Regisztráció  Belépés
joli60.blog.xfree.hu
Eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust. Eldőlt a szívemben, hogy követem Őt. Eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust. Nincs vissza út, nincs vissza út. Ha ninc... Pecznyik Jolán
1960.02.28
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 33 
Két hon vár bennünket.
  2015-10-30 10:52:07, péntek
 
  Két hon vár bennünket.

Bűnbeesés óta, tart a háború,
gondolhatjuk: Isten, milyen szomorú.
Elégedetlenek, lázadók vagyunk,
mindig szebbet, jobbat, többet akarunk.
Szíveinket önzés, becsvágy tölti be,
kívánsággal teljes, mindnyájunk szíve.
Szerezni, gyűjteni, amit csak lehet,
földi dicsőséget, rangot, hírnevet.
Miért irigyeljük, kinek többje van,
nem elég, ha nem kell élnünk hontalan?
Van hazánk, otthonunk, napi kenyerünk,
a Kegyelmes Isten, törődik velünk.
Nem mindenki gazdag, sok a nincstelen,
nincsen istenáldás, hamis kincseken.
Múlandó javakért, mégis vér folyik,
pedig mindent itt hagy, ki sírba rogyik.
Sátán hazugsága, mindenkit elér,
testi halálukkal, létünk véget ér.
Isten élő szava, napfényként ragyog,
higgyetek szavának: népek, magyarok!
Ő nem ígért földi létet, végtelent,
testünk porrá válik majd, a sírba lent.
Ám lelkünket halál, nem érintheti,
mivel örök: ezért, nem árthat neki!
Lelkünk számára csak, két hon létezik,
de nem mindegy: melyik honba érkezik.
Egyik hon a hívők, csodás fényhona,
másikban: hitetlen, fényt nem lát soha.

Pecznyík Pál Celldömölk 2015. X. 26.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Két életút!
  2015-10-30 10:51:19, péntek
 
  Két életút

Két életút egymás mellett,
széles és a keskeny út,
keskeny úton fényt lát a szem,
szélesen: felhőt, borút.
Legtöbb ember el sem hiszi,
mind a két út, végtelen,
folytatását, halál előtt
nem látja meg, senki sem.
Széles útról, keskeny útra
lépjetek át, emberek!
Széles úton, kárhozatban
köthet ki, a lelketek.
Széles úton vígan vonul,
ki a láthatókba hisz,
mert látja, hogy minden ember
útja, temetőbe visz.
Arra ő még nem is gondol,
temető nem véghatár.
Közeledik a megígért
feltámadás, napja már!
Holtunk után, mind a két út,
végtelenben tűnik el,
hívő nép a keskeny úton,
új hon felé menetel.
Jaj, annak: ki holta előtt,
keskeny útra nem tör át,
kárhozatban haját tépve,
vádolja majd, önmagát.
Hiszen kapott elég időt,
nem bánt vele eszesen,
így a megváltottak honát,
nem látja meg, sohasem.

Pecznyík Pál
Celldömölk
2015. X. 28.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Hívőelődeink követése hit által
  2015-10-30 10:50:24, péntek
 
  Hívőelődeink követése hit által: Zsidók. 13, 7.

