Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
Bibliából102/603,Mt 13
  2015-07-31 20:59:48, péntek
 
  Mt 13, 54-58
Azután elment a saját falujába, és tanította őket a zsinagógájukban, úgy, hogy elcsodálkoztak rajta: "Honnan van ennek ilyen bölcsessége és a csodái? Nem az ács fia ez? Anyját nem Máriának hívják, és a testvérei nem Jakab, József, Simon és Júdás? Nincs itt nálunk minden nővére? Honnan vette hát mindezt?'' És megbotránkoztak benne. Jézus pedig azt mondta nekik: "Nem vetik meg a prófétát, csak a hazájában és a saját házában.'' Nem is tett ott sok csodát a hitetlenségük miatt.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából és szenttől34/602
  2015-07-26 14:45:15, vasárnap
 
  A földi kenyér és élô Kenyér
Nagy csoda a kenyérszaporítás. De nem nagyon csodáljuk a tettet, ha a megtevôjét nézzük. Az sokasította meg a kenyértördelôk kezén az öt kenyeret, aki a föld ölén a sarjadó magvakat sokasítja, hogy kevéske mag széthulljon, és a téli csűr gazdaguljon. De mivel ezt Ô minden évben megteszi, senki sem csodálkozik. Ámulatunkat feledteti nem a tett csekélysége, hanem folytonos visszatérése...
Nézzük Azt, aki véghez vitte. Ô maga az élô Kenyér, ki az égbôl
szállott alá, de olyan, aki életet ád, s maga nem veszít; Kenyér, akit lehet fogyasztani, de sosem elfogyasztani. Ezért írva van: ,,Égi
kenyeret adott nekik, angyalok kenyerét ette az ember'' (Zsolt 77,24).
Ki más az égi kenyér, mint Krisztus! De hogy angyalok kenyerét ehesse az ember, az angyalok Ura emberré lett; ha nem lett volna köztünk testében, nem vennôk ôt oltárunkról kenyér színében...
Testvérem, vágyakozzunk Krisztus életére, hiszen ma zálogul kaptuk Krisztus halálát. Hogy ne adná nekünk a maga javait, aki elszenvedte a mi bajaink?! Ezen a földön, e romlott világon mi más van bôven, mint bajra születés, küszködés és halál? Vizsgáljátok földi sorunkat, s mondjátok, hogy nincs igazam!? Nézzetek minden embert, van-e más e világon, mint születni küszködésre és halálra?! Ezek a mi tájaink ,,termékei'', ezekbôl van itt bôven. És ezekhez az árukhoz szállott le az a Kalmár hozzánk. S mert minden kalmár vesz és elad, adja, amije van, veszi, amije nincs, Krisztus is ezen a mi piacunkon adott és vett. Mit vett? Ami bôviben van itt: bajra születni, kínnal küszködni,halállal halni. És mit adott? Újjászületést, föltámadást és örökre uralmat. Óh jóságos Kalmárunk, végy meg minket! Mit mondok, végy meg?
Hiszen hálát kell adnunk: már megvettél! Megfizeted árunkat, isszuk a Te véred, megadod nekünk a mi vételárunk. Már tied vagyunk, szolgáid,teremtményeid, teremtettél és megvettél... Nagy áron megvett Ô minket,nehogy örökre foglyok maradjunk. Mert e világ fejedelmének kezébe estünk, az elcsábította Ádámot, rabbá tette, s kezdett minket rabszolgáiként kihasználni. De eljött a Megváltó és legyôzetett az Ámító...
Szeressük hát Megváltónkat, mert jóságos és édes. ,,Ízleljétek és
lássátok, mily édes az Úr!'' Féljétek is, de még inkább: szeressétek!
Szinte nehéz hinni, hogy erre a nyomorra született ember eljusson amaz életre, hol sosincs többé halál. Ez az, amit szívünket fölrázva,
hiszünk, fölrázva, igen s lerázva e világ porát, hogy ne lepje por a
hit szemét! Mert képes ,,angyallá tenni'' az embert az az Isten, aki
földi, silány magvakból emberré tette. Mivé leszünk? Angyalokká! Mik voltunk? Szégyen csak ráemlékezni is: de kénytelen vagyok és pirulok kimondani. Mik voltunk? Mibôl alkotta Isten az embert? És mik voltunk,mikor még egyáltalán lettünk volna? Semmi, semmi. S most éltek; de füvek, fák is élnek. Ti éreztek is; de lelketlen barmok is éreznek. Ti emberek vagytok, több a földi állatnál, fölöttük vagytok, mert megértitek, mennyit adott Ô nekünk! Éltek, éreztek, értetek: ember vagytok! És ezt a nagy adományt mi múlhatja fölül? Az, hogy keresztények vagytok! És ha ezt meg nem kaptuk volna, mit érne nékünk embernek lennünk? De keresztények vagyunk és Krisztushoz tartozunk!Dühönghet e világ, meg nem tör minket, mert Krisztushoz tartozunk!Hízeleghet a világ, el nem csábít, mert Krisztushoz tartozunk. S jönnek majd az elmúlhatatlan javak, küszködéseken, bajokon át jutunk
hozzájuk. S mikor majd megérkeztünk, senki onnan el nem szakíthat.Bezárulnak kapui Jeruzsálemnek... Kapu-zárva, reteszeit lebocsátva,senki barátja onnan ki nem jô, senki ellensége be nem jô. Ott lesz igaz és bizonyos biztonságunk, ha itt el nem vesztegetjük a mi Igazságunk. (Sz Ágoston: 130. beszéd)
/Szent Ágoston püspök +430 Hippo,Észak Afrika/
 
