Belépés
sacimama.blog.xfree.hu
Fordulj el a rossztól és tégy jót, keresd a békét és azt kövesd!" Zsolt 33,15 Németh Jenőné Saci
1952.06.25
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 12 
Milyen a jó hitvallás?
  2015-06-15 00:30:36, hétfő
 
  Te kinek mondod az Emberfiát? Mi a hitvallásunk tétje a hétköznapokban?

"Amikor Jézus Cézárea Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait: Kinek mondják az emberek az Emberfiát? Ők így válaszoltak: Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának. Erre megkérdezte tőlük: Hát ti kinek mondotok engem? Simon Péter megszólalt, és így felelt: Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia." (Mt 16,13-15)

A kérdés, amit Jézus ebben az idézetben a tanítványoknak feltesz, a kereszténység egyik legfontosabb kérdése. Kinek mondjátok Jézust? Mielőtt bárkinek meglódulna a fantáziája, le kell szögeznünk, hogy az itt szereplő ige (legó) jelentése ténylegesen ,,mondani, beszélni, elbeszélni". Jézus itt nem arra kíváncsi, hogy az emberek vagy a tanítványok hogyan, milyen bonyolult teológiai elméletekben gondolkodnak Jézus lényéről, természetéről, hanem arra, hogy mit mondanak el Róla pl. egy beszélgetés során. A kérdés lényege tehát nem az, hogy mit tudnak vagy hisznek, hanem az, hogy ténylegesen mi hangzik el, amikor valakinek Jézusról beszélnek. Jézus itt a tanítványok gyakorlatban megvalósuló hitvallására kérdez rá.

Azt hiszem, minden keresztény tudja, hogy ez a legnehezebb kérdések egyike. Bennfentesek között, gyülekezeti közösségben sokkal könnyebb és egyszerűbb Jézusról beszélni, mint olyanoknak, akik számára idegen az istenkérdés. Nem könnyű egy Jézust nem ismerő ember számára röviden és érthetően elmondani, hogy kicsoda is Ő.

Mivel ez a misszió központi kérdése, rengeteg jó és rossz válasz született már rá a történelem során. A válaszok két alaptípusát szemlélteti a fenti igeszakaszunk is.

"Kinek mondják az emberek az Emberfiát? Ők így válaszoltak: Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának."

A válaszok egyik alaptípusa a különböző prófétákhoz hasonlóan Jézust is isteni üzenetek hordozójaként definiálja. Ez a szemlélet a kereszténység célját a különböző isteni parancsok és útmutatások megvalósításában látja. Ebben a gondolkodásban - a prófétasághoz hasonlóan - a központi cél az isteni üzenet megcselekvése, az üzenetet átadó személynek kisebb jelentősége van. A prófétai üzenet célja ugyanis, hogy megmutassa, az emberek mi módon élhetnek, cselekedhetnek Istennek tetsző módon. Ez a megközelítés egy törvény- és parancsolat-központú felfogást eredményez, amit leginkább a kereszténység erkölcsi oldalról való megközelítéseként (pl. erkölcsprédikációkból) ismerünk - a keresztény ember ismérve, hogy nem lop, nem csal, nem hazudik stb. Ez a megközelítés - bár alapvető igazságokon nyugszik - a kereszténység lényegének megragadására önmagában nemhogy nem alkalmas, hanem egyenesen káros, sőt veszélyes következményekkel jár. A jézusi etika egyik lényeges tanulsága ugyanis, hogy Isten akaratát nem tudjuk teljesíteni.

