Belépés
lambert.blog.xfree.hu
Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, a gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövend... Ballán Mária
2006.07.04
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/12 oldal   Bejegyzések száma: 113 
Krisztus az inkvizíció előtt - Dosztojevszkij aktuális
  2014-03-29 12:07:19, szombat
 
  Krisztus az inkvizíció előtt - Dosztojevszkij aktuális példázata

Sevilla, 16. század. Jézus Krisztus visszatért a földre, s amikor csodatételen érik, rögtön letartóztatják. A nagy inkvizítor személyesen hallgatja ki a foglyot. - Miért jöttél? Hogy zavarj bennünket? - kérdi. Jézustól nem kap választ. Sok egyéb mellett az inkvizítor azzal is vádolja Krisztust, hogy az embereket félrevezette a szabadság ígéretével. Az ember azonban természeténél fogva lázadó, és ha szabadon választhat, akkor mindig a kárhozathoz vezető utat fogja választani.
Ezért a saját érdekében, hogy lelke megmenekülhessen, üdvözülhessen, el kell venni tőle a szabadságot - ez a nagy inkvizítor érvelésének kiindulópontja. - Vagy elfelejtetted, hogy az ember a nyugalmat, sőt akár a halált is többre becsüli, mint a szabad választást a jó és a gonosz megismerésében? - faggatja tovább az inkvizítor Krisztust.

Dosztojevszkij

Az egyház bírája a történelem tényeiről is azt gondolja, hogy azok az ő állítását támasztják alá. Az ember ugyanis túl gyönge ahhoz, hogy ellenálljon a kísértésnek. Az eltelt másfél évezred alatt a bűn és a szenvedés posványába merülve élt, képtelenül arra, hogy kövesse a krisztusi moralitás irányát, az ő parancsait. -Te mennyei kenyeret ígértél nekik, de ismétlem: felérhet-e az a gyönge, örökké bűnös és örökké hálátlan emberi nem szemében a földivel? - folytatja okfejtését az inkvizítor. Megítélése, illetve vádja szerint Jézus nem tudott ellenállni a sátán kihívásának, nem tudta isteni mivoltát bizonyítani. Elbukott a csoda, a titok és a tekintély hármas próbáján. A pápaság valójában titkon a gonosz oldalán áll. - Mi nem veled vagyunk, hanem ővele, ez a mi nagy titkunk! Már régóta, immár nyolc évszázada - az inkvizítor itt a katolikus-ortodox szkizmára céloz - nem veled vagyunk, hanem vele.
Duccio: Krisztus megkísértése a hegyen


A főpap keserűen megjövendöli a hit nélküli materializmus győzelmét is. -Tudod-e, hogy néhány század múlva az emberiség a saját bölcsességének és tudományának a szájával azt fogja hirdetni, hogy nincs bűncselekmény, tehát vétkesség sincs, csak éhes emberek vannak. ,,Tartsd jól őket, és aztán kérd számon az erényt" - ezt írják arra a zászlóra, amelyet ellened emelnek, és amely alatt lerontatik a te templomod. Mintegy 60 esztendővel később ezt Hamvas Béla a következőképpen fogalmazta meg a Poeta sacer című esszéjében Stefan George gondolatát alapul véve fejtegetéséhez:
"Der Tempel brennt, ein halbes tausend Jahr muss weiterrollen bis er neu erstehe - a szent hely ég, és félezer év dörög el felettünk, amíg újra épül. A szent hely, a közös élet szent köre, a Temenos ég. A sötét nemzedék betört és felgyújtotta. A királyoknak és nemeseknek és államférfiaknak és papoknak és bíráknak és művészeknek el kellett hagyniok. Azóta az élet a szent körön kívül van: szennyes és megszentelhetetlen. Nincs középpont, nincs fő, nincs méltóság - csak felhalmozott zsákmány, összeesküvés. Nincs felelősség, csak érdek. Tanácstalanság. Az elhatározást az istenektől szokták kérni, amikor veszély volt és kétség, mindig a népek Delphoija mondta meg, mit kell tenni: a középpont a felelős fő, a Hatalom, az Úr. Minden Delphoi elveszett. A Temenost lerombolták. Itt a veszély és a kétség, és nincs elhatározás, nincs irány, nincs cél, nincs út, csak támolygás, zavar, tévedés, szégyen, nyomor, szegénység, rémület, gond, bűn, gyalázat. Mindenki, aki valamit tudott, aki valamit ért, aki valamit mert, aki valaki volt, elrejtőzött. Der Tempel brennt."
Visszatérve Dosztojevszkij gondolatmenetéhez, a börtöncellában az inkvizítor elkerülhetetlennek látszó végkövetkeztetésre jut, amikor ezt mondja Krisztusnak: - Ha volt, aki megérdemelte máglyánkat, akkor az te vagy. Holnap elégetlek. Dixi. Az utolsó pillanatban azonban diadalmaskodik a krisztusi megbocsátás. Jézus megcsókolja a 90 éves aggastyánt, aki a szeretet hatalmától meghátrál és megremeg, szabadon engedi Krisztust a város sötét tereire.

