Belépés
horvathnemagdi.blog.xfree.hu
"Ne veszítsd el az emberekbe vetett hited! Az emberiség olyan, mint egy óceán. Attól, hogy néhány cseppje bepiszkolódott, maga az óceán nem válik m... Horváthné Magdi Magdi néni
1945.02.28
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/40 oldal   Bejegyzések száma: 392 
Wass Albert: Farkasverem (3)
  2015-01-31 23:08:43, szombat
 
 
Wass Albert: Farkasverem (3)

András nem hazudott.
A Halász Árpád cséplőgépje úgy áll ott az asztagok között, mint valami különös döglött szörnyeteg. Álmos képű parasztok gyűrűznek körülötte és tátott szájukból vékástul ömlik a csodálkozás.
- Be kell vinni Szamosújvárra - mondja a gépész és hátratolja homlokán a fényes fekete sapkát.
Halász Árpád megmossa kezeit egy veder olajszínű vízben és az ilyen módon felhígított piszkot gondosan beletörli maszatos, gyűrött, kockás zsebkendőjébe. Szétvetett lábakkal áll ott, olajfoltos, zöld vászonruhában, nyakkendő nélkül, piszkos barna harisnyákkal, bakancsban. Arca piros a naptól, de egyúttal szürke is a portól és simára fésült fekete haja tele van polyvával.
- Le kell szerelni - mondja a gépésznek, aztán zsebre vágja átnedvesedett zsebkendőjét és elindul hazafele. Ott lakik a falu fölött, a dombon, régi stílusú kedves kis udvarházban, a ház körül hatalmas kert húzódik, mely lefele összeér a Rápolthyné kertjével.
Mikor felér a házhoz, három nénjét a teraszon találja. Árva fiú Halász Árpád, szüleit korán elvesztette és azóta itt él együtt a három nagynénjével. A gyerekkora se nem volt szép, se nem volt gazdag: olyan volt, mint minden gyermeké, akinek nincsen anyja. A nénik jók voltak hozzá és jók hozzá most is a maguk módja szerint: enni adnak neki, lakást adnak neki, sőt annak idején törődtek valamicskét a nevelésével is. Mindig volt a háznál nevelő, aki korlátlanul rendelkezett a szülői hatalmakkal, a szülői jóság kötelezettségei nélkül. Ezért lett Halász Árpád olyan, mint amilyen: magában élő és magának élő. A három nővér rábízta a gazdaságot, de azért mindenbe beleszólnak, mindenütt kimutatják vele szemben a tulajdonjogaikat. A három vénlány: Eulália tant, Jozéfa tant és Otti tant, bizony már nem éppen a legfiatalabbak, a hetvenet meghaladták valamennyien. Úgy élnek ott, mint valami elvarázsolt hercegnők egy mesebeli várkastélyban. Ha végigsétálnak a kerten különös divatú ruháikban, sápadtan és törékenyen, olyanok ott az óriás fák alatt, mint valami régi, kopott rokokó-babák, akik itt maradtak és megöregedtek és most nem tudják, hogy mit kezdjenek magukkal. Hiába élnek
hatvan kilométerre Kolozsvártól. Ha egyszer a Mezőségben élnek, messzebb vannak onnan, mintha akár Afrikában rejtőzködtek volna el az emberek elől. A modern kor fuvalma mindössze annyiban mutatkozik náluk, hogy marosújvári fodrászmesterüktől csupán rikító színű parókákat hozatnak. Égővöröset vagy csillogóan szőkét. Soha sem mozdulnak ki hazulról. Naphosszat a szalonban ülnek, vagy a teraszon és kézimunkán dolgoznak, vagy olvasnak régi levendulaszagú francia regényeket.
Most is a teraszon talál rájuk Halász Árpád.
- Megyek Szamosújvárra - dobban közéjük izzadtan, porosan és olajosan.
Otti tant leteszi a könyvét, ránéz szelíd kék szemeivel és nem szól semmit. A kis Eulália tant feldagadt arcán megigazítja az ecetes borogatást és röviden csak ennyit mond:
- Na. Megint.
Máskor sem bőbeszédű, de most, hogy az az átkozott darázs megcsípte, még fukarabbul bánik a szavakkal. A dagadás felhúzódik egészen a lángvörös parókáig és fáj cefetül. A parókát kis gyöngyökkel kirakott lila bársonyszalag tartja átkötve a homlokán, a ruhája sötétrózsaszín, fehér csipkékkel és vállain van az elválhatatlan hermelingallér.
Jozéfa leteszi a kézimunkát.
- Aztán miért menne be újra? Mi dolga van?