Kedves Keresztyén testvéreim. A Bibliában: a Zsidókhoz írt levél, 13-ik fejezetében a 7-ik versben van feljegyezve, legújabb bizonyságtételem címe: ,,Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket" Szomorú a szívem amiatt, hogy a ma élő keresztyénségünk lelki élete, egyre felszínesebbé válik. Életére egyre nagyobb hatást gyakorol, a világi örömöket, testi gyönyöröket kínáló események, egyre erősebb, csábító vonzása. Ennek a csábító vonzásnak pedig, nagyon nehéz ellent állni. Nem csak a világi, a keresztyén ember életének is, vannak határai. Melyeket nem léphet át anélkül, hogy lelki életén, ne esne sérelem. A Rádió, Televízió, a médiák, csábító módon hirdetik, a különböző fesztiválokat, hagyományőrző műsorokat, kiváló életű világi és keresztyén személyekről szóló, megemlékező ünnepségeket, rendezvényeket. És ezek az ünnepi rendezvények, mindig sok keresztyén embert is vonzanak. Keresztyénvonalon is vannak kimagasló életű, hívő emberek, hithősök, akikre az utókor embere, mindenkor mély tisztelettel nézhet fel és emlékezhet rájuk. azonban, mit ér a megemlékezés, hitük követése nélkül? Semmit! Miért? Azért, mert, a megemlékezésben, csak emlékezünk, lelki hithőseinkre, mártírjainkra, de nem követjük hitüket. Pedig a Biblia, világosan írja: ,,Kövessétek hitüket" Keresztyén életünkben, nem történik semmi változás. A vallásos keresztyén ember, megelégszik azzal, hogy meg van keresztelve, jár templomba, imádkozik, olvas bibliát, adakozik, részt vesz a gyülekezeti munkában, és azt gondolja: mind ez, elég ahhoz, hogy üdvösségre, örök életre jusson. Arra pedig nem is gondol, hogy a bűn miatt, elpártolt Istentől, ezért, lelki értelemben halott, Isten számára. Nos, ebből a lelki halálból, melybe beleszülettünk, kell feltámadnunk, lelki életre! Visszatérnünk Istenhez, akitől még Édenben elpártoltunk. Azonban, ez az ó emberi élet, annyira vérünkké vált, hogy azzal szakítanunk, nagyon nehéz. A megtéretlen ember pedig, körmeszakadtáig ragaszkodik, ahhoz a megszokott ó emberi élethez, melyet szüleitől örökölt. Sajnos, a keresztyén ember is, a világiakhoz hasonlóan, törekedik jó előmenetelre, jobb pozícióra, magasabb állásra, nagyobb fizetésre. Azonban ez, nem keresztyéni vonás, hanem nagyon is világi. Világi ember, mindig a földi dicsőség útján halad, hogy minél ismertebb, minél híresebb legyen. Ezzel szemben, a hívő ember, az alázat útján halad lefelé, ha kell, vállalva a krisztusért való megaláztatást és szenvedést is. Hívő elődeinkkel kapcsolatban, már említettem: nem elég, csak figyelnünk életük végére, hanem követnünk is kellene hitüket! Szomorú azonban, hogy az utóbbi, a fontosabb, mindig elmarad. Az ünneplők: meg elégednek azzal, hogy ünnepélyesen gondolnak rájuk, példaképüknek tartják őket. De a legfontosabbat, hitük követését, nem gyakorolják. Pedig a bibliában, nem csak az van feljegyezve róluk, hogy figyeljünk életük végére, hanem az is, hogy ,,kövessük hitüket" Ámde ez a hűséges követés, legtöbbször, súlyos áldozattal is jár! Elhunyt híres keresztyén elődeink, mártírjaink, nem csak követték Urukat, Jézust, hanem bizonyságot is tettek róla, és ha emiatt: üldöztetésben, vagy szenvedésben volt részük, gyáván, nem tagadták meg, drága Urukat, aki ártatlan élete feláldozása által, hozta ki őket, a sátán rabszolgaságából, az örökélet, boldog szabadságára! Ők pedig, ingyen, kegyelemből kapott szabadságukért, hálából: készek voltak, még életüket is odaáldozni, Krisztusért! Azonban a róluk való emlékezés, semmit nem segít rajtunk, emlékezőkön, ha nem követjük