Belépés
lambert.blog.xfree.hu
Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, a gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövend... Ballán Mária
2006.07.04
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/12 oldal   Bejegyzések száma: 114 
Kubínyi Tamás SZARAJEVÓ 100. - Álmos Király Akadémia 2014
  2014-06-29 16:03:13, vasárnap
 
  KUBÍNYI TAMÁS CSODÁLATOS ELŐADÁSA :

Kubínyi Tamás SZARAJEVÓ 100. - Álmos Király Akadémia 2014


Link


Az előző előadások:


Link


ÉLŐ ADÁS munkanapokon 18-20 óráig

KUBÍNYI TAMÁS HONLAPJÁN NÉZHETŐ AZ ÁLMOS KIRÁLY TELEVÍZIÓ AZ ALÁBBI LINKEN :Link


 
 
0 komment , kategória:  Álmos Király Akadémia és TV.  
Amikor a Nyugat legyőzői, és nem szolgái voltunk
  2014-06-29 15:45:13, vasárnap
 
  Amikor a Nyugat legyőzői, és nem szolgái voltunk - a magyar történelem legnagyobb dicsősége, a pozsonyi csata

Mint beszámoltunk róla, lelkes hagyományőrzők nyílzáporral emlékeztek szombaton a magyar história egyik legfényesebb harci cselekményére, a pozsonyi csatára Ópusztaszeren. A pozsonyi csata a magyar történelem legnagyobb büszkesége Atilla nagykirályunk világhódítása után, mégsem a nemzet egyik fő ünnepe, ugyanis nem polkorrekt és européer, hogy a barbárok annak örvendezzenek: már 1107 évvel ezelőtt a porba alázták a nagyképű, gonosz nyugatot. A csata következménye, hogy a magyar határ az Enns folyó lett (Ober Enns - innen a meséink Óperenciás tengere ), valamint hogy idegen sereg 130 évig nem mert Magyarország felé fordulni.


LinkA Hon-visszafoglalást, a hazajövetelt oly remek stratégiával végrehajtó Árpád nagyfejedelem az ősi Hazának alapkövét tette le akkor, amikor az európai seregek központosított erejének támadásával szemben megóvta népét a pusztítástól és legyőzte Európa egyesült seregeit. Szükséges, hogy megismerjük ennek a hatalmas viadalnak részleteit, az egyesült európai hadseregek szervezetét és Árpád azon hadműveleteit, mellyel ezt a hatalmas ellenséget megsemmisítette.

A Hon-visszafoglalás, a hazajövetel után a 24 Hun Törzsszövetség a Megyer Törzsre bízta a határvédelem megszervezését. Az Avarokkal folytatott tárgyalások révén megőrizték az Arvisura törvények szerinti gyepű-elvet.

Árpád saját védelme alá helyezte Pozsony várát és a környékbeli kabar településeket. Az etelközi magyarvész miatt asszony nélkül maradt kabar harcosokat házasságra szólította fel. Ekkor Árpád uruki hitű és keresztény hitű papok vezetésével egy békés felvonulást rendezett az árvíz sújtotta Ibos és Encs határfolyók vidékére, ahol a kabar harcosok segítséget nyújtottak a helyi lakosoknak.

Szered vitéz, Vázsony fia Tarhosnak jelentette, hogy az avar származású Fekete Arnó sóvári (Salzburg) püspök jegyzéke alapján a Tarcsatár, Kalágé, Göröc és Győr földvárainak avar kincsei milyen vallási intézményeknél, mely városokban lettek elhelyezve. Ezen kincsek egy részét az Ibos menti avar asszonyok magukkal hozták.

Pásztón Árpád már a második tárkány kalandozáson magkapta a 881-ben elrabolt avar kincsek részletes rovását. Nyomban rajtaütött Bécs városán, majd a visszaszerzett avar kincsek maradványait visszahozta. 884-ben Alsó-Marót tartományban szedte össze az avar kincseket, majd 888-ban Lóbérc tartományban jelent meg tárkányaival a kincsekért, amelyeket Verecke kabar fejedelem nyilvántartása szerint a kabaroktól loptak el még az Avar Törzsszövetség idején. 892-ben a Nyitra és Pozsony nemzetségek környékén szedték össze az elrabolt aranykincseket, amelyet Árpád Kassán tartott esküvőjén Eperjesnek adományozott.

896-ra megtörtént a 10 töményes honfoglalás és Árpád a nagy árvíz mellett megjelent az Encs és Ibos határfolyóknál és az idegen papok által ellopott aranykincseket visszaadta az avaroknak.

Árpád "nyugati kalandozásai" nem mások voltak, mint egy igazságos harc az elrabolt avar kincsek visszaszerzésére, a megtépázott Atilla örökségének helyreállítása.

907-ben a Melegvizek Birodalmának, Atilla örökségének birodalmát, Árpád régi-új népének területét a Német-Római szövetséges csapatok Lajos király vezetésével megtámadta.

Badiny Jós Ferenc: A pozsonyi csata

Árpád Népe és a velük egyesült őshonos lakosság a békesség és öröm földjén lakozó MAGYARSÁG, a Magyar Birodalom ellen az egyesült európai német-római seregek támadást indítottak.
A háború céljaként Lajos király (Ludovicus Rex Germaniae) elrendeli:

"decretum... Ugros eliminandos esse", vagyis "rendeljük, hogy a magyarok kiirtassanak"
írja az annalium Boiarum.

A Hon-visszafoglalást, a hazajövetelt oly remek stratégiával végrehajtó Árpád nagyfejedelem az ősi Hazának alapkövét tette le akkor, amikor az európai seregek központosított erejének támadásával szemben megóvta népét a pusztítástól és legyőzte Európa egyesült seregeit. Szükséges, hogy megismerjük ennek a hatalmas viadalnak részleteit, az egyesült európai hadseregek szervezetét és Árpád azon hadműveleteit, mellyel ezt a hatalmas ellenséget megsemmisítette. Így írtak róla a múlt XIX. század történészei:

Már június 17-ikén 907-ben roppant sereg gyűlt össze az Ensen túl Ensburg vára és Sz. Flórián kolostora között, hol maga Lajos király is személyesen jelen volt. Az itt megállapított hadjárati terv szerint, - melyben Nagy Károly császárnak az avarok ellen ezelőtt több mint egy századdal (794) szerencsésen sikerült hadműködésének utánzására ismerhetünk, - a német haderőnek, mely legnagyobb részben nehéz gyalogságból állott, három hadoszlopra osztva egyszerre kellett előnyomulni s a Duna völgyében működni. Maga a király s mellette Burghárd passaui püspök és Aribó gróf a tartaléksereggel Ensburgnál foglaltak állomást. A Duna északi partján a vitéz Luitpold kele határgróf nyomult elő; a déli parton Dietmár salzburgi érsek Zakariás säbeni, Ottó freisingi püspökök, Gumpold, Hartvich és Helmprecht apát urak vezették zászlóaljaikat; középett a Dunán Sieghard herczeg, a király rokona Rathold, Hattó, Meinhard és Eisengrin bajor főurakkal vonult alá a hajóhaddal, a dunaparti két hadsereg fedezete alatt. Mind a három hadosztály akadálytalanul nyomult elő Pozsony tájáig, miután az Ensen innen lévő magyar csapatok a túlnyomó erő elől visszavonulva, az ellenségnek szabad tért engedtek.

A magyar haderő vezetői, mielőtt erejüket összpontosíthatták, csak apróbb lovas csapatokkal nyugtalanították a salzburgi érsek hadosztályát, mely a további előnyomulást veszélyesnek tartva, Pozsony irányában megállapodott s a könnyű magyar lovasság csatározásai ellen csak célszerűleg megerősített táborában találhatott biztonságot. Miután azonban a nemzetségek zászlóaljai megérkeztek, az összes magyar haderő az ellenség hadtesteit külön-külön s legelsőbben is a főpapok táborát határozá megtámadni. Iszonyú volt a viharként rohanó magyar lovasság támadása, nyilaik zápora tetemes veszteséget okozott a bajorok sűrű soraiban: de e rövid heves roham az erős fekvésű tábor tömeges ellenállását egyszerre nem bírta megtörni. A magyarok ekkor, hogy czéljokat érjék, a lassúbb, de biztosabb módhoz folyamodtak. Egyes kisebb csapatokban véletlenül rohanták meg az ellenséget, s éppen oly gyorsan száguldottak vissza táborukba, mind roham közben a német táborra, mind visszavonulásukkor üldözőikre szakadatlan nyilazva. Éjjel nappal, jobbról balról, mind addig folytak a csatározó támadások, míg az ellenség e folytonos zaklatásban kifáradva erejét és bátorságát nem vesztette. Ekkor minden oldalról tömeges rohamot intéztek a lankadt bajorokra, s augusztus 9-dikén a megvívott tábort összetiporták. Dietmár érsek, Ottó és Zakariás püspökök s több főpapok a viadal helyén halva maradtak.

Még azon éjjel a legnagyobb csendben átúsztatott a Dunán a magyar hadsereg, s másnap hajnalban, mielőtt Luitpold a túlparti szerencsétlenségről értesülhetett volna, ennek táborát is fölveré, zavarba hozá s csaknem egészen megsemmisíté. A fővezéren s Eisengrin királyi főasztalnokon kívül tizenkilencz bajor főúr esett el a viadalban, s ezrenként borították a csatatért a németek tetemei, kik közül csak kevésnek sikerült Ensburgba Lajos királyhoz menekülni. A bajor nemesség színe ott veszett.