Amikor beszél, megfeszül nyakán a sima fekete selyemszalag. Ezt a szalagot állandóan ott hordja és a sárgás színű, vékony, ráncos nyaka még hosszabb lesz ezáltal. Árpádot mindig egy levelezőlapon látott képre emlékezteti. Ezen a képen vén, pápaszemes liba van, éppen ilyen szalaggal a nyakán.
- Eltörött a dobtengely - magyarázza.
Eulália tant elbiggyeszti a száját.
- Persze, amikor maga akar menni valahova, akkor mindig eltörik valami.
Árpád nevet és vállat von.
- Jó, hát nem megyek be. Nekem mindegy.
Eulália tant sértődve felkel, ilyenkor mindig megsértődik, éppen úgy, mint amikor vitatkozás közben kiabálni kezd és kérik, hogy ne kiabáljon. Érzi, hogy másnak van igaza és ezt személye ellen irányuló inzultusnak tekinti.
- Tőlem ugyan mehet, akárhova.
Hegyesen csípi elő a szavakat az ecetes kendő mögül, azzal zörgő szandáljával bemegy a szalonba és becsapja maga mögött az üvegajtót.
- Na tessék, megharagudott - mondja Árpád és lefele indul a lépcsőn.
- Szegény Euláliának rosszak az idegei, nem kell őt úgy venni - mentegetőzik szelíden Otti tant és őszintén restelli magában a nővére viselkedését. A rossz idegeket használja ilyenkor védelmi eszköznek, mint nagyon sokan, akik a maguk vagy a magukhoz közelállók neveletlenségeit és fegyelmezetlenségeit igyekeznek kimagyarázni.
Árpád még elmenőben is dünnyög.
- Jó, nekem mindegy, én nem muszáj menjek.
Közben féloldalt rázza a fejét és a vállait is vonogatja hozzá.
De azért mégis csak bemegy a szobájába, előszed egy gallért, gallérgombot, nyakkendőt és gyorsan felszereli őket az ingére. Igazán csak felszereli, mert az öltözködés nála olyan szerelésféle művelet: felszereli magát a társadalom követelményeinek megfelelő ruha-alkatrészekkel úgy, ahogy azt a ruhák mechanizmusa megkívánja. De hogy miképpen köti meg azt a nyakkendőt, hogyan teszi fel a gallért, milyen ruhához milyen nyakkendőt és milyen harisnyát vesz: az ilyen részletkérdések már nem érdeklik.
Mikor ezzel elkészül, kitolja a szekérszínből az öreg Fordot, vizet tölt belé, megnézi, hogy mennyi benzin van a tartályban, hogy rendben van-e az olaj, aztán előveszi a kurblit és forgatni kezdi a gép gyomrában. Vén Ford egy idő múlva hangos köpködéssel adja tudtára, hogy felébredt délutáni álmából. Ekkor a kurblit becsapja a hátsó ülés alá, felugrik a kormánykerék mellé és elindul.
Az autó és az ember között meglepő a hasonlatosság. Az autónak is kitűnő a motorja, elsőrendűen dolgozik, tiszta és rendes belül. A kerekei is újak és fiatalok, nincsen velük soha semmi baj. De aztán kívülről olyan szánalmas látványt nyújt, hogy aki idegen meglátja, minden kedve elmegy attól, hogy beleüljön. A színe... a színe talán valamikor kék volt, de lehetett volna nyugodtan zöld is, mert már csak valami kopott, rozsdás barnasággal van bevonva az egész, itt-ott kékesebb vagy zöldesebb színfoltokkal. A tetőjét felhúzva viseli, repedezett, szürke ponyvája helyenként rojtos cafatot lógat az alatta ülő nyakába, helyenként széles hasadásokkal ásít fel a magasságos égre. Az ülések viaszkosvászon huzatja valamikor talán fekete lehetett, de ebből a feketeségből már csak helyenként őriz egy-egy kitartóbb darabot, a sarkokból és a támlák éléből hosszú lószőrpamacsok idétlenkednek elő, meg-megmutogatva az elrejtett rugókat is. Az ajtók zárai már ki tudja mióta beszüntették az üzemet, dróttal vannak megkötve és zörögnek éktelenül. Egyáltalában a drót, ez ennek az autónak a legjellemzőbb ruházati cikke. A lámpák védőüvegeit drót tartja, és drót tartja a kéziféket is, hogy megmaradhasson függőleges állásában. A gázszabályozót különböző hosszúságú drótok kötik a karosszéria szilárdabb részeihez, hogy miért, azt igazán nehéz lenne megmagyarázni. Sőt az üvegről is egy ismeretlen rendeltetésű drót lóg bele a levegőbe és taktusban zörög az úton.