"Aki haragszik atyjafiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette, aki pedig azt mondja atyjafiának: Ostoba! - méltó a főtörvényszéki eljárásra; aki pedig azt mondja: Bolond! - méltó a gyehenna tüzére." (Mt 5,22)

Jézus etikai tanításával azt is hangsúlyozza, hogy az Istennek tetsző, tökéletes erkölcs szerinti életre képtelenek vagyunk. Ezért, ha a kereszténység lényegét csupán etikai oldalról próbáljuk megközelíteni, akkor előbb vagy utóbb csapdába esünk, hiszen a jézusi etika a bűnös ember számára megvalósíthatatlan. A kereszténység évszázadok során tette - és teszi ma is - hiteltelenné magát azzal, hogy Jézus szavainak nyomán olyan erkölcsi követelményeket prédikál, amelyeknek valójában önmaga sem tud megfelelni.

Mi a megoldás? Péter ezt mondja:

"Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia."

Az apostol válasza nem az üzenetet, a tanítást, hanem Jézus személyét helyezi a középpontba. Mi a különbség? A kereszténység erkölcsi követelményeihez hasonlót már Jézus előtt is prédikáltak más vallások, és hirdetnek napjainkban is. Attól, hogy valaki ezek szerint próbál élni, még nem lesz keresztény. Péter apostol viszont a lényegre tapint rá, ami nem a tanítás, hanem a személy. Jézus a Krisztus: a Felkent, a Megváltó; Ő az élő, vagyis a mindig élő, mindig velünk lévő, és hathatósan cselekvő Isten Fia. Isten Fia, aki azért jött ebbe a világba, hogy az isteni etikának megfelelni képtelen, menthetetlen, bűnös emberiségért meghaljon. Azért, mert képtelenek vagyunk az isteni parancsolatoknak, erkölcsöknek megfelelni, mert menthetetlenül bűnösek vagyunk, mert nincs más esélyünk, mint Jézus kegyelme. Ez, Jézus személye és küldetése a kereszténység lényege és tanításának középpontja; ez az üzenet alkalmas rá, hogy valódi válasz legyen a magunk számára is, és azok számára is, akiknek Jézusról beszélünk. Aki ezt megérti és elfogadja, az az isteni etikának is igyekszik majd megfelelni, de legfőképpen: felismeri az ajándékba kapott kegyelmet, és felismeri az Ajándékozót, az életünket megváltó Jézus Krisztust.

Forrás: Teológia blog Link

 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω Jézus Krisztus  
Istenem, túl jó vagy hozzám
  2015-06-14 20:39:27, vasárnap
 
  Link
,,Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez: Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Ő pedig így felelt: Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged! Jézus ezt mondta neki: Legeltesd az én bárányaimat! Másodszor is megkérdezte: Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Ő ismét így válaszolt: Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki: Őrizd az én juhaimat! Harmadszor is szólt hozzá: Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle: Szeretsz-e engem? Ezért ezt mondta neki: Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki: Legeltesd az én juhaimat!"
János evangéliuma 21:15-17


Lábaidnál lágyan hullámzik Galilea tengere. Különösen csendes hely ez a többi zarándokállomáshoz képest. Egy egyszerű, belül szinte semmi díszítésű kápolna, egy kicsi park egy szoborral, a tópart, és három szív alakú kő, bennük egy-egy lábnyom. Mégis a kétezer évvel ezelőtti történet most benned válik valóra.

Három kérdés, vagy inkább egy kérdés háromszor. Rá három felelet, amiből kiált a szégyen, és a ,,bárcsak visszafordíthatnám az idő kerekét". És három feladat, vagy inkább ismét egy, csak háromszor, ami helyreállít mindent, és az ember szinte riadtan kap a fejéhez, hogy ,,Istenem, túl jó vagy hozzám..."

A Galileai-tenger partja, ahol Jézus feltámadása után ismét találkozott tanítványaival, és ahol Péter, aki a főpap udvarán megtagadta Mesterét, aki akkor már nem hősködött, hogy mit meg nem tenne érte, most felel, és átéli, mi is a kegyelem.

