Belépés
keresztenyhivek.blog.xfree.hu
Milyen csodálatos igazság : Isten a mi Kősziklánk! Római Katolikusok - Beatrix Rózsa
1978.02.12
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/10 oldal   Bejegyzések száma: 90 
Akathiszt az Úr Jézus szent nevéhez -Görög katolikus imádság
  2014-08-31 13:31:44, vasárnap
 
  /Fordította: Lakatos László atya/

Szent Lukács evangéliuma szerint, Jézus, születése után a 8. napon kapta meg hivatalosan is azt a szent nevet, amelyet az angyal, még születése előtt hirdetett anyjának, és nevelőatyjának.

Jézus nevének ünnepe: január 1.
Tropár, 1 hang

Ki a magasságban tündöklő királyi széken ülsz * a kezdetnélküli Atyával, és a te isteni Lelkeddel, * kegyeskedtél e földön születni a szeplőtelen Szűztől, * a te anyádtól ó Jézus, * és körül is metéltettél, mint nyolcnapos csecsemő. * Dicsőség ezért a te jóakaratú szándékodnak, * dicsőség a te gondviselésednek, * dicsőség a te alázatosságodnak, egyetlen Emberszerető.
1. konták

Adj nekem értelmet, * Jézus, Istennek Fia, és nyisd meg ajkaimat, hogy hirdethessem nevednek dicsőségét, amint hallást és szót adtál a süketnémának, mondván: Effeta, azaz nyílj meg, és azonnal megnyíltak fülei, és megoldódott nyelvének köteléke, és értelmesen mondta: Alleluja.
1. ikosz

Világosítsd meg szívünk szemeit, Jézus, isteni ragyogásod fényességével, amint megvilágosítottad a vak Timeust, Bartimeus fiát, aki hozzád kiáltott: Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Ezért mi is kiáltjuk hozzád:

Jézus, örök Isten, * Jézus, erősséges Király, * Jézus, hosszútürelmű Uralkodó, * Jézus, nagyirgalmú Üdvözítő, * Jézus, világosítsd meg szemeimet, hogy ne aludjak el halálra, * Jézus, nyisd meg ajkamat, hogy dicsőíthesselek téged, * Jézus, tisztítsd le minden törvénytelenségemet, * Jézus, bocsásd meg minden bűnömet, * Jézus, reménységem, ne hagyj el engem, * Jézus, teremtőm, ne veszíts el engem, * Jézus, segíts meg engem a szegényt, * Jézus, fogadj el engem a bánkódót, * Jézus, nagy emberszerető, nyisd meg ajkaimat.
2. konták

Hozzád menekülünk, ó Jézus, üdvözíts minket, gyógyíts meg betegségeinket, amint megtetted a genezáretiek földjén, ahol hozzád hoztak minden beteget, és kértek téged, hogy csak ruhád szegélyét érinthessék. És akik csak megérintették, meggyógyultak, és neked, az Istennek kiáltották: Alleluja.
2. ikosz

A forrólázban fekvő Péter anyósát, Jézus, Istennek Fia, kezed reá helyezésével egészségessé tetted. Kérünk téged: tégy bennünket egészségesekké a testi forró szenvedélytől, és gyújts fel bennünket kegyelmeddel, hogy megszeressünk téged, énekelve:

Jézus, szívbeli édesség, * Jézus, lelki világosság, * Jézus, bizonyító világosság, * Jézus, örök emlékezet, * Jézus, dicsőségem, emeld fel fejemet, * Jézus, dicséretem, aki erőssé teszed erőmet, * Jézus, világosítsd meg lelkemet örök világosságoddal, * Jézus, tisztítsd meg szívemet kedvességeddel, * Jézus, igaz Isten az igaz Istentől, * Jézus, aki megvilágosítasz minden e világra jövő embert, * Jézus, ne vess el engem színedtől, * Jézus, ne vedd el tőlem Szentlelkedet, * Jézus, nagy emberszerető, hallgasd meg imádságomat.
3. konták

Tisztítsd meg ó Jézus, lelkem lepráját, és bocsásd meg bűneimet, amint lejövén a hegyről, megtisztítottad a leprást, aki leborult előtted és mondta: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem! Te pedig, ó Üdvözítő, kiterjesztetted kezedet, és érintetted őt, mondva: Akarom, tisztulj meg! És azonnal megtisztult, és énekelte: Alleluja.
3. ikosz

Az elszáradt kezűt, ó Jézus, egészségessé tetted, szombaton, mondván: Többet ér az ember a juhnál, ezért szabad szombaton jót tenni! Mi pedig, Urunk, Királyunk, eléd borulunk, Üdvözítőnk, mondván: tedd kezünket egészségessé a gonosz tulajdontól, hogy énekeljünk, nevedet dicsőítve:

Jézus, legyőzhetetlen erő, * Jézus, * Jézus, végtelen irgalom, * Jézus, felüdítő szépség, * Jézus, kimondhatatlan szeretet, * Jézus, az élő Istennek Fia, * Jézus, aki a legtisztább Élettől születtél, * Jézus, könyörülj rajtam, bűnösön, * Jézus, taníts engem és tanult leszek, * Jézus, szentelj meg engem és megszentelt leszek, * Jézus, áldj meg engem, és áldott leszek, * Jézus, üdvözíts engem és üdvözült leszek, * Jézus, nagy emberszerető, tisztítsd meg bűnös lelkemet.
4. konták