Harmadnap a hajóhadra került a sor. Ezt a fedező hadosztályok tönkre tétele után kétségbeesés szállá meg s a magyarok győzelme e napon az előbbieknél még könnyebb lőn. Sieghard herczeg csak futással menthette meg életét; Rathold, Hattó és Meinhard a halottak közt maradtak. Így a magyarok három nap három sereg fölött ünnepeltek tökéletes diadalt.

A koczka fordult s a támadottak támadókká váltak, s nyomon űzték a szétvert hadak megfutamodott maradványait, melyekkel csaknem egyszerre érkeztek Ennsburg közelébe, útközben Szent-Pölten monostorát is fölégetve. Lajos király pihent hadaival ellenök vonula. A tért, melyen a két seregnek találkozni kellett, oldalt erdők szegélyezték, s ezeket a magyarok szokásuk szerint előre erős csapatokkal rakták meg. A királyi sereg támadása után a magyar lovasság csakhamar futásnak ered, a németek diadalt reményelve hévvel nyomulnak utánok, de a mint az erdő mellett elhaladnak, a lesben álló csapatok borzasztó riadással kitörve, hátba támadják őket. E pillanatban a futamodók megfordítják lovaikat és sűrű nyilazással fogadják üldözőiket, kik két tűz közzé szorítva s néhány pillanat alatt bekerítve, fegyvereik csapásai alatt hullanak el. A király kevesed magával csak nagy bajjal menekülhetett Paussauba." (Szabó Károly, A magyar vezérek kora 148-154. II. 1892.) Hogy a német hadsereg veresége teljes volt, azt az egykorú és közelkorú évkönyvírók sem tagadják.

Lajos király már nem mert többé bajor földön tartózkodni. Németország biztosabb nyugati részébe húzódott. Az Ennsen alól fekvő szép vidék egészen a magyarok birtokába került s még az augsburgi nagy veszteség után is, egész Géza vezér idejéig birtokukban maradt. De mégsem lehetett oly nagy csapás Magyarországra az augsburgi (Lech-mezei) csata, mert a veszteség ellenére jó 100 évig a németek nem háborgatták többé Magyarországot.

Így verte szét dicső Nagy Árpád Apánk azt az egyesült, támadó német-római hadsereget, melynek zászlajára az volt írva: a magyarokat meg kell semmisíteni! Ezzel teremtette meg Árpád végérvényesen az erős Magyar Birodalmat. Általa nyert szép Hazát az egységes, összetartó és a Vérszerződés Alkotmányával rendezetten kormányzott Magyar Nemzet.

De nagy áldozatot adtunk ezért! Árpád volt az áldozat, mert belehalt ő is és két nagy fia is ebben a Magyar Hazát megalapító véres küzdelemben kapott sebeibe.

Badiny Jós Ferenc

A csata következménye, hogy a magyar határ AZ Enns folyó lett (Ober Enns - innen a meséink Óperenciás tengere ), valamint hogy idegen sereg 130 évig nem mert Magyarország felé fordulni. Szent István idején először, de akkor ugyanígy jártak csak a Vértes hegységben. Árpád fejedelem két fiát vesztette és Ő maga is halálos sebet kapott és pár hét múlva meghalt - a hazáért. Eltemették tisztességgel titkos sírba őse, Atilla közelébe - a mai Nagykevély hegy rejtett völgyébe - nyugodjék örök békében!


Link
 
 
0 komment , kategória:  MAGYAR TÖRTÉNELEM  
Gaudi - Nagy Tamás : Újabb koncepciós büntetőeljárás ellenem
  2014-06-29 15:40:19, vasárnap
 
  Újabb koncepciós büntetőeljárás ellenem: ezúttal Pásztor leköpése miatt

A TELJES CIKK VIDEÓVAL AZ ALÁBBI LINKEN OLVASHATÓ:


Link
 
 
0 komment , kategória:  Filmek, videók  
Hódolat a hűségesek utódainak
  2014-06-29 15:37:02, vasárnap
 
  Hódolat a hűségesek utódainak - Trianon eddigi egyetlen, töretlen revíziója

Immár harmadik alkalommal szervezte meg a szombathelyi Klapka György Lovas Polgárőr és Hagyományőrző Egyesület a Hűségtúrát. Trianon máig élő revíziója elképzelhetetlen lett volna a Rongyos Gárda és a hűségesek nélkül, így a Népszövetség döntése értelmében magyarságukat megvalló községek, a hűséges falvak 1923-ban ismét visszatérhettek a magyar impérium alá. A vérrel szentelt föld visszatért a Vashegy ölelésében.


Az I. világháborút lezáró szégyenteljes békekötés a vesztesek közé került Ausztriának is juttatott területeket, mintegy háromszázezer lakost, és csaknem négyezer négyzetkilométert. A trianoni békediktátum követeléseinek teljesítése a nyugati végeken spontán ellenállásba ütközött, amely népfelkeléssé alakult át. A Rongyos Gárda kiváló magyar hazafijai, Prónay Pál, Héjjas Iván, Franczia Kiss Mihály és a többiek a Sopron környéki Ágfalván elsőként megütköztek a kommunista osztrák hadsereggel, és a Vas vármegyei Felsőőrig fellángolt a területféltő igazságosztó harc. Az osztrákok az 1921. augusztus 29-re kijelölt területátadást nem tudták végrehajtani.

A Prónay Pál vezette, hiányos felszereltségű, de annál nagyobb lelkesedéssel és hazaszeretettel átitatott harcosai űzték a betolakodót, ahol látták, és dicsőséges harcaiknak köszönhetően a Népszövetség hozzájárult ahhoz, hogy 1921-ben Velencében területrendezési konferenciát tarthassanak, és Sopronban, környékén, s a trianoni határ osztrák-magyar szakaszán népszavazással dönthessenek az elcsatolt területrészek lakói hovatartozásukról.

Az ágfalvi csatának is köszönhető, hogy 1922-ben, a Népszövetség döntött a magyarságukat megvalló községek visszacsatolásáról, és a hűséges falvak 1923-ban ismét visszatérhettek a magyar impérium alá. Németh János, a visszacsatolt Pornóapáti tanítója verssel köszöntötte az ország egyik legrégibb harangjáról elhíresült falu visszatérését az ősi honhoz: ,,Kitárom reszkető kezemet, ölelni magyar földemet!"

A Hunhír.info birtokába került egy eredetileg kézzel írt papírlap másolata, amely Vas vármegye törvényhatósági bizottságának 1923. január 25-ei rendkívüli közgyűléséről tanúskodik. A 603/1923. szám alatt bejegyzett dokumentumban Vas vármegye alispánja jelenti, hogy a vármegye nyugati határvonalán elszakított területeken a határkiigazítási eljárás egyes szakaszokon végleges befejezést nyert. A magyar-osztrák határmegállapító bizottság magyar delegációja közli, hogy a Népszövetség Tanácsának döntőbírói ítélete folytán Magyarországhoz visszacsatolandó Vas vármegyei területek birtokba vétele 1923. január 10-én megtörtént.

A jegyzőkönyv véghatározata kinyilvánítja, hogy Magyarországhoz, illetve Vas vármegyéhez visszakerültek a következő községek: Kisnarda 445 kataszteri holddal és 213 lélekszámmal, Nagynarda 1959 kataszteri holddal és 465 lélekszámmal, Alsócsatár 288 kataszteri holddal és 240 lélekszámmal, Felsőcsatár 2810 kataszteri holddal és 613 lélekszámmal, Németkeresztes 571 kataszteri holddal és 396 lélekszámmal, Magyarkeresztes 1012 kataszteri holddal és 314 lélekszámmal, Horvátlövő 1096 kataszteri holddal és 410 lélekszámmal, Pornóapáti 2651 kataszteri holddal és 700 lélekszámmal, Pinkamindszentből körülbelül 580 kataszteri hold és 20 lélekszám, Felsőrönkökből körülbelül 120 kataszteri hold és 20 lélekszám, Rábafüzesből kb. 150 kataszteri hold és 10 lélekszám, valamint Felsőszölnökből kb. 550 kataszteri hold és 20 lélekszám.

A jegyzőkönyv megállapítja, hogy a határkiigazításnak köszönhetően az osztrákok visszaadtak Magyarországnak 11632 kataszteri hold területet, 3421 lélekszámmal. Vas vármegye közössége szeretettel üdvözli honfitársait, és háláját rója le az érdekelt lakosság izzó, magyar lelkületből hevített tántoríthatatlan hűségéért.

A Herbig Géza alispán és báró Villani Frigyes határmegállapító biztos által aláírt jelentés szerint Felsőcsatár székhellyel Felsőcsatár, Alsócsatár, Nagynarda és Kisnarda, míg Pornóapáti székhellyel Pornóapáti, Horvátlövő, Magyarkeresztes és Németkeresztes községekből a magyar királyi belügyminiszter előzetes jóváhagyásával két körjegyzőséget alakítottak ki úgy, hogy a közigazgatási szolgálatok nyomban és zavartalanul megkezdődtek.

A jelzett területeken a tanítók elfoglalták állomáshelyüket, úgy hogy a népoktatás terén sem állott be fennakadás. A soproni királyi posta- és távirda-igazgatóság rendelkezése alapján beindult a postai szolgáltatás, a határforgalom és a közbiztonság ellenőrzésére az őrshelyekre bevonult a vámőrség és a csendőrség.


