vasárnap, Istennek, hétköznap meg, a világnak. Így a testieket, a lelkiek elé helyezik, életükben. Holott, fordítva kellene! Nos, mind ezekből, élesen kitűnik, hogy az emberek által gyakorolt vallásos élet, néha szinte meg közelíti, az igazi hívő életet. Az Isten szerinti látszatos, kedves, szorgalmas dolgok, gyakorlásában, de az: mégsem az igazi, Isten szerint való hívő élet. Nem teljes, hanem csak félig átadott élet. Ez pedig, Isten számára, elégtelen! Itt, mégis csak nyomatékosan kell rámutatni, arra az éles határvonalra, mely a jót és a gonoszt, kettéválasztja! Istennél, nincs lehetőség, sem változtatásra, sem enyhítésre. Vagy maradok tovább is, a rosszban, vagy átlépek a jóba! Mind a kettőben, nem lehetek egyszerre! Isten, a Bibliában, mindkettőt, a maga teljes valóságában mutatja be, előttünk. A gonosz események, láthatók ugyan, de elmúlnak. A jó események viszont, most még láthatatlanok, de örökkévalók! Istené legyen a hála, hogy lehetőséget adott, az örökéletű embernek, átlépni, a gonoszság útjáról az igazság útjára! A halál útjáról, az élet útjára! Hogy mi fémjelzi, a gonoszságot? Azt jól szemlélhetjük életünkben, háborúk, békétlenség, szeretetlenség, gyűlölség, csalás, hazugság, betegségek, éhezések, természeti katasztrófák. A tőlük való félelem és rettegés. Sokakat meg, a bizonytalanság ejt félelembe. Ó de mennyire más mennyire jobb, a jó dolgokra vágyódó emberek élete. Akik megelégelték, a Sátán hazug félrevezetését, és az élő jézus Krisztusban való hit által, felcserélték a félelmet, bátorsággal, a látszat örömöt, valódi örömmel, a békétlenséget, igazi békével, a gyűlöletet, szeretettel, a gyász fájdalmát, a feltámadás örömével! Az örök halált, az örök élettel! Íme, láthatjuk, a kettő közötti nagy különbséget. Bárcsak sokan meglátnák azt, a Biblia hűséges olvasása, és az igehirdetések hallgatása által. Isten Szentlelke, meg nyithatja lelki szemeinket, a jónak, a szépnek, a Vele való boldog életnek, meglátására. Az értünk áldozatot vállaló Jézus Krisztusnak hűséges követésére! Mert igazi boldog és örök élet, csak őbenne van! És ez az új élet, hit által, minden ember számára ingyen megnyerhető. Ámde, csak addig, amíg a kegyelem ideje tart!

Írta: Pecznyík Pál 2014-ben.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Áhitatai  
Isten állatok által,
  2014-02-28 21:53:34, péntek
 
  Isten, állatok által is, menthet lelkeket: I. Király. 17, 3-4.