Fő azonban, hogy autó és ember megértik és szeretik egymást, a viszony közöttük inkább baráti. Amerre csörömpölve elzakatolnak, mindenki ismeri őket. Halász Árpád és az öreg Drótosford olyan személyiségek, akiket a Mezőségen illik ismerni.
Az asztagoknál felrakják az eltörött tengelyt is és a Drótosford döcögve zörög kifelé a faluból. Alig érnek ki az országútra, szembejön velük Rápolthy Jenő.
Kopott, zöld vadászruha van rajta, mint mindig, bőrkamásli és vedlett, színehagyott öreg bársonykalap, a szalagjából kikunkorodó gácsértollakkal.
Integet.
- Hova-hova? - kérdezi, amikor megállnak és álmos, sötét szemeivel kíváncsian néz Árpádra.
- Szamosújvárra - feleli.
- Várj csak - mondja -, megyek én is.
Felkapaszkodik. A bársonykalapot behúzza a füléig, nehogy lekapja a szél. Végiglármáznak nehány községen, libák, kutyák és gyerekek nagy sivalkodással vesznek tudomást róluk. Beszélgetnek. Mindegyik a maga élményeiről, Rápolthy a Rókiról és a vadrucákról, Halász Árpád a dobtengelyről, a gabonaárakról, a termésről. Nyomorúság - mondja -, az egész élet nyomorúság, és Rápolthy Jenő nem cáfolja meg, neki nincs egyéb véleménye. Bazil mérnöknek húszezer lej fizetése van a gáznál - meséli Árpád és számítani kezdi, hogy neki mennyi lehet. Ötszáz lejt állapít meg, de talán néha még annyi sincs. Rápolthynak eszébe jut, hogy az anyjától még mindig nem kért pénzt. Könnyű a mérnöknek.
Szamosújvár előtt rossz az út, döcög, méltatlankodik az öreg masina, de azért mégis beérkeznek. Rápolthy a főtéren leszáll - a kávéháznál találkozunk - kiáltja a gép után, Árpád visszabólint és a gorombán kövezett utcán csörömpölve tovább zakatol.
Rápolthy Jenő megáll az utcasarkon és nagyot lélekzik. Szélesen engedi beözönleni a levegőt a tüdejébe, városi levegő, ha kisvárosi is. Felnéz a nagy örmény templomra, frissnek és fiatalnak érzi magát. Lassú, sétáló léptekkel indul el a kávéház során, nők jönnek szembe a délutáni napsütésben, piros arcú, csillogó szemű, olcsó ruhájú kisvárosi nők. Mindegyiknek a szemébe néz, azok visszanéznek rá és mosolyognak. Lassú lépésekkel megy a Vízutca sarkáig, nehány másodpercig megáll, aztán benéz az Erzsébet-parkba. Emberek sétálnak ott is, kettesével és hármasával, néha hangosan nevetnek. Megirigyli a nevetésüket, valami kis magányosságot érez, valahogy egy gém jut az eszébe, amint ott áll a tocsogó egyik zsombékján, hódák, récék és sárszalonkák lármás seregében, szótlanul, mozdulatlanul, egyedül. Ilyen gém vagyok én is - gondolja és elmosolyodik ezen a hasonlaton. Ez a magányos érzés nem szokatlan, sohasem érezte másképpen magát. Így volt gyerekkorában is. A nővérei sokkal idősebbek voltak, az anyja nem törődött vele, barátja nem volt. Apja néha leereszkedett hozzája, játszott vele, a tréfákban barátok voltak, de komoly dolognál úgy álltak szemben egymással, mint két idegen. Ahogy elgondolkozva rója az utcát, érzi, hogy ez volt a baj. Az apja őt valami játékszerfélének könyvelhette el vagyontárgyai között, akit elővett, ha jókedvű volt, és ellökött, amikor untatta már, vagy amikor komolyabb gondolatai voltak. Mihelyt kamaszkorba nőtt, nem törődtek vele. Külön lakott, a ház egy félreeső sarkában, ott is étkezett és senki sem tartotta számon, hogy rendben van-e a ruhája, rendben vannak-e a gondolatai, mire
vágyik, mi égeti a lelkét, miért sír és miért kacag. Kacagni ugyan ritkán kacagott, ezért még jobban meggyűlölték otthon, unták, azt mondták, mord gyerek, utálatos kamaszkorban van. Utálatos kamaszkor, igaz, akkor kellett volna mellette legyenek, akkor kellett volna a jó szó, a komoly szó és a komoly beszéd. Az apja hetenként egyszer leszidta, és ezt nevelésnek nevezte a maga egyéni szótára szerint. Az életről úgy beszélt, mint valami borzalmas felelősségről, és most jut eszébe Rápolthy Jenőnek, ott a szamosújvári utcán, hogy a valóságban öreg Rápolthy Tamás vajmi keveset tudott erről a felelősségről. Azért volt olyan magányos mindig, és ezért lett belőle ilyen magányos gém a zsombék tetején. Megszokta hallgatni. És az emberek nem szeretik, ha valami közöttük hallgat.