A fenti példázatot Dosztojevszkij A Karamazov testvérek (1880) című regényében fogalmazta meg, s a kitalált jelenet jól tükrözi szerzője katolicizmusellenes előítéleteit, de azt is, hogy hitt a kereszténység lényegi egységében. Dosztojevszkij orosz nacionalista volt, aki utálta a könyörtelen zsidókat és gyűlölte a szocialistákat. Az orosz ortodox egyházat viszont annak fogta fel, ami a neve: az egy igaz hitnek. ,,Nyugaton megszűnt mindenféle kereszténység" - mennydörögte. Dosztojevszkij véleménye szerint a korabeli katolicizmus a bálványimádás formáját öltötte, míg a protestantizmus gyorsan ateizmussá válhat és változtatható, s egyfajta relativista moralitássá alakul. Állítólag ő állította fel a következő egyenletet: ,,katolicizmus=egység szabadság nélkül, protestantizmus=szabadság egység nélkül, ortodoxia=szabadság az egységben, egység a szabadságban".
Sokan úgy vélik, hogy Dosztojevszkij erősebb érveket adott az inkvizítor, mint Krisztus szájába. Az egyház és a hit összecsapásában a hit látszik vesztesnek. Az író szándéka valószínűleg ez volt, hiszen sokkal többre becsülte a hitet a logikánál. Egyszer azt írta: ,,Ha bebizonyosodna számomra, hogy Krisztus kívül volt az igazságon, akkor is Krisztussal maradnék". Dosztojevszkij átfogó, szlavofil alapról emelt Nyugat-kritikája könyörtelen volt, a kereszténység megosztottságát azonban a Gonosz művének tartotta, amelyen végül majd felül fogunk kerekedni. Őszinte hittel hirdette, miszerint a gonoszság legyőzhető. A bűn és a szenvedés a feltámadást előzi meg. Az egyház botrányai a bekövetkező keresztény harmónia szükségszerű előjátékát jelentik.
Lelke mélyén Dosztojevszkij egyetemes keresztény volt, szellemi értelemben buzgó európai. Mindenekfelett a hit gyógyító, megváltó erejében hitt. Nem véletlenül választotta A Karamazov testvérek mottójául a következő, jánosi idézetet: ,,Bizony, bizony, mondom nektek: ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz". (Jn 12,24) E mondatot vésték egy évvel később sírkövére is.


Lipusz Zsolt - Kuruc.infoLink
 
 
0 komment , kategória:  ERKÖLCS  
Világ - Panoráma, az egyetlen hiteles politikai műsor
  2014-03-29 12:01:31, szombat
 
  Világ-Panoráma // 2014-03-28


Link


Az ukrán politikai krimi folytatódik. Kijevben a felelősséget a hatalom nyakába varrják. Vajon kinek állhatott érdekében, hogy az Európai Unió és Oroszország közötti békés átmeneti szerződést Ukrajna belpolitikai helyzete felborítsa és a megbékélést ellehetetlenítse? Az EU-orosz-ukrán megállapodás egyben tartotta volna Ukrajnát és demokratikus hatalomváltást ígért puccs helyett.

Műsorvezető : Szaniszló Ferenc


A Világ-Panoráma eddigi adásai az Echo Tv videótárában:


Link
 
 
0 komment , kategória:  Világ - Panoráma  
Ma 550 éve koronázták meg Mátyás királyt-ELŐADÁSOK!
  2014-03-29 11:50:24, szombat
 
  1464. március 29. - Hunyadi Mátyás királlyá koronázása Székesfehérváron

Hunyadi Mátyást a Duna jegén választották királlyá 1458-ban, ám azt már kevésbé szokták hangsúlyozni, hogy koronázására csak hat év múlva került sor. Hogy miért, az az alábbiakban olvasható...

1458. január 24-én Mátyás királlyá választották Budán. Ez volt a híres, a Duna-jegén lebonyolított választás, amikor a köznemesség és a főrendek nagy része Mátyás mellé állt. Ekkor még főleg csak a nándorfehérvári győző fiát látták benne.

A magyar vezetők ezután küldöttséget menesztettek Podjebrád Györgyhöz és III. Frigyeshez, a Habsburghoz. Az előbbitől magát Mátyást követelték, az utóbbitól pedig a magyar koronát. Podjebrád engedett, egyébként már ekkor eljegyeztette lányát, Katalint Mátyással, ezért február 8-án beleegyezett a Hunyadi-sarj szabadon bocsátásába. III. Frigyes viszont nem adta vissza a koronát.

Mátyás uralkodásának kezdeti évei bizonytalanságban teltek: a korona nélkül nem igazán volt legitim magyar uralkodónak nevezhető. Szilágyi Mihály, Újlaki és Garai többször is összeesküvést szerveztek ellene. 1459-ben például III. Frigyest támogatták vele szemben, sőt, 1459. február 17-én a Garai-Újlaki párt királlyá választotta Frigyes császárt. Csak nagy nehézségek, II. Pius pápa segítségével tudta megoldani Mátyás a válságot - írja Vég Gábor a magyar királyokról szóló könyvében.