Ebben a látható világban, Isten hatalma és uralma, mindenre kiterjed, emberre, állatra, egyaránt. Ő mindennel, szabadon rendelkezik. Mindent szolgálatába állíthat, földön és égen, egyaránt. Ebben: az a csodálatos, hogy mindezt, a saját képmására alkotott ember érdekében és javára teszi. Ebben a bizonyságtételben is azt szeretném kidomborítani, hogy Isten, hogyan veszi igénybe, még az állatokat is, veszélybe jutott emberek megmentése érdekében! Nagyon szép példát találunk erre, a Királyok első könyvének 17-ik fejezetében, a 3 - 4 versben, így olvashatjuk ezt az eseményt, amikor Izráelben, három és félévig, szárazság volt.
Ebben a két versben, így szól az Úr, Illéshez: ,,Menj el innét, és menj napkelet felé, és rejtőzzél el a Kérith patakja mellett, mely a Jordán felé folyik. És a patakból lesz néked italod: a hollóknak pedig megparancsoltam, hogy tápláljanak téged ott" Íme, Isten, csodálatosan gondoskodott, hűséges szolgájának ellátásáról. Naponta megkapta kenyér és hús adagját, szomját pedig, a patak vizéből enyhítette. Évekkel ezelőtt, olvastam egy hívő katonáról, akit katonatársai csúfoltak, hívő élete miatt. Az egyik gyakorlaton, délben leültek ebédelni. A hívő katona ölében egy frissen sült fánk volt, de amíg behunyt szemmel imádkozott, egy holló odarepült, és csőrével felkapta a fánkot, a katona öléből, és elrepült vele. közelben volt egy falu. A falu utcáján, egy fiatal édesanya ment éhes gyermekével. Szegénysége miatt, ennivalót sem tudott adni, gyermekének. Nos, ez a holló, éppen a gyermek elé ejtette le a fánkot. Az éhes gyermek, nagy örömmel kapta fel az égből pottyant fánkot, és jóízűen megette. A hívő katona pedig, ebéd nélkül maradt, de nem zúgolódott miatta. Csak katonatársai csúfolták őt tovább. Lám, Isten, ilyen csodálatos módon gondoskodott erről az éhes gyermekről. Régebben, olvastam egy meghatóan szép történetet, melyben Isten, egy legyet, használt eszközül, egy távoli ország vasútvonalán, egy személyvonat utasainak megmentésére! Ugyanis, a vasúti pályát, egy széles folyam keresztezte. és a vonatok a folyó feletti hídon közlekedtek. Nos, ez a személyvonat éjjel robogott, a folyó felé. A mozdonyvezető, a mozdony kis ablakán, a vasúti pályát figyelte. Egyszer csak azt látta, hogy egy kéz, megállást integet a távolban. Nyomban lefékezte a vonatot és az, csikorogva megállt A mozdonyvezető leugrott a mozdonyról és előre sietett, hogy megtudja a leállítás okát. Rémülettel látta meg, hagy a folyófeletti híg beszakadt a folyóba, a vonat pedig, csak párszáz méterrel állt meg a folyó előtt.
Ha a vonat nem állt volna meg, akkor utasaival együtt, a folyóba zuhant volna! Később kiderítették, hogy a mozdony ablakának túlsó felén, egy légy lábával törölgette szárnyát, a mozdonyvezető pedig ezt a lábat vélte, integető emberi kéznek! Ezért állította meg nyílt pályán a vonatot. Ebben az eseményben is, csodálatosan nyilvánult meg, Isten, gondoskodó féltő szeretete. Hazánk egyik falujában élt egy idős házaspár. a néni hívő asszony volt, a bácsi nem. Ez a hívő asszony, minden hét egyik napján átjárt a szomszédba egy hívő család otthonába, ahol a házi Bibliaórát tartották. Vele ment mindig hűséges kiskutyája is. És amíg a Bibliaóra tartott, a kutyus, a néni széke alá kuporodott, utána meg hazament a nénivel. Évek múlva, az idős hívő asszonyt, Isten, magához szólította. Az özvegyen maradt ember, észre sem vette egy darabig, hogy kutyája még mindig át fut a szomszédba, a Bibliaóra idején, és lekuporodik a gazdája üres széke alá. Egyik nap azonban elfogta a kíváncsiság az idős embert, vajon hova megy a kutyája, mindig azon a bizonyos napon? Végül, utána ment, hogy a titkot kiderítse. És csodák csodája, a hitetlen ember, már az első alkalmon hitre jutott. Isten, egy állat hűsége által vezetett hitre, egy kallódó drága lelket! Mert Istennél, minden, lehetséges. Még egy hasonló, életmentő esemény, jutott eszembe. Olvastam egy emberről, aki megharagudott a kutyájára, és elhatározta, hogy agyonüti. Egyik nap, ki is ment kutyájával a közeli tóhoz, beült a csónakba, kutyáját is beemelte. Beevezett vele a tó közepére, fogta az evező lapátot, felemelte, felállt, hogy kutyáját agyonüsse, de megbillent a csónak, és a gazda, a vízbe zuhant, de nem tudott úszni, segítségért kiáltozott és nyelte a patak vizét, végül: a saját kutyája mentette ki őt és húzta a partra. A történet további részét, folytatását, nem ismerem. Mégis biztosra veszem, hogy ez az ember, ezek után, nagyon is megbecsülte, életét megmentő kutyáját, és mindig hálásan tekintett rá. Bizonyára, világviszonylatban, még sok ilyen megható történet ismeretes. De ez a néhány igaz történet is, elégséges ahhoz, hogy csodálattal tekintsünk, a láthatatlanul jelenlévő Isten, emberi életeket mentő nagy szeretetére! Ha emberi életek mentéséről van szó, akkor Isten, az Ő hatalmánál fogva, mindent igénybe vehet, földön és égen egyaránt. Isten szemében, minden ember, egyedi lény, még a 7 milliárd ember közül is! És ha Isten számára, ilyen drága, egy emberi lélek, akkor könnyen elhihető, hogy Isten, minden elveszett lelket megsirat! Mert ha minden ember, örömmel engedelmeskedne, Isten szent akaratának, akkor bizonyosan az teljesülne be, ami a Bibliában így hangzik: ,,Mert a kárhozat, nem az embernek, ha nem az ördögnek és az ő angyalainak készítetett" Mégis szívszorító, hogy a legtöbb ember, készpénznek veszi, hogy élet: csak ezen a látható földön létezik. Pedig, a gazdag emberek és milliárdosok is, haláluk percében, itt hagyják majd, mesepalotáikat, hallhatatlan lelkük pedig, koldusszegényen vonul át, az ideig valóságból, az örökkévalóságba! Hála legyen Istennek, hogy Jézus Krisztusnak bűnből való szabadítása, még mindig érvényes! Ezért, boldogok azok, akik hit által, igénybe veszik, ezt a nagy szabadítást, hallhatatlan lelkük javára és üdvére!