A farizeusok, kimenvén, tanácsot tartottak ellened, elveszíteni akarván téged. Te pedig, Üdvözítő, felismervén gondolataikat, elmentél onnan, és utánad ment sok ember, meggyógyítottál mindenkit. Mi pedig, hozzád kiáltunk, Jézus: gyógyítsd meg minden lelki és testi betegségünket, hogy meggyógyulván, énekeljük neked, Istenünknek: Alleluja.
4. ikosz

Egy fejedelem, eljöve, leborult előtted, Jézus, mondva, hogy lányom most hal meg, de jöjj, tedd rá kezedet, és élni fog, és mi, Jézus Király, leborulunk előtted: hozz életre bennünket irgalmasságoddal, hogy magasztaljunk téged, énekelve:

Jézus, a mennyeiek teremtője, * Jézus, a földiek megváltója, * Jézus, az alvilágiak legyőzője, * Jézus, az egész teremtés felékesítője, édességes * Jézus, lelkem vigasztalása, drágaságos * Jézus, értelmem megvilágosítása, jóságos * Jézus, szívem öröme, erősséges * Jézus, testem egészsége, * Jézus, ments meg és könyörülj rajtam, * Jézus, az örök világossággal világosíts meg engem, * Jézus, minden kíntól ments meg engem, * Jézus, a mennyek országába vigyél be engem, * Jézus, nagy emberszerető, bocsáss meg törvényszegő lelkemnek.
5. konták

Ó irgalmas Jézus, aki megelégedésig tápláltál öt kenyérrel ötezer embert, és a Maradékból, tizenkét tele kosarat szedtél, imádkozunk hozzád ó Üdvözítő, elégíts meg minket mennyei kenyérrel, legszentebb igéddel, hogy énekeljük neked, az Istennek: Alleluja.
5. ikosz

Örvendezve énekelte legszentebb nevedet, ó Jézus, tanítványaid sokasága, minden erődért, amelyeket láttak, mondván: Áldott az Úr nevében eljött Király, békesség a mennyben és dicsőség a magasságban. Mi pedig látván nagyszerű, és kimondhatatlan tetteidet, Üdvözítőnk, énekeljük, dicsérvén téged:

Jézus, dicsőséges király, * Jézus, szeplőtelen bárány, * Jézus, csodálatos pásztor, * Jézus, gazdag tápláló, * Jézus, gyermekkoromban őrzőm, * Jézus, ifjúságomban tápláló, * Jézus, öregségemben dicséret, * Jézus, halálomban reménység, * Jézus, minden teremtmény teremtője, * Jézus, a keresztény nemzedék megváltója, * Jézus, ne emlékezz vétkezésünkre, * Jézus, bocsásd meg bűneinket, * Jézus, nagy emberszerető, üdvözítsd kétségbe esett lelkemet.
6. konták

Történt, amikor ó Jézus bementél Naim városába, és amint közeledtél a kapuhoz, íme, az anyának egyetlen fiát vitték ki, és az özvegy volt, te pedig, Üdvözítő, látván őt, irgalmasságra indultál iránta, és mondtad: Ne sírj, és odalépve érintetted a koporsót. A vivők pedig megálltak, és mondtad a fiúnak: mondom neked, kelj fel! És felült a halott, és szólni kezdett, és anyjának adtad őt. Mi pedig, Jézus, Isten, a bűnös haláltól holtak lévén, imádkozunk: mentsd meg lelkünket az örök haláltól, hogy énekeljük: Alleluja.
6. ikosz

Egy századosnak szolgája nagyon beteg volt, és ő hallott felőled, ó Jézus, Kafarnaumban, és elküldvén a zsidók véneit, kérvén téged, hogy eljövén gyógyítsd meg szolgáját, és újra hozzád küldött másokat, mondván: Uram, ne fáradj, nem vagyok méltó, hogy bejöjj hajlékomba, de mondj egy szót, és meggyógyul gyermekem. Mi pedig méltatlanok hozzád imádkozunk: mondj egy szót, és meggyógyul lelkünk, és méltóan tudja énekelni szent nevedet, mondván:

Jézus, minden fényességet felülhaladó mennyei fényesség, * Jézus, minden szomjúságot felülmúló igazságnak Üdvözítője, * Jézus, minden erősséget legyőző dicsőséges Király, * Jézus, irgalmasságban létező örök Isten, * Jézus, élő kenyér, táplálj engem éhezőt, * Jézus, bővizű forrás, itass meg engem szomjazót, * Jézus, ruhátlanok ruhája, öltöztess fel engem mulandót, * Jézus, utasok menedéke, fogadj be engem méltatlant, * Jézus, a kérők számára adományozó, add, hogy sírjak vétkeimen, * Jézus, a keresők megtalálása, találd meg szívemet, a zörgetőknek megnyitó * Jézus, nyisd meg ajkaimat, * Jézus, bűnösök megváltója, tisztítsd le törvénytelenségeimet, * Jézus, nagy emberszerető, gondoskodj életemről.
7. konták

Ami a világ kezdetétől hallhatatlan volt, Jézus, Isten, a földön megjelent, és az emberekkel együtt élt, fáradságainkat és betegségünket hordozta, és sebei által gyógyultunk meg, mint a juh, nyírói előtt megnémult, és mint a bárány vitetett leöletésre, és mint Isten a halottak közül feltámadt, és nekünk örök életet ajándékozva, felment a mennyekbe. Ezért énekeljük is neki hívek: Alleluja.
7. ikosz