 
0 komment , kategória:  Szent Ágoston  
Bibliából101/601,Jn 15
  2015-07-23 10:48:18, csütörtök
 
  Békesség Jézusban maradó munkálkodásból .
Jn 15,1 Én vagyok az igazi szőlőtő, Atyám pedig a szőlőműves. 2 Minden szőlővesszőt, amely nem hoz rajtam gyümölcsöt, lemetsz, és minden termőt megtisztít, hogy többet teremjen. 3 Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet mondtam nektek. 4 Maradjatok bennem, és én tibennetek. Miként a szőlővessző nem tud gyümölcsöt hozni önmagától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. 5 Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz, mert nálam nélkül semmit sem tehettek. 6 Ha valaki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad; összeszedik, tűzre vetik és elég. 7 Ha bennem maradtok, és az én igéim tibennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és megkapjátok. 8 Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy sok gyümölcsöt hoztok, és tanítványaim lesztek.

 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából és lelkésztől204/600
  2015-07-19 15:39:36, vasárnap
 
  Békesség a Jézussal töltött belső csendben.
A tizenkettôt, kiket Jézus szétküld a világba (Mk 6,7), e szakasz
apostoloknak nevezi. Ez annyit jelent, ,,követek''. Követségüket
tettben és szóban végezték (6, 30). Most visszatérnek lelkesen és
fáradtan. Magányra és pihenôre van szükségük. Jézus tanítványainak azt is meg kell tanulniok, hogy a megfeszített munka után kell a nyugalom s a belsô csönd. Missziós munkája után a tizenkettô újra tanítvánnyá,tanulóvá lesz (6,34-35). -- Az utolsó mondatok a kenyérszaporításhoz vezetnek át (Mt 6,35-44). A szerzôtôl megtudjuk, Jézus együtt érez a tömeggel, és tanítja ôket. Ez lesz a tanítványok dolga is: az ige és a szentségek kenyerét osszák, és egyben tehetségük szerint s fôfeladatukat sosem feledve a testi éhséget is csillapítsák.
/Szent István Magyar Plébániától/
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Bibliából100/599,Mt 11
  2015-07-16 11:09:30, csütörtök
 
  Békesség Jézushoz fordulásból.
Mt 11,28 Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket. 29 Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tolem, mert szelíd vagyok és alázatos szívu ? és nyugalmat találtok lelketeknek {Jer 6,16}. 30 Mert az én igám édes és az én terhem könnyu.

Elmélkedés részlet a 285.bejegyzésnél.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Lelkésztől-29/598
  2015-07-12 15:26:33, vasárnap
 
  Békesség az Isten országának átélt igéjéből.
Világunkat, melyben élünk, úgy telibeszélik, agyonfecsegik, mint
még soha. Minden úton-módon szók és szózatok áradnak a fogyasztók
fülébe. Az ,,ige'' pénzzé lett... Jó annak, aki gyôzi szóval.
Milyen alakot öltsön Isten országának Igéje, ha meg akar érkezni,
,,befutni'' e világba? Igaz legyen teljes egyszerűségében! De hát nem
ilyen magától is? Csak az átélt ige az igazi!
/Szent István Magyar Plébániától/
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Bibliából99/597,Mt 10
  2015-07-09 11:08:41, csütörtök
 