Link
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Trianoni keresztre feszítésünk a magyarországi liberális
  2014-06-29 15:34:25, vasárnap
 
  Trianoni keresztre feszítésünk a magyarországi liberális demokráciának köszönhető

Szabadkőműves páholyok, erdélyi földek magyarországi zsidó bankok segítségével történő felvásárlása, a liberalizmus mintaállamává vált Magyarország ahol az összes, Európában ismert szabadságjogot bevezették, hazánk kifejezetten liberális kisebbségi politikája, a magyar elit liberális eszmevilága, Károlyi. Kun Béla. Íme a a halálút néhány állomása és jellemzője 1848-tól Magyarország keresztre feszítéséig. Interjú Raffai Ernő történésszel.


- Mi volt az a nemzetiségi, kisebbségi probléma, amelyet rosszul kezeltek a magyarok, s ami miatt azt mondják ma Nyugaton, hogy mi robbantottuk ki a világháborút?
- A kiegyezés idején, 1867-ben a magyar királyság összlakosságának csak 44,4 százaléka volt magyar. Igaz, ez 1910-re 54,5 százalékra emelkedett, de úgy, hogy a hazánkba érkező 935 ezer izraelita 99,5 százaléka magyarnak vallotta magát. Az országon belüli legnagyobb nemzetiség egyébként a román volt a maga 16,1 százalékos számarányával. Ez önmagában nem kellett, hogy háborúhoz vezessen. Annál inkább nem, mert Magyarország kifejezetten liberális kisebbségi politikát folytatott. Hadd utaljak itt például a 1868/38. jogszabályra, vagy­is a híres Eötvös-törvényre, valamint a 1868/44 törvénycikkelyre. Még hasonló sem létezett sehol másutt Európában.

- Mégis úgy tudja a mai magyarság is, hogy elei durván elnyomták a nemzetiségeket, s ezért mondja Bauer Tamás is, hogy rászolgáltunk Trianonra.
- Ostobaság, sőt még rosszabb: torzítás és provokáció. Ami fontos, hogy a nyugati hatalmak, aztán a szomszédos országok, valamint a Monar­chián belüli cseh királyság politikai elitje teljes mértékben kihasználta Magyarország soknemzetiségű voltát. 1879 és 1907 között az európai nagyhatalmak két katonai tömbbe sorakoztak, ezt a tömbösödést Bismarck német kancellár kezdte, amikor javaslata alapján katonai szövetségre lépett a gazdaságilag rohamosan erősödő Németország és a Habsburg Birodalom. Ez 1,2 millió négyzetkilométernyi területet fedett le Európa közepén, a Balti-tengertől az Adriáig. Erre a németek ősi ellensége, Franciaország feltétlenül reagálni akart. Ekkor kezdődött meg tulajdonképpen a gazdasági globalizmus. Aranyfrankmilliárdok érkeztek Párizsból a cári Oroszországba, katonai szövetségre lépett a két állam, ezzel létrejött a kétpólusú Európa. Az olasz királyság 1882-ben csatlakozott a központi hatalmakhoz, s innen kezdve mindenki már csak arra volt kíváncsi, melyik oldalt választja majd a brit birodalom. 1907-ben létrejött végül a brit-orosz katonai együttműködés, s ezzel összeállt az antantnak nevezett tömb is. Az angolok lépése azért érdekes, mert hosszú ideje rettegtek már attól, hogy az oroszok benyomulnak a királynő koronagyémántjának tartott Indiába, ami komoly gazdasági erőforrás volt a britek számára. De nemcsak Oroszország, hanem Németország is gyarmatosítani akart, s ez nagy feszítőerőt jelentett a világpolitikában. Az Osztrák-Magyar Monarchia sem maradt ki ebből, ő a Balkánon látott terjeszkedési lehetőséget.

- Hogy kerültek ebbe a játszmába a nemzetiségek?
- Európa népeinek tekintélyes része nemzeti kisebbségként élt. E kisebbségeknek voltak jogos igényeik és céljaik, amelyeket csak úgy lehetett volna teljesíteni, ha a nagy birodalmakat szétdarabolják. A legsovinisztább nemzetiségi politikát Franciaország folytatta. A 19. század elején az állam lakosságának csak 42 százaléka volt francia, s ott már 1789 óta irtották az etnikai kisebbségeket. Oroszországban szintén rendőri erőkkel oldottak meg minden kisebbségi kérdést, de ne hagyjuk ki a sorból a Román Királyságot sem. Gróf Andrássy Gyula, az Osztrák-Magyar Monarchia külügyminisztere javasolta 1878-ban, hogy Románia kapja meg Dobrudzsát, ahol egyébként csak a lakosság 2,3 százaléka volt román. Itt formálták ki végül a románok a beolvasztás, a kiszorítás, a kulturális elnyomás és a vagonkérdésnek becézett deportálás technikáit, amelyet aztán Erdélyben is alkalmaztak 1920 után. A nemzetiségek úgy kerültek a játszmába, hogy a nyugati hatalmak igyekeztek az ellenfél, történetesen az Osztrák-Magyar Monarchia, ezen belül is a soknemzetiségű Magyarország belső vitáit kívülről felerősíteni. Ez különösen a franciák és a britek kedvenc eszköze volt. A skót Seton-Watson például Magyarországra jött, azt hirdette magáról, hogy magyarbarát, de mégis a szlovákokkal és a románokkal szimpatizált a könyveiben. Vagy ott a Nobel-díjas norvég író, Bjørnstjerne Bjørnson, mellesleg a norvég himnusz szerzője, aki rendszeresen támadta a magyar nemzetiségi politikát. Olyan vad hazugságokat írt, hogy a magyar parlamentben ütik-verik azt a néhány szlovák képviselőt, és lelökdösik, legurítják őket a lépcsőn. Kifejezetten magyarellenes propaganda alakult ki a világban, mindegy volt, hogy melyik párt, melyik erő kormányozott idehaza, a vádak egyre csak erősödtek. A francia kormány járt az élen a magyarellenességben, sajnos Ady Endre és barátja, Jászi Oszkár is e politika mellé állt.

- Hogyan reagált minderre Magyarország?
- Azt hitte, elég meggyőző érv a vádakkal szemben, hogy egyedül neki volt nemzetiségi törvénye Európa összes országa közül. Ez az a bizonyos 1868/44 törvény, amely a magyar királyságban élő nemzetiségek számára kollektív jogokat biztosít a nyelvhasználat és az iskolák, az oktatás és a vallás terén. Az 1860-as években elválasztották a magyarországi ortodox román és ortodox szerb egyházat, s akkor ezek nemcsak függetlenekké váltak, de iskolafenntartási jogot is kaptak. A már említett Eötvös-törvény szerint pedig az iskola oktatási nyelvét és tananyagát az iskolafenntartó szabhatta meg. Abszolút toleráns és liberális volt ez a rendszer. A gondok akkor jelentkeztek, amikor a szomszédos országokban, mindenekelőtt Szerbiában és Romániában megalakultak azok a nemzetiségi politikai szervezetek, amelyek fellármázták saját országuk közvélemé­nyét, másrészt erősen feltupírozták állítólagos sérelmeiket a francia, az angol, a norvég, de még az orosz sajtóban is. Mondván, a magyarok elnyomó politikát folytatnak. Senkit sem érdekelt, hogy a valóságban a magyar nemzetiségi politika fényévekre volt az orosz, francia, román nemzetiségi politikától. Így lett a nagyhatalmi szembenállások egyik fontos eleme a nemzetiségi kérdés az 1910-es évekre.

- Úgy tudni, gróf Tisza István is a román akaratot tartotta a legveszélyesebbnek.
- A 18. század végén, a Horia-féle jobbágylázadás után az akkori, kezdetleges román értelmiség már nemzetben gondolkodott. És a magyar reformkor eszméin felnőtt erdélyi román nemzetiségnek - amelynek olyan alakjai voltak, mint Avram Iancu vagy Axente Sever - már az anyagi lehetősége is megvolt ahhoz, hogy szervezkedjen, s ehhez megalkossa azt a román őstörténetet is, amely szerint a románok ezer évvel korábban érkeztek Erdélybe, mint a magyarok. Ez az értelmiség aztán 1848-49-ben katonai alakulatokat szervezett, megalakította az Avram Iancu vezette légióscsapatokat. Nagyjából ugyanez történt a szerbeknél is. A magyar honvédségnek külön hadműveleteket kellett folytatniuk e csapatok ellen, s ezek a hadműveletek igencsak véres és kegyetlen háborúkká szélesedtek. Ez fordulópont volt, azt szoktam mondani, hogy innen már nem volt visszaút a magyarság és a nemzetiségek konfliktusában.

- De mégiscsak elcsendesedtek az ellentétek, ha előbb nem, a kiegyezésnél mindenképpen.
- Igen, amikor eljött a kiegyezés pillanata, Magyarország liberális mintaállammá vált. A politikai jogok fejlődése szempontjából is fontos momentum ez, mert akkor az összes, Európában ismert szabadságjogot bevezették a magyar királyságban. A magyar elit nem tekintett vissza 1849-ig, nem büntette meg Avram Iancut, nem akasztotta fel Axente Severt, aki korábban kiéheztetett disznók elé vetette a magyar anyákat és gyerekeiket. Vagyis az akkori magyar kormány, hogy megfeleljen a nyugati elvárásoknak, nem tett eleget törvényi kötelezettségeinek. A Román Királyság ekkorra már kiépítette a kapcsolatait az erdélyi románsággal, de igaz ez a szerb királyságra s a délvidéki szerbekre is. Ekkor jelentek meg a színen a csehek is, akik a szlovákokkal léptek kapcsolatba. Ráadásul a csehek, a szerbek, a románok, a szlovákok egymással is fontos kapcsolatokat építettek ki.

