Regisztráció  Belépés
joli60.blog.xfree.hu
Eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust. Eldőlt a szívemben, hogy követem Őt. Eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust. Nincs vissza út, nincs vissza út. Ha ninc... Pecznyik Jolán
1960.02.28
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 32 
Mint medréből kilépő tenger
  2015-06-26 11:47:14, péntek
 
  Mint medréből kilépő tenger

Mint medréből kilépő tenger,
hazáját elhagyja sok ember.
Menekül, nem félve halált sem,
útjukra a holnap homályt vet.

Üldöztetés, nyomor - mi űzi?
Vak sorsba a reményt mi fűzi?
Rájuk vajh' hol, milyen jövő vár?
Zúdul a tömeg, mint szökőár.

Segítsd e népeket, Istenem,
földjükön békében éljenek!
Idegenbe ne sodródjanak,
földön futóvá ne váljanak!

Schvalm Rózsa

(2015-06-23)

 
 
0 komment , kategória:  Schvalm Rózsa versei  
Jöjj amint vagy!
  2015-06-26 11:46:20, péntek
 
  Jöjj amint vagy!


Szent és igazságos, bűnt gyűlölő Isten,
látod mint öl, pusztít, bűn uralma itten.
Atyai szívedhez, bűn sohasem érhet,
szolgáid körötted, hófehérben élnek.
Rongyosan, sárosan, hogyan álljak eléd,
Ég s Föld Ura elé, szegény rongyos cseléd.
Bűnös voltom miatt, elpirul az orcám,
szavad bátorítón, mégis így szól hozzám.
Jöjj csak úgy amint vagy, rongyosan, szegényen,
nálam növekedhetsz, mennyei kenyéren.
Ne szépítgesd magad, jöjj a Golgotára,
ott vár rád Fiamnak, hófehér ruhája.
Add át néki hittel, lelki ruhád, régit,
övét adja reád, a ragyogó égit!
Már e földi téren, abban élhetsz, járhatsz,
bizonyságtevőim táborába, állhatsz.
Hálás köszönetben, ugyan nem lesz részed,
ám ha szolgálatod, hűségesen végzed,
lélekmentő Lelkem, szolgálhat majd benned,
magamhoz vonhatok, sok veszendő lelket.
Fehér lelki ruhád, nem szennyezi bűnfolt,
s meglátod nemsoká, szebb hazád, az új hont.
Az a megváltottak, gyönyörű országa,
minden polgárának ragyog, szent orcája.

Pecznyík Pál Celldömölk 2015. VI. 26.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Isten szebbet szánt nekünk!
  2015-06-26 11:45:38, péntek
 
 
Isten szebbet szánt nekünk!

Milyen öröm jó Atyánk, gyermekének lenni,
énekelve boldogan, a menny felé menni.
Hiszen mi itt látható., mind mulandó véges,
vár minket az égi hon, örök dicsőséges!
Földiekhez ne tapadj, drága testvér, kérlek,
földiekkel törődők, mennybe sosem érnek.
Oly rövid és kövecses, ez a földi pálya,
Jézus nélkül vonulót, a kárhozat várja.
Isten szebbet szánt nekünk, túl a földi téren,
gyermekei lehetünk, megváltva szent véren!
Jézus vérét, életét áldozta fel értünk,
hogy többé ne magunknak, csak őneki éljünk.
Hívő lelkek számára, a mennykapu tárva,
hit által már itt lehetsz, mennyország polgára.
Bármint csábít a világ, maradj meg az Úrban,
itt a földön nincs helyed, de van, a szebb újban.
Még ha néha szenvedsz is, csak javadra válik,
egy a fontos: Jézusban maradj, mindhalálig!
Vele győzedelmesen ér véget, a harcod,
s angyal arccá változik, torzult lelki arcod.

Pecznyík Pál Celldömölk, 2015. VI. 22.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Isten levele!
  2015-06-26 11:44:45, péntek
 
  Isten levele!