Az emberi nem csodálkozik, ó Jézus, magnélküli megtestesüléseden, mert, mint a Nap felkelt, úgy jöttél ki születésedben a szűzi méhből, és mint a látomás átmegy a levegőn, úgy, a pecséteket meg nem sértve, harmadnapra felkeltél a sírból, és zárt ajtókon keresztül apostolaidnak testben megjelentél. Ezért, mindnyájan, csodálkozva énekeljük neked:

Jézus, Isten Igéje, és minden teremtmény teremtője, * Jézus, megközelíthetetlen fény, és Ádám bukásának helyre hozója, * Jézus, Máriának fia, és az emberi nemzedék Megváltója, * Jézus, örök bölcsesség, és az alvilág hatalmának megsemmisítője, * Jézus, méltass engem üdvözült tagjaidra, * Jézus, ne emlékezz, bűneim sokaságára, * Jézus, ne vedd el tőlem nagy irgalmasságodat, * Jézus, írj be engem szentjeid könyvébe, * Jézus, Üdvözítőm, üdvözíts engem, * Jézus, * Jézus,Királyom, oltalmazz meg engem, * Jézus, Uralkodóm, bocsáss meg nekem, * Jézus, orvosom, gyógyíts meg engem, * Jézus, nagy emberszeretet, ne vess el engem.
8. konták

Fülöp apostolod, ó Jézus, megkérdezett téged, mondván: Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és elég nekünk! Te pedig, ó Üdvözítő, felelted, mondván: Annyi idő óta veletek vagyok, és nem ismertetek meg engem, Fülöp, aki engem lát, látja az Atyát, és hogyan mondod te: mutasd meg nekünk az Atyát, nem hiszed-e, hogy én az Atyában, és az Atya bennem van? Ezért mi is, csodálkozva énekeljük mindnyájan az Életteremtő Háromságnak: Alleluja.
8. ikosz

Szent jobbodat kiterjesztetted Jézus, az elmerülő Péternek, és mondtad neki: Kishitű, miért kételkedsz? És, miután bejött a hajóba, megszűnt a szél. A hajóban lévők, odamenvén, leborultak előtted, mondván: Valóban Isten Fia vagy! Mi pedig Uram, hozzád kiáltunk: add nekünk legszentebb kezedet, húzz ki bennünket a bűnös mocsarakból, és csendesítsd le háborgó gondolatainkat, hogy dicsőítsünk téged, énekelve:

Szentséges * Jézus, angyalok csodálata, erősséges * Jézus, ősszüleink megmenekülése, édességes * Jézus, pátriárkák dicsérete, nagyirgalmú * Jézus, királyok erősödése, szeretetreméltó * Jézus, próféták kívánsága, dicsőséges * Jézus, apostolok öröme, jóságos * Jézus, vértanúk erőssége, csöndes * Jézus, szerzetesek édessége, örökkévaló * Jézus, böjtölők megtartóztatása, tisztaságos * Jézus, szüzek megerősödése, csodálatos * Jézus, minden hívő vidámsága, irgalmas * Jézus, minden bűnös üdvözülése, * Jézus, nagy emberszeretet, könyörülj rajtam.
9. konták

Az angyalok, főangyalok, kezdetek, erők, hatalmasságok, uralmak, hatszárnyú és sokszemű kerubok és szeráfok szüntelenül dicsőítik a mennyekben nevedet, ó Jézus, énekelve: Szent, szent, szent a seregek Ura, Krisztus, az Atyaisten dicsőségében. Mi pedig, bűnösök, a földön, beszennyezett ajkakkal énekeljük: Alleluja.
9. ikosz

Ó Jézus, méltatlan imádságokat hozunk, fogadj el bennünket, bánkódókat, amint elfogadtad a vámost és farizeust, és a parázna nőt, aki könnyeivel mosta meg lábadat, és hajával törülgette, hogy a bűnöktől megszabadulva, hangoztassuk neked:

Jézus, királyok királya, * Jézus, uralkodók uralkodója, * Jézus, urak ura, * Jézus, élők és holtak bírája, * Jézus, vidd el tőlünk a lelki sötétséget, * Jézus, világosítsd meg szívünk gondolatait, * Jézus, tisztítsd meg érzéki vágyainkat, * Jézus, emeld fel testi szemeinket, * Jézus, minden bűnöst szerető, * Jézus, minden igaz megerősítője, * Jézus, minden nemzet üdvözítője, * Jézus, minden keresztény vigasztalója, * Jézus, nagy emberszeretet, tekints rám.
10. konták

Jézus, mennyei Király, a lélek igazi vigasztalója, tisztíts meg minket minden szennytől, amint megtisztítottad a tíz leprás férfit, ők távol álltak, és felemelték hangjukat, mondván: Jézus, mester, könyörülj rajtunk! És látván őket, mondtad nekik, ó Üdvözítő: Menjetek, mutassátok meg magatokat a papoknak! És miközben mentek megtisztultak, és énekelték: Alleluja.
10. ikosz

Jézus, Üdvözítő, látván Zakeust a vad fügefán, mondtad neki: Zakeus siess, szállj le, mert ma a te házadban kell lennem! És, pénz-szerető vámos lelkét meggyógyítva, ó Uralkodó, mindenkinek hirdetted, hogy ma üdvössége van a háznak. Ezért mi is szüntelenül hangoztatjuk: jöjj be szívünk házába, és üdvözíts, vedd el a pénz-szeretet vágyát, hogy énekeljük nevednek:

Jézus, halhatatlan kincs, * Jézus, kimondhatatlan gazdagság, * Jézus, aki minden teremtményt táplálsz, * Jézus, aki mennyországot adsz, * Jézus, özvegyek védelmezője, * Jézus, árvák oltalmazója, * Jézus, a tengeren hajózók kormányosa, * Jézus, minden nélkülöző táplálója, * Jézus, mennyország királya, add nekem, hogy bűneimért sírjak, * Jézus, a föld királya, adj nekem szívbeli bűnbánatot, * Jézus, a mélység király,a adj nekem a jóban kitartást, * Jézus, dicsőség királya, mutasd meg nekem leleplezésedet, * Jézus, nagy emberszeretet, segíts meg most engem.
11. konták

Isten Igéje, * Jézus, Üdvözítőnk, Igéddel a mennyet és földet megteremtetted, Igéddel lelkünket megelevenítetted, Igéddel a negyednapos Lázárt feltámasztottad, ó Krisztus, mondván: Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál engem. Tudom, hogy mindig meghallgatsz engem, de a körül álló népért mondtam, hogy higgyenek, hogy te küldtél engem! Ezeket mondván nagy hangon felkiáltottál: Lázár, jöjj ki! Ezért mi is imádkozunk hozzád: végy ki bennünket az örök halálból, hogy mindörökre énekeljük neked: Alleluja.
11. ikosz

Hozzád menekülünk Jézus, Krisztus, aki értünk a kereszten szenvedtél, és haláloddal a mi halálunkat megölted, és feltámadásoddal nekünk halhatatlan életet ajándékoztál, és fölmeneteleddel a mennyekbe vezető utat megmutattad. Ezért énekeljük is, hűségesen dicsőítve nevedet:

Jézus, erős és halhatatlan király, * Jézus, te jóságos, irgalmas, * Jézus, szent és irgalmas Úr, * Jézus, te magad vagy a dicsőséges és erősséges, * Jézus, én kezeid alkotmánya vagyok, * Jézus, hallgasd meg méltatlan imádságomat, * Jézus, add nekem szent jobbodat, * Jézus, vond magadhoz bűnös lelkemet, * Jézus, fogadj el engem, amint a kereszten elfogadtad a gonosztevőt, * Jézus, irgalmazz nekem, amint irgalmaztál a nyilvános bűnösnek, * Jézus, a lélek és test orvosa, gyógyíts meg engem a gonosz lelkű embert, * Jézus, Üdvözítőm, segíts meg engem, aki e világból távozom, * Jézus, nagy emberszeretet, bocsáss meg nekem.
12. konták

Hallgasd meg ó Jézus, sírásom hangját, jusson el kiáltásom hozzád. Emlékezzél meg, Üdvözítő, kezeid művéről, és ne veszíts el engem bűneim miatt, Királyom és Istenem, siess, hogy könyörülj rajtam, amint könyörültél Péteren, aki sokszor elfordult tőled, én tisztátalan tetteimmel fordultam el tőled, és amint elfogadtad a téged üldöző Pált, úgy fogadj el engem méltatlant, ó Világosság, és amint elhívtad Mátét a vámosságból, és evangélistává tetted őt, úgy, engedd meg nekem, hogy dicsőítsem legszentebb nevedet, ó * Jézus, és énekeljem neked életemben, és velük mindörökre a halál után: Alleluja.
12. ikosz

Jézusom, teremtőm, Tamással hiszem, hogy te vagy Uram és Istenem, hiszem, hogy a mennyekben az Atya jobbján ülsz, hiszem, hogy onnan el fogsz jönni ítélni élőket és holtakat, kérlek téged ó Üdvözítő, méltass engem, hogy választottaiddal együtt álljak, és hallgassam szavadat, amely mondja: Jöjjetek, áldottak, Atyám házába!. Hogy énekeljem nevednek:

Jézus, örök király, * Jézus, édes balzsam, * Jézus, jó illatú virág, * Jézus, kedves drágagyöngy, * Jézus, aki kinyilvánítottad nekünk arcod fényességét, * Jézus, aki megmutattad nekünk az üdvösség útját, * Jézus, * Jézus, aki megmentesz minket minden gonosztól, * Jézus, aki kiveszel bennünket az örök tűzből, * Jézus, szívem öröme, * Jézus, testem egészsége, * Jézus, lelkem üdvössége, * Jézus, vigyél fel engem országodba, * Jézus, nagy emberszeretet, hadd dicsőítsem nevedet örökön-örökké.
13. konták

Jézus, Üdvözítőnk, csodálatos nevedről méltatlan ajkainkkal megemlékezve, dicsőítünk téged, amely minden névnél nagyobb. Mert Jézus nevére meghajlik a mennyeiek és földiek és föld-alattiak minden térde, és minden nyelv vallja, hogy az Úr Jézus Krisztus az Atyaisten dicsőségében van. Ezért, mi hívek énekeljük neked: Alleluja.
Újra az 1. ikosz és az 1. konták 
 
0 komment , kategória:  Jézus I.  
Imádság Jézus szentséges szívéhez
  2014-08-31 13:28:38, vasárnap
 
