Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
Szerzetestől-29/612
  2015-08-30 14:01:09, vasárnap
 
  Ima a békét hozó Jézus kegyelméért.
Uram, Jézus Krisztus! Hozzád jövök minden nyomorúságommal, Uram, és elsírom neked szívem minden keserűségét. Neked ajánlom egész bensômet és minden ember minden ügyét, különösen is azokét, akik erre kértek.Szeretettel teljes Uram, arra kérlek, meríts meg bennünket, és moss tisztává nemes véred erejével, öltöztess belé, és tégy kedvessé bennünket mennyei Atyád szemében. Engesztelj ki bennünket vele, nyerd meg számunkra szívének jóindulatát, hogy szeretetének kegyelme és
lelke áradjon belénk, s csak ez a szeretet ébressze gondolatainkat,
szülje szavunkat és tettünket áldott akaratod dicséretére.
/Eckhart mester domonkos szerzetes +1328/
 
 
0 komment , kategória:  Eckhart mester  
Bibliából106/611,Mt 24
  2015-08-27 13:19:35, csütörtök
 
  Békesség az Úr szolgálatában állhatatosságból.
Mt 24,42 Legyetek tehát éberek, mert nem tudjátok, mely napon jön el Uratok. 43 Azt pedig értsétek meg, hogy ha tudná a házigazda, melyik őrváltáskor jön a tolvaj, ébren volna és nem engedné betörni a házába. 44 Legyetek tehát készen ti is, mert amelyik órában nem gondoljátok, eljön az Emberfia.
45 Mit gondolsz, ki az a megbízható és értelmes szolga, akit az úr háza népe fölé állít, hogy adja ki nekik az ételt kellő időben? 46 Boldog az a szolga, akit ura, amikor megérkezik, ebben a munkában talál. 47 Bizony, mondom nektek: minden vagyona fölé rendeli őt. 48 De ha az a gonosz szolga azt mondja szívében: `Késik jönni az én uram', 49 és elkezdi verni szolgatársait, eszik és iszik a részegekkel: 50 megjön majd az ura annak a szolgának azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem gondolja. 51 Elkergeti őt, és a képmutatók sorsára juttatja. Lesz majd ott sírás és fogcsikorgatás!

 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Szerzetestől-28/610/Bangha Béla/
  2015-08-23 16:31:58, vasárnap
 
  Krisztusból való élet békessége.
Megismerik a hívek Krisztus testét, ha szüntelenül Krisztus testévé lesznek. Legyenek Krisztus testévé, ha Krisztus lelkébôl akarnak élni. Krisztus lelkébôl csak Krisztus teste él.
Értsétek meg testvéreim, mit mondok. Van láthatatlan lelked, és van látható tested. Mondd meg nekem, melyik él a másik által? Lelked él-e tested által, avagy tested él-e lelked által? Mindenki, aki él, úgy felel erre, -- és ha nem tud rá felelni, nem tudom él-e -- mit felel mindenki, aki él? Azt, hogy igenis: testem él lelkem által. Már most akarsz-e hát te is Krisztus által élni? Akkor légy Krisztus testében!
De hát élhet-e az én lelkem a Te tested által? Hiszen az enyém az én lelkem által él, a tied meg a te lelked által. Krisztus teste pedig csak Krisztus lelke által élhet. Azért mondja Szent Pál apostol is ennek a kenyérnek magyarázataképpen: Egy kenyér, egy test vagyunk sokan (1Kor 10,17).
Óh, szentsége a jámborságnak, titkos jele az egységnek, köteléke a szeretetnek! (O sacramentum pietatis, signum unitatis, vinculum caritatis!) Aki élni akar, már van, hol élhet, már van, mibôl élhet.Lépjen hozzá, higgyen benne, forradjon vele egybe egy testté, hogy életre támadjon.
/Bangha Béla /+1940.Újpest /jezsuita szerzetes írása alapján/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Bibliából105/609,Mt 7
  2015-08-20 11:00:43, csütörtök
 