Persze a diplomácián túl az is segít, hogy 1459. április 7-én és 12-én is két csatát vív Mátyás a Habsburgok és támogatóik serege ellen. 1462-ben Mátyás kiegyezik a felvidéki kiskirállyal, illetve zsoldosvezérrel, Giskra Jánossal, és cserébe Maros-menti uradalmakat enged át az addig ellene lázadónak.

1463. július 19-én jön létre a bécsújhelyi béke a magyar király és III. Frigyes közt. Ennek a megállapodásnak az értelmében hazakerül a korona, Frigyes pedig ,,fiává" fogadta Mátyást. Ő ígéretet tett arra, hogy, örökös hiánya esetén a trón Frigyesé lesz. Frigyes ezen alku, valamint súlyos 80000 arany forint váltságdíj fejében visszaszolgáltatta a Szent Koronát.

Mátyás ezután a Boszniát elfoglaló török ellen indul, és visszahódítja a keresztények számára a terület fővárosát, Jajcát, 1463. december 25-én.

A konszolidálódott helyzetben, 1464. március 29-én a székesfehérvári országgyűlés alkalmával a hazai szokások szerint érvényesen megkoronázzák Mátyást a frissen visszaszerzett, hőn áhított Szent Koronával. Ezután, április hatodikán bocsátják ki a székesfehérvári koronázási cikkelyeket, amelyekkel elkezdődnek ,,Mátyás, az igazságos" közigazgatási, bíráskodási és pénzügyi reformjai.

Még ugyanebben az évben, törvényt hozat a korona őrzéséről. Késôbbi kiegészítés, hogy Visegrád legyen az őrzés helyszíne (1492), majd 1500-tól világi főurak őrzésére bízzák a jelvényeket.


Kubínyi Tamás előadásai Hunyadi Mátyásról:


MÁTYÁS 550 - 1. rész/Kubínyi Tamás MÁTYÁS 5 5 0 . - Álmos Király Akadémia


Link


MÁTYÁS 550. - 2. rész/Kubínyi Tamás MÁTYÁS 550. - 2. rész Álmos Király Akadémia


Link


MÁTYÁS 550. - 3. rész/Kubínyi Tamás - MÁTYÁS 550. - 3. rész - Álmos Király Akadémia


Link


MÁTYÁS 550 - 4. rész Kubínyi Tamás + Tarnamenti Népdalkör VerpelétLink


MÁTYÁS 550. - 5. rész NÁNDORFEJÉRVÁR - Kubínyi Tamás - Álmos Király Akadémia - Csepel


Link


A 6. RÉSZ MA LÁTHATÓ AZ ÁLMOS KIRÁLY AKADÉMIÁN

Álmos Király Akadémia

B U D A

március 29. szombat 17 óra
Attila út 67.

(Az Alagúttól 1 percre)
M Á T Y Á S - 550.
6. rész


Link


KAPCSOLÓDÓ ELŐADÁSOK:


Kubínyi Tamás: Nándorfejérvár 1456. 1. rész


Link


Nándorfejérvár 1456. 2. rész


Link


Nándorfejérvár 1456. 3. rész


Link
 
 
0 komment , kategória:  Álmos Király Akadémia és TV.  
Mihályfalvi János legújabb videói
  2014-03-29 11:32:22, szombat
 
  ÚJRA VÁLASZTÁS! SZABAD ÉLET SÁRDY BARBARA- MIHI 2014


Link


FIGYELMEZTETÉS, VÁLASZTÁS ELŐTT - MIHI - 2014


Link


VÁLASZTÁSRA - SZKÍTIA - GÓG ÉS MAGÓG - ADY - MIHI - 2014


Link


VÁLASZTÁSI ELŐZETES - TÉRDRE MAGYAR - MIHI - 2014


Link


ZÚG MÁRCIUS - VÁLASZTÁSRA - MIHI - 2014


Link


AKTUÁLIS KESERGŐ VÁLASZTÁS IDEJÉN - MIHI - 2014


Link


VÁLASZTÁSOK ELŐTT - PETŐFI - A MAGYAR NEMZET - MIHI - 2014


Link


VÁLASZTÁS A HŐSÖKÉRT - ESIK AZ ESŐ - MIHI -2014


Link


Mihi eddig megjelent YouTube videói:


Link
Mihi honlapjai változatlanul itt elérhetők:
Azonos tartalommal!

http://www.igazsagok-gazsagok.info/

http://magyarigazsag.serverdomain.info/

http://magyarigazsag.serverdomain.li/
 
 
0 komment , kategória:  MIHÁLYFALVI JÁNOS, MIHI  
Amerikai hadihajóról lőtték le a Malaysia Airlines MH 370-es
  2014-03-29 11:21:49, szombat
 
  Leuren Moret: Amerikai hadihajóról lőtték le a Malaysia Airlines MH 370-es járatát (Videóval)

Leuren Moret, az irányított sugárzások egy energetika-szakértője szerint a 2014. március 8-án "eltűnt" Malaysia Airlines MH370-es járatát az amerikai haditengerészet újonnan felszerelt Laser Weapons fegyverével lőtték le. Az új típusú fegyverzet idei hadbaállításáról még néhány hazai média is adott hírt, de Leuren Moret szerint a világ mainstreem médiája - az amerikai haditengerészet (US Navy) utasítására - a kezdetektől dezinformálja a lakosságot, a repülőgép újabbnál újabb feltételezett útvonalait mintegy elterelő hadműveletként alkalmazva.