  Békesség az Isten országáért munkálkodásból.
Mt 10,7 Menjetek és hirdessétek: `Elközelgett a mennyek országa!' 8 Gyógyítsatok betegeket, támasszatok föl halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen adjátok! 9 Ne legyen se aranyatok, se ezüstötök, sem rézpénz az övetekben, 10 sem úti tarisznyátok, se két ingetek, se sarutok, se bototok! Méltó ugyanis a munkás az eledelére.
11 Ha egy városba vagy faluba bementek, tudakozódjatok, hogy ki az arra méltó benne, és maradjatok nála, amíg tovább nem mentek. 12 Amikor beléptek a házba, köszöntsétek azt! 13 Ha méltó rá a ház, szálljon rá a ti békétek; ha pedig nem méltó, a békétek térjen vissza hozzátok. 14 Ha pedig valaki nem fogad be titeket, és nem hallgatja meg szavaitokat: menjetek ki abból a házból vagy városból, és rázzátok le a lábatok porát. 15 Bizony, mondom nektek: kíméletesebb sorsa lesz Szodoma és Gomorra földjének az ítélet napján, mint annak a városnak.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából és szerzetestől65/596
  2015-07-05 14:48:19, vasárnap
 
  Békesség az Úr Lelkével vezetett életből.
Mi, akik Krisztus követségében akarunk járni, nem parancsolni, de
szolgálni akarunk. Isteni Mesterünk! Engedd, hogy amikor az emberek közé megyünk, mi is elmondhassuk, amit nyilvános működésed kezdetén olvastál fel Izaiás könyvébôl a názáreti zsinagógában:
Az Úr lelke rajtam: ô kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a
szegényeknek. Ô küldött engem, hogy meggyógyítsam a megtört szívűeket,szabadulást hirdessek a raboknak és megvilágosodást a vakoknak, hogy szabadulást vigyek az elnyomottaknak, hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét...
/ P.Fernand Lelotte S.J. szerzetes imakönyvéből+1994 Belgium/
 
 
0 komment , kategória:  Lelotte,Fernand  
Bibliából98/595,Lk 1
  2015-07-02 11:08:09, csütörtök
 
  Békesség az Úr szava szerinti találkozásból.
Lk 1,39 Mária pedig útra kelt azokban a napokban, és sietve elment a hegyek közé, Júda városába. 40 Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. 41 És történt, hogy amint Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felujjongott méhében a magzat, és Erzsébet eltelt Szentlélekkel. 42 Hangosan felkiáltott: >Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! 43 De hogyan történhet velem az, hogy az én Uramnak anyja jön hozzám? 44 Mert íme, amint fülemben felhangzott köszöntésed szava, felujjongott a magzat méhemben. 45 És boldog, aki hitt, mert be fog teljesedni, amit az Úr mondott neki.<
46 Mária erre így szólt:
>Magasztalja lelkem az Urat,
47 és szívem ujjong megváltó Istenemben {Hab 3,18},
48 mert tekintetre méltatta szolgálója alázatosságát {1 Sám 1,11}.
Íme, mostantól fogva boldognak hirdet engem
minden nemzedék {Ter 30,13},
49 mert nagy dolgot cselekedett velem a Hatalmas {MTörv 10,21},
és Szent az ő Neve {Zsolt 111,9}.
50 Irgalma nemzedékről nemzedékre
azokra száll, akik őt félik {Zsolt 103,13.17}.
51 Hatalmas dolgokat művelt karja erejével,
szétszórta a gondolataikban kevélykedőket {Zsolt 89,11}.
52 Hatalmasokat levetett a trónról,
és kicsinyeket felemelt {Zsolt 147,6}.
53 Éhezőket betöltött jókkal,
és üresen bocsátott el gazdagokat {Zsolt 107,9}.
54 Felkarolta szolgáját, Izraelt,
megemlékezve irgalmasságáról {Iz 41,8-9; Zsolt 98,3},
55 amint megmondta atyáinknak,
Ábrahámnak és utódainak mindörökre< {Ter 17,7}.
56 És Mária nála maradt mintegy három hónapig, azután visszatért házába.

Elmélkedés részlet a 330.bejegyzésnél.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
2015.06 2015. Július 2015.08
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 9 db bejegyzés
e év: 103 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 5
  • e Hét: 231
  • e Hónap: 675
  • e Év: 675
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.