A Biblia: égi Atyánk hozzánk küldött levele,
bűnöst mentő szerelmével, jóságával van tele.
Ez a levél irányjelző, új hazánk felé mutat,
e szép honba, Jézus Krisztus képezi a szent utat.
Sok próbával, szenvedéssel szegélyezett, ez az út,
csak a győztes célba érő nyerhet, babérkoszorút!
Kezdet óta, százmilliók olvassák, e levelet,
kegyelméért áldja Istent, minden újjászületett.
E levélben, minden ember életrajza írva van,
kevés lélek veszi észre, hogy e földön, hontalan!
Volt hazája: ámde annak, balgán hátat fordított,
az óta a lelki arca, bűnnel, daccal, torzított.
E levélben kendőzetlen van leírva, mik vagyunk,
elmúlókhoz ragaszkodunk, pedig mindent itt hagyunk.
E világból, egy szál rózsát, túlvilágra nem viszünk,
öröm helyett, gyötrelem vár, ha Jézusban nem hiszünk!
Jézus Krisztus vérpecsétje, zárja ezt a levelet,
kőszívű az, kit nem fakaszt könnyekre, e szeretet.
Bűnösöket így szeretni, csak Isten tud egyedül,
menyegzői asztalához, a bűnbánó Vele ül.
Isten népe: hálás szívvel olvassad e levelet,
soraiból sugárzik rád, a mennyei szeretet.
A királyi menyegzőbe, mindenkit hív Istenünk,
kegyelem az, ha megváltva, minél többen ott leszünk!

Pecznyík Pál Celldömölk 2015. VI. 22.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Isten igazságos!
  2015-06-26 11:44:04, péntek
 
  Isten igazságos!

Sok kritika éri
Istennek szent szavát,
hiteltelenítik
sokan, a Bibliát!
Egyre többen hisznek
hamis tanításnak,
mint bűnöst szerető
Jézus, szent szavának.
Sokan ítélkeznek
a Biblia felett,
mert énjükre tapint,
az égi üzenet.
Isten igazságos,
kiderít, leleplez,
hogy irgalmat kérve,
fussunk a kereszthez!
A szent igaz Isten,
a bűnösök helyett,
vérező Fiában,
önmaga szenvedett!
Imádjuk Atyánkat,
ki így szeret minket,
háta mögé veti,
megbánt bűneinket.
Ha nem bíráskodunk,
a Biblia felett,
úgy üdvösség vár ránk,
a tűz tava helyett.

Pecznyík Pál
Celldömölk
2015. VI. 22.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Hol vagy?
  2015-06-26 11:43:20, péntek
 
  Hol vagy? I. Mózes. 3, 9.