A hazai sajtóban egyedül lapunk tájékoztatott arról az anomáliáról, hogy teljességgel elképzelhetetlen a műholdak korában, miszerint nem találnak meg - akár azonnal - egy repülőgépet, bárhol a Föld bolygón.

Leuren Moret, aki éveken keresztül az amerikai Lawrence Livermore National Laboratory munkatársaként dolgozott - ami hivatalosan egy igen jelentős, többek között energetikával foglalkozó kutatási és fejlesztési intézet - az EcologyNews.com oldalon lassan már nem is meglepő részletekről tájékoztatta olvasóit az eltűnt repülőgéppel kapcsolatban.

Állítása szerint az amerikai haditengerészet által, az elmúlt hónapokban rendszerbe állított Laser Weapon technológiával lőtték le a Malaysia Airlines MH370-es, március 8-a óta elő nem került gépét.

Leuren Moret felhívta a figyelmet arra, hogy az amerikai haditengerészet így egy rém egyszerű gyakorlattal tudta - elsősorban Putyin előtt - demonstrálni legújabb irányított-koncentrált energiarendszerű fegyverrendszerét, melyet válaszként szántak a korábban az orosz fegyveres erők részeként bemutatott, új fejlesztésű TOPOL rakétarendszerre, valójában azonban még ennél is elképesztőbb dolog állhat a háttérben.


VIDEÓ : Laser Weapon System


Link

Lauren szerint a repülőgépen a Freescale Semiconductor cég munkatársai utaztak egy pekingi konferenciára, akik az általuk fejlesztett elektromos autók szabadalmi jogait szinte teljes egészében birtokolták, a fennmaradó részt pedig maga a fejlesztő vállalat. A pénzügyi szerződés szerint amennyiben bármelyik szabadalmi tulajdonos meghal, a fennmaradó szabadalmi tulajdon 100%-a egyenlő arányban a még életben lévő tulajdonosokra száll át.

Peidong Wang, Suzhou, Kína (20%)
Zhijun Chen, Suzhou, Kína (20%)
Zhihong Cheng, Suzhou, Kína (20%)
Li Ying, Suzhou , Kína (20%),
a Freescale Semiconductor (20%)
Leuren Moret szerint a Freescale Seminconductor cég tulajdonosa Jacob Rotschild, aki az összes szabadalom tulajdonos és a cég további 20 fejlesztő-elektromérnök alkalmazottjával ellentétben nem ült az ominózus repülőgépen, így továbbra is tudja élvezni a szabadalmat.

Az is elgondolkodtató felvetés Leuren Moret részéről, hogy a szabadalom tulajdonosa a bevételt átruházhatja az örökösökre abban az esetben, ha a szabadalmat már jóváhagyták, azonban akkor, amikor a repülőgép még nem “tűnt el", a szabadalmat még nem hagyták jóvá, ám menet közben a bejegyzés természetesen megtörtént. Csak a gép nem ért földet, legalábbis nem Pekingben és semmiképpen sem egy darabban. Sőt, a keresés - ki tudja, miért - azóta is tart.

Így - Leuren szerint - egyedül Mr. Rothschild a szabadalom 100 %-os tudajdonosa, aki így kénye-kedve szerint gazdagodhat belőle a későbbiekben, de természtesen, akár jegelheti is az olajérdekeltségei hasznára.

“Freescale Semiconductor megerősítette, hogy munkatársai utaztak a Malaysia Airlines Flight MH370 járatán. Austin, Texas (Business Wire) március 8., 2014: Freescale Semiconductor megerősítette, hogy 20 alkalmazottja utazott a Malaysia Airlines Flight MH370 járatán, Kuala Lumpurból Pekingbe. Tizenketten Malajziából és nyolcan Kínából. A teljes Freescale Semiconductor közösség mélységesen szomorúan vette tudomásul a hírt. A cég továbbra is figyelemmel kíséri a helyzetet és több információval szolgál, amint lehet. “


Link


Leuren Moret: Flight 370 was US weapons demo for Putin; Payback for Tribunal vs Israel, US/UK [VIDEO]


Link
 
 
0 komment , kategória:  POLITIKA  
Vezető rabbik bevallották: megengedett a gyermekgyilkolás
  2014-03-29 11:11:49, szombat
 
  Ifj. Tompó László - Hunhír.info

Igen, nem tévedés. Az AlterNet videofelvételéből egyértelműen kiderül, Jeruzsálem belvárosában a Ramade Szállóban vezető rabbik tüntettek egy főrabbi által írt könyv kiadása mellett, amelyben az a ,,gój"-ok, közülük különösen az ártatlan gyermekek s családok meggyilkolásának jogosságát fejtegette. Persze nincsen ebben semmi új. Például egy zsidó egyetemi tanár, Ariel Toaff sem zárta ki ennek lehetőségét, akit emiatt megfenyegettek, bocsánatkérésre kényszerítettek, mi több, műve visszavonására.