Csendben lesétálsz a tó partjára, és magával ragad a víz csobogása. Szinte érzed a bőrödön az akkori szelet, ami belekapott a kis halászhajó vitorlájába. Szinte érzed az önvád, a lelkiismeret-furdalás és a remény harcát a nagy tanítvány szívében, mert most benned játszódik mindez. Látod a három szív alakú követ, bennük egy-egy lábnyom, akár lehetne a tiéd is. Füledben ismerős mondatok csengenek, de most valahogy máshogy, valahogy mélyebbre hatnak a kérdések, és nincs kibúvó a válasz alól.

Szeretsz? - kérdezi egy hang, az Ő hangja a szíved mélyén tőled. Hogy állunk egymással? Ki vagyok neked? Egy röpke fohász, amit az ég felé küldhetsz, ha baj van? Egy lény, akit csak szidni lehet, ha nem úgy mennek a dolgok, ahogy azt szeretnéd? Ellenség, barát, támasz, kapaszkodó? Tekinteted a szoborra téved: két alak, egyik a térdein, másik pedig karját nyújtja áldón az előtte térdelő felé, és megszületik szívedben a válasz.

,,Annyi mindennek hittelek, és annyi mindent gondoltam rólad, de ez mind csak a mások elképzeléséből fakadt. Torz képek, embertelen tulajdonságok, de most már kezd fényleni az, amit eddig homály borított. Most már kezdem érteni, érezni, ki is vagy valójában. És bár nem tudnám a mindent odaadni érted, de szeretlek, még ha csak a magam módján is, kapaszkodva beléd, a veled szerzett történetekbe, de tudom, hogy többet akarok ennél."

És jön Tőle is a válasz: én megbocsátottam, hát lépj tovább múltad összetört cserepei felett! Indulj, mert még tervem van Veled!
 
 
0 komment , kategória:  - Reggeli dicséret  
Úrnapjára
  2015-06-07 16:48:34, vasárnap
 
  Link
"Az oltáron látott, Isten igéje által megszentelt kenyér Krisztus teste.

Az Isten igéje által megszentelt kehely, pontosabban e kehely tartalma, Krisztus vére.

Általuk akarta az Úr Krisztus átadni nekünk testét és a bűnök bocsánatára kiontott vérét.

Ha helyesen veszitek, azzá lesztek, amit magatokhoz vesztek. Az Apostol ugyanis azt mondja: Egy kenyér, egy test vagyunk sokan (1Kor 10,17). Így magyarázta az Úr asztalának szentségét. E kenyérben az egység szeretetét ajánlják nektek. Talán nem egy magból lett az a kenyér? A búzának pedig sok magja volt, ugye? Mielőtt azonban kenyérré lettek, szétválasztották őket, majd az összetöretés után a víz által egybekapcsolódtak. Hiszen ha nem őrlik meg a búzát, és ha nem hintik meg vízzel, nem nyeri el azt a formát, amelyet kenyérnek hívunk. Hasonlóképpen történt veletek is.

Előbb úgymond megőrölt titeket a böjt és bűnbánat, majd elérkezett a keresztség ideje, és mintegy meghintettek a vízzel, hogy elnyerjétek a kenyér formáját. Tűz nélkül azonban nincsen kenyér. Mit jelez a tűz, vagyis az olajból készült krizma?

A tűz, mely táplál, a Szentlélek misztériuma. ... A Lélek fölizzítja ugyanis a szeretetet, amely Isten iránt hevít bennünket, mi megvetjük a világot, és elég bennünk a szalma. Így szívünk megtisztul, mint az arany. Eljön tehát a Szentlélek, a víz után a tűz, és mi azzá a kenyérré leszünk, amely Krisztus teste."