Homály takarja azt az idilli időt, melyet az első emberpár, Alkotójával tölthetett. Éden kertjében, gyönyörű környezetben, boldog örömben és szeretetben. De az ember engedetlensége miatt, hamarosan bekövetkezett, az élő Istentől való elszakadás, fájó tragédiája! És elhangzott, a Teremtő Isten ajkáról, az előle menekülő ember utáni vágyának, legfájdalmasabb szava: ,,Hol vagy?" Istennek ez a fájdalmas kiáltása, olyan erőteljes volt, hogy hosszú évezredeken át, még most is, ma élő nemzedékünk idején is, hallható! Hasonlók vagyunk, ahhoz a csintalan pajkos gyermekhez, aki rossz fát tett a tűzre, és az óta, félve bujkál, a szülői fenyítés elől. Sajnos azonban, ez az Istentől való félelem, egyre inkább Isten elleni daccal, és szembeszállással vegyül. Ezért ma már ott tartunk, hogy nem csak rejtőzködünk Isten elől, a Tőle való félelem miatt, hanem gyakran, szembe fordulunk Vele. Amikor Ő kénytelen, megfenyíteni minket, bűnös engedetlenségeink miatt. Mi, bűnre csábított emberek, fel sem tudjuk fogni, hogy milyen fájdalmasan hangzik felénk, Istennek minket kereső két szava: ,,Hol vagy?" Hiszen Atyánk, nem azért alkotott minket, hogy a sátán, csábító szavára, elszakadjunk Tőle, hanem mint ártatlan és bűntelen gyermekei, Vele és közelében élhessünk örökké! Mert Isten, nem csak angyalokat, hanem embereket is szeretne látni, maga körül. Ahhoz azonban, hogy ismét létre jöhessen az Atyával való idilli szép élet, Istennek kimondhatatlanul nagy árat kellett fizetnie! Mivel az első születést, az engedetlenség bűne, a kárhozat: halálába sodorta az embert! Ezért szükség volt egy második születésre, vagyis, újjászületésre! Az újjászületés lehetősége pedig, adva van, minden embernek. Nagyon sok ember, azért bujkál, az őt szerető és kereső Isten elől, mert nem tartja magát méltónak, hogy úgy amint van, bűnösen, rongyosan, álljon oda, a bűnt gyűlölő szent Isten elé! Pedig a jóságos Isten hívása, egészen másképp, hangzik felénk, bűnre csábult gyermekei felé! Jöhetünk Hozzá úgy, amint vagyunk, bűnösen, rongyosan, minden szépítgetés nélkül. Hiszen lelkünk ruhája, a testünk, úgy is véglegesen itt marad. Ahhoz, hogy ismét visszakerüljünk az Atyával való benső közösségbe, egy új testre van szükségünk. Mely olyan ártatlan és bűntelen, mint a bűneset előtt volt Édenben. A régi, bűnnel fertőzött testünket, elkövetett bűneinkkel együtt, Jézus Krisztus, önmagára vállalta, és azt véglegesen odaszegezte a keresztfára! Ez a régi, bűnnel fertőzött test, semmiképpen nem juthatott volna be, Isten dicsőséges országába! Ezért a Golgotán, csodálatos ruhacsere történt. Erre a ruhacserére pedig, lehetőségünk van, földi életünk utolsó percéig. De a ruhacsere, azt is jelenti számunkra, hogy új életünkbe, Jézus Krisztus költözött, Szentlelke által, ahogyan főpapi imájában is hangoztatta, János Evangéliumának 17-ik részében: ,,Mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan Te, Atyám, énbennem és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek" Ne csodálkozzunk azon, ha napjainkban, is felhangzik újra és újra, Isten lélekmentő fájdalmas kiáltása: ,,Hol vagy?" Nem mindegy, hogy hol vagyunk, Krisztusban, vagy Krisztus mellett. Belül vagyunk-e vagy kívül? A kettő között óriási különbség van. Gondoljunk csak az özönvíz idejére, Isten bezárta a bárka