  Szentséges szívedhez futok ó Jézusom szívem fájdalmával, hogy vigasztalást nyerjek lelkem keserűségében, mert egyedül Te vagy az elhagyottak biztos menedéke, fájó szívek mennyei orvosa, Te el nem taszítasz magadtól, mint a szeretetlen világ, sőt kegyességgel hívsz, hogy meggyógyíts s üdvözíts. Nem aggódom a rám nehezült csapások és szenvedések miatt, mert jól tudom, hogy Te ki hajszálamat megszámláltad, s szenvedésemet is látod; elismerem ezekben szentséges isteni szíved szeretetet, mely csapások által megtérésre hív, miután a kegyesség szelíd szózatára nem figyeltem. Ha vétkeim szerint büntetnél ó Jézusom milyen régen elkárhoztam volna; de ha oly tiszta ártatlan volnék is, mint az angyal, látván szíved és egész tested számtalan sebet, elgondolván kínjaidat és halálodat, szívesen viselnem keresztedet csak hogy hozzad hasonló lehessek; most pedig a legnagyobb hálaadással viselem, mivel alkalmat is latom szerető irgalmadnak. Adj malasztot, ó Jézusom, hogy ideig való szenvedéseim arán lelkemnek az örökké tartó örömet megszerezzem. Szent véred hullása legyen szívem balzsama; támogasd erőtlen gyarlóságomat, ments meg a kételkedéstől mely Tőled elcsábítana s örök veszélybe ejtene. Hagyjon el bár az egész világ, csak Te légy velem és nem fogok elcsüggedni, ha mindent elveszítek is amivel birok csak szeretetedet el ne veszítsem akkor mindent megnyerek. Szent szíved sebébe teszem szenvedéseimet; Te legjobban tudod mi válik javamra. Tégy velem szent akaratod szerint s ha tőlem itt mindent megvonsz is csak vigasztalásodat meg ne vond, és részesíts egykor a mennyei örömben! Amen 
 
0 komment , kategória:  Jézus I.  
Ó, szentséges, ó, kegyelmes / miseének
  2014-08-31 13:27:15, vasárnap
 
  Ó, szentséges, ó, kegyelmes,
Édességes Jézusom!
Dicsértessél, tiszteltessél,
Én megváltó Krisztusom!
Szállj be szívem hajlékába,
Jöjj be lelkem pitvarába,
Ott nyugodjál, ott lakozzál,
Soha el se távozzál.

Téged áldlak, magasztallak
Mély alázatossággal,
Megölellek, megcsókollak,
Úgy imádlak nagy lánggal.
Légy irgalmas, légy kegyelmes,
Kérlek, tőled el ne kergess!
Én szívemhez szorítalak,
Mint angyalok, kívánlak.

Angyaloknak tápláléka,
Jöjj el e szent Ostyában!
Jöjj, kegyelem áradása
Egy kicsinyke pohárban!
Táplálj az Úr szent testével,
Itass omló dús vérével,
Engedj mindig nála lennem,
Ő maradjon énbennem! 
 
0 komment , kategória:  Egyházi énekek  
Kegyességgel hívsz, ó Jézus / miseének
  2014-08-31 13:26:18, vasárnap
 
  Introitusra

Kegyességgel hívsz, ó Jézus,
Atyai szent kebledre,
Hozzád megyünk mindahányan,
Kik meg vagyunk terhelve.

Glóriára

A mennyei szent karokkal
Engedd, Uram, zengenünk:
Legyen áldás és dicséret
Néked, édes Istenünk.

Evangéliumra

Oltárodhoz azért jöttünk,
Követvén hívásodat,
Hogy megnyerjük az enyhülést,
A Te szent malasztodat.

Credóra

Kihez menjünk, Uram Jézus?
Igazság, út csak Te vagy,
Benned hiszünk és reménylünk,
Soha, soha el ne hagyj!

Offertóriumra

Itt van, mit a végvacsorán
Jézus, értünk szerzettél,
És a kínos szent keresztfán
Szent véreddel rendeltél.

Áradjon ránk, kegyes Jézus!
Ez áldozat érdeme,
És hagyj elmerülni Benned,
Irgalomnak tengere.

Sanctusra

A tiszta szív érzelmével
Zengje buzgó énekünk:
Szent az Isten, szent az Isten,
Szent vagy, édes Istenünk! 
 
0 komment , kategória:  Egyházi énekek  
Jertek, keresztény hívek / miseének
  2014-08-31 13:24:35, vasárnap
 
  1. Kezdetre

Jertek, keresztény hívek,

Az Istent dicsérni!

Áldást ad mindenkinek,

Aki bízva kéri.

Övé e szent áldozat,

A kenyér s boráldás,

Mely szentséggé változik,

Hirdeti az Írás.

Uram irgalmazz!2. Dicsőítésre

Néked, édes Istenünk,

Áldás fenn a mennyben!

Békességet adj nekünk,

Embereknek itt lenn.

Téged, Isten, jó Atyánk,

Tiszta szívvel áldunk,

Téged, édes Jézusunk,

Lelkünkből imádunk.

Uram, irgalmazz!

3. Evangéliumra

Istentől jó minekünk

Üdvösség igéje,

Mindennek, amit hiszünk,

Ő a szent szerzője.

Maga Isten megtanít

Minket minden jóra,

Boldog, aki figyelmez

Az isteni szóra.

Uram, irgalmazz!

4. Hiszekegyre

Hiszünk, vallunk, tégedet,

Háromság egy Isten!

Jöjj, erősítsd népedet

Ez igaz, szent hitben.

Atya, Fiú, Szentlélek,

Minden ember áldjon,

Erősségünk idelenn

És a másvilágon.

Uram, irgalmazz!

5. Felajánlásra

Ó fogadd kegyelmesen

Lelkünk áldozatját,

Vétkeikért hűtelen

Gyermekeid adják.

Ámulat vesz itt erôt

Gyenge emberészen:

Ami bor volt és kenyér,

Testté, vérré lészen.

Uram, irgalmazz!

