Regisztráció  Belépés
joli60.blog.xfree.hu
Eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust. Eldőlt a szívemben, hogy követem Őt. Eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust. Nincs vissza út, nincs vissza út. Ha ninc... Pecznyik Jolán
1960.02.28
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 16 
Új nyelv, Isten ajándéka!
  2015-02-27 15:00:13, péntek
 
  Új nyelv, Isten ajándéka!

Ősi bolygónkat betöltik,
a soknyelvű nemzetek,
Isten felé halleluját,
magyar nyelven zenghetek.

Nyelveket adó Istenünk,
drága ajándéka ez,
vigyázzunk, mint bánunk vele,
mert gyógyít az, és sebez.

Szüleinktől örököljük,
a szép magyar beszédet,
hogyan használjuk helyesen,
arra tanít, az élet.

Használhatjuk anyanyelvünk,
építésre, rontásra,
drága lélekmentésre, vagy
testi vigadozásra.

Isten drága ajándéka,
hogy magyarul beszélek,
e szép nyelven szállhat felé.
ajkamról ima, ének.

Magyar nyelven olvashatom,
Szent könyvét a Bibliát,
bár minél több magyar szívet,
Isten szava, hatna át!

Ha eljutunk üdv honába,
ott új nyelvet ismerünk,
és azon, mint megváltottak,
imádjuk majd, Istenünk.

Pecznyík Pál Celldömölk 2015. II. 27.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Hitben ritkul a távlatok homálya
  2015-02-27 14:59:28, péntek
 
  Hitben ritkul a távlatok homálya

Hitben ritkul a távlatok homálya
kétely oszlik, a bizalom felébred.
Ige szava titkok mélyét kitárja,
szívet érint, átformálja a lényed.

Golgotára nézz fel térdre lehullva,
ott a kereszt tövén tedd le terhedet!
Alant rejlik a Szeretet mély kútja,
életvize megújítja lelkedet.

Bűn örökség vetve már mély tengerbe,
élsz, mint Isten gyermeke, oly szabadon.
Fentről vigyáz reád az Úr kegyelme,
égi fénye vezet földi utadon.

Schvalm Rózsa

(2015-02-20)
 
 
0 komment , kategória:  Schvalm Rózsa versei  
Frissüljön az emlékezet!
  2015-02-27 14:58:37, péntek
 
  Frissüljön az emlékezet!

Száguldanak böjti szelek,
süvöltve az üzenetet:
Ébredjetek ember szívek,
legyetek a hitben hívek!

Krisztus ma is él és szeret,
győzelmet vett halál felett.
Hozzá jöjj, ki megfáradtál!
Nála erőt, vigaszt találsz.

Fújjatok hát böjti szelek
frissüljön az emlékezet!
Áll még a hegy, a Golgota,
érvényét nem veszti soha.

Schvalm Rózsa

(2014-04-15)
 
 
0 komment , kategória:  Schvalm Rózsa versei  
Kiáltás a mélyből!
  2015-02-20 10:25:42, péntek
 
 
Kiáltás a mélyből!


A mélyből kiáltunk hozzád, óh, Istenünk,
ellenség háborgat, nyugalmunk nincs nekünk.
Miatta ajkunkra, fájó panasz tolul,
úgy szeretnénk élni, háborítatlanul!
Lelkünk ellensége, vádol és háborít,
kételkedővé tesz, tőled eltántorít.
Itt a mélyben kínál, hamis fényt, csillogást,
világi örömnek, gyönyörnek hódolást.
Mivel olyan rövid, e múló földi lét,
ki kell hát használni, ezernyi örömét.
Ámde elhallgatja, hogy a lelkünk örök,
s a mennyben nincsen bűn, sem testi gyönyörök.
Mennyben meghallottad, ajkunk kiáltását,
hallhatatlan lelkünk, fájó sóhajtását.
Drága Fiad által: lejöttél a mélybe,
hogy felemelj minket, Tehozzád, a fénybe!
Vérrel hintet úton, kemény próbák során,
hitben vonulhatunk, Megváltónk lábnyomán!
Mennybe vivő úton, Lelked kísér minket
Hozzád: hol örök fény, várja a lelkünket!
Nem hangzott hiába, mélyből kiáltásunk,
meghallgattad Urunk, kérő imádságunk.
Már itt viselhetjük, fénylő arcod mását,
s mennyben megláthatjuk, dicső ragyogását.

Pecznyík Pál Celldömölk 2015. II. 18.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Jézus helyettem...
  2015-02-20 10:24:41, péntek
 
  Jézus helyettem, értem szenvedett: Lukács. 18, 32 - 33.