- Ez új felfedezése a történet­tudo­mánynak?
- Igen, nemrég találtam erre utaló bizonyítékokat. Tény, hogy 1867 környékén közel 160 erdélyi román kis takarékszövetkezet, bankocska alakult. Az Albina nevű nagy román bank létrehozta belőlük a Solidaritatea nevű bankszövetséget, amely felvásárolta az erdélyi magyar dzsentrik eladó birtokait. Ezeket aztán román középparasztok között osztotta ki. A Solidaritatea bankszövetséghez román királyi pénzösszegek érkeztek, de most kiderült, hogy prágai cseh bankoktól, valamint budapesti zsidó bankoktól is kapott komoly összegeket a kivásárlásokhoz.

- Ez olyan szabadkőműves-ügyletnek tűnik.
- Átgondolt, összehangolt akció volt. Lehetetlen, hogy valamilyen magasabb szintű, központi irányítás nélkül bonyolították volna le. Sokat számított az erdélyi földek ügyében, hogy a magyar országgyűlés hozott egy parcellázási törvényt, amely segítette a kivásárlásokat. Ekkor a parlamenti képviselők tíz százaléka bizonyítottan szabadkőműves volt. Furcsa, de igaz, hogy például Ausztriában ekkoriban be voltak tiltva a szabadkőműves páholyok. Ezért az osztrák páholyok központja Pozsony volt, tizenkét-tizenhat páholy működött ott. Nekem az a benyomásom, mintha egy előre megírt forgatókönyv szerint rabolták volna ki Magyarországot. Ez a folyamat 1848 körül kezdődött, s 1920 nyaráig, vagyis Trianonig tartott. Kramarz cseh miniszterelnök az írta emlékirataiban, hogy amikor 1914 előtt megtervezték a Monarchia feldarabolását, akkor azt mondta ő is, hogy Magyarországból csak Budapestet és a közvetlen környékét szabad meghagyni. A románok pedig a Tisza vonaláig akartak jönni, a Dnyepertől a Tiszáig terült volna el az új román állam.

- Gróf Tisza István miniszterelnök a románokat tartotta a legveszélyesebbnek, tárgyalni is akart velük. De lehetett-e velük tárgyalni egyáltalán?
- Érdekes, de az erdélyi román földbirtokosok beilleszkedtek a magyar politikai elitbe. A magyarellenes törekvések ezért elsősorban a földekkel megerősített középparasztságot s az értelmiséget jellemezték. Balázsfalván, az ottani híres görög katolikus iskolában nevelik a legkeményebben nemzeti értelmű, magyarellenes gyerekeket. Amikor 1910 nyarától Tisza gróf tárgyalásokat kezdett a románokkal, akkor azért tette ezt, hogy kihúzhassa törekvéseik méregfogát, hiszen a hárommilliós erdélyi románság ekkor már nyíltan hirdette, hogy a regáti románsághoz akar csatlakozni. És amikor a kulturális kormányzat azért bevitt heti két magyarórát a más nyelven tanító iskolákba, Bjørnson harsogó cikkeket írt a nyugati világban arról, hogy a magyarok brutálisan elnyomják a kisebbségeket. Úgy tűnik, minél többet engedett a magyar állam, annál rosszabb híre keletkezett.

- Ez kísértetiesen hasonlít a mai állapotokra.
- Teljes mértékben. Az ambíciók és a ránk támadó erők arroganciája is ugyanolyan. Ráadásul most az egykori gyarmatosító politikán nevelkedett Nyugatról jönnek a támadások, miközben a magyarok saját országukat sem ,,gyarmatosították", hanem liberális nemzetiségi politikát folytattak. Annak idején a csehek a Győr-Budapest-Miskolc vonaltól délre akarták meghúzni a határt, a románok a Tiszáig akartak jönni, a szerbek pedig északon Keszthelynél, keleten pedig csak Temesváron túl akartak megállni. A szomszédaink éhsége és vehemenciája is a világháború okai között szerepelt.

- A magyar elit megint csak nem volt a helyzet magaslatán.
- Ne legyünk igazságtalanok, számos komoly ember akadt ebben az elitben. De az volt a baj, hogy ez az elit mindenek elé helyezte a liberális eszmevilág megvalósítását. Még a magyar nemzeti érdekek elé is. Gróf Tisza István, gróf Bethlen István és gróf Apponyi Albert fölismerte ezt a veszélyt. A zöm viszont nem. Ők azt gondolták, hogy örökre meg lehet őrizni a magyar királyságot úgy, hogy kiterjedt jogokat adnak a magyarság összes belső ellenségének. Az elit a liberalizmus betegségébe esett, emiatt nem vette észre, mekkora veszélyben van az ország. Három nagyhatalom célkeresztjében voltunk, plusz három szomszédunk célkeresztjében. Amikor kirobbant a háború, nyílttá vált a helyzet. Katonai értelemben nem veszítettünk, a padovai szerződés idején csapataink a Monarchia hatá­rain kívül álltak. A szomszédaink mégis megtámadják majd az országot, hadüzenet nélkül. Károlyi és kormánya azt gondolta, ne álljunk ellen, Wilson a maga bölcsességével majd úgyis kiparancsolja az országból az idegen hadseregeket. És aztán jött Kun Béla, aki pedig olyan jegyzéket küldött Clemanceau-nak, hogy a népbizto­sok tanácsa nem ragaszkodik Magyarország területi integritásához.

MHO


Link
 
 
0 komment , kategória:  MAGYAR TÖRTÉNELEM  
Siklósi András : Példátlan népirtás békeidőben!
  2014-06-29 15:28:38, vasárnap
 
  Érdemes ismét elolvasni :

Azt hiszem, nem tévedek, ha kijelentem, hogy ehhez fogható aljasság és kegyetlen barbárság a világtörténelemben még nem volt! Ez a 3 évtizedes folyamat önmagában nagyobb pusztítást okozott, mint az összes harc és háború az emberiség fennállása óta! Na és vajon kik követték el ezt a borzalmas gaztettet?


Bizony, zsidó főrabbik és ,,orvosok", vagy inkább mészárosok. Ezek a sátánfattyak, akiket 2 milliárd gyógyítható rákbeteg halála terhel, megérdemelnék, hogy a legszigorúbban megbüntessék őket!
Véletlenül jutott tudomásomra az ügy (már ha léteznek véletlenek!), s úgy gondolom, nem hallgathatok róla, azonnal közölnöm kell másokkal is, hogy számos potenciális hullajelölt nemzettestvéremhez időben eljusson. Jegyezzük meg a főbandita nevét: Dr. Menachem Mendel Schneerson világfőrabbi, az összes szabadkőműves páholy és minden zsidó szellemi-spirituális atyamestere, helyesebben véreskezű diktátora. Hozzá képest Heródes, Néró, Torquemada, Napóleon, Lenin, Sztálin, Mao-Cetung, Pol-Pot és egyéb aberrált tömeggyilkosok csupán ,,jóindulatú amatőröknek" tekinthetők. Ám ő csak az ,,irányító góré", mert beosztott hóhérai is akadnak bőven, persze valamennyien zsidók.
Nem vagyok egy orvosi szakértő, de az alanti dokumentumokból (továbbá a jelzett linkeken elérhető honlapot is érdemes megtekinteni!) világosan kitűnik, hogy a GNM (Germán Új Medicina, vagy magyarosabban: Új Orvostudomány) segítségével immár 29 esztendeje üzembiztosan leküzdhető az összes rákféleség (valamint egy csomó egyéb járulékos kór is); tehát a sugárkezelések, kemoterápiák és morfiumozások abszolút fölöslegesen okoznak olykor elviselhetetlen kínokat a szerencsétlen betegeknek, vagy juttatják őket végül a sírba; ahelyett, hogy még a kezdeti stádiumban kiküszöbölnék a rákot, ill. eleve megelőznék a kialakulását. Magam (laikusként) nem lennék képes eldönteni, hogy ennek az állításnak mennyi a valóságtartalma; viszont az a tény, hogy a zsidók jelentős hányadát 29 éve ezzel a módszerrel eredményesen gyógyítják, továbbá az, hogy ugyanennek használatát a nem-zsidók közt szigorúan megtiltják, önmagáért beszél.
Ez bizony a népirtás minősített, pontosabban minősíthetetlenül alvilági esete! Úgy is mondhatnám, ez az igazi holokauszt, mert ezzel a ,,választott nép" immár nálunk is jogi úton védett holovallása nem is említhető egy lapon! Meglepő, hogy Dr. Ryke Geerd Hamer-nek (akit már többször megfenyegettek, és megkíséreltek eltenni láb alól!) a főbitanghoz írt levele milyen visszafogott és udvarias, már-már könyörgő hangnemű; noha azért cáfolhatatlanul kifejti az igazságot, s azt is, hogy tökéletesen tisztában van a főpatkány ,,úr" megbocsáthatatlan személyes felelősségével, ill. bandája kollektív bűnösségével is. Nosza, tisztelt Hágai Bíróság és ENSZ Emberjogi Bizottsága, ugyan mikor adják ki az azonnali elfogatási (felkoncolási?) parancsot a társadalom eme csatornatölteléke s nem kevésbé hitvány ,,kollégái" ellen? (Itt jegyzem meg, hogy a tavaly és korábban hatalmas port felvert ,,madárinfluenza", ill. a H1N1 vírussal szemben kifejlesztett furcsa, egészségkárosító ,,védőoltások", no és a testbe ültethető, adattároló mikrocsipek is részei a bolygónk lakosságának kb. háromnegyedét megsemmisítő ,,gigantikus népességcsökkentési tervnek". Mindezeket komoly botrány és tiltakozási hullám kísérte világszerte, de a globalizáló ,,érinthetetlenek" szilárd pozícióit alig rengette meg, hiszen a hozzájuk vezető szálakat valakik megint ügyesen elvarrták.)
S ha még bárkinek illúziói lennének, hogy netán csak a cionista zsidók szemetek, bezzeg az ortodoxok különbek; íme, itt a bizonyság: ugyan mindegy, hogy hívők-e vagy hitetlenek, avagy milyen foglalkozást űznek, miféle (politikai és egyéb) nézeteket vallanak, attól még - kevés kivétellel - mind-mind velejükig romlottak. Ideje fölébrednünk, kedves magyar honfitársaim, mert ezek a gyalázatos, semmilyen kegyelemre és részvétre nem méltó, sehonnai jöttmentek éppen napjainkban, a szemünk láttára szállják meg, és orozzák el tőlünk ősi szülőföldünket, maradék hazánkat, miközben szép lassan kiirtanak bennünket az utolsó szálig, ha hagyjuk! Szerencsére, arra sohasem kötelezhetnek minket, se ,,törvénnyel", se másmilyen módon, hogy ennyi pokoli rémtett után még szeressük is őket. Dehogy bagatellizáljuk, tagadjuk mi a holokamut, sőt inkább minden erőnkkel támogatjuk! Lesz még egyszer ünnep a világon! - ahogy Vörösmarty írta.

