Belépés
lambert.blog.xfree.hu
Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, a gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövend... Ballán Mária
2006.07.04
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 5 
A németek megkezdik a deportálást
  2015-08-16 23:48:19, vasárnap
 
 Frank-Walter Steinmeier német külügyminiszter követelte, hogy a hatóságok gyorsított eljárásban gondoskodjanak az országba érkező illegális bevándorlók deportálásáról.

A külügyminiszter a Bild napilapnak adott interjúban kijelentette, hogy az országba érkező illegális bevándorlók többsége értelemszerűen nem kapja meg a menekültstátuszt, emiatt teljesen fölösleges hónapokon át az országban tovább várakoztatni őket, inkább a lehető legrövidebb úton kiutasítani és deportálni kell, hogy a kormány a lehető legkisebb kiadással tudja rendezni az illegális bevándorlók ügyét.

Steinmeier szerint a bevándorlók befogadása helyett arra kell ösztönözni az embereket, hogy maradjanak otthon, a saját hazájukban. Amennyiben háború vagy gazdasági okok miatt ez nem lehetséges, az Európai Unió abban az esetben sem a tömeges befogadással kell foglalkozzon, hanem a fokozódó migrációs nyomás miatt a népvándorlás kiinduló országaiban kell rendezést folytatni. Szükséges esetben katonai úton, de Steinmeier hangsúlyozta, hogy Európa a lerombolt országok gazdasági növekedését kellene ösztönözze, hogy onnan ne akarjanak az emberek elvándorolni.

"A bevándorlás segítése helyett az Európai Unió inkább részt kellene vegyen a kiinduló országok helyzetének rendezésében, gazdasági lehetőségeik javításában."

A Németországba érkező bevándorlók száma duplázódott a tavalyi év azonos időszakához képest, és olyan migrációs nyomás nehezedik az országra, hogy mostanra számos, a bevándorlást támogató politikus is kénytelen volt felülbírálni korábbi álláspontját. Steinmeier szerint eközben az illegális bevándorlók 30-40%-a a Balkánról érkezik, vagyis balkáni országba fogják deportálni őket.

Hazánk számára ez nagy vonalakban azt a csapdahelyzetet eredményezi, amivel a kormány indokolta a déli határon készülő határzár építését. Németország tömegesen fogja visszaküldeni a bevándorlókat a Balkán-félszigetre. Néhány év leforgása alatt több százezer ember kerül majd olyan helyzetbe, hogy a nyugati országokból kiutasítják, de a háború sújtotta térségbe nem utazhat vissza, emiatt a Balkán területén próbál majd boldogulni. Azt pedig be kell látni, Magyarországon még az elmúlt 25 év rombolása után is több lehetőség van, mint a balkáni országok egy részében, vagyis a nyugati országokból deportált bevándorlók tekintélyes része nálunk próbál majd boldogulni.

Steinmeier szerint Németország gazdasági okokból nem engedheti meg, hogy a jelenleginél több bevándorlót befogadjon. Az ország "megtelt", a Bundestag a határellenőrzés szigorítását javasolta, az illegális bevándorlás leállítása érdekében akár teljes határzárról is döntés születhet.


FORRÁS :


Link
 
 
0 komment , kategória:  POLITIKA  
Botos László : A Ragadozók
  2015-08-16 23:29:37, vasárnap
 
  "A közölt tanulmányban: A ragadozók, megvilágosult, hogy kik voltak az évszázadokon át, nemzeti meggyőződésből az imperialista agresszorok. A tanulmányból az is kiderült, ha okulva döntünk, és nem a megszokásból elvetve a bizonyított történteket, továbbra is helyet adva a hamisításoknak, az erkölcstelen történelem tanításnak, így folytatva és fenntartva az érthetetlenséget, ami a jelenlegi életünk, zavart látásunk oka."...

S népek hazája, nagyvilág!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"...


Szózat - Vörösmarty Mihály

Igen, erről van szó, élet vagy halál, mert népünk és a nemzet elérkezett ahhoz a meggyőződéshez, hogy lépnie kell, és nagyot, vagy gyáván meghunyászkodva feladja múltját, jövőjét, és belenyugszik a népek által is megvetett dicstelen elmúlás örök homályába: vagy egy utolsó, szent összefogással szembeszáll a németek, Habsburgok, osztrákok, szlávok által évszázadokon át kitermelt ellenségeinkkel az igazság de nem a gyűlölködés erejével.