Kedves testvéreim: már bizonyságtételem elején, kidomborodik előttünk, az Úr Jézus, helyettem, helyettünk való mérhetetlen szenvedése és kínos kereszthalála! Lukács evangélista, olyan élethűen írta le, az Úr Jézus keresztre feszítésének szíveket megrendítő mozzanatait, mintha csak ő maga is, látta volna, ezeket a szenvedéssel telített mozzanatokat. A Biblia: így örökítette meg számunkra, Lukács evangéliumának 18-ik fejezetében a 32 - 33. versben: a Golgotai véres esemény, egyik szomorú részletét. ,,Mert a pogányok kezébe adják és megcsúfolják, meggyalázzák és megköpdösik. Azután megostorozzák és megölik: de harmadnap feltámad." Mindig megdöbbenek és elérzékenyülök, el szégyellem magam, ha drága Megváltóm megcsúfolására, megköpdösésére, megostoroztatására, és tövises megkoronázására gondolok. Vajon mit szóltam volna én, ha kigúnyoltak volna, vagy leköptek volna? El tudtam volna viselni ezt, szó nélkül, miként drága Megváltóm? Vajon mi, kárhozatra méltó bűnösök, el tudtuk volna viselni szó nélkül, a megcsúfolást, leköpdösést? Ezt a szégyenletes megaláztatást? Bizonyára, felforrt volna a vérünk, és haraggal, gyűlölettel, keményen viszonoztuk volna, ezt a sértő megaláztatást. Pedig minket méltán ért volna a megcsúfolás, leköpdösés, kárhozatra méltó, és velünk született, bűneink miatt. Ám a mi drága Megváltó Urunk, ártatlan és bűntelen volt! De irántunk, bűnösök iránt való mérhetetlen szeretetből, és szánalomból, egy rövid időre, képes volt lemondani, örökkévaló fenségéről, dicsőségéről, hogy kiszabadíthasson minket, a sátán kárhozatos rabságából! Drága Megváltónk, felöltötte magára, a mi emberi hústestünket, és abban: olyan mélyre alázta meg magát, hogy egyetlen bűnös sem lehessen, háta mögött, hogy így minden embert kimenthessen, a sátán rabságából! És minden őszinte bűnbánó embernek, kegyelmet és bűnbocsánatot hirdethessen! Minél jobban meg ismerem, a Golgotai véres eseményt, annál jobban látom meg, hogy a Golgota: olyan szent hely, amelyre csak, levett sarukkal léphetünk! A Golgotai esemény, napnál is világosabban bizonyítja, hogy milyen szörnyű és iszonyatos, az igazságos Isten szemében, a legparányibb bűn is! Mégis, minél nagyobb a bűn iránti gyűlölete, annál nagyobb viszont, a bűnösök iránti mentő szeretete, és kegyelme! A Golgotai kereszt áldozatban, elégtételt nyer, Isten igazsága. Bár ez az igazság, mérhetetlen áldozatába került, a bűnösöket szerető Istennek! Egyetlen drága Fiának, Jézus Krisztusnak, bűntörlő drága vérébe és életébe! De a bűnre csábított emberiség megmentésére, nem adatott más lehetőség! Ámde, a felolvasott igeversek utolsó félmondatából, csodálatosan ragyog fel Istennek, a bűnösök iránti mérhetetlen szeretete és kegyelme! Mely így hangzik: ,,De harmadnap feltámad" Úgy ragyog fel előttünk, ez a félmondat, miként, zivataros sötét felhők elvonulása után, a kék égen felragyogó, meleg napsütés. Jézus Krisztus, dicsőséges feltámadása koronázza meg, a Golgotai nagy véráldozatot, az Úr Jézusnak, sátán, és halál feletti győzelmét! Ugyanis, ha a halott Jézus, a sziklasírban maradt volna, ha abból nem támadott volna fel, akkor, teljesen értelmetlenné vált volna, földre jövetele, és a Golgotán, bűnösökért bemutatott véráldozata! Így pedig, a bűn által megromlott emberiség, egyetlen tagja sem láthatta volna meg, Isten dicsőséges örök országát! Pedig Ő azt, megváltott gyermekeinek készítette el. Jézus Krisztus, dicsőséges feltámadásának ténye, tette lehetővé, hogy mind azok, akik rádöbbennek, bűneik miatti, kárhozatos voltukra és szívük mélyéből megbánják bűneiket, és hit által elfogadják, az Úr Jézusnak, a Golgotán értők végbement áldozatát, azok ingyen részesülhetnek, Isten bűnbocsátó kegyelmében, és szeretetében. Elhiszik, hogy minden megbánt bűnük, eltöröltetett, az Úr Jézus drága váltság áldozatában! És Isten, már úgy tekint rájuk, az Úr Jézuson keresztül, mintha sohasem vétkeztek volna! Bárcsak mind azok, akik ezt a szerény bizonyságtételt olvassák, mélyen szívükbe vésnék, hogy Jézus, már 2 ezer évvel ezelőtt, értük is, helyettük is elszenvedte, a bűneik miatti rájuk mért, halálos büntetést! Mert bűnös ember, bűnös embertársát, semmiképpen sem tudta volna kimenteni, a sátán, szorító rabságából! Erre csak a bűnösöket szerető Jézus Krisztus volt képes! De Ő: nem bűneink szerint, hanem bűnösöket szerető kegyelme szerint bánt velünk, mivel tudta, hogy nagyon is rá vagyunk utalva kegyelmére, mentő szeretetére. Tudta, hogy a bűnbeesés miatt mi vár, hallhatatlan lelkünkre! A bűnbeesés miatt, örökre ki lettünk volna zárva, az Istennel való örök, bensőséges kapcsolatból! És az örök kárhozat szörnyű sötétsége várt volna ránk. És mégis, a 21-ik század embere, közömbösen, hideg közönnyel, utasítja el, Istennek feléje nyújtott ingyen való kegyelmét és szeretetét. A sátán ugyan meg engedi, hogy rabszolgái, a vallásosság színes mezébe öltözve, azt higgyék maguk felől, hogy képmutató vallásosságuk folytán, Isten előtt, igazaknak találtatnak? Ámde ez, merő képtelenség. A sátán, azt sem bánja, ha hisznek Jézusban, csak maradjanak továbbra is, abban a vallásos, szépnek tűnő mezben, melyet Isten, sohasem tud elfogadni! Nem elég, Krisztus mellett kardoskodni, és mégis világszerinti életet folytatni. Csak is, a Krisztusban rejtőző embernek, van örök élete! Annak: aki felülről, Istentől született! Noé idejében is, csak a bárkában helyet foglaló 8 ember, maradt életben! A bárkán kívül levők, mind elvesztek a hullámsírban. A mi nemzedékünk számára is, az Úr Jézus Krisztus, az a mentőbárka, mely most még nyitva áll, minden bűnbánó ember számára! Nem kötelező, de szabad, a bemenetel. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy élet és megtartatás, lelki vonatkozásban, csak az Úr Jézus Krisztusban van! A bűn miatt, halálba született emberiség számára, még adva van, a drága lehetőség, hogy a lelki halálból, át léphessen, a lelki életbe! Az Úr Jézus Krisztusban való hit által! Az üdvösségért, minden emberi igyekezet, jó akarás, vagy érdemszerzés, kiharcolása, teljesen ki van zárva. Akik ilyen módon akarják kiharcolni, üdvösségüket, minden fáradozásuk, kudarccal fog végződni. Nekünk, el kell jutnunk, arra a felismerésére, hogy Jézus Krisztus, értem is, és helyettem is, önként vállalta a kereszt áldozatát, a golgotán! Helyettem, verték arcul, köpték le, ostorozták meg, és feszítették keresztre! Értünk és helyettünk, vállalta a legnagyobb szenvedést, és a kínhalált! Hogy a benne való szilárd hit által, nekünk, kárhozatra méltó bűnösöknek, ne a kárhozat, hanem az üdvösség lehessen osztályrészünk, és így bemehessünk, abba a csodálatos örök nyugalomba, melyet Isten készített, az Őt szeretők számára!