Éppen a sarkon van, előtte a kávéház nyitott ajtaja. Belép, nem is gondol oda, a mozdulat megszokott, szinte tudatalatti. A kávéház tele van emberekkel, kereskedőkkel, kupecek, taxisofőrök állnak vagy ülnek vegyesen a nehéz dohányfüstben, kalappal a fejükön. Félnapokon keresztül ácsorognak ott, anélkül, hogy valaki is megkérdezné tőlük a kávéház emberei közül, hogy vajon mit akarnak. A feltett kalap titkos felségjoga védi ezeket minden pincéri atrocitással szemben. Csak a levett kalap kötelez. A levett kalap azt jelenti, hogy az illető nem tartozik a sofőrök, kereskedők és szenzálok kiváltságos társadalmába, azt jelenti, hogy az illető idegen, aki azért jött be, mert szüksége van valamire. Mivel pedig Rápolthy Jenő levette a kalapját, mielőtt belépett volna, megszokott, ösztönös mozdulattal, a pincér egyszerre mellette terem.
- Alázatos szolgája, méltóságos úr!
A kalapos társadalom felfigyel, pillanatra elhallgat a beszéd zsibongása, mindenki megnézi a jövevényt. Egyesek csendesen megemelik a kalapjukat, aztán mint óriási hullám, újra összecsap a fejük felett a félbeszakított mondatok, szavak, kiabálások zavaros áradata.
Rápolthy Jenő elmerül ebben az áradatban, a pincér még mindig ott áll előtte.
- Egy konyakot - mondja nyugodt hanglejtéssel és leül egy üres asztalhoz. Csak akkor jut eszébe, hogy nincsen pénze. Kicsit megdöbben, aztán forró vérhullám fut át a fején. Eszébe jut, hogy régen se volt pénze soha. Az apja soha nem adott, amikor valahova városra ment nagyobb gimnazista korában, pedig a többi fiúk kaptak az apjuktól, egy kis színházra, egy kis nőre, egy kis görbe napra valót.
Egy hajtásra lenyeli az elébe helyezett italt.
- Még egyet? - néz rá várakozva a pincér.
- Jó - mondja lomha nemtörődömséggel és úgy érzi, hogy most már igazán mindegy. Szégyellné azt mondani, hogy nem, mint ahogy nyolcadikos korában szégyellte megmondani a fiúknak, hogy nincs pénze velük menni éjszaka. Neki, a gazdag Rápolthy Tamás báró fiának. Inkább azt hazudta, hogy nincs kedve és ezért kinevették. De még mindig jobb volt, mintha a másikért sajnálták volna.
Mikor Halász Árpád egy óra múlva fáradtan, porosan és piszkosan belép az üvegajtón, már vörös erek szaladják tele a szeme fehérjét és finom, keskeny feje tétován imbolyog a nyakán.
- Na, elvégezted a dolgodat? Akkor talán mehetünk is.
Halász Árpád természetesnek tartja, hogy neki is dolga volt, azért kérdezi, hogy elvégezte-e. Nem tudná megérteni, hogy valakinek kedve legyen bejönni Szamosújvárra anélkül, hogy dolga akadt volna.
- El... elvégeztem... - dadogja bambán és bizonytalan mozdulatot tesz a kezével - elvégeztem... - magyarázólag teszi hozzá - tudod... Árpád... azért nem haragszom... az apámra... jó ember volt... én tudom...
Árpád csodálkozik, de már sejti, hogy hol van a hiba és menni szeretne szaporán.
- Fizetni - kiáltja a pincér felé és lassan az ajtónak indul.
A hosszú ember esetlen segélykéréssel nyúl utána.
- Te... te... kérlek... kérlek szépen, fizesd ki... a cekkemet ... nincs... nincs nálam pénz... - otthon maradt... a... a... a tárcám... otthon maradt...
Árpád gyorsan a tárcája után nyúl, hogyne, hiszen természetes, az ember otthon nem hord pénzt magával. Csak a szeme merevedik meg, amikor a pincér eléje teszi a számlát.
- Tizenkilenc konyak - mondja szinte mentegetőzve, amikor meglátja Halász Árpád elképedt arcát.
Tántorogva megy ki. A nap már lenyugvóban van, hűvös kezű szellő borzolgatja a homlokát, jólesik a dohányfüst után, elkergeti a szeme elé rakódott ködöt. Felnéz a templomra és elmosolyodik. A Kálvin téri templom jut az eszébe.
 