ajtaját, utána pedig már nem lehetett se bemenni, se kijönni. Amikor pedig már, megeredt az eső, a kívül maradók, akkor ocsúdtak föl, hogy amit Noé prédikált nekik, annak fele sem tréfa? Halálra rémülten döngették a bárka ajtaját, oldalát, de elkéstek, végleg, elkéstek! És a hideg hullámsír várt rájuk. Hála, hogy még ma is hangzik, Isten lélekmentő drága kiáltása felénk, engedetlen gyermekei felé: ember, ,,Hol vagy?" Krisztusban, vagy kívüle. Szomorú tény, hogy a legtöbb vallásos ember, azt gondolja: üdvössége, örök élete, már biztosítva van. Azzal, hogy otthon imádkozik, Bibliát olvas, templomba jár, adakozik, jótékonykodik, időnként, még Úrvacsorát is vesz, igazodik a gyülekezeti alkalmakhoz, de nem veszi észre, hogy mind ez, csak színes keretbe foglalt külsőség, mivel szíve trónján, még mindig ott uralkodik a nagy én. A megromlott ó emberi természet. És vallásossága, csak összekeverése, a jónak és a rossznak. Másképp él hétköznap, és másképp él Vasárnap. Mert a földi és anyagi dolgokhoz ragaszkodó embernek, nehezére esik megválni, azoktól a világszerinti javaktól, melyek olyan nagynak és értékesnek látszanak, a földhöz ragaszkodó ember számára. Pedig Isten szemében, értéktelen semmik azok. Hiszen megsemmisülnek, a tűznek fenntartott, Földdel együtt! És amiként Noé idejében, csak a bárkában levők maradtak meg, élték át a katasztrófát, a kint maradottakat pedig, elnyelték az özönvíz szennyes hullámai. Ugyan így, a mi időnkben is, Csak az Úr Jézus Krisztus, az egyetlen mentőbárka, melynek ajtaja: most még nyitva áll, minden bűnbánó és Jézus váltságát hittel elfogadó ember számára. Hála, hogy Isten, még most is keresi, a Tőle elpártolt, és előle menekülő embert. Ember: ,,Hol vagy?" Krisztusban, vagy Krisztus mellett, az Ő közelében. A 12 tanítvány is, 3 évig járt Jézussal, látta csodáit, beszélgetett Vele. Mégis, csak a Szentlélek kitöltése után, egyesülhetett Vele teljesen! Jézus Krisztus, Szentlelke által, életükbe, szívükbe költözött. És megtörtént az első és legáldottabb igehirdetés, Jeruzsálemben. Péter, az egyszerű halász ember, száján keresztül, 3 ezer ember szakított, eddigi romlott bűnös életével. És szívébe, életébe fogadta Jézust, aki a Benne hívőket, örök élettel, üdvösséggel, ajándékozta meg. A legnagyobb életkérdés ma is az, minden keresztyén ember számára, hogy élete: Krisztusban van-e vagy kívüle. De a kegyelmi idő, viharszárnyon suhan tova, és egy váratlan napon, véget ér. A lélekmentő bárka ajtaja pedig, végleg bezárul! Akik pedig elkésnek, örökre elkésnek! A nagy ítélő Bíró előtt pedig mind azok, akik olvassák ezt a bizonyságtételt, nem menthetik magukat előtte azzal, hogy ők sohasem hallották Isten, kereső és hívó szavát. ,,Hol vagy?" Pedig lett volna idejük felelni, a kereső, hívó szóra! Istenem, itt vagyok, hálásan köszönöm kegyelmedet, bűnbocsánatodat. Jöjj Úr Jézus Krisztus, Te légy életem és szívem Királya örökké! Bárcsak még sok vallásos ember, még időben venné észre, hogy kegyeskedő, szertartásos élete, mit sem ér, ha azt csak Jézus körül, vagy Jézus mellett gyakorolja. Vegyük nagyon komolyan, hogy megtartatásunk, üdvösségünk, csak Jézus Krisztusban lehetséges! Ezért boldog ember, aki Isten, kereső hívására, úgy felel: Uram, itt vagyok, mert már tudom, hogy üdvösségem, örök életem, csak Tebenned van!