Dokumentumok

I.) Dr. Hamer 1986. június 22-én kelt levele a világfőrabbinak, Menachem Mendel Schneerson-nak

Dr. med. Ryke Geerd Hamer
Sülzburgstr. 29, 5000 Köln 41
1986. június 22.
Dr. med. Menachem Mendel Schneerson főrabbi úrnak
770 Eastern Parkway Brooklyn, New York 11213

Igen tisztelt Főrabbi Úr!
Ahogyan azt nekem Denoun rabbi elmondta, Ön a világ minden zsidójának legfelsőbb szellemi vezetője. Jelenleg Ön a világ összes szabadkőműves páholyának spirituális vezetője is, akik mindannyian ,,Cion templomának" (= új világrend = világköztársaság = világdiktatúra - a ford.) felépítésén dolgoznak. Ön orvos is, és nagyon jól beszél németül. Ezért címzem a levelemet Önnek.
Amennyire örültem annak, hogy Ön elolvasta a könyvem a ,,Rák a lélek betegsége, rövidzárlat az agyban, szervezetünk számítógépében", és nyilvánvalóan meg is értette azt, hiszen már ki is adta a rendelkezést, hogy az Önök minden zsidó páciensét ezek szerint kezeljék; annyira csalódott vagyok, hogy még mindig nem adta ki páholyainak a rendelkezést, hogy a nem-zsidó páciensekre vonatkozóan a Rák Vastörvényének (Új Orvostudomány) bojkottját feloldja. Kérem, ne mondja azt, hogy ,,nem mi voltunk!", mert mindenről tudomásom van.
Az elmúlt öt évben (1981-86) az Ön szabadkőműves páholyai követték el az emberiség történelmének legborzasztóbb bűncselekményét azzal, hogy bojkottálták a Rák Vastörvénye felfedezését (az Új Medicina nyilvánosságra hozatalát, alkalmazásának bevezetését - a ford.). Több százmillió ember számára ez a kínkeserves halál(ra kezelés)t jelentette. A szabadkőműves páholyok és Izrael, melynek szolgálatában az összes szabadkőműves páholy tevékenykedik, és építi ,,Cion Templomát", együttesen viselik az összes felelősséget és a kollektív bűnösséget az emberi történelem legcsúnyább bűncselekményéért. A feleségem is a bojkott-terror áldozata lett. A családomat évek óta szisztematikusan terrorizálják. Eddig négyszer kíséreltek meg ellenem merényletet.
Igen tisztelt Főrabbi Úr, Ön a világ legjobban informált embere, gondolom én. Ön azt is pontosan tudja, hogy minden szó, amit leírtam Önnek, igaz. ,,Cion Temploma", amin az Ön páholytestvérei dolgoznak, öt éve Izrael Auschwitzévé vált (a világot Izrael Auschwitzévé tette), amibe Izrael saját magát manőverezte bele. Szerintem az Önök által elkövetett bűncselekmény meghaladja az emberi elme képzelőerejét. Akkor is, ha a páholytestvérek a Talmud ,,kettős morálja" szerint dolgoznak, korábban el sem tudtam volna képzelni, hogy emberek képesek lehetnének ilyen borzasztó, kegyetlen, óriási bűncselekményre.
Főrabbi Úr, akár beismeri, akár nem, a történelem majd igazol. A bűncselekmény minden nappal egyre csak növekszik. Ez után a levél után Önnek nem marad több lehetősége hallgatni, mert ez a levél a világban nem fog eltűnni. (Hamer doktor ezt a levelet ezután minden könyvének mellékletébe beletette eredetiben.) A betegeimért kérem Önt: adja ki végre a páholyainak, hogy a Rák összefüggéseinek felfedezése ellen folytatott bojkottot feltétel nélkül oldják fel. (Magyarán hozzák nyilvánosságra az Új Orvostudományt! - a ford.) Minden rabbi követni fogja rendelkezését innen New Yorkig; minekutána Ön, mint orvos meggyőződött arról, hogy a Rák Vastörvénye a rák kialakulásának jelenségét hűen leírja.
Naponta jönnek hozzám rabbik és páholymesterek, vagy azok küldöncei, hogy valamiféle feltételekről tárgyaljanak velem, melyek betartásával a bojkottot meg lehetne szüntetni. De már megbocsásson, azt nem lehet feltételekhez kötni, hogy abbahagyják, hogy embereket továbbra is halálra kínozzanak (rákkezelés, rákgyógyítás címén - a ford.)!
Tisztelt Főrabbi Úr, ha a cionizmust ilyen áron - az emberiség legnagyobb bűncselekményével - kell megvalósítani, az az egész emberiség számára szégyen. Dobja el a Talmudját a kettős morállal együtt, mert nem bizonyult igaznak. Haldokló pácienseim érdekében térden állva kérem Önt, legyen Önben emberi együttérzés, ne kínozzák pácienseinket, mint ahogy nem kínozzák a zsidó pácienseket. Csak ez az együttérzés enyhítheti e borzalmas bűncselekmény súlyát. Kérem, azonnal adja ki a rendelkezést, szüntessék meg a bojkottot, hogy a haldokló pácienseket is meg tudjuk menteni!
Annak reményében, hogy felelősségével és annak minden következményével tisztában van, és ebben a felelősségben a helyes döntést fogja hozni, maradok tisztelettel:
Dr. med. Ryke Geerd Hamer

II.) Egy konferencia jegyzőkönyve, amelyet Erik Bryn Tvedt jogász hivatalában tartottak, 2008. december 17-én
Résztvevők: Erika Pilhar, Olívia Pilhar, Ing. Helmut Pilhar, Vera Rechenberg, Arina Lohse, Dr. Esra Iwan Götz főrabbi, Bona García Ortin, Dr. Ryke Geerd Hamer

A konferencia résztvevői azért találkoztak, mert aggodalmukat fejezik ki abból a szempontból, hogy csak Németországban minden nap 1500 embert kezelnek halálra kemoterápiával és morfiummal. Az Új Orvostudomány segítségével szinte mindegyikük túlélhetné. (Magyarországon ez napi 400 ember, amiből legalább 200 gyermek!) A konferenciának ez az állapot a témája, melynek következtében eddig több mint 20 millió nem-zsidó páciens halt meg, csak Németországban!

A konferencia résztvevői megállapították:
1. Az Új Orvostudományt (GNM) 27 éve fedezték fel, és azóta ismerik. Körülbelül 27 éve - a világfőrabbi Menachem Mendel Schneerson egyik Talmud-cikke alapján - a világ összes rabbiját kötelezték arra, hogy gondoskodjanak róla, hogy minden zsidó vallású pácienst a Germán Új Medicinával (korábban Új Orvostudomány) kezeljenek. Ennek a terápiának 98%-os a túlélési aránya.
2. A borzasztó az volt, amit Dr. Esra Iwan Götz főrabbi is megerősít, hogy ugyanazon Talmud-cikk szerint a nem-zsidó páciensek számára el kell lehetetleníteni, hogy a Germán Új Medicina szerinti kezelést kapjanak. Egyszerűen felfoghatatlan, hogy - Dr. Esra Iwan Götz szerint is - nemcsak tudta minden zsidó rabbi, hogy az Új Orvostudomány igaz és helytálló, és gondoskodtak róla, hogy egyetlen egy zsidó pácienst se kezeljenek kemoterápiával és morfiummal; hanem minden zsidó professzor, beleértve az onkológusokat is, akik a többség, egyidejűleg kétféle kezelést végeztek: a zsidó páciensek kezelését és a nem-zsidó páciensek félrekezelését.
3. Amit Dr. Esra Iwan Götz főrabbi is megerősít, hogy az Új Orvostudomány bojkottja nem tudatlanság, nem félreértés, nem ismeretek vagy információk hiánya, hanem célirányos, megtervezett és világméretű népirtás, tömeggyilkosság.
4. Ezen irtózatos bűncselekmény következtében az elmúlt 27 évben, számítások szerint, több mint 2 milliárd ember halt meg. A konferencia résztvevői szükségesnek tartják, hogy sürgősen és haladéktalanul tájékoztassák a nyilvánosságot, hívják rá fel a közfigyelmet, és utaljanak erre az emberiségellenes bűncselekményre. A zsidók között is vannak olyan irányzatok, mint a ,,PROGRESSZÍV JUDAIZMUS VILÁGUNIÓ", amihez maga Dr. Esra Iwan Götz főrabbi is tartozik, akik nem tudnak ezzel a bűncselekménnyel azonosulni. Ezen okból felszólítunk minden becsületes embert, hogy vesse be magát azért, és vegyen részt abban, hogy ennek a bűncselekménynek véget vessünk, hogy minden nem-zsidó páciens is hozzájusson az Új Orvostudomány szerinti kezeléshez.
Dr. Esra Iwan Götz főrabbival együtt felszólítunk minden rabbit, és főleg az orvosi területen tevékenykedő onkológust: ,,Állítsátok meg e bűncselekményt, és fejezzétek be a nem-zsidó páciensek világméretű tömeggyilkosságát!"