 
0 komment , kategória:  Novellák  
Tallóztam
  2015-01-31 22:44:34, szombat
 
 
Igazi értéked nem a vagyonod,
sem állás, végzettség vagy eredet,
mert ezek elfolynak ujjaid között...
Egyetlen értéked a jellemed!

Igazi hatalmad nem a nyers erő,
sem diplomád, sem éles szellemed!
Mert csak akkor vagy erős és hatalmas,
ha minden hatalmad - a jellemed!

Meglásd: egykor mindent itt hagysz a földön,
mint hamis, értéktelen szemetet,
mert Istent nem érdekli semmi más,
mint hogy e földön milyen volt a jellemed!

Moldován Vilmos 
 
0 komment , kategória:  Vers  
Senkinek sincs joga
  2015-01-31 22:40:52, szombat
 
  Minden gyerek egy csoda. Senkinek sincs joga CSŐDnek nevezni!

Ha azt szeretnéd, hogy a gyereknek megerősödjön az önbizalma, kérlek, ne alázd meg őt, ne nevezd tudatlannak, butának, ügyetlennek, ne hasonlítgasd össze a kárára másokkal. Inkább azt mondd el neki, hogy az ő korában te is ugyanígy küszködtél azokkal a dolgokkal, amikkel ő, állj mellé, erősítsd meg abban, amiben jó! A modern pszichológia és pedagógia üzenete, hogy sugározz bizalmat! Nézz a gyerek szemébe, és mondd neki azt: tudom, hogy te ezt meg fogod tudni csinálni! Tudom, hogy képes vagy rá! Van fogalmad róla, micsoda varázsmondat ez?

Prof. Dr. Bagdy Emőke: Utak önmagunkhoz
 
 
0 komment , kategória:  Okos dolgok  
Az igazi szeretet feldúlhatja a világ rendjét...
  2015-01-31 22:29:17, szombat
 
  Ildikó Csilla Domak

Rendszerint van egy, akit igazán szeretünk.
Aki a legkedvesebb.
Lelkünkhöz közelálló.
Olyan titok ez, melyet nem szabad bolygatni.
A szeretet mélyebben van.
Tudatnál, akaratnál, vágynál, képzeletnél, társadalmi elvárásnál mélyebben.
A szeretet nem kötelesség, nem feladat.
Nem józan ésszel, akarattal, kényszerrel előidézhető állapot.
A szeretet: a szabadság jegyében áll.
Senki sem mondhatja meg, kit szeressek, kit ne szeressek, még én sem utasíthatom magamat, mert ez jóval magasabb szinten dől el, mint ahova akaratunk fölér - ez a lelkünknek olyan helyén dől el, olyan magas, a földi élet légkörén túli szférájában, ahol már sem a társadalom, sem a szokások, az elvárások, a félelmek, az érdekek, de még a lelkiismeret sem szólhat bele semmibe.
A lélek itt már szabadon szárnyal, azzal és oda, akivel és ahová akar.
Úgy hívják: szabadság.
Nincs benne kell és muszáj és az enyém és a tiéd. Nincs benne színjáték.

Nincs hazugság.
Nincs idő sem - mert ahogy egy életet leélhetek valakivel és nem szeretem - s egyetlenegyszer találkozok valakivel és szeretem.
Az igazi szeretet feldúlhatja a világ rendjét...
 
 
0 komment , kategória:  Különlegességek.  
Elhagyott, gyerekkel a hasamban
  2015-01-31 21:39:46, szombat
 
  Elhagyott, gyerekkel a hasamban

Zolival már másfél éve találkozgattunk, amikor teherbe estem. Nem így terveztük, szó sem volt családalapításról, de azt hittem, örülni fog a hírnek.