(Részlet Szent Ágoston 227. beszédéből)

Forrás: Link Heidl György blogja
 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω Eucharisztia  
Úrnapja - Corpus Domini
  2015-06-04 23:19:34, csütörtök
 
  "Eukarisztikus csodák

A katolikus egyház tanítása szerint az Oltáriszentség valóban, valóságosan Krisztus teste és vére. Mindez természetesen hittitok. Emberi felfogóképességünknek korlátai vannak, mert az emberi tudás véges. A láthatatlan világ azonban létezik, még ha az emberi szem nem is látja. A hit az az emberi képesség, amellyel ennek a láthatatlan isteni világnak a dolgait megközelíthetjük. A kereszténység történelme során sokan vitatták Krisztusnak a kenyér és bor színe alatti valóságos jelenlétét. Mások pedig a katolikus tanítás védelmében érveltek. És voltak csodák... Egyes esetekben a gyengülőben levő hit támogatására jött a csoda, máskor maga a miséző pap érezte: kétely gyötri, vajon valóban átváltozik-e az ő kezében is a kenyér és a bor Krisztus testévé és vérévé. A csodák maguk miből is álltak? Például a szent ostyából hirtelen vér csordult. A katolikus hívő természetesen nem szorul rá arra, hogy a szeme láttára ez megtörténjen, mert hite által enélkül is el tudja fogadni: az ostya megváltójának teste, a bor pedig vére. De Jézus a becsületes kétkedővel szemben elnéző, nem ítéli el, sőt: Tamás elé állt s arra biztatta őt, tegye sebeibe az ujját! "

Link1263-ban egy cseh pap Bolsena városkán átutazóban misézett. A papot kétségek gyötörték, az átváltozást illetően, azaz az ostya, valóban Krisztus testévé válik-e. Az eltört ostyából vér csöppent az oltárterítőre és a márvány padlóra.

A csodát megörökítő hivatalos pergamen is megmaradt az utókor számára, a szent ostyából csöpögő vérrel áztatott három márványkövet ma a bolsenai Szent Krisztina templom ún. ,,Csoda Kápolnájában" őrzik és kérésre megtekinthetők. A vércseppek ma is világosan láthatók. A bevérzett oltárkendő az orvietói dómban található. Az ereklye ma a dóm Korporálé-kápolnájában tekinthető meg. Az értékes kövekkel kirakott ereklyetartóban őrzött, vérrel áztatott oltárkendőt évente kétszer, húsvétvasárnap délután és Úrnapján teszik ki közszemlére az oltárra.

IV. Orbán pápa - aki eközben Orvietoban tartózkodott - meggyőződvén a csoda hitelességéről ezt a napot, a Corpus Domini, azaz az Úr Napja ünnepévé tette. (pünkösd vasárnap után két héttel)

LinkIsmeretes, hogy a csodát egyik vatikáni freskón Rafael is megörökítette. A pápát a csoda most már arra indította, hogy Úrnapjának megünneplését az egész Egyházban elrendelje. Aquinói Szent Tamást megbízta az ünnep miséjének és zsolozsmájának összeállításával.
Ez ünnepet Magyarország a legelsők között karolta fel. Kolozsvárt már 1271-ben ünnepként ülték meg. A fényes, hitvalló körmenetet előbb Budán a királyi udvarban tartottak, majd városokon és falvakon. 1424-ben tartott Úrnapi körmeneten Zsigmond király vendégeként még az öreg II. Mánuel görög császár is megjelent Budán. Városokon az ünnep részeként az Oltáriszentségről szóló iskoladrámákat, misztériumjátékokat adtak elő.
 
 
0 komment , kategória:   Α - Ω Szentmise  
Szentlélek kegyelmével mindenre képesek vagyunk
  2015-06-04 10:28:36, csütörtök
 
  LinkÓ, Szentlélek, kinek kegyelme nélkül semmire sem vagyok képes, de Aki által mindent megtehetek, jöjj segítségemre!

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Házasság törvényei
  2015-06-04 01:34:41, csütörtök
 
  Link
Mi szükséges ahhoz, hogy egy férfi és egy nő egybekelése igazi házasság legyen? Ahhoz, hogy igazi házasság legyen, a következők szükségesek: szándékozzanak házasságot kötni, szabad akaratból tegyék, és akarják megtartani a házasságra vonatkozó törvényeket.