hithőseink hitét! De ez a hűséges követés, sokszor megaláztatással, áldozat vállalással is jár. Erre azonban a meg nem tért keresztyén ember, egyszerűen képtelen. Élete, gondolatvilága, annyira röghöz kötött, hogy abból, a maga erejéből, képtelen megválni. Keresztyén emberek tömegei vesznek részt, elhunyt kiemelkedő hívő, vezető emberekről szóló, ünnepi megemlékezéseken. Sajnos, azonban, ennél nem jutnak tovább. Hiányzik szívükből a fontosabb, az ő rendíthetetlen hitük, követése! De a lelki értelemben halott keresztyén ember, fel sem tudja fogni, milyen nagy különbség van, a hívő és a nem hívő ember között. A hívő embernek nem csak az élete, hanem a gondolatvilága is, teljesen megváltozik. Az Úr Jézusban való hit által, a lelki halálból, új lelki életre támad fel! És Istennel, a bűn miatt megszakadt kapcsolata, ismét helyre áll, rendeződik. Lelki vonatkozásban, ismét visszatér Istenhez, megnyílnak bűn miatt megvakult lelki szemei, lelke: egyre jobban vágyódik, az élő Istennel való, bensőséges kapcsolatra, már nemesik nehezére, imádkozni, Bibliát olvasni, lelki közösségben részt venni. Többé már nem vágyik, bűnök elkövetésére, sokkal inkább irtózik, azok elkövetésétől. A világi élet csábító vonzásai, elmaradnak, életében. Azonban a keresztyén ember is, mint a világiak, benne él ebben a pusztulásra ítélt, megromlott életű, világban. Ezért, hite kezeivel, erősen kel kapaszkodnia, Jézus Krisztusba, hogy lelki életén, meg törjenek, a látható és láthatatlan ellenség, folytonos kísértései, támadásai, melyek Istentől akarják elszakítani őt. Ebben a szerény bizonyságtételben is, főleg, drága veszendő lelkek megmentéséről van szó. Isten dicsőséges országába való bemenetel azonban, sohasem kényszer, hanem midig, drága lehetőség, minden mennybe vágyódó ember számára. Nos, ezzel kapcsolatban mondotta Jézus, Nikodémusnak, de nekünk is: ,,Ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát" Mégis, a legtöbb keresztyénember, szeretné megkerülni a megtérést, újjászületést. Nem hajlandó felcserélni régi romlott életét, az új bűntelen, romolhatatlan élettel. Azt hiszi, hogy a maga által elképzelt felszínes kegyességi élet, elégséges, az üdvösséghez. Ez azonban csak meddő kísérlet, és emberi erőlködés. Ezért, mérhetetlenül fontos volna, az óhajtva várt, lelki ébredés! A keresztyén élet, minden területén! De amíg a Szentlélek, mindeneken áttörő ereje és hatalma, nem hatja át, az igehirdetéseket, addig: alig - alig lesz látható, gyülekezeteinkben, egy - egy drága lélek megtérése, újjászületése! Mivel ezt, csak a szentlélek Isten végezheti el, egyedül! Ebben: minden emberi erőfeszítés, akarás, teljesen ki van zárva. Elhunyt hívő keresztyén hőseink, akik saját életüknél is jobban szerették Jézust, és életük feláldozásával pecsételték meg, Megváltó Uruk, hűséges követését. Az ő példás életük, bárcsak minket is, serkentene, az ő rendíthetetlen hitük, hűséges követésére. Ne állnánk meg, a róluk való ünnepi megemlékezésnél. És ha az ő hitük követése miatt, próbákat, szenvedéseket, és üldöztetéseket, kellene is elviselnünk, még azokat is, zokszó nélkül vállalnánk. Hiszen, ezek a szenvedések, üldöztetések mind, ideig valók. És eltörpülnek, amellett a dicsőséges mennyei örökség mellett, melyet Isten ígért, az ő megváltottai számára. Magam is már, a földi vándorút végéhez közeledve, egyre jobban várom, a megígért, mennyei behívót! ,,Jöjjetek, Isten megváltottai" Ez a mennyei hívás, mindenhívő ember felé elhangzik, hol korábban, hol későbben. Boldogok: akik hűségesen várnak rá.