A Kárpát-medencét, Nagy Magyarország területét két hatalom, azoknak nagyhatalmú erőszakos és állandóan törtető törekvései ellen kellett helytállni népünknek, mint ezt vérzivataros történelmünk híven bemutatja. Az állandó keleti és nyugati irányból egyaránt indított támadások, bujtogatások, amelyek évszázadokon át szították a magyarellenességet; előidézői lettek a Kárpát-medencei és a balkáni zavargásoknak. Ezek részünkről a németek, majd a szláv népek által előidézettek elleni védekezésünket követelte, de melyeket ellenségeink, a németek, majd a szláv népek idéztek elő. Hosszú időkön át állandó uszítással ellenségeinkké tették a szláv népeket, s ránk fogva, úgy hirdetve minket, mint izgága, nyugtalan, bajkeverő népet.

A közölt tanulmányban: A ragadozók, megvilágosult, hogy kik voltak az évszázadokon át, nemzeti meggyőződésből az imperialista agresszorok. A tanulmányból az is kiderült, ha okulva döntünk, és nem a megszokásból elvetve a bizonyított történteket, továbbra is helyet adva a hamisításoknak, az erkölcstelen történelem tanításnak, így folytatva és fenntartva az érthetetlenséget, ami a jelenlegi életünk, zavart látásunk oka. A tanulmányban az is igazságot lelt: az állandóan hangoztatott ezért hitt és elfogadott gondolat, hogy Szálasi Ferenc, németbarát lett volna. Pedig e ferdítést maga a Führer ellenbizonyított: ,,A Szálasi Ferenc által vezetett Hungarista Mozgalmat nemhogy támogatni sietett volna, hanem inkább hátráltatta uralomra jutását. Mert egyedül az jelentett hatalmat az összeomlás előtt a Duna - medencében. Az pedig keresztezte a németség keleti terveit, előretörését." 1 Vagyis a Pax Hungarica, vagy a Hungarista Mozgalom, és a Kárpát-medencei őshonos, sok ezeréves magyarul beszélő nép, ugyanúgy útban volt a német pán-germánizmus Kelet terjeszkedésének (Drang nach Osten), mint a szláv népek Nyugat irányú terjeszkedésének (pán-szlávizmus). Ezért német részről ellenezték a négyszázas években Atilla hunok Kárpát-medencei birtoklását, a hatszázas évek avar ugyan e határokkal vissza vevő avarokat, majd 896-ban az Árpád magyarjainak honvisszafoglalását. Ezek voltak azok a hajtóerők, amelyek ellen évezredeken át kellett harcolni a magyar nyelvű népnek már az őskorban, majd az első évezredben a hunoknak, avaroknak és magyaroknak.

E történelem ismeret feltárással nyilván megmutatkozik mi a teendő: élet vagy halál. Egy közös összefogással az Akadémiánk rákényszerítésével. Vagy anélkül millió számba menő valós történelem ismeret terjesztéssel kell előjönnünk a világ népei elé. Olyan formában, mint azt az egykori formában az Amerikai Magyar Szövetség kezdeményezett. Erre a szervezendő és kidolgozandó válaszadó munkára felkérhetnénk az MVSZ-t.

Ez a szellemi harc nem lesz könnyű, mert tömegük erős és nagyrétű. De valós történelmi hivatkozással, amelyek cáfolhatatlanok meggyőzhetjük a világ népeit igazunkról, állandó hosszan kitartó tanítással, amire nagy szüksége van Nyugat Európának, mert, ha nem tanul, akkor velünk együtt pusztul el. Igazságunkban mire hivatkozhatunk? Meg kell ismertetnünk, az évszázadokon át, élt, és alkalmazott pán-germán, és pán-szláv mozgalmak káros, békétlenséget előidéző munkásságait, amelyek megbontották a Kárpát-medencei népek békés évszázadok együttélését. A nagy hatalmak még mindig nem tudják, mindig keresik a békétlenkedők kilétét. A nagyok évszázados tevékenysége titkolva lett, mert épp ők, a nagy nemzetek, a győztesek voltak azok, akik a zavart, az egyenetlenséget előidézték. S ugyanakkor az általuk beindított és fenntartott békétlenséget a vesztesekre, a gyengékre hárították.

Elsőnek ismerjük, ismertessük meg a pán-germanizmus miben létét.

Születési idejét igen messze korban kell keresnünk. Mint nemzet eszme, tudat alatt élt már a nemzetté alakuló germán törzsek lelkében is. Az hajtotta már a német lovas rendet is a XIII. századtól kezdve a hittérítés örve alatt Észak-kelet-Európában a terjeszkedésre.