6. Szent, szent-re

Szent vagy édes Istenünk,

Szábaoth nagy Isten!

Kit dicsér az ég velünk

És a földön minden.

Urunk, legyen nagy neved

Mindörökre áldva!

Esdve kérünk, jöjj közénk,

Szállj le az oltárra!

Uram, irgalmazz! 
 
0 komment , kategória:  Egyházi énekek  
Ima a Szentlélek hét ajándékáért
  2014-08-26 21:05:00, kedd
 
  1. Küldd el Uram Szentlelkedet,
a Bölcsesség Lelkét!

Oly nagy vagy Uram
oly távolinak tűnik világod, úgy riaszt fölséged,
oly idegennek látszik gondolataid útja s járása,
oly nehéz valód s kegyelmed
felfogása,
hordozása,
szolgálata!

A bölcsesség szent ajándékával
tedd ízessé számomra világodat,
hozd közelbe a távolít,
otthonivá az idegent,
természetessé a természetfölöttit.
Ahogy nem kell magunkon
erőszakot venni,
ha jól ismert, ízletes étel áll előttünk,
- ilyen jól ismert,
ízes valósággá légy számunkra, Uram!
Vedd el szeretetem fáradtságát,
áldozatom és helytállásom
kikényszerített-voltát,
a mindennaposság ás szokásosság közönyét,
elmém ernyedő hangulatát,
a kötelességszerűség és becsületes helytállás komorságát.
Add bőséggel, Uram a Bölcsesség Lelkét!
2. Az értelem Szentlelkét
oltsd belém, Uram!

Sokszor érthetetlenek előttem titkaid,
és úgy állok meg hitünk tanítása előtt, mintha egyik titok a másikkal rokon nem is volna,
mintha csak szeszélyesen összeválogatott
tanítás halmaza lenne.

De a Te Értelmed áll minden mögött: Te tudod mindennek az okát, Te látod mindennek a céljait, és a Te logikád biztosít
következetességet hitünkben.

Ezt a Te Értelmedet add ajándékul, hogy a fátyol mögött és a hit sötétjében
egy benső biztonságérzéssel, a ,,majdnem látás'' önkéntelenségével
igazodjam el szent hitünk tanításaiban, szent hitünk titkaiban.

Tedd könnyebbé, élőbbé,
szárnyalóvá hitemet
az Értelem ajándékával!
3. A tudomány ajándékáért
Uram, igazíts el vele a világ dolgaiban!

Lássam át világosan,
hogy gyökerében minden esemény, tünékeny,
múlékony, hiábavaló:
fények is, árnyak is.

Nem érdemes hát csak rájuk építeni sem szeretetünket, sem gyűlöletünket.

Kár csak belőlünk forrásoztatni örömeinket vagy bánatainkat.
Ha tünékeny is a világ,
egy rendeltetése mégis van:
takartan hordozni Téged, igazságaidat, szándékaidat.
terveidet.
Taníts meg, Tudomány Szentlelke,
hogy észrevegyem minden mélyén
az Istent!
Hiszen ott él mindenek alján,
mindenek függönye mögül
Ő jelentkezik,
Ő hív:
a természet és
a történelem mindenféle fajtájú
függönye mögül.

A múlékony világ mögött téged keresni,
Téged megragadni tanítson meg
a Tudomány Szentlelke!
4. A Tanács Lelkéért
Add nekem a Tanács Szentlelkét!

Milyen bonyolultnak látszanak
emberekkel való kapcsolataim,
mindennapi feladataim,
az életben való eligazodásom!
Hányszor kell megállnom
és magamtól kérdenem:
mit tegyek,
hogy üdvöm biztosítva legyen,
hogy senkinek ne vétsek
és Neked is tessem?!
Sokszor azonban még kételyem sincs!

Ó, Tanács Szentlelke,
oltsd belém ezeket az üdvös kételyeket
tetteim előtt!
Állj mindjárt mellém eligazító jobboddal!
Azt válasszam
- a test bölcsességét,
a földi okosságot távoztatva -
ami szent Fölséged szándéka és akarata!

Tedd találékonnyá szívemet
és határozottá
szavad követésére!
5. Jámborság Lelkéért

A Kegyelet,
az Áhítat,
a Jámborság Szentlelke!
Hogyan is hívjunk,
hogyan is nevezzünk,
hogy csak kissé is megsejtsünk?!
Szent Tapintat!
Szent Megilletődöttség! Szent Ihletettség!
Mely mindenen megérzi az istengyermekség
kegyelmeit és távlatait,
sőt feladatait.

Ezért adj serénységet
az emberekkel szemben való
kötelmeim teljesítésében,
hiszen tudom, hogy Isten gyermekeit szolgálom,
bennük és általuk az Istent.
Ha pedig ők
hibáznak vagy mulasztanak velem szemben,
dehogy török be senki emberfia világába
durva, kemény, megtorló kezekkel.
Hisz fölöttünk is ott lebeg az isteni kinyilatkoztatás, kiválasztás és kegyelem titka:
Isten tudja, ki mit, miért
tesz vagy nem tesz meg nekem!

A Kegyelet Szentlelke tegye látóvá szívemet!
6. Az Erősség Lelkéért

Gyönge vagyok,
az Erősség ajándékára várok és vágyom!

Ha számbaveszem feladataimat, kötelezettségeimet, küldetésemet,
kétségbe kell esnem
erőtlenségem láttán,
kitartásom hiányán,
állhatatlanságomon.