Írta: Pecznyík Pál 2015-ben.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Áhitatai  
Hazafelé II.
  2015-10-30 10:49:29, péntek
 
  Hazafelé... II.

Hazafelé tart a vándor,
keskeny úton, harcon át,
nem sajnálja hátrahagyni,
könnytől ázott bús honát.
Hamvas arcán barázdákat
vont a bánat, szenvedés,
sosem tudta: mit hozhat rá,
újabb napra ébredés.
Örök lelkét, a bölcs Isten,
próbás földre tette le,
tízévesen, pásztorfiú,
jászolágy a fekhelye.
Fiatalon átélhette,
a második háborút,
kegyelemből, keskeny útra
változott, a széles út.
Jézus lépett életébe,
úton, már Vele vonul,
hívő hitvest adott mellé,
életharcban, támaszul.
Családi fészekbe adott
Isten, két lány gyermeket,
Hitvese egy nap, mennybe tért,
itt hagyta az özvegyet.
Út végéhez közeledve,
lelki szeme: célra néz,
itt hagyja, viharvert sátrát,
vár rá csodás, égi rész.
Vágya: nemsoká teljesül,
meglátja szebb, új honát,
s feltámadva: dicső testben,
imádhatja Szent Urát.

Pecznyík Pál
Celldömölk, 2015. X. 28.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Hatezredik vers
  2015-10-30 10:48:35, péntek
 
  Hatezredik vers

Népek Ura, magyar földre
tette lelkem, testemet,
letehetem népem elé,
hatezredik versemet.
Minden versért imádságban
szállt hálám, az Úr felé,
így - mint az Ő ajándékát -
tehetem, népem elé.
Versek által, minden magyart,
Isten, Szent honába hív,
bárcsak szíven találhatna
sok magyart: e drága hír!
Évtizedek vers - termése,
a hatezer versgyümölcs,
mindegyikben rejtett hívás:
öröklétet: mennybe tölts!
Higgy az Úrban! Magyar népem,
csodás célja van veled,
ámulatba ejtő fényes,
égi otthont add neked.
Bálványoktól szabadulva,
élő Istened, imád,
s meglátod majd: áldásai
sokaságát, hinti rád.
Atyám, Néked köszönhetem,
hatezredik versemet,
bennük: Hozzád hívod népem,
s utolsóként, engemet.

Pecznyík Pál
Celldömölk
2015. X. 26.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Dávid és Góliát
  2015-10-30 10:47:39, péntek
 
  Dávid és Góliát

Dávid alázatos, bűnt beismerő,
nem magában bízó, máson segítő.
Mint hetedik gyermek, nyájat pásztorol,
vigyáz, mert nyáj körül, farkas kóborol.
Nem tudja: látja őt, Isten Szent szeme,
hiszen csodálatos célja van vele!
Ám királyi székhez, még hosszú az út,
át él sok eseményt, szépet, szomorút.
Halálra üldözi, Saul fegyvere,
seregével űzi, de nem bír vele.
Gilboa hegységén, Saul elesik,
Dávidot az üres trónra, emelik.

Erejét mutatja, büszke Góliát,
legyőzhetetlennek érzi ő magát.
Káromolja Istent, s népe seregét,
büszkén emlegeti, roppant erejét.
Mi őt legyőzhetné, nincs itt oly erő,
s lám, egy pásztorfiú, vele szembe jő.
Forog a parittya, repül már a kő,
homlokon találva, földre roskad ő.
Dávid odarohan, haraggal tele,
Góliáttal végez, saját fegyvere.

Számunkra példakép: Dávid, Góliát,
csatát vesztett, mivel elbízta magát.
Dávid tudott sírni, bűnei felett,
s a választott népnek, hű királya lett.
Mi is alázattal kérünk, Istenünk,
szeretet, alázat, töltse be szívünk.
Kevélyek lenézik ma is, Szent Fiad,
pedig bűnbánóknak, örök üdvöt ad!

Pecznyík Pál Celldömölk, 2015. X. 24.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
A büszke szív
  2015-10-30 10:46:41, péntek
 
  A büszke szív

Kőkemény a büszke szív,
gerjesztik önző vágyak.
Gyűlölet lángot hevít,
körötte sötét árnyak.

A nagy hazug vezérli,
ki volt hajdan fény fia.
Istent vágyott felérni,
s lett a gonoszság fia.

Ki embert bűnre csábít,
hamisság a fegyvere,
Csalárd szavakkal ámít,
hogy a rosszra rávegye.

Mint ordító oroszlán,
a világban körbejár.
Megtorpant a Golgotán,
látva Ég - Föld Krisztusát.

Kőszív helyett hússzívet,
Isten ad az embernek.
Ki Hozzá fordul híven,
Jézusban kegyelmet nyer.