  Békesség Jézus szavai szerinti életből.
Mt 7,24 Mert mindenki, aki hallgatja e szavaimat és tettekre váltja azokat, hasonló az okos emberhez, aki a házát sziklára építette. 25 Szakadt a zápor, jött az áradat, fújtak a szelek és nekizúdultak a háznak. De az nem dőlt össze, mert az alapjait sziklára rakták.
26 Mindaz pedig, aki hallgatja e szavaimat, de nem váltja tettekre azokat, hasonlít a balga emberhez, aki a házát homokra építette. 27 Szakadt a zápor, jött az áradat, fújtak a szelek és nekizúdultak a háznak. Az összedőlt, és nagy lett a romlása.
28 Történt pedig, hogy amikor Jézus befejezte ezeket a szavakat, a néptömegek le voltak nyűgözve a tanításától, 29 mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az ő írástudóik.

 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából és lelkésztől206/608
  2015-08-16 11:06:18, vasárnap
 
  Krisztus megígéri az Oltáriszentséget
,,Fáradozzatok, de ne olyan eledelért, mely veszendô, hanem azért,mely megmarad az örök életre, melyet majd az Emberfia ád nektek'' (Jn 6,27). Az emberek felfigyelnek: miféle eledelt fog nekünk adni, ha nem kenyeret? És Jézus most már nyíltan megmondja: ,,Én vagyok az élô kenyér... A kenyér, melyet majd én adok, az én testem a világ életéért'' (Jn 6,51-52). ,,A világ életéért!'' Vagyis a kenyér színe alatt azt a testet adom majd nektek, amely a keresztfán fog szenvedni a világ megváltásáért. Hallgatói szóról-szóra értették -- úgy, ahogy ma is érti az Egyház -- és éppen ezért nagy vita támadt köztük:,,Hogyan adhatja ez nekünk az ô testét eledelül?'' (Jn 6,53). Akárcsak a mai hitetleneket hallanók: Ugyan, hogy képzeltek olyat, hogy az a
mozdulatlan kis ostya az élô Krisztus legyen?... Az Úr látja a
mozgolódást, hallja a vitatkozást, -- és mit csinál? Ha beszédét nem szóról-szóra akarta volna értetni, föltétlenül ki kellett volna
javítania szavait: Ne vitatkozzatok, nem így értettem. De vajon
kijavította-e? Annyira nem, hogy inkább még erôsebben megismétli, amit elsô ízben mondott. ,,Bizony, bizony mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok az ô vérét, nem leszen élet tibennetek.''
...Egyenesen elképzelhetetlen, hogy Krisztus egy ennyire fontos,
ennyire alapvetô kérdésben tévedésben hagyta volna apostolait és
általuk a hívek százmillióit egész a világ végéig! Krisztus soha nem
szedett rá minket; csak ebben a legfontosabb hittételben tette volna meg? Ha Krisztus nincs jelen az Oltáriszentségben, akkor bálványozás,a legszörnyubb bálványozás, amit mi a misében, amit az áldozásnál csinálunk! És Krisztus mindezt elôre tudta, -- hát megengedte volna,szó nélkül elnézte volna ezt a tévedésünket? Pedig nézzük csak, mit tesz Krisztus? Nem javít ki semmit! Nem von vissza semmit! Ellenben odafordul a legbensôbb barátaihoz, a tizenkettôhöz: ,,Csak nem akartok ti is elmenni?'' (Jn 6,68) Mintha mondaná: Tudjátok, mennyire szeretlek titeket; ha azonban ti sem hiszitek, amit mondok, inkább menjetek el ti is, de szavaimból vissza nem vonok semmit!
Az utolsó vacsorán eljött az alapítás ideje. Az Eucharisztiáról szóló egész katolikus hit, az egész eucharisztia-tan, az Úr Jézusnak három rövidke mondatán épül. Ez a három mondat:,,Ez az én testem'', ,,ez az én vérem'', és ,,ezt cselekedjétek az én emlékezetemre''. Ez a három mondat egy egységbe olvad össze, és
forrása mindannak, amit az Oltáriszentségrôl tanít a katolikus Egyház.És mit tanít? Valami egészen páratlan, egészen fölfoghatatlan, egészen megrendítô fönséges dolgot. ,,Ez az én testem'', ,,ez az én vérem''. A kenyér és bor külsô megjelenési formája, íze, illata, alakja, súlya,szóval a kenyér és bor színei megmaradtak, de nem maradt meg a kenyér lényege: átváltozott Krisztus testévé és vérévé. És hogy ez ne csak egyszer történt légyen, az utolsó vacsorán, errôl intézkedik az Úr parancsa: ,,Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre''.
A világ ilyen döntô fontosságú szavakat még nem hallott. Páratlanul fönséges szavak voltak azok is, amik a világ teremtésekor elhagyták a Teremtô ajkát: ,,Legyen világosság! És lôn világosság'' (1Mz 1,3); de ezek csak a világosságot hívták le a földre, míg amazok magát a világosság Teremtôjét hívják közénk. Nagyszeru szavak voltak azok,amiket Szűz Mária mondott az angyalnak: ,,Legyen nekem a te igéd szerint'' (Lk 1,38); nagyszerűek, mert lehívták Krisztust a földre; de csak egyszer hívták le. Ellenben e szavak óta: ,,Ezt cselekedjétek az
én emlékezetemre'', bármikor közénk hívhatjuk, mintegy állandóan fogva tarthatjuk Krisztust a földön. (Tóth Tihamér: Üdvözlégy, Oltári Szentség!, 20)