Írta: Pecznyík Pál 2014-ben.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Áhitatai  
Egy nép lesz!
  2014-02-28 21:52:28, péntek
 
  Egy nép lesz!

Népem: téged Isten, hozott e szép tájra,
ezerszáz év óta, hódolatod várja.
Ám hódolat helyett, acsarkodást lát itt,
pártok sokasága, győzelemre áhít.
Isten nem tűrhette, szíved sok vétségét,
nyolc részre szabdalták, szép hazád egységét!
Láttán: mégsem okulsz, csonka hazám népe?
Téped, marod egymást, meg is lakolsz érte.
Bárcsak feleszmélnél, s megértenéd ésszel,
szeretet lenne ott, hol gyűlölet fészkel.
Szíved betöltené öröm, béke, hála,
s megnyílna az ajkad, hódoló imára.
Jézus előtt porba, ereszkedne térded,
keresztjéhez tennéd, életrontó vétked.
Boldogan állnál fel, üdvösségre mentve,
Őt dicsérné ajkad, a menny felé menve!
Hidd el: földi hazád, bármi szép is, véges!
sokkal szebb hon vár rád, örök, dicsőséges!
E ragyogó honnak, sehol nincsen párja,
hallhatatlan lelked, Atyád abba várja!
Itt, sokféle nép van, ott fenn, csak egy nép lesz,
angyal millióknak, örömében részt vesz.
Lelki feltámadás, csodásan megy végbe,
Jézussal mennybe száll, menyasszonyi népe!
Te is köztük lehetsz hit által, hű népem.
Hófehér köntösben, földöntúli fényben!

Pecznyík Pál Celldömölk 2014. II. 26.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Csoda a tengeren!
  2014-02-28 21:51:42, péntek
 
  Csoda a tengeren!