Ha Isten rendelte a házasság törvényeit,
ezek nem lehetnek túl nehezek,
ezek nem lehetnek rosszak,
ezek nem lehetnek értelmetlenek,
mert Isten végtelenül bölcs és jó.

XI. Piusz pápa: Ez a házasság (Casti connubii)
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
A befelé irányuló ima másik formája a hálaadás
  2015-06-04 00:33:20, csütörtök
 
  A hálaadásban elismerjük Istentől való teljes függőségünket: ,,minden, ami vagyok és amit birtokolok, Istentől kaptam...,,

Szent Pál buzdít bennünket: ,,Adjatok hálát mindenért...,,
A hívő ember alapállása tulajdonképpen a hálaadás: minden Isten ajándéka.

Jézus gyakran adott hálát mennyei Atyjának: ,,Hálát adok neked Atyám, amiért kinyilatkoztattad a titkokat a kicsiknek...,, Mária is hálát ad Istennek azokért a nagy adományokért, amelyekkel elhalmozta őt. Nekünk is gyakrabban kellene hálát adnunk Istennek mindenért.

A szentignáci lelkigyakorlat záró imája a hálaadás szép formulája: ,,Vedd, Uram, és fogadd el teljes szabadságom, emlékezetem, értelmem és egész akaratom, mindenem, amim van és amivel rendelkezem. Te adtad nekem mindezt. Neked, Uram, visszaadom. Minden a Tiéd, rendelkezzél vele egészen akaratod szerint. Add nekem szereteted és kegyelmed, mert ez elég nekem.,,


Forrás: Szentmártoni Mihály

 
 
0 komment , kategória:  I - IMÁK  
Az imádság lélektana
  2015-06-04 00:30:17, csütörtök
 
  A kérő ima állandóan visszatérő problémája

Amikor az imádságról beszélünk, szinte akaratlanul is a kérő imára gondolunk.
Jézus szavaira hivatkozunk, hogy mindent kérhetünk az Atyától. Csakhogy mindjárt egy nehézséggel találjuk magunkat szemben. Úgy tűnik ugyanis, mintha a kérő imában két akarat ütközne egymással: az ember és Isten akarata. Képes-e az emberi akarat arra, hogy megváltoztassa Isten akaratát?
Az isteni Gondviselést nem lehet manipulálni!
A kérő imának lehet gyógyító hatása súlyos betegségben, de csak olyan formában, hogy fölerősíti az élni akarást, de a szép időért mondott kérő imát alig lehetne hasznosnak mondani. Viszont mégsem ,,haszontalan,,, még kevésbé kicsúfolni való az ilyen imádság, például imádkozni szép időért, vagy esőért, bő termésért, egy vállalkozás szerencsés kimeneteléért stb. A dolog tréfás oldala az, hogy erre nem (csak) a lelkiségi teológia hívta fel figyelmünket, hanem a kísérleti pszichológia!

A megoldás talán egyszerűbb, mint gondolnánk. A kérő imában nem Isten akaratát igazítjuk a miénkhez, hanem a miénket Istenéhez! Ez volt Jézus getszemáni imádsága: elfogadta az Atya akaratát. Lehetséges azonban a kérő imát más szemszögből is megközelíteni: a kommunikáció szemszögéből. A kérő ima párbeszéd Istennel. A Miatyánk tanúsítja, mennyire közvetlen párbeszéddé alakulhat a kérő ima. A Miatyánkban kedvesen Atyának szólítjuk Istent.

A kérő ima tehát mindenekelőtt párbeszéd Istennel, amelyet az iránta való bizalom ihlet.


Forrás: Szentmártoni Mihály
 
 
0 komment , kategória:  I - IMÁK  
A magány belső győzelem önmagunk felett
  2015-06-03 11:21:07, szerda
 
  "A magányt az élvezet szintjéig tanulhatom.

Semmi köze az egyedülléthez, vagy az elmagányosodás érzületéhez.