Reméltem, hogy végre révbe értem, együtt révbe értünk. Sokszor mondta, hogy szeretne (majd) családot, és nem is a túl távoli jövőben. Nekem úgy tűnt, hogy jól megvagyunk, habár nem költöztünk össze, és elég lazán randevúztunk. Ezt én annak tudtam be, hogy más városban dolgozunk, és csak a hétvégéket tudtuk együtt tölteni. Álmomban sem gondoltam, hogy ő közben egy másik lánynak is csapja a szelet. Ha tudom, azonnal elhagyom.

Amikor megtudtam, hogy gyereket várok, kocsiba pattantam, és meglátogattam. Mikor meglátott - a munkahelyén kerestem meg - zavarba jött, és elrángatott az irodából. Nem valami nagyszerű helyszín: egy közeli cukrászdában mondtam el neki a nagy újdonságot. Nagyon meglepődött, hebegett-habogott, és azt mondta, hogy örül. De nem látszott túlságosan boldognak, inkább zavartnak tűnt, nem is kicsit. De egy szóval se mondta, hogy ne tartsuk meg a babát. Utólag azt magyarázta, hogy nem merte mondani, pedig ezt szerette volna.

Teltek a hetek, és én boldogan vártam a kicsit, Zoli viszont egyre hűvösebben viselkedett velem. Amikor firtattam ennek okát, azt mondta, nem szereti, ha belekényszerítik egy helyzetbe. És még nincs is felkészülve arra, hogy megállapodjon az élete. Sőt abban sem biztos, hogy én vagyok az igazi. Sírva hallgattam, de nem kegyelmezett. Pár nap múlva közölte, hogy vége, akkor is, ha megszülöm a gyereket. Mondtam neki, hogy már nem lehet mit tenni, és különben sem vagyok képes véget vetni egy ember életének, csak mert az apja nem vállalja föl.

Támogatni fog anyagilag, azt mondta, és hogy nevére veszi a kicsit, mert ,,van neki felelősségérzete" - de ennél többet ne várjak tőle. Szakítottunk. Majdnem belehaltam. Nemsokára szülni fogok, és ő már egy másik nővel él. Aki nem terhes, de őt mégis eljegyezte. Hát van ennek az embernek szíve?!
 
 
0 komment , kategória:  Életképek  
Tallóztam
  2015-01-31 20:54:41, szombat
 
 
"Titkot rejt a csend! A legédesebb hang a csend hangja. Ez a lélek dala.
Ha inkább a világ zajának hiszel, mint a lélek csendjének, elvesztél."....

Neale Donald Walsc

 
 
0 komment , kategória:  Idézetek  
Szódabikarbónás sampon.
  2015-01-31 19:53:19, szombat
 
  Szódabikarbónás sampon. Mindössze 3 olyan természetes összetevőből készíthetsz sampont pillanatok alatt, mely minden...

Emlékszel a régi tojássamponra? Még mindig emlékszem az illatára. .. Azt tehát mindenki tudja, hogy a tojás táplálja a hajat. A tojáshoz kevert citromlé és a szódabikarbóna tökéletesen oldja a zsírt a hajról és a fejbőrről, az illóolaj - ápoló és antibakteriális hatásán kívül - elveszi a tojás szagát.
Minden hajtípusnak megfelelő sampont készíthetsz, mely teljesen természetes, vegyszer-, adalék-, és SLS-mentes, használatát a hajkoronád fogja meghálálni.

Mivel - gondolom -Te is egészségtudatos vagy, ezért ez a néhány összetevő biztosan nálad is mindig megtalálható a konyhában:

1 db tojás
fél citrom leve
fél kiskanál szódabikarbóna
természetes illóolaj (elhagyható)
- hosszú haj esetében ezt az adagot duplázd meg
Így készítsd el:

A tojást válaszd szét és a sárgájával jól keverd el a citromlevet, cseppents bele 2-3 csepp illóolajat. A tojás fehérjét jól verd fel majd add a tojássárgás elegyhez, végül keverd hozzá a szódabikarbónát is. Keményebb állagú habot kapsz, amit könnyen fel lehet vinni a hajra. Alaposan dörzsöld át vele a fejbőröd és a hajad, majd ugyanilyen alapossággal öblítsd le. Mivel ez egy tápláló sampon, ezért a használata után nem szükséges sem balzsamot, sem öblítőt használnod.
Milyen illóolajat használj?