Jézus, Megváltóm, Mesterem,
meg láttalak a tengeren!
Segíts, hajómból kiszállni,
s hatalmadból, vízen járni!
Szemem csak tereád nézzen,
Veled járhassak a vízen!
Szívemben ne legyen kétely,
ne merüljek: miként Péter.
Vészes hullámokat látva,
merülni kezdett a lába.
Job kezeddel felemelted,
őt a bárkába vezetted.
Tanítványok téged látva,
arcukra vetült a hála.
Tengervihar lecsendesült,
félelmük, örömre derült.
Viharoktól én is félek,
kis hajómba jöjj be, kérlek!
Ha Te leszel kormányosa,
elmerülni, nem fog soha!
Kis hajómat Lelked szele,
röpíti: égi cél fele.
S ha kikötök túlsó parton.
téged dicsér, hála - lantom.
Megmentetted az életem,
néked zeng, hálaénekem.

Pecznyík Pál
Celldömölk
2014. II. 24.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
A nyelv bűnei!
  2014-02-28 21:50:58, péntek
 
  A nyelv bűnei!

Isten: képmására alkotott bennünket,
bizonyságtételre rendelte nyelvünket.
Róla: ki fenntartja ezt a nagyvilágot,
kételkedők előtt, tegyünk bizonyságot!
Nincsen olyan ember, ki nyelvével nem vét,
már gyermek, csúfságra, öltögeti nyelvét.
Nyelvünkkel mi egymást, gyakran ítélgetjük,
gyűlölet magvait, így, szerteszét vetjük.
Gyorsan pergő nyelvünk, jóra, rosszra képes,
vétekbe merítjük azt is, ki nem vétkes.
Nyelvünk bár kicsi tag, mégis nagyot mondó,
ha meg nem fékezzük, ölni is hajlandó.
Hányszor szól a nyelvünk, égető beszédet,
kicsi tűzszikrától, rozstábla leégett!
Isten, szépre, jóra alkotta a nyelvünk,
vele mégis hányszor, fertőzzük meg, lelkünk!
Ha nyelvünk két ízű forrás vizét ontja,
attól nem múlik el, szomjazóknak szomja.
A két ízű forrás, természetellenes,
soha nem leli meg, aki ilyet keres.
Édes, keserűvíz, egyszerre nem folyhat,
nyelvünk mégis hányszor, mond jót és gonoszat.
Istenünk irgalmaz, féktelen nyelvünknek,
Jézus váltságáért, adj üdvöt, lelkünknek!

Pecznyík Pál Celldömölk 2014. II. 26.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Világhajó!
  2014-02-21 21:56:03, péntek
 
  ,,Világhajó"

Világhajót paskol, a nagy hullámtenger,
fedélzetén szorong, hét milliárd ember!
Bűn miatt a hajó, régen léket kapott,
s nyeli a hullámsír, a sok áldozatot.
Hajó mellett ott ring, a kis mentőbárka,
a sok menekülőt, oltalmába várja.
Boldogok, akik már bárkában lehetnek,
biztonságban vannak, többé nem remegnek.
Hajón, legtöbb utas, mégis vígan üget,
hogy süllyed a hajó? Rá nem is vet ügyet.
Törvénytipró visel, megtévesztő álcát,
ifjúság meg ropja, drogos kábult táncát.
A süllyedő hajón, most még nincsen pánik,
ámde mi lesz akkor? Ha víz, föl ér álig?
Süllyedő hajónál, még ott ring a bárka,
életüket féltő, utasokra várva!
Boldog: ki felfogja hittel, nem csak ésszel,
hogy a ,,Világ" hajó, tűztengerbe vész el!
Ezt az Isten mondta: boldog, ki hisz benne,
bárkába menekül, és mennybe jut lelke!
Ki meg kételkedik, Isten szent szavában,
sikolt majd örökké, kénes tűz, tavában.