Sandefjord, 2008. december 17.
Aláírók: Erika Pilhar, Olívia Pilhar, Ing. Helmut Pilhar, Vera Rechenberg, Arina Lohse, Bona García Ortin, Dr. Esra Iwan Götz főrabbi, Dr. Ryke Geerd Hamer
A konferencián résztvevők aláírásának hitelességét Erik Bryn Tvedt jogász hivatalában megerősíti.

III.) Ez a dokumentum letölthető: www.ujmedicina.hu/letoltes/tomeggyilkossag.pdf
Egyéb érdekességek, dokumentumok, olvasnivalók: www.ujmedicina.hu/letoltes
GNM Fórum: összefüggések, esettörténetek, kérdések és válaszok az elváltozások (régi nevén betegségek) valódi összefüggéseiről: www.ujmedicina.hu/forum
GNM Alapismeretek: www.ujmedicina.hu/letoltes/nekem - www.ujmedicina.hu/letoltes/szervatlasziskolanak.zip
A www.ujmedicina.hu az Új Orvostudomány (GNM®) független ismeretterjesztő weboldala.
Az ujmedicina.hu elhatárolódik mindennemű - népek, nemzetiségek, etnikumok, bármely kisebbségek, nemek, korosztályok közötti - hátrányos megkülönböztetéstől, ugyanakkor torzításmentesen közli a tényeket.
Nagyon sajnáljuk, de nem tehetjük meg, hogy nem közöljük. A szándékunk nem gyűlöletkeltés, hanem korrekt tájékoztatás! Bízunk benne, hogy e megrázó hír szeretetteljes embertársi összetartásra serkent!
A népirtás meghiúsításához kérünk, járulj hozzá Te is, add tovább a dokumentumot! Holnap talán késő!

Siklósi AndrásLink
 
 
0 komment , kategória:  Siklósi András írásai  
A Magyar Szabadság Napja – Toldival
  2014-06-29 15:23:54, vasárnap
 
  Gödöllőn, az Alsóparkban álló Világfa előtt 1991 óta minden évben több ezer emberrel együtt emlékezünk a szovjet csapatok távozására és arra, hogy Magyarország szabad és független állam lett. Idén a XXIV. Magyar Szabadság Napja tiszteletére Román Sándor és az ExperiDance produkció tánckara, valamint az Ister Film művészei Szarka Gyula zenéjére a Toldi című musical költeményt mutatták be. A helyszínről élő közvetítést láthattak az érdeklődők honlapunkon. Az előadás előtt dr. Gémesi György polgármester szólt a közönséghez.

Jó estét kívánok Hölgyeim és Uraim!

Köszöntöm Önöket a 24. Magyar Szabadság Napja alkalmából, itt a helyszínen és az ünnepet az interneten élőben követő nézőinket. Szeretettel köszöntöm dr. Antall Józsefnét, néhai miniszterelnökünk feleségét, aki minden évben itt ünnepel velünk, köszöntöm őexelenciája Ilan Mort, Izrael állam nagykövetét, a diplomáciai testületek itt lévő tagjait, és a X. Magyar Polgármesterek Világtalálkozóján résztvevő polgármestereket határokon innen, és határon túlról.
24. alkalommal ünnepeljük itt Gödöllőn a Világfa előtt, hogy Magyarország területén nincsenek idegen megszálló csapatok. 1991. június 19-én hagyta el hazánk területét az utolsó szovjet katona. Azóta minden esztendő júniusának utolsó szombatján, a magyar kultúra értékeinek bemutatásával, a magyar történelem egy-egy jeles pillanatának felelevenítésével ünnepeljük a magyar szabadságot.
Azt a magyar szabadságot, mely évszázados vágya volt a magyar nemzetnek, azt a szabadságot, amiért oly sokan áldozták életüket, családjukat, egzisztenciájukat, azt a szabadságot, mely vér nélkül az ölünkbe hullott.
"Szabadságát az ember rendszerint akkor becsüli, amikor már nem szabad, vagy ha szabadságát végtelen áldozatok árán vívta ki" - írja Széchenyi István.
23 év után is felmerül a kérdés, megbecsüljük-e eléggé, hogy Magyarország szabad független állam? Vagy, mit jelent ma nekünk ez a szabadság? Értékeljük-e a magyar szabadságot?
Az 1991 óta eltelt 23 esztendőben, ebben a szabadságban felnőtt új generáció, mit gondol erről a szabadságról? Önök tudják itt a legjobban, hogy mi 23 éve mindig méltósággal, nem transzparensekkel és politikai szónoklatokkal, hanem mindig méltósággal, nagyszerű előadásokkal ünnepeltük a magyar szabadságot, amivel a Magyar Televízió élő közvetítésén keresztül több százezer emberhez eljutottunk.
Az idén először, 23 év után, nincs itt a magyar közszolgálati televízió. Nem tudom és nem értem, kit zavart az, hogy valami szépet és méltót alkottunk, az, hogy mindig több ezren örömmel ünnepeltünk ezen a napon? Vagy nincs erre szükség? Olyan gyorsan elfelejtettük az idegen hatalomtól való függőséget, a vasfüggönyt, az ötvendolláros, háromévenként utazási lehetőséget nyugatra, a kötelező felvonulásokat, november hetedikéket? A törvénybe iktatott Magyar Szabadság Napi ünnepet Gödöllőről nem lehet közvetíteni? Talán mert hiteles, mert őszinte és nem holmi kommunikációs műhelyekben legyártott propaganda műsor?

Értetlenül, de inkább szomorúan veszem tudomásul, miközben nem szeretném elrontani azt az örömömet, örömünket, hogy Önök itt vannak évről évre és fontosnak tartják ezt a napot.
Mert az ünneplés méltósága és emelkedettsége lehet csak méltó emlékezés a magyar szabadság hőseire. Azokra a hősökre, akiknek a magyar szabadságért vívott harcuk során megfogalmazott üzeneteire ma is jó lenne odafigyelni. Mert számukra a szabadság kivívása egyet jelentett, egy külső hatalomtól független demokratikus berendezkedésű jogállam felépítésével. És itt a hangsúly az építkezésen van.
A Szabadság ezt az építkezést is jelenti, aminek feltétele egy az országon belüli magyar - magyar integráció is, és nem újabb frontvonalak kiépítése, hanem a közös értékek és prioritások megtalálása mentén, nem szűk pártpolitikai érdekek, hanem az egyetemes magyarság értékeiért és érdekeiért folytatott folyamatos szolgálat.
Nem sajátíthatja ezt magának ki egyetlen csoportosulás sem. Mert ha mégis, akkor az állandó harc és küzdelem felemészt bennünket, soha nem fogunk megnyugodni, soha nem lesz belső béke ebben az országban.
Ez mindnyájunk közös felelőssége... "Mert a szabadság felelősség, ez az oka, hogy a legtöbb ember retteg tőle" írja Bernard Shaw. Valóban rettegünk ettől a felelősségtől?
Ezt mindenki maga tudja eldönteni. De tény, hogy sokszor azok, akik szólhatnának arról, hogy hőseink nem ezt akarták, csendben maradnak.
Pedig nem arról lenne szó, hogy nekik is újabb frontvonalakat kellene nyitniuk, hanem csak arról, hogy a vér nélkül ölünkbe hullott magyar szabadságért érzett felelősségük tudatában nyilvánítsanak véleményt, ne fordítsák el a fejüket, mintha nem látnák világosan a folyamatokat! Hanem mondják el: ez jó és ez rossz, ezzel egyetértek, ezzel meg nem, és ne azt mondják, úgy gondolom..., talán..., esetleg..., hanem úgy, hogy ez az én véleményem! Mert ez a világos, józan és őszinte beszéd, amire nagy szükség van ma.
Mert a felelősség az övék is... mit mondanak ők majd az 1991 óta felnőtt jó szándékú és szellemiségű, ambiciózus, de még sok tekintetben naiv új generációnak, majd amikor megkérdezik, hogy de miért nem szóltatok??? Miért nem mondtátok???