Csak az a kérdés, felmérik-e valahára a zsidó származást bűnpalástként elkönyvelők, hogy e magatartásukkal hány lapáttal tesznek az antiszemitizmus parazsára?

A rabbik Jeruzsálemben - még 2011. augusztus 18-án - tartott tüntetésén húsvéti átokimájukra hivatkozva tették fentebbi kijelentésüket (,,öntsd ki haragod a pogányokra, akik nem ismernek téged, és az országokra, amelyek nem hívják segítségül nevedet"), megkérdezve, miért nem akarja ilyenkor minden rabbi felolvasni a nem zsidók meggyilkolására vonatkozó ,,haggadah"-t, amelynek pedig egyetlen betűjét sem szabad megváltoztatni.

,,Életed feláldozása mindenek felett áll, amikor ellen kell állni azoknak, akik át akarják írni a Tórát, bárkik is legyenek", szögezték le, levonva a következtetést, hogy ,,igen, nagyon-nagyon különleges körülmények között meg van engedve gyermekek legyilkolása is".

Erről ugyan további részleteket nem árultak el persze ezúttal sem, mindenesetre iménti nyilatkozatukkal elismerték gyermekgyilkosságokban való részvételük lehetőségét. Ariel Toaff, az izraeli Bar Ilan Egyetemen a középkori és reneszánsz történelem professzora magyarul is megjelent könyvében (Pasque di sangue. Ebrei d'Europa e omicidi rituali, Véres húsvét. Középkori zsidó rituális gyilkosságok Európában, 2009) pedig felidézte a Tel-Avivi Egyetemen a történeti orvostudomány docense, Michael Barilan ténymegállapítását, mely szerint egyáltalán nem zárható ki, hogy egyes zsidó közösségek tagjai a történelem folyamán ilyen bűntettet valóban elkövettek:

,,Míg a zsidó történészek rendkívül otthonosan mozognak a középkori európai kultúra által elkövetett - vélt vagy valós - szörnyűségek és bűntettek felkutatásában, addig kifejezetten ellenségesen viszonyulnak minden olyan elmélethez - még a puszta feltételezés szintjén is -, amely a mágiával és babonákkal áthatott középkori zsidó közösségek bűntettekben való részvételét elfogadja, vagy akár csak sugallja azt."

Az ilyen (askenázi) közösségek tagjai, mutat rá Toaff, a vért - akár szárítottan, akár maceszbe keverten - amolyan mágikus erejű varázseszköznek tekintették, amellyel szabadon kereskedhettek rabbik által kibocsátott hitelesített kísérőlevéllel, hozzátéve Michael Pellivert megjegyzését: ,,Szó sincs arról, hogy a teljes zsidó népet vádolná akárki, csupán azt a jó ideje ismert tényt kell elfogadni, hogy sosem létezett olyan népcsoport a világon, mely ne szült volna szörnyeket.".

De ugyanígy nyilatkozott erről az antiszemita hírbe szintén nem keríthető Umberto Eco is:

,,A történelem során mindig léteztek olyan személyek, akik többé-kevésbé sátáni kultuszoknak szentelték magukat, és akiket inkább a pszichiátria, mint a vallás történetéhez kéne sorolni. Épp ezért nem valószínűleg az sem, hogy léteztek őrült zsidó bűnözök is."

S ha léteztek, felmenthetők származásuk miatt? ,,Antiszemitizmusom, mint olyan, nincs: senkit sem gyűlölök a származása miatt, de senkinek a bűneit, és különösen a magyarság elleni ártásait nem hallgatom el a származása miatt." - fogalmazott egykor Csurka István. És itt van ama bizonyos elásva. Hiszen láthatjuk, zsidó szerzők is már számtalanszor megállapították, hogy igenis léteztek a múltban ilyen gyilkosságok, ráadásul vezető mai rabbik pedig ennek mindenkori lehetőségét is megvallották.

Csak az a kérdés, felmérik-e valahára a zsidó származást bűnpalástként elkönyvelők - akik Toaff-ot könyve miatt megfenyegették, bocsánatkérésre kényszerítették, mi több, műve visszavonására -, hogy e magatartásukkal hány lapáttal tesznek az antiszemitizmus parazsára?


Ezért tabu mindmáig Tiszaeszlár

Tiszaeszlár tabukényt való elkönyvelése korántsem csak az évtizedek óta változatlanul közvéleményt formáló érdekköröknek köszönhető, hanem legalább annyira az őket jóval megelőző kollektív amnéziának is. A ,,tudjuk, mi történt, de erről hallgatnunk kell, nehogy nagyobb baj legyen" jeligéjű, korszakokon átívelő magatartásnak, amelyet mi sem bizonyít jobban, mint az ott 1882. április 1-jén e nyírségi faluban történtek eltussoltatása már akkor is, amint erről az alábbi két korabeli feljegyzés tanúskodik.