Pecznyík Pál Celldömölk 2014. II. 15.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Urunk előre ment!
  2014-02-21 21:55:19, péntek
 
  Urunk előre ment!

Versenypályán futunk, születéstől kezdve,
utunk rögös, sáros, bozótokkal telve.
Nem tudjuk mily hosszú, földi életpályánk,
Tudunk múltat, jelent, ám nem: ami vár ránk!
Mi még azt sem tudjuk: vajon holnap mi lesz,
jövőbe nem látunk, Isten szent titka ez!
Életünk és jövőnk, csak Urunk ismeri,
győztesekre várnak, félre tett kincsei.
Legtöbb ember mégis, földiekért lohol,
s mielőtt elérné, teste: sírba omol.
Mivel csak átmenő zarándokok vagyunk,
minden időleges, így mindent itt hagyunk!
Miért hajszoljuk hát, munkában magunkat,
szinte eggyé téve, éjünket, napunkat?
Minden szerzeményünk, végtére itt marad,
ha lelkünk: a halál - küszöbén áthalad.
Lebegjen előttünk, a dicső égi cél,
égi kincsünk: sokkal különb, a földinél.
Most még nem láthatjuk, ámde, ha ott leszünk,
szépségét ámulva, csodálhatja szemünk.
Számunkra ez a Föld, csupán versenypálya,
hallhatatlan lelkünk, szebb: csodás hon várja.
Urunk eljön értünk, a levegőégben,
Vele osztozhassunk, örök örömében.

Pecznyík Pál Celldömölk 2014. II. 20.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Tekintsünk az égre!
  2014-02-21 21:54:30, péntek
 
  Tekintsünk az égre: I. Mózes. 15, 5.