/Tóth Tihamér püspök +1939.Budapest /
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Bibliából104/607,Mt 18
  2015-08-13 11:21:40, csütörtök
 
  Békesség megbocsátásból.
Mt 18,21 Akkor Péter odament hozzá és azt mondta neki: »Uram! Hányszor vétkezhet ellenem a testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer?« 22 Jézus azt felelte neki: »Nem azt mondom, hogy hétszer, hanem hogy hetvenszer hétszer {Ter 4,24}.
23 Ezért hasonlít a mennyek országa egy királyhoz, aki el akart számolni szolgáival. 24 Amikor elkezdte az elszámolást, odavitték hozzá az egyiket, aki tízezer talentummal tartozott. 25 Mivel nem volt miből megadnia, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyerekeit, és mindenét, amije csak van, és úgy fizessen. 26 A szolga erre a földig hajolt, és leborulva kérte: `Légy türelemmel irántam, és mindent megadok neked.' 27 Megesett a szíve az úrnak a szolgán, elbocsátotta hát őt, és még az adósságot is elengedte neki. 28 Ez a szolga azonban, mihelyt kiment, találkozott egyik szolgatársával, aki tartozott neki száz dénárral. Megragadta őt, fojtogatta és követelte: `Add meg, amivel tartozol.' 29 A szolgatársa a földig hajolt, és kérlelte: `Légy türelemmel irántam, és megadom neked.' 30 Az azonban nem engedett, hanem elvitte és börtönbe vetette őt, amíg megadja a tartozását.
31 Amikor a szolga társai látták a történteket, nagyon elszomorodtak. Elmentek és elbeszéltek uruknak mindent, ami történt. 32 Akkor az úr magához hívta őt és azt mondta neki: `Te gonosz szolga! Én az egész tartozást elengedtem neked, mert kértél engem. 33 Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, ahogy én is megkönyörültem rajtad?' 34 És az úr haragjában átadta őt a kínzóknak, amíg csak meg nem adja egész tartozását. 35 Így tesz majd mennyei Atyám is veletek, ha mindegyiktek szívből meg nem bocsát a testvérének.

