Belépés
lilagondolatok.blog.xfree.hu
Keresd meg azt az embert, aki mosolyt csal az arcodra, mert csak egyetlen mosoly kell ahhoz, hogy fantasztikussá tegyen egy rossz napot.Találd meg azt, akitől s... Papp Györgyné
1944.11.25
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
Makk István: „AZ ÖRÖK FEJLŐDÉS KOZMIKUS ÚTJA
  2015-04-04 23:38:07, szombat
 
 

Makk István: ,,AZ ÖRÖK FEJLŐDÉS KOZMIKUS ÚTJA I. kötet"-ből részlet.


HÚSVÉT ÜNNEPKÖRE
A megváltás misztériuma


A bűnbeesett ember, a bűnbeesett emberiség kiűzetett a Paradicsomból. (I. Mózes 3:24 alapján). A Föld bukott szellemseregek helye, akik a szeretet elvétől eltérve paradicsomi világokból buktunk alá a Földre. Ebből az ős szellembukásból való felébredésünk az ősember állapottal kezdődött, és ez az ébredés és fejlődés az emberi kultúrákon át a mai napig folyamatosan tart. A Szentírás szerint a reinkarnáció és örök fejlődés boldogító távlatában.

Az emberiség három legnagyobb ünnepe a Szentháromság hármas ünnepköre: Karácsony- Húsvét- Pünkösd. A hármas ünnepkör az isteni szeretet lehajlása az isteni elvektől elhajolt, messze számkivetésbe szakadt tékozló fiú, az emberiség felé. A hármas ünnepkör a Szentháromság hazahívó szózata az emberiség szellemi ébresztésére.

Karácsony a mennyei Atya végtelen szeretetének ünnepe, aki az isteni szférákból kiszakadt földi szellemlégiónak Fiát, az isteni szeretetet adja, hogy a hazafelé vezető úton világító fáklya legyen.
Húsvét a Fiú, a Megváltó Isteni Szeretet ünnepe. Azé az isteni szereteté, amely a gonosz erejét oldva, önmagát feláldozza az emberiségért.

Pünkösd a Szent Szellem, a vezérlő szellemi hierarchia ünnepe, aki a Fiú, az isteni szeretet erőivel vezérli a földi szellemlégiót, az isteni állapotok felé vezető úton.

Ennek a hármas ünnepkörnek mennyei szózata az ünnepkörökben évenként újra megismétlődik. A dicső múlt tudatunkban annyira homályba borult, hogy évezredeken át újra és újra megismétlődő ünnepkörök szózata szükséges, hogy ennek tudatára ébredjünk és elhatározzuk, hogy elindulunk a hazafelé vezető úton.


Húsvét ünnepe

Húsvét a megváltó Isteni szeretet ünnepe. Kíséreljük meg pár gondolattal megközelíteni a megváltás kozmikus fogalmát. A Föld bukott szellemseregek helye, akik kegyelemként kapják újra fejlődésre a földi életsorozatokat. Az emberiség évmilliók során, bukottsága miatt állandóan önti magából az alacsonyrendű hatásokat, amelyek fokozatosan mind áthatolhatatlanabbá váló karmaszövedéket vontak az egész Föld köré. Az emberiség gonosz elvei kibocsátásával a világot, mint óriási lendítőkereket, mind nagyobb gyorsulással kezdte az ellentét irányába forgatni. A történelem folyamán hatalmas küldöttek, próféták megkísérelték ezt a gigászi lendítőkereket megállítani, de erejük kevésnek bizonyult. Egészen más hatalomnak, a Messiásnak, Krisztusnak kellett testet öltenie, hogy ennek a lendítőerőnek végzetes forgását ellenkező irányba, a fejlődés irányába forgassa.
A Kozmoszt három Isteni principium tartja egyensúlyban: az Isteni Bölcsesség, az Isteni Szeretet és az Isteni Erő.
Az Isteni Bölcsesség előtt öröktől fogva világos volt, hogy a gonoszt az első alaptulajdonság, a tudás, az ismeretek közlésével megjavítani nem lehet. Öröktől fogva világos volt, hogy a gonoszt, a harmadik aspektussal, a végtelen Isteni Erővel leigázni lehet ugyan, de jobbá tenni nem. Isten nem leigázni, hanem jobbá tenni, megváltani akarta az emberiséget. Krisztus, midőn megváltásunkra testbe öltözött, isteni erőit önmagából kiüresítette, hogy a gonosz közel férhessen hozzá.
Az Isteni Szeretet beállt a gonosz elv kellős közepébe, ennek a gigászi lendítőkeréknek a forgásában. Az Isteni Szeretet odahelyezte magát a lendítőkerék küllői közé. Az Úr teste, ebben az irtózatos erőhatásban összeroppant, de a lendítőkerék megállt. A megváltás ténye folytán a kárhozati szféráktól a mennyei szférákig óriási hasadás támadt. A Föld mélyébe, a kárhozatba süllyedt szellemek milliárdjai, az Úr szeretetáldozata folytán oldódnak a kárhozat mélyéből, és a testetöltések kegyelmi sorozatán át emelkednek a dicső szellemállapotok felé. Ez az oldódás a kárhozat mélyéből a mai napig folyamatosan tart. Ezért látszik úgy, mintha a Krisztusi megváltás nem érte volna el a célját, azaz az emberiség erkölcsi színvonala 2000 év óta nem változott. Ez azért van, mert akik a megváltás kegyelmi erőit felhasználják, a mennyei szférákba távoznak és helyükre lépnek a kárhozat geológiai szféráiból állandóan oldódó szellemlégiók, akik a megváltás hatására megkapják a testetöltések kegyelmi sorozatát. Az ezredfordulóra már hat milliárd ember lesz a Földön.