Isten csodálatos alkotása vagyunk mi emberek, csak nekünk adatott meg az a kiváltság, hogy nem csak lefelé, hanem felfelé is tekinthet a szemünk. Az állatok, a madarak, csak lefelé tudnak tekinteni. Miért? Azért, mert, nekik a földön van, megterített asztaluk, azon fű és egyéb növények. A ragadozóknak és madaraknak pedig hús, és rovarok. Csak az ember, tekinthet fölfelé és lefelé. Nekünk is a földön van, megterített asztalunk, melyről táplálhatjuk elmúló testünket. Nekünk azonban, hallhatatlan lelkünk is van, és amiképpen a testünknek, úgy a lelkünknek is, szüksége van táplálékra! Mivel pedig lelkünk, Istentől van, Tőle kérhetjük lelkünk táplálékát, a mennyei mannát, vagyis, a drága Igét! És itt kapcsolódik be a bizonyságtétel címe: ,,Tekintsünk az égre" Isten így szól választott barátjához, Ábrahámhoz, az I. Mózes. 15-ben, az 5-ik versben: ,,Tekints föl az égre, és számláld meg a csillagokat, ha azokat megszámlálhatod: és monda néki: így lészen a te magod" Ifjúságom idején, magam is sokszor gyönyörködtem, nyári éjszakákon, az ég csillagainak ragyogásában. Lakot bolygónkat, szinte körül öleli, a ragyogó fényű csillagsátor, megszámlálhatatlan tömegével. Azt mondja Isten, Ábrahámnak: ,,Így lészen a te magod" Figyeljük meg, itt Isten, nem beszél minden emberről, hanem csak Ábrahám magváról, utódairól, miért? Azért, mert, Ábrahám hite, toronymagasan emelkedik ki, az emberek hite közül. Ábrahám, már akkor hitt Istennek, amikor még semmi láthatót és kézzel foghatót nem látott abból, amit Isten ígért neki. Isten ezért, csodálatosan koronázta meg, Ábrahám hitét! A Bibliában: nyomon követhetjük, Isten, milyen sok csodával ajándékozta meg, gyermekei hitét. Énokot és Illést, élve emelte föl magához az égbe. Vagy gondoljunk az özönvízre. Mózes, csodálkozva nézte, az el nem égő csipkebokrot. Mert Isten, bármikor átlépheti, az általa létrehozott vastörvényeket, hogy megmutassa az embereknek, a lehetetlent! Szavára: kettévált a veres tenger, háromszor kettévált a Jordán folyó. Áron főpap, száraz vesszeje, egy éjszaka, kizöldült, virágot és érett gyümölcsöt hozott. Ledőltek Jerikó kőfalai. Józsué idejében, meg állt a Nap az ég közepén, majdnem egy teljes napig. Illés imájára, tűz szállt le az égből és megemésztette az áldozatot. Az özvegyasszony lisztje és olaja, nem fogyott el. Említhetnénk a prófétákat is, akik hit által csodákat vittek végbe. Az Újszövetségben pedig, megemlíthetnénk Jézus csodáit, a borrá változott vizet, a viharos tenger lecsendesítését, vagy Péter, vízen járását. A Zsidókhoz írt levél 11-ik fejezete, a hit hőseiről szól! Akik hit által, csodálatos dolgokat vittek véghez. Hitték, hogy a szemmel nem látható dolgok is, épp olyan valóságosak, mint a szemmel, láthatók. Ebben a bizonyságtételben, Isten itt: Ábrahám, utódairól beszél. köztük azokról a prófétákról, akiknek prófétálásuk már beteljesedet, vagy még később fog beteljesedni. Ezek után, talán még jobban megvilágosodik előttünk, hogy milyen óriási különbség van, a hívő és a nem hívő emberek között. A búzához és a konkolyhoz hasonlóan. Ha napjainkban, végig tekintenénk egy nagy képzeletbeli lelki búzatáblán, szomorúan tapasztalnánk meg, hogy abban: sokkal több a konkoly, mint a búza! Mert Isten, hívő gyermekei, jelenleg, szétszórtan élnek, mind az 5 földrészen. Számukat, csak Isten ismerheti! Nos, ők az Ábrahám utódai, a hit gyermekei. Akik nem csak lefelé néznek, elmúló testük terített asztalára, hanem felfelé is tekintenek naponta, ahonnan, hallhatatlan lelkük, napi eledelét várják, Istentől! Mert lelküket csak Isten, élő igéje, táplálhatja. A Sátán által becsapott ember pedig, azt gondolja: neki mindent lehet, mindent szabad. És mivel lelkileg vak, csak a halál mezsgyéjén, döbben rá arra, hogy végzetesen tévedett! Mert csak azt hitte el, amit szeme láthatott és keze érinthetett. Arra, még csak nem is gondolt, hogy a látható anyagi dolgok, mind megavulnak, és eltűnnek. Többet foglalkozott, elmúló testével, mint örökre megmaradó lelkével. Számára, lejárt a kegyelem ideje! A bűn miatt bukott embernek, két világ határán, nincs már ideje arra, hogy kárhozatos helyzetén, változtathasson. Hála legyen Isten kegyelméért, ma még lehetséges, minden embernek, megtérés által, az Úr Jézus Krisztusban való hit által, Ábrahám hívő utódjaihoz csatlakozni. Még nem zárult be az ajtó, miként, a bárka ajtaja, az özönvíz idején. Az bizonyos, hogy nem könnyű, olyat elhinni, ami most még láthatatlan. De ebben viszont érthetetlen az, hogy el hisszük, a levegő létezését, pedig az: láthatatlan? Szemünk gyengesége miatt, több más láthatatlan dolgot is, csak műszereken át láthatunk. Istené legyen a hála és dicsőség, hogy az ő szent ügye, győzelmesen halad előre, a kitűzött cél felé! Még akkor is, ha itt a földön -jelenleg - sok helyen, az ellenkezőjét látjuk annak. Istennek adnak igazat, akik hit által vallják: Ábrahám utódai, annyian lesznek, mint az ég csillagai, vagyis, megszámlálhatatlanok! A bűnösöket szerető Isten pedig, még mindig várja, hogy hit által, újjászületés által, még sokan csatlakozzanak, Ábrahám hívő utódaihoz! Mert, ,,Hit nélkül, lehetetlen, Istennek tetszeni!" Csak a hívőkben, gyönyörködik az Úr! Isten nem ok nélkül, és nem jókedvében, hozta meg a mérhetetlen áldozatot a Golgotán! Ahol ártatlan és bűntelen Fia, drága vére és élete önkéntes feláldozásával, tette lehetővé, minden halálra ítélt bűn-rab megmentését, az ingyen felkínált bűnbocsánat és a Benne való hit által! Ám, ezt az áldozatot, lehet elfogadni és lehet elutasítani. Azonban, ebben az élet - halálkérdésben: minden ember, önmagáért felel, Isten előtt! Aki hittel elfogadja, a neki ingyen felkínált üdvösséget, élni fog örökké, Isten dicsőséges országában, az új földön. Aki pedig, nem fogadja el, önmagát fogja kárhoztatni, mert Isten hiánya, az élő Isten utáni vágy, gyötörni fogja őt örökké, a kárhozatban. Boldogok mind azok, akik felfelé tekintenek, hiszen odafönt várja őket, örökkévaló otthonuk, Isten közelében!