Közeli rokonai a böjt, az ima, és az egészséges vágyódás.

De nem a sóvárgás.

A mélypont értelme nem a pusztulásod, hanem végső megmenekülésed őrtűzének ébrentartása.

Ez védett meg a befelé fordulás és a melankóliával szemben.

A magány maga a belső győzelem önmagunk felett."


(Magyar Balázs: Lázár feljegyzései)

LinkA belső magán lehet a tökéletesség útjának egy állomása.
Jóllehet nem önként választja a lélek, elfogadásával nagy kipróbáltságra és erősségre tehet szert. Ilyenkor azt éli meg, hogy egyedül marad a megismert igazság iránti hűségben, miközben akiket övéinek tudhatott (elöljáró, lelkivezető, szülők), elfordulnak tőle, ami elbizonytalanodáshoz, az Istentől elhagyatottság belső magányához is elvezethet.
A magány e fajtájának teljességét élte meg Krisztus a kereszten (vö. Mt 27,46; Mk 15,34).

(Forrás: lexikon.katolikus.hu)


 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Gyermeki, vagy gyerekes
  2015-06-03 00:38:20, szerda
 
  Link
"Hagyjátok, hadd jöjjenek hozzám a gyermekek, s ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa" Lk.18,16


Talán be kellene iratkozni egy olyan iskolába, ahol a kisgyermekek a tanárok, ami az ő szellemiségük szerint a játszótársat jelenti.

Megfigyelted már, hogy a kisgyermekek alapvetően vonzódnak a szabadsághoz, az örömhöz, s önfeledtségük az élet szeretetéről árulkodik? Ez a vonzódás gyakran oly erős, hogy szembekerül a felnőttek rend, biztonság, komolyság által fémjelzett világával.
A felnőtt ember elkezdi tanítani a gyermekeket a mennyek országáról is. Persze többnyire pusztán csak azt próbálja meg átadni nekik, amit arról a láthatatlan birodalomról gondol.

A gyerekek néha ezt tátott szájjal hallgatják, s ott is vannak BENNE, máskor a tanítás közepén szemérmetlenül játszadoznak egymással, és közben is a Mennyek Országában vannak. Eközben a felnőtt pokoli kínokat él át, mivel azok a neveletlenek a leglényegesebbre sem figyelnek oda. A felnőttet sokkal jobban vonzza a pokol. A szeme, a figyelme ki van hegyezve a rosszra, a hiányra, a negativitásra: az ember bűnös, eltévelyedett, méltatlan. A gyermek mindezzel nem foglalkozik. Nemrégiben a feleségemmel bementünk Egerbe, s kicsit későbben értünk haza, mint két nagyobbik fiunk az iskolából. Ilyenkor ők általában bemennek Eszti nénihez s Karcsi bácsihoz, kedves nyugdíjas szomszédjainkhoz, s náluk várják meg, míg hazaérkezünk. Mikor hazaértünk, Eszti néni kedvesen fogadott minket, s örömmel újságolta, hogy nyolcszáz forintot odaadott a gyermekeknek képes újságra, amit immár el is hoztak az iskolából. Ilyenről persze szó sem volt. A lurkóknak ennek ellenére semmilyen rossz érzése sem volt ezzel kapcsolatban. Ők látták az iskolában, hogy van egy klassz újság, s bizalommal kértek a szomszédoktól pénzt. Rossz érzések a kölcsönkéréssel kapcsolatban nem voltak bennük. Csupán az önfeledt játék, az öröm volt látható az arcukon.