Érzékeny, gyulladásra hajlamos fejbőr esetén: levendula és / vagy citromfű illóolajat
Normál hajra: kamilla, levendula, kakukkfű,,yang-ylang vagy ezek bármilyen kombinációjú keveréke
Száraz, törékeny hajra: cédrus, kamilla, orvosi zsálya, levendula, rozmaring vagy ezek bármilyen kombinációjú keveréke
Zsíros hajra: bergamott, cédrus, orvosi zsálya, levendula, citrom, pacsuli, fenyő, rozmaring, teafa, kakukkfű, ylang-ylang vagy ezek bármilyen kombinációjú keveréke
Korpásodás ellen: cédrus, orvosi zsálya, citrom, pacsuli, fenyő, rozmaring, teafa vagy ezek bármilyen kombinációjú keveréke
Hajhullás megelőzésére: cédrus, orvosi zsálya, rozmaring, ylang-ylang vagy ezek bármilyen kombinációjú keveréke
Hajmosáskor a kiválasztott keverékből rövid haj esetén 5-8 cseppet, hosszú haj esetén pedig 10-15 cseppet adagolj!
Az így elkészített sampon, minden hajtípusra alkalmazható!
Hajad egészségessé, fényessé és könnyen fésülhetővé válik!

forrás:biowellnatura.hu
 
 
0 komment , kategória:  Okos dolgok  
Almás karamellás torta
  2015-01-31 19:49:27, szombat
 
 
Almás karamellás torta

Küldte: Rumanne Nagy Szilvia

Hozzávalók:
Karamell:

200 g kristálycukor
75 g vaj
125 ml tejszín

Tészta:

160 g háztartási keksz
80 g vaj

Almás töltelék:

400 g alma (kockára vágva)
300 ml víz
100 g kristálycukor
1 csomag fahéjas cukor
1 k citromlé
1 csomag vaníliás pudingpor

Krémsajtos töltelék:

200 g krémsajt
250 ml tejszín
2 k porcukor
100 ml víz
20 g zselatinpor
dió

Elkészítése:

A karamellszósz: a cukrot felolvasztjuk és hozzákeverjük a vajat. Állandó keverés mellett felolvasztjuk és hozzáadjuk a tejszínt. Felforraljuk és hagyjuk alaposan kihűlni.

A tészta: a háztartási kekszet jó alaposan összetörjük, majd a felolvasztott vajjal összedolgozzuk. Egy 22 cm átmérőjű tortaformát kibélelünk fóliával és a kekszes masszát alaposan lenyomkodjuk a forma aljára. Leöntjük a karamellszósz 2/3-ával és hűtőbe rakjuk.

Az almatöltelék: a megtisztított és kockákra vágott almát a 3 dl vízben megfőzzük a citromlével és a cukrokkal együtt. A pudingport kevés vízben simára keverjük, majd ráöntjük az almára és folytonos keverés mellett kb 1 percig főzzük, hogy sűrű legyen. Még forrón ráöntjük a kekszes alapra és hagyjuk alaposan kihűlni.

A krémsajtos töltelék: a tejszínt felverjük a cukorral és hozzákeverjük a krémsajtot. A 100 ml fmeleg, de nem forralt vízben feloldott zselatint összekeverjük a krémsajttal és az almatöltelékre öntjük.

Legalább 5 órán át hűtjük. A torta tetejét megszórjuk apróra vágott dióval és lecsorgatjuk a maradék karamellszósszal.

Elkészíthető karamell helyett csokiöntettel, amit 100 g csokoládépasztillából és 1 k olajból készítünk vízgőz felett.
 
 
0 komment , kategória:  Édes sütemények.  
Krumplis-vajas pogácsa
  2015-01-31 19:46:05, szombat
 
  Krumplis-vajas pogácsa
Helénától

Rengeteg receptet kipróbáltam, gondoltam, hogy hátha találok még ettől is finomabb krumplis pogácsát, de mindig visszatértem ehhez a Joli néni receptjéhez. Másnap is finom, puha a pogácsa, volt, hogy nem hajtogattam, hanem a vajat beledolgoztam, így kevesebb vajat tettem bele, 25 dkg-ot, viszont így nem lett leveles, de így is nagyon finom volt!
hozzávalók / 4 adag

80 dkg finomliszt
1 db tojás
1 k só
5 dkg friss élesztő
1 dl napraforgó olaj
30 dkg burgonya (főtt)
25 dkg vaj
3 dl tej (szükség szerint)
1 teáskanál cukor
1 db tojás (a kenéshez)

elkészítés

Kevés langyos tejben felfuttatjuk az élesztőt pici cukorral és 1 k lisztet szórunk a tetejére.
Megpucoljuk a főtt krumplit.
A krumpli és a vaj kivételével kelt tésztát készítünk.
Kelesztjük, majd szétnyújtjuk, ráreszeljük a hideg vajat és a krumplit.
Felcsavarjuk, majd félbehajtjuk, kicsit ellapítjuk, és megint kelesztjük.
A hajtogatást még 2x megismételjük 15-20 percenként.
30 percet kelesztjük, elnyújtjuk, kiszaggatjuk.
Tetejét megkenjük tojással
Megint kelesztjük, és előmelegített sütőben megsütjük.
 