A pán-germanizmus, avagy német nemzet eszme fogalmát Herder német bölcselő tudományos mezbe öltöztetve így fogalmazta: ,,A nemzet természetes, az állam mesterséges szervezet. Minden nemzetnek önmagában van a középpontja, mint a súlypont a golyónál."...

Ranke, német tudós, a nemzetnek az államtól való függetlenségét fogalmazta meg. Elméletében már határozottan fölismerhető a pán-germanizmus...

..."A haza a németekben van, -- mondja - bennük él Németország. Bennük ölt kifejezést, s ha akarják, ha nem, az egyes németek minden országba, ahová eljutnak, magukkal viszik Németországot."2

Hasonloan vélekedik Oncken tudós is: ,,Nekünk németeknek kettős életet kell folytatnunk, és ezzel egyedül állunk a világ valamennyi népe között; az egyiket mint államnemzet birodalmunk látható létezésében, a másikat, mint kultúr nemzet; szellemi lét láthatatlan birodalmában, amely messze túlszélesedik a mai birodalmi határainkon, s amely magában egyesít mindent, ahol németül beszélnek és éreznek, és ami a mi belső egyéniségünkkel vér szerint, vagy múltjánál fogva rokon."3

A következőkben idézzük Nemes Váradi Imre: Mérlegen c. könyv egyes részleteit:

A hitleri birodalom pángermánizmusa (45-47 old.)

A pángermánizmus a német nemzetiszocialista uralomban nem csökkent, hanem inkább fokozódott. Az hajtotta Hitlert és vezérkarát cselekvésében az egész nemzetiszocialista korszak alatt s ragadta oly tettekre, amelyeknek elmaradása kevesebb gyűlöletet és rombolással záródó befejezését jelentette volna a második világháborúnak.

"A német nemzetiszocializmus kulturális és faji népmozgalommal operált! Meghatározása szerint az emberiség nem államokkal tagozódik szét, hanem a vérségen nyugvó szellemi és fizikai munkakészséggel. Az első világháború megteremtette a németség vér- és kultúrközösségnek tudatát az Északi-tengertől a Fekete-tengerig s a német nép vér- és akarategységével az államok fölé emelkedik." - (Asztalos Miklós: A korszerű nemzeteszme.)

Kodolányi János párhuzamot vonva a német és a magyar nemzeteszme fogalma közt, a következő meghatározásra jut.

"A németeknél a völkisch fogalomnak kitágító értelme van, a mi népi mozgalmunknak pedig megszűkítő. A német imperializmus nemcsak biztosan támaszkodhatik a völkisch mozgalomra, hanem egyenesen szüksége van rá. A magyar birodalom viszont csak történeti jogon, a legkülönbözőbb népek életérdekeinek összehangolása, egyensúlyban tartása jogán nyújtózkodhatik népességének keretén túl s tarthat igényt a Kárpátok medencéjére. Így legvadabb álmában sem gondolhat imperializmusra.

A német nemzetiszocializmus annyit jelent, hogy szocializmust a német népnek. A magyar népi mozgalom ezzel szemben sem többet sem kevesebbet mint szociális igazságot valamennyi népének. A Volk ohne Raum azt jelenti, ha valahol német település van, az német föld.

A magyar népiség fogalma szigorúan a magyar néprajzi területekre szorítkozik s ha vannak ismagyar néprajzi csoportok a határokon túl, - mint p1. Moldvában is -, szó se lehet arról, hogy egy bármily szerény imperializmus építménye alapjául szolgáljanak.

Magyarország feladata az, hogy a körülötte élő népeket összekapcsolja, egyensúlyozza, az élethez való jogaikat megvédje, őket életfeltételeikben segítse és egy magasabb egységben tartván, kapocs legyen Kelet és Nyugat között." 4A TELJES TANULMÁNY AZ ALÁBBI LINKEN OLVASHATÓ:


Link
 
 
0 komment , kategória:  Magyar Megmaradásért  
A 10 leggyakoribb rákbetegséget mutató tünet, amit a nők
  2015-08-16 23:20:54, vasárnap
 
  A 10 leggyakoribb rákbetegséget mutató tünet, amit a nők leggyakrabban figyelmen kívül hagynak!

Szervezetünk folyamatosan azon igyekszik, hogy megőrizze testünk egészségét, de olykor-olykor ez nem sikerül, így ez a nagyszerűen felépített rendszer tünetek formájában üzeneteket küld, hogy hol, melyik területen lehetnek gondok. Ezért figyeljünk oda ezekre a jelzésekre, és bármilyen jelentéktelennek, vagy szokatlannak is tűnnének, vegyük komolyan, és forduljunk orvoshoz.