A felnőtt sokszor meggondolja, míg kölcsönkér a szomszédból. Ha kap, akkor is rossz érzése van többnyire, s a pénzből vett valaminek sem tud felhőtlenül örülni. Bár a rend, a komolyság, a szorgalom által a felnőttnek sokszor van pénze, de örömet, önfeledtséget, felhőtlen áldott állapotot igencsak nehezen kaphat érte. Talán be kellene iratkoznia egy olyan iskolába, ahol a kisgyermekek a tanárok, ami az ő szellemiségük szerint a játszótársat jelenti. Figyelted már azt, ahogy a kisgyermek játszik a játékával? Ahogyan eltűnik minden más a világból, s csak a játszás van? Ahogyan nevetve gurgulázik, s az öröm árad minden egyes sejtjéből? Hát amikor mennyei méregzsák? Olyannyira haragszik, hogy már azt sem tudja, hogy mire s kire. Hát nem gyönyörű? A jézusi mondás igen nagy jelentőségű: ,,engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa".

Jézusban megtestesült a SZERETET LELKE, a SZABADSÁG LELKE, az ÖRÖM LELKE. A megtestesületlen SZABADSÁGHOZ, SZERETETHEZ, ÖRÖMHÖZ a kisgyermekeknek ma is sokkal inkább útja van, mint a racionális, rendszerető, komoly felnőtteknek. Mi lenne, ha mi, iskolázott (sokszor túlképzett) felnőttek követnénk a kisgyermekeket oda, ahová mindannyian vágyódunk? Ahol minden egyszerű, ahol minden csodálatos, ahol az ÉLET minden lehetősége vibrál?

Csak akkor nem akadályozzuk a kisgyermekeket, ha elállunk az útjukból. Ha mi megyünk időnként utánuk. Ők olyan utat mutathatnak nekünk, amely oda vezet bennünket, ahová mi, felnőttek a ,,minden-tudásunk" gőgjével nem juthatunk el. Ne féljünk tudatosan gyermekivé válni.

Akkor újra, immár tudatosan ráléphetünk a Mennyek Országába vezető útra. A SZERETET, ÖRÖM és BÉKESSÉG honának irányába a szeretet, öröm s békesség lelkiállapotai az útmutató tábláink. Igyekezzünk olyan gondolatokat választani, amelyekből ezekhez hasonló következmények, lelki gyümölcsök (állapotok) származnak. Ilyen gondolatok könnyebben jönnek, ha gyermekiekké válunk. Ha valamibe belefeledkezünk, ha valamire rácsodálkozunk, ha valamihez, Valakihez nyitottan, ítélettől mentesen közeledünk, ha a komolyságot néha sutba dobjuk, s rendetlenül játékossá válunk. Ezek olyan gyermeki létállapotok, amelyekből az ÉLETHEZ, a SZABADSÁGHOZ, az ÖRÖMHÖZ szabad út van.

A felnőttesnek tűnő ellenálló (állítólag a rendet szolgáló) lelkiállapotokból nincs út a Mennyek Országába. Egykor a ,,felnőtt" tanítványokat figyelmeztette Jézus arra, hogy az ellenállásuk távol tarthatja őket attól az országtól, amelynek Ő a királya, a látható megtestesítője. Ha el akarják távolítani azt, ami oda tartozik, akkor végül is magukat zárják el attól. Mai tanítványként fontos megérteni, hogy a gyermeki nyitottság, a bizalom, az önátadás az, ami oda vezet, ahová vágyódunk. Vegyük néha komolytalanra a figurát, s legyünk olyanok, mint a gyermekek: hátha újra feltűnik a királyi ÚT, amely a feladatok, a félelmek, a küzdelmek-ellenállások közepette el-eltünedezik a mai ,,felnőtt" tanítványok szemei elől is.

Látod? Ebben a pillanatban egy kisgyermek arca sejlik fel halványan a képernyőn. Vigyorog, s éppen szamárfület mutat neked, ha a rend, a komolyság s a tudás őrzőjének vallod magad. Megérettél már a szamárkodásra?

Forrás: Nagyy László http://www.parokia.hu/
 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω HIT  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 12 
2015.05 2015. Június 2015.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 12 db bejegyzés
e év: 737 db bejegyzés
Összes: 3945 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 72
  • e Hét: 1657
  • e Hónap: 4142
  • e Év: 286138
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.