Itt Gödöllőn, a Magyar Szabadság Napján, minden esztendőben emlékezünk a magyar szabadság hőseire és keressük a magyar szabadság aktuális üzeneteit, amit tiszta és őszinte szándékkal fogalmazunk meg. Talán ez nem tetszik azoknak, akik eldöntötték, hogy ne legyen élő közvetítés a mai napon. Innen csak azt üzenem nekik, ez az ő felelősségük. Nem tőlem és tőlünk kell félteni a magyar szabadság lélekemelő pillanatait és összetartó erejét. Itt mindig megadtuk és megadjuk a tiszteletet és a méltóságot egymásnak és az ünnepnek, amire minden évben minden magyar politikai erő és parlamenti képviselő meghívást kap, sajnos eddig nem sokan tiszteltek meg minket.
Az idén, mint tudják, a Toldi című musical költemény kerül bemutatásra. Arany János csodálatos alkotásából ismert történet egy gyönyörű mese, a valósággal való bármi hasonlóság csak a véletlen műve lehet, ahogyan ezt szokták mondani.
A jó módú családból származó, béresként a szegény emberekkel együtt dolgozó, azok mindennapjait élő Miklóst, bátyja aki a királyi udvarba bejáratos és a hatalom körül ólálkodik, mesterkedésével az örökségből szeretné kiszorítani. Ebben a tervében nem válogat az eszközökben.
Miklóst rendkívüli fizikai ereje teszi képessé, hogy a király legnagyobb ellenségét legyőzze és így elnyerje a király jóindulatát, aki bajnokai közé fogadja.
A bátyja ármánykodásán a király átlátva igazságot tesz közöttük. A történet egyszerű mese, mégis nagy kérdéseket feszeget. Terveinket és vágyainkat. Ha van hozzá képességem, lehet-e munkával és tisztességes eszközökkel, becsülettel elérni vagy a furfang, a helyezkedés és a hatalom körüli ólálkodás eredményezi a sikeres karriert. Arany János Toldijában egyértelmű a válasz. De ennyire egyértelmű ez napjainkban?
A kérdésre mindenkinek magának kell válaszolnia. Mi csak azt mondhatjuk a Magyar Szabadság Napján, hogy a magyar szabadságért vívott harc hőseinek elképzeléseiben egy olyan haza szerepelt, ahol mindenki a tudása, a szorgalma és teljesítménye alapján kerül értékelésre. Olyan haza, ahol egyenlők a versenyfeltételek mindenki számára. Olyan haza, ahol nem az számít, kinek milyen a bőrszíne, a vallása vagy politikai nézete, hanem az, milyen ember és mit tesz le a közös asztalra.
Olyan haza, ahol az egyéni érdek nem írja felül a közösségi érdeket, ahol nem kell félnem, ha véleményem van, és azt bátran elmondhatom. Olyan haza, ahol nem az ellentétek, hanem a közös pontok erősítenek bennünket az együttműködésben. Olyan haza, ahol nem gátlástalan eszközökkel, könnyű munkával vagy összeköttetésekkel lehet érvényesülni, hanem a felkészültség, a munka és a teljesítmény számít.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Ha eddig nem tettük, akkor mielőbb kezdjük építeni a magyar szabadság hátszelével ezt az új hazát, mint ahogy ezt mi Gödöllőn tesszük. Mert minden nap késlekedés egyre távolabb sodor bennünket attól, hogy mi magyarok versenyképesek legyünk egy változó és nagyon kemény feltételeket diktáló világban.


Link
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Az anyagcsere serkentésének 4 egyszerű módja
  2014-06-29 15:03:28, vasárnap
 
  A megfelelően működő anyagcsere, valamennyi testi sejtet ellát mindennel amire szüksége van, a mérgeket és a salakanyagokat szélsebesen kiűzi a testből, lassan, de biztosan leépíti a fölösleges kilókat, és a könnyedség csodálatos érzését hagyja hátra.

Az anyagcseréje azonban csak akkor tud megfelelően működni, ha megteremti számára a szükséges feltételeket és helyesen táplálkozik. A következőkben 4 tippet adunk, hogy segítségükkel fokozhassa anyagcseréjét, és hogy a lelassult folyamatokat felgyorsíthassa.

Anyagcsere? Mi is az tulajdonképpen?

Mindent, amit megeszünk, fel kell dolgozni, meg kell emészteni, és el kell különíteni a felhasználhatót, a felhasználhatatlantól. A hasznos anyagoknak el kell jutniuk testünk minden egyes sejtjébe, míg a szükségtelen anyagoknak a lehető leggyorsabban el kell távozniuk. Ezeket a folyamatokat röviden anyagcserének, vagy metabolizmusnak nevezzük. Az anyagcserének köszönhetően el vagyunk látva energiával (hő), ebből kifolyólag fel tudnak épülni a testünket alkotó anyagok (növekedés, gyarapodás, regenerálódás), illetve képesek vagyunk a testfunkciók megtartására.

Az ön anyagcseréje hogy működik: Túl gyorsan vagy túl lassan?

Néhány embernek nagyon gyors, tehát kis hatékonyságú anyagcseréje van, ezért náluk az jelent problémát, hogy nem képesek felszedni egyetlen grammot sem, akkor sem, ha szükséges lenne. Mások anyagcseréje olyannyira nehézkesen működik, hogy gyorsan meghíznak, és minden fogyási kísérletük hiábavaló próbálkozásnak tűnik. Vannak, akik arra vágynak, hogy anyagcseréjük gondosabban dolgozzon, mások annak örülnének, ha kicsit gyorsabban működne.

Hogy serkentse anyagcseréjét? - 4 tipp a hatékony anyagcsere eléréséhez

Sok módszer segítségével serkentheti, és egészséges egyensúlyba hozhatja anyagcseréjét. A kiindulási helyzettől függően, tehát javíthatja vagy gyorsíthatja a működését. A következő 4 tanács néhány fontos táplálkozási és életmódbeli változtatásra terjed ki. Ezeket nagyon egyszerű betartani, és problémamentesen beiktatni a mindennapokba. A hatás nem marad el!

1. tipp: Hogy serkentse anyagcseréjét a víz segítségével?

Kedvenc itala a tiszta forrásvíz (vagy szűrt víz) kell, hogy legyen. Csak a tiszta víz segítségével tudja testünk minden egyes sejtje, a legmegfelelőbben betölteni feladatát. Illetve a víz segítségével, szervezetünk minden közvetlen és tágabb környezetünkből, és az anyagcsere folyamatokból származó mérget, és egyéb káros környezeti anyagokat kiválasztani. Mivel pont az említett káros anyagok miatt történő elsalakosodás az egyik fő oka a szervezet sok hiánytünetének - ami számos betegség kialakulásához vezethet -, az anyagcsere fokozása a méreg- és salakanyagok lerakódásának elkerülése érdekében, az egészséghez vezető út egyik legfontosabb lépése. A napi szükséges vízmennyiség a táplálkozási szokásaitól, és életmódjától függ. Minél több kedvezőtlen élelmiszert és italt fogyaszt, annál nagyobb szüksége lesz szervezetének a méregtelenítésre, és annál több tiszta vizet kell innia. Ha a jövőben csak vizet iszik, és semmilyen egyéb eredetű italt - mint amilyen a limonádé, kávé, ivólevek, fekete tea, alkohol, stb. - nem iszik, és ha emellett még sok magas víztartalmú salátát és turmixot fogyaszt, akkor napi két liter tiszta víz, már nagyszerű eredményeket hozhat. (A turmixot könnyen elkészítheti gyümölcsökből és zöldségekből, melyeket vízzel és némi apróra vágott mandulával, mogyoróval vagy dióval, vagy egyéb magvakkal turmixolhat össze. Manapság sokan fogyasztanak sok húst, kolbászt, édességeket, erősen fűszerezett készételeket, búzalisztből készült tésztaféléket és pékárut, nekik ajánlott sokkal több vizet fogyasztani (legalább kétszer annyit) ahhoz, hogy az anyagcseréjük valóban jobban működhessen. Egyes betegségek esetében, a túlzásba vitt folyadékbevitel káros is lehet, például veseelégtelenség, szívelégtelenség mellett, ezért ilyen estekben kérje ki háziorvosa véleményét! Egyéb esetekben kb. napi 2,5-3 l folyadékot fogyasszon.

2. tipp: Hogy serkentheti anyagcseréjét kalóriaszegény élelmiszerek fogyasztásával?

Az anyagcseréjét sokkal könnyebben és hosszabb távon serkentheti, ha gyakrabban és kisebb adagokat eszik, és ritkábban ül neki egy kiadós főétkezésnek. Ugyanis, ha egyszerre túl sok kalóriát juttat a szervezetébe, teste hajlamos azt zsír formájában tárolni. Ha azonban túl kevés kalóriát fogyaszt, azt szervezete éhezésként éli meg, és a szénhidrátokat fogja zsírokká alakítva tárolni. Ezért fontos megtalálni az egyensúlyt. Ennek alapja az élelmiszerek gondos kiválasztása. A sok kis étkezés azonban nem jelentheti kész levesek, édességek, sós mogyoró, szendvicsek, stb. fogyasztását, hanem friss és vitaminban gazdag élelmiszerekből kell állnia, mint amilyenek pl. a saláták, cukrozatlan gyümölcsök, zöldségek, quinoa (inka gabona), köles, növényi tej (pl. szójatej), magvak (tökmag, napraforgómag, mák, szezámmag, stb.) és nem pirított, sózatlan mogyoró. Ezek az élelmiszerek rendkívül nagy mennyiségben szolgáltatnak vitaminokat és ásványi anyagokat szervezetünk anyagcseréjének serkentéséhez.

3. tipp: Hogy serkentse anyagcseréjét sportolással?