1. Zihálás és levegő utáni kapkodás

Ennek hátterében a tüdőt érintő daganatos megbetegedés állhat. A légzőszerveket érintő súlyos betegség következtében romlik a tüdőkapacitás, szaporább lesz a légzés, gyakran alakul ki krónikus köhögés, felsőlégúti gyulladás. A mellkas-fájdalom is jellemező tünet, amely kisugárzik a vállakba, karokba.

2. Gyakori láz és fertőzések

Ezek a tünetek leginkább leukémiára utalnak. Ilyenkor a csontvelőben megemelkedik a fehérvérsejtek száma, amelyek nem látják el megfelelően feladatukat, és az emberi testet kezdik támadni.

3. Nyelési nehézségek

Sajnos ez a gégerák kezdeti tünete, de egyben a tüdő elrákosodásának kezdeti szakaszát is jelentheti.

4. Megduzzadt nyak, hónalj

Itt a pajzsmirigyek lehetnek veszélyben, vagy a nyirokrendszert támadta meg a daganatos betegség.

5. Gyakori sérülések, vérzések

Ez a vérlemezkék és a vörösvértestek megbetegedésére utalhat, hogy valami nincs rendben ezen a téren. Leggyakrabban a leukémia lehet a háttérben, hiszen a fehérvérsejtek gyakran megtámadják a vörösvértesteket.

6. Fáradtság, levertség

E mögött több rákos betegség is húzódhat, de ha különösebb magyarázatot nem találunk arra, hogy miért vagyunk annyira elfáradva, forduljunk szakemberhez.

7. Puffadás, és abnormális hízás

Azok a nők, akik túlélték a petefészekrákot, arról számoltak be, hogy a betegségük elején megmagyarázhatatlan hasi puffadást, és hízást észleletek.

8. Úgy érezzük, hogy tele vagyunk, és semmi étvágyunk nincsen

Ez is azt jelzi, hogy baj lehet a petefészekkel. Fel kell keresni mihamarabb egy nőgyógyászt.

9. Váratlan fogyás

Ez a vastagbél-, vagy egyéb emésztőszeret érintő rákos betegség kezdeti tünete. Ilyenkor a máj is veszélyben lehet.

10. A mellbimbók elváltozása

Amennyiben a mellek bevörösödnek, begyulladnak, és a bimbók is megváltoznak, akkor ez a mellrákra utal.

Természetesen ezek mellett számos más előjele is lehet a ráknak, ezért ha bármilyen egészségügyi változást észlelünk magunkon forduljunk azonnal orvoshoz.


Link
 
 
0 komment , kategória:  Egészség  
Nők teája minden nőnek, minden korban
  2015-08-16 23:08:36, vasárnap
 
 
A nők életét leginkább a hullámvasúthoz lehet hasonlítani. Mielőtt beindul a hormonok tombolása a serdülőkor elején, nyugodt az életük. De azután!
A felnőtt kor nagy részében 28 naponta lehetnek a hormonok játékszerei.
Figyeljék csak: a menstruáció utáni 2-3 napban ösztrogén hormonhatás érvényesül, a méh regenerálódik. A ciklus 14. napjáig emelkedik az ösztrogén szintje, majd bekövetkezik a tüszőrepedés.
A következő 10 napban a progeszteron hormon kerül túlsúlyba, hogy a méh nyálkahártyája képes legyen a petesejt befogadására. Ilyenkor sokan idegesebbek a megszokottnál. Ha nem következik be a fogamzás, a progeszteron szintje hirtelen lecsökken, a nyálkahártya lelökődik, elkezdődik a menstruáció. Ilyenkor pedig azért lehet rossz kedvük, mert fáj a hasuk.

Ez megy egészen addig, míg a nő kisbabát nem szeretne. A terhesség gyakran jár reggeli rosszullétekkel, különösen az első három hónapban.
A kilenc gyönyörű hónap alatt másfajta hormonok az anyaságra készítenek fel: a szülésre, a szoptatásra. Majd nem sokkal a szülés után újra kezdődik a “játszma".