Istóczy Győző ügyvéd, országgyűlési képviselő feljegyezte, hogy 1883 augusztusában a Nyíregyházához közeli téglási Dégenfeld kastély ura, gróf Dégenfeld József barátságos vacsorára meghívta Korniss Ferencet, a tiszaeszlári bűnperben a nyíregyházi törvényszék elnökét, aki erre gyanútlanul kocsikázott ki hozzá, nem tudván, hogy szembe találja magát nála egy váratlan vendéggel, magával gróf Tisza Kálmán miniszterelnökkel, aki csak úgy a vacsora végén megkérdezte tőle, mégis mit gondol, bűnösök-e az eszlári sakterek?

,,- Meggyőződésem szerint igen!
- És mi a véleménye a két szavazó bírónak?
- Az egyik szavazóbíró ugyanazt mondja, mint én: bűnösök! A másik még ingadozik.
- Nézze, Elnök úr! Holnap, holnapután, vagy bármikor kihirdetheti a halálos ítéletet az eszlári sakterek fölött. Én nem akarom befolyásolni Önt. Csak annyit adok tudomására, hogy a bécsi Rotschild bárók Őfelségével is közölték: amennyiben a nyíregyházi ítélet elítélő lesz, akkor nem hajtják végre a 60 millió forintos ,,rente-konverzió"-t (vagyis a [vasútépítésre adott -
Ifj. T. L.] kölcsönkamat visszafizetési feltételeinek hosszabb lejáratúvá változtatását). Ez esetben Magyarország csődbe megy: a forint elértéktelenedik, a nemzetiségek fellázadnak. Akarja ezt a felelősséget vállalni, Elnök úr?

Korniss ezután elnöki székéből kihirdette a sakterek fölött a felmentő ítéletet, de soha többé nem ült bírói székbe, hiszen megtapasztalhatta, meddig ér el kirekesztőink keze, különösen, ha nálunk (legalábbis a politikai elitből) mindenkit, akár magát a miniszterelnököt is megzsarolhatják."

A ,,Libre Parole" 1899. november 15-ei száma továbbá visszaemlékezést közölt arról, hogy osztrák képviselők is szóbahozták egymás között a tiszaeszlári esetet:

,,Schneider képviselő, amikor a polnai gyilkosság tárgyában emelt szót, szemlét tartott az utóbbi idők rituális gyilkosságai tárgyában s a tiszaeszlári történet kapcsán a következő mozzanatot elevenítette fel.

- Ma, amikor az az ember már halott, semmi akadálya sincs, hogy megmondjam, miképpen okolta meg ő a felmentő ítéletet. Andrássy Gyula grófról, a monarchia akkori külügyminiszteréről van szó, akitől azt kérdezték, hiszi-e, hogy rituális gyilkosság történt?
- Ó - felelt Andrássy -, eziránt semmi kétség nincs, ez bebizonyított, erről vitatkozni sem lehet.
- Hát akkor miért mentették fel a bűnösöket?
- Azért, mert az elítélést követő napon a nép valószínűleg húszezer zsidót agyonütött volna s akkor kiadjon nekünk pénzt, ha nincsenek többé zsidóink?
- Íme - folytatta Schneider -, ez a tiszaeszlári felmentő ítélet magyarázata.
Erre felkiáltottak a baloldalon:
- Kinek mondta ezt Andrássy?
Erre Lichtenstein Lajos herceg felállva válaszolt:
- Én vagyok az, akinek mondta."

,,Tudjuk, mi történt, de erről hallgatnunk kell, nehogy nagyobb baj legyen" - halljuk minduntalan. Csak kérdés, ha hallgatunk róla, akkor kisebb baj lesz?


Ifj.Tompó László írásai a Hunhíren:


Link
 
 
0 komment , kategória:  ifj.Tompó László írásai  
Te kit választanál 2014-ben?
  2014-03-29 11:05:07, szombat
 
  Te kit választanál 2014-ben? - útmutató kampányfilm


Link

Lendületes, lényegretörő összefoglaló a jelöltekről,
programpontokról. A saját jövőd függ tőle, érdemes
megismerni. Add tovább!


Miért szavazz a Jobbikra 2014-ben?


Link


Összefoglaló kampányfilm a Jobbik programjáról, képekkel,
és Vona Gábor pártelnök néhány beszédrészletével.


HIT ÉS TEHETSÉG - Bálint Natália: Ez a hazánk (Dalpremier, Miskolc)


Link


A Jobbik weboldala:


Link
 
 
0 komment , kategória:  N1 TV   
Napi négy ölelésre van szükségünk a túléléshez...
  2014-03-29 10:35:09, szombat
 
  Az ölelés oldja a stresszt, növeli az összetartozás érzését, csillapítja a fájdalmat. Napi "fogyasztása" korlátlan mennyiségben ajánlott!