Szenvedélyek,
erők sűrűsödnek lelkem peremén,
mikkel nem tudok leszámolni.
Áldozatokat kell hoznom Istenemért, Egyházamért,
magam és mások üdvéért,
- és én töprengek
és félek az áldozatoktól!
Rettegek az emberektől, kiket elviselni
az erősek is alig tudnak!

Óh, Uram, tölts el az Erősség ajándékával!
Legyek bátor, tetterős, áldozatokat örömmel hozni tudó hős,
de ha kell, vállaljam a Te erőtlenségeidet,
- mely emberileg ugyan gyöngeségnek, alulmaradásnak látszik,
de tudom, hogy ,,Istennek a 'gyöngesége'
erősebb az embereknél'' (1Kor 1,25)
7. Az Úr félelméért
szent és üdvös félelmet olts belém!

Nem a kárhozatra vivő félelmet, mely sorvaszt,
zsugorít, kétségbe, aggályba sodor,
nem is a szolgai félelmet, mely bátortalan és sötét egű.
De azt a félelmet,
amit Te akarsz, amit Te kívánsz, ami üdvös nekünk,
ami fölemel, ami lendít, sodor Feléd.

Te magad akartad, hogy elrémüljünk,
hiszen a pokol borzalmait különben nem mondtad volna.
Te akartad, hogy elrémüljünk a bűn súlyosságától.
Te mondogattad, hogy milyen hatalmas Isten keze,
az Isten hatalma és ereje!
Ezzel azt akartad,
hogy szavaid nyomán
a lélek megrendülésének sötét felhői
gondatlanságunk és felelőtlenségünk
bárányfelhős egének aljára húzódjanak.
A kárhozat itt van elrejtve az előttünk levő világban,
a velünk élő emberekben.
Szent Fölséged semmibe-vevése húzódik meg és fenyeget bennünket.

Rémíts meg, borzalommal tölts el,
hogy üdvös félelemmel nyúljunk e világ dolgaihoz,
nehogy kárhozatunkra váljanak!
De add, hogy ne bénítson, ne sújtson, ne sötétítsen,
de emeljen,
és irgalmad világával fényt derítsen szegény lelkemben.

Ámen.

Forrás: Szegedi Piaristák 
 
0 komment , kategória:  Imádságok I.  
Isten tízparancsolata
  2014-08-26 14:00:32, kedd
 
  A Sínai-hegyen Istentől adott parancsok a valláserkölcsi élet örök érvényű alaptörvényei (Kiv 20). Az embernek Isten és embertársai iránti kötelességeit összegzi. érvényessége minden időben megmarad, mivel Jézus azt mondta: "Nem megszüntetni jöttem a Törvényt, hanem beteljesíteni" (Mt 5,17).

I. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!

Istent felismerve első kötelességünk a benne való hit, a neki kijáró imádás; hódolat és dicsőítés, uralma kizárólagosságának elismerése.

II. Isten nevét hiába ne vedd!

Minthogy az ember gondolkodása és kimondott szava között szoros kapcsolat van, e hódolathoz hozzá tartozik Isten nevének (és általában az isteni dolgoknak) tisztelete.

III. Az Úr napját szenteld meg!

Istentől való függőségünket fejezzük ki azzal, hogy megtartjuk az Úr napját, ezt az időt (egész életünkkel együtt) Neki szenteljük, ugyanakkor a földi munkálkodás múlandóságát jelezve és a végső nyugalmat előlegezve munkaszünetet tartunk!

Az első három parancs Isten uralmának elismeréséhez vezetett minket. Csak ez biztosítja az ember tökéletes szabadságát. A Tízparancsolat második része (táblája) az embertársak iránti kötelességeket tartalmazza, összhangban a természeti törvényekkel:

IV. Atyádat és anyádat tiszteld!

Kapcsolataink közül első az, mely szüleinkhez fűz, hiszen életünket és felnövekedésünket nekik köszönhetjük. A szülői felelősség és a gyermeki tisztelet egymástól elválaszthatatlan.

V. Ne ölj!

Minden ember élete szent. Az egészség is Isten ajándéka. így kell őriznünk magunk és mások életét.

VI. Ne paráználkodj!

Az új élet nemzése éppúgy tiszteletet és védelmet kíván, mint az ember teste, s a szerelemben a másik felé megnyíló legbensőbb rejtett valósága.

VII. Ne lopj!

Az embernek a munkával szerzett tulajdonhoz, az életét biztosító anyagi javakhoz való jogát szavatolja ez a parancs.

VIlI. Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy!

Az emberek közti kapcsolatok legfőbb munkálója az emberi beszéd. E nagy adománnyal nem élhetünk vissza, nem használhatjuk mások kárára. A parancs a nyelvvel elkövethető legnagyobb bűnt is jelzi, s általánosságban is elénk állítja az igaz beszédet, mint Istentől szabott kötelességet.

IX. Felebarátod házastársát ne kívánd!

X. Mások tulajdonát ne kívánd!

Az igaz cselekedetek mellett az igaz érzések, gondolatok, vágyak is az isteni akarat teljesítéséhez tartoznak.


 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Dávid király bűnbánati zsoltára (50 Miserere)
  2014-08-26 13:59:29, kedd
 
  Könyörülj rajtam, Isten, nagy irgalmad szerint,

Töröld el gonoszságomat, nagy könyörületességed szerint

Moss engem tisztára vétkemtől,

Tisztíts meg engem bűnömtől.

Gonoszságomat elismerem,

És bűnöm előtted van szüntelen.

Egyedül ellened vétkeztem.