Írta: Pecznyík Pál 2015-ben
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Áhitatai  
Törvény és kegyelem!
  2015-02-13 11:57:25, péntek
 
  Törvény és kegyelem!

Isten a Sínain, törvényt ad népének,
látva elhajlását, megromlott szívének.
Ura helyett, arany borjú előtt térdel,
láthassa istenét, kit készített kézzel.

Hamar elfeledte, Ura mit tett érte,
súlyos kéz nehezült, egyiptomi népre.
Nyomában tíz csapás, szétváló tengerrel,
eltűnt Fáraó is, vízbe fúlt sereggel.

Mózes énekét is, hamar elfeledte,
bőszült haragjában, majdnem megkövezte.
Törvény kimutatta, szívében nincs hála,
nemrég vályogsarat, taposott a lába.

Mélyen szánta népét, a kegyelmes Isten,
hisz életére tört, sivatagba minden.
Népét negyven évig táplálta, vezette,
felhőben és tűzben, lebegett felette!

Népe: így érte el, Kánaán határát,
Jordán vize, nem is érintette lábát.
Letelepült a nép, a szép szabad honban,
rabság bús honából, a paradicsomban.

Törvényt betölteni, a nép képtelen volt,
szeméből a próba, fájó könnyet sajtolt.
Ám lehajolt hozzá, a kegyelmes Isten,
s Fia váltságáért, mennybe juthat innen.