Írta: Pecznyík Pál 2014-ben.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Áhitatai  
Most még nem láthatjuk!
  2014-02-21 21:53:42, péntek
 
  Most még nem láthatjuk!

Lelkemért Istennek, szívből adok hálát,
hogy láthatja szemem, teremtett világát!
Földön: testruhába öltöztette lelkem,
szüleim kezébe helyezett el, engem.
Múló évek során, felnőtté így váltam,
megvédett: amikor halál révén álltam.
Lelkeket vezetni vágyom, szent Atyámhoz,
a lélekhez szólok, és nem a ruhához.
Mert a lélek örök, mérhetetlen drága,
kifizethetetlen, szent vér, volt az ára!
Lelkünk ha befutja, ezt a földi pályát,
elköltözés előtt, leveti ruháját.
Ezt a porból készült, szürke földi sátrat,
odaát sokkal szebb, fényruhában járhat!
Elköltözés előtt álló, drága lelkek,
várományosai lehettek, a mennynek!
Isten ingyen kínál, égi örökséget,
vele: el nem múló fényt, és dicsőséget.
Ily nagy ajándékot, csak Istenünk adhat,
melyet bűnbánó szív, tőle, ingyen kaphat!
Én is ingyen kaptam, ezért vallom hittel,
drága lélek te is, megkaphatod, hidd el!
Most még nem láthatjuk, higgyük: nemsokára,
mennyben majd felragyog, üdvünk koronája!

Pecznyík Pál Celldömölk 2014. II. 15.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Mért szeretem a fát!
  2014-02-21 21:52:52, péntek
 
  Mért szeretem a fát!

Mért szeretem a fát?
Mert oxigént áraszt,
árnyába dőlhetek,
ha forró nyár fáraszt.
Szél - orgonán szárnyal,
lombjai zenéje,
este: Atyám keze,
leplet von föléje.
Ha meg hullik reá,
nyári zápor gyöngye,
lombjairól, mintha
hullna: Atyám könnye.
De aki szép földjét,
szemétdombbá tette,
vétkéért, keményen,
ítél majd felette!
Fát is, virágot is,
azért adta Atyám,
díszíthesse kertem,
díszíthesse hazám.
És ha hívására,
egy nap: el kell mennem,
fát: szebb változatban
látom meg, a mennyben.

Pecznyík Pál
Celldömölk
2014. II. 19.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 35 
2014.01 2014. Február 2014.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 35 db bejegyzés
e év: 302 db bejegyzés
Összes: 4395 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 43
  • e Hét: 1146
  • e Hónap: 3357
  • e Év: 86521
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.