 
0 komment , kategória:  Kalácsok  
Figyelem! Változások az egészségügyben
  2015-01-31 19:39:30, szombat
 
  Figyelem! Változások az egészségügyben

Egyszerűsödött a táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj... és további változásokkal is számolhatunk

Megnéztük, mi változott január 1-jétől, mire számítsanak a kismamák, az orvoshoz járók, mit takar az új CSED elnevezés. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért Felelős Államtitkársága válaszolt a kérdéseinkre, illetve a Magyar Közlönyből, valamint az OEP és az ÁNTSZ közleményeiből szemezgettünk.

Egészségügyi szolgáltatási járulék

Az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 6930 forint lett (naponta 231 forint). Az adóhatóság kérelemre, visszamenőleges hatállyal törli a külföldön élő magánszemélyek egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettségét, ha hitelt érdemlően igazolják (a tartózkodást, illetve az egészségbiztosítási jogviszonyt igazoló okirattal), hogy huzamos ideje, életvitelszerűen Magyarország területén kívül tartózkodnak, az ottani egészségbiztosítási rendszer hatálya alatt állnak.

Változott a TAJ-szám igénylése!

TAJ-számot nemcsak belföldi személy, hanem biztosított személy, tehát belföldi és külföldi egyaránt igényelheti az ország bármely egészségbiztosítási szakigazgatási szervénél - olvasható a Magyar Közlönyben.

Megszűnt a különbség

A nem rendszeres jövedelmek (jutalom, prémium stb.) a rendszeres jövedelemmel azonos módon, teljes összegben az ellátás meghatározásának alapjául szolgálnak. Így a táppénzt az adóbevallásban szereplő jövedelem után számítják ki.

Kismamáknak fontos információ!

A terhességi-gyermekágyi segély megnevezése január 1-jétől megváltozott. A 2014. december 31-ét követően született gyermekek esetében már csecsemőgondozási díjat állapítanak meg. A csecsemőgondozási díj (CSED) ugyanazon személyeknek, ugyanolyan jogosultsági feltételek mellett jár, mint korábban a terhességi-gyermekágyi segély.
Tudtad? Utazási költségtérítés jár annak a kismamának, aki a koraszülött intézményben ápolt gyermekéhez utazik annak érdekében, hogy gyermekét anyatejjel táplálja. Az igénybevétel feltételeiről a biztosítottat a háziorvos vagy a házi gyermekorvos tájékoztatja.

Bővebben: OEP

Gyed: változás a számításokban

A diplomás gyedre való jogosultsági feltételek között szerepel, hogy az igénylőnek legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal kell rendelkeznie. A két aktív félév eddig 300 naptári napi hallgatói jogviszonyban volt meghatározva, ez január 1-jétől összesen 260 naptári napra csökkent.

Figyelj, hol dohányzol, mert megbüntetnek

A buszmegállókban, vasútállomásokon és pályaudvarokon találkoznak a legtöbbször tilosban dohányzókkal a közegészségügyi felügyelők. Az ÁNTSZ adatai alapján: tavaly több mint 27 ezer helyszínt ellenőriztek, bírságot 120 esetben, több mint 3 millió forint értékben szabtak ki. A legmagasabb bírság az eddig beérkezett adatok szerint 250 ezer forint volt, amit egy egészségügyi intézmény dolgozójának kellett befizetnie. Miután a legtöbb probléma a közlekedési eszközök megállóiban, az állomásokon tapasztalható, az ÁNTSZ idén kiemelt munkatervi feladatként határozta meg ezek ellenőrzését.
 
 
0 komment , kategória:  Hazai hírek.  
     1/40 oldal   Bejegyzések száma: 392 
2014.12 2015. Január 2015.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 392 db bejegyzés
e év: 3169 db bejegyzés
Összes: 40887 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 650
  • e Hét: 4630
  • e Hónap: 15313
  • e Év: 1537332
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.