Kutatások szerint csak naponta 20 másodpercnyi ölelés is elegendő a boldog, egészséges élethez. Egy ismert amerikai pszichológus, Virginia Satir szerint "Napi négy ölelésre van szükség a túléléshez. Napi nyolc ölelés kell a szinten tartáshoz. Napi tizenkét ölelés kell a fejlődéshez." Ezek szerint nem éri meg fukarkodni az öleléssel, és ezt már itthon is sokan tudják.Ezzel felállítja az ölelési küszöbértékeket, vagyis azt az oxitocinmennyiséget, amely a fizikai érintésre felszabadul bennünk.
Egy 20-másodperces ölelés képes csökkenteni a stressz káros hatását, a vérnyomás-emelkedést és a szívfrekvencia növekedést.


,,A bőrben apró, ovális nyomásérzékelő pontok hálózata létezik, amely kapcsolatban van az aggyal a bolygóidegen keresztül. A bolygóideg a test minden részével kapcsolatban van, a különböző szervekkel, beleértve a szívet is. Az egyik elmélet szerint a bolygóideg stimulálása megnöveli az oxitocinszintet, ami aztán a kedvező hatások egész sorát váltja ki."

Egy 10-másodperces ölelés a következő biokémiai és fiziológiai reakciókat váltja ki a szervezetben (amelyek jelentősen hozzájárulnak az egészséghez):

- csökkentik a szívbetegség kockázatát
- fokozzák az immunrendszer működését
- csökkentik a stresszt
- csökkentik a fáradtságot
- védenek a fertőzés ellen
- enyhítik a depressziót

,,Egy ölelést, egy vállveregetést, még egy baráti kézszorítást is feldolgoz a központi idegrendszer jutalmazási központja, ezért van nagy hatással az emberi pszichére, ezért tölt el bennünket örömmel.
Nem számít, ki adja és ki kapja az ölelést. Minél többször vagyunk kapcsolatban másokkal - még a legcsekélyebb fizikai módon is - annál boldogabbak leszünk" - magyarázza Shekar Raman neurológus.

Mégis, hiányzik az érintés az emberek körében. Az emberek egyharmadának nem jut ölelés naponta. Háromnegyedük azt mondja, hogy többet szeretne belőle. Nem vált be a kényeztető terápia: ebédidőben kiszaladni egy kis kedves dédelgetésre, megfizetem, megkapom. Kiderült, hogy hiányzik belőle az, hogy bízzam az ölelést adóban. Idegenek ölelése kampányszerűen inkább csak az érzelmi terhelést fokozza. Marad a kedvenc állatunk szeretgetése.
Pedig az ölelés elűzi a magányérzetet, legyőzi a félelmet, növeli az önbecsülést, csökkenti a feszültséget.
Azoknál a gyerekeknél, akik ölelés nélkül nőnek fel, később tanulnak meg járni, beszélni, olvasni.
Az ölelésből oxitocin keletkezik, és minél több az oxitocin, annál könnyebb megbirkózni a stresszel. Az oxitocin csökkenti a stresszhormonok szintjét, főként a kortizolt, csökkenti a vérnyomásunkat, ami a szorongáskeltő eseményekre hatására emelkedik. Valószínűleg az oxitocin hatására gyógyulnak meg hamarabb a kedvenc állatok gazdái a betegségekből, valószínűleg az oxitocin miatt élnek tovább a házaspárok, mint a magányosok, és valószínűleg emiatt alakulnak támogató csoportok az alkoholbetegeknek, kábítószerfüggőknek, krónikus betegeknek.
Az oxitocinról megállapították, hogy csökkenti a drogok és az alkohol iránti vágyat. Pozitív hatással van a gyulladásra és a sebgyógyulásra.

Elfújja a bánatot

Időnként mindenkivel előfordul, hogy lehangolt, rossz kedvű vagy szomorú. Ilyenkor egy szeretett családtag, egy gyermek, vagy egy kedves barát ölelése megnyugtat, megvigasztal vagy éppen egy pillantás alatt elfújja a bánatunkat.

Az ölelés az egyik legegyszerűbb és mégis leghatékonyabb leghatásosabb módja annak, hogy boldogságot adjunk másoknak és magunknak is.

Összetartozunk

Legtöbben megöleljük, akit szeretünk, megöleljük akit vigasztalni szeretnénk, megöleljük, akivel együtt örülünk. Az ölelés megnyugtat, biztonságérzetet ad, tudatja velünk, hogy fontosak vagyunk és szeretnek minket, segít, hogy legyőzzük a félelmet, a szorongást vagy a fájdalmat. Az ölelés tudatosítja bennünk, hogy nem vagyunk egyedül, mindig van kire támaszkodnunk, ha szükségünk van rá. Az ölelés jelzi, hogy összetartozunk.

A gyerekek számára az ölelés talán még fontosabb! Azok a gyerekek, akik sok ölelést kapnak, határozottabbak, kiegyensúlyozottabbak, nagyobb az önbizalmuk, ráadásul jobban ki tudják fejezni érzelmeiket is, nyitottabbá válnak. Az ölelés erősíti a gyerek-szülő kapcsolatot, és a gyerekek közötti féltékenykedés lecsillapításában is segít.

Öleljen többet!

Érdemes tudatosan is alkalmazni ezt az eszközt. Ölelje meg gyermekét, ölelje meg férjét, feleségét, ölelje meg őket, amikor felébrednek és amikor elválnak, amikor szomorúak és amikor vidámak!