Pecznyík Pál
Celldömölk, 2015. II. 10.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Sivatagi úton!
  2015-02-13 11:56:40, péntek
 
  Sivatagi úton!

Lelki sivatagban
vonul, Isten, népe,
arcán mosoly, derű,
szívében szent béke.
Mögötte elmaradt,
Egyiptomi rabság,
előtte: Kánaán,
s benne a szabadság!
Útján derűs, borús
napok, évek telnek,
lelki élelemre,
Bibliában lelnek.
Testük bár csábítja,
e világi élet,
ám annak, kereszten,
Jézus vetett véget!
Lelki szemük a szebb,
új hon felé tekint,
s bár gyakran elbuknak,
talpra állnak megint.
Sivatagi úton,
Jézus védi őket,
ne érhesse kudarc,
célba érkezőket!
Isten trónusáról,
Szent fény ragyog rájuk,
s ajkukról hozzá száll,
hódoló imájuk.

Pecznyík Pál
Celldömölk
2015. II. 13.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Múlt, jelen, jövő!
  2015-02-13 11:55:57, péntek
 
  Múlt, jelen, jövő!

Mögöttünk vannak már, hosszú gazdag évek,
F É B É tagok ajkán, zengett hálaének.
Isten leányai, szép egyenruhában,
fehér főkötőben, szolgáltak hazánkban.
Szolgáltak korházban, gyülekezetekben,
sokan betegek közt, szánó szeretetben,
Munkás évek során, lassan csonkig égtek,
aztán egymásután, menny honába tértek.
Főkötős testvérek, egyre kevesebben,
Uruk hívó szavát várják, földi testben.
Diakónusok is éltek, a F É B É-ben,
hová küldték őket, szolgáltak hűségben.
Munkában töltöttek, több, kevesebb évet,
az ő életük is, lassan csonkig égett.
Közülük itt van egy, öreg lelki koldus,
él még az utolsó, F É B É diakónus.
Közel már a százhoz, közel már a révhez,
közel az Alkotó, szerető szívéhez.
Már csak egy a vágya, megláthassa végre,
drága Megváltóját, aki meghalt érte!
Ott már nem lesz F É B É, hanem csak egyének,
imádói Isten, dicső nagy nevének!
Emberek, angyalok, vegyes énekkarban,
dicsőítik Istent, örök háladalban!
Drága F É B É tagok, kik még tovább éltek,
szolgálatra erőt, Urunk adjon néktek.
Értetek is hullott, Jézus drága vére,
ne hozzatok szégyent, a F É B É nevére!

Pecznyík Pál Celldömölk 2015. II. 10.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Húsvéti örömhír!
  2015-02-13 11:55:06, péntek
 
 
Húsvéti örömhír!


Feltámadt Megváltód, örvendj Isten, népe.
Üdvödnek bölcsője, a sziklasír mélye.
Nincs már a halálnak, fölötted hatalma,
szebb új ország vár rád, a fény birodalma!

Ha Krisztusba rejtve, vonulsz új hon felé,
hófehér köntösben, állhatsz Atyád elé.
Fia váltságáért, gyermekévé lettél,
üdvöd: ingyen kaptad, érte: mit sem tettél.

Atyád-hálád várja, Ő jól ismer téged.
Országában csodás otthont készít néked.
Érte, szálljon hozzá, ajkad hő imája,
s legszebb kincse vár rád, üdvöd koronája!

Pecznyík Pál Celldömölk 2015. II. 9.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Feltámadt Megváltód!
  2015-02-13 11:54:16, péntek
 
  É N E K

Feltámadt Megváltód, örvendj, Isten népe. Üdvödnek bölcsője, a sziklasír mélye.
Nincs már a halálnak, fölötted hatalma, szebb új ország vár rád, a fény birodalma!

Ha Krisztusba rejtve, vonulsz új hon felé, hófehér köntösben, állhatsz Atyád elé.
Fia váltságáért, gyermekévé lettél, üdvöd: ingyen kaptad, érte: mit sem tettél.

Atyád-hálád várja, Ő jól ismer téged. Országában csodás otthont készít néked.
Érte, szálljon hozzá, ajkad hő imája, s legszebb kincse vár rád, üdvöd koronája!

Dallam: /Irgalmazz Úr Isten, immáron énnékem... / 77-es ének.

Pecznyík Pál Celldömölk 2015. II. Hó.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Énekei  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 16 
2015.01 2015. Február 2015.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 16 db bejegyzés
e év: 381 db bejegyzés
Összes: 4391 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 67
  • e Hét: 657
  • e Hónap: 2868
  • e Év: 86032
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.