Azután úgy ötven felé jön a változó kor. Szerencsés esetben viszonylag könnyen megúszható a híres-hírhedt klimax. Kiegyensúlyozott, nyugodt körülmények között, egy magával békességben élő nő gyorsan és szinte tünetmentesen billen át a hormonok libikókáján a másik oldalra. Sokan viszont évekig kínlódnak a hőhullámokkal, az éjszakai verejtékezéssel, a rendszertelen vérzésekkel, és maguk szenvednek a legjobban a hangulatuk ingadozásától.
Gyógynövényekkel már serdülő kortól segíthetünk a női szervezet kiegyensúlyozott működésében. Három olyan növény is van, mely nem hiányozhat a nők háztartásából: a cickafarkfű, a pásztortáska és a palástfű - ezekből áll a Cickafark teakeverék.

A közönséges cickafark kámforos illatú, fehér virágú növény. Már az ókorban is ismert volt vérzéscsillapító hatása. Latin neve Achillea millefolium arra utal, hogy Achillész, a trójai hős ezzel a növénnyel állította el a seb vérzését.

Összehúzó hatása a benne található egyik hatóanyagnak, a taninnak köszönhető. Ezen kívül flavonoidok, alkaloidok, kumarin és illatanyaga, az azulén teszik hasznos növénnyé a házi patikában. Bőséges, rendszertelen vérzésnél reggelente igyanak meg egy-egy csészével 2-3 héten keresztül. Antibakteriális hatása miatt petefészek-, méhnyak- vagy hüvelygyulladás is kezelhető vele, ilyenkor naponta 3 csészével ajánlott inni étkezések előtt. Változó korban harmonizáló hatású,erre a célra keverhetjük levendulával, citromfűvel, komlóval, galagonyával egyenlő arányban. Ilyenkor lefekvés előtt kell inni belőle egy csészével.

A pásztortáska ugyancsak menstruációs ciklus szabályozó. Ez a tulajdonsága a középkor óta ismert. A méhizmokat stimulálja, így csökkenti a menstruációs fájdalmakat.

Vérzéscsillapításra
már Néró császár görög származású orvosa, Dioszkoridész is használta. A középkorban nem ismerték ennek a növénynek gyógyhatását, virágkorát az I. világháborúban élte, mikor szintén vérzést csillapítottak vele.

Flavonoidok, szaponinok, gyanta, kálium és kálcium, valamint C-vitamin találhatók benne.

Forrázva készítjük teáját: egy csapott evőkanálnyi teafüvet kell 2,5 dl vízzel leforrázni, 15 percig lefedve állni hagyni, langyosan fogyasztani. Változó korban napi egy csészével jól enyhíthetők a kellemetlen tünetek.

A palástfű egész Európában megtalálható, réteken, legelőkön elterjedt növény. Jellegzetes kerek leveleiről ismerhető fel. A levelek formája miatt hívják Miasszonyunk palástjának. Meg talán azért is, mert a legenda szerint fogyasztásával visszanyerhető az elvesztett szüzesség.

Hazánkban védett növény, csak termesztett változata használható gyógyászati célokra. Az alkimisták szent víznek tartották, gyűjtötték és használták a levél közepén képződő, a növény által kiválasztott rendkívül tiszta cseppet.

A XX. század elején a híres svájci orvos, Künzle tiszteletes ajánlotta fehér folyásra,méhgörcsökre, szülés utáni problémákra.

Ezekből az összetevőkből áll Gyuri bácsi gyógynövénykeveréke, melyet gondoskodó férfiként készített a nőknek. Mindenkinek ajánljuk, aki sokáig szép, fiatal és jókedvű akar maradni.


Link
 
 
0 komment , kategória:  A bükki füvesember   
A SASFA szeptemberi vendége: VARGA ISTVÁN
  2015-08-16 22:39:24, vasárnap
 
  Az előadás időpontja: 2015. szeptember 30. este hat óra.

Helyszíne: a Farkasréti Általános Iskola Bp. XI., Érdi út 2.

Mindenkit szeretettel vár:
a Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete
Mobil: +36 70 280 4089

A belépés díjtalan!


www.sasfa.hu sasfa@t-online.hu

Varga István közgazdász a Világ-panorámában - Echo Tv


Link


Világ-panoráma: Magyarország a Selyemúton - Echo Tv


Link


Világ-panoráma: Mindenki hallja meg Ferenc pápa szavait! - Echo Tv


Link


A SASFA Egyesület videocsatornája:


Link
 
 
0 komment , kategória:  SASFA Egyesület  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 5 
2015.07 2015. Augusztus 2015.09
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 160 db bejegyzés
e év: 1864 db bejegyzés
Összes: 24087 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1331
  • e Hét: 7952
  • e Hónap: 23549
  • e Év: 23549
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.