A Krisztusi megváltás a földi szellemlégió részére kozmikus fordulatot hozott. A magas mennyei szférák Krisztus szeretetáldozatának hatására nyíltak meg a mélyre bukott szellemek felé. A megváltásig a felső szférákba emelkedés nem volt lehetséges. A földi szellemlégió által termelt kárhozatos következmények gyűrűrendszerében az egész Föld vergődött. Az Úr szeretetáldozatával ezt az egész világkarma szövedéket felhasította, és a szféráktól a Föld mélyéig hatoló rést ütött rajta. Az életet adó krisztusi erők állandóan ömlenek a mennyei magasságokból, elárasztják a mélybukott emberiséget és visznek mindeneket az egyetemes fejlődés felé. Ez Húsvét, a megváltás kozmikus jelentősége


 
 
0 komment , kategória:  Makk István  
Húsvéti swf. kép
  2015-04-04 20:24:51, szombat
 
  Húsvéti swf. kép: Link

Link

Link

Link


Pünkösdre: Link
 
 
0 komment , kategória:  Szép mozgó és swf. képek  
Tandari Éva : Hogy felszálljon a Dal
  2015-04-04 19:57:38, szombat
 
 

Tandari Éva
Hogy felszálljon a DalSzeretet dala csendül
szívem fájó rejtekén...
Szeretet dala csendül
értelmem vad mezején.

Álom röppen lelkemre
a dallam lágy ölén:
Álmodom a kék eget
Istenem hűs tenyerén...

Elcsitul ott a fájdalom,
el vágó, éles fény,
hogy jóvá - lággyá váljak
Krisztus Szerető Szívén...

Hogy jóvá váljak magam is
s felszálljon szívemből a Dal:
" Krisztus szerető Irgalma
minden gyermeket betakar... "

Győzelemet vettél : Link
 
 
0 komment , kategória:  Tandari Éva versek  
Tandari Éva : Azóta látom…
  2015-04-04 19:40:32, szombat
 
 


Tandari Éva
Azóta látom...Álmot vágytam látni,
- s elindult felém a Fény...
Békét vágytam lelni;
s elindult felém a Remény !

Utat szerettem volna kapni,
s elébem lépett a Szeretet !
~ Elébem lépett Krisztus,
tenyerén tartva a könnyeket...

Édes Álmot tartott elém,
és csöndes, békés perceket.
Új Utat adott szívemnek:
" Töröld le a könnyeket... "

~ Azóta látom a Tiszta Álmot,
s azóta él bennem a Fény !
Krisztust szórom szét szívemből,
hogy éljen a szívekben a Remény.

Krisztust tartom Elétek,
hogy felszáradjanak a könnyek.
Krisztust nyújtom át szívemből,
Nevet, s Tartalmat adva
                   a Szeretetnek... !


 
 
0 komment , kategória:  Tandari Éva versek  
Tandari Éva : Ti lehettek …
  2015-04-04 19:34:29, szombat
 
 


Tandari Éva
Ti lehettek ...Halkan lépdel köztetek
Jézus: A Feltámadott,
és lába nyomán virágok nyílnak,
és csillogó, májusi harmatok...

Elébe jőnek az asszonyok
drága balzsamokat hozván,
- de már csak az Angyal ül
a sírboltban a kőlócán .

Messze járnak mind az őrzők,
kikre a Szent Testet bízták,
mert az Örök Igét megmásítni
- a fegyverek sem tudták.

Elrejtőzött bánatában
valahány Tanítvány...
Inuk reszket, mint a nyárfa,
mert erejük még hitvány .

Elébük áll ottan Jézus,
ajtót, ablakot sem nyitván,
hogy a betelt Igét bizonyítsa
- Szent Sebeit mutatván ...

Köztük időz pár napokat
a Hit erejét elhozván,
s nékik adta a Szent Lelket,
- lelküket már arra bízván.

És fölméne aztán a Mennybe
az Atya hívó szavát hallva,
- fény-nyalábbal méne föl
az Isten Ártatlan Báránya...