Elmélkedés részlet a 293.bejegyzésnél.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából és lelkésztől205/606
  2015-08-09 15:11:50, vasárnap
 
  Békesség Jézus Istenségének felismeréséből.
Jézus testével, lelkével, vérével teljes ember volt, ismerték Ôt és
a családját (Mk 6,1-6: 14. vasárnap). Kortársainak ez nehezítette meg,hogy hallatlan üzenetét felismerjék. Hogy jöhetett ez az ember ,,a mennybôl''? Ki tudja ezt, ha nem is érteni, de legalább elhinni? Jézus azt feleli: ,,Senki, hacsak nem indítja rá az Atya, aki Engem küldött.'' Tehát hagynunk kell, hogy Ô indítson és vezessen minket. Ez az a nagy megtérés, mely nélkül nincs hit.
/Szent István Magyar Plébániától/
A személyes ismeretség miatt az emberek szkeptikusan fogadták, amit Jézus önmagáról állított. Vajon a megszokottság az én látásomat is elhomályosítja, tompítja bennem az ámulatot, a csodálatot?
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Bibliából103/605,Mk 9
  2015-08-06 11:17:36, csütörtök
 
  Békesség az Úr dicsőségének szemléléséből
Mk 9,1 Ezután így folytatta: »Bizony, mondom nektek: vannak egyesek az itt állók közül, akik nem ízlelik meg a halált, amíg meg nem látják, hogy eljön az Isten országa hatalommal.
Jézus színeváltozása2 Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, őket külön fölvitte egy magas hegyre, és színében elváltozott előttük. 3 A ruhái fényesek lettek és ragyogó fehérek, mint a hó, ahogy semmiféle ruhafestő a földön nem tudná megfehéríteni. 4 Egyszerre megjelent nekik Illés Mózessel; Jézussal beszélgettek. 5 Ekkor megszólalt Péter, és azt mondta Jézusnak: »Mester, jó nekünk itt lennünk! Hadd csináljunk három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet.6 Nem is tudta, mit mond, mert teljesen meg voltak rettenve. 7 Erre felhő szállt alá, beborította őket, és a felhőből szózat hallatszott: »Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok {Iz 42,1; MTörv 18,15}. 8 Mire körülnéztek, már senki mást nem láttak a közelükben, csak Jézust egymagát.
9 Amikor jöttek lefelé a hegyről, meghagyta nekik, hogy amiket láttak, senkinek el ne beszéljék mindaddig, amíg az Emberfia fel nem támad a halálból. 10 Ők a dolgot magukban is tartották, de egymás között arról tanakodtak, hogy mit jelent az: `feltámad a halálból'.

 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Lelkésztől-30/604
  2015-08-02 15:54:37, vasárnap
 
  Békesség Jézus életében részesedésből.
Hírverés adja tudtunkra naponta, mi mindent kell ,,okvetlen''
összevásárolnunk, csak hogy több jusson az életbôl, egészségünk
megmaradjon, vagy egyszerűen ,,modernek'' legyünk. De azt nem mondja meg, mi kell ahhoz, hogy ,,emberek'' legyünk, hogy igazán azzá váljunk.
A ,,modern'' ember -- ha megkérdeznôk Sz Pált -- már rég nem az az ,,új'' ember, akinek Isten akarja ôt. Az új ember nem zárja be magát sem a jelen, sem a jövô korlátai közé, neki az öröklét kell! Nem elégszik meg azzal, hogy ,,még'' él, tudja, hogy ,,már'' él. Ô már elkezdte élni az örök életet. Mert azt mondja Jézus: ,,Én vagyok az Élet Kenyere''
/Szent István Magyar Plébániától/

 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
2015.07 2015. Augusztus 2015.09
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 9 db bejegyzés
e év: 103 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 22
  • e Hét: 22
  • e Hónap: 466
  • e Év: 466
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.