Különösen egyszerűen serkentheti anyagcseréjét, ha meg tudja tenni, hogy kevesebb kalóriát fogyasszon, mint amennyit éppen szeretne. A test - ha állandóan égetnie kell a kalóriákat - a rendelkezésre álló táplálékot jobban hasznosítja majd. Ezért legyen minden nap aktív! Ez meglehetősen ostoba tippnek hangzik, ha valakinek nincs ideje nagyobb sportolásra, és ha semmi kedve sincs edzenie magát. Tudjuk, hogy az anyagcsere fokozásához csodás lenne rendszeresen 10 kilométert futni a parkban, vagy hetente párszor izzadni az edzőteremben. Azonban ez a tudás senkinek sem használ, azok közül, akiknek semmi kedve sincs az ilyesféle aktivitáshoz. VESZÉLYES LEHET A HIRTELEN KEZDETT TESTEDZÉS Azoknak az embereknek, akik csupán egyféle mozgásformához - például a televízió távirányítójának felemeléséhez - szoktak hozzá, kellően elővigyázatosnak kell lenniük, ha aktívan edzeni kezdenek. Amerikában végzett tanulmány szerint az inaktív, mozgásszegény életmódot folytató emberek esetében a hirtelen elkezdett testi megerőltetés 30-szorosára emeli a szívinfarktus kialakulásának kockázatát. Emellett sokkal nagyobb a sportsérülések veszélye, például ízületi szalag szakadása, izomszakadások, rándulások. Elolvasom a cikket>> A legjobb módszer azoknak, akik a sporttal szembeni teljes ellenszenvük ellenére, kevés ráfordítással gigantikus mértékben fokozni akarják anyagcseréjüket, egy laza ugrándozás, vagy szökdécselés egy szobai trambulinon. Ezt szinte mindenki megengedheti magának, még egy aprócska lakásban is elfér, nem követel sportambíciókat, sem bármiféle gyakorlatot, egyszerűen csak szórakozni kell. Teljesen egyedül is mozoghat és a hatás fantasztikus: anyagcsere felturbózva!

4. tipp: Hogy serkentheti anyagcseréjét oldható ballasztanyagokkal?

Az élelmiszerek tudatos kiválasztásával nagymértékben fokozhatja anyagcseréjét. Magas tápanyagtartalmú élelmiszereket válasszon! Az ilyen élelmiszerek kalóriája alacsonyabb, mégis a legmegfelelőbben és a legtovább táplálják a szervezetet, és kevésbé terhelik meg, mint azok, melyek tápanyagtartalma kisebb, kalóriája viszont magasabb. A magas tápanyagtartalmú élelmiszerek azok, melyeket a 2. pont alatt említettünk. Viszont csekély tápanyagtartalmú élelmiszerek a cukros és zsíros ételek, vagy pl. az alkohol. Azok az élelmiszerek, melyek mindemellett még oldható ballasztanyagokat is tartalmaznak, különösen jótékonyan hatnak az anyagcsere működésére. A ballasztanyagokban gazdag élelmiszerek jelentősen kevesebb kalóriát szolgáltatnak, mint ugyanolyan mennyiségű élelmiszer, melyben nem fordulnak elő. Ha az ételt alaposabban megrágja, vagyis több időt szán az evésre, a gyomra telítődik, lassabban emészt, a vércukor is fokozatosan emelkedik, tovább tart a teltségérzet, és így sokkal hatékonyabban működik az anyagcsere is. Míg az oldhatatlan ballasztanyagok (pl. a búzából származó cellulóz) nem tudnak vizet felvenni, az oldható ballasztanyagok nagy mennyiségű vizet kötnek meg, ezért megtöltik a gyomor-bél traktust. Gondoskodnak a zökkenőmentes emésztésről és egyben tisztítják is a beleket. Az oldható ballasztanyagok, amilyen pl. az útifű magja is, különösen ajánlottak az anyagcsere serkentésére. Reggelente éhgyomorra be kell venni egy kanál útifűmagot, vagy az útifű magjának héját, és inni rá két nagy pohár vizet. Esténkét a (könnyű) vacsora mellé mindezt ajánlott megismételni. Az ilyen nassolnivalók hiánya, melyek sok cukrot, sót és szintetikus élelmiszeradalékokat tartalmaznak, megkönnyítik az anyagcsere működését, és természetes úton serkentik azt. Ha ezt a négy tanácsot megfogadja a mindennapokban, néhány napon belül érezni fogja anyagcseréje felélénkült működésének kellemes hatásit. Sok sikert hozzá!


(WEBBeteg -B. M.; Forrás: zentrum-der-gesundheit.de , Lektorálta Dr. Csuth Ágnes, családorvos)


Link
 
 
0 komment , kategória:  Egészség  
Szemek nélkül született és mégis terápiás kutya lett belőle
  2014-06-29 14:44:08, vasárnap
 
  Ez a kis mopsz teljesen vak, sosem voltak szemei. A neve Xander, és segítő kutyus, bárhová is megy, mosolyog. Ezt lehet irigyelni emberek!

Xander, a 2 éves mopsz keverék, a múlt évben került állatmenhelyre Oregonban. Csak pár nap telt el, és máris örökbe fogadták. Egy Rodney Beedy nevű férfi vitte haza, miután észrevette az elbűvölő személyiségét. Tudta, hogy ez a szeretetteljes kis állat nagyszerű terápiás kutya lehetne. Amint Rodney és felesége örökbe fogadták Xandert, hivatalosan is terápiás kutyává minősítették


A TELJES CIKK AZ ALÁBBI LINKEN OLVASHATÓ:


Link
 
 
0 komment , kategória:  KÖRNYEZETVÉDELEM,ÁLLATVÉDELEM  
Emlékmű a hűséges ebnek
  2014-06-29 14:30:10, vasárnap
 
  Emlékmű a hűséges ebnek

Emlékművet kap Beni, aki 10 évig várta haza elhunyt gazdáját a Jókai-lakótelepen, Mátyásföldön.

Márciusban halt meg Beni, a 16. kerületi Kertváros leghíresebb kutyája, aki több mint 10 évig élt kóbor kutyaként, miután idős gazdája elhunyt, őt pedig elzavarták otthonából. Beni nem tágított a környékről, hűségesen várta vissza gazdáját.

A helyiek gondozták, etették, de befogadni nem tudták, mert mindig visszaszökött korábbi lakóhelyére. Végül az önkormányzat örökbe fogadta, most pedig szobrot állítanak neki. A Beniről készült domborművet R. Törley Mária szobrászművész készítette, avatása július 13-án 11 órakor lesz a Jókai-lakótelepen, a Jókai és a Villő utca sarkán.

Beni haláláról korábban ITT

http://allatportal.hu/allatvedelem/orokre-elaludt-beni-matyasfold-kedvence/662/


Link

és megható történetéről ITT

http://allatportal.hu/allati_hirek/12-eve-varja-vissza-halott-gazdajat-a-huseges- kutyus-matyasfoldon/623/


Link

és ITT

http://allatportal.hu/allati_hirek/sosem-felejtik-el-benit-matyasfoldon/773/


Link


írtunk.


LinkMost, hogy Beni is elpusztult, a kis közösség, amely befogadta, etette-itatta-ápolta, az öreg kutya halálával magára maradt. A mátyásföldi közösség egyik tagja, Katalin írt arról, hogy miért lesz Beni felejthetetlen abban a kertvárosi közösségben.

"Rettentő szomorúsággal fogadtam a hírt, hogy Benike itt hagyott bennünket. Az utolsó percig reménykedtem valami csodában, ma már tudom, hogy Benike volt maga a csoda. Valójában észre sem vettük, hogy mit kaptunk tőle, mennyire szépen, észrevétlenül formált minket" - írta Katalin.

(...) "Beni mindenkiben elindított valamit. Voltunk páran szerencsések, akiket a bizalmába fogadott, bejött hozzánk, evett, ivott, mindenkivel megsimogattatta magát, aztán beállt az ajtóba, és ment a saját útjára. Az útra, ami rutinjává vált.

Reggelente egy járókerettel sétáló néni elé ment, aztán egy pincsivel indult reggeli sétára, s ha nem voltak lánykutyák a közelben, visszament a Villő utcában lévő őrhelyére, onnan figyelte az életet, míg nem akadt valaki, akit újra kísérgetni lehetett."

(...) "Beni hosszú évek óta nem volt senkié, mindenkié volt. Vagyis nem egy embernek volt szüksége rá, hanem egy csapatnak. Közösséggé váltunk általa, Beni barátaivá" - írja, aztán egyxenként megszólítja Beni legjobb barátait: "Te, Zsóka, aki befogadtad, Klárika, aki gondoskodott a kosztról és gyógyszereiről, a férje, aki hazacipelte a napi betevőt, és persze Edit, Beni "menedzsere". Mi, akik csak a barátai voltunk, köszönettel tartozunk ezért. Hiányozni fog az öregfiú, de amíg beszélünk róla és emlékezünk rá - örökké velünk marad."


Link


Én jelképesen eltemettem Benit a Virtuális Temetőbe.
Sírja az alábbi linken megtekinthető:Link

 
 
0 komment , kategória:  KÖRNYEZETVÉDELEM,ÁLLATVÉDELEM  
     1/12 oldal   Bejegyzések száma: 114 
2014.05 2014. Június 2014.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 114 db bejegyzés
e év: 1350 db bejegyzés
Összes: 24087 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 139
  • e Hét: 3090
  • e Hónap: 33054
  • e Év: 2061262
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.