Írta: Pecznyík Pál 2015-ben.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Áhitatai  
Hit égboltján...
  2015-06-26 11:41:22, péntek
 
  Hit égboltján...

Hit égboltján tiszta fény ragyog,
árad a Szeretet sugara.
Nem rejti gondfelhő a Napot,
éjsötétet áttör Csillaga.

Schvalm Rózsa

(2015-06-23)

 
 
0 komment , kategória:  Schvalm Rózsa versei  
Világ barátsága!
  2015-06-19 18:34:10, péntek
 
  Világ barátsága!

Rettenetes látvány, mi megy a világban,
sokan havert látnak, Isten szent fiában!
Elvárják, hogy Jézus, tegyen a kedvükre,
adja áldásait, feslett életükre.
Világ és állszentség, szépen összeférnek,
fájdalmára Isten, szerető szívének.
Lelki szomjúság van, amerre csak járunk,
élő vízre szomjaz, bűnterhes világunk!
Bűnös emberiség, zörgeti rabláncát,
teste: vígan ropja, bálestéken táncát.
Kívül, vígad a test, belül sír a lélek,
ma már összecsendül a dal, és az ének.
Két tábor fiai, összeölelkeznek,
világ széles útján, mennybe igyekeznek.
De meg is érkeznek? Vajon ki hisz benne,
mennybe nem juthat el, világ bűne, szennye!
Csak rövid és véges, világ barátsága,
kérdés: mennybe jut - e, állszent imádsága.
Istenünk irgalmazz, bűnt pártoló népnek,
bűnnel kacérkodók: új földre, nem érnek!
Csak aki végképpen szakít, a világgal,
s találkozni kíván, Isten szent Fiával,
bűneit megbánva, Őrá bízza magát,
üdvözül: s meglátja, lelke dicső honát!

Pecznyík Pál Celldömölk 2015. VI. hó.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Van egy sötét ország!
  2015-06-19 18:33:21, péntek
 
  Van egy sötét ország!

Van egy sötét ország, Jézus beszélt róla,
abban: nem kel a Nap, s nem tér nyugovóra.
Éltető fényforrás, abban soha nem lesz,
aki odakerül, nem juthat Istenhez!
Istentől távol lesz, démonok országa,
önvádló tűzben ég, mindnek az orcája.
Abba jut a sátán minden követője,
okkult, titkos bűnök minden cselekvője.
Aki önző módon, csak a testnek élt itt,
s új életnél jobban, kedvelte a régit.
Jézus, hívó szavát, komolyan nem vette,
évek: évtizedek, így múltak felette.
Lelkiismerete szavát, elfojtotta,
s Alkotója felé, hátát fordította.
Sötétség országa, számára mese volt,
nincs ördög: fejében e két szó, zakatolt.
Jaj, ha már késő lesz, kiábrándulása,
s vár rá a sötétség, örök állomása.
Visszafordulásra, nem lesz lehetőség,
vár rá a gyötrelmes, a kínos sötétség.

E sötét országról, Jézus beszél velünk,
jó ha mi szavára, hűséggel figyelünk.
Az nem embereknek, démonoknak készül,
az Istent tagadó mégis, abba szédül.
Mérhetetlen szebb hon, készül az embernek,
ha nem fordít hátat, büszkén az Istennek!
Megváltott lelkünket, a fény hona várja,
hálás szívvel már itt, emlékezünk rája.

Pecznyík Pál Celldömölk 2015. VI. 12.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Két hon!
  2015-06-19 18:32:34, péntek
 
  Két hon!

Áldalak Istenem,
két honom van nekem,
az egyik látható,
múlása, várható!
A másik messze még,
takarja azt az Ég.
Látható hazámban,
áldalak imámban.
tetszésed keresem,
ne hagyj el, sohasem!
Csak addig tarts meg itt,
míg Lelked megtanít,
a rosszat kerülni,
a jóért hevülni.
Alvókat: kelteni,
lelkeket menteni!
Tenéked Istenem,
szebb munkám, nincs nekem.
S ha innen elmegyek,
vágyam, hogy ott legyek,
fényárban, hol Te élsz,
ott nem üt, áld a kéz!
Ott az én szebb honom,
végleges otthonom.
Ott örökléten át,
viselek fényruhát,
öröm vár végtelen,
csodás lesz életem.

Pecznyík Pál
Celldömölk
2015. VI. 13.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 32 
2015.05 2015. Június 2015.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 32 db bejegyzés
e év: 381 db bejegyzés
Összes: 4395 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 43
  • e Hét: 1146
  • e Hónap: 3357
  • e Év: 86521
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.