De a Lélek azóta is itt lebeg,
hogy nyílt színekkel vallja;
hogy Ti vagytok, kikért vére folyt
s Ti lehettek a Mennyei sereg ...


 
 
0 komment , kategória:  Tandari Éva versek  
Tandari Éva : Meztéláb álljatok…
  2015-04-04 19:29:33, szombat
 
 

Tandari Éva
Meztéláb álljatok...Oldjátok hát le lelketek saruját,
és úgy álljatok az Örök Kereszt elé !
Úgy várjátok az Örök Messiást,
ki nap mint nap jön a Golgotán felfelé.

Elkínzott testére az ostorcsapást
a szeretetlenség adja,
és ezernyi kő sebzi véresre lábait,
miket az önzés szórt elébe az útra...

Eltikkadt ajkán ecet lesz, és epe
- minden igaztalan szólt szavatok,
s a mindennapi szenvedéshez
tövis - koronát ad - hiúságotok.

Meztéláb álljatok hát mindenek
a Kereszt alá... - És sírva,
mert az elkövetett bűnök súlya
- az Ő gyenge vállát nyomja !

És ki lesz köztetek az az egy...
az érző, - az Őt szánó Veronika...
Ki lesz, ki kínjait enyhítni
keszkenő ként - a szívét Feléje nyújtja ?

És kinek lesz kezében ott
a Pilátusi bér-lándzsa,
mely oldalán üt vérző sebet
mely vér: majd szívetekre hull vissza ?

- Meztéláb álljatok hát a Kereszt előtt,
és zengjen vad szívetekben vissza,
mikor kilehelé lelkét - értetek
Jézus: - az Isten Egyszülött Fia...
 
 
0 komment , kategória:  Tandari Éva versek  
Tandari Éva : Utolsó kívánság
  2015-04-04 19:21:01, szombat
 
 


Tandari Éva
Utolsó kívánságEmber ! ~ ki Keresztfát ácsolsz Nékem;
~ csiszold azt kérlek simára,
nehogy a sok szálka rajta
fájó testemet ugyan úgy átjárja,

ahogy átjárja lelkemet a gonoszság nyila,
s ahogy kezem ~ lábam veri át a szögek kemény vasa ...
~ Ahogy oldalam járja át dárdának hegye,
hogy hulló vérem, az Ártatlant ... ~ még utószor vegye ...

Tenyered kérges bőrével simítsd le
~ Keresztem kérges fáját,
és hulló könnyed adja néki
fényét, s csillogását,

hogy tudhassa lelkem: Te ~ nem vagy ellenem !
Hogy Te vagy, kiért érdemes lesz
egyszerű Ember-ként, és egyetlen Isten-ként
~ a Gonosz kezétől megfeszíttetnem...


 
 
0 komment , kategória:  Tandari Éva versek  
Tandari Éva : Mit ér az Áldozat
  2015-04-04 19:06:19, szombat
 
 

Tandari Éva
Mit ér az Áldozat
Gyakorta felötlik
bennem egy kép:
Szűz Mária tartja
ölében Gyermekét.

Nem a kisded Jézust;
   ~ de a megfeszített
           élettelen testét.

- Fia fejét lágyan
az ölébe vonja,
homlokából fürtjét
tétován simítja...

Nem hull már a könnye,
csak lelke rebben vissza,
felidézve az Angyali Szót:
      ~ Ave, Maria ~

Messze néző szeme most
a Jövendőt kutatja,
és lelke fájón ébred
a szörnyű tudatra.

Fia vére - hiába hullt
~ az Ártatlan... A Tiszta...
Az Embert lassan ellepi
önzésének mocska !


Kutakodó szeme
nem lel EGY igazra
(Fia vérét a föld már
mohón beissza...)

Hiába volt minden
Élő Áldozat...
- Hiába járta sírva
végig a Kereszt-utat...

Szenvedése példát
egynek sem mutat;
    kényelmesebb út
a Bűn... - a Kárhozat !

S ki képmutató arccal
ma a mellét veri,
félszemmel, lopva
- csak a hatást lesi...

De ha Jézus ma élne;
Ők éppúgy elítélnék,
s az első ostorcsapást
testére ők mérnék !

Ők vernék kezébe
a legelső szöget...
- Szétmállna " hitük "
mint megkoszlott szövet...
Kibukna belőle
gyűlölködő lelkük...
   ~ s kérdi Mária; Fiam !
- Hát EZEKÉRT szenvedtünk ?

És szól Jézus lelke:
Anyám ! Ne panaszkodj !
~ Vérem tán még elérhet
 az erdei vadakhoz...


 
 
0 komment , kategória:  Tandari Éva versek  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
2015.03 2015. április 2015.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 232 db bejegyzés
e év: 2445 db bejegyzés
Összes: 9112 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 74
  • e Hét: 681
  • e Hónap: 18074
  • e Év: 200046
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.