Ne feledje: napi négy ölelés csak a túléléshez elég! Tehát gyűjtögessen! Öleljen sokat!


LinkEBBEN A TÉMÁBAN SZERETETTEL AJÁNLOM MINDENKI FIGYELMÉBE A "RIDIKÜL" 54. ADÁSÁT. Itt is az ölelésről van szó!

Meghívott vendégek : Böjte Csaba, Palya Bea, Bagdy Emőke és Keleti Andrea.


A "MÉG TÖBB" paranccsal kell rákeresni az 54. adásra!!!!!!

ITT:Link
 
 
0 komment , kategória:  SZERETET  
Pápai misekönyvön van a magyar címer,nem a pápa bibliáján!
  2014-03-29 10:16:46, szombat
 
  Kedves Barátaim,Látogatóim!

2014 március 24.-én egy olyan bejegyzést tettem közzé,mely azt állítja,
hogy magyar címer van a pápa bibliáján:


Link

PONTOSÍTANI SZERETNÉK!!!!!!

Ez nem biblia, hanem misekönyv, amely a magyarok ajándéka II. JánosPálnak.
Ötvösművész készítője, Ozsvári Csaba,sajnos már elhunyt 2009-ben.

Néhány megjegyzés Ozsvári Csabáról és a pápai misekönyv általa készített borítójáról:

Ozsvári Csaba ötvösművész, a magyar egyházművészet kiemelkedő alakja családja és barátai körében július 9-én Óbudaváron a Schönstatt-családmozgalmi összejövetelen váratlanul elhunyt. Küldetésként megélt munkásságával számos elismerést szerzett a magyar katolikus kultúrának és művészetnek határainkon innen és túl.
Ozsvári Csaba 1963-ban született Budapesten. 1982-től 1987-ig a Magyar Iparművészeti Főiskola ötvös tanszékének hallgatója, diplomamunkája a csempeszkopácsi templom bronzkapuja volt. Főiskolai tanulmányai befejeztével az egyházművészet területén kezdett dolgozni, maradandót alkotva a liturgikus és szakrális művészetben. Munkáját hivatásként élte meg: alkotásaival akarta közelebb segíteni az embert Istenhez.

1993-1995 között a Váci Egyházmegye megrendelésére készített liturgikus ötvöstárgyakat, majd 1996-ban Paskai László bíboros számára misekönyvet. 1997-ben tíz év munkáiból Officium címmel rendezett kiállítást a Budavári Mátyás-templomban.

Báró Apor Vilmos boldoggá avatása alkalmából (1997) domborművet készített II. János Pál pápának, az alkotás címe: Vir Dolorum.

Joseph Ratzinger bíboros a XVI Benedek pápa, egyik püspöki mellkeresztje is Ozsvári Csaba alkotása 1998-ból. Ugyanebben az évben részt vett a Mai egyházművészet kiállításon a Római Magyar Akadémián. A következő évben Karl Joseph Rauber apostoli nuncius rendelt tőle liturgikus tárgyakat.

Legismertebb művei közé tartozik az a domborművekkel díszített misekönyv, a magyar egyház hivatalos ajándéka, amelyet II. János Pál pápa magyarországi látogatása alkalmából alkotott. Ezt a misekönyvet XVI. Benedek pápa és Ferenc pápa jelenleg is használja, mint a vatikán legértékesebb misekönyvét ünnepi alkalmakkor.
Ugyancsak sokan láthatták a budapesti városmisszió során a Szent István-bazilika előtt felállított mintegy három méter magas keresztjét, illetve a felújított máriapócsi kegykép alakjait is az ő koronái (glóriái) díszítik.

A magyar főpásztorok 2008-as ad limina látogatásuk alkalmával egy Ozsvári-kelyhet ajándékoztak a Szentatyának. XVI. Benedek pápát személyesen is köszönthette ez év április 1-jén, az általános kihallgatás keretében, és átadhatott neki - a magyarországi Schönstatt Mozgalom tagjai nevében - egy általa készített feszületet, amelyen az Egyházat jelképezve a Szűzanya is látható.
 
 
0 komment , kategória:  HIT  
Segélykoncert április 5.-én
  2014-03-29 10:07:21, szombat
 
  Április 5-én, szombaton Segélykoncert. Fellépő zenekarok:
Nem Adom Fel, Szkítia, Cool Head Clan, vendégek: Zeffer András,
Petrás János, Szőke István Attila.
Nyitvatartás 19:00 - 05:00-ig.

Helyszín:

1097 Budapest, IX. ker. Gubacsi út 97.

Tel/fax:
(06 30) 200-5294

e-mail:
info@crazymama.hu

Web:
www.crazymama.hu
 
 
0 komment , kategória:  Előadások,rendezvények  
     1/12 oldal   Bejegyzések száma: 113 
2014.02 2014. Március 2014.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 113 db bejegyzés
e év: 1350 db bejegyzés
Összes: 24087 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2272
  • e Hét: 8753
  • e Hónap: 38717
  • e Év: 2066925
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.