Dicsőítsük Szent nevét
Hálaadó énekkel!
Általa a menekvés,
Isteni szeretettel.

SAchvalm Rózsa

(2015-10-27)

 
 
0 komment , kategória:  Schvalm Rózsa versei  
Lelkek Megváltója!
  2015-10-23 13:52:24, péntek
 
  Lelkek Megváltója!

Több mint kilenc évtizede,
kezdődött itt, az életem,
versben hangzó szolgálatnak
végéhez, már közeledem.
Hatvannyolc éve írtam le,
első alkalmi versemet,
hálából, Megváltóm iránt,
aki megváltott engemet.
Lelki versek írásával,
bízott meg, áldott Istenem,
lélekmentő szeretetét,
versek által, hirdethetem.
Földi létem alkonyán is,
születik vers, tollam nyomán,
legtöbb vers, Jézusra mutat,
Ki értünk halt, a Golgotán!
Fáj a szívem, mind azokért,
akik Jézus nélkül élnek,
mert vár rájuk, a rettenet,
ha Őhozzá, meg nem térnek.
Olvashatják a verseket,
levélben és interneten,
városban, falun és tanyán,
hova eljut vers - levelem.
Jézus, lelkek Megváltója,
vérén: megváltott engem is,
szívem vágya: Őt dicsérje
majdan, utolsó versem is.

Pecznyík Pál
Celldömölk
2015. X. 20.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Jöjj Jézushoz!
  2015-10-23 13:51:37, péntek
 
  Jöjj Jézushoz!

Jöjj Jézushoz drága lélek,
Ő régóta vár reád,
mindent látó szeme látja,
miként vonulsz földön át.
Add át Neki, bűnnel terhelt,
örömtelen életed,
szebb, új életet ad neked,
Ő lesz örökké veled!
Ne irigyeld azt: akinek,
náladnál jobb dolga van,
Megváltódnak életeddel,
csodálatos célja van!
Itt a földön, mi látható,
öröm, béke, elsuhan,
de Isten, hívő gyermeke,
ma is élhet boldogan.
Lehetsz te is, hű Atyádnak,
imádkozó gyermeke,
tárd eléje, üres kezed,
s ajándékkal lesz tele.
Földi léted rövid távú,
pár évtized, s vége van,
de ha lelked, már Jézusé,
Vele járhatsz, boldogan.
Csodálatos hon vár reád,
túl a csillagfénykörön,
megváltottak dicső arcán
tükröződik, szent öröm.

Pecznyík Pál
Celldömölk
2015. X.22.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
homokra épült ház!
  2015-10-23 13:50:54, péntek
 
  Homokra épült ház!

Gyermekkorom szép éveit,
vályogházban töltöttem el,
cseréptetős kicsi házunk,
szegénységünk rejtette el.
Heten éltünk földpadlójú,
szoba - konyhás kicsi házban,
télidőben leheletünk
töltötte be, mégse fáztam.
Szűkre szabott volt a szobánk,
így kényelem, nem volt benne,
szüleimre mázsás súlyként
borult, a szegénység terhe.
Évek szálltak viharszárnyon,
fájó szegénységünk felett,
egyik évben esőfelhő,
borította be, az eget.
Azt a hosszú esős tavaszt,
amíg élek, nem felejtem,
előbukkant a talajvíz,
víz állt, a szőlős kertekben.
Vályogházunk is romba dőlt,
átáztak a vályogfalak,
özvegy anyám, öt gyermekkel,
végleg, hajlék nélkül maradt.

Sok év múltán, lelki házam,
kősziklára építettem,
tépázta azt, sok nagy vihar,
még ma is áll, rendületlen.
Balga ember, ki homokra
építi fel, lelke házát,
életvihar romba dönti,
és majd sírva, vallja kárát.

Pecznyík Pál Celldömölk 2015. X. 22.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 33 
2015.09 2015. Október 2015.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 33 db bejegyzés
e év: 381 db bejegyzés
Összes: 4395 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 178
  • e Hét: 1013
  • e Hónap: 3224
  • e Év: 86388
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.