S ami előtted gonosz, azt cselekedtem,

Hogy igaznak bizonyulj beszédedben,

S diadalmaskodjál ítéletedben,

Íme, te az igazságot szereted;

Bölcsességed elrejtett titkait kinyilatkoztattad nekem.

Hints meg engem, hogy a hónál fehérebb legyek.

Add, hogy örömet és vidámságot halljak,

Megtört csontjaim hadd ujjongjanak.

Fordítsd el bűneimtől arcodat,

Töröld el minden gonoszságomat,

Tiszta szívet teremts belém, Isten,

S újítsd meg az igaz lelket bensőmben.

Színed elől el ne vess engem,

Szent lelkedet meg ne vond tőlem.

Add vissza nekem örvendetes segítségedet,

És fejedelmi lélekkel erősíts meg engem.

Hadd tanítsam utaidra a bűnösöket,

Hogy hozzád térjenek az istentelenek.

Szabadíts meg a vértől, Isten, szabadító Istenem,

Hogy ujjongva hirdesse igazságodat nyelvem.

Uram, nyisd meg ajkamat,

Hadd hirdesse szájam dicséretedet.

Hiszen, ha véres áldozatot kívánnál,

Bizonnyal megadnám;

-de te égő áldozatokban nem leled kedvedet.

A töredelmes lélek áldozat az Istennek,

A megtört és alázatos szívet, Isten, nem veted meg!
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Uram, hiszlek és reméllek / ének
  2014-08-26 13:57:48, kedd
 
  1. Uram, hiszlek és reméllek,

Tiszta szívből szeretlek.

Vallom magam kereszténynek,

Hitelt adok mindeneknek,

Amit Krisztus hitén vallnak,

Mert mindezek Tőled vannak.

E szent hitben, reménységben,

Szeretetben erősíts.

2. Uram, hiszlek és reméllek,

Tiszta szívből szeretlek.

Hiszem, hogy csak egy Isten van,

Ámbár három személye van,

Ki a jókat jutalmazza,

Gonoszokat ostorozza.

E szent hitben, reménységben,

Szeretetben erősíts.

3. Uram, hiszlek és reméllek,

Tiszta szívből szeretlek

Hiszem Krisztust, Isten Fiát,

E világnak megváltóját,

Ki a mennyből alászállott,

Emberré lett és megváltott.

E szent hitben, reménységben,

Szeretetben erősíts.

4. Uram, hiszlek és reméllek,

Tiszta szívből szeretlek.

Hiszem, vallom a Szentlelket,

Vigasztaló örömünket,

Ki szívünket megszentelte,

Kegyelmekkel betöltötte.

E szent hitben, reménységben,

Szeretetben erősíts.

5. Uram, hiszlek és reméllek,

Tiszta szívből szeretlek.

Benned, Uram, reménységem,

Hogy elnyerem üdvösségem;

Mert bűneim megbocsátod,

Megtérésem hogyha látod.

E szent hitben, reménységben,

Szeretetben erősíts.

6. Uram, hiszlek és reméllek,

Tiszta szívből szeretlek.

Szeretlek nagy jóságodért,

Emberekhez irgalmadért.

Mást kívüled nem óhajtok,

Sem nagyobbnak nem állítok.

E szent hitben, reménységben,

Szeretetben erősíts.

7. Uram, hiszlek és reméllek,

Tiszta szívből szeretlek.

Bánom minden bűneimet,

Nézd törődött bús szívemet.

Inkább mindjárt halni megyek,

Mint a bűnnek rabja legyek.

E szent hitben, reménységben,

Szeretetben erősíts.

8. Uram, hiszlek és reméllek,

Tiszta szívből szeretlek.

Engedd meg, hogy végórámban

Legyenek e szavak számban,

És szívemben följegyezve,

S koporsómra fölszegezve:

Uram, hiszlek és reméllek,

Tiszta szívből szeretlek. 
 
0 komment , kategória:  Egyházi énekek  
Oh Maria, Istennek áldotta
  2014-08-25 13:14:45, hétfő
 
  Oh Maria, Istennek áldotta;
kinek méhét Szent Lélek szállotta:
Isten Fiát bé-fogadta,
ki az mennyet és földet alkotta.
Oh drága méh, Szüzességgel ékes;
Isteni malaszttal éppen teljes;
Istennek Fiával terhes;
Attól szent Szűz könyörgése kedves.
Az Asszonyok első boldog sorsa;
Oh áldott Szűz békesség városa:
alázatosság árosa,
emberi kevélységnek orvosa.
Oh drága szép Lelki világosság,
Szűz leány drága Szent Anyaság:
Téged illet nagy boldogság,
Jézussal terhes boldog Asszonyság.
Téged illet menyben a tisztelet,
Angyali szép fényes Karok felett:
Jézus után végy más helyet;
Mert nincs hozzád ki hasonló lehet.
Vigadj azért szép dicsőségesen;
Isten színe előtt nagy kedvesen:
Ránk-is tekints kegyelmesen,
kik kiáltunk hozzád keservesen.
Meg nem veti Jézus kérésidet,
ki szerette drága Szűz méhedet:
Te-is szeresd e népedet,
mely követi Szent tiszteletedet. 
 
0 komment , kategória:  Szűz Mária  
     1/10 oldal   Bejegyzések száma: 90 
2014.07 2014. Augusztus 2014.09
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 90 db bejegyzés
e év: 425 db bejegyzés
Összes: 2245 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 0
  • e Hét: 107
  • e Hónap: 1018